סוגי נתונים במודלים של נתונים

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

במודל נתונים, לכל עמודה יש סוג נתונים משויך המציין את סוג הנתונים שהעמודה יכולה להכיל: מספרים שלמים, מספרים עשרוניים, טקסט, נתונים כספיים, תאריכים ושעות וכן הלאה. סוג הנתונים גם קובע אילו סוגי פעולות ניתן לבצע בעמודה, וכמה זיכרון דרוש לאחסון הערכים בעמודה.

אם אתה משתמש את התוספת Power Pivot, באפשרותך לשנות סוג נתונים של עמודה. ייתכן שיהיה עליך לעשות זאת אם יובאה עמודת תאריך כמחרוזת, אך אתה צריך להיות משהו אחר. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת סוג הנתונים של עמודה ב- Power Pivot.

במאמר זה

סיכום סוגי הנתונים

סוג הנתונים 'טבלה'

המרה משתמעת ומפורשת של סוגי נתונים בנוסחאות DAX

טבלת המרות נתונים משתמעות

חיבור (+)

חיסור (-)

כפל (*)

חילוק (/)

אופרטורים של השוואה

טיפול בערכי Blank, מחרוזות ריקות וערכי אפס

סיכום סוגי הנתונים

הטבלה הבאה מפרטת סוגי נתונים הנתמכים במודל נתונים. בעת ייבוא נתונים או שימוש בערך בנוסחה, גם אם מקור הנתונים המקורי מכיל סוג נתונים שונה, מתבצעת המרה של הנתונים לאחד מסוגי נתונים אלה. ערכים המתקבלים כתוצאה של נוסחאות משתמשים גם בסוגי נתונים אלה.

סוג נתונים ב- Excel

סוג נתונים ב- DAX

תיאור

מספר שלם

ערך מספר שלם של 64 סיביות (שמונה בתים) 1, 2

מספרים ללא מקומות עשרוניים. מספרים שלמים יכולים להיות מספרים חיוביים או שליליים, אך עליהם להיות מספרים שלמים בין ‎‏-9,223,‏372,‏036,‏854,‏775,‏808 ‏(-2^63) ל- 9,223,‏372,‏036,‏854,‏775,‏807 ‏(2‏^63‏-1).

מספר עשרוני

מספר ממשי של 64 סיביות (שמונה בתים) 1, 2

מספרים ממשיים הם מספרים העשויים לכלול מקומות עשרוניים. מספרים ממשיים מכסים מגוון רחב של ערכים:

ערכים שליליים מ- ‎‏-1.79E ‏+308 עד ‎‏-2.23E ‏-308

אפס

ערכים חיוביים מ- 2.23E ‏-308‏ עד ‏1.79E + ‏308

עם זאת, מספר הספרות המשמעותיות מוגבל ל- 15 ספרות מימין לנקודה העשרונית.

True/False

Boolean

ערך True או False.

טקסט

מחרוזת

מחרוזת נתונים של תווי Unicode. הנתונים יכולים להיות מחרוזות, מספרים או תאריכים המיוצגים בתבנית טקסט.

אורך המחרוזת המרבי הוא 268,435,456 תווי Unicode ‏(256 מגה תווים) או 536,870,912 תווים.

תאריך

תאריך/שעה

תאריכים ושעות בייצוג תאריך-שעה קביל.

תאריכים חוקיים הם כל התאריכים אחרי 1 בינואר, 1900.

מטבע

מטבע

נתונים מסוג מטבע מאפשרים ערכים בין ‎‏-922,337,‏‏203,685,‏‏477.5808 עד ‏‏922,337,‏203,685,‏‏477.5807 עם דיוק קבוע של ארבע ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

לא ישים

ריק

ריק הוא סוג נתונים ב- DAX המייצג ומחליף ערכי Null של SQL. באפשרותך ליצור סוג נתונים ריק באמצעות הפונקציה BLANK, ולבדוק אם קיימים סוגי נתונים ריקים באמצעות הפונקציה הלוגית, ISBLANK.

1 נוסחאות DAX אינן תומכות בסוגי נתונים קטנים מאלה שצוינו בטבלה זו.

2 אם תנסה לייבא נתונים בעלי ערכים מספריים גדולים מאוד, הייבוא עלול להיכשל עם השגיאה הבאה:

שגיאת מסד נתונים בזיכרון: העמודה '<column name>' של הטבלה '<table name>' מכילה ערך, '1.7976931348623157e+308', שאינו נתמך. הפעולה בוטלה.

שגיאה זו מתרחשת מאחר ש- Power Pivot משתמש בערך זה כדי לייצג ערכי Null. הערכים ברשימה הבאה שקולים לערך Null:

ערך

9223372036854775807

‎-9223372036854775808

1.7976931348623158e+308

2.2250738585072014e-308

הסר את הערך מהנתונים ונסה שוב לייבא.

סוג הנתונים 'טבלה'

DAX משתמש בסוג הנתונים טבלה הפונקציות רבים, כגון צבירות וחישובים בינת זמן. מספר פונקציות דורשות הפניה לטבלה; פונקציות אחרות להחזיר טבלה מכן שניתן להשתמש בהם כקלט פונקציות אחרות. פונקציות מסוימות הדורשות טבלה כקלט, באפשרותך לציין ביטוי המוערך לטבלה; עבור פונקציות מסוימות, נדרש הפניה לטבלה הבסיס. לקבלת מידע אודות הדרישות של פונקציות ספציפיים, ראה מדריך לפונקציות Dax.

המרה משתמעת ומפורשת של סוגי נתונים בנוסחאות DAX

לכל פונקציית DAX יש דרישות ספציפיות באשר לסוגי הנתונים המשמשים כקלט ופלט. לדוגמה, לפונקציות מסוימות נדרש שימוש במספרים שלמים עבור ארגומנטים מסוימים ובתאריכים עבור ארגומנטים אחרים; לפונקציות אחרות נדרשים טקסט או טבלאות.

אם הנתונים בעמודה שאתה מציין כארגומנט אינם תואמים לסוג הנתונים הנדרש על-ידי הפונקציה, DAX במקרים רבים יחזיר שגיאה. עם זאת, במידת האפשר DAX ינסה להמיר את הנתונים באופן משתמע לסוג הנתונים הנדרש. לדוגמה:

  • באפשרותך להקליד תאריך כמחרוזת, ו- DAX ינתח את המחרוזת וינסה להמיר אותה כאחת מתבניות התאריך והשעה של Windows.

  • באפשרותך להוסיף TRUE + 1 ולקבל את התוצאה 2, מאחר ש- TRUE מומר באופן משתמע ל- 1 והפעולה 1+1 מתבצעת.

  • אם הוספת ערכים בשתי עמודות, כאשר ערך אחד מיוצג כטקסט ("12") והערך השני מיוצג כמספר (12), ‏DAX ממיר באופן משתמע את המחרוזת למספר, ולאחר מכן מבצע את פעולות החיבור כדי להניב תוצאה מספרית. הביטוי הבא מחזיר ‎44: = "22" + 22

  • אם תנסה לשרשר שני מספרים, Excel יציג אותם כמחרוזות ולאחר מכן יבצע שרשור. הביטוי הבא מחזיר ‎"1234": = 12 & 34

הטבלה הבאה מסכמת את הההמרות המשתמעות של סוגי נתונים המתבצעות בנוסחאות. Excel מבצע המרות משתמעות במידת האפשר, כנדרש לפי הפעולה שצוינה.

טבלת המרות נתונים משתמעות

סוג ההמרה המתבצע נקבע לפי האופרטור, הממיר את הערכים הנדרשים לו לפני ביצוע הפעולה המתבקשת. טבלאות אלה מפרטות את האופרטורים, ומציינות את ההמרה המתבצעת בכל סוג נתונים בעמודה כאשר היא מותאמת לסוג הנתונים בשורה המצטלבת.

הערה: נתונים מסוג טקסט אינם נכללים בטבלאות אלה. כאשר מספר מיוצג בתבנית טקסט, במקרים מסוימים Power Pivot ינסה לקבוע את הסוג 'מספר' ולייצג אותו כמספר.

חיבור (+)

אופרטור (+)

INTEGER

מטבע

REAL

תאריך/שעה

מספר שלם

INTEGER

מטבע

REAL

תאריך/שעה

CURRENCY

CURRENCY

מטבע

REAL

תאריך/שעה

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

תאריך/שעה

תאריך/שעה

תאריך/שעה

תאריך/שעה

תאריך/שעה

תאריך/שעה

לדוגמה, אם נעשה שימוש במספר ממשי לפעולת חיבור בשילוב עם נתוני מטבע, שני הערכים יומרו למספר ממשי, והתוצאה שתוחזר תהיה מספר ממשי.

חיסור (-)

בטבלה הבאה, כותרת השורה היא המחוסר (צד שמאל) וכותרת העמודה היא המחסר (צד ימין).

אופרטור (-)

INTEGER

מטבע

REAL

תאריך/שעה

INTEGER

INTEGER

מטבע

מספר ממשי

מספר ממשי

מטבע

CURRENCY

מטבע

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

תאריך/שעה

תאריך/שעה

תאריך/שעה

תאריך/שעה

תאריך/שעה

לדוגמה, אם פעולת חיסור כוללת תאריך יחד עם כל סוג נתונים אחר, שני הערכים יומרו לתאריכים, והערך המוחזר יהיה אף הוא תאריך.

הערה: מודלים של נתונים תומכים גם באופרטור האונארי, - (שלילי), אך אופרטור זה לא משנה את סוג הנתונים של האופרנד.

כפל (*)

אופרטור (*)

INTEGER

מטבע

REAL

תאריך/שעה

INTEGER

INTEGER

מטבע

REAL

מספר שלם

CURRENCY

מטבע

REAL

מטבע

מטבע

מספר ממשי

מספר ממשי

מטבע

מספר ממשי

מספר ממשי

לדוגמה, אם מספר שלם משולב עם מספר ממשי בפעולת כפל, שני המספרים יומרו למספרים ממשיים, והערך המוחזר יהיה אף הוא מספר ממשי.

חילוק (/)

בטבלה הבאה, כותרת השורה היא המונה וכותרת העמודה היא המכנה.

אופרטור (/)

INTEGER

מטבע

REAL

תאריך/שעה

מספר שלם

REAL

מטבע

מספר ממשי

מספר ממשי

מטבע

מטבע

REAL

מטבע

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

תאריך/שעה

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

לדוגמה, אם מספר שלם משולב עם ערך מטבע בפעולת חילוק, שני הערכים יומרו למספרים ממשיים, והתוצאה תהיה אף היא מספר ממשי.

אופרטורים להשוואה

בהשוואה, ערכים בוליאניים של ביטויים נחשבים גדולים מערכי מחרוזת, וערכי מחרוזת נחשבים גדולים מערכים מספריים או ערכי תאריך/שעה; מספרים וערכי תאריך/שעה נחשבים כבעלי דירוג זהה. לא מתבצעות המרות משתמעות עבור ערכים בוליאניים או ערכי מחרוזת; הערך BLANK או ערך ריק מומר ל- ‎0/""/false בהתאם לסוג הנתונים של הערך האחר להשוואה.

הביטויים הבאים של DAX מדגימים אופן פעולה זה:

= IF (> (FALSE) "true", "הביטוי הוא true", "הביטוי שווה false"), מחזירה "הביטוי הוא true"

= IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), מחזירה "הביטוי הוא true".

= IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), מחזירה "הביטוי שווה false"

ההמרות מתבצעות באופן משתמע עבור סוגים מספריים או תאריך/שעה, כמתואר בטבלה הבאה:

אופרטור השוואה

INTEGER

מטבע

REAL

תאריך/שעה

INTEGER

INTEGER

מטבע

מספר ממשי

מספר ממשי

מטבע

CURRENCY

מטבע

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

תאריך/שעה

מספר ממשי

מספר ממשי

מספר ממשי

תאריך/שעה

לראש הדף

טיפול בערכי Blank, מחרוזות ריקות וערכי אפס

ב- DAX, ערך Null, ערך ריק, תא ריק או ערך חסר מיוצגים כולם באמצעות אותו סוג ערך חדש, BLANK. באפשרותך גם ליצור ערכים ריקים באמצעות הפונקציה BLANK או לבדוק אם קיימים ערכים ריקים באמצעות הפונקציה ISBLANK.

אופן הטיפול בערכים ריקים בפעולות, כגון חיבור או שרשור, תלוי בפונקציה הבודדת. הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים בין נוסחאות DAX ו- Microsoft Excel, באופן שבו מתבצע טיפול בערכים ריקים.

ביטוי

DAX

Excel

BLANK + BLANK

BLANK

0 (אפס)

BLANK +5

5

5

BLANK * 5

BLANK

0 (אפס)

5‎/BLANK

אין סוף

שגיאה

0‎/BLANK

NaN

שגיאה

BLANK/BLANK

BLANK

שגיאה

FALSE או BLANK

FALSE

FALSE

FALSE ו- BLANK

FALSE

FALSE

TRUE או BLANK

‏TRUE‏

‏TRUE‏

TRUE ו- BLANK

FALSE

TRUE

BLANK או BLANK

BLANK

שגיאה

BLANK ו- BLANK

BLANK

שגיאה

לקבלת פרטים על האופן שבו פונקציה מסוימת או אופרטור מטפלים בערכים ריקים, עיין בנושאים הספציפיים עבור כל פונקציית DAX, במקטע, לפונקציות Dax.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×