תרשימים

הוספת קו מגמה או קו ממוצע נע לתרשים

הוספת קו מגמה או ממוצע לתרשים

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

הוסף קו מגמה לתרשים כדי להראות מגמות של נתונים חזותיים.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

הערה: שלבים אלה חלים על Office 2013 וגירסאות חדשות יותר. מחפש שלבים של Office 2010?

הוספת קו מגמה

 1. בחר תרשים.

 2. בחר בחלק השמאלי העליון של התרשים.

 3. בחר קו מגמה.

  הערה: Excel מציג את האפשרות קו מגמה רק אם אתה בוחר תרשים שכולל יותר מסידרת נתונים אחת מבלי לבחור סידרת נתונים.

 4. בתיבת הדו הוספת קו מגמה , בחר את כל אפשרויות סידרת הנתונים הרצויות ולחץ על אישור.

עיצוב קו מגמה

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, בחר את האפשרות קו מגמה ברשימה הנפתחת.

 3. לחץ על עיצוב בחירה.

 4. בחלונית עיצוב קו מגמה , בחר אפשרות קו מגמה כדי לבחור את קו המגמה הרצוי עבור התרשים. עיצוב קו מגמה הוא דרך סטטיסטית למדידת נתונים
  : קווי מגמה

 5. הגדר ערך בשדות קדימהואחורה כדי להקרין את הנתונים שלך לעתיד.

הוספת קו ממוצע נע

באפשרותך לעצב את קו המגמה בקו ממוצע נע.

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, בחר את האפשרות קו מגמה ברשימה הנפתחת.

 3. לחץ על עיצוב בחירה.

 4. בחלונית עיצוב קו מגמה , תחת אפשרויות קו מגמה, בחר ממוצע נע. ציין את הנקודות במידת הצורך.

  הערה: מספר הנקודות בקו מגמה של ממוצע נע שווה למספר הנקודות הכולל בסידרה פחות מהמספר שציינת עבור התקופה.

הוספת קו מגמה או קו ממוצע נע לתרשים ב-Office 2010

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על סדרת נתונים שאליה ברצונך להוסיף קו מגמה או ממוצע נע, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את סדרת הנתונים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. הערה: אם תבחר תרשים שכולל יותר מסדרת נתונים אחת מבלי לבחור סדרות נתונים, Excel מציג את תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה. בתיבת הרשימה, לחץ על סדרת הנתונים הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. לחץ על אפשרות מוגדרת מראש של קו מגמה שבה ברצונך להשתמש.

   הערה: פעולה זו תחיל קו מגמה מבלי לאפשר לך לבחור אפשרויות ספציפיות.

  2. לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה ולאחר מכן, בקטגוריה אפשרויות קו מגמה, תחת סוג מגמה/רגרסיה, לחץ על סוג קו המגמה שבו ברצונך להשתמש.

  השתמש בסוג זה

  ליצירת

  ליניארי

  קו מגמה ליניארי באמצעות המשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים עבור קו:

  משוואה

  כאשר m הוא השיפוע ו- b הוא נקודת החיתוך.

  לוגריתמי

  קו מגמה לוגריתמי באמצעות המשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

  משוואה

  כאשר c ו- b הם קבועים ו- ln הוא פונקציית הלוגריתם הטבעי.

  פולינומיאלי

  קו מגמה פולינומיאלי או קו עקומה ליניארי באמצעות המשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

  משוואה

  כאשר b ו- משתנה הם קבועים.

  חזקה

  קו מגמה של חזקה באמצעות המשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

  משוואה

  כאשר c ו- b הם קבועים.

  הערה: אפשרות זו אינה זמינה כאשר הנתונים כוללים ערכי אפס או ערכים שליליים.

  מעריכי

  קו מגמה מעריכי באמצעות המשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

  משוואה

  כאשר c ו- b הם קבועים ו- e הוא בסיס הלוגריתם הטבעי.

  הערה: אפשרות זו אינה זמינה כאשר הנתונים כוללים ערכי אפס או ערכים שליליים.

  ממוצע נע

  קו מגמה של ממוצע נע באמצעות המשוואה הבאה: משוואה

  הערה: מספר הנקודות בקו מגמה של ממוצע נע שווה למספר הנקודות הכולל בסדרה, פחות המספר שאתה מציין עבור התקופה.

  ערך R בריבוע

  קו מגמה שמציג ערך R בריבוע בתרשים באמצעות המשוואה הבאה:

  משוואה

  אפשרות זו של קו מגמה זמינה בכרטיסיה אפשרויות של תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה או עיצוב קו מגמה.

  הערה: ערך R בריבוע שניתן להציג בקו מגמה אינו ערך מותאם של R בריבוע. עבור קווי מגמה לוגריתמיים, קווי מגמה מעריכיים וקווי מגמה של חזקה, Excel משתמש במודל רגרסיה שעבר טרנספורמציה.

  • אם בחרת פולינומיאלי, הקלד את החזקה הגבוהה ביותר עבור המשתנה הבלתי תלוי בתיבה סדר.

  • אם בחרת ממוצע נע, הקלד את מספר התקופות שבו ברצונך להשתמש לחישוב הממוצע הנע בתיבה תקופה.

  • אם אתה מוסיף ממוצע נע לתרשים xy (פיזור), הממוצע הנע מבוסס על סדר ערכי x שהותוו בתרשים. כדי לקבל את התוצאה הרצויה, ייתכן שתצטרך למיין את ערכי x לפני שתוסיף ממוצע נע.

  • אם אתה מוסיף קו מגמה לתרשים קו, טורים, שטח או עמודות, קו המגמה מחושב על בסיס ההנחה שערכי x הם 1, 2, 3, 4, 5, 6 וכן הלאה. הנחה זו מתקיימת בין אם ערכי x הם ערכים מספריים או טקסט. כדי לבסס קו מגמה על ערכי x מספריים, יש להשתמש בתרשים xy (פיזור).

  • Excel מקצה באופן אוטומטי שם לקו המגמה, אך ניתן לשנות אותו. בתיבת הדו-שיח עיצוב קו מגמה, בקטגוריה אפשרויות קו מגמה, תחת שם קו מגמה, לחץ על התאמה אישית ולאחר מכן הקלד שם בתיבה התאמה אישית.

עצות: 

 • ניתן ליצור גם ממוצע נע, שמחליק את התנודות בנתונים ומציג את הדפוס או המגמה בצורה ברורה יותר.

 • אם תשנה תרשים או סדרת נתונים כך שהם לא יוכלו עוד לתמוך בקו המגמה המשויך – לדוגמה, על-ידי שינוי סוג התרשים לתרשים תלת-ממדי או שינוי התצוגה של דוח PivotChart או דוח PivotTable משויך – קו המגמה לא יופיע עוד בתרשים.

 • עבור נתוני קו ללא תרשים, ניתן להשתמש במילוי אוטומטי או באחת מהפונקציות הסטטיסטיות, כגון GROWTH()‎ או TREND()‎, כדי ליצור נתונים עבור קווים ליניאריים או מעריכיים בהתאמה מיטבית.

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. כדי לשנות את הצבע, הסגנון או אפשרויות הצל של קו המגמה, לחץ על הקטגוריה צבע קו, סגנון קו או צל ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות.

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. כדי לציין את מספר התקופות שברצונך לכלול בתחזית, תחת תחזית, לחץ על מספר בתיבה תקופות קדימה או תקופות אחורה.

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. בחר את תיבת הסימון קבע נקודת חיתוך = ולאחר מכן, בתיבה קבע נקודת חיתוך =, הקלד ערך כדי לציין את הנקודה בציר האנכי (ערכים) שבה קו המגמה יחצה את הציר.

  הערה: ניתן לבצע זאת רק בעת שימוש בקו מגמה מעריכי, ליניארי או פולינומיאלי.

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. כדי להציג את המשוואה של קו המגמה בתרשים, בחר את תיבת הסימון הצג משוואה בתרשים.

  הערה: לא ניתן להציג משוואות של קו מגמה עבור ממוצע נע.

עצה: משוואת קו המגמה מעוגלת כדי להעניק אותה לקריאות יותר. עם זאת, באפשרותך לשנות את מספר הספרות עבור תווית קו מגמה שנבחרה בתיבה ' מקומות עשרוניים ' בכרטיסיה ' מספר ' בתיבת הדו ' עיצוב תווית קו מגמה '. (הכרטיסיה 'עיצוב ', הקבוצה ' בחירה נוכחית ', לחצן ' עיצוב בחירה ').

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שעבורו ברצונך להציג ערך R בריבוע או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את קו המגמה מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. בכרטיסיה אפשרויות קו מגמה, בחר הצג ערך R בריבוע בתרשים.

הערה: לא ניתן להציג ערך R בריבוע עבור ממוצע נע.

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך להסיר או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את קו המגמה מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על ללא.

   הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

  2. הקש DELETE.

עצה: באפשרותך גם להסיר קו מגמה מיד לאחר הוספתו לתרשים על-ידי לחיצה על בטל לחצן 'בטל' בסרגל הכלים לגישה מהירה, או על-ידי הקשה על CTRL + Z.

הוספת קו מגמה

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף לה קו מגמה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל ה- סמן נתונים של סדרת נתונים זה.

  הכרטיסיה ' עיצוב תרשים '

 3. בכרטיסיה עיצוב תרשים , לחץ על הוסף רכיב תרשיםולאחר מכן לחץ על קו מגמה.

  הוספת קו מגמה

 4. בחר אפשרות קו מגמה או לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  אפשרויות קו מגמה

  באפשרותך לבחור מבין הפעולות הבאות:

  • מעריכי

  • ליניארי

  • לוגריתמי

  • פולינומיאלי

  • חזקה

  • ממוצע נע

  באפשרותך גם להעניק לקו המגמה שם ולבחור אפשרויות חיזוי.

הסרת קו מגמה

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים עם קו המגמה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים .

  הכרטיסיה ' עיצוב תרשים '

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים, לחץ על קו מגמהולאחר מכן לחץ על ללא.

  הסרת trandline

  באפשרותך גם ללחוץ על קו המגמה ולהקיש DELETE.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

אפשרויות קו מגמה ב-Office

יצירת תרשים מההתחלה עד הסוף

עיצוב רכיבים של תרשים

הוספת תוויות נתונים לתרשים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×