ערכת לימוד: יצירת דוח Power View באמצעות נתוני Azure Marketplace

הערה: מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

בערכת לימוד זו של Power View, עליך להוריד נתונים ללא תשלום מ- Microsoft Azure Marketplace, להוסיף נתונים נוספים וליצור קשרי גומלין בין טבלאות. אתה יוצר סידרה של פריטים חזותיים ב-Power View הממחישים איזה פריט חזותי מתאים לסוג הנתונים: מתי להשתמש במפה, תרשים עמודות או תרשים קו; כיצד למיין ולסנן נתונים בפריטים חזותיים; כיצד פועלת הסתעפות. בנוסף, אתה יוצר כמה שדות מחושבים פשוטים ב- Power Pivot כדי ש-Power View יוכל לצרוך את הנתונים בחוברת העבודה בצורה טובה יותר. תחילה תזדקק לנתונים.

גליון Power View המשתמש בנתוני Windows Azure Marketplace עם תרשימי מפות, עמודות ותרשימי קו

צור גיליון Power View עם מפה של שדות התעופה של ארה"ב, תרשים עמודות של עיכובים ממוצעים של חברות תעופה, ותרשים קו המציג עיכובים לפי חודש.

במאמר זה

הורדת נתונים מ-Microsoft תכלת Marketplace

יצירת גיליון Power View עם תרשים מקובץ באשכולות

שינוי סדר המיון

שינוי הצבירה מסכום לממוצע

קבלת נתוני חברת תעופה

טבלאות קשורות ב-Power View

סינון התרשים

שינוי פריסת התרשים

יצירת תרשים נוסף

שינוי סדר המיון של התרשים

קבלת נתוני קוד שדה תעופה

קשר בין הטבלה של שדות התעופה לטבלאות האחרות

יצירת מפה

סינון המפה

פריטים חזותיים של סינון צולב

הוספת פריט חזותי של זמן

יצירת טבלה של שמות חודשים

הוספת הטבלה למודל

יצירת שדה מחושב של MonthName Year

שימוש בשדה המחושב החדש MonthName Year ב-Power View

מיון שדה אחד לפי שדה אחר

יצירת תרשים קו לפי חודשים

הוספת הסתעפות לתרשים קו

הנאה רבה יותר עם השהיית נתונים של חברת התעופה

ערכות נושא ועיצוב

מידע קשור

הורדת נתונים מ- Microsoft Azure Marketplace

 1. ב-Excel, בכרטיסיה Power Pivot > ניהול מודל נתונים.

אינך רואה את הכרטיסיה Power Pivot? הפעל את התוספת Power Pivot ב-Microsoft Excel 2013.

 1. לחץ על קבל נתונים חיצוניים > משירות נתונים > מ- ‎Microsoft Azure Marketplace.

 2. באשף ייבוא הטבלאות, תחת Type > Data, ותחת Price > ללא תשלום.

 3. חפש את "ספקים אוויר".

 4. לאחר עיכובים של ספק האוויר האמריקאי, לחץ על הירשם כמנוי.

 5. היכנס באמצעות חשבון Microsoft. אם אין לך אחד, בצע את השלבים ליצירת אחד.

חלון זה מציג כמה נתונים לדוגמה.

 1. גלול לסוף הנתונים לדוגמה ולחץ על בחירת שאילתה.

 2. באפשרותך להקליד שם ידידותי עבור החיבור ולאחר מכן ללחוץ על הבא.

 3. לחץ על תצוגה מקדימה וסינון.

 4. בחלון זה, באפשרותך לבחור את העמודות שברצונך לייבא, על-ידי ביטול הסימון של תיבות הסימון. אנו רוצים את כולם, לאחר מכן לחץ על אישורולאחר מכן לחץ על סיום.

תהליך ההורדה עשוי להימשך זמן מה. ערכת הנתונים כוללת יותר מ-2,400,000 שורות.

 1. לחץ על אישור.

יצרת זה עתה מודל נתונים ב-Excel.

יצירת גיליון Power View עם תרשים מקובץ באשכולות

 1. ב-Excel בכרטיסיה הוספה , _GT_ Power View reports.

שם ברשימת השדות הוא הטבלה On_Time_Performance.

 1. לחץ על החץ לצד הטבלה On_Time_Performance.

אלה השדות (עמודות) בטבלה.

 1. סמן את התיבה ספק שירות.

פעולה זו מציגה רשימה של קיצורי המנשאים.

 1. סמן את התיבה ArrDelayMinutes.

אתה מקבל מספר צבירה לכל ספק.

 1. בתיבה ערכים , לחץ על החץ לצד ArrDelayMinutes.

אתה רואה שאתה מקבל סכום של השהיות של דקה לכל ספק.

 1. בכרטיסיה עיצוב , לחץ על החץ תחת תרשים עמודות ולחץ על עמודות מקובצות באשכולות.

 2. שנה את גודל התרשים כדי להגדיל אותו: גרור את נקודת האחיזה בקצה התחתון כאשר הסמן משתנה ליד מצביעה. הסמן המצביע ב- Power View

 3. ברשימת השדות, גרור את DepDelayMinutes לתיבה ערכים תחת ArrDelayMinutes.

כעת אנו רואים שחלק מהמובילים טובים יותר במועדים המגיעים בזמן, בעוד שאחרים טובים יותר ביציאות בזמן.

שינוי סדר המיון

 1. רחף מעל התרשים כדי לראות מיון לפי בפינה הימנית העליונה. לחץ על נשאית.

כעת הוא ממוין על-ידי ArrDelayMinutes.

 1. שוב בפינה הימנית העליונה, לחץ על asc. כעת הוא ממוין בסדר יורד במקום זאת.

ברור שהוא כולל את המספר הגדול ביותר.

שינוי הצבירה מסכום לממוצע

אך אולי לסיכום העיכובים אינם מתאימה: חברת תעופה עם טיסות נוספות עשויה להופיע בזמן רב יותר, אך עדיין יש לה סכום גדול יותר.

 1. בתיבה ערכים , לחץ על החץ לצד ArrDelayMinutes ושנה אותו מסכוםלממוצע.

 2. בצע את אותו הדבר עבור DepDelayMinutes.

 3. Resort by ArrDelayMinutes.

הפונקציה משנה את התמונה לגמרי: לאחר שאין מקום כלשהו ליד הממוצע הגרוע ביותר בזמן ההשהיה. כעת אנו רואים בממוצע XE הוא הגרוע ביותר.

קרא עוד אודות שינוי סכומים לממוצעים או צבירות אחרות ב-Power View.

קבלת נתוני חברת תעופה

יש רק בעיה אחת: מי מכיר את קיצורי המנשא? איזו חברת תעופה היא XE? אך כמובן, הכל נמצא באינטרנט.

 1. עבור לאתר זה עם רשימה של קודי התעופה בת שתי האותיות: http://www.airfarewatchdog.com/pages/3799702/airline-letter-codes/.

 2. בחר את שתי עמודות הנתונים והעתק אותה.

 3. בחוברת העבודה של Excel, לחץ על גליון עבודה ריק והקלד AirlineCode בתא A1 ו-AirlineName בתא B1.

 4. לחץ על תא A2 והדבק את הנתונים.

 5. עצב את הנתונים כטבלה (Ctrl + T) ושנה את השם של ה-איירליינס.

 6. שנה את השם של גם את הכרטיסיה איירליינס.

טבלאות קשורות ב-Power View

 1. חזור אל גליון Power View בחוברת העבודה של Excel.

 2. אתה רואה את הטבלה איירליינס כבר נמצאת ברשימת השדות.

אם אינך רואה אותו, לחץ על הכל ברשימת השדות.

 1. ודא שתרשים העמודות נבחר והסר את המנשא מהתיבה ציר .

פעולה זו מציגה את עיכוב ההגעה והעזיבה הממוצעים עבור כל הספקים.

 1. הרחב את הטבלה איירליינס וסמן את התיבה AirlineName.

כעת התרשים כולל שמות של חברות תעופה. אך ישנה בעיה: כל הערכים זהים. Power View מציג הודעה ברשימת השדות: "ייתכן שיהיה צורך בקשרי גומלין בין טבלאות".

 1. לחץ על צור.

 2. בטבלה, לחץ על On_Time_Performance.

 3. בעמודה (זר), לחץ על נשאית.

 4. בטבלה קשורה, לחץ על איירליינס.

 5. בעמודה קשורה (ראשית), לחץ על. AirlineCode.

פעולה זו יוצרת קשר גומלין בין שתי הטבלאות בשדות AirlineCode ו-נשאית.

 1. לחץ על אישור.

 2. מיין את הטבלה שוב כדי שהשדה ArrDelayMinutes ימוין בסדר יורד.

ראה: המספרים בטבלה אינם זהים עוד, ואנו יכולים לראות את שמות חברות התעופה במקום את קודי המנשא. אז XE הוא הקוד עבור ExpressJet.

סינון התרשים

שמתם לב לערך (ריק) ברשימת חברות התעופה? בוא ניפטר ממנו על-ידי סינון הנתונים.

 1. כאשר תרשים העמודות של חברות התעופה נבחר, באזור ' מסננים ', לחץ על ' תרשים'.

  עצה:  אינך רואה את האזור ' מסננים '? בכרטיסיה Power View > View > מסננים.

  הערה אזור המסננים מאוכלס כבר עם השדות בתרשים. המסננים במסנן התרשים מסננים תרשים זה בלבד, ולא פריטים חזותיים אחרים בגיליון.

 2. לחץ על AirlineName, סמן את התיבה (הכל) ולאחר מכן בטל את הסימון בתיבה (Blank) .
  (Blank) נעלם מהתרשים.

שינוי פריסת התרשים

 1. ודא שתרשים העמודות נבחר.

 2. בכרטיסיה פריסה _GT_ מקרא _GT_ מקרא בראש הדף.

פריסה זו מאפשרת שימוש טוב יותר בשטח.

 1. כאשר התרשים נבחר, לחץ על נקודת האחיזה לשינוי גודל בצד השמאלי והפוך את התרשים לצר יותר.

 2. כעת יש לך מקום לפריט חזותי אחר.

יצירת תרשים נוסף

 1. לחץ על הגיליון הריק כדי להתחיל פריט חזותי אחר.

עצה:  זהו מקש: כל עוד פריט חזותי נבחר, כל השדות שתבחר יתווספו לפריט חזותי זה, במקום להתחיל התחלה חדשה.

 1. ברשימת השדות, בטבלה On_Time_Performance, סמן את התיבה מקור.

מקור היא רשימה נוספת של קודים – אלה הם עבור נמלי תעופה.

 1. בטבלה On_Time_Performance, סמן את התיבה DepDelayMinutes.

 2. בתיבה שדות , לחץ על החץ לצד DepDelayMinutes ולחץ על Average.

המספר כולל מקומות עשרוניים רבים.

 1. לחץ בממוצע של העמודה DepDelayMinutes ובכרטיסיה עיצוב _GT_ הקטנת הנקודה העשרונית.

כעת המספר כולל שני מקומות עשרוניים.

 1. בכרטיסיה עיצוב , לחץ על החץ תחת תרשים עמודות _GT_ עמודות מוערמות.

 2. גרור את נקודות האחיזה העליונות והתחתונות כדי להראות כמה עמודות בתרשים ככל האפשר.

שינוי סדר המיון של התרשים

 1. רחף מעל התרשים כדי לראות מיון לפי בפינה הימנית העליונה. לחץ על מקור.

כעת הוא ממוין על-ידי DepDelayMinutes.

 1. שוב בפינה הימנית העליונה, לחץ על asc. כעת הוא ממוין בסדר יורד במקום זאת.

ברור שJLN יש את הרשומה הגרועה ביותר בזמן ההגעה. איפה זה? שוב יש לנו נתונים מעניינים, אך אין לנו הגיון בכך מכיוון שאנו לא מכירים את רוב קודי שדה התעופה.

קבלת נתוני קוד שדה תעופה

 1. עבור אל http://www.airportcodes.us/us-airports.htm.

 2. באתר האינטרנט, בחר והעתק את ארבע עמודות הנתונים-קוד, שם, עיר ומדינה — ללא כותרת הטבלה, "שדות ארה"ב, מיון לפי קוד שדה התעופה ".

 3. ב-Excel, לחץ על סימן החיבור (+) כדי להוסיף גליון עבודה ריק.

 4. לחץ על תא A1 והדבק את הנתונים.

 5. שנה את שם העמודות:

  • קוד = AirportCode

  • Name = AirportName

  • City = AirportCity

  • State = AirportState

 6. עצב את הנתונים כטבלה (Ctrl + T) ושנה את שם שדות התעופה.

 7. שנה את השם של שדות התעופה גם בכרטיסיה.

קשר בין הטבלה של שדות התעופה לטבלאות האחרות

 1. חזור אל גליון Power View בחוברת העבודה של Excel.

 2. הטבלה ' שדות תעופה ' כבר נמצאת ברשימת השדות.

  אם אינך רואה אותו, לחץ על הכל ברשימת השדות.

 3. ודא שתרשים העמודות נבחר והסר את המקור מהתיבה ציר .

 4. פעולה זו מציגה את השהיית היציאה הממוצעת הכוללת עבור כל נמלי התעופה.

 5. הרחב את הטבלה של שדות התעופה וסמן את התיבה AirportName.

  כעת התרשים כולל שמות של חברות תעופה. אך שוב, כל הערכים זהים ואתה רואה את ההודעה ברשימת השדות: "קשרי גומלין בין טבלאות עשויים להיות נחוצים."

  בוא ננסה דרך אחרת ליצירת קשרי גומלין.

 6. בכרטיסיה Power Pivot > ניהול מודל נתונים.

 7. בחלון Power Pivot, בכרטיסיה ' בית ' > דיאגרמה'.

  כעת תראה את שלוש הטבלאות במודל שלך. יש קו מ-On_Time_Performance לחברות תעופה, אך לא לנמלי תעופה.

 8. אתר את השדה ' מקור ' בטבלה On_Time_Performance וגרור ממנו לשדה AirportCode בטבלה ' שדות תעופה '.

 9. חזור לגיליון Power View ב-Excel.

 10. לחץ על אישור עבור ההודעה אודות מודל הנתונים שהשתנה.

  המספרים בטבלה אינם זהים עוד, ואנו יכולים לראות את שמות נמלי התעופה במקום את קודי המנשא.

 11. מיין את התרשים בסדר יורד לפי ממוצע של DepDelayMinutes.

אז JLN הוא הקוד עבור שדה התעופה האזורי של ג'ופלין.

קרא עוד אודות יצירת קשרי גומלין בין טבלאות.

יצירת מפה

האם הנתונים האלה לא יהיו מעניינים יותר אם נראה אותו במפה? כעת, כאשר יש לנו את שמות העיר והמדינה בטבלה של שדות התעופה, אנו יכולים למפות את הנתונים. תחילה, בוא נזיז את תרשים חברת התעופה כך שיהיה לנו יותר מקום.

 1. גרור את נקודות האחיזה המעבירות לתרשים איירליינס כדי למקם אותה לאורך הצד הימני של התרשים, וגרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל כדי להגדיל ולהצר.

 2. בחר את תרשים שדות התעופה ובכרטיסיה עיצוב > מפה.

בפעם הראשונה שתיצור מפה ב-Power View, תראה אזהרת פרטיות שהנתונים שלך צריכים לgeocoded על-ידי שליחתה ל-Bing דרך חיבור אינטרנט מאובטח.

 1. לחץ על אישור.

 2. Power View עשוי להציב את AirportName בתיבת הצבעים . אם כן, גרור אותו אל התיבה מיקומים .

 3. גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל כדי שהמפה יתאימו לכל הרוחב הנותר של הגיליון.

זו יותר מדי נקודות! הבה נתמקד בנמלי התעופה שבהם העיכובים ארוכים ביותר. ושמתם לב לנקודה שבצפון אוסטרליה? זו גואם.

סינון המפה

 1. כאשר המפה נבחרת, באזור המסננים, לחץ על מפה.

 2. לחץ על Average of DepDelayMinutes.

אתה רואה את פס הגלילה בין 0 ל-25.37 דקות.

 1. גרור את הצד הימני של פס הגלילה כדי שתוכל להציג רק עיכובים גדולים מ-10 דקות.

עצה:  לקבלת מספר מדויק יותר, באפשרותך גם לעשות זאת במצב מסנן מתקדם. לחץ על הסמל משמאל לשם המסנן (ממוצע של DepDelayMinutes) והצג פריטים שעבורם הערך > גדול או שווה ל -> type 10 בתיבה.

 1. כעת הבה נסנן את גואם. באזור המסננים, לחץ על AirportName. בחר את התיבה הכל, בתיבת החיפוש, הקלד גואם ולאחר מכן לחץ על סמל הזכוכית המגדלת חיפוש.

שדות התעופה הבינלאומיים של גואם הם התוצאה היחידה.

 1. נקה את תיבת הסימון לצד גואם.

 2. לחץ על סימן החיבור בפינה השמאלית העליונה של המפה כדי להגדיל את התצוגה ולהשתמש בה כדי לשנות את המיקום כדי שתוכל להציג רק את היבשת ארה ב ואלסקה.

 3. רחף מעל הנקודה הגדולה בים ברינג: נמל התעופה של Adak, כמעט 24 דקות עיכוב.

פריטים חזותיים של סינון צולב

כעת מגיעים הדברים המהנים – משחקים עם האינטראקציה בין פריטים חזותיים.

 1. לחץ על בועת התעופה של Adak.

 2. ראה מה קרה לתרשים העמודות של חברות התעופה! כנראה שאלסקה היא חברת התעופה היחידה שטסה לנמל התעופה של Adak. שימו לב כיצד עדיין ניתן לראות את ממוצע הכולל של אלסקה ואת כל חברות התעופה האחרות? אם הממוצע של הערך הבודד גדול מהמספר הכולל, Power View הופך את הסרגל הממוצע הבודד לצר יותר משורת הסכום, כך שעדיין תוכל לראות את הסכום הכולל.

 3. הגדל את התצוגה ומקם אותה מחדש רק ליבשת ארה ב.

 4. בתרשים העמודות, לחץ על ExpressJet.

בעיקר מזרח ומרכז אותנו.

 1. לחץ על הסרגל עבור הגבול.

שלושה בלבד: סן פרנסיסקו, פאלם ספרינגס ושדות תעופה גדולים של רוקפורד. סן פרנסיסקו עשויה להיות שדה התעופה הגדול ביותר במפה זו.

 1. במפה, לחץ על הבועה עבור San פראנסיסקו.

! או, אלוהים כמעט כל חברת תעופה שטסה מסאן פרנסיסקו כוללת ממוצע גרוע יותר מאשר במקום אחר.

קרא עוד אודות סינון והדגשה ב-Power View.

הוספת פריט חזותי של זמן

בוא נראה כיצד חברות התעופה הופיעו בחודשים שונים. אנו יכולים לנחש אילו חודשים היו הגרועים ביותר; בוא נראה אם אנחנו צודקים. הטבלה On_Time_Performance מכילה כמה שדות תאריכים, כולל אחד, FlightDate, מעוצבים M/D/YYYY HH: MM: SS AM – לדוגמה, 1/1/2012 12:00:00 AM.

יש גם שדה חודש. היא מספרית בלבד – ללא שמות חודשים, אך בוא נתחיל בכך.

 1. התחל גיליון חדש של Power View: ב-Excel > Insert _GT_ Power view.

 2. ברשימת השדות, הרחב את הטבלה On_Time_Performance ובדוק את החודש.

מכיוון שזהו שדה מספרי (מסומן באמצעות סיגמא Σ), Power View הוסף את הערכים.

 1. בתיבה שדות , לחץ על החץ לצד Month _GT_ Not סיכום.

Power View יוצר טבלה עם החודשים הרצויים. 1, 2, 10, 11 ו-12. יש רק בעיה אחת: הם לא בדיוק לפי הסדר.

 1. כאשר הטבלה Month נבחרה בגיליון, בטבלה On_Time_Performance, גרור את Year והעבר אותה לחודש בתיבה שדות .

 2. בתיבה שדות , לחץ על החץ לצד Year _GT_ Not סיכום.

 3. כעת באפשרותך לראות חודשים 10, 11 ו-12 למעשה לפני חודשים 1 ו-2, מכיוון שהם ב-2011.

יצירת טבלה של שמות חודשים

 1. ב-Excel בגיליון חדש, התחל טבלה בתא A1:

MonthNumber

MonthName

1

ינואר

2

פברואר

 1. בחר את התאים A2 עד B3 ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה למילוי בפינה השמאלית התחתונה של תא B3 [ZA010278334] down ל-cell B13.

נקודת אחיזה למילוי

פעולה זו ממלאת שורות 4 עד 13 עם שאר מספרי החודשים והשמות.

 1. בחר שורות 1 עד 13, עמודות A ו-B וצור טבלה (Ctrl + T).

 2. ודא שהאפשרות הטבלה שלי מסומנת כותרות .

 3. בכרטיסיה עיצוב של Excel > שם הטבלה, הקלד MonthNames.

 4. שנה את השם של שמות חודשיגליון העבודה.

הוספת הטבלה למודל

 1. כאשר הטבלה נבחרת, ב-Excel בכרטיסיה Power Pivot , _GT_ הוסף למודל הנתונים.

  פעולה זו פותחת את החלון Power Pivot בגיליון MonthNames.

 2. בחלון Power Pivot בכרטיסיה בית _GT_ הצג את תצוגת הדיאגרמהשל >.

 3. צור קשר גומלין בין הטבלאות על-ידי גרירה מהשדה Month בטבלה On_Time_Performance לשדה MonthNumber בטבלה MonthNames.

יצירת שדה מחושב של MonthName Year

 1. בכרטיסיהHomePower Pivot > view > Data.

 2. עבור אל הטבלה On_Time_Performance ולחץ על העמודה הוסף עמודה .

  אתה מתכוון ליצור עמודה מחושבת בסיסית.

 3. סוג

  = קשור

 4. לחץ על הגיליון MonthNames ולחץ על העמודה MonthName.

  פעולה זו מביאה את השדה MonthName מהטבלה MonthNames ומוסיפה (MonthNames [MonthName] לנוסחה שלך בטבלה On_Time_Performance.

 5. סוג

  ) & " " &

  ודא שהם מרכאות ישרות, ולא מסולסל.

 6. לחץ על העמודה Year בטבלה On_Time_Performance.

  פעולה זו מוסיפה [Year] לנוסחה שלך. הנוסחה כולה נראית כך:

  = קשור (MonthNames [MonthName]) & "" & [Year]

 7. הקש Enter.

  Power Pivot מאכלס שדה עם שם החודש מהטבלה MonthNames, רווח והשנה מהטבלה On_Time_Performance – לדוגמה, 2011 באוקטובר.

 8. בחר את העמודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ושנה את שמה ב- MonthName Year.

שימוש בשדה המחושב החדש MonthName Year ב-Power View

 1. חזור ל-Excel ולגיליון Power View.

 2. גרור את שדה השנה החדש של MonthName לגיליון.

המממ, משהו לא בסדר: החודשים הם בסדר אלפביתי, לא כרונולוגי, סדר!

מיון שדה אחד לפי שדה אחר

 1. חזור לחלון Power Pivot.

 2. עבור אל הטבלה On_Time_Performance ולחץ על העמודה הוסף עמודה כדי ליצור עמודה מחושבת בסיסית אחרת.

 3. סוג

  = YEAR ([

  פעולה זו מעלה את רשימת העמודות בטבלה.

 4. לחץ על העמודה FlightDate ולאחר מכן הקש על מקש Tab.

 5. סוג

  ) & FORMAT (MONTH ([

 6. לחץ שוב על העמודה FlightDate ברשימת העמודות בטבלה ולאחר מכן הקש על מקש Tab.

 7. סוג

  ), "00"

  הנוסחה כולה נראית כך:

  = YEAR ([FlightDate]) & FORMAT (MONTH ([FlightDate]), "00")

 8. הקש Enter.

  Power Pivot יוצר עמודה עם השנה בלבד מהשדה FlightDate ומספר החודש בלבד מאותו שדה. עקב ' 00 ', מספר החודש מוצג עם שתי ספרות. לדוגמה, 201201 הוא ינואר 2012.

 9. בחר את העמודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ושנה את שמה ב- MonthNumber Year.

 10. בחר את העמודה MonthName Year ובכרטיסיהבית של Power Pivot _GT_ מיין לפי עמודה.

  MonthName Year נמצא בשדה מיון עמודה .

 11. בשדה לפי עמודה , לחץ על MonthNumber Year > אישור.

יצירת תרשים קו לפי חודשים

 1. חזור אל Excel ובגיליון Power View, לחץ על אישור עבור ההודעה שבה מודל הנתונים השתנה.

  אכן זה השתנה: החודשים המוזמנים כעת מסודרים באופן כרונולוגי, אוקטובר 2011 עד פברואר 2012. הרבה יותר טוב!

 2. כאשר הטבלה MonthName Year נבחרה, בטבלה רשימת שדות > On_Time_Performance, סמן את השדה DepDelayMinutes.

  השדה נוסף כסכום.

 3. בתיבה שדות , לחץ על DepDelayMinutes > Average.

 4. בכרטיסיה עיצוב _GT_ תרשים אחר > Line.

  Aha! כצפוי, דצמבר היה החודש הגרוע ביותר, ולאחריו ינואר.

 5. כעת הוסף שורה שניה: כאשר הטבלה MonthName Year נבחרה, ברשימת השדות > On_Time_Performance table, גרור את השדה ArrDelayMinutes לתיבה ערכים .

  שדה זה נוסף גם כסכום.

 6. בתיבה שדות , לחץ על ArrDelayMinutes > Average.

שים לב שDepDelayMinutes – יציאות – היו הגרועות ביותר בדצמבר, אך ArrDelayMinutes – הגעות – היו הגרועות ביותר בינואר.

בוא נראה אילו ימים בחודש היו הגרועים ביותר.

הוספת הסתעפות לתרשים קו

 1. כאשר התרשים line נבחר, מרשימת השדות > On_Time_Performance table, גרור את היום בחודש לתיבה ציר , מתחת ל- MonthName Year.

תרשים הקו נראה ללא שינוי.

 1. לחץ פעמיים על הנקודה עבור 2011 בדצמבר.

כעת אנו רואים את העיכובים היומיומיים לחודש דצמבר 2011. שמתם לב לשני הדוקרנים עבור DepDelayMinutes?

 1. רחף מעל הקוצים עבור DepDelayMinutes: 22 בדצמבר ו-27 – לפני ואחרי חג המולד.

מה לגבי נובמבר?

 1. לחץ על החץ למעלה בפינה השמאלית העליונה כדי לחזור לתרשים לפי חודשים.

חץ כינוס בפריטים חזותיים של תרשימי Power View

 1. לחץ פעמיים על נובמבר 2011.

אה, לא מפתיע שם – 29 בנובמבר היה היום הגרוע ביותר עבור הגעות ועזיבות.

קרא עוד אודות הוספת הסתעפות לתרשים או למטריצה של Power View.

הנאה רבה יותר עם השהיית נתונים של חברת התעופה

בערכת לימוד זו:

 • קבלת נתונים ממקורות באינטרנט.

 • קשרי גומלין שנוצרו.

 • יצרה מגוון של תרשימים שונים, בנוסף למפה.

 • נתונים מסוננים ונתונים מסוננים.

 • נוצרו שדות מחושבים ב- Power Pivot.

 • עבד עם נתוני זמן ב- Power Pivot וב-Power View.

 • הוספת הסתעפות לתרשים.

באפשרותך להמשיך לשחק עם נתונים אלה. לדוגמה, הנה משהו אחר לנסות: העתק את תרשים שורת השנה של MonthName מגליון Power View זה והדבק אותו בגיליון עם המפה. לאחר מכן, כאשר אתה לוחץ על נמלי תעופה במפה, באפשרותך לראות כיצד הם משווים את החודש לחודש.

ערכות נושא ועיצוב

נסה לשחק עם ערכות הנושא גם בכרטיסיה Power View. גליון Power View בתמונה בתחילת המשתמש משתמש בערכת הנושא המשולב עם רקע מוצק של Light2 . ראה מה אתה ממציא! קרא עוד אודות עיצוב דוחות Power View.

מידע קשור

תרשימים ופריטים חזותיים אחרים ב- Power View

סינון, סימון וכלי פריסה ב-Power View

מפות ב- Power View

מה חדש ב- Power View ב- Excel 2013 וב- SharePoint Server

Power View: חקירה, המחשה והצגה של הנתונים שלך

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×