איחוד נתונים בגליונות עבודה מרובים

איחוד נתונים בגליונות עבודה מרובים

כדי לסכם ולדווח על התוצאות מגליונות עבודה נפרדים, באפשרותך לאחד את הנתונים מכל אחד מהם לתוך גליון עבודה ראשי. גליונות העבודה יכולים להיות באותה חוברת עבודה שבה נמצא גליון העבודה הראשי או בחוברות עבודה אחרות. כאשר אתה מאחד נתונים, אתה מרכיב את הנתונים כך שתוכל לעדכן ולצבור אותם לפי הצורך.

לדוגמה, אם יש לך גליון עבודה של הוצאות לכל אחד מהמשרדים האזוריים שלך, תוכל להשתמש באיחוד כדי לרכז נתונים אלה בגליון עבודה ראשי של הוצאות הארגון. גליון עבודה ראשי זה עשוי גם להכיל סכומים וממוצעים של מכירות, רמות מלאי נוכחיות ונתונים לגבי המוצרים הנמכרים ביותר עבור הארגון כולו.

עצה: אם אתה מאחד נתונים לעתים קרובות, כדאי לבסס את גליונות העבודה על תבנית גליון עבודה שמשתמשת בפריסה עקבית. לקבלת מידע נוסף על תבניות, ראה יצירת תבנית. זהו גם זמן אידאלי להגדיר את התבנית עם טבלאות Excel.

קיימות שתי דרכים לאיחוד נתונים: לפי קטגוריה או לפי מיקום.

איחוד לפי מיקום: כאשר הנתונים באזורי המקור מאורגנים באותו סדר ומשתמשים באותן תוויות. השתמש בשיטה זו כדי לאחד נתונים מסידרה של גליונות עבודה, כגון גליונות עבודה של תקציב מחלקתי שנוצרו מאותה תבנית.

איחוד לפי קטגוריה: כאשר הנתונים באזורי המקור אינם מאורגנים באותו סדר, אך משתמשים באותן תוויות. השתמש בשיטה זו כדי לאחד נתונים מסידרה של גליונות עבודה בעלי פריסות שונות, אך עם אותן תוויות נתונים.

 • איחוד נתונים לפי קטגוריה דומה ליצירת PivotTable. עם זאת, ב- PivotTable תוכל לארגן מחדש את הקטגוריות בקלות. אם אתה מעוניין באיחוד גמיש יותר לפי קטגוריה, שקול ליצור PivotTable במקום זאת.

הערה: הדוגמאות במאמר זה נוצרו באמצעות Excel 2016, כך שהתצוגה שלך עשויה להשתנות בהתאם לגירסה שבה אתה משתמש. השלבים זהים לחלוטין.

שלבי האיחוד

 1. אם עדיין לא עשית זאת, בכל גליון עבודה שמכיל את הנתונים שברצונך לאחד, הגדר את הנתונים באמצעות הפעולות הבאות:

  • ודא שכל טווח נתונים נמצא בתבנית רשימה, כך שלכל עמודה יש תווית בשורה הראשונה והיא מכילה נתונים דומים, ואין שורות או עמודות ריקות בתוך הרשימה.

  • מקם כל טווח בגליון עבודה נפרד, אך אל תזין שום דבר בגליון העבודה הראשי שבו בכוונתך לבצע את האיחוד - Excel ימלא גליון עבודה זה עבורך.

  • ודא שכל הטווחים מסודרים בפריסה דומה.

 2. בגליון העבודה הראשי, לחץ על התא הימני העליון של האזור שבו ברצונך שהנתונים המאוחדים יופיעו.

  הערה: כדי למנוע החלפה של נתונים קיימים בגליון העבודה המהווה יעד בנתונים שאתה מאחד, הקפד להשאיר מספיק תאים משמאל ומתחת לתא זה עבור הנתונים המאוחדים.

 3. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים, לחץ על איחוד.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 4. בתיבה פונקציה, לחץ על פונקציית סיכום שבה ברצונך ש- Excel ישתמש לאיחוד הנתונים. פונקציית ברירת המחדל היא SUM.

  להלן דוגמה עם שלושה טווחי גליון עבודה שנבחרו.

  תיבת הדו-שיח 'איחוד נתונים'

 5. בחירת הנתונים שלך

  • אם גליון העבודה שמכיל את הנתונים שברצונך לאחד נמצא בחוברת עבודה אחרת, תחילה לחץ על עיון כדי לאתר חוברת עבודה זו ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח עיון. Excel יזין את נתיב הקובץ בתיבה הפניה ואחריו סימן קריאה, ולאחר מכן תוכל להמשיך לבחור את הנתונים שלך.

  לאחר מכן, בתיבה הפניה, לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח כדי לבחור את הנתונים בגליון העבודה.

  איחוד נתונים - כווץ תיבת דו-שיח

  לחץ על גליון העבודה המכיל את הנתונים שברצונך לאחד, בחר את הנתונים ולאחר מכן לחץ על לחצן הרחב תיבת דו-שיח בצד שמאל כדי לחזור לתיבת הדו-שיח איחוד.

 6. בתיבת הדו-שיח איחוד, לחץ על הוסף ולאחר מכן חזור על פעולות אלה כדי להוסיף את כל הטווחים הרצויים.

 7. עדכונים אוטומטיים לעומת ידניים: אם ברצונך ש- Excel יעדכן את טבלת האיחוד באופן אוטומטי כאשר נתוני המקור משתנים, בחר בתיבת הסימון צור קישורים אל נתוני המקור . אם האפשרות לא מסומנת, ניתן לעדכן את האיחוד באופן ידני.

  הערות: 

  • לא ניתן ליצור קישורים כאשר אזורי המקור והיעד נמצאים באותו גיליון.

  • אם עליך לשנות טווחים לאחר שהוספת אותם, באפשרותך ללחוץ על כל אחד מהם בתיבת הדו-שיח 'איחוד', לעדכן אותם כאשר הם מופיעים בתיבה 'הפניה' ולאחר מכן ללחוץ על 'הוסף'. פעולה זו תיצור הפניה חדשה לטווח, כך שיהיה עליך למחוק את ההפניה הקודמת לפני שתבצע שוב איחוד. לשם כך, בחר את ההפניה הישנה והקש Delete.

 8. לאחר שתלחץ על 'אישור', Excel ייצור את האיחוד עבורך. האיחוד לא יהיה מעוצב, כך שתוכל לעצב אותו כרצונך, אך תצטרך לעשות זאת פעם אחת בלבד, אלא אם תפעיל מחדש פעולת את האיחוד.

  • כל תווית שאינה תואמת לתוויות באזורי המקור האחרים תופיע בשורה או עמודה נפרדת באיחוד.

  • ודא שכל קטגוריה שאינך רוצה לאחד כוללת תוויות ייחודיות המופיעות בטווח מקור אחד בלבד.

שימוש בנוסחה לאיחוד נתונים

 • אם הנתונים לאיחוד נמצאים בתאים שונים בגליונות עבודה שונים

  הזן נוסחה עם הפניות תאים לגליונות העבודה האחרים, אחת עבור כל גליון עבודה נפרד. לדוגמה, כדי לאחד נתונים מגליונות עבודה בשם Sales (בתא B4),‏ HR (בתא F5) ו- Marketing (בתא B9), בתא A2 של גליון העבודה הראשי, הזן את הנוסחה הבאה:

  הפניה לנוסחה עם ריבוי-גליונות של Excel

  עצה: כדי להזין הפניה לתא, כגון Sales!B4, בנוסחה ללא הקלדה, הקלד את הנוסחה עד לנקודה שבה תצטרך להוסיף את ההפניה, לחץ על לשונית גליון העבודה ולאחר מכן לחץ על התא - Excel ימלא את שם הגיליון ואת כתובת התא עבורך. שים לב שנוסחאות מסוג זה מועדות לשגיאות, כי קל מאוד לבחור בטעות את התא שגוי. בנוסף, לעתים קשה לזהות טעות לאחר שהנוסחה הוזנה.

 • אם הנתונים לאיחוד נמצאים באותם תאים בגליונות עבודה שונים

  הזן נוסחה עם הפניה תלת-ממדית המשתמשת בהפניה לטווח שמות של גליונות עבודה. לדוגמה, כדי לאחד נתונים בתאים A2 מ- Sales עד Marketing כולל, בתא E5 של גליון העבודה הראשי, הזן את הנוסחה הבאה:

  נוסחת הפניה לגיליון תלת-ממדי ב- Excel

הידעת?

אם אין לך מנוי ל- Office 365 או אם אינך מחזיק בגירסה העדכנית ביותר של Office, תוכל לנסות אותה כעת:

נסה את Office 365 או את הגירסה העדכנית ביותר של Excel

האם יש לך שאלה בנושא פונקציה ספציפית?

פרסם שאלה בפורום הקהילה של Excel

עזור לנו לשפר את Excel

האם יש לך הצעות לשיפור הגירסה הבאה של Excel? אם כן, עיין בנושאים תחת User Voice עבור Excel

למידע נוסף

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

כיצד להימנע מנוסחאות שגויות

איתור ותיקון של שגיאות בנוסחאות

קיצורי מקשים ומקשים ייעודיים ב- Excel

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×