Yleistietoja Project-näkymistä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Näkymät näyttävät tietyssä muodossa Microsoft Projectissa kirjoittamasi tietojen alijoukon. Tämä tietojen alijoukko tallennetaan Projectiin, ja se näkyy missä tahansa näkymässä, jossa sitä kutsutaan. Esimerkiksi Gantt-kaavio näkymän kaavio-osaan kirjoittamasi tehtävä kesto näkyy myös tehtävä taulukko-näkymässä.

Tämän artikkelin sisältö

Tietoja projekti näkymien tyypeistä, muodoista ja osista

Mitä näkymää kannattaa käyttää?

Miten tietoja käsitellään näkymässä?

Mitä näkymässä voi muotoilla?

Tietoja projekti näkymien tyypeistä, muodoista ja osista

Projectissa on erilaisia näkymiä, jotka esittävät projekti tietoja eri muodoissa ja erilaisilla komponenteilla, kuten taulukoilla, suodattimella, ryhmillä ja tiedoilla. On tärkeää ymmärtää näiden ominaisuuksien erot.

Tyypit

Projectissa käytetään kolmentyyppisiä näkymiä: tehtävä näkymiä, resurssi näkymiä ja varaus näkymiä.

Muotoilut

Projekti näkymissä käytetään useita eri näyttö muotoja. Näytä muotoilut ovat: Gantt-kaavio, verkko kaavio, taulukko, käyttö ja lomake.

Gantt-kaavio näkymissä, verkko kaavio näkymissä ja kaavio näkymissä tiedot esitetään graafisesti.

Kuva

Painikkeen kuva Gantt-kaavio näkymät koostuvat taulukosta ja palkki kaaviosta.

Painikkeen kuva Verkko kaavio näkymät koostuvat kokonaan kaaviosta.

Gantt-kaavio näkymissä näkyy tehtävä luettelo näkymän vasemmanpuoleisimmasta reunasta, jossa on graafinen esitys, jossa näkyvät aika-asteikko näkymän oikeanpuolimmaisessa reunassa. Tämä muoto voi olla hyödyllinen, kun suunnittelet aika taulua ensin ja tarkastelet aika taulua projektin edetessä.

Verkko kaavio näkymissä tehtävät näkyvät vuoka Avion muodossa. Tämä muoto voi olla hyödyllinen, kun aika taulua on hienosäädetty.

Kaavio näkymissä on esimerkki projektin aika taulusta ja edistymisestä.

Taulukko näkymissä tiedot esitetään riveillä ja sarakkeissa laskenta taulukon tapaan. Riveillä on tietoja tehtävistä tai resursseista. Projectin sarakkeita kutsutaan yleensä kentiksi ja niitä käytetään antamaan tarkkoja tietoja tehtävistä tai resursseista.

Taulukkonäkymä

Painikkeen kuva Taulukko näkymä muistuttaa laskenta taulukkoa tai tieto taulukkoa.

Käyttö näkymät-luettelon tehtävä tai resurssi tiedot näkymän vasemmassa reunassa olevissa riveillä ja sarakkeissa ja Näytä aikajaksotetut tiedot rivien ja sarakkeiden välillä näkymän oikeanpuolimmaisessa reunassa.

Lomake näkymissä on yksityiskohtaisia tietoja jäsennetyssä muodossa yhdestä tehtävästä tai resurssista kerrallaan.

Lomakenäkymä

Painikkeen kuva Lomake näkymän avulla on helppo kirjoittaa tietoja tietyistä tehtävistä ja resursseista.

Osat

Jokainen näkymä koostuu yksittäisistä osista, kuten tauluista, suodattimista, ryhmistä ja tiedoista. Jos haluat keskittyä tiettyyn tehtävään, resurssiin tai vara ukseen näkymässä, voit näyttää eri taulukon ja muuttaa suodatinta tai ryhmää. Joissakin näkymissä voit myös muuttaa näytettävien tietojen tyyppiä.

  • Taulukko on joukko kenttiä, jotka näkyvät näkymän taulukko-osassa sarakkeina ja riveinä. Oletus taulukko näkyy eri näkymässä.

  • Suodatin on joukko ehtoja, jotka koskevat tiettyjen tehtävien, resurssien tai varausten näyttämistä. Näkymässä käytetty oletus suodatin on joko Tall-tehtävät (tehtävä näkymissä) tai kaikki resurssit (resurssi näkymiä varten).

  • Ryhmä näyttää tietyn projekti tieto luokan. Ryhmittelemällä voit luokitella ja tarkastella koottujen tehtävien, resurssien tai varausten tietoja monin eri tavoin. Mitään ryhmää ei käytetä oletusarvoisesti.

  • Tiedot koostuvat läheisesti liittyvistä kentistä, jotka näkyvät joko sarakkeissa, kuten lomake näkymässä, tai taulu koissa, jotka näyttävät tiedot ajan mittaan, kuten käyttö näkymässä.

Taulukon, suodattimien, ryhmien tai näkymän tietojen muutokset eivät lisää tai poista Projectiin tallennettuja tietoja, vaan ne esittävät vain osan tiedoista eri tavoilla.

Sivun alkuun

Mitä näkymää kannattaa käyttää?

Kun käytät näkymiä Projectissa, päätä, mitkä tiedot haluat nähdä (tehtävän, resurssin tai vara uksen tiedot), ja päätä sitten, mitä muotoa haluat käyttää. Tämän avulla voit määrittää, mikä näkymä sopii parhaiten tarpeisiisi. Jos haluat esimerkiksi lisätä projektin resurssi tiedot laskenta taulukkoon, valitse resurssi taulukko-näkymä tai Resurssien käyttö-näkymä. Jos haluat tarkastella tehtävän tietoja käyttämällä palkki kaaviota aika janalla, Valitse Gantt-kaavio näkymä.

Jos yksittäinen näkymä ei tarjoa tarpeeksi yksityiskohtaisia tietoja, yhdistelmä näkymä voi olla hyödyllinen. Yhdistelmä näkymissä näkyy samanaikaisesti kaksi näkymää. Kun valitset tehtävän tai resurssin yhdistelmä näkymän yläruudusta, alemmassa ruudussa oleva näkymä näyttää yksityiskohtaisia tietoja valitusta tehtävästä tai resurssista. Kun esimerkiksi avaat minkä tahansa tehtävä näkymän yläruudussa ja resurssien käyttö-näkymän alaruudussa, alemmassa ruudussa näkyy yläruudussa valituille tehtäville varatut resurssit sekä tietoja kyse isistä resursseista. Näytetyt resurssi tiedot koskevat kunkin resurssin kaikkia määritettyjä tehtäviä eikä vain yläruudussa valittuja tehtäviä. Lisä tietoja on kohdassa näkymän jako .

Seuraavien jaksojen avulla saat lisä tietoja tehtävä-, resurssi-ja varaus tietoihin käytettävistä näkymistä.

Haluan tarkastella ja lisätä tehtävän tietoja

Haluan tarkastella ja kirjoittaa resurssi tietoja

Haluan tarkastella ja lisätä varaus tietoja

Haluan tarkastella ja lisätä tehtävän tietoja

Tehtävän tietoja voi tarkastella useissa muodoissa, kuten Gantt-kaaviossa, verkko kaaviossa, kaaviossa, taulukossa, käyttö-ja lomake muodoissa.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu näkymät, jotka näyttävät tehtävän tiedot Gantt-kaavio muodossa.

Näkymä

Kuvaus

Palkki kokoelma

Tarkastele Yhteenveto tehtäviä, joissa on kaikkien alitehtävien otsikoita. Rollup_Formatting-makron avulla voit tarkastella kaikkia tehtäviä, jotka on merkitty tiiviisti Gantt-kaavion Yhteenveto-palkkien avulla.

Yksityiskohtainen Gantt-kaavio

Tarkastele laskenta taulukon tehtäviä ja niihin liittyviä tietoja ja Katso, miten tehtävien liukuma ja lipsuminen aikajanassa on aika janalla. Käytä yksityiskohtainen Gantt-näkymää, jos haluat tarkistaa, kuinka paljon tehtävä voi liukua, vaikuttamatta muihin tehtäviin.

Gantt-kaavio

Tarkastella laskenta taulukon tehtäviä ja niihin liittyviä tietoja sekä tarkastella tehtäviä ja kestoja aika-asteikon palkki kaaviossa. Käytä Gantt-kaavio näkymää, kun haluat määrittää ja ajoittaa tehtävä luettelon. Tämä on näkymä, joka näkyy oletusarvoisesti, kun käynnistät Projectin ensimmäisen kerran.

Tasaus-Gantt

Tarkastele laskenta taulukon tehtäviä, tehtävien viiveitä ja liukumia sekä projektin tasaamis ominaisuuden ennen-ja jälkeen-tehosteita. Voit tarkistaa tasaamisen aiheuttaman tehtävän viiveen tasaamis Gantt-näkymän avulla.

Väli tavoitteen päivämäärä koonti

Tarkastele Yhteenveto tehtäviä, joissa on kaikkien alitehtävien otsikoita. Käytä väli tavoite päivämäärä-näkymää ja Rollup_Formatting-makroa, jotta näet kaikki tehtävät, jotka on merkitty tiiviisti väli tavoite merkkeihin ja päivä määriin Gantt-kaavion Yhteenveto-palkeissa.

Milestone-kokoelma

Tarkastele Yhteenveto tehtäviä, joissa on kaikkien alitehtävien otsikoita. Käytä väli tavoitteen koonti näkymää ja Rollup_Formatting-makroa, jos haluat nähdä kaikki tehtävät, jotka on merkitty tiiviisti väli tavoite merkeillä Gantt-kaavion Yhteenveto-palkeissa.

Usean perusaikataulujen Gantt-kaavio

Tarkastele kolmen ensimmäisen perusaikataulun (perusaikataulu, Perusaikataulun1 ja Perusaikataulun2) eri värillisiä Gantt-palkkeja näkymän kaavio-osan yhteenveto-ja alitehtäviä. Voit käyttää useita perusaikatauluja-Gantt-näkymää, kun haluat tarkastella ja vertailla projektille tallennettuja kolmea ensimmäistä perusaikataulua.

Gantt-kaavion seuranta

Tarkastele laskenta taulukon tehtäviä ja tehtävän tietoja sekä kaavio, jossa näkyy kunkin tehtävän perusaikataulu ja ajoitetut Gantt-palkit. Käytä Gantt-kaavion seuranta-näkymää, jos haluat verrata perusaikataulua todelliseen aika tauluun.

Gantt-kaavio näkymien lisäksi Projectissa on useita muita näkymiä tehtävä tietojen syöttämisessä ja arvioinnissa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu joitain näistä näkymistä.

Muotoilu

Näkymä

Kuvaus

Verkkokaavio

Kuvaava verkko kaavio

Näytä kaikki tehtävät ja tehtäväriippuvuudet. Käytä kuvaavaa verkko kaavio näkymää, kun haluat luoda ja hienosäätää aika taulua vuoka Avion muodossa. Tämä näkymä muistuttaa tavallista verkko kaavio-näkymää, mutta solmut ovat suurempia ja sisältävät tarkempia tietoja.

Verkkokaavio

Verkkokaavio

Kirjoita, Muokkaa ja tarkista kaikki tehtävät ja tehtäväriippuvuudet. Verkko kaavio näkymän avulla voit luoda ja hienosäätää aika taulua vuoka Avion muodossa.

Verkkokaavio

Yhteys kaavio

Näytä yksittäisen valitun tehtävän Edeltäjät ja seura ajat. Jos kyseessä on suuri projekti tai projekti, jossa on monimutkaisempaa tehtävän linkittämistä, käytä tätä tehtävä näkymää tietyn tehtävän riippuvuuksien kohdistettuna.

Kaavio

Kalenteri

Tarkastele tietyn viikon tai viikkojen tehtäviä ja kestoja kuukausittaisessa kalenteri muodossa.

Taulukko

Tehtävä taulukko

Kirjoita, Muokkaa ja tarkastele tehtävän tietoja laskenta taulukko muodossa.

Muoto

Tehtävän tiedot-lomake

Kirjoita, Muokkaa ja tarkista valitun tehtävän yksityiskohtaisia seuranta-ja ajoitus tietoja yksi tehtävä kerrallaan. Ruudukko alue voi näyttää tietoja määritetyistä resursseista, edeltäjistä ja seuraajista.

Muoto

Tehtävä lomake

Kirjoita, Muokkaa ja tarkastele valitun tehtävän tietoja, yksi tehtävä kerrallaan. Ruudukko alueessa voi näkyä tietoja tehtävien resursseista, edeltäjistä ja seuraajista.

Muoto

Tehtävän nimi-lomake

Kirjoita, Muokkaa ja tarkista valitun tehtävän varatut resurssit, edeltäjät ja seura ajat. Tehtävän nimi-lomake näkymä on yksinkertaistettu versio tehtävä lomake näkymästä.

Sivun alkuun

Haluan tarkastella ja kirjoittaa resurssi tietoja

Projectissa on useita näkymiä resurssi tiedoille, kaavio-, taulukko-ja lomake muodoissa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu joitain näistä näkymistä.

Muotoilu

Näkymä

Kuvaus

Kaavio

Resurssi kaavio

Tarkastele yksittäisen resurssin tai resurssi ryhmän resurssien jakamista, kustannusta tai työmäärää kerrallaan. Tiedot näytetään pylväs kaavio muodossa. Kun sitä käytetään yhdessä muiden näkymien kanssa, resurssi kaavio näkymästä voi olla hyötyä resurssien ylivarausten etsimisessä.

Taulukko

Resurssi taulukko

Kirjoita, Muokkaa ja tarkista resurssi tietoja laskenta taulukko muodossa.

Muoto

Resurssi lomake

Kirjoita, Muokkaa ja tarkista kaikki valitun resurssin resurssit, tehtävä ja aikataulu tiedot, yksi resurssi kerrallaan. Ruudukko alue voi näyttää tietoja resurssin aika taulusta, kustannuksista tai työstä, joka on määritetty tehtäviin. Se on hyödyllisintä, kun sitä käytetään yhdistelmä näkymän osana.

Muoto

Resurssin nimi-lomake

Kirjoita, Muokkaa ja tarkista valitun resurssin aikataulu tiedot valitusta resurssista, yksi resurssi kerrallaan. Ruudukko alue voi näyttää tietoja resurssin aika taulusta, kustannuksista tai työstä, joka on määritetty tehtäviin. Resurssin nimi-lomake näkymä on yksinkertaistettu resurssi lomake näkymän versio.

Sivun alkuun

Haluan tarkastella ja lisätä varaus tietoja

Varaus tiedot lisätään näkymissä, joissa käytetään käyttö muotoa. Nämä näkymät on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Näkymä

Kuvaus

Tehtävien käyttö

Tarkista, anna ja Muokkaa tehtäviä tehtävän mukaan. Tehtävien käyttö-näkymän taulukko-osassa kukin tehtävä näkyy luettelossa, jossa määritetyt resurssit on sisennetty sen alapuolelle. Näkymän työaika raportti-osassa näkyvät tehtävän ja tehtävän työmäärän tai kustannukset esimerkiksi päivä-tai viikko-aika janan mukaan.

Resurssien käyttö

Tarkista, anna ja Muokkaa vara uksia resurssin mukaan. Resurssien käyttö-näkymän taulukko-osassa kaikki resurssit luetellaan niin, että kaikki siihen liittyvät tehtävä varaukset on sisennettynä sen alapuolella. Näkymän työaika raportti-osassa näytetään resurssin ja tehtävän työmäärän tai kustannukset, jotka näkyvät aika janan mukaan, esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain.

Sivun alkuun

Miten tietoja käsitellään näkymässä?

Näkymissä näytetään tietoja, jotka Project laskee ja lisää sinulle laskettuja kenttiä varten. Project esimerkiksi näyttää automaattisesti alkamis päivämäärän kunkin tehtävän aloitus-kentässä. Lisäksi Project päivittää tiedot, jotka se laskee, kun muutat toisiinsa liittyviä projekti tietoja. Voit muokata laskettuja tietoja joissain tapa uksissa.

Voit määrittää projekti tietojen muutosten vaikutuksen muuttamalla korostusta. Kun muutosten korostus on otettu käyttöön, projekti tietoihin tehdyn muutoksen jälkeen solut, jotka sisältävät tietoja, joihin muutos vaikuttaa, on varjostettu eri värillä. Jos muutokset eivät ole toivottavia projektille, voit kumota ne helposti ja palauttaa aiemmat tiedot.

Voit myös varjostaa tiettyjen solujen taustan manuaalisesti tai määrittää Projectin määrittämään automaattisesti niiden solujen taustat, jotka täyttävät tietyt ehdot.

Sivun alkuun

Lisätietoja

Projektin aikataulun oikean näkymän valitseminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin