אודות רשתות Yammer ו- Office 365 דיירים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כפי Yammer ההתפתחות מפני שירות עצמאי כדי שיהיה חלק Office 365, כולל התפקיד של רשת Yammer שהתפתח גם. כמו כן, חוויות רכישה ובפתרון משתמש הקצה של שירות Yammer משולבים בצורה חלקה עם Office 365. כן, חשוב עבור לקוחות אשר יצרו רשתות Yammer עצמאי בעבר כדי ללמוד כיצד Yammer יכול להיות מנוהל כשירות ב- Office 365. כמו כן, לקבלת שיטות משתמש הקצה חוויית ניהול, מומלץ לדייר זה אחד של Office 365 משויכת רשת Yammer אחת בלבד - אם אינך נמצא בתצורה זו, אנו ממליצים תשלב שלך הרשתות/דיירים כדי לעבור למצב זה.

הערה: לאחרונה קיבלת תקשורת Yammer החל משורה מתחם הדיירים שלך ב- Office 365 משויך רשתות Yammer שניים או יותר? אם אתה תוהה מה פירוש, קרא מאמר זה עבור ההקשר ו- מפורט יותר רשומת בלוג מהתמיכה Yammer לקבלת מידע אודות הפעולות שבאפשרותך לבצע.

שינוי התפקיד של רשת Yammer

רשת Yammer מייצג האנשים מהווים חלק באותו הארגון ולעבוד יחד בצורה מדויקת. רשת Yammer פועל בתור של גבול ארגונית וכן ישות ניהול. כפי Yammer הופך חלק בלתי נפרד Office 365, Yammer משתמש בדייר של Office 365 המשויך בתור לגבול ארגונית לניהול פונקציות מפתח.

Yammer לרשת בתור גבול ארגונית    רק משתמשים שיכולים מהווים חלק באותו הארגון יכולים להצטרף לרשת, המספק יחסי אמון בין החברים ברשת, כך שהם יכולים לשתף פעולה בצורה חופשית. כפי Yammer הופך חלק בלתי נפרד Office 365, גבול ארגוניים עבור Yammer והן ל- Office 365 הופכים זהה; משתמשי Office 365 כל מי מהווים חלק באותו דייר Office 365 (עם מנוי Yammer), באפשרותך לגשת ל- Yammer. וכאשר הארגון גדל, למשל, תחום חדש מתווסף לדייר Office 365, תחום זה מסונכרן באופן אוטומטי ל- Yammer, מתן אפשרות למשתמשים של תחום זה באופן מיידי לגשת ל- Yammer.

רשת כמו ישות ניהול של yammer    כל ההיבטים של שירות Yammer משמש כדי לנהל ברמת הרשת, כולל ניהול זהויות, המשתמש והתחום. כפי Yammer הופך חלק בלתי נפרד Office 365, ניתן לנהל היבטים מרכזיים של שירות Yammer ב- Office 365, כולל זהות, תחום, משתמש וקבוצה ניהול רשיונות. פעולה זו מספקת אחד נפוצות רבות-עוצמה וערכת כלים עבור מנהלי מערכת של Office 365 לניהול כל שירותי Office 365, כולל Yammer. אנו ממליצים כי מנהלי Yammer לנהל רק Yammer תצורות ספציפי (כגון ברירות מחדל של הודעה או ההגדרות של הרשת החיצונית) ברמת הרשת.

כיצד Yammer רשתות יכולות להיות משויכים ל- Office 365 דיירים

לקוחות כמה המקובלות גורף Yammer לפני היה משולבים באופן הדוק עם Office 365, אשר גרם התצורות הבאות.

בתרחיש זה, מתחם הדיירים שלך ב- Office 365 משויך רשת Yammer בודדת. לדוגמה:

 • מאומת תחומים ב- Office 365 הדייר:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • תחומים ברשת Yammer:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

האיור הבא מציג קשר גומלין זה של אחד לדייר Office 365 המשויך מרשת אחת של Yammer:

אחד לדייר Office 365 ממופה מרשת אחת של Yammer

כיצד להשיג את לקוחות לתוך בתצורה זו: מאז Yammer מופעלת כברירת מחדל ב- Office 365, בכל פעם דייר Office 365 חדש נוצר, רשת Yammer חדשה נוצרת באופן אוטומטי, ונוספו תחומים מ- Office 365 ל- Yammer. כמו כן, כחלק גלי ההפעלה של Yammer, אנו מפעיל Yammer עבור כל הדיירים עם מנוי Yammer. בכל פעם תחומים הם להוסיף או להסיר מדייר Office 365, המשך התחומים תסונכרן עם רשת Yammer.

פעולה זו היא התצורה הנפוצה ביותר, והיא התצורה המומלצת. להלן היא רשימת יתרונות המפתח של תצורה זו.

 • להפחית Yammer עלות הניהול:    באפשרותך לנהל שירות אחד של Yammer בודד, ולא ניהול רשתות Yammer בודדים.

 • בצורה חלקה בניהול Yammer מ- Office 365:    באפשרותך לנהל את השירות Yammer בצורה חלקה מ- Office 365, בדומה לכיצד אתה מנהל שירותים אחרים של Office 365. לדוגמה, באפשרותך לנהל את מחזור החיים של כל משתמשי Yammer באופן מרכזי ב- Office 365 וכן באפשרותך לנהל את מחזור החיים של Yammer תחומים מ- Office 365.

 • להפחית מידע תמיד עם חלוקה לאזורי בארגון שלך:    נתקל שירות Yammer מאוחדים משותף על-ידי כל המשתמשים, מעניק להתחבר ולאחר מכן לעבוד עם כל האנשים בארגון שלך.

להלן רשימת מפתח יכולות (הקשורים לניהול Yammer ב- Office 365) הנתמכים בתצורה זו.

יכולת

תמיכה דייר 1: קביעת תצורת הרשת 1

כניסה

כן

כניסה יחידה

כן

ניהול מחזור החיים של משתמשים

כן

ניהול מחזור החיים של מנהל מערכת

כן

ניהול רשיונות

כן

ניהול מחזור החיים של תחום

כן

איחוד רשתות בסיסיות של Yammer ללא תשלום

כן

שילוב של קבוצות 365 Yammer עתידיים-Office

כן

שילובים אחרים עתידי של Yammer-Office 365

כן

Yammer-Office 365 מקבצת שילוב:    כפי להכריז ב Yammer בלוג, אנו עובדים על שילוב קבוצות Yammer עם תשתית קבוצות של Office 365. תכונה זו יהיה זמין ללקוחות דייר 1: קביעת תצורת הרשת 1.

שילובים לקרות Yammer-Office 365:    בעתיד, ייתכן נסקור אחרים בתכונות שילוב של Yammer-Office 365. תכונות אלה יהיו זמינות ללקוחות דייר 1: קביעת תצורת הרשת 1.

בתרחיש זה, מתחם הדיירים שלך ב- Office 365 המשויך רשתות Yammer שניים או יותר. לדוגמה:

 • מאומת תחומים ב- Office 365 הדייר:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • תחומים ב- Yammer network1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • תחומים ב- Yammer network2:    fabrikam.com

האיור הבא מציג קשר גומלין זה של אחד לדייר Office 365 המשויך רשתות Yammer רבות:

אחד לדייר Office 365 ממופה רבים רשתות של Yammer

כיצד להשיג את לקוחות לתוך בתצורה זו: בדרך כלל, לקוחות גדולים למצוא עצמם בתרחיש זה. בארגון גדול (contoso.com) יכולה להיות לך כמה הבת (נניח fabrikam.com הוא אחד מהם). כאשר הארגון עצמו בעל דייר של Office 365 הרשמי של רשת Yammer רשמי (contoso.com רשת), משתמשים בחברות הבת ייתכן באופן עצמאי נרשמת למנוי משלהם רשתות Yammer עם תחומי דואר אלקטרוני שלהם (fabrikam.com רשת). לחברות גדולות מאוד, ייתכן שהסיבה עשרות של רשתות Yammer ולאחר מרבית רשתות חברה-בת אלה קלות בשימוש או פשוט לא נמצא בשימוש - כנראה מאחר שהם חורגים נפרד מהרשת גדול יותר הפעיל. מומלץ מאוד כי הארגון לאחד אלה רשתות קטנות יותר רשת האב גדולה יותר על-ידי ביצוע העברת הרשת. לאחר מאוחדות, הארגון שתוכל ליהנות היתרונות מפתח המפורטים לעיל עבור ארגונים דייר 1: קביעת תצורת הרשת 1.

גם לאחר איחוד, ייתכן שאתה במצב היכן עקב סיבות business חזקה, אחת של Office 365 לדייר שייתכן שיהיה עליך ליצור קשר עם כמה רשתות Yammer. זוהי תצורה נתמכים, אך עם מגבלות. להלן היא רשימת מגבלות מפתח של תצורה זו.

 • עלות הניהול של Yammer מוגברת:    דרושה לך לנהל רשתות Yammer מרובות, ובכך מגדיל את העלות הניהול.

 • אי-יכולת לשיתוף פעולה עם כל האנשים בארגון:    כל העובדים בארגון שלך אינם באותה רשת Yammer, כך שמשתמשים לא תהיה אפשרות ליצור קשר עם כל האנשים בארגון להשתמש ב- Yammer. מספר דוגמאות שלהלן.

  • הכרזות החברה: אם יש מנכ"ל החברה לקיים תקשורת הודעה לכל משתמשי הארגון, היא שצריכים עושה זאת בכל רשת בנפרד והאנשים תגובות עובד על ההודעה לא תהיה זמינה לכל משתמשי הארגון.

  • גילוי מידע אורגני: אם עובדים במרשת אחת אתה עובד על פרוייקט, עליך לעיין פרוייקט דומה שאירעו כבר בהבת אחר, הם לא יכולים באופן מיידי לגשת אליו. פעולה זו גורמת המניבות נוספות שעלולות להוביל לאובדן אורגני שיתוף פעולה.

 • לבלבול הנגרמות עקב גבולות הארגון תהיה שונה ב- Office 365 v/s Yammer:    בתצורה זו, הגבול הארגונית ב- Office 365 גדול מרשתות Yammer בודדים, מבלבול פוטנציאליים. כמה בדוגמאות שלהלן.

  • הערות ב- Office 365 תוכן של yammer: וידאו Office 365 ישותפו עם כולם בארגון. Contoso.com רשת משתמש עשוי להוסיף הערה Yammer הווידאו - אך הערה זו יהיה גלוי רק למשתמשים אחרים רשת contoso.com. מוכפלים משתמש ברשת fabrikam.com הערה אחרת דומה לזה על-ידי המשתמש contoso.com, אך הערה זה לא יהיה גלוי למשתמש contoso.com (הסינוס הם ברשתות שונות).

  • Yammer שיחות במהלך שידור פגישת Skype: באפשרותך להוסיף הזנה של Yammer כלשהו שידור פגישת Skype. בדרך כלל תבחר קבוצה ב- Yammer כדי לכלול בפגישה שידור ולאחר הקבוצה שייך לרשת Yammer ספציפיות. אך הפגישה שידור עצמו יכול לכלול כל אדם מתוך בדייר של Office 365. כן, ייתכנו מצב כאשר משתמש מחובר לשידור פגישת Skype, אך אינה חבר בקבוצת Yammer משויך, ולכן אין אפשרות להשתתף בשיחה.

 • Yammer-Office 365 מקבצת שילוב לא זמין:    כפי להכריז בבלוג Yammer, אנו עובדים על שילוב קבוצות Yammer עם תשתית קבוצות של Office 365. תכונה זו לא יהיה זמין ללקוחות דייר 1: תצורת רשת רבים. זוהי גם עקב ההפרש בגבולות ארגונית בין Office 365 והן ב- Yammer. דוגמה תרחיש שלהלן.

  • ניהול חברות קבוצתית: לאחר קבוצות Yammer משולבים עם תשתית קבוצות של Office 365, נניח קבוצה נוצרת רשת contoso.com, יכיל רק משתמשים שיכולים יכול להיות חלק מהרשת contoso.com. אך כאשר בקבוצה זו משולב מנוהל ב- Office 365, משתמש בעל התחום של fabrikam.com היתה אפשרות להוסיף את הקבוצה. כעת אין אפשרות להוסיף משתמש זה fabrikam.com לקבוצה ב- Yammer.

 • שילובים לקרות Yammer-Office 365 לא זמין:    בעתיד, ייתכן נסקור אחרים בתכונות שילוב של Yammer-Office 365. ייתכן שתכונות אלה לא יהיו זמינים ללקוחות דייר 1: קביעת תצורה של רשתות רבים.

 • דייר Office 365 יכולים להיות רשתות 150 או פחות: Office 365 דיירים יכולים להיות רק רשתות Yammer 150 או פחות. לקוחות עם תחומים תואמים יותר מ- 150 יראו רק חיבורים בין 150 מתוכם ולאחר שאר הרשתות יישאר מנותקות לדייר שלהם. מנהלי מערכת יצטרך איחוד רשתות שלהם באמצעות כלי ההעברה הרשת ל- 150 או פחות.

להלן רשימת מפתח יכולות (הקשורים לניהול Yammer ב- Office 365) הנתמכים בתצורה זו.

יכולת

תמיכה דייר 1: קביעת תצורה של רשתות רבים

כניסה

כן

כניסה יחידה

כן

ניהול מחזור החיים של משתמשים

כן

ניהול מחזור החיים של מנהל מערכת

כן

ניהול רשיונות

כן

ניהול מחזור החיים של תחום

כן

איחוד רשתות בסיסיות של Yammer ללא תשלום

כן

שילוב של קבוצות 365 Yammer עתידיים-Office

לא

שילובים אחרים עתידי של Yammer-Office 365

לא

כניסה:    גם כאשר דייר של Office 365 משויך רשתות Yammer רבות, המשתמש אחד של Office 365 משויך רשת Yammer אחת בלבד. וכאשר משתמשים ניגשים Yammer, לפניך רשת הנכון.

 • מיכל ושל יונתן הם משתמשים באותו דייר Office 365, אך החברים ברשתות שונות. נניח, linda@contoso.com מנסה לגשת ל- Yammer - על-ידי לחיצה על האריח Yammer או על-ידי כניסה לבכל www.yammer.com. מיכל תתבקש לספק אישורים של Office 365 שלו ולאחר במשולש הרשת contoso.com. באופן דומה john@fabrikam.com באפשרותך לגשת ל- Yammer, היכנס באמצעות האישורים שלו של Office 365, ובמשולש הרשת fabrikam.com. אם לורי או John היו משתמשי Yammer בעבר, חשבונות Office 365 שלהם תשויך עם המשתמש כבר קיים Yammer (ללא המשתמש החדש ייווצר).

 • Dorena הוא משתמש של הדייר Office 365, עם דואר מרובות המתאימות רשתות מרובות. נניח, dorena@contoso.com מנסה לגשת ל- Yammer. הדואר האלקטרוני הראשית שלו הוא dorena@contoso.com, אך היא מכיל גם dorena@fabrikam.com דואר אלקטרוני של ה-proxy. בתרחיש זה, תתבקש לספק אישורים של Office 365 שלו Dorena ולאחר במשולש הרשת contoso.com (היא תשויך פשוט לאחת מהרשתות Yammer)

  • אם הדואר האלקטרוני הראשית של המשתמש אינה תואמת רשת, המשתמש תירשם לרשת זו.

  • אחרת, אם לא ראשי של המשתמש דואר אלקטרוני תואם לרשת, המשתמש תירשם לרשת זו. אם יש יותר מאחד התאמות דואר אלקטרוני שאינו ראשי, אחד מהם ייבחר.

  • אחרת, אם UPN של המשתמש (שם ראשי של משתמש, כגון user@domain.com) אינה תואמת הרשת, המשתמש תירשם לרשת זו

  • אם משתמש זה היה למשתמש של Yammer לפני, חשבון Office 365 תשויך עם המשתמש כבר קיים Yammer (ללא המשתמש החדש ייווצר).

  כדי לגשת לרשת האחרת, Dorena לבצע את הפעולות הבאות.

  • קבלת להזמין כמשתמש אורח מהרשת fabrikam.com אחרים. אם בשתי הרשתות מוגדרים לשימוש את תצורת 'זהות לאכוף Office 365', זוהי האפשרות היחידה.

  • יצירת חשבון חדש ב- אחרים ברשת והתחבר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה.

לאחר כל המשתמשים דייר לבצע כניסה לרשת עם חשבונות Office 365 שלהם, באפשרותך לנהל את מחזור החיים של כל המשתמשים ב- Office 365 וגם הגדרת Office 365 כניסה יחידה.

ניהול מחזור החיים של מנהל המערכת:    מנהלי שייך לתפקיד המנהל הכללי דייר Office 365 יתווסף בתור מנהלי Yammer מאומת ברשתות תואמים; לאחר הסרת תפקיד מנהל כללי מחשבון המשתמש שלהם, הם לא יהיה עוד מנהלי מאומת ב- Yammer. בדוגמה לעיל, אם מנהל מערכת כללי יש 2 הודעות דואר אלקטרוני, admin@contoso.com ו- admin@fabrikam.com, מנהל זה יתווסף ל- contoso.com רשת והן רשת fabrikam.com כמנהל מאומת. אך, כפי שמוסבר במקטע כניסה, לבצע כניסה כדי רק לאחת מהרשתות עם האישורים שלהם של Office 365.

ניהול מחזור החיים של תחום:    כאשר דייר של Office 365 משויך רשתות Yammer רבות, עדיין באפשרותך לנהל תחומים Yammer על-פני מחזור החיים שלהם ב- Office 365.

 • בעת הוספת תחום ב- Office 365, הוא יתווסף לרשת המיועד להיות ברשת ניהול מחזור החיים של התחום הראשי. בזמן ש-yammer שהופעל דייר Office 365, הרשת את המספר הגדול ביותר של המשתמשים שהופעלו מקבל ייעודי כרשת הראשית עבור ניהול מחזור החיים של התחום. זהו כך תחומים חדשות נוספות לרשת הגדול ביותר. שים לב. תחום onmicrosoft.com בדייר של Office 365 (התחום שאינם ניתנים להסרה מדייר) יתווסף לרשת זו הראשי.

 • בעת הסרת תחום ב- Office 365, היא תוסר מהרשת המתאים. אם זהו התחום האחרון ברשת, הרשת לא יהיו זמינים.

יש לך את האפשרויות הבאות כדי לעבור אל דייר 1: קביעת תצורת הרשת 1:

 • לאחד את רשתות קטנות יותר הרשת הגדולה יותר על-ידי ביצוע העברת הרשת. בדוגמה שלעיל, בצע את הפעולות הבאות. תחילה, ודא ש- Yammer מופעל ברמת הדייר Office 365 שלך. אם טרם עשית, לבצע את ההפעלה של Yammer Enterprise והפעלה של Yammer בתחום המשויכות לרשת האב גדולים יותר (במקרה זה, contoso.com). לאחר מכן, נווט אל המקטע ההעברה של הרשת (שמהווה חלק בדפי הניהול של Yammer) וכיצד להעביר את הרשת fabrikam.com קטן יותר לרשת contoso.com; עליך להיות שמאומת Yammer מנהל ומנהל מערכת כללי של Office 365 כדי לבצע פעולה זו. בסיום, יגיעו המצב הבאים:

  תחומים הנמצאים בדייר של Office 365

  תחומים ברשת Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • אם עם ארגון האב באופן מלא שהמשימה assimilated מכיל הסניף, או מכיל שהמשימה spun כבוי - ניתן להסיר תחום החברה סניף מדייר Office 365. בדוגמה שלעיל, בדרך כלל תסיר fabrikam.com מבדייר של Office 365. בסיום, יגיעו המצב הבאים:

  תחומים הנמצאים בדייר של Office 365

  תחומים ברשת Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

גם לאחר העברת לתוך דייר 1: תצורת הרשת 1, אתה עלול בטעות חזרה אל דייר 1: קביעת תצורה של רשתות רבים. נניח, contoso.com ירכוש tailspin.com של החברה בעל רשת Yammer בסיסי ללא תשלום. דרך קונטוסו לדייר Office 365, אשר תגרום הרשת tailspin.com יש לשדרג ל- Enterprise, מוכפלים tailspin.com ומחוברים כעת הדייר רשתות Yammer 2. אנו ממליצים במצבים כאלה, להשתמש ההנחיות לעיל כדי לחזור להמומלצת הדייר 1: 1 תצורת רשת ולהשיג את היתרונות.

ייתכן שיהיה עליך דיירים שניים או יותר של Office 365 המשויכות רשת Yammer בודדת. לדוגמה:

 • מאומת תחומים הנמצאים tenant1 Office 365:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • מאומת תחומים הנמצאים tenant2 Office 365:    fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com

 • תחומים ברשת Yammer:    contoso.com, fabrikam.com

האיור הבא מציג זה קשר גומלין של רבים דיירים של Office 365 המשויך מרשת אחת של Yammer:

ממופה לרשת Yammer אחת דיירים רבים של Office 365

כיצד להשיג את לקוחות לתוך בתצורה זו: בדרך כלל, לקוחות גדולים למצוא עצמם בתרחיש זה. בארגון גדול (contoso.com) יכולה להיות לך כמה הבת (נניח fabrikam.com הוא אחד מהם). ארגון זה כולל רשת Yammer וגם ייתכן שהוספת כל התחומים בחברה לרשת Yammer. הארגון עצמו כולל דייר הרשמית של Office 365, חברת הבת ייתכן באופן עצמאי שיצרת אחר של Office 365 לדייר (fabrikam.com).

זו אינה נתמכת תצורה. פרסם את ההפעלה של Yammer, בלבד לאחד דיירים משויך ברשת ניהול והתחבר. להלן רשימת מפתח יכולות (הקשורים לניהול Yammer ב- Office 365) הנתמכים בתצורה זו. לקבלת מידע נוסף אודות יכולות אלה, קרא את המאמר בנושא ניהול השירות Yammer ב- Office 365.

יכולת

תמיכה בדיירים רבים: קביעת תצורת הרשת 1

פרטים

כניסה

לא

משתמשים מאחת רק דיירים של Office 365 לבצע כניסה ל- Yammer עם כניסה Office 365 שלהם. המשתמש הראשון כדי להיכנס באמצעות האישורים שלו Office 365 תקבע אילו דייר Office 365 מקבל המשויך ברשת Yammer login. אם הרשת נקבעה עם SSO של Yammer מכן לא משתמש לבצע כניסה לרשת עם האישורים של Office 365 שלהם ולא כך דייר לא תשויך ברשת login.

כניסה יחידה

לא

מאחר שלא כל המשתמשים לבצע כניסה ל- Yammer עם האישורים שלהם Office 365, ניתן לאכוף זהות ב- office 365 ב- Yammer ולאחר ליישם כניסה יחידה של Office 365 בהתבסס על פתרון. עוד בשימוש ב- SSO של yammer 1 בדצמבר, 2016, החל את חלופי הוא להטמעת את Office 365 מבוססי כניסה יחידה פתרון, אין באפשרותך לממש את דיירים רבים: קביעת תצורת הרשת 1.

ניהול מחזור החיים של משתמשים

לא

מחזור החיים של משתמשים יכולים לנהל רק עבור המשתמשים יכולים להיכנס ל- Yammer עם האישורים שלהם של Office 365. כן, אין באפשרותך לנהל לכל משתמשי Yammer על-פני מחזור החיים שלהם ב- Office 365.

ניהול מחזור החיים של מנהל מערכת

לא

רק מנהלי הכללי של אחד דיירים יתווסף בתור מנהלי מאומת ב- Yammer. כן, אין באפשרותך לנהל את מחזור החיים של כל מנהלי Yammer על-פני מחזור החיים שלהם ב- Office 365.

ניהול רשיונות

לא

ניתן לנהל רשיונות רק עבור משתמשים שאינם יכולים כניסה ל- Yammer עם האישורים שלהם של Office 365. כמו כן, מאחר ניתן אכוף זהות 365 של office, אין באפשרותך לחסום משתמשי Office 365 ללא רשיונות Yammer.

ניהול מחזור החיים של תחום

לא

בתצורה זו אינה נתמכת עבור ניהול מחזור החיים של התחום, ולכן לא ניתן לנהל Yammer תחומים על-פני מחזור החיים שלהם ב- Office 365.

איחוד רשתות בסיסיות של Yammer ללא תשלום

כן

באפשרותך להיכנס ל- Yammer, איחוד Yammer רשת בסיסית לדייר Office 365 משויך ברשת Yammer ניהול.

שילוב של קבוצות 365 Yammer עתידיים-Office

לא

שילובים אחרים עתידי של Yammer-Office 365

לא

יש לך את האפשרויות הבאות כדי להוציא התצורה שאינן נתמכות:

 • הוסף כל התחומים הרלוונטיות אחד לדייר באמצעות מרכז הניהול של Office 365.  בדוגמה שלעיל, בדרך כלל להבטיח contoso.com והן fabrikam.com יהיו באותו הדייר בסרגל. בסיום, יגיעו המצב הבאים:

  תחומים הנמצאים בדייר של Office 365

  תחומים ברשת Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • ליצור רשתות Yammer נפרדות, אחת לכל דייר. בדוגמה שלעיל, בדרך כלל להסיר contoso.com או fabrikam.com מרשת Yammer, וצור רשת חדשה עם תחום זה. כדי להסיר תחומים Yammer הרשת שלך, פנה לצוות התמיכה . לפני הסרת תחום מרשת יהיה עליך למחוק את כל חשבונות המשתמשים המכיל בתחום זה. במידת הצורך, משתמשים אלה באפשרותך להיות מוזמן בתור אורחים מהרשת החדש שיצרת בשלב מאוחר יותר. בסיום, יגיעו המצב הבאים:

  תחומים הנמצאים tenant1 Office 365

  תחומים ברשת Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  תחומים הנמצאים tenant2 Office 365

  תחומים ברשת Yammer

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

גם לאחר העברת לתוך דייר 1: קביעת תצורה של רשת 1, היתה בטעות תחזיר דיירים רבים: קביעת תצורת הרשת 1. נניח, עקב סיבה שהרשת contoso.com מכיל tailspin.com תחומים נוספים, אשר עדיין לא נוספה לדייר Office 365. במצב זה, נוצר דייר Office 365 חדש עבור tailspin.com. כעת שתי דיירים (contoso.com ו- tailspin.com) מחוברים לאותה רשת Yammer. כדי להימנע שתתחיל מצב זה, אנו ממליצים שתוסיף כל התחומים ברשת Yammer לדייר Office 365 שלך. אם אתה מקבל לתוך מצב זה, באפשרותך להשתמש ההנחיות לעיל כדי לחזור ל- 1 הדייר המומלצת: 1 תצורת רשת ולהשיג את היתרונות.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×