Power View ב- SharePoint Server: יצירה, שמירה והדפסה של דוחות

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

Power View ב- SharePoint server הוא יישום Silverlight מבוססי-דפדפן שנמצא תכונה של SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Server 2010 ו- 2013. יצירה, פתיחה ושמירה של Power View להימשך דוחות (קבצי RDLX) בכל מקום ב- SharePoint Server 2010 ו- 2013.

הערות: 

יצירת דוח ב- Power View ב- SharePoint Server

כדי ליצור דוח Power View, הפעל את Power View מקובץ מודל נתונים ב- SharePoint Server 2010 או 2013. מודלים או בחיבורי למודלי, ניתן בספריית מסמכים של SharePoint Server או Power Pivot בגלריה, למטרה מיוחדת ספריית מסמכים של SharePoint Server המספקת תצוגה מקדימה עשירה וניהול מסמכים עבור חוברות עבודה של Microsoft Excel שפורסמו המכילות מודלי נתונים.

כדי ליצור דוח Power View מגלריה של Power Pivot

 • לחץ על סמל צור דוח של Power View בפינה השמאלית העליונה של קובץ ה- Excel ‏(XLSX).

כדי ליצור דוח של Power View מספריית מסמכים של SharePoint Server

סביבת העיצוב של Power View נפתחת בתצוגה שבה אתה בונה דוחות, כאשר השדות ממקור הנתונים המשותף (RSDS) או מקובץ החיבור של BISM‏ (BISM) מופיעים ברשימת השדות.

במאמר זה

פתיחת דוח קיים של Power View

די לפתוח דוח של Power Pivot בגלריה

כדי לפתוח דוח בספריית מסמכים של SharePoint Server

שמירת דוח

הרשאות עבור Power View

תבנית הקובץ RDLX

ייצוא ל- PowerPoint מ- Power View ב- SharePoint

רענון הנתונים בדוח

הדפסת תצוגות מתוך דוח ב- Power View ב- SharePoint Server

דוחות Power View המבוססים על מודלי נתונים

אודות מודלי נתונים טבלאיים ומודלי נתונים של Excel

מידע נוסף

לראש הדף

פתיחת דוח קיים של Power View

בעת פתיחת דוחות בגלריה של Power Pivot, באפשרותך לבחור לפתוח את הדוח בתצוגה ספציפית.

כדי לפתוח דוח בגלריה של Power Pivot

 1. ב- Internet Explorer, נווט אל אתר הגלריה של Power Pivot המארח את דוחות Power View שלך.

 2. לחץ על אחת התמונות של הדוח.

  הדוח נפתח בתצוגה זו במצב קריאה.

 3. כדי לערוך את הדוח, לחץ על עריכת דוח בפינה הימנית העליונה.

כדי לפתוח דוח בספריית מסמכים של SharePoint Server

 1. ב- Internet Explorer, נווט לדף הבית של ספריית המסמכים של SharePoint שבה מתארחים דוחות Power View שלך.

 2. כדי לפתוח דוח במצב קריאה, לחץ על כותרת הדוח.

 3. כדי לערוך את הדוח, לחץ על עריכת דוח בפינה הימנית העליונה.

לראש הדף

שמירת דוח

שמור דוח של Power View (קובץ RDLX) בספריית מסמכים משותפת או בגלריה של Power Pivot באותו שרת SharePoint שבו נמצא המודל שממנו הפעלת את Power View.

 1. כדי לשמור את הדוח, בתפריט קובץ של Power View, לחץ על שמור או על שמירה בשם.

  בפעם הראשונה שתשמור את הדוח, מיקום ברירת המחדל יהיה התיקיה שבה נמצא המודל.

  כדי לשמור אותו במיקום אחר, דפדף למיקום זה ולאחר מכן לחץ על שמור.

 2. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, בשדה שם הקובץ, הזן את שם הקובץ.

 3. כברירת מחדל, תיבת הסימון שמור תמונות תצוגה מקדימה עם הדוח נבחרת. משיקולי פרטיות, ייתכן שתרצה לנקות אותה ולא לשמור תמונות תצוגה מקדימה.

  קרא בחירה אם לשמור תמונה של כל תצוגה עם הדוח כדי להחליט אם אתה מעוניין תמונות תצוגה מקדימה.

 4. לחץ על שמור.

  הדוח נשמר. כדי לצאת מ- Power View ולחזור לאתר SharePoint, לחץ על הלחצן אחורה בדפדפן.

  הערה: ייתכן שתוכל לערוך דוח, אך לא יהיו לך הרשאות לשמירה בספריה או בתיקיה זו של SharePoint.

הרשאות עבור Power View

Power View משתמש בהרשאות SharePoint כדי לשלוט בגישה לדוחות Power View. אם יש לך הרשאות לפתיחת פריטים עבור תיקיית SharePoint, באפשרותך לפתוח כל דוח Power View בתיקיה זו, במצב קריאה או עריכה. כך באפשרותך לשנות את הדוח במצב עריכה ככל שתרצה. עם זאת, תוכל לשמור את השינויים שלך רק אם יש לך גם הרשאות להוספת פריטים לספריית היעד או לתיקיית היעד, או הרשאות לעריכת פריטים כדי להחליף את המסמך הקיים.

באפשרותך לייצא דוח ל- PowerPoint אם יש לך הרשאות לפתיחת פריטים. עם זאת, אין באפשרותך לייצא דוח ל- PowerPoint עם שינויים שלא נשמרו. לכן אם יש לך רק הרשאות לפתיחת פריטים, באפשרותך לייצא את הדוח כפי שהוא, אך לא לשנות אותו ולאחר מכן לייצא אותו. לשם כך עליך לשמור את השינויים תחילה, ולכן אתה זקוק להרשאות להוספת פריטים או לעריכת פריטים.

תבנית הקובץ RDLX

Power View יוצר קבצים עם תבנית הקובץ RDLX. קבצים אלה אינם תואמים לקבצי RDL שאתה יוצר בבונה הדוחות או ב- SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services‏ (SSRS). לא ניתן לפתוח או לערוך קבצי RDL ב- Power View, ולהיפך.

לראש הדף

ייצוא ל- PowerPoint מ- Power View ב- SharePoint

באפשרותך לייצא גירסה אינטראקטיבית של הדוח שלך מ- Power View ב- SharePoint ל- PowerPoint. כל תצוגה ב- Power View הופכת לשקופית PowerPoint נפרדת.

הערה:  יש שתי גירסאות של Power View:‏ Power View ב- Excel 2013 ו- Power View ב- SharePoint Server 2010 ו- 2013. ניתן לייצא ל- PowerPoint רק מ- Power View ב- SharePoint Server.

האינטראקציה עם דוחות Power View שמיוצאים ל- PowerPoint דומה לאינטראקציה עם תצוגות של Power View במצבי קריאה ומסך מלא ב- Power View. במצבי הצגת שקופיות ותצוגת קריאה ב- PowerPoint, באפשרותך לקיים אינטראקציה עם הפריטים החזותיים והמסננים שיוצר הדוח הוסיף לכל תצוגה, אך אין באפשרותך ליצור פריטים חזותיים או מסננים.

לקבלת מידע נוסף, ראה ייצוא דוח Power View ל- PowerPoint.

לראש הדף

רענון הנתונים בדוח

באפשרותך לרענן את הנתונים בדוח Power View מבלי לרענן גם את הדף.

 • לחץ על לחצן רענן בסרגל הכלים 'גישה מהירה' של Power View.

הערה: אם תלחץ על לחצן רענן בדפדפן שלך ולאחר מכן תלחץ על עזוב דף זה, תאבד את כל השינויים שביצעת בדוח מאז השמירה האחרונה.

לראש הדף

הדפסת תצוגות מתוך דוח ב- Power View ב- SharePoint Server

ניתן להדפיס דוח Power View ממצבי עיצוב או קריאה, אך לא ממצב מסך מלא. Power View מדפיס תצוגה אחת בכל פעם - את התצוגה הנוכחית.

 1. כדי להדפיס תצוגה, בתפריט קובץ של Power View, לחץ על הדפס.

  תיבת הדו-שיח הדפסה של הדפדפן נפתחת.

 2. לחץ על הדפס.

התצוגה מודפסת תמיד לרוחב, ללא קשר להגדרות בתיבת הדו-שיח הדפסה. התצוגה מודפסת בדיוק כפי שאתה רואה אותה. לדוגמה, Power View מדפיס את:

 • החלק של פריט חזותי שגלוי בזמן ההדפסה, אם לפריט החזותי יש פס גלילה.

 • האריח הנבחר בגורם מכיל של אריחים.

 • אזור המסננים, אם הוא מורחב.

 • המסגרת הנוכחית של תרשים פיזור או תרשים בועות עם ציר הפעלה.

לראש הדף

דוחות Power View המבוססים על מודלי נתונים

ב- SharePoint,‏ Power View תמיד מופעל מתוך מודל נתונים. המודל יכול להיות:

אודות מודלי נתונים טבלאיים ומודלי נתונים של Excel

מודלים של נתונים הם הדור הבא של מודלים המיועדים באופן ספציפי למשימות של ניתוח ודיווח. מודלים של נתונים יכולים לייבא נתונים ממגוון רחב של מקורות נתונים, כולל:

 • SQL Server

 • DB2

 • OData

 • Oracle

 • Teradata

 • ואחרים

באפשרותך ליצור מודל נתונים ב- Excel, לשפר את מודל הנתונים באמצעות Power Pivot for Excel, ולאחר מכן לשמור את המודל בספריית מסמכים ב- SharePoint Server 2013 או בגלריה של Power Pivot. מפתחי מודלים בארגונים המתמקדים ב- IT יוצרים מודלים ב- SQL Server Data Tools ‏(SSDT), ולאחר מכן פורסים אותם בשרת SQL Server 2012 Service Pack 1 Analysis Services ‏(SSAS).

לראש הדף

מידע נוסף

שימוש בגלריית Power Pivot

ייצוא דוח Power View ל- PowerPoint

יצירת מקור נתונים משותף עבור מודל נתונים

השתמש חיבור מודל סמנטי מסוג BI

הכרת אובייקטי מודל רב-ממדי ב- Power View

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×