חישוב מחדש של נוסחאות ב- Power Pivot

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

במהלך העבודה עם נתונים ב- Power Pivot, ייתכן שמעת לעת תצטרך לרענן את הנתונים מהמקור, לחשב מחדש את הנוסחאות שיצרת בעמודות מחושבות או לוודא שהנתונים המוצגים ב- PivotTable עדכניים.

נושא זה מסביר את ההבדל בין רענון נתונים לעומת חישוב מחדש של נתונים, מספק מבט כולל על האופן שבו חישוב מחדש מופעלת, ומתארת שלך אפשרויות לשליטה חישוב מחדש.

הבנת רענון נתונים לעומת חישוב מחדש

Power Pivot משתמש הן ברענון נתונים והן בחישוב מחדש:

רענון נתונים פירושו השגת נתונים מעודכנים ממקורות נתונים חיצוניים. Power Pivot מזהה באופן אוטומטי שינויים במקורות נתונים חיצוניים, אך הנתונים שניתן יהיה לרענן באופן ידני מחלון Power Pivot או באופן אוטומטי אם חוברת העבודה משותפת ב- SharePoint.

חישוב מחדש פירושו עדכון כל את העמודות, טבלאות, תרשימים וטבלאות Pivottable המכילים נוסחאות בחוברת העבודה שלך. מאחר חישוב מחדש של נוסחה הכרוכות עלות ביצועים, חשוב להבין את יחסי התלות המשויך כל חישוב.

חשוב: אין לשמור או לפרסם את חוברת העבודה עד שהנוסחאות הכלולות בה יחושבו מחדש.

חישוב מחדש ידני לעומת אוטומטי

כברירת מחדל, Power Pivot מבצע באופן אוטומטי חישוב מחדש כנדרש, תוך מיטוב הזמן הדרוש לעיבוד. על אף שחישוב מחדש עשוי להימשך זמן מה, זוהי משימה חשובה, מאחר שבמהלך החישוב מחדש נבדקים יחסי התלות של העמודה ותקבל הודעה כאשר עמודה משתנה, אם הנתונים אינם חוקיים או אם הופיעה שגיאה בנוסחה שעבדה עד כה. עם זאת, תוכל לבחור לוותר על האימות ורק לעדכן את החישובים באופן ידני, במיוחד אם אתה עובד עם נוסחאות מורכבות או עם ערכות נתונים גדולות מאוד וברצונך לשלוט בתזמון העדכונים.

הן למצב הידני והן למצב האוטומטי יש יתרונות; עם זאת, אנו ממליצים להשתמש במצב חישוב מחדש אוטומטי. מצב זה שומר שהמטה-נתונים של Power Pivot יהיו מסונכרנים, ומונע בעיות הנגרמות על-ידי מחיקת נתונים, שינויים בשמות או בסוגי נתונים או יחסי תלות חסרים. 

שימוש בחישוב מחדש אוטומטי

כאשר תשתמש במצב חישוב מחדש אוטומטי, כל שינויי הנתונים שיגרמו לשינוי בתוצאת נוסחה יפעילו חישוב מחדש של העמודה כולה המכילה את הנוסחה. השינויים הבאים מחייבים תמיד חישוב מחדש של נוסחאות:

 • ערכים ממקור נתונים חיצוני התרעננו.

 • ההגדרה של הנוסחה השתנתה.

 • שמות של טבלאות או עמודות שאליהן הנוסחה מפנה השתנו.

 • קשרי גומלין בין טבלאות נוספו, השתנו או נמחקו.

 • נוספו מדידים חדשים או עמודות מחושבות חדשות.

 • בוצעו שינויים בנוסחאות אחרות בחוברת העבודה, כך שיש לרענן עמודות או חישובים שתלויים בחישוב זה.

 • שורות נוספו או נמחקו.

 • החלת מסנן המחייב ביצוע שאילתה כדי לעדכן את ערכת נתונים. החלת את המסנן בנוסחה או כחלק מ- PivotTable או PivotChart.

שימוש בחישוב מחדש ידני

באפשרותך להשתמש בחישוב מחדש ידני כדי להימנע מהעלות הכרוכה בחישוב תוצאות של נוסחאות עד שתהיה מוכן לכך. מצב ידני שימושי במיוחד במצבים אלה:

 • אתה מתכנן נוסחה באמצעות תבנית, וברצונך לשנות את שמות העמודות והטבלאות שנמצאים בשימוש בנוסחה לפני שתאמת אותה.

 • ידוע לך שחלק מהנתונים בחוברת העבודה השתנו, אך אתה עובד עם עמודה אחרת שלא השתנתה, כך שברצונך לדחות את פעולת החישוב מחדש.

 • אתה עובד בחוברת עבודה הכוללת יחסי תלות רבים, וברצונך לדחות את החישוב מחדש עד שתהיה בטוח שכל השינויים הדרושים בוצעו.

שים לב שכל עוד חוברת העבודה מוגדרת למצב חישוב ידני, Power Pivot ב- Microsoft Excel 2013 לא יבצע אימותים או בדיקות של נוסחאות, עם התוצאות הבאות:

 • נוסחאות חדשות שתוסיף לחוברת העבודה יסומנו כמכילות שגיאה.

 • לא יופיעו תוצאות בעמודות מחושבות חדשות.

כדי לקבוע את תצורת חוברת העבודה לחישוב מחדש ידני

 1. ב- Power Pivot, לחץ על עיצוב > חישובים > אפשרויות חישוב > מצב חישוב ידני.

 2. כדי לחשב מחדש את כל הטבלאות, לחץ על אפשרויות חישוב< חשב כעת.

  הנוסחאות בחוברת העבודה נבדקות לאיתור שגיאות, והתוצאות, אם יש, מתעדכנות בטבלאות. בהתאם לכמות הנתונים ולמספר החישובים, ייתכן שחוברת העבודה תפסיק להגיב למשך זמן מה.

חשוב: לפני שתפרסם את חוברת העבודה, עליך לשנות תמיד את מצב החישוב בחזרה לאוטומטי. פעולה זו תעזור למנוע בעיות בעת עיצוב נוסחאות.

פתרון בעיות של חישוב מחדש

יחסי תלות

כאשר עמודה תלויה בעמודה אחרת, והתוכן של העמודה האחרת משתנה בדרך כלשהי, ייתכן שיהיה צורך לחשב מחדש את כל העמודות הקשורות. בכל פעם שמתבצעים שינויים בחוברת עבודה של Power Pivot, Power Pivot ב- Microsoft Excel 2013 מבצע ניתוח של הנתונים הקיימים של Power Pivot כדי לקבוע אם נדרש חישוב מחדש, ומבצע את העדכון בדרך היעילה ביותר האפשרית.

לדוגמה, נניח שיש לך טבלה, מכירות, הקשורה לטבלאות, מוצר ו- ProductCategory; ונוסחאות בטבלה Sales תלויים משתי הטבלאות האחרות. כל שינוי טבלאות המוצר או ProductCategory תגרום כל העמודות המחושבות בטבלה Sales כדי לחשב מחדש. פעולה זו הגיוני כאשר תשקול ייתכן שיש לך נוסחאות סיכום מכירות לפי קטגוריה או לפי מוצר. לכן, כדי לוודא התוצאות נכונות; עליך לחשב מחדש את הנוסחאות בהתבסס על הנתונים.

Power Pivot מבצע תמיד חישוב מחדש מלא עבור טבלה, מאחר שחישוב מחדש מלא יעיל יותר מבדיקת ערכים שהשתנו. השינויים שמפעילים חישוב מחדש עשויים לכלול שינויים משמעותיים כגון מחיקת עמודה, שינוי סוג הנתונים המספרי של עמודה או הוספת עמודה חדשה. עם זאת, גם שינויים שנראים טריוויאליים, כגון שינוי שם של עמודה, עשויים להפעיל חישוב מחדש. הסיבה לכך היא ששמות העמודות משמשים כמזהים בנוסחאות.

במקרים מסוימים, ייתכן Power Pivot לקבוע כי עמודות באפשרותך ייכללו חישוב מחדש. לדוגמה, אם יש לך נוסחה המחפשת ערך כגון [Product צבע] מהטבלה Products והעמודה משתנה [Quantity] בטבלה Sales , הנוסחה צורך תחושב למרות טבלאות מכירותומוצרים קשורים. עם זאת, אם יש לך נוסחאות המסתמכים על Sales [Quantity], נדרש חישוב מחדש.

רצף חישוב מחדש עבור עמודות תלויות

יחסי תלות מחושבים לפני כל פעולת חישוב מחדש. אם קיימות עמודות מרובות התלויות זו בזו, Power Pivot עוקב אחר רצף יחסי התלות. הדבר מבטיח שהעמודות יעובדו בסדר הנכון ובמהירות המרבית.

טרנזקציות

חישוב מחדש או רענן נתונים מתבצעות פעולות כטרנזקציית. פירוש הדבר כי אם חלק כלשהו של פעולת רענון נכשלת, הפעולות הנותרות יוחזרו. זהו כדי להבטיח נתונים לא תישאר במצב מעובדות באופן חלקי. אין באפשרותך לנהל את התנועות תוך לבצע במסד נתונים יחסי או ליצור נקודות ביקורת.

חישוב מחדש של פונקציות נדיפות

לפונקציות מסוימות כגון NOW‏, RAND או TODAY אין ערכים קבועים. כדי למנוע בעיות ביצועים, ביצוע שאילתה או סינון לרוב לא יגרמו להערכה מחדש של פונקציות אלה אם הן משמשות בעמודה מחושבת. התוצאות של פונקציות אלה מחושבות מחדש רק כאשר העמודה כולה מחושבת מחדש. מצבים אלה כוללים רענון ממקור נתונים חיצוני, או עריכה ידנית של נתונים הגורמת להערכה מחדש של נוסחאות המכילות פונקציות אלה. עם זאת, פונקציות נדיפות כגון NOW‏, RAND או TODAY יחושבו מחדש תמיד אם הפונקציה משמשת בהגדרה של שדה מחושב.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider