Yritystietojen näyttäminen SharePoint-sivustossa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit lisätä ja liittää Yritystiedot verkko-osien sivuston Microsoft Office SharePoint Server 2007 näytettävä yritystietojen, kuten Microsoft SQL Server, SAP tai Siebel ulkoisen tietokannan. Tässä artikkelissa kuvattujen viitata tietyt tiedot kaksi AdventureWorks otoksen tietokannoissa, jotka eivät ole käytettävissä Microsoft Download Centeristä.

Huomautus: Ennen kuin voit käyttää yritystieto-WWW-osaa toimialasovellusten tietojen näyttämiseen SharePoint-sivustossa, järjestelmänvalvojan on rekisteröitävä ulkoinen toimialasovellus Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleistä

Yritystietojen yhteenvedon näyttäminen luettelona

Yksittäisen yritystietokohteen lisätietojen näyttäminen

WWW-osien yhdistäminen toimialasovelluksen toimintojen määrittämistä varten

WWW-osien yhdistäminen liittyvien yritystietokohteiden näyttämistä varten

Yleistä

Microsoft Office SharePoint Server 2007 ohjelmaan sisältyy neljä oletusyritystieto-WWW-osaa. Nämä WWW-osat käyttävät yritystietoluetteloa ja näyttävät verkkopohjaisen näkymän Office SharePoint Server 2007 -ohjelman ulkoisessa tietokannassa sijaitsevista yritystiedoista, kuten Microsoft SQL Server 2005:ssä, Siebelissä tai SAP-järjestelmässä olevista tiedoista.

Yritystieto-WWW-osat voidaan yhdistää toimialasovellukseen liittyvien toimintojen määrittämistä ja suorittamista varten. Yritystietotoiminnot-WWW-osien avulla automatisoidaan ja luodaan toimintoja, jotka avaavat verkkosivuja, näyttävät toimialasovellusten käyttöliittymiä, avaavat Microsoft Office InfoPath 2007 -lomakkeita ja suorittavat muita usein käytettyjä tehtäviä.

Tärkeää: Ennen kuin toimialasovelluksen tietoja voi näyttää SharePoint-sivustossa, järjestelmänvalvojan on rekisteröitävä ulkoinen toimialasovellus Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa.SharePoint-sivustossa näytettävien toimialasovellustietojen tyyppi riippuu tietokentistä, jotka järjestelmänvalvoja rekisteröi Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa.

Tässä artikkelissa kuvattujen tiettyihin tietoihin viitata tarvittavat tietokannoista, jotka ovat käytettävissä vapaasti Microsoft Download Centeristä. Esimerkki tietokannoista, joiden avulla saat tietoja Yritystiedot verkko-osien käyttäminen ovat seuraavat:

 • AdventureWorksDW SQL Server 2005 -malli

 • AdventureWorks SQL Server 2000 -malli

Ota tarvittaessa yhteyttä järjestelmänvalvojaan ja varmista, että tietokannat on asennettu ja rekisteröity Office SharePoint Server 2007 -järjestelmään.

Sivun alkuun

Yritystietojen yhteenvedon näyttäminen luettelona

Ulkoisen tietokannan yritystiedot voidaan näyttää yksinkertaisena luettelona käyttämällä Yritystietoluettelo-WWW-osaa. WWW-osan avulla voidaan näyttää esimerkiksi luettelo tuotteista ja niiden listahinnoista.

Yritystietojen näyttäminen yritystietoluettelo-WWW-osassa

Kun tiedot ovat näkyvissä, voit muokata Yritystietoluettelo-WWW-osan näkymän ominaisuuksia samalla tavoin kuin muidenkin SharePoint-luetteloiden näkymiä. Voit suodattaa tietoja ominaisuuden mukaan tai rajoittaa WWW-osassa näkyvien kohteiden määrää.

 1. Siirry SharePoint-sivuston sivulle, jossa haluat näyttää yritystietoluettelon.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 3. Napsauta Lisää WWW-osa siinä WWW-osien vyöhykkeessä, johon haluat lisätä WWW-osan.

 4. Valitse Lisää WWW-osia -valintaikkunassa Yritystietoluettelo-valintaruutu ja valitse sitten Lisää.

 5. Napsauta juuri luomasi yritystietojen WWW-osan WWW-osa-valikkoa WWW-osa ja avaa sitten työkaluruutu valitsemalla Muokkaa jaettua WWW-osaa.

 6. Valitse työkaluruudun Tyyppi-ruudun vierestä Selaa Painikkeen kuva .

 7. Valitse Yritystietotyyppi-valintaikkunasta käyttämäsi yrityssovelluksen yritystietotyyppi ja valitse sitten OK.

  Valitse esimerkiksi Tuote. Tässä esimerkissä Sovellus on AdventureWorksDWInstance.

 8. Laajenna työkaluruudun Ulkoasu-osio.

 9. Korvaa Otsikko-ruudun Yritystietoluettelo-teksti omalla WWW-osan otsikolla ja valitse sitten OK.

  Kirjoita Otsikko-ruutuun esimerkiksi Tuoteluettelo.

 10. Valitse lisätyssä WWW-osassa Muokkaa näkymää ja toimi sitten seuraavasti:

  • Valitse Haettavat kohteet -osassa Hae kaikki kohteet.

  • Valitse Sarakkeet-osasta niiden sarakkeiden nimet, joiden haluat näkyvän WWW-osassa.

 11. Valitse OK.

Uudessa Yritystietoluettelo-WWW-osassa näkyy nyt luettelo toimialasovelluksen tietokannan tuotteista.

Sivun alkuun

Yksittäisen yritystietokohteen lisätietojen näyttäminen

Voit tarkastella ulkoisen tietokannan yritystietokohteen lisätietoja käyttämällä Yritystietokohteet-WWW-osaa. Voit esimerkiksi tarkastella toimialasovelluksen tietokannassa olevan tietyn tuotteen lisätietoja.

Tietojen näyttäminen Yritystietokohteet-Web-osassa

 1. Siirry SharePoint-sivuston sivulle, jossa haluat tarkastella tietyn yritystietokohteen lisätietoja.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 3. Napsauta Lisää WWW-osa siinä WWW-osien vyöhykkeessä, johon haluat lisätä WWW-osan.

 4. Valitse Lisää WWW-osia -valintaikkunassa Yritystietokohde-valintaruutu ja valitse sitten Lisää.

 5. Napsauta juuri luomasi yritystietojen WWW-osan WWW-osa-valikkoa WWW-osa ja avaa sitten työkaluruutu valitsemalla Muokkaa jaettua WWW-osaa.

 6. Valitse työkaluruudun Tyyppi-ruudun vierestä Selaa Painikkeen kuva .

 7. Valitse Yritystietotyyppi-valintaikkunasta käyttämäsi yrityssovelluksen yritystietotyyppi ja valitse sitten OK.

  Valitse Yritystietotyyppi-kohdan vaihtoehdoksi esimerkiksi Tuote. Tässä esimerkissä Sovellus on AdventureWorksDWInstance.

 8. Valitse Kohde-ruudun vierestä Selaa Painikkeen kuva ja valitse sitten näytettävä tuote.

 9. Näyttöön tulevan valintaikkunan ensimmäisessä avattavassa luettelossa näkyvät suodattimet, jotka on määritetty tälle yksikölle yritystietoluettelossa. Valitse Nimi-suodatin. Kirjoita viereiseen kenttään etsittävä tuoteluokka, esimerkiksi Polkupyörä. Hae sitten määrittämääsi tuoteluokkaan kuuluvia tuotenimiä valitsemalla Hae Painikkeen kuva .

 10. Valitse kohde näyttöön tulevasta tuoteluettelosta ja valitse sitten OK. Valitsemasi kohteen tunnus näkyy nyt työkaluruudun Kohde-ruudussa.

 11. Napsauta Kentät-kohdan Valitse-painiketta.

 12. Valitse kentät -valintaikkunassa voit seuraavaksi valita kohdetiedot, joita haluat tarkastella, ja valitse sitten OK.

 13. Laajenna työkaluruudun Ulkoasu-osio.

 14. Korvaa Otsikko-ruudun Yritystietokohteet-teksti omalla WWW-osan otsikolla ja valitse sitten OK.

  Kirjoita Otsikko-ruutuun esimerkiksi Tarjottu tuote.

Uudessa Yritystietokohteet-WWW-osassa näkyvät nyt tuotteen lisätiedot toimialasovelluksen tietokannasta.

Sivun alkuun

WWW-osien yhdistäminen toimialasovelluksen toimintojen määrittämistä varten

Kun käytät Yritystietotoiminnot-WWW-osaa SharePoint-sivustossasi, voit lisätä toiminnon tuoteprofiiliin ja hakea kohdetta MSN:stä poistumatta Office SharePoint Server 2007 -ohjelmasta. Yritystietotoiminnot-WWW-osassa näkyy linkki- tai työkalurivimuotoinen luettelo toiminnoista, jotka liittyvät yritystietoluettelon kohteeseen.

Yritystietotoiminnot-Web-osa

Vaihe 1: Yritystietotoiminnot-WWW-osan lisääminen ja yhdistäminen

Tässä toimintosarjassa lisätä toiminnon Business tietojen toiminnot verkko-osan ja verkko-osan yhdistäminen tuotteen luettelon WWW-osan, jonka loit aiemmin näyttää yhteenvedon yritystiedoista luettelona.

Tärkeää: Ennen kuin aloitat, järjestelmänvalvojan pitää ladata AdventureWorksDW SQL Server 2005 -mallitietokanta ja rekisteröidä se yritystietoluetteloon. Lisäksi järjestelmänvalvojan on määritettävä MSN-haku-yritystietotoiminto ja lisättävä se Office SharePoint Server 2007 -ohjelmaan. Lisätietoja AdventureWorksDW SQL Server 2005 -mallitietokannasta on Katso myös -kohdassa.

Huomautus: Käyttäjällä on oltava täydet oikeudet tai suunnitteluoikeudet, ennen kuin WWW-osia voi muokata SharePoint-sivustossa. Katso myös -kohdassa on linkkejä käyttöoikeuksia ja käyttöoikeustasoja käsitteleviin ohjeisiin.

 1. Siirry SharePoint-sivuston sivulle, jossa olet luonut Tuoteluettelo-WWW-osan.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 3. Napsauta Lisää WWW-osa siinä WWW-osien vyöhykkeessä, johon haluat lisätä WWW-osan.

 4. Valitse Lisää WWW-osia -valintaikkunassa Yritystietotoiminnot-valintaruutu ja valitse sitten Lisää.

 5. Napsauta juuri luomasi yritystietojen WWW-osan WWW-osa-valikkoa WWW-osa ja avaa sitten työkaluruutu valitsemalla Muokkaa jaettua WWW-osaa.

 6. Valitse työkaluruudun Tyyppi-ruudun vierestä Selaa Painikkeen kuva .

 7. Valitse Yritystietotyyppi-valintaikkunasta käyttämäsi yrityssovelluksen yritystietotyyppi ja valitse sitten OK.

  Valitse Yritystietotyyppi-kohdan vaihtoehdoksi esimerkiksi Tuote. Tässä esimerkissä Sovellus on AdventureWorksDWInstance.

 8. Valitse Toiminnot-kohdassa Valitse.

 9. Valitse Valitse toiminnot -valintaruudussa MSN-haku-toiminnon Näytä-valintaruutu ja valitse sitten OK.

  Huomautus: Näytä profiili -valintaruutu valitaan oletusarvon mukaan. Näytä profiili -toiminto luodaan automaattisesti jokaiselle yritystietoluettelossa määritetylle yksikölle (tai yritystietokohteelle). Toiminnon avulla voit tarkastella yksikön lisätietoja. Koska toiminnot liittyvät yksiköihin, toiminnot näkyvät aina, kun yksikkö näkyy SharePoint-sivustossa.

 10. Määritä WWW-osat tarpeen mukaan työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- ja Lisäasetukset-kohdissa ja sulje sitten työkaluruutu valitsemalla OK.

 11. Valitse juuri luomasi Yritystietotoiminnot-WWW-osan WWW-osa-valikko WWW-osa , valitse Yhteydet, valitse Hae kohde ja valitse sitten Tuoteluettelo.

Huomautus: Jos Tuotetoiminnot-WWW-osan alla näkyy ilmoitus ongelmasta Tuotetoiminnot-WWW-osan liittämisessä Tuoteluettelo-WWW-osaan, varmista, että molemmat WWW-osat käyttävät AdventureWorksDWInstance-mallitietokantaa.

Vaihe 2: WWW-osien oikean yhdistämisen ja määrityksen tarkistaminen

 1. Jos Tuoteluettelo-WWW-osassa ei näy tietoja, valitse Hae tiedot Hae tiedot .

 2. Valitse kohde luettelosta napsauttamalla tuoteavaimen vieressä olevaa valintanappia.

 3. Valitse sivuston Tuotetoiminnot-osassa MSN-haku. Valitun kohteen hakutulokset näkyvät uudessa avautuvassa ikkunassa.

Sivun alkuun

WWW-osien yhdistäminen liittyvien yritystietokohteiden näyttämistä varten

Voit käyttää Yritystietoihin liittyvä luettelo -WWW-osaa yhdessä Yritystietoluettelo-WWW-osan kanssa ja tarkastella näin kahta toimialasovelluksen liittyvien yritystietokohteiden luetteloa. Voit esimerkiksi yhdistää kaksi WWW-osaa kaikkien tietyn asiakkaan myyntitilausten tarkastelemista varten.

Valitun asiakkaan tilaukset näkyvät liittyvä luettelo -WWW-osassa

1. Yritystietoluettelo-WWW-osa

2. Yritystietoihin liittyvä luettelo -WWW-osa

Tärkeää: Seuraavissa ohjeissa käytetään AdventureWorks SQL Server 2000 -mallitietokannan kuvitteellisia asiakastietoja. Tietokanta on ladattava ja rekisteröitävä yritystietoluetteloon. Lisätietoja AdventureWorks SQL Server 2000 -mallitietokannasta on Katso myös -kohdassa.

Vaihe 1: WWW-osan luominen yhteenvetoluettelon näyttämistä varten

Ulkoisen tietokannan yritystietoihin liittyvien tietojen näyttämisen ensimmäinen vaihe on Yritystietoluettelo-WWW-osan luominen asiakkaiden yhteenvetoluettelon näyttämistä varten.

 1. Siirry SharePoint-sivuston sivulle, jossa haluat tarkastella tietyn tietokannassa olevan asiakkaan tilauksia.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 3. Napsauta Lisää WWW-osa siinä WWW-osien vyöhykkeessä, johon haluat lisätä WWW-osan.

 4. Valitse Lisää WWW-osia -valintaikkunassa Yritystietoluettelo-valintaruutu ja valitse sitten Lisää.

 5. Napsauta juuri luomasi yritystietojen WWW-osan WWW-osa-valikkoa WWW-osa ja avaa sitten työkaluruutu valitsemalla Muokkaa jaettua WWW-osaa.

 6. Valitse työkaluruudun Tyyppi-ruudun vierestä Selaa Painikkeen kuva .

 7. Valitse Yritystietotyyppi-valintaikkunasta käyttämäsi yrityssovelluksen yritystietotyyppi ja valitse sitten OK.

  Valitse Yritystietotyyppi-kohdan vaihtoehdoksi esimerkiksi Asiakas. Tässä esimerkissä Sovellus on AdventureWorksDWInstance.

 8. Laajenna työkaluruudun Ulkoasu-osio.

 9. Korvaa Otsikko-ruudun Yritystietoluettelo-otsikko otsikolla Asiakkaat AdventureWorksista ja valitse sitten OK.

Vaihe 2: WWW-osan luominen ja yhdistäminen liittyvien kohteiden näyttämistä varten

Kun olet luonut Yritystietoluettelo-WWW-osan, joka voi näyttää AdventureWorks SQL Server 2000 -mallitietokannan asiakkaita, voit luoda Yritystietoihin liittyvä luettelo -WWW-osan, joka muodostaa yhteyden ensimmäiseen luetteloon. Tämän jälkeen voit valita kohteen asiakasluettelosta ja tarkastella asiakkaan myyntitilausluetteloa Yritystietoihin liittyvä luettelo -WWW-osassa.

 1. Luo sivulle uusi WWW-osa valitsemalla Lisää WWW-osa -vaihtoehto samalla sivulla, jossa loit Yritystietoluettelo-WWW-osan.

 2. Valitse Lisää WWW-osia -valintaikkunassa Yritystietoihin liittyvä luettelo -valintaruutu ja valitse sitten Lisää.

 3. Napsauta juuri luomasi yritystietojen WWW-osan WWW-osa-valikkoa WWW-osa ja avaa sitten työkaluruutu valitsemalla Muokkaa jaettua WWW-osaa.

 4. Valitse työkaluruudun Tyyppi-ruudun vierestä Selaa Painikkeen kuva .

 5. Valitse Yritystietotyyppi-valintaikkunasta käyttämäsi yrityssovelluksen yritystietotyyppi ja valitse sitten OK.

  Valitse Yritystietotyyppi-kohdan vaihtoehdoksi esimerkiksi Myyntitilaus. Tässä esimerkissä Sovellus on AdventureWorksDWInstance.

 6. Valitse avattavasta Suhde-luettelosta CustomerToSalesOrder.

 7. Laajenna työkaluruudun Ulkoasu-osio.

 8. Korvaa Otsikko-ruudun Yritystietoihin liittyvä luettelo -otsikko otsikolla Asiakkaan myyntitilaukset ja valitse sitten OK.

 9. Valitse juuri luomasi WWW-osan WWW-osa-valikko WWW-osa , valitse Yhteydet, valitse Hae liittyvä kohde ja valitse sitten Asiakkaat AdventureWorksista.

Vaihe 3: WWW-osien oikean yhdistämisen ja määrityksen tarkistaminen

 1. Jos sivulla, joka sisältää juuri luomasi Yritystietoluettelo- ja Yritystietoihin liittyvä luettelo -WWW-osat, ei näy Asiakkaat AdventureWorksista -WWW-osan tietoja, valitse Hae tiedot Hae tiedot .

 2. Valitse asiakas luettelosta napsauttamalla asiakkaan nimen vieressä olevaa valintanappia. Kaikki valittuun asiakkaaseen liittyvät myyntitilaukset näkyvät Asiakkaan myyntitilaukset -WWW-osassa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×