תכונות נגישות ב- OneDrive

OneDrive כולל תכונות נגישות שמסייעות למשתמשים בעלי מיומנות מוגבלת, קושי בראייה או מוגבלויות אחרות לאחסן ולשתף קבצים במכשירים שונים.

תכונות נגישות רבות, כגון קוראי מסך, זכוכית מגדלת או זיהוי דיבור, מוכללות במחשב או במכשיר שלך. לקבלת פרטים לגבי אופן השימוש בתכונות אלה, ראה הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365.

הערות: 

 • OneDrive היא אפליקציה מבוססת אינטרנט שפועלת בענן, המאפשרת לגשת אל הקבצים והתיקיות ולנווט ביניהם באמצעות דפדפן האינטרנט.

 • בעת שימוש ב- OneDrive, אנו ממליצים להשתמש בדפדפן Internet Explorer.

בנושא זה

היכרות עם הפריסה של OneDrive

OneDrive פועל בדפדפן האינטרנט. בחלון הדפדפן, השם OneDrive מוצג בסרגל הכלים, לצד מפעיל היישומים של Office 365 המכיל אריחים עבור שירותים של Microsoft ויישומים של Office Online, כולל 'דואר' (Outlook.com), ‏Excel Online, ‏OneNote ועוד. סרגל הכלים מכיל גם פקודות לקבלת הודעות, ניהול האפשרויות שלך, קבלת עזרה ויציאה.

מתחת לסרגל הכלים נמצאת שורת תפריטים שמכילה תיבת חיפוש, אפשרויות תצוגה ופקודת המידע. כאשר תעבוד עם הקבצים שלך, שורת התפריטים תכלול גם פקודות ליצירה או העלאה של קבצים חדשים, פתיחה או הורדה של קובץ שנבחר או מיון קבצים בדרכים שונות. אם תבחר בפקודת המידע, תיפתח חלונית מידע בצד השמאלי של החלון הראשי של OneDrive שמציעה פרטים על התיקיה או הקובץ שנבחרו.

מתחת לשורת התפריטים נמצא מבנה התיקיות והקבצים המאוחסנים ב- OneDrive. אם אתה עובד עם מסך רחב, כגון מסך של מחשב שולחני, בחלונית הימנית מוצג עץ הניווט שכולל את קטגוריות התצוגה של קבצים, קבצים שנצפו לאחרונה, תמונות, קבצים משותפים וסל המיחזור. אם אתה עובד עם מסך צר, כגון מסך של טלפון, קטגוריות התצוגה זמינות בתפריט של אפשרויות נוספות בסרגל הכלים, במקום בחלונית הימנית. תצוגת החלון הראשי מכילה את רשימת התיקיות והקבצים עבור קטגוריית התצוגה שנבחרה.

בעת בחירת תיקיה בתצוגה הראשית, תיקיה זו נפתחת ומציגה רשימה של תיקיות המשנה שלה והקבצים הכלולים בה. כאשר תסתעף לרמה נמוכה יותר, התפריט ישתנה כדי לכלול פקודות כגון פתיחה, שיתוף, הורדה, העברה, והעתקה של קבצים נבחרים. שני גורמים משפיעים הפקודות הזמינות שיוצגו: האם פריט כלשהו נבחר או לא נבחר, ומהו סוג הפריט שנבחר.

כאשר תבחר קובץ, הוא עשוי להיפתח בכרטיסיית הדפדפן הנוכחית או בכרטיסיית דפדפן נפרדת (לדוגמה, ב- Word Online או ב- Excel Online).

ניווט באמצעות קיצורי מקשים

כדי לנווט ב- OneDrive ולעבור באופן מחזורי בין קבוצות של רכיבי המסך, הקש על מקש Tab (קדימה) או על מקש Shift+Tab (אחורה). כדי לבחור פריט, הקש Enter. כדי לעיין בתפריטים או ברשימות, הקש על מקש החץ למעלה או על מקש החץ למטה, ולאחר מכן, כדי לבצע את הבחירה, הקש Enter. כדי לצאת מתפריט או ממצב, הקש Esc. לקבלת פרטים נוספים, קרא את המאמר קיצורי מקשים עבור OneDrive.

כאשר תעבור ממקום למקום באזורים של חלון OneDrive, קורא המסך יספק מידע על האזור שבו נמצא המוקד, בין אם הוא נמצא בשורת התפריטים (תשמע "Search box"), בתצוגת העץ (תשמע "OneDrive" או את שמך) או בתצוגה הראשית (תשמע "List of folders and files").

משימות בסיסיות ב- OneDrive

הפעלת OneDrive

 1. פתח את דפדפן האינטרנט.

 2. אם עדיין לא נכנסת לחשבון Office 365 שלך (חשבון מטעם הארגון או חשבון Microsoft שלך), עבור אל https://portal.office.com. היכנס לחשבון הארגון שלך או ל- חשבון Microsoft.

 3. הקש על מקש Tab או על Shift+Tab עד להעברת המוקד אל מפעיל האפליקציות. הקש Enter.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Link, OneDrive". הקש Enter.

העלאת קובץ

כאשר ברצונך לשמור קובץ ממערכת הקבצים של המכשיר ב- OneDrive, בחר את המיקום ב- OneDrive ולאחר מכן העלה אותו.

 1. כאשר OneDrive פתוח, הקש על מקש Tab עד שהמוקד יעבור לתצוגת העץ. תשמע "OneDrive" או את שמך.

 2. הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה עד שמוקד יעבור לפריט התצוגה קבצים. הקש Enter. ודא שלא נבחר אף פריט ברשימת התיקיות והקבצים.

 3. עבור באמצעות מקש Tab לשורת התפריטים. תשמע "New". הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "Upload". הקש Enter.

 4. בתיבת הדו-שיח בחירת קובץ להעלאה, כדי לגשת לתצוגת העץ, הקש שוב ושוב על מקש Tab עד שתשמע "Tree view". (בקורא הטקסטים, תשמע "Documents".)

 5. כדי לבחור את התיקיה שבה ברצונך לאחסן את הקובץ, הקש על מקש החץ למעלה או על מקש החץ למטה ולאחר מכן הקש Enter.

 6. הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור אל רשימת התיקיות והקבצים, ולאחר מכן, כדי לבחור את הקובץ שברצונך להעלות, הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה.

  עצה: כדי לבחור קבצים סמוכים מרובים, החזק את מקש Shift לחוץ כאשר תבחר את הקובץ הראשון ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה עד לבחירת הקובץ האחרון. כל הקבצים שבין הקובץ הראשון לקובץ אחרון ייבחרו.

 7. הקש Enter. הקבצים שנבחרו יועלו אל המיקום שבחרת ב- OneDrive ותשמע "Uploaded one item to Files". (בקורא הטקסטים, תשמע "Upload".)

הורדת קובץ

כאשר ברצונך להעתיק קובץ מ- OneDrive למכשיר שלך, בחר אותו ב- OneDrive והורד אותו.

 1. כאשר OneDrive פתוח, הקש על מקש Tab עד שהמוקד יעבור לתצוגת העץ. תשמע "OneDrive" או את שמך.

 2. הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה עד שמוקד יעבור לפריט התצוגה קבצים. הקש Enter.

 3. הקש על מקש Tab עד שהמוקד יעבור אל רשימת התיקיות והקבצים.

 4. הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה עד לבחירת הקובץ שברצונך להוריד.

 5. הקש פעמיים על Shift+Tab כדי לעבור אל שורת התפריטים. בהתאם לסוג הקובץ שנבחר, תשמע "Share" או "Open". הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "Download". הקש Enter.

 6. אם תשמע התראה שבה תישאל אם ברצונך להוריד את הקובץ, הקש Alt+N ובצע את ההוראות לשמירת הקובץ. בסיום, תשמע "The download has completed." מתוך התראה זו, תוכל לנווט ללחצנים לפתיחת הקובץ שהורד, לפתיחת התיקיה או להצגת הקבצים שהורדת שלך. כדי לסגור את התראה, הקש שוב על Alt+N, הקש על מקש Tab כדי לעבור ללחצן סגור ולאחר מכן הקש Enter.

חיפוש קובץ או תיקיה

 1. ב- OneDrive, הקש על מקש Tab עד שהמוקד יעבור לתיבת החיפוש.

 2. הקלד שם הקובץ או התיקיה שאתה מחפש, במלואו או בחלקו. נפתחת רשימה שמכילה תוצאות חיפוש שעומדות בקריטריונים שלך.

 3. הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה כדי לשמוע את שמות הקבצים או התיקיות בתוצאות החיפוש.

 4. כדי לפתוח תיקיה או קובץ ברשימת תוצאות החיפוש, הקש Enter. אם התראה נפתחת, הקש Alt+N ולאחר מכן, כדי לפתוח את התיקיה או הקובץ, בצע את ההוראות.

שיתוף קובץ או תיקיה

 1. כאשר OneDrive פתוח, הקש על מקש Tab עד שהמוקד יעבור לתצוגת העץ. תשמע "OneDrive" או את שמך.

 2. הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה עד שהמוקד יגיע לתיקיה שמכילה את הקובץ או התיקיה שברצונך לשתף, לדוגמה, קבצים, אחרונים, משותף איתי. הקש Enter.

 3. הקש על מקש Tab עד שהמוקד יעבור אל התצוגה הראשית ותשמע "List of folders and files".

 4. הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה עד לבחירת הקובץ או התיקיה שברצונך לשתף. באפשרותך לבחור רק קובץ אחד או תיקיה אחת.

 5. כדי לגשת אל שורת התפריטים, הקש פעמיים על Shift+Tab. בעת הצורך, הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "Share". הקש Enter.

 6. בתיבת הדו-שיח Share, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף פריט.

 7. עבור באמצעות מקש Tab אל לחצן יכול לערוך. כדי לבחור אם האדם שאיתו אתה משתף את הפריט יוכל רק להציג את הקובץ או לערוך אותו, הקש על מקש החץ למטה.

 8. עבור באמצעות מקש Tab אל תיבת הטקסט, ולאחר מכן, אם תרצה, הקלד הודעה לאדם שעמו אתה משתף את הפריט.

 9. אם אתה משתף קובץ, עבור באמצעות מקש Tab לתיבת הסימון דרוש כניסה ולאחר מכן בחר או נקה אותה. אם אתה משתף תיקיה, עבור באמצעות מקש Tab לתיבת הסימון שתף את כל הפריטים בתיקיה זו, אפילו פריטים עם הרשאות ייחודיות ולאחר מכן בחר או נקה אותה.

 10. עבור באמצעות מקש Tab לתיבת הסימון שלח הזמנה בדואר אלקטרוני ולאחר מכן בחר או נקה אותה.

  עצה:  תיבות סימון אלה נבחרות כברירת מחדל.

 11. עבור באמצעות Tab ללחצן שתף והקש Enter.

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×