אחסון התאריך והשעה של שינוי רשומה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לעקוב אחר המועד שבו רשומות בטבלה שונו לאחרונה באמצעות טופס הכולל מאקרו. כאשר נעשה שימוש בטופס כדי לשנות רשומה, המאקרו מאחסן את התאריך והשעה בטבלה. רק התאריך והשעה של השינוי האחרון מאוחסנים.

הערה: הפרוצדורות במאמר זה נועדו לשימוש במסדי נתונים של שולחן עבודה של Access. אם ברצונך להוסיף חותמת זמן לשדות במסד נתונים באינטרנט, אל תשתמש בפרוצדורות אלה. במקום זאת, באפשרותך להשתמש בעמודות השתנה של SharePoint כדי לעקוב אחר שינויים בפריטים. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של SharePoint.

עצה: אם ברצונך לעקוב אחר המועד שבו רשומות נוצרות, אך לא חשוב לך המועד שבו הן עוברות שינויים, צור בטבלה שדה למעקב והשתמש במאפיין ערך ברירת מחדל של השדה לצורך הוספת חותמת זמן לכל רשומה בעת יצירתה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף למידע נוסף.

בנושא זה

מבט כולל

לפני שתתחיל

שלב 1: הוספת שדות חותמת זמן לטבלה

שלב 2: יצירת מאקרו המתעד התאריך והשעה

שלב 3: הוספת השדות והמאקרו לטופס הזנת נתונים

סקירה

כדי לתעד את התאריך והשעה שבהם רשומות בטבלה משתנות, עליך לבצע את השלבים הבאים:

שלב 1: הוספת שדות לטבלה    דרוש לך מיקום לאחסון התאריך והשעה כדי שתוכל לתעד אותם. השלב הראשון הוא ליצור שדות בטבלה הכוללת את הרשומות שאחריהן ברצונך לעקוב. ללכידת התאריך והשעה, צור שדה אחד עבור התאריך ושדה נוסף עבור השעה. אם ברצונך ללכוד רק את התאריך או רק את השעה, באפשרותך ליצור את השדה הנדרש בלבד.

שלב 2: יצירת מאקרו המקליט את התאריך והשעה    בהתאם לקביעתך אם להקליט את התאריך, את השעה או את שניהם, המאקרו יכלול פעולה אחת או שתיים. בעת כתיבת המאקרו, ציין רק את השדות שיאחסנו את התאריך והשעה, לא את הטבלה המכילה שדות אלה. באופן זה, תוכל בקלות לעשות במאקרו שימוש חוזר עבור טבלאות וטפסים אחרים.

שלב 3: הוספת המאקרו לטופס הזנת נתונים    המאקרו נוסף למאפיין הטופס לפני עדכון של הטופס המשמש אותך לעריכת רשומות בטבלה. אם אתה משתמש בטפסים אחרים לעריכת רשומות בטבלה, באפשרותך להוסיף את המאקרו גם לכל אחד מהם. באופן זה, תוכל ללכוד את התאריך והשעה ללא קשר לסוג הטופס המשמש אותך לעריכת הרשומה.

לראש הדף

לפני שתתחיל בעבודה

לפני שתתחיל, שקול את הגורמים הבאים:

 • על משתמשים להפוך פקודות מאקרו לזמינות במסד הנתונים. אם משתמש פותח את מסד הנתונים ואינו הופך פקודות מאקרו לזמינות, המאקרו לא יוסיף לרשומות חותמת זמן. אם תאחסן את מסד הנתונים במיקום מהימן, פקודות מאקרו יהפכו לזמינות באופן אוטומטי.

 • אם משתמש עורך רשומות, אך אינו משתמש בטופס הזנת נתונים המכיל את המאקרו המוסיף לרשומות חותמת זמן, לרשומות שהמשתמש עורך לא תצורף חותמת זמן.

 • מאחר שהתאריך והשעה מאוחסנים בשדות טבלה, הערכים בשדות אלה מוחלפים בכל פעם שרשומה משתנה. במילים אחרות, באפשרותך לאחסן רק את התאריך והשעה של העדכון האחרון.

 • אם אתה מעוניין רק לתעד את התאריך והשעה שבהם נוצר רשומה, פשוט הוסף שדה לטבלה והגדרת המאפיין ערך ברירת מחדל של שדה זה now () או date ().

  לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף למידע נוסף.

 • אם קובץ מסד הנתונים שלך הוא בתבנית קובץ ישנה יותר ונעשה בו שימוש באבטחה ברמת המשתמש, דרושות לך הרשאות לשינוי העיצוב של הטבלה ושל הטפסים המשמשים לעריכת הרשומות שלה.

לראש הדף

שלב 1: הוספת שדות חותמת זמן לטבלה

צור שדות לאחסון המידע.

 1. פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • יצירת שדה לאחסון התאריך.    בעמודה שם שדה בחלון העיצוב, הקלד תאריך שינוי בשורה חדשה ולאחר מכן בחר תאריך/שעה בעמודה סוג נתונים.

  • יצירת שדה לאחסון השעה.    בעמודה שם שדה בחלון העיצוב, הקלד שעת שינוי בשורה חדשה ולאחר מכן בחר תאריך/שעה בעמודה סוג נתונים.

 3. הקש CTRL+S כדי לשמור את השינויים.

לראש הדף

שלב 2: יצירת מאקרו המקליט את התאריך והשעה

לאחר יצירת השדות, צור מאקרו כדי להוסיף להם חותמת זמן. כדי לאפשר שימוש חוזר במאקרו בטבלאות אחרות, התייחס רק לשמות השדות, לא לשמות הטבלאות.

הערה: אם ברצונך להקליט את התאריך בלבד או את השעה בלבד, השמט את פעולת המאקרו המיותרת.

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על מאקרו. אם פקודה זו אינה זמינה, לחץ על החץ שמתחת ללחצן מודול או מודול מחלקה ולאחר מכן לחץ על מאקרו.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצגה/הסתרה, לחץ על הצג את כל הפעולות.

 3. בחלון המאקרו, פתח את הרשימה של פעולות המאקרו ובחר ב- SetValue.

  1. כרטיסיית עיצוב מאקרו של Access 2010.

  2. 1. תחילה, הצג את כל פעולות המאקרו הזמינות. הפעולה SetValue נחשבת לפעולה שעלולה להיות לא בטוחה והיא מוסתרת כברירת מחדל, משום שיש לה אפשרות לשנות נתונים.

  3. 2. לאחר מכן, בחר בפעולה SetValue מתוך הרשימה.

 4. בתיבת הפעולה SetValue, בתיבה פריט, הקלד או הדבק [תאריך שינוי].

 5. בתיבה ביטוי, הקלד date ().

 6. פתח את הרשימה הבאה של פעולות המאקרו ובחר ב- SetValue.

 7. בתיבת הפעולה SetValue, בתיבה פריט, הקלד או הדבק [שעת שינוי].

 8. בתיבה ביטוי, הקלד time ().

 9. הקש CTRL + S ולאחר מכן לחץ בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הקלד השתנה לאחרונה.

לראש הדף

שלב 3: הוספת השדות והמאקרו לטופס הזנת נתונים

לאחר יצירת המאקרו, הוסף אותו לכל טופס הזנת נתונים שישמש את המשתמשים לצורך הזנת נתונים בטבלה הרלוונטית.

 1. פתח את טופס הזנת הנתונים בתצוגת עיצוב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על הוסף שדות קיימים.

 3. ברשימה שדה, תחת שדות זמינים עבור תצוגה זו, גרור את השדה השתנה בתאריך ואת השדה השתנה בשעה אל הטופס. התאם את הגודל והמיקום של השדות בטופס כנדרש.

 4. אם גליון המאפיינים עדיין לא מוצג, הקש F4 כדי להציג אותו.

 5. בגליון המאפיינים, ודא שסוג בחירה מוגדר כטופס.

  עצה: כדי לשנות את הערך סוג בחירה, לחץ על סוג הבחירה הרצוי ברשימה הנפתחת.

 6. בגליון המאפיינים, לחץ על הכרטיסיה אירוע.

 7. בכרטיסיה אירוע, לחץ על החץ בתיבה לפני עדכון ולאחר מכן לחץ על השתנה לאחרונה.

 8. אם אתה משתמש בטפסים מרובים לעריכת רשומות, חזור על הליך זה עבור כל אחד מהטפסים.

 9. כדי לוודא שהמאקרו פועל כהלכה, פתח את הטופס בתצוגת טופס, ערוך רשומה ולאחר מכן הקש SHIFT+F9. התאריך והשעה שבהם ערכת את הרשומה אמורים להופיע.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×