Yritystieto-ominaisuuksien esittely

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa on useita uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat yritystietojen jakamisen, hallinnan ja toistuvan hyödyntämisen. Tässä artikkelissa on yleisiä tietoja uusista ominaisuuksista sekä tietoja niiden välisistä suhteista. Artikkelissa on myös ohjeita lisätietojen hakemista varten.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yritystieto-ominaisuuksien yleiskatsaus

Raporttikeskus

Excel Services-palveluissa

Yhteydet ulkoisiin tietolähteisiin

Suorituskykyilmaisimet (KPI)

Suodatin-WWW-osat

Raporttinäkymien

Yleisiä tietoja yritystieto-ominaisuuksista

Suurten ja rakenteettomien tietomäärien käyttämiseen tarkoitetut analyysityökalut ovat perinteisesti olleet vain sellaisten henkilöiden käytettävissä, joilla on vuosien kokemus tietojen varastoinnista ja tietorikastuksesta. Aikaisemmin vain kehittäjät ja konsultit ovat voineet julkaista useista lähteistä peräisin olevia tietoja Webissä. Office SharePoint Server 2007 -ohjelman uusien ominaisuuksien avulla tietotyöntekijät voivat kuitenkin koota tietoja useista lähteistä ja julkaista ne Webissä.

Office SharePoint Server 2007 voi muodostaa yhteyden muihin yrityssovelluksiin, joita ovat esimerkiksi SAP, Siebel ja Microsoft SQL Server 2005. Tällä tavoin raporttien, luetteloiden ja suorituskykyilmaisimien (KPI-ilmaisimien) julkaiseminen on helppoa.

Mainituista järjestelmistä peräisin olevien tietojen perusteella voidaan julkaista raportteja, joista päätöksiä tekevät henkilöt saavat arvokkaita strategisia tai operatiivisia tietoja. Raportti voi olla esimerkiksi Microsoft Office Excel -työkirja, SQL Serverin raportointipalveluiden raportti tai Microsoft Office Access -raportti. Johtajat ja linjavastuussa olevat päälliköt tarvitsevat oikea-aikaisia ja tarkkoja raportteja voidakseen tehdä onnistuneita päätöksiä.

Office SharePoint Server 2007 -ohjelman uusista yritystieto-ominaisuuksista raporttikeskus on hyvin keskeisessä asemassa. Se on sivusto, joka toimii ryhmän yhteisten raporttien keskitettynä tallennussijaintina. Ryhmä voi olla pieni työryhmä tai vaikka kokonainen organisaatio.

Sivun alkuun

Raporttikeskus

Raporttikeskussivusto toimii yrityksen toimintaan liittyvien tietojen keskitettynä sijaintina. Raporttikeskuksessa on erillisiä asiakirjakirjastoja raporttien, luetteloiden ja ulkoisten tietolähdeyhteyksien tallentamista varten. Raporttikeskuksessa voi myös käyttää sivumalleja ja Web-osia, joista on apua yritystietoja sisältävien sivujen ja luetteloiden luomisessa. Raporttikeskuksessa käyttäjä voi etsiä kohteita luokkien mukaan, tarkastella tulevien raporttien kalenteria ja tilata raportteja.

Oletusarvoisesti ylimmän tason portaalisivustoon luodaan yksi raporttikeskussivusto. Jokainen käyttäjä, jolla on asianmukaiset käyttöoikeudet, voi kuitenkin luoda raporttikeskussivuston työryhmän, osaston tai organisaation sivustoon.

Kaikki tässä artikkelissa käsiteltävät ominaisuudet ovat käytettävissä raporttikeskussivustossa. Jokaista ominaisuutta voi kuitenkin käyttää missä tahansa sivustossa ja millä tahansa Office SharePoint Server 2007 -ohjelman sivulla. Näin käyttäjä voi itse päättää, kuinka hän haluaa hyödyntää yritystieto-ominaisuuksia omassa Office SharePoint Server 2007 -ympäristössään.

Sivun alkuun

Excel Services

Excel Services mahdollistaa Excel-työkirjan tallentamisen palvelimeen ja kyseisen työkirjan osien julkaisemisen Web-sivulla. Pelkkä selain riittää tietojen tarkastelemiseen ja käyttämiseen. Työkirja julkaistaan Web-sivulla EWA (Excel Web Access) -Web-osaa käyttäen.

Työkirjojen julkaisemisesta Web-osassa on se etu, että kaikki laskutoimitukset tehdään palvelimessa. Työkirjan liiketoimintalogiikka jää tällä tavalla paljastumatta. Toinen etu on se, että työkirjasta on liikkeellä vain yksi kopio, ja sitä pidetään keskitetyssä ja turvallisessa sijainnissa.

Voit tarvittaessa myöntää käyttäjille vain tarkasteluoikeudet ja rajoittaa käyttäjien työkirjakäyttöä Web-sivulla. Voit esimerkiksi estää käyttäjiä avaamasta työkirjaa Excelillä tai määrittää, mitä käyttäjillä on lupa tarkastella.

Voit myös halutessasi luoda työkirjasta vedoksen sen sijaan, että julkaiset työkirjan vuorovaikutteisessa tilassa.

Sivun alkuun

Yhteydet ulkoisiin tietolähteisiin

Sen lisäksi, että käytät ulkoisia tietolähteitä Excel-työkirjoissa, voit käyttää muiden yrityssovellusten tietoja SharePoint-luetteloissa, sivuilla ja Web-osissa. Muita yrityssovelluksia ovat esimerkiksi SAP ja Siebel.

Järjestelmänvalvoja luo tavallisesti järjestelmäyhteydet ja tallentaa ne raporttikeskuksen tietoyhteyskirjastoon. Tällöin keskitettyä tietoyhteysvarantoa voivat helposti käyttää ja hyödyntää kaikki sellaiset käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet. Tietoyhteyksiä voi kuitenkin luoda ja tallentaa kaikkialle Office SharePoint Server 2007 -järjestelmään.

Käyttämällä ulkoisia tietolähdeyhteyksiä voit luoda Web-sivuja ja SharePoint-luetteloita, joiden avulla käyttäjät voivat käsitellä ulkoisen tietolähteen tietoja SharePoint-sivulta poistumatta.

Sivun alkuun

KPI:t eli suorituskykyilmaisimet

KPI (Key Performance Indicator) -ilmaisimet eli suorituskykyilmaisimet ovat havainnollistamisen välineitä. KPI-ilmaisimista on huomattavaa hyötyä työryhmille, päälliköille ja yrityksille, kun mitattavissa olevien tavoitteiden suhteen tapahtunut edistyminen halutaan nopeasti näkyviin. SharePointin KPI-ilmaisimien avulla on helppo havainnollistaa,

  • mistä tavoitteesta ollaan jäljessä ja mistä edellä

  • kuinka paljon tavoitteesta ollaan edellä tai jäljessä

  • kuinka paljon tavoitteesta on vähintään valmistunut.

Yrityksen eri toiminta-alueiden henkilöt voivat tarvittaessa seurata eri tyyppisiä KPI-ilmaisimia – kukin omien tavoitteidensa mukaisesti. Esimerkiksi yrityksen puhelinkeskus voi pyrkiä parantamaan asiakastyytyväisyyttä asettamalla sellaisen tavoitteen, että tiettyyn määrään puheluita vastataan entistä lyhyemmän ajan kuluessa. Myyntiosasto puolestaan voi määrittää KPI-ilmaisimien avulla suoritusperusteisia tavoitteita. Tällainen tavoite voi olla esimerkiksi kuukausikohtainen uusien myyntipuheluiden määrä.

KPI-ilmaisimet luodaan KPI-luetteloiden avulla ja tuodaan näkyviin erityisiä KPI-Web-osia käyttäen. KPI-luettelon voi tallentaa raporttikeskukseen tai mihin tahansa muuhun Office SharePoint Server 2007 -ohjelman sivustoon. Kaikki käyttäjät, joilla on asianmukaiset käyttöoikeudet, voivat tämän jälkeen käyttää sivustossa olevia KPI-luetteloita.

Sivun alkuun

Web-suodatinosat

Suodattimen avulla voit tuoda näkyviin tietojen alijoukon, joka sinua nimenomaan kiinnostaa. Tietojoukko voi sisältää esimerkiksi useiden tuotteiden koko maata/aluetta koskevat historiatiedot viiden vuoden ajalta. Suodattimien avulla voit kuitenkin määrittää, että vain tarvittavat tiedot – esimerkiksi vain yhden myyntialueen, yhden tuotteen tai meneillään olevan vuoden tiedot – ovat näkyvissä mielekkäällä tavalla.

Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa on kymmenen Web-suodatinosaa. Suodattimia käyttämällä voit valita yhden tai useita arvoja, jolloin yhden tai usean sivulla olevan Web-osan sisältö muuttuu ja vain tarvittavat tiedot jäävät näkyviin.

Esimerkiksi Nykyinen käyttäjä -Web-suodatinosa suodattaa tiedot automaattisesti tietokoneeseen kirjautuneena olevan käyttäjän mukaan. Tästä on hyötyä, kun vain kyseiselle käyttäjälle määritettyinä olevat tiedot, kuten asiakastilit tai tehtävät, on tarkoitus tuoda näkyviin.

Suodattimia voi hyödyntää myös näyttämällä työkirjan Excel Web Access -Web-osassa ja linkittämällä työkirjan suodattimeen. Suodatin antaa tällöin käyttäjälle mahdollisuuden valita yksittäisen tuotteen tiedot tarkasteltaviksi. Voit myös linkittää Web-suodatinosan useaan sivulla olevaan Web-osaan. Kun jokin muu tuote valitaan tämän jälkeen Web-suodatinosassa, sivun kaikki muut Web-osat päivitetään valittuna olevan tuotteen mukaisiksi.

Sivun alkuun

Dashboard-sivut

Dashboard-sivut ovat työkaluja, joiden avulla välitetään tilatietoja ja käynnistetään toimintoja. Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa dashboard-sivu on Web-sivumalli, joka mahdollistaa erilaisista lähteistä peräisin olevien tietojen kokoamisen ja näyttämisen. Erilaisia lähteitä ovat esimerkiksi raportit, kaaviot, mittatiedot ja suorituskykyilmaisimet.

Käyttäjä voi luoda oman dashboard-sivun erilaisia Web-osia hyödyntäen tai lisätä Web-osia sivuihin, jotka ovat valmiiksi sivustossa. Jos dashboard-sivu kuitenkin luodaan uudelle sivulle, tehtävästä voi selviytyä nopeammin mallin avulla. Dashboard-sivu toimii vain lähtökohtana; kohteita voi lisätä ja poistaa sekä sivun ulkoasua muuttaa luomisen jälkeen. 

Seuraavat Web-osat sisältyvät dashboard-sivumalliin.

Web-osa:

Ominaisuudet:

Excel Web Access

Lisää Excel-työkirjan, -laskentataulukon tai -laskentataulukkoalueen.

KPI-luettelo

Tuo KPI-luettelon näkyviin (valinnainen).

Käytä suodattimia (painike)

Tuo Käytä suodattimia -painikkeen näkyviin.

Aiheeseen liittyvät tiedot

Sisältää linkkejä sivun muihin kohteisiin.

Yhteenveto

Sisältää suunnitelma- ja tilatietojen kuvauksen.

Yhteystiedot

Ilmoittaa sen henkilön nimen, johon voi ottaa yhteyttä sivua koskevissa kysymyksissä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×