עצות לעיצוב ב- Power View

הערה: מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

להלן כמה עצות לעבודה ב-Power View ב-Excel וב-SharePoint, כדי לסייע לך ליצור תצוגות אינטראקטיביות של נתונים מדגמי נתונים בחוברות עבודה של Excel או במודלים טבלאיים שנפרסו במופעים של SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) (SSAS).

במאמר זה

יצירת דוח של Power View

Power View ב- Excel

Power View ב- SharePoint

התאמה של דוח Power View לחלון

מדוע סמלי תרשים מעומעמים?

מה המשמעות של הסמלים ברשימת השדות?

שדות במקטע ' שדות '

שמות טבלאות

שדות ' תווית שורה '

המקטע ' פריסה '

הצגת דוח של Power View ב-SharePoint במצבי קריאה ובמצב מסך מלא

חפיפה ושיבוץ של פריטים זה מעל זה

הרחבת פריט חזותי

שינוי גודל של פריט חזותי

ביטול פעולה

"מצטערים, אין לנו אפשרות להראות את הנתונים שלך מאחר ששדות קשורים היטב נמצאים בצירים שונים"

פתרון 1: הסרת השדה

פתרון 2: יצירת שדה כפול במודל הנתונים

למידע נוסף

יצירת דוח של Power View

Power View ב- Excel

קל להפעיל את Power View ב-Microsoft Excel 2013.

ב-Excel בכרטיסיה הוספה > Power View.

קרא עוד אודות הפעלת Power View ב-Excel 2013.

Power View ב- SharePoint

הפעל את Power View ממודל נתונים בקובץ Excel (XLSX), מקור נתונים משותף (RSDS) או BISM connection (BISM) ב-SharePoint Server 2013.

מודלים יכולים להיות בספריית מסמכים רגילה של SharePoint Server 2013 או בגלריית Power Pivot. סביבת העיצוב של Power View נפתחת, והתצוגה שבה יש למקם את הפריטים החזותיים.

קרא עוד אודות יצירה, שמירה, ייצוא והדפסה של דוחות Power View.

לראש הדף

התאמה של דוח Power View לחלון

גליון הדוחות של Power View ב-Microsoft Excel (או התצוגה ב-SharePoint) הוא גודל קבוע, בדומה לשקופית של Microsoft Office PowerPoint, בניגוד לגליונות עבודה אחרים של Excel.

שינוי גודל ב- Power View

כברירת מחדל, הגיליון מתאים לחלון ומשנה את גודלו בעת פתיחת חלוניות נוספות. לדוגמה, אם אתה מציג את אזור המסננים, הגיליון מתכווץ כדי להתאים לחלון הנותר. באפשרותך לבטל זאת.

כדי להפסיק את שינוי הגודל של הגיליון כך שיתאים לחלון, נקה את לחצן התאם לחלון .

כעת באפשרותך לגלול כדי להציג את החלקים השונים של הגיליון.

לראש הדף

מדוע סמלי תרשים מעומעמים?

כאשר פריט ברצועת הכלים אינו זמין (מופיע באפור), משמעות הדבר היא שהפעולה אינה זמינה עבור כל פריט שבחרת בגיליון או בתצוגה. לדוגמה, אם לטבלה אין מספרים צבורים, כגון סכומים או ממוצעים, אין באפשרותך להמיר אותו לתרשים, כך שכל סמלי התרשים יהפכו ללא זמינים בכרטיסיה עיצוב .

הוסף שדה מספרי לטבלה.

קרא עוד אודות שינוי סכום לממוצע או לצבירה אחרת ב-Power View.

לראש הדף

מה המשמעות של הסמלים ברשימת השדות?

החלונית משמאל לתצוגה היא רשימת השדות.

המקטע ' שדות ' בחלק העליון מציג את הטבלאות והשדות במודל הנתונים שעליו מבוסס דוח Power View. אלה השדות הזמינים לכניסה לדוח.

המחצית התחתונה היא מקטע הפריסה. היא מציגה אפשרויות פריסת שדה עבור הפריט החזותי שבחרת בתצוגה.

שדות במקטע ' שדות '

לחץ על שדה והוא יתווסף לתצוגה. אם נבחר פריט חזותי בתצוגה, השדה החדש יתווסף לפריט חזותי זה. אם לא, השדה החדש יתחיל פריט חזותי חדש בתצוגה.

לחלופין, גרור שדה לתצוגה. באפשרותך להתחיל טבלה חדשה או להוסיף אותה לטבלה קיימת.

שמות טבלאות

הרחב את שם הטבלה במקטע שדות כדי לראות את השדות בטבלה זו.

לחץ על שם הטבלה עצמו, Power View מוסיף את שדות ברירת המחדל של הטבלה לתצוגה. שדות ברירת המחדל מוגדרים במודל הנתונים שעליו מבוסס הדוח.

שדות ' תווית שורה '

אגרגטים ∑ בטבלה הם השדות המסומנים בסמל סיגמא ∑. צבירה היא ערך מספרי המציין את הגודל, הכמות, קנה המידה, החשיבות או ההיקף של משהו. צבירות מוגדרות במודל שבו הדוח מבוסס. אתה זקוק לצבירה אחת לפחות כדי ליצור פריט חזותי של תרשים.

לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של מאפייני אופן הפעולה של טבלה עבור דוחות Power View.

באפשרותך גם להשתמש בשדה שאינו צבירה כצבירה. לדוגמה, אם יש לך שדה שם מוצר, באפשרותך להוסיף אותו לטבלה ולאחר מכן להגדיר אותו כספירה. ראה שינוי סכום לממוצע או לצבירה אחרת ב-Power View.

סמל מחשבון ב- Power View שדות מחושבים בטבלה מסומנים בסימן סמל מחשבון ב- Power View של מחשבון. פעולות אלה נקראות לעתים מידות מחושבות. כל שדה מחושב כולל נוסחה משלו שנוצרה עם DAX. אין באפשרותך לשנות את הצבירה, לדוגמה, אם זהו סכום, היא יכולה להיות רק סכום.

קרא עוד אודות יצירת פריטים חזותיים ב-Power View.

לראש הדף

המקטע ' פריסה '

רכיבים במקטע הפריסה משתנים בהתאם לסוג הפריט החזותי שבחרת בתצוגה. לדוגמה, אם בחרת תרשים, תראה שדות בתיבות ערך, ציר וסידרה. להלן כמה פעולות שניתן לבצע במקטע הפריסה:

גרור שדות ממקטע השדות של רשימת השדות לתיבות במקטע הפריסה. פעולה זו מוסיפה אותם לפריט החזותי שנבחר בתצוגה.

מחיקת שדות ממקטע הפריסה; פעולה זו אינה מוחקת אותם מהמודל.

שינוי צבירה במקטע ' פריסה '. כברירת מחדל, רוב האגרגטים הם סיכומים. באפשרותך לשנות לצמיתות את צבירת ברירת המחדל באמצעות Power Pivot. לחלופין, באפשרותך לשנות את הצבירה על בסיס שימוש לפי שימוש על-ידי לחיצה על החץ לצד שם השדה בתיבה ערכים ולאחר מכן בחירת ממוצע, מינימלי, מרבי או ספירה.

שינוי שדה שאינו מצטבר לצבירה. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי סכום לממוצע או לצבירה אחרת ב-Power View.

יצירת גורם מכיל של אריח. לדוגמה, אם בחרת תרשים, באפשרותך ליצור אריחים על-ידי גרירת שדה לתיבה ' אריח לפי '. לקבלת מידע נוסף, ראה אריחים ב-Power View.

צור פריטים מרובים על-ידי גרירת שדה לתיבות הכפולות האנכיות או האופקיות במקטע הפריסה. 

לראש הדף

הצגת דוח של Power View ב-SharePoint במצבי קריאה ובמצב מסך מלא

במצב קריאה, הדוח תופס את הדפדפן כולו. במצב מסך מלא, הדוח תופס את המסך כולו, כפי שהשם מרמז, בדומה להצגת שקופיות של PowerPoint. זהו המצב לשימוש בעת הצגת Power View.

בכרטיסיה ' בית ' _GT_ קריאה ' או 'מסך מלא'.

בשני המצבים, רצועת הכלים ורשימת השדות מוסתרים, ולכן הפריטים החזותיים בתצוגה מכילים מקום רב יותר. אזור המסננים שומר את המדינה שהיתה במצב עיצוב-אם היא גלויה במצב עיצוב, היא גלויה גם במצב קריאה או במצב מסך מלא.

במצב קריאה ובמצב מסך מלא, עבור בין התצוגות בדוח באמצעות מקשי החצים או לחיצה על סמל התצוגה המרובה בפינה הימנית התחתונה. באפשרותך לקיים אינטראקציה עם הפריטים החזותיים של הדוח בדיוק כפי שניתן במצב עיצוב.

עם זאת, לא ניתן לערוך את הדוח במצבי קריאה ובמצב מסך מלא – לדוגמה, אין באפשרותך להעביר, לשנות גודל או למחוק פריטים חזותיים, או להעתיק, לסדר מחדש או למחוק תצוגות.

הקש ESC כדי לצאת ממצב מסך מלא ולחזור למצב האחרון שבו היית, בין אם מצב עיצוב או מצב קריאה.

לראש הדף

חפיפה ושיבוץ של פריטים זה מעל זה

פריטים בתצוגה יכולים לחפוף או לכסות לגמרי זה את זה. לדוגמה, באפשרותך להיכנס לתרשים קטן יותר בטבלה גדולה יותר. כדי לשפר את חוויית העיצוב, באפשרותך להעביר אובייקטים קדימה או את כל הדרך קדימה, או אחורה או אחורה.

קביעת סדר הפריטים החזותיים ב- Power View

בחר פריט חזותי במשטח העיצוב.

בכרטיסיה ' עיצוב ' >

הבא קדימה

הבא לקידמה

העבר אחורה

שלח לרקע

עצה: אם פריט חזותי אחד נמצא לפני הפינה השמאלית העליונה של פריט חזותי אחר, ייתכן שיהיה קשה לבחור את סמל המסנן או ההקפצה עבור הפריט החזותי מאחור. הבא את הפריט החזותי לקידמה כדי לסנן ולאחר מכן שלח אותו בחזרה.

אם תוסיף פריט חזותי חדש כאשר התצוגה כבר מלאה, Power View ימקם אותו מעל פריטים קיימים בתצוגה.

לראש הדף

הרחבת פריט חזותי

כל הפריטים החזותיים כוללים לחצן ' המוקפץ ' סמל הקפצה של Power View ' בפינה השמאלית העליונה. כאשר אתה לוחץ עליו, התצוגה החזותית מופיעה כדי להרחיב כדי למלא את כל התצוגה של Power View, או אם אתה במצב קריאה או במצב מסך מלא, כדי למלא את המצב כולו. זהו רק זמני. שאר הדוח עדיין מתחת, וכאשר אתה לוחץ שוב על הצלמית המוקפצת, הפריט החזותי מחזיר למקום שלו בדוח.

הערה: לאריחים אין לחצן מוקפץ.

שינוי גודל של פריט חזותי

פריטים חזותיים משנים את הגודל באופן אוטומטי בעת הוספת שדות חדשים לפריט החזותי. באפשרותך גם לשנות את גודלם באופן ידני.

  1. בחר את הפריט החזותי.

  2. רחף עם מצביע העכבר מעל אחת מנקודות האחיזה לשינוי גודל של הפריט החזותי (נקודת אחיזה לשינוי גודל מופיעה בעת ריחוף מעל אמצע אחד מהקווים האפורים המנוקדים שמקיפים את הפריט החזותי). מצביע העכבר משתנה ל סמן החץ הכפול ב- Power View חץ דו-ראשי.

  3. גרור את החץ הדו-ראשי לגודל הרצוי עבור הפריט החזותי.

הערה: לאחר שינוי גודל של פריט חזותי באופן ידני, אין עוד אפשרות לשנות את גודלו באופן אוטומטי כדי להתאים לשדות חדשים. במקום זאת, פסי גלילה מופיעים כדי שתוכל לגלול את התוכן של הפריט החזותי. כדי לחזור למצב בגודל אוטומטי, לחץ פעמיים על נקודות האחיזה לשינוי גודל.

ביטול פעולה

אחד הדברים הנפלאים לגבי עיצוב ב-Power View הוא שניתן לבטל כמעט כל דבר שתעשה. פעולה זו מאפשרת לך להתנסות וללמוד מאחר שתמיד ניתן פשוט לבטל אותה. באפשרותך לבטל שלבים מרובים, בסדר שבו עשית אותם.

ביטול וביצוע חוזר ב- Power View

הערה: ב-Excel, לגליונות של Power View יש כפתורים ביטולוביצוע חוזר משלהם. אלה הם החצים הגדולים קדימה ואחורה בכרטיסיה Power View .

"מצטערים, אין לנו אפשרות להראות את הנתונים שלך מאחר ששדות קשורים היטב נמצאים בצירים שונים"

אתה רואה הודעה זו ב-Power View אם פריט חזותי מכיל את אותו שדה ביותר מאזור אחד — לדוגמה, הן באזורי הציר והן באזורי המקרא.

אם אתה יוצר דוחות Power View ב-SharePoint (RDLX files) באמצעות מודל רב-ממדי של SQL Server Analysis Services, ייתכן שתראה הודעה זו גם עם שדות שונים אם הם "קשורים היטב" (אם הם משתפים כמה שדות מפתח). מגבלה זו נובעת מהוספת תמיכה עבור מודלים רב-ממדיים.

פתרון 1: הסרת השדה

הסר את השדה מכל אחד מהאזורים. לדוגמה, אם יש לך תרשים טורים עם אותו שדה בציר וגם במקרא, הסר אותו מהמקרא, והשאר אותו בציר בלבד.

פתרון 2: יצירת שדה כפול במודל הנתונים

אם יש לך גישה למודל הנתונים עבור דוח Power View, צור עותק של שדה זה. לדוגמה, נניח שיש לך תרשים טורים עם השדה "Country" הן בציר והן במקרא. במודל הנתונים, צור עמודה מחושבת עם הנוסחה "= [Country]", והשם אותה "Country2". לאחר מכן, ב-Power View, גרור את Country to Axis ו-Country2 to המקרא.

למידע נוסף

סרטוני וידאו של Power View ו- Power Pivot

ערכת לימוד: ייבוא נתונים ל-Excel ויצירת מודל נתונים

Power View: חקירה, המחשה והצגה של הנתונים שלך

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×