אחסון ערכים מרובים בשדה בדיקת מידע

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

באפשרותך ליצור שדה בדיקת מידע המאחסן ערכים מרובים עבור כל רשומה. פעולה זו מסייעת לך לעקוב אחר עובדות קשורות מרובות בנושא מסוים. לדוגמה, נניח שיש לך מסד נתונים למעקב אחר בעיות וברצונך לעקוב אחר העובדים המטפלים בבעיות. עובד אחד יכול לטפל בכמה בעיות ובכל בעיה יכולים לטפל כמה עובדים. מבנה נתונים מסוג זה נקרא קשרי גומלין של רבים לרבים. Access מאפשר לך לעקוב בקלות אחר נתונים קשורים מסוג זה באמצעות שדה בדיקת מידע מרובה ערכים.

מאמר זה מסביר מהו שדה בדיקת מידע מרובה ערכים, כיצד ניתן להוסיף שדה כזה לטבלה וכיצד ניתן לשנות שדה בדיקת מידע קיים.

הערה:  מאמר זה אינו חל על Access web apps.

במאמר זה

מבט כולל

יצירת שדה בדיקת מידע מרובה ערכים בתצוגת גליון נתונים

יצירת שדה בדיקת מידע מרובה ערכים בתצוגת עיצוב

שימוש באשף בדיקת המידע ליצירת שדה בדיקת מידע מרובה ערכים

סקירה או שינוי של מאפייני שדה בדיקת מידע בתצוגת עיצוב

שינוי העיצוב של שדה בדיקת מידע מרובה ערכים

מבט כולל

שדה בדיקת מידע הוא שדה טבלה המכיל ערכים שמקורם בטבלה, בשאילתה או ברשימת ערכים. בעת לחיצה על שדה בדיקת מידע בגליון נתונים כדי להזין נתונים, Access מציג רשימת ערכים לבחירה. שדה בדיקת מידע יכול להיות מרובה ערכים, ופירושו שניתן לבחור יותר מפריט אחד ברשימה. באפשרותך להציג את האפשרויות בתיבה משולבת או בתיבת רשימה.

יצירת שדה בדיקת מידע מרובה ערכים

באפשרותך ליצור שדה בדיקת מידע מרובה ערכים בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת עיצוב. בשתי התצוגות, יש להשתמש באשף בדיקת המידע כדי ליצור את השדה מרובה הערכים. אשף בדיקת המידע מפשט את התהליך, מאכלס באופן אוטומטי את מאפייני השדה המתאימים ויוצר את קשרי הגומלין המתאימים של הטבלאות.

שינוי שדה בדיקת מידע מרובה ערכים

באפשרותך להפעיל מחדש את אשף בדיקת המידע כדי לשנות שדה בדיקת מידע מרובה ערכים קיים.

ערכים מאוגדים וערכי תצוגה

בעת יצירה של שדה בדיקת מידע המקבל נתונים מטבלה או משאילתה, Access משתמש בשדה המפתח מטבלת המקור כדי להתאים בין הערכים לרשומות. עם זאת, מרבית שדות המפתח מכילים נתונים ללא משמעות ייחודית - בדרך כלל שדה מזהה עם סוג נתונים של מספור אוטומטי. שדה בדיקת מידע מחליף את תצוגת שדה המפתח בדבר בעל משמעות ספציפית יותר, כגון שם. הערך המאוחסן נקרא ערך מאוגד. הערך המוצג נקרא ערך תצוגה.

לדוגמה, אוסף של ערכי זיהוי עובדים משאילתה בשם Contacts Extended עשוי להיות מאוחסן בשדה ששמו AssignedTo. עם זאת, כיוון ש- AssignedTo הוא שדה בדיקת מידע, Access מציג את אוסף ערכי בדיקת המידע שאותרו בתוצאת השאילתה — במקרה זה, שמות אנשי הקשר. ערכי זיהוי העובדים הם הערכים המאוגדים. שמות אנשי הקשר הם ערכי התצוגה.

גליון נתונים עם ערכי תצוגה לעומת גליון נתונים עם ערכים מאוגדים

1. ערכי התצוגה.

2. הערכים המאוגדים.

מה החשיבות בערכים מאוגדים

כברירת מחדל, ערכי התצוגה מוצגים באופן אוטומטי בעת פתיחת הטבלה בתצוגת גליון נתונים. לעומת זאת, הערכים המאוגדים הם אלה שמאוחסנים בשדה בדיקת המידע. אתה משמש בהם בקריטריונים של שאילתה ו- Access משתמש בהם כברירת מחדל בפעולות קישור עם טבלאות אחרות.

לדוגמה, אם יש לך שאילתה המשתמשת בשדה בדיקת המידע AssignedTo כמתואר בתמונה הקודמת, וברצונך לא לכלול רשומות המייצגות בעיות שהוקצו לענת רצון, הקריטריון שבו אתה משתמש כדי לא לכלול אותה חייב להשתמש בערך המאוגד (היינו 9) ולא בשם שלה; כלומר, WHERE AssignedTo.Value <> 9‏‏‏‏‏.

לראש הדף

יצירת שדה בדיקת מידע מרובה ערכים בתצוגת גליון נתונים

באפשרותך להוסיף שדה בדיקת מידע מרובה ערכים לטבלה הפתוחה בתצוגת גליון נתונים.

 1. בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה שבה ברצונך ליצור את שדה בדיקת המידע - פעולה זו פותחת את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 2. משמאל לעמודה האחרונה, לחץ על לחץ כדי להוסיף ולאחר מכן לחץ על בדיקת מידע וקשרי גומלין.

  אשף בדיקת המידע מופעל.

 3. בצע את השלבים הנותרים באשף. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שימוש באשף בדיקת המידע ליצירת שדות בדיקת מידע מרובי ערכים.

לראש הדף

יצירת שדה בדיקת מידע מרובה ערכים בתצוגת עיצוב

באפשרותך ליצור שדה בדיקת מידע מרובה ערכים בזמן העבודה בתצוגת עיצוב. בעת עבודה בתצוגת עיצוב, ניתן ליצור שדה בדיקת מידע באמצעות אותו אשף בדיקת מידע המשמש אותך בתצוגת גליון נתונים. עם זאת, בתצוגת עיצוב, יש לך גם גישה מלאה לכל מאפייני השדה כך שאתה יכול לערוך אותם ישירות.

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך להוסיף את שדה בדיקת המידע מרובה הערכים ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. אתר את השורה הריקה הזמינה הראשונה ברשת העיצוב של הטבלה.

 3. בשורה הריקה הזמינה הראשונה, לחץ בעמודה שם שדה ולאחר מכן הקלד שם שדה עבור שדה בדיקת המידע מרובה הערכים.

 4. לחץ על שורה זו בעמודה סוג נתונים, לחץ על החץ ולאחר מכן, ברשימה הנפתחת, בחר אשף בדיקת מידע.

  אשף בדיקת המידע מופעל.

 5. בצע את שלבי האשף. כדי ללמוד כיצד להשלים את אשף בדיקת המידע, עיין בסעיף שימוש באשף בדיקת המידע ליצירת שדות בדיקת מידע מרובי ערכים.

 6. לאחר שהאשף יסיים את פעולתו, באפשרותך לערוך את המאפיינים של שדה בדיקת המידע. כדי ללמוד עוד אודות המאפיינים של שדה בדיקת מידע, עיין בסעיף סקירה או שינוי של מאפייני שדה בדיקת מידע בתצוגת עיצוב.

בעת לחיצה על סיום, נוצר שדה בדיקת מידע, ומאפייני השדה שלו נקבעים לפי ההגדרות שבחרת באשף בדיקת המידע. באפשרותך להציג את מאפייני השדה בחלונית התחתונה של תצוגת העיצוב תחת מאפייני שדה. כדי להציג את המאפיינים שחלים ספציפית על שדה בדיקת המידע, לחץ על הכרטיסיה בדיקת מידע.

לראש הדף

שימוש באשף בדיקת המידע ליצירת שדה בדיקת מידע מרובה ערכים

באפשרותך להשתמש באשף בדיקת המידע כדי ליצור שדה המבוסס על טבלה, שאילתה או רשימת ערכים שאתה מקליד. סעיף זה מתאר את השלבים של אשף בדיקת המידע.

יצירת בדיקת מידע מרובת ערכים בהתבסס על טבלה או שאילתה

 1. באשף בדיקת המידע, לחץ על ברצוני ששדה בדיקת המידע יקבל את הערכים מטבלה או משאילתה אחרת ולאחר מכן לחץ על הבא.

 2. בחר טבלה או שאילתה מהרשימה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 3. תחת שדות זמינים, לחץ על השדות שברצונך לכלול בבדיקת המידע.

 4. לחץ על לחצן 'גדול מ-' (>) כדי להזיז את השדות שבחרת לרשימה שדות שנבחרו. לחץ על לחצן 'גדול מ-' הכפול (») כדי להזיז את כל השדות לרשימה שדות שנבחרו ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. אם תרצה, תוכל לבחור אחד עד ארבעה שדות שלפיהם יש למיין את פריטי בדיקת המידע. לאחר מכן לחץ על הבא.

 6. התאם את רוחב העמודות בשדה בדיקת המידע, לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. תחת האם ברצונך לאחסן ערכים מרובים עבור בדיקת מידע זו?, בחר בתיבת הסימון אפשר ערכים מרובים.

  הערה: עליך לבחור בתיבת סימון זו כדי לאפשר אחסון של ערכים מרובים.

 8. לחץ על סיום.

  בעת לחיצה על סיום, נוצר שדה בדיקת מידע, ומאפייני השדה שלו נקבעים לפי ההגדרות שבחרת באשף בדיקת המידע.

 9. כדי לשמור את הטבלה, בכרטיסיה קובץ, לחץ על שמור.

  קיצור המקשים CTRL + S

יצירת בדיקת מידע מרובת ערכים בהתבסס על ערכים שאתה מזין

 1. באשף בדיקת המידע, לחץ על אני אקליד את הערכים הרצויים לי ולאחר מכן לחץ על הבא.

 2. הזן את מספר העמודות. לאחר מכן, הקלד את כל הערכים. כדי לעבור לעמודה או לשורה הבאה, הקש TAB.

  הערה:  אם ברצונך לאפשר עריכה של רשימת הערכים, השתמש בעמודה אחת בלבד.

 3. לאחר שתסיים להזין ערכים, לחץ על הבא.

 4. אם ציינת יותר מעמודה אחת בשלב 2, עליך לבחור עבור כל ערך את העמודה שתשמש כדי לזהות אותו באופן ייחודי. בתיבה שדות זמינים, לחץ פעמיים על העמודה שבה ברצונך להשתמש כדי לזהות באופן ייחודי כל אחד מהערכים.

  הערה: שלב זה אינו מופיע אם לא ציינת יותר מעמודה אחת בשלב 2.

 5. באשף בדיקת המידע, הקלד את תווית של שדה בדיקת המידע.

 6. תחת האם ברצונך לאחסן ערכים מרובים עבור בדיקת מידע זו?, בחר בתיבת הסימון אפשר ערכים מרובים.

  הערה: עליך לבחור בתיבת סימון זו כדי לאפשר אחסון של ערכים מרובים.

 7. לחץ על סיום.

 8. כדי לשמור את הטבלה, בכרטיסיה קובץ, לחץ על שמור.

  קיצור המקשים CTRL + S

לאחר יצירת השדה מרובה הערכים, הוא מופיע כרשימה נפתחת בתיבת סימון בתצוגת גליון נתונים.

לראש הדף

סקירה או שינוי של מאפייני שדה בדיקת מידע בתצוגת עיצוב

באפשרותך לסקור את מאפייני שדה בדיקת המידע בחלונית התחתונה של תצוגת העיצוב תחת מאפייני שדה. כדי להציג את המאפיינים הקשורים ספציפית לשדה בדיקת המידע, לחץ על הכרטיסיה בדיקת מידע.

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך להוסיף את שדה בדיקת המידע ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על השם של שדה בדיקת המידע בעמודה שם שדה.

 3. תחת מאפייני שדה, לחץ על הכרטיסיה כללי.

  מאפייני בדיקת המידע יופיעו.

  מאפיינים של שדה בדיקת מידע מרובה ערכים

בעת הגדרת הערך של המאפיין הראשון (פקד תצוגה), רשימת המאפיינים הזמינים משתנה כדי לשקף את בחירתך. באפשרותך להגדיר את מאפייני שדה בדיקת המידע כדי לשנות את אופן הפעולה של שדה בדיקת המידע. שים לב שכאשר אתה משתמש באשף בדיקת מידע כדי ליצור שדה בדיקת מידע, האשף קובע עבורך את המאפיינים של שדה בדיקת המידע.

מאפיינים של שדה בדיקת מידע

הגדר מאפיין זה

אל

פקד תצוגה

הגדר את סוג הפקד כתיבת סימון,‏ תיבת טקסט,‏ תיבת רשימה או תיבה משולבת. תיבה משולבת היא הבחירה הנפוצה ביותר עבור שדה בדיקת מידע.

סוג מקור שורה

בחר אם למלא את שדה בדיקת המידע בערכים מטבלה או שאילתה אחרת, או מתוך רשימת ערכים שאתה מציין. באפשרותך גם לבחור למלא את הרשימה בשמות השדות בטבלה או בשאילתה.

מקור שורה

ציין את הטבלה, השאילתה או רשימת הערכים שמספקת את הערכים עבור שדה בדיקת המידע. כאשר המאפיין סוג מקור שורה מוגדר כטבלה/שאילתה או כרשימת שדות, יש להגדיר את המאפיין כשם של טבלה או שאילתה או כמשפט SQL שמייצג את השאילתה. כאשר המאפיין סוג מקור שורה מוגדר כרשימת ערכים, על מאפיין זה להכיל רשימה של ערכים המופרדים באמצעות נקודה-פסיק.

עמודה מאוגדת

ציין את העמודה במקור השורה אשר מספקת את הערך שמאוחסן בשדה בדיקת המידע. ערך זה יכול לנוע בין 1 למספר העמודות במקור השורה.

הערה: העמודה שמספקת את הערך לאחסון אינה חייבת להיות זהה לעמודת התצוגה.

ספירת עמודות

ציין את מספר העמודות במקור השורה שניתן להציג בשדה בדיקת המידע. כדי לבחור אילו עמודות להציג, ציין רוחב עמודה במאפיין רוחב עמודות.

כותרות עמודות

ציין אם להציג כותרות עמודות.

רוחב עמודות

הזן את רוחב העמודה בכל עמודה. אם אינך מעוניין להציג עמודה מסוימת, כגון עמודת מזהה, ציין בה רוחב 0.

שורות רשימה

ציין את מספר השורות שיופיעו בעת הצגה של שדה בדיקת המידע.

רוחב רשימה

ציין את רוחב הפקד שיופיע בעת הצגה של שדה בדיקת המידע.

הגבל לרשימה

בחר אם באפשרותך להזין ערך שלא מופיע ברשימה.

אפשר ערכים מרובים

מציין אם שדה בדיקת המידע מאפשר לבחור ערכים מרובים.

הערה:  אין באפשרותך לשנות את הערך של מאפיין זה מ'כן' ל'לא'.

אפשר פעולות עריכה של רשימת ערכים

ציין אם באפשרותך לערוך פריטים בשדה בדיקת מידע שמבוסס על רשימת ערכים. כאשר מאפיין זה מוגדר ככן ואתה לוחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה בדיקת מידע המבוסס על רשימת ערכים בעלת עמודה יחידה, תראה את אפשרות התפריט עריכת פריטי רשימה. אם שדה בדיקת המידע כולל יותר מעמודה אחת, המערכת תתעלם ממאפיין זה.

טופס עריכה של פריטי רשימה

תן שם לטופס קיים כדי להשתמש בו לעריכת פריטי הרשימה בשדה בדיקת מידע המבוסס על טבלה או שאילתה.

הצג ערכי מקור שורה בלבד

הצג רק ערכים שתואמים למקור השורה הנוכחי כאשר אפשר ערכים מרובים מוגדר לערך כן.

הערך המאוגד בשדה בדיקת מידע נקבע על-ידי המאפיין עמודה מאוגדת. ערך התצוגה בשדה בדיקת מידע הוא העמודה או העמודות המיוצגות במאפיין רוחב עמודות כעמודות ברוחב שאינו אפס.

לראש הדף

שינוי העיצוב של שדה בדיקת מידע מרובה ערכים

כדי לשנות את העיצוב של שדה בדיקת מידע מרובה ערכים, באפשרותך לבצע כל אחת מהפעולות הבאות:

 • עריכת רשימת הערכים של שדה בדיקת מידע מרובה ערכים המבוסס על רשימה

  הערה:  כדי לאפשר פעולות עריכה, רשימת הערכים חייבת להכיל עמודה אחת בלבד והמאפיין אפשר פעולות עריכה של רשימת ערכים צריך להיות מוגדר ככן.

 • עריכת המאפיינים של שדה בדיקת מידע בתצוגת עיצוב

 • כדי לשנות שדה בדיקת מידע, הפעל את אשף בדיקת המידע כאשר שדה בדיקת המידע מסומן בו.

עריכת רשימת הערכים של שדה בדיקת מידע מרובה ערכים המבוסס על רשימת ערכים

באפשרותך להוסיף לרשימת הערכים, לשנות את רשימת הערכים או להגדיר ערך ברירת מחדל.

 1. בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה שמכילה את השדה מרובה הערכים.

  הטבלה נפתחת בתצוגת גליון נתונים.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תא כלשהו בשדה בדיקת המידע מרובה הערכים.

 3. לחץ על עריכת פריטי רשימה.

 4. שנה את רשימת הערכים ולאחר מכן לחץ על אישור.

עריכת המאפיינים של שדה בדיקת מידע בתצוגת עיצוב

כדי לשנות שדה בדיקת מידע מרובה ערכים, באפשרותך לפתוח את הטבלה בתצוגת עיצוב ולשנות את מאפייני שדה בדיקת המידע. לקבלת מידע אודות המאפיינים של שדה בדיקת מידע, עיין בסעיף סקירה או שינוי של מאפייני שדה בדיקת מידע בתצוגת עיצוב.

שינוי שדה בדיקת מידע מרובה ערכים בתצוגת גליון נתונים

באפשרותך לשנות שדה בדיקת מידע בתצוגת גליון נתונים על-ידי הפעלה מחדש של אשף בדיקת המידע

 1. פתח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים ובחר את שדה בדיקת המידע.

 2. בכרטיסיה שדות, בקבוצה מאפיינים, לחץ על שנה בדיקות מידע.

 3. בצע את השלבים באשף כדי לערוך את השינויים הרצויים. לקבלת מידע נוסף אודות האשף, עיין בסעיף שימוש באשף בדיקת המידע ליצירת שדה בדיקת מידע מרובה ערכים.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×