אודות מעבר בירושה של ניווט

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

בעת יצירת אתרי משנה חדשים, באפשרותך לציין אם אתרים אלה לרשת הניווט שהם יוצגו מתוך אתר האב שלו, או אם הם מציגים הניווט הייחודי לאתר הנוכחי. אפשרויות הגדרת העברת ניווט בירושה משתנים בהתאם אם תכונות הפרסום ב- Microsoft Office SharePoint Server 2007 זמינות עבור שלך אוסף אתרים. לקבלת מידע נוסף אודות ההבדלים ניווט בין אתרי פרסום ואתרי פרסום שאינו, ראה מבוא לניווט אתר.

הערה: כדי לנהל את הניווט עבור אתר SharePoint, דרושה לך את רמת ההרשאה ' שליטה מלאה ' או ' עיצוב ' עבור האתר. יש לך אחת מרמות ההרשאה אלה אם באפשרותך לגשת הדף הגדרות אתרים עבור האתר ואתה רואה את הפקודה הניווט תחת מראה ותחושה (אתרי פרסום שאינו, תראה את ההפעלה המהירה ואת סרגל קישורים עליון הפקודות תחת מראה ותחושה במקום הניווט ).

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד כיצד אפשרויות ניווט להיות שונות בין אתר פרסום של שאינו אתר פרסום

קביעת תצורה של העברת ניווט בירושה עבור אתר משנה בתוך אוסף אתרים לפרסום

קביעת תצורה של העברת ניווט בירושה עבור אתר משנה בתוך אוסף אתרים שאינם פרסום

למד כיצד אפשרויות ניווט להיות שונות בין אתר פרסום של שאינו אתר פרסום

לפני שתתחיל להתאים אישית את הניווט עבור האתר שלך, עליך לקבוע ובין אם לאו זמין עם Office SharePoint Server 2007 שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באוסף האתרים שלך. חשוב לדעת ובין אם לאו האתר שלך הוא אתר פרסום שכן אפשרויות התאמה אישית הניווט עבור אתר פרסום רחבה יותר מאשר אלה זמינים עבור שאינו אתר פרסום.

קביעה אילו אפשרויות התאמה אישית של הניווט עומדות לרשותך

בהתאם לסוג האתר שברשותך, תראה אפשרויות ניווט שונות בדף 'הגדרות האתר'. תוכל לקבוע במהירות את סוג האתר שאיתו אתה עובד באופן הבא:

 1. בתפריט פעולות אתר, הצבע על הגדרות האתר. במידת הצורך, לחץ על שינוי כל הגדרות האתר.

 2. התבונן ברשימת הקישורים בדף הגדרות האתר תחת מראה ותחושה.

  • אם אתה רואה קישור בשם ניווט, לאחר מכן אתה עובד עם אתר פרסום ולחץ באפשרותך להתאים אישית את האתר שלך באמצעות הדף ' הגדרות ניווט של אתר '.

  • אם אתה רואה קישורים שנקרא סרגל הקישורים העליון ואת בהפעלה המהירה, לאחר מכן אתה עובד עם שאינו אתר פרסום וברשותך ערכה מוגבלת יותר של אפשרויות תצורה של ניווט זמינות עבורך.

לראש הדף

קביעת תצורה של העברת ניווט בירושה עבור אתר משנה בתוך אוסף אתרים לפרסום

אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באוסף האתרים שלך, באפשרותך להשתמש הדף הגדרות ניווט של אתר כדי לקבוע תצורה של העברת ניווט בירושה עבור (ניווט כללי) בסרגל הקישורים העליון והן בהפעלה המהירה (ניווט נוכחי) עבור האתר שלך. קיימות מספר דרכים באפשרותך לקבוע את התצורה של ניווט ולאחר שאין לך להחיל הגדרות זהות על סרגל הקישורים העליון והן בהפעלה המהירה.

לדוגמה, אם קביעת התצורה של העברה בירושה של ניווט עבור אתרי משנה מרובים באוסף אתרים, וברצונך אתרים אלה שעקבי ניווט כללי, אך בנוסף ברצונך לספק למבקרים באתר דרך לנווט לאתרים, סביבות עבודה, רשימות, ו- ספריות בתוך אתרי משנה בודדים, באפשרותך לקבוע תצורה של האתרים יקבל בירושה בסרגל (ניווט כללי) הקישורים העליון שלו מאתר הנוכחי, בעת קביעת התצורה של ההפעלה המהירה (ניווט נוכחי) עבור כל אתר משנה כדי להציג את פריטי הניווט תחת האתר הנוכחי .

קביעת תצורה של העברת ניווט בירושה עבור סרגל הקישורים העליון

התפריט הנפתח בסרגל הקישורים העליון מציג אתרי משנה של האתר הנוכחי

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

  • בתפריט פעולות אתר, הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על שינוי כל הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ' ניווט ' מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך וברשותך על שליטה מלאה או עיצוב רמת הרשאה.

 3. במקטע ניווט כללי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את סרגל הקישורים העליון המשמש באתר האב, לחץ על הצג פריטי ניווט זהים לאתר האב.

   בחר באפשרות זו אם ברצונך לספק למבקרים באתר מהוות דרך קלה כדי לנווט אל אתרים אחרים באוסף האתרים וברצונך שלאתר זה יהיו מראה ותחושה עקביים עם אחרים אתרים באוסף האתרים.

  • כדי להציג סרגל קישורים עליון הייחודי לאתר הנוכחי, לחץ על הצג את פריטי הניווט תחת האתר הנוכחי

   בחר באפשרות זו אם ברצונך שאתר זה כדי להציג אפשרויות ניווט הרלוונטיות בלבד לאתר הנוכחי.

לראש הדף

קביעת תצורה של העברת ניווט בירושה בהפעלה המהירה

ניווט בהפעלה המהירה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

  • בתפריט פעולות אתר, הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על שינוי כל הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ' ניווט ' מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך וברשותך על שליטה מלאה או עיצוב רמת הרשאה.

 3. במקטע ניווט נוכחי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג פריטי ניווט זהים לאתר האב, לחץ על הצג פריטי ניווט זהים לאתר האב.

   בחר באפשרות זו אם ברצונך לספק למבקרים באתר מהוות דרך קלה כדי לנווט אל אתרים אחרים באוסף האתרים וברצונך שלאתר זה יהיו מראה ותחושה עקביים עם אחרים אתרים באוסף האתרים.

  • כדי להציג את קישורי הניווט של האתר הנוכחי, פריטים תחת האתר הנוכחי, ועבור אתרי הנמצאים האחים לאתר הנוכחי, לחץ על הצג את האתר הנוכחי, פריטי הניווט תחת האתר הנוכחי, והאחים של האתר הנוכחי.

   בחר באפשרות זו אם ברצונך שמבקרי האתר יוכלו להשתמש בהפעלה המהירה שני כדי לנווט אל הפריטים תחת האתר הנוכחי כדי לנווט אל אח אתרי משנה בתוך אוסף האתרים.

  • כדי להציג את פריטי הניווט תחת האתר הנוכחי, לחץ על הצג רק את פריטי הניווט תחת האתר הנוכחי.

   בחר באפשרות זו אם ברצונך בהפעלה המהירה כדי להציג רק פריטים תחת האתר הנוכחי.

לראש הדף

קביעת תצורה של העברת ניווט בירושה עבור אתר משנה בתוך אוסף אתרים שאינם פרסום

אם תכונות הפרסום אינם זמינים עבור אוסף האתרים שלך, באפשרותך להגדיר העברת ניווט בירושה עבור סרגל הקישורים העליון בלבד. בהפעלה המהירה של אתרי משנה באוסף האתרים שלך יהיו תמיד ייחודיים לאתרי המשנה שבהם בודדים.

קביעת התצורה של העברה בירושה עבור סרגל הקישורים העליון

בעת יצירת אתר חדש באוסף אתרים שכל תכונות הפרסום אינם זמינים, באפשרותך לבחור אם לכלול את האתר בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ואם להשתמש בסרגל הקישורים העליון מאתר האב בדף אתר SharePoint חדש. פעולה זו מספקת שלוש אפשרויות שונות לקביעת תצורת האתר שלך:

 • העברה בירושה והכללה באב     האתר כלול ככרטיסיה בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ונעשה בו שימוש בסרגל קישורים עליון הזהה לזה שבאתר האב. לא ניתן להתאים אישית את סרגל הקישורים העליון ברמה זו מבלי לנתק תחילה את הירושה מאתר האב.

 • התקבל בירושה ואינו כלול באתר האב     האתר משתמש את אותו סרגל קישורים עליון כמו אתר האב, אך אינה כלולה לפי לשונית בסרגל הקישורים העליון של אתר האב. ניתן להתאים אישית את סרגל הקישורים העליון ברמה זו מבלי לנתק תחילה את הירושה מאתר האב.

 • ייחודי     האתר אינו כלול ככרטיסיה בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ואינו משתמש בסרגל קישורים עליון הזהה לזה שבאתר האב. סרגל הקישורים העליון ניתן להתאמה אישית ברמה זו והוא נפרד לחלוטין מאתר האב.

הערה: אם שינית שם של אתר בדף 'כותרת, תיאור וסמל', שם האתר לא יתעדכן בסרגל הקישורים העליון. כדי לשנות את השם המופיע בסרגל הקישורים העליון, עליך לערוך את סרגל הקישורים העליון.

לראש הדף

שינוי הגדרות העברה בירושה עבור סרגל הקישורים העליון

כברירת מחדל, בעת יצירת אתר חדש בתוך אוסף אתרים שאינם פרסום, אתר מופיע בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ולאחר האתר החדש יורש את סרגל הקישורים העליון של אתר האב. כדי להפסיק להשתמש בסרגל הקישורים העליון מאתר האב, באפשרותך לשנות את ההגדרה בכל עת ולהשתמש סרגל קישורים עליון מותאם אישית עבור אתר המשנה שלך.

 1. בדף הבית של האתר, לחץ על תפריט פעולות אתר תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.

  הערה: באתר שתפריט פעולות אתר הותאם אישית עבורו, הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על ההגדרות שברצונך להציג.

 1. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על סרגל קישורים עליון.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור קישורים מותאמים אישית עבור האתר, לחץ על הפסק קבלת קישורים בירושה.

  • כדי להשתמש בקישורים זהים לאלה שבאתר האב, לחץ על השתמש בקישורים מאב.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×