Office
Kirjaudu sisään

Yleistä järjestelmänvalvojarooleista ja hakutehtävistä

Tässä artikkelissa kerrotaan hakuun liittyvistä tehtävistä, joita järjestelmänvalvojat, sivuston omistajat ja sivuston käyttäjät tekevät Microsoft Search Server 2008 -ohjelmassa. Katso myös -kohdan ohjeissa on lisätietoja hakujen tekemisestä ja määrittämisestä.

Tässä artikkelissa

Tietoja Search Server 2008:n hakujen toimintaperiaatteista

Haku ja hakupalvelun järjestelmänvalvoja

Haku ja sivustokokoelman järjestelmänvalvoja

Haku ja sivuston omistajat

Haku ja haun käyttäjät

Tietoja Search Server 2008:n hakujen toimintaperiaatteista

Tietojen etsiminen valtavan tietomäärän joukosta on mutkikas tehtävä, jossa tarvitaan tehokkaita ja tarkkoja hakutyökaluja. Kun valitset etsinnän käyttöalueen ja suoritat kyselyn, hakukone käy läpi käytettävissä olevien sijaintien indeksin ja palauttaa tulokset useassa eri muodossa.

Hakutulossivu järjestää kyselyn palauttamat tulokset. Suositeltavat tulokset ja Parhaat valinnat -sivustot sijoitetaan yläosaan, perustulokset sijoitetaan järjestykseen niiden alle ja sisällytettyjen ulkopuolisten sijaintien tulokset sijoitetaan yhdelle puolelle.

Hakua käyttävien organisaation henkilöiden välinen yhteistyö voi parantaa haun tuloksia merkittävästi. Eri tehtävissä toimivat henkilöt voivat tehdä hauista tuottavampia ryhtymällä tiettyihin toimiin. Tässä luetellaan Search Server 2008 -ohjelmiston keskeiset järjestelmänvalvojaroolit:

 • Hakupalvelun järjestelmänvalvojat luovat hakuindeksin ja määrittävät hallittavia ominaisuuksia.

 • Sivustokokoelmien järjestelmänvalvojat määrittävät etsinnän käyttöalueet, avainsanat ja omissa sivustoissaan käyttämänsä parhaat valinnat.

 • Verkkosivustojen omistajat määrittävät hakuruudun esiintymät ja hakukeskussivuston sekä vastaavat jaettujen kirjastojen ja luetteloiden hallinnasta.

 • Sisällön luojat määrittävät sisällölleen otsikoita, tiedostonimiä ja ominaisuuden arvoja.

 • Hakujen käyttäjät etsivät tietoja suorittamalla kyselyitä.

Tässä artikkelissa kuvataan hakuun liittyviä tehtäviä, joita näissä rooleissa toimivat henkilöt voivat tehdä hakutulosten tarkentamiseksi ja parantamiseksi.

Sivun alkuun

Haku ja hakupalvelun järjestelmänvalvoja

Hakupalvelun järjestelmänvalvojalla on laajat oikeudet määrittää hakuominaisuuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin sivustokokoelmiin. Tässä luetellaan hakupalvelun järjestelmänvalvojan työn keskeisiä osa-alueita:

Huomautus: OIetusarvon mukaan hakupalvelun järjestelmänvalvojalla on myös hakukeskuksen sisältävän oletussivustokokoelman hallintaoikeus sekä oikeus toimia sivuston omistajana.

 • Sisältölähteet    Hakupalvelun järjestelmänvalvoja määrittää, mitkä sijainnit ja sisältölajit indeksoidaan ja määritetään käytettäviksi hauissa.

 • Indeksointi    Kun käyttäjä suorittaa kyselyn, hakukone etsii hakutuloksia käymällä läpi käytettävissä olevan sisällön indeksin. Selaustoiminnoksi kutsuttava automaattinen agentti päivittää tämän indeksin säännöllisesti. Hakupalvelun järjestelmänvalvoja määrittää selaustoiminnon tarkistamat sivustot ja säilöt sekä sen, kuinka usein selaustoiminto luo indeksin uudelleen.

 • Hallitut ominaisuudet    Sivustokokoelman tai tietosäilön sisältöön määritettävät ominaisuudet tallennetaan indeksoinnin aikana. Hakupalvelun järjestelmänvalvoja voi yhdistää tietyt sisältöominaisuudet hallittuihin ominaisuuksiin. Nämä ovat nimenomaan niitä ominaisuuksia, joita käyttäjät voivat valita tarkennetun haun ominaisuusluetteloista tai kirjoittaa manuaalisesti hakuruutuun.

 • Tärkeimmät sivut    Hakupalvelun järjestelmänvalvoja voi määrittää tietyt tärkeät verkkosivut, esimerkiksi työryhmän portaalit, tärkeimmiksi sivuiksi. Kun sivu määritetään tärkeäksi, kyseisen sivun sisällön luokitus nousee ja sisältö näkyy hakutuloksissa ylempänä kuin se muuten näkyisi.

 • Sisällytettyjen ulkopuolisten sijaintien etuliitemerkkijonot     Järjestelmänvalvoja voi reitittää erityistermillä tai -lausekkeella alkavat kyselyt sisällytettyihin ulkopuolisiin sijainteihin ja esimäärittää ne palauttamaan tietynlaista sisältöä. Esimerkiksi kysely, jossa on tietty postinumero ja termi sää, voidaan reitittää sääpalveluun, josta pyydetään postinumeron mukainen paikallinen sääennuste.

Sivun alkuun

Haku ja sivustokokoelman järjestelmänvalvoja

Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja voi luoda uusia verkkosivustoja, määrittää niille sivuston omistajia, lisätä etsinnän käyttöalueita, järjestää alueet näyttöryhmiin, määrittää avainsanoja, määrittää Parhaat valinnat -sivustoja sekä mukauttaa hakukeskussivustoja. Tässä luetellaan sivustokokoelman järjestelmänvalvojan työn keskeisiä osa-alueita:

Huomautus: Search Server 2008 -ohjelmassa hakupalvelun järjestelmänvalvoja voi toimia myös sivustokokoelman järjestelmänvalvojana.

 • Sivuston luominen     Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja luo uusia sivustoja, antaa sivustojen omistajille sivustojen muokkausoikeuksia ja tuottaa vakiomalleja verkkosivujen luomista, Web-osien valikoiman lisäämistä ja Web-osien oletusverkkotyylisivuja varten.

 • Käyttöalueen näyttöryhmät     Käyttöalueilla haut ohjataan laajempaan tai tarkempaan sijaintialueeseen tai tietyillä ominaisuusarvoilla merkittyyn sisältöön. Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja voi luoda uusia näyttöryhmiä sekä järjestää käyttöalueet niihin. Tällöin hakuruutu-Web-osaa sivuillaan muokkaavat sivustojen omistajat voivat täyttää etsinnän käyttöalueet vaihtoehtoisilla valinnoilla.

 • Mukautetut käyttöalueet     Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja voi muokata oletuskäyttöalueita tai lisätä uusia käyttöalueita sivustokokoelmassa käytettäviksi. Kun sivuston omistaja haluaa esittää verkkosivuillaan uusia käyttöalueita, he pyytävät mukautettujen käyttöalueiden lisäämistä ja täyttävät käyttöalueluettelon sivulle näyttöryhmää käyttäen.

 • Parhaan valinnan avainsanat     Jokaiseen sivustokokoelmassa määritettyyn avainsanaan voi tallentaa määrityksen, synonyymiluettelon sekä aiheeseen liittyvää sisältöä sisältävien Paras valinta -sivustojen linkkejä. Kun teet haun avainsanan tai sen synonyymin perusteella, kyseisen avainsanan määritelmä ja sen Paras valinta -linkit näkyvät hakutuloksissa ensimmäisinä.

  Hauissa usein esiintyvät termit ovat hyviä avainsanoja. Avainsanoja määrittäessään järjestelmänvalvojan kannattaa usein tutkia organisaation suosittujen sivustojen, prosessien ja työkalujen luetteloita.

Sivun alkuun

Haku ja sivuston omistajat

Sivustojen omistajat vastaavat paikallisten sivustojen ja niiden sisällön hallinnasta. He voivat määrittää hakuruudun esiintymiä ja ruudun käyttöalueluetteloita sekä hallita jaettuja kirjastoja ja luetteloita, jotka määrittävät sisällölle ominaisuuksia. Tässä luetellaan sivustokokoelman omistajan työn keskeisiä osa-alueita:

Huomautus: Hakupalvelun järjestelmänvalvoja voi myös toimia oletusarvoisen hakukeskussivuston omistajana.

 • Sisällön kehittäminen     Sivustojen omistajat pyytävät, järjestävät ja hallitsevat sivustojensa sisältöä. He luovat verkkosivuja vakiomalleista sekä Web-osista. He voivat myös lisätä sisältöä kirjastoihin ja luetteloihin sekä pyytää sisältöä niihin.

 • Sisällön nimeäminen     Verkkosivustojen ja sisällön omistajien kannattaa yhdessä antaa asiakirjoille, tiedostoille ja kansiorakenteille selkeät ja johdonmukaiset nimet. Sisällölle määritettyjen nimien ja ominaisuuksien merkitys on keskeinen, kun tietojen löytämistä pyritään helpottamaan.

 • Sisällön ominaisuudet    Sivustojen omistajat voivat lisätä luetteloihin ja kirjastoihin sarakkeita, jotta kohteisiin voidaan määrittää ominaisuuksia sitä mukaa kuin niitä lisätään. Tästä on hyötyä luettelon kohteita etsittäessä, koska kohdetta voi etsiä ominaisuuden tyypin mukaan. Esimerkiksi luettelo voi sisältää mukautetun sarakkeen asiakasnumeron, jota tarvitaan tietoja syötettäessä. Sarakkeen asiakasnumerosta tulee tällöin luettelon ominaisuus, joten sitä voi käyttää luettelon kohdetta etsittäessä. Kun luettelossa on mukautettuja sarakkeen muotoja, niistä tulee luettelon kunkin kohteen uusia ominaisuuksia.

  Vihje: Asiakirjakirjastot voivat määrittää asiakirjatyyppejä, jotka edellyttävät, että sisällön omistajat määrittävät ominaisuusarvoja sitä mukaa kuin kuittaavat tiedostoja sisään.

 • Hallitut ominaisuudet    Sisältöominaisuudet ja niiden arvot tallennetaan aina, kun sivustokokoelma indeksoidaan. Hakupalvelun järjestelmänvalvoja yhdistää tietyt sisältöominaisuudet hallittuihin ominaisuuksiin, jotka ovat käytettävissä hauissa. Nimenomaan näitä ominaisuuksia käyttäjät voivat valita hakukeskuksen Tarkennettu haku -sivun ominaisuusluetteloista tai kirjoittaa manuaalisesti hakuruutuun.

  Sivuston omistajalla on erinomaiset valmiudet ilmoittaa hakupalvelun järjestelmänvalvojalle sisältöominaisuuksista, jotka pitää yhdistää hallittuun ominaisuuteen. Esimerkiksi kirjasto tai luettelo voi tunnistaa kohteen tekijän sellaisen ominaisuuden perusteella, jonka nimi on kirjoittaja. Tietosäilössä voidaan puolestaan käyttää ominaisuutta, jonka nimi on käyttäjä. On tärkeää varmistaa, että eri nimiset mutta käyttötarkoituksiltaan samankaltaiset ominaisuudet yhdistetään yhteiseen hallittuun ominaisuuteen siten, että käyttäjät voivat tehdä hakuja kyseisen ominaisuuden perusteella.

 • Sivuston rakenne    Sivustojen omistajat laativat sivustonsa mallien ja Web-osavalikoimien avulla, muokkaavat niiden ominaisuuksia ja järjestävät ne toimivaan SharePoint-sivustoon. Sivuston rakenne voi vaikuttaa sivuston sisällön luokitukseen. Hakupalvelun järjestelmänvalvoja voi merkitä tietyt tärkeät sivut, kuten organisaation portaalit, tärkeiksi sisältölähteiksi. Tällöin niiden sisältö sekä niitä lähellä olevien sivujen sisältö on korostetummin esillä hakutuloksissa.

Sivun alkuun

Haku ja haun käyttäjät

Noudattamalla seuraavia toimintaohjeita käyttäjät voivat hyödyntää tapaa, jolla SharePoint-järjestelmänvalvojat ja sivustojen omistajat määrittävät hakukeskussivuston tietoja etsiessään:

 • Valitse käyttöalue sen mukaan, mikä niistä ohjaa haun etsittävän sisällön todennäköisimpiin lähteisiin. Jos laajan alueen haku, esimerkiksi Kaikki sivustot -haku, palauttaa liikaa tuloksia, valitse tarkempi alue. Tarkemmassa alueessa suurempi osa sisällöstä on nimenomaan hyödyllistä sisältöä.

 • Kokeile hakutulossivun Tarkoititko?-toiminnon ehdottamia vaihtoehtoisia kyselyitä.

 • Kun käytät sisältöominaisuuksia, voit tarkentaa hakua tekijän tai kohteiden muiden ominaisuuksien mukaan siten, että tulokset ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia. Ominaisuushakujen avulla voit tunnistaa luotettavilta tekijöiltä tai luotetuista lähteistä peräisin olevan sisällön. Voit etsiä tietyn aiheen mukaisia tuloksia tai käyttää tuloksia, joissa hyödynnetään tiettyä tekniikkaa tai kieltä.

 • Kun Parhaat valinnat -sivustoja lisätään hakutuloksiin, näkyviin voi tulla ylimääräisiä lisätietojen linkkejä. Esimerkiksi kysely, jossa on sana palkanmaksu, voi tuoda näkyviin organisaation palkanmaksusivuston linkin. Voit avata palkanmaksun verkkosivuston linkkiä napsauttamalla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×