Perinteinen sivuilla Business tietoja verkko-osien käyttäminen

Perinteinen sivuilla Business tietoja verkko-osien käyttäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Yritystietoverkko-osat on suunniteltu toimimaan ulkoisen luettelon tietojen kanssa, ja näitä verkko-osia voi yhdistellä hyödyllisillä tavoilla. Voit esimerkiksi yhdistää luetteloverkko-osat ja kohdeverkko-osat niin, että valitessasi kuluraporttikohteen luetteloverkko-osassa, kuten torstain maksut, kohdetiedot näkyvät kohdeverkko-osassa, kuten hotelli-, matka- ja ateriakuluissa.

Lisätietoja on artikkelissa Suhteet luominen SharePoint Designerissa, Yritystietoverkko-osien (esittely)ja Etsi tietoja ulkoiset tiedot.

Artikkelin sisältö

Tietoja WWW-osien yleiskatsaus

Ennen aloittamista

Yrityksen tietojen luettelon verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Yritystietoluettelon ominaisuudet

Tietonäkymän ominaisuudet

Yrityksen tietojen kohteen WWW-osan mukautetut ominaisuudet

Yritystietokohteen ominaisuudet

Tietonäkymän ominaisuudet

Yrityksen tietojen toiminnot verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Yritystietotoimintojen ominaisuudet

Liiketoiminnan tietojen yhdistämispalvelun suodattimen verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Suodattimen ominaisuudet

Suodatuksen lisäasetusten ominaisuudet

Liiketoiminnan tietojen liittyvän luettelon verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Yritystietoihin liittyvän luettelon ominaisuudet

Tietonäkymän ominaisuudet

Yritystietokohteen muodostin Web-osa

Tietoja WWW-osien yhteiset ominaisuudet

Ulkoasu

Asettelu

Lisäasetukset

AJAX-asetukset

Muut

Yritystietoverkko-osien yleiskatsaus

Seuraavassa taulukossa kuvataan lyhyesti kukin yritystieto-verkko-osa.

Verkko-osa

Kuvaus

Yritystietoluettelo

Näyttää ulkoisen luettelon kohdeluettelon.

Yritystietokohde

Näyttää kohteen ulkoisesta luettelosta.

Yritystietotoiminnot

Näyttää ulkoisen luettelon toiminnon.

Yritystietojen yhdistämispalvelun suodatin

Suodattaa yhdistetyn yritystietoverkko-osan sisällön käyttämällä ulkoisen luettelon arvoluetteloa.

Yritystietokohteen muodostin

Luo yritystietokohteen URL-kyselymerkkijonon parametreista ja antaa sen muille yritystieto-verkko-osille.

Yritystietoihin liittyvä luettelo

Näyttää luettelon alikohteista, jotka liittyvät ulkoisen luettelon pääkohteeseen. Edellyttää liittämistä.

Sivun alkuun

Ennen aloittamista

Ulkoisten tietojen käyttöä varten on tehtävä useita valmistelevia toimenpiteitä, jotta tietoihin saadaan muodostettua suojattu yhteys. Näiden ohjeiden avulla voit suunnitella seuraavia vaiheita. Jos ulkoisten tietojen käytössä ilmenee ongelmia, ohjeista voi olla apua ongelmien ratkaisussa. Ulkoisten tietojen käyttämistä varten joko sinun tai järjestelmänvalvojan on tehtävä seuraavat toimet:

Ulkoisen tietolähteen valmisteleminen    Järjestelmänvalvojan on ehkä luotava tili ja määritettävä tietolähteen käyttöoikeudet, jotta tarvittavilla henkilöillä on pääsy tietoihin ja jotta tiedot eivät joudu vääriin käsiin. Ulkoisessa tietokannassa järjestelmänvalvoja voi halutessaan esimerkiksi myös rajoittaa tulokset vain tarvittaviin ja parantaa suorituskykyä luomalla tietyt taulukot, näkymät ja kyselyt.

Määritä SharePoint Servicesin    Järjestelmänvalvojan on aktivoitava Business Connectivity Services (Yritystietopalvelut) ja Suojattu säilöpalvelu.

Suojatun säilöpalvelun määrittäminen    Järjestelmänvalvoja on ulkoisen tietolähteen parhaan käyttötilan määrittäminen, kohdesovelluksen luominen ja kohdesovelluksen tunnistetietojen määrittäminen.

Yritystietopalvelujen määrittäminen    Järjestelmänvalvojan on tehtävä että ulkoisen sisältötyypin luova käyttäjä on käyttöoikeuksien metatietosäilössä Yritystietojen yhdistämispalvelun (BDC) ja että asianmukaiset käyttäjät voivat käyttää, joka perustuu ulkoinen luettelo ulkoisen sisällön tyypin.

Ulkoisen luettelon luominen    Käyttäjän on luotava ulkoiseen sisältötyyppiin perustuva ulkoinen luettelo ja tarpeen mukaan vähintään yksi ulkoisen luettelon näkymä.

Yritystietoluetteloverkko-osan mukautetut ominaisuudet

Yritystietoluettelon ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

Tyyppi

Lisää näytettävä ulkoinen sisältötyyppi. Käytä ruudun vieressä olevia painikkeita ulkoisen sisältötyypin olemassaolon tarkistamiseen ja ulkoisen sisältötyypin valitsemiseen.

Näytä

Valitse näytettävä osio.

Huomautus:  Kun olet valinnut ulkoisen sisältötyypin, voi kestää joitakin sekunteja, ennen kuin kaikki osiot tulevat näkyviin.

Näytä työkalurivi

Näytä tai piilota työkalurivi valitsemalla tämä valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Näytä animaatio lataamisen aikana

Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta sen mukaan, haluatko animoida lataamisen aikana vai et.

Tietonäkymän ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

XSL-editori

Tällä voit lisätä XSLT-lähdekoodia Vain teksti -editoriin. Tämän editorin käyttäminen vaatii XSLT-syntaksin tuntemusta. Tämän ominaisuuden avulla voit esimerkiksi muotoilla Luku- ja Valuutta-sarakkeet uudelleen.

Sivun alkuun

Yritystietokohde-verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Yritystietokohteen ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

Tyyppi

Lisää näytettävä ulkoinen sisältötyyppi. Käytä ruudun vieressä olevia painikkeita ulkoisen sisältötyypin olemassaolon tarkistamiseen ja ulkoisen sisältötyypin valitsemiseen.

Näytä

Valitse näytettävä osio.

Huomautus:  Kun olet valinnut ulkoisen sisältötyypin, voi kestää joitakin sekunteja, ennen kuin kaikki osiot tulevat näkyviin.

Kohde

Lisää näytettävät kohteet. Käytä ruudun vieressä olevia painikkeita kohteiden olemassaolon tarkistamiseen ja tietyn kohteen valitsemiseen. Vaihtoehtoisesti voit antaa verkko-osan yhteyden lisätä kohteen arvot automaattisesti.

Näytä animaatio lataamisen aikana

Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta sen mukaan, haluatko animoida lataamisen aikana vai et.

Kentät

Valitse näytettävät kentät ja niiden sijainti kohdeluettelossa.

Toiminnot

Valitse aiemmin määritetty toiminto näyttöön.

Näytä uudet toiminnot oletusarvoisesti

Näytä uudet toiminnot oletusarvoisesti valitsemalla tämä valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Tietonäkymän ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

XSL-editori

Tällä voit lisätä XSLT-lähdekoodia Vain teksti -editoriin. Tämän editorin käyttäminen vaatii XSLT-syntaksin tuntemusta. Tämän ominaisuuden avulla voit esimerkiksi muotoilla Luku- ja Valuutta-sarakkeet uudelleen.

Sivun alkuun

Yritystietotoiminnot-verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Yritystietotoimintojen ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

Tyyppi

Lisää käytettävä ulkoinen sisältötyyppi. Käytä ruudun vieressä olevia painikkeita ulkoisen sisältötyypin olemassaolon tarkistamiseen ja ulkoisen sisältötyypin valitsemiseen.

Kohde

Lisää näytettävät kohteet. Käytä ruudun vieressä olevia painikkeita kohteiden olemassaolon tarkistamiseen ja tietyn kohteen valitsemiseen. Vaihtoehtoisesti voit antaa verkko-osan yhteyden lisätä kohteen arvot automaattisesti.

Toiminnot

Valitse aiemmin määritetty toiminto näyttöön.

Näytä uudet toiminnot oletusarvoisesti

Näytä uudet toiminnot oletusarvoisesti valitsemalla tämä valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Tyyli

Valitse jokin seuraavista näyttötyyleistä:

  • Luettelomerkeillä varustettu luettelo

  • Luettelo

  • Työkalurivi

Sivun alkuun

Yritystietojen yhdistämispalvelun suodattimen verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Suodattimen ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

Suodattimen nimi

Kirjoita suodattimelle yksilöivä ja merkityksellinen nimi.

Ulkoinen sisältötyyppi

Lisää suodatusarvoissa käytettävä ulkoinen sisältötyyppi. Käytä ruudun vieressä olevia painikkeita ulkoisen sisältötyypin olemassaolon tarkistamiseen ja ulkoisen sisältötyypin valitsemiseen.

Näytä

Valitse näkymä.

Huomautus:  Kun olet valinnut ulkoisen sisältötyypin, voi kestää joitakin sekunteja, ennen kuin kaikki osiot tulevat näkyviin.

Arvosarake

Valitse suodatusarvona käytettävä sarake.

Kuvaussarake

Valitse vaihtoehtoisena käytettävä sarake ja merkityksellisempi arvo näytettäväksi käyttäjälle.

Näytä luettelo muodossa

Valitse suodattimen näyttötapa käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Suodatuksen lisäasetusten ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

Leveys

Muuta verkko-osan leveyttä seuraavasti:

  • Lisää leveys kuvapisteinä.

  • Jätä ruutu tyhjäksi tai kirjoita 0, jos haluat ottaa automaattisen leveyden käyttöön.

Edellytä, että käyttäjä valitsee jonkin arvon

Valitse ruutu tai poista sen valinta sen mukaan, edellytetäänkö käyttäjää valitsemaan arvo vai saako arvon jättää tyhjäksi.

Oletusarvo

Lisää kohteen arvo. Käytä ruudun vieressä olevia painikkeita kohteen olemassaolon tarkistamiseen ja kohteen valitsemiseen.

Sivun alkuun

Yritystietoihin liittyvän luettelon verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Yritystietoihin liittyvän luettelon ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

Tyyppi

Lisää näytettävä ulkoinen sisältötyyppi. Käytä ruudun vieressä olevia painikkeita ulkoisen sisältötyypin olemassaolon tarkistamiseen ja ulkoisen sisältötyypin valitsemiseen.

Suhde

Valitse aiemmin määritetty suhde.

Näytä työkalurivi

Näytä tai piilota työkalurivi valitsemalla tämä valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Näytä animaatio lataamisen aikana

Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta sen mukaan, haluatko animoida lataamisen aikana vai et.

Tietonäkymän ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

XSL-editori

Tällä voit lisätä XSLT-lähdekoodia Vain teksti -editoriin. Tämän editorin käyttäminen vaatii XSLT-syntaksin tuntemusta. Tämän ominaisuuden avulla voit esimerkiksi muotoilla Luku- ja Valuutta-sarakkeet uudelleen.

Sivun alkuun

Yritystietokohteen muodostin -verkko-osa

Tällä verkko-osalla ei ole mukautettuja ominaisuuksia. Luo yritystietokohteen URL-kyselymerkkijonon parametreista ja antaa sen muille yritystietoverkko-osille. Tämä verkko-osa ei ole käyttäjän nähtävissä. Se on näkyvissä vain, kun sivu on muokkaustilassa.

Yritystietoverkko-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla verkko-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun, lisäasetukset, AJAX-asetukset ja muut ominaisuudet.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

  • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

  • Verkko-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää verkko-osan otsikon, joka on näkyvissä verkko-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää verkko-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää verkko-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, koko verkko-osan ulkoasun sivulla, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko verkko-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja verkko-osan kehyksen reunus näkyviin.

Sivun alkuun

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, onko verkko-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, verkko-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa verkko-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen verkko-osaan verkko-osan yhteyden kautta mutta et halua verkko-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää verkko-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikentyyppisissä verkko-osissa.

Vyöhyke

Määrittää alueen, jossa verkko-osan sisältävä verkko-osasivu sijaitsee.

Huomautus: Verkko-osasivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää verkko-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden verkko-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen verkko-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että verkko-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen verkko-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että verkko-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä.

Jos esimerkiksi lisäät verkko-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, tämän verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 0. Kun lisäät toisen verkko-osan vyöhykkeen alaosaan, tämän toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 1. Jos haluat siirtää toisen verkko-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi, kirjoita 0 ja kirjoita sitten ensimmäisen verkko-osan arvoksi 1.

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Sivun alkuun

Lisäasetukset

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko verkko-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko verkko-osan poistaa verkko-osasivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko verkko-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko verkko-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko verkko-osa olla yhteydessä muihin verkko-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko verkko-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä verkko-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja verkko-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan verkko-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään verkko-osan otsikon tai verkko-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet verkko-osia työkalurivin Etsi verkko-osia -valikon Hae-komennolla seuraavissa verkko-osien valikoimissa: sivusto, näennäispalvelin ja verkko-osien sivu.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää ohjetietoja verkko-osasta. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa verkko-osavalikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää verkko-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

  • Modaalinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista verkkosivulle.

  • Irrallinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista verkkosivulle. Tämä on oletusarvo.

  • Siirry Avaa verkkosivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus:  Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään verkko-osan kuvakkeena verkko-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään verkko-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos verkko-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Sivun alkuun

AJAX-asetukset

Huomautus:  Seuraavat yhteiset ominaisuudet ovat käytettävissä vain yritystietoluettelo- ja yritystietoihin liittyvän luettelon verkko-osille.

Ominaisuus

Kuvaus

Ota käyttöön asynkroninen lataus

Jos haluat ladata tiedot asynkronisesti (voit jatkaa ennen kuin kaikki tiedot on ladattu) tai synkronisesti (luettelonäkymässä näkyy "ladataan"-kuva, kunnes kaikki tiedot on palautettu palvelimesta), valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta.

Ota käyttöön asynkroninen päivitys

Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä asynkronisen tai synkronisen toiminnan seuraaville toimille: lajitteleminen, sivutus, suodattaminen ja päivitys.

Näytä manuaalisen päivityksen painike

Näytä tai piilota luettelonäkymän päivityspainike valitsemalla tämä valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Ota käyttöön asynkroninen automaattinen päivitys

Ota käyttöön tai poista käytöstä luettelonäkymän automaattinen päivitys valitsemalla tämä valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Automaattisen päivityksen väli (sekunteina)

Määritä kunkin automaattisen päivitystoiminnon aikaväli. Oletusarvo on 60 sekuntia.

Sivun alkuun

Muut

Huomautus:  Seuraavat yhteiset ominaisuudet ovat käytettävissä vain yritystietoluettelo- ja yritystietoihin liittyvän luettelon verkko-osille.

Ominaisuus

Kuvaus

Mallitiedot

Kirjoita mallitiedot kelvollisena XML-tiedostona niin, että niiden rakenne vastaa tietolähteen palauttamien tietojen rakennetta. SharePoint-yhteensopiva editori, kuten Microsoft SharePoint Designer 2013, voi hahmontaa tietonäkymän suunnittelun yhteydessä tämän ominaisuuden määrittämien XML-mallitietojen avulla.

XSL-linkki

Tällä voit lisätä XSLT-lähdekoodia Vain teksti -editoriin. Tämän editorin käyttäminen vaatii XSLT-syntaksin tuntemusta. Tämän ominaisuuden avulla voit esimerkiksi muotoilla Luku- ja Valuutta-sarakkeet uudelleen.

Ota käyttöön tietonäkymän välimuistiin tallentaminen

Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta sen mukaan, haluatko tallentaa XSL-muunnon tiedot ja tietolähteen ohjausobjektin esiintymän välimuistiin tai olla tallentamatta niitä.

Tietonäkymän välimuistiin tallentamisen aikakatkaisu (sekunteina)

Määrittää välimuistin tyhjentämiseen kuluvan ajan sekunteina. Jos määrität arvoksi 0, arvon oletusarvoksi määritetään 86 400 sekuntia (eli yksi päivä).

Lähetä ensimmäinen rivi yhdistettyihin verkko-osiin sivun latautuessa

Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta sen mukaan, haluatko lähettää ensimmäisen tietorivin yhteen tai useampaan yhdistettyyn verkko-osaan sivun latautuessa vai et.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×