אודות תפקידי מנהל מערכת של Office 365

עדכון אחרון: 7 במרץ 2018

Office 365 כולל ערכה של תפקידי מנהל מערכת שניתן להקצות למשתמשים בארגון. כל תפקיד מנהל מערכת ממופה לפונקציות עסקיות נפוצות ומעניק לאנשים בארגון שלך הרשאות לביצוע משימות ספציפיות במרכז הניהול של Office 365.

להלן התפקידים הזמינים והפעולות שהאנשים שתפקידים אלה הוקצו להם יוכלו לבצע.

עצה: לקבלת רשימה מפורטת של המשימות שכל אחד מתפקידים אלה יכול לבצע ואינו יכול לבצע, והחפיפה שלהם עם תפקידים בשירותים אחרים של Microsoft, ראה "הרשאות מנהל מערכת" במאמר הקצאת תפקידי מנהל מערכת ב- Azure Active Directory.

תפקיד

הפעולות שהוא יוכל לבצע ב- Office 365

מנהל מערכת כללי

מנהל מערכת כללי

גישה לכל תכונות הניהול בחבילת השירותים של Office 365 בתוכנית שלך, כולל Skype for Business. כברירת מחדל, האדם שנרשם לקניית Office 365 הופך למנהל מערכת כללי.

מנהלי מערכת כלליים הם מנהלי המערכת היחידים שיכולים להקצות תפקידי ניהול אחרים. יכול להיות יותר ממנהל מערכת כללי אחד בארגון. מומלץ להקצות תפקיד זה רק לאנשים מעטים בחברה. כך תצמצם את הסיכון לעסק.

עצה: ודא שלכל מנהלי המערכת הכלליים בארגון שלך יש מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני חלופית בפרטי הקשר שלהם. ראה שינוי כתובת הארגון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני של איש הקשר ומידע אחר לקבלת פרטים נוספים.

כרטיס אשראי

מנהל חיובים

ביצוע רכישות, ניהול מנויים, ניהול כרטיסי תמיכה וניטור של תקינות השירות.

Lync for Mac 2011

מנהל מערכת של Exchange

ניהול תיבות דואר ומדיניות למניעת דואר זבל עבור העסק, באמצעות מרכז הניהול של Exchange. יכול להציג את כל דוחות הפעילות במרכז הניהול של Office 365.

משתמש שהוקצו לו גם תפקיד מנהל המערכת של Exchange וגם תפקיד ניהול המשתמשים יכול ליצור ולנהל קבוצות של Office 365 במרכז הניהול של Office 365.

לקבלת מידע נוסף, ראה אודות תפקיד מנהל המערכת של Exchange Online.

מנהל SharePoint

מנהל מערכת של SharePoint

ניהול אחסון קבצים עבור הארגון ב- SharePoint Online וב- OneDrive. הוא מבצע זאת במרכז הניהול של SharePoint. בנוסף, הוא יכול להקצות לאנשים אחרים את התפקידים מנהל אוסף אתרים ומנהל מאגר מונחים.

הרשאות שמוקצות לאתרי SharePoint נפרדות לחלוטין מתפקיד מנהל המערכת הכללי של Office 365. אתה יכול להיות מנהל מערכת כללי ללא גישה לאתר SharePoint אם לא נוספת אליו או לא יצרת את האתר.

גם אנשים בתפקיד זה יכולים להציג את כל דוחות הפעילות במרכז הניהול של Office 365.

לקבלת מידע נוסף, ראה אודות תפקיד מנהל המערכת של SharePoint.

מפתח, הרשאות

מנהל סיסמאות

איפוס סיסמאות, ניהול כרטיסי תמיכה וניטור של תקינות השירות. מנהלי סיסמאות מוגבלים לאיפוס סיסמאות עבור משתמשים.

Skype for Business Online

מנהל מערכת של Skype for Business

קביעת התצורה של Skype for Business עבור הארגון שלך. יכול להציג את כל דוחות הפעילות במרכז הניהול של Office 365.

לקבלת מידע נוסף, ראה אודות תפקיד מנהל המערכת של Skype for Business.

אוזניות

מנהל שירות

פתיחת כרטיסי תמיכה מול Microsoft והצגת לוח המחוונים של השירות ומרכז ההודעות. יש לו הרשאות "הצגה בלבד", פרט לפתיחת כרטיסי תמיכה וקריאתם.

עצה: יש להקצות את התפקיד 'מנהל שירות' לאנשים שהוקצה להם תפקיד מנהל המערכת של Exchange Online‏, SharePoint Online, ו- Skype for Business. כך הם יוכלו לראות מידע חשוב ב- מרכז הניהול של Office 365, כגון תקינות השירות, ולשנות ולשחרר הודעות.

משתמש

מנהל משתמשים

איפוס סיסמאות, ניטור של תקינות השירות, הוספה ומחיקה של חשבונות משתמשים, ניהול כרטיסי תמיכה, הוספה והסרה של חברים בקבוצות Office 365. למנהל המשתמשים אין אפשרות למחוק מנהל מערכת כללי, ליצור תפקידי מנהל מערכת אחרים או לאפס סיסמאות עבור מנהלי חיובים, מנהלי תאימות, מנהלי מערכת כלליים ומנהלי מערכת של Exchange‏, SharePoint ו- Skype for Business.

משתמש שהוקצו לו גם תפקיד מנהל המערכת של Exchange וגם תפקיד ניהול המשתמשים יכול ליצור ולנהל קבוצות של Office 365 במרכז הניהול של Office 365.

מנהל מערכת של קורא דיווח

קורא דוחות

יכול להציג את כל דוחות הפעילות במרכז הניהול של Office 365 ואת כל הדוחות הנחשפים דרך ממשקי ה- API של דיווח.

תפקידים במרכז האבטחה והתאימות

אם יש לך מנוי E3 או E5 של Office 365 לעסקים, הוא כולל כלי אבטחה ותאימות. במקרה זה, יש לך גישה לתפקידים נוספים אלה: מנהל תאימות, מנהל גילוי אלקטרוני, ניהול ארגון, בודק, מנהל אבטחה, קורא אבטחה, משתמש הבטחת שירות, סקירה פיקוחית.

לקבלת מידע נוסף לגביהם, ראה הרשאות במרכז האבטחה והתאימות של Office 365.

סמל עבור Dynamics 365

Dynamics 365 (מקוון)

בעת הקצאת תפקיד מנהל מערכת כללי של Office 365 לאדם מסוים, מוקצה עבורו באופן אוטומטי תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' ב- Dynamics 365 (מקוון).

האדם שהוקצה לו תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' ב- Dynamics 365 יכול להקצות תפקידי אבטחה של Dynamics 365 לאנשים אחרים. באמצעות תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת', באפשרותך לנהל את כל ההיבטים של Dynamics 365. לקבלת מידע נוסף על תפקידי האבטחה של Dynamics 365, ראה ניהול מנויים, רשיונות וחשבונות משתמשים.

סמל עבור Dynamics 365

מנהל שירות של Dynamics 365

השתמש בתפקיד חדש זה כדי להקצות משתמשים לניהול 365 Dynamics ברמת הדייר, ללא צורך בהקצאת ההרשאות החזקות יותר של מנהל מערכת כללי של Office 365. מנהל שירות של Dynamics 365 יכול להיכנס למרכז הניהול של Dynamics 365 כדי לנהל מופעים. אדם בעל תפקיד זה אינו יכול לבצע פונקציות המוגבלות למנהל מערכת כללי של Office 365, כגון ניהול חשבונות משתמשים, ניהול מנויים וגישה להגדרות עבור יישומי Office 365, כגון Exchange או SharePoint.

לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בתפקיד מנהל השירות של Dynamics 365 לניהול הדייר.

מנהל מערכת של Power BI

אדם בעל תפקיד מנהל מערכת של Power BI מקבל גישה למדדי השימוש של Office 365 Power BI. בנוסף, באפשרותו לשלוט בשימוש בתכונות Power BI עבור הארגון שלך. לקבלת מידע נוסף אודות ניהול Power BI, ראה ניהול Power BI בארגון שלך.

קורא מרכז ההודעות

ניטור שינויים בשירות והיכולת להציג את כל הפרסומים במרכז ההודעות ב- Office 365 ולשתף פרסומים במרכז ההודעות עם אנשים אחרים בדואר אלקטרוני. משתמשים שתפקיד זה מוקצה להם מקבלים גם גישת קריאה בלבד לחלק מהמשאבים במרכז הניהול, כגון משתמשים, קבוצות, תחומים ומנויים.

זקוק לפרטים נוספים על הפעולות שתפקידים אלה יכולים לבצע ואינם יכולים לבצע?

לקבלת רשימה מפורטת של המשימות שכל אחד מתפקידים אלה יכול לבצע ואינו יכול לבצע, ראה "הרשאות מנהל מערכת" במאמר הקצאת תפקידי מנהל מערכת ב- Azure Active Directory.

מה לגבי תפקידי Azure Active Directory?

אם יש לך עסק גדול, מומלץ להגדיר תפקידים גם ב- Azure Active Directory. משתמש שמוקצה לו תפקיד מנהל מערכת יקבל אותן הרשאות בכל שירותי הענן שהארגון שלך רשום אליהם כמנוי, ללא קשר לשאלה אם אתה מקצה את התפקיד במרכז הניהול של Office 365, בפורטל הקלאסי של Azure או באמצעות מודול Azure AD עבור Windows PowerShell.

לקבלת רשימה ותיאור של כל תפקידי Azure Active Directory, ראה הקצאת תפקידי מנהל מערכת ב- Azure Active Directory.

אילו משימות יכולים לבצע משתמשים בעלי תפקידים של מנהל מערכת ב- Office 365‏ ביישומים Exchange Online‏, SharePoint Online ו- Skype for Business Online?

לתפקידי ניהול מסוימים ב- Office 365 יש תפקיד מקביל ב- Exchange Online,‏ SharePoint Online ו- Skype for Business Online. הטבלה שלהלן מתארת כיצד תפקידי ניהול אלה של Office 365 מתורגמים לתפקידים בשירותי Office 365 השונים.

תפקיד מנהל מערכת של Office 365

הופך לתפקיד זה ב- Exchange Online …

הופך לתפקיד זה ב- SharePoint Online …

הופך לתפקיד זה ב- Skype for Business Online …

הופך לתפקיד זה במרכז האבטחה והתאימות …

מנהל מערכת כללי

מנהל מערכת של Exchange Online

מנהל חברה

מנהל מערכת של SharePoint Online

מנהל מערכת של Skype for Business

מנהל מערכת של מרכז האבטחה והתאימות (חבר בקבוצת התפקידים OrganizationManagement)

מנהל חיובים

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

מנהל סיסמאות

מנהל צוות תמיכה*

לא רלוונטי

מנהל צוות תמיכה

לא רלוונטי

מנהל שירות

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

מנהל משתמשים

לא רלוונטי

לא רלוונטי

מנהל מערכת של Skype for Business

לא רלוונטי

מנהל מערכת של Exchange

מנהל מערכת של Exchange Online

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

מנהל מערכת של SharePoint

לא רלוונטי

מנהל מערכת של SharePoint Online

לא רלוונטי

לא רלוונטי

מנהל מערכת של Skype for Business

לא רלוונטי

לא רלוונטי

מנהל מערכת של Skype for Business

לא רלוונטי

מנהל תאימות

ניהול הארגון

לא רלוונטי

לא רלוונטי

מנהל תאימות

* אנשים בעלי תפקיד מנהל סיסמאות יכולים לבצע את אותן משימות שמבצעים אנשים בעלי תפקיד מנהל צוות תמיכה של Exchange. עם זאת, אין להם אפשרות לבצע מעקב אחר הודעות.

ניהול מוסמך

אם אתה עובד עם שותף של Microsoft, באפשרותך להקצות לו תפקידי מנהל מערכת. בעקבות כך, הוא יוכל להקצות למשתמשים בחברה שלך – או בחברה שלו – תפקידי מנהל מערכת. ייתכן שתרצה לעשות זאת, לדוגמה, אם הוא מגדיר ומנהל את Office 365 עבורך.

שותף יכול להקצות תפקידים אלה:

  • ניהול מלא, הכולל הרשאות שוות ערך לאלה של מנהל מערכת כללי.

  • ניהול מוגבל, הכולל הרשאות שוות ערך לאלה של מנהל סיסמאות.

כדי שהשותף יוכל להקצות תפקידים אלה למשתמשים, עליך להוסיף את השותף כמנהל מוסמך לחשבון Office 365 שלך. שותף מורשה יוזם תהליך זה. השותף שולח לך הודעת דואר אלקטרוני כדי לשאול אם ברצונך להעניק לו הרשאה לפעול כמנהל מוסמך. לקבלת הוראות, ראה אישור או הסרה של קשרים עם שותפים.

מאמרים קשורים

הקצאת תפקידי ניהול ב- Office 365
דוחות פעילות במרכז הניהול של Office 365

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×