Yleisiä tietoja lomakkeiden, lomakeohjausobjektien ja ActiveX-komponenttien käyttämisestä laskentataulukossa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tärkeää: Tämä toiminto ei ole käytettävissä Windows RT-tietokoneeseen asennetussa Officessa. Haluatko nähdä, käytössäsi on Office-versiota?

Esimerkkejä laskentataulukon lomakkeista Lomakkeiden ja useita ohjausobjekteja ja objekteja, joita voit lisätä niihin avulla voit helpottaa tietojen syöttämistä taulukkojen ja parantaa laskentataulukoiden ulkoasua. Voit tehdä myös tätä itse vähän tai ei tarvitse Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-koodin avulla.

Laskentataulukon lomake ei ole sama kuin Excel-malli. Malli on valmiiksi muotoilluille tiedosto, joka auttaa sinua luomisesta työkirjan, joka näyttää siltä kuin haluat. Lomakkeen sisältää ohjausobjekteja, kuten ruutuihin tai avattavat luettelot, jotka helpottavat tietojen muokkaamiseen tai kirjoita laskentataulukon käyttävien henkilöiden. Lue lisää malleja, voit ladata artikkelissa Excel-mallit.

Mikä on lomake?

Sekä tulostetut että online-lomakkeet ovat tiedostoja, joilla on vakiomallin mukainen rakenne ja muoto, joka helpottaa tietojen keräämistä, järjestämistä ja muokkaamista.

 • Tulostettavat lomakkeet sisältävät ohjeita, muotoiluja, selitteitä ja tyhjiä kohtia tietojen kirjoittamista varten. Voit luoda tulostettavia lomakkeita käyttämällä Exceliä ja Excel-malleja.

 • Online-lomakkeissa on samat ominaisuudet kuin tulostettavissa lomakkeissa. Online-lomakkeissa on lisäksi myös ohjausobjekteja. Ohjausobjektit ovat objekteja, jotka näyttävät tietoja tai helpottavat tietojen antamista tai muokkaamista, toimintojen suorittamista tai valinnan tekemistä. Ohjausobjektien tarkoitus on helpottaa lomakkeen käyttöä. Esimerkkejä tavallisimmista ohjausobjekteista ovat luetteloruudut, valintanapit ja komentopainikkeet. Ohjausobjektit voivat myös suorittaa niille määritettyjä makroja ja vastata tapahtumiin, kuten hiiren napsautuksiin, suorittamalla Visual Basic for Applications (VBA) -koodin.

Voit luoda tulostettavia lomakkeita ja online-lomakkeita käyttämällä Exceliä useilla eri tavoilla.

Tietoja erityyppisistä Excel-lomakkeista

Voit luoda Excel-ohjelmalla useita erityyppisiä lomakkeita: tietolomakkeita, laskentataulukoita, jotka sisältävät lomakeohjausobjekteja ja ActiveX-komponentteja, ja VBA:n UserForm-osia. Voit käyttää erityyppisiä lomakkeita erikseen tai voit yhdistellä niitä eri tavoin luodaksesi itsellesi sopivan ratkaisun.

Tietolomake

Tietolomake on kätevä tapa antaa tai näyttää kokonainen rivi tietoja solualueella tai taulukossa niin, että tiedostoa ei tarvitse vierittää vaakasuunnassa. Tietolomakkeen käyttäminen voi helpottaa tietojen antamista sellaisissa tapauksissa, kun kaikki tietosarakkeet eivät mahdu samaan näyttöön ja jouduttaisiin siirtymään sarakkeesta toiseen. Käytä tietolomaketta silloin, kun tarvitset yksinkertaisen lomakkeen, jossa on selitteinä käytettävillä otsikoilla varustettuja tekstiruutuja, mutta et tarvitse edistyksellisiä ja mukautettuja lomakeominaisuuksia, kuten luetteloruutuja tai askelluspainikkeita.

Esimerkki tyypillisestä tietolomakkeesta Excel luo automaattisesti Valmiin tietolomakkeen alue tai taulukko. Tietolomakkeen näyttää kaikki sarakeotsikot yhdessä valintaikkunassa otsikot. Jokaisen tarran on vierekkäiset tyhjä teksti-ruutuun, jossa voit lisätä tietoa jokaisen sarakkeen enintään 32 sarakkeet. Tietolomakkeen, voit kirjoittaa uusia rivejä, Etsi siirtymällä rivit tai (solun sisällön perusteella) rivien päivittää ja poistaa rivejä. Jos solussa on kaava, kaavan tulos näkyy tietolomakkeen, mutta ei voi muuttaa kaavan tiedot-lomakkeen avulla.

Laskentataulukko, jossa on lomakeohjausobjekteja ja ActiveX-komponentteja

Laskentataulukko on eräänlainen lomake, jossa tiedot voidaan lisätä ruudukkoon ja jossa tietoja voidaan tarkastella ruudukossa. Excel-laskentataulukoissa on myös useita valmiita hallintaa muistuttavia ominaisuuksia, kuten kommentit ja tietojen kelpoisuuden tarkistaminen. Solut muistuttavat tekstiruutuja siinä mielessä, että niihin voidaan lisätä tietoja ja niitä voidaan muotoilla useilla eri tavoilla. Soluja käytetään usein selitteinä ja laskentataulukko saadaan toimimaan yksinkertaisen tietojensyöttölomakkeen tavoin säätämällä solun korkeutta ja leveyttä sekä yhdistämällä soluja. Muita hallintaa muistuttavia ominaisuuksia, kuten solujen kommentteja, hyperlinkkejä, taustakuvia, tietojen kelpoisuuden tarkistamista, ehdollista muotoilua, upotettuja kaavioita ja pikasuodatusta, käyttämällä laskentataulukko saadaan toimimaan erikoislomakkeen tavoin.

Jos haluat lisätä solualueiden määrityksen joustavuutta, voit lisätä laskentataulukon piirtoalustaan ohjausobjekteja ja muita piirrosobjekteja sekä yhdistää ja koordinoida ne laskentataulukon solujen kanssa. Esimerkiksi luetteloruutuohjausobjektin avulla voidaan helpottaa kohteiden valitsemista luettelosta. Askelluspainikeohjausobjektin avulla taas voidaan helpottaa numeroiden syöttämistä.

Koska ohjausobjektit ja objektit on tallennettu piirtoalustaan, voit tarkastella ohjausobjekteja ja objekteja niihin liittyvän ja rivi- ja sarakerajoista riippumattoman tekstin vierellä muuttamatta laskentataulukon tietoruudukon tai -taulukon asettelua. Useimmiten monet näistä ohjausobjekteista voidaan linkittää myös laskentataulukon soluihin, eikä niiden toiminta edellytä VBA-koodia. Voit määrittää ominaisuudet, jotka määrittävät, onko ohjausobjekti irrallinen vai liikkuuko ja muuttaako se kokoaan solun mukana. Sinulla saattaa olla esimerkiksi valintaruutu, jonka haluat siirtyvän pääsolun mukana silloin, kun alue lajitellaan. Jos sinulla on luetteloruutu, jonka haluat säilyttää aina tietyssä sijainnissa, et todennäköisesti halua, että se siirtyy pääsolujen mukana.

Excelissä on kahdenlaisia ohjausobjekteja: lomakkeen ohjausobjektit ja ActiveX-komponentit. Ohjausobjektien joukot lisäksi voit myös lisätä objektit Piirtotyökalut, kuten Automaattiset muodot, WordArt, SmartArt-grafiikkaobjektiin tai tekstiruutuja.

Seuraavissa osissa kuvaillaan tällaisia ohjausobjekteja ja piirrosobjekteja ja kerrotaan tarkemmin, miten näitä ohjausobjekteja ja objekteja käytetään.

Lomakeohjausobjektit

Lomakeohjausobjektit ovat alkuperäisiä ohjausobjekteja, jotka ovat yhteensopivia Excelin aiempien versioiden kanssa Excelin 5.0 -versiosta alkaen. Lomakeohjausobjektit on suunniteltu niin, että niitä voidaan käyttää myös XLM-makrolomakkeissa.

Voit käyttää lomakeohjausobjektit, kun haluat viitata helposti ja käsitellä solun tietojen käyttämättä VBA-koodin ja haluat lisätä ohjausobjekteja kaaviotaulukot. Esimerkiksi kun luetteloruutu-ohjausobjektin lisääminen laskentataulukkoon ja linkittäminen soluun, voit palauttaa valitun kohteen nykyisen sijainnin numeerinen arvo ohjausobjektin. Sitten voit numeerista arvoa yhdessä indeksi -funktiolla voit valita kohteita luettelosta.

Voit suorittaa makroja myös käyttämällä lomakeohjausobjekteja. Voit liittää ohjausobjektiin aiemmin luodun makron tai kirjoittaa tai nauhoittaa uuden makron. Kun lomakkeen käyttäjä napsauttaa ohjausobjektia, ohjausobjekti suorittaa makron.

Ohjausobjekteja ei kuitenkaan voi lisätä UserForm-osiin, joiden avulla hallitaan tapahtumia tai jotka on muokattu suorittamaan verkkosivujen komentosarjoja.

Yhteenveto lomakeohjausobjekteista

Painikkeen nimi

Esimerkki

Kuvaus

Painikkeen kuva

Otsikko

Esimerkki lomaketyökalurivin otsikko-ohjausobjektista

Tunnistaa solun tai tekstiruudun tarkoituksen tai näyttää kuvaavan tekstin (kuten otsikon, kuvatekstin tai kuvia) tai lyhyet ohjeet.

Painikkeen kuva

Ryhmän kehys

Esimerkki lomaketyökalurivin ryhmäruutuohjausobjektista

Suorakulmion muotoinen objekti, jossa on valinnainen selite, ja joka ryhmittelee toisiinsa liittyvät ohjausobjektit yhdeksi visuaaliseksi yksiköksi. Yleensä ryhmitellään valintanapit, valintaruudut tai toisiinsa liittyvät sisällöt.

Painikkeen kuva

Kun olet kopioinut esimerkin tyhjään laskentataulukkoon, voit mukauttaa sitä omien tarpeidesi mukaan.

Esimerkki lomaketyökalurivin painikeohjausobjektista

Suorittaa makron, joka suorittaa toiminnon käyttäjän napsauttaessa sitä. Painikkeista käytetään joskus myös nimitystä komentopainike.

Painikkeen kuva

Valintaruutu

Esimerkki lomaketyökalurivin valintaruutuohjausobjektista

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä arvon, joka osoittaa vastakkaista ja yksiselitteistä valintaa. Laskentataulukossa tai ryhmän kehyksessä voi valita useita valintaruutuja samalla kertaa. Valintaruudun tila voi olla joku seuraavista kolmesta tilasta: valittu (käytössä), tyhjennetty (poistettu käytöstä) ja yhdistetty, mikä tarkoittaa käytössä ja poistettu käytöstä -tilojen yhdistelmää (eli monivalintaa).

Painikkeen kuva

Valintanappi

Esimerkki lomaketyökalurivin valintanappiohjausobjektista

Sallii yksittäisen valinnan rajoitetusta toisensa poissulkevien vaihtoehtojen valikoimasta. Valintanappeja käytetään yleensä ryhmän kehyksissä ja kehyksissä. Valintanapin tila voi olla joku seuraavista kolmesta tilasta: valittu (käytössä), tyhjennetty (poistettu käytöstä) ja yhdistetty, mikä tarkoittaa käytössä ja poistettu käytöstä -tilojen yhdistelmää (eli monivalintaa).

Painikkeen kuva

Luetteloruutu

Esimerkki lomaketyökalurivin luetteloruutuohjausobjektista

Näyttää luettelon, joka sisältää yhden tai useita käyttäjän valittavissa olevia tekstikohteita. Luetteloruudun avulla voidaan näyttää numeerisesti tai sisällöllisesti laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja. Luetteloruutuja on kolmentyyppisiä:

 • Yhden valinnan luetteloruutu mahdollistaa vain yhden valinnan. Tässä tapauksessa luetteloruutu muistuttaa valintanappiryhmää. Luetteloruutu pystyy kuitenkin käsittelemään suuren määrän kohteita tehokkaammin.

 • Monivalintaluetteloruutu mahdollistaa joko yhden valinnan tai jatkuvat (vierekkäiset) valinnat.

 • Laajennetun valinnan luetteloruutu mahdollistaa yhden valinnan, jatkuvat valinnat ja toisistaan erillään olevat valinnat.

Painikkeen kuva

Yhdistelmäruutu

Esimerkki lomaketyökalurivin yhdistelmäruutuohjausobjektista

Yhdistelmäruutu on tekstiruudun ja luetteloruudun yhdistelmä, jonka avulla voidaan luoda avattava luetteloruutu. Yhdistelmäruutu on kooltaan pienempi kuin luetteloruutu, mutta nimikkeet sisältävän luettelon avaaminen edellyttää, että käyttäjä napsauttaa alaspäin osoittavaa nuolta. Käytä yhdistelmäruutua, kun haluat, että käyttäjä voi joko kirjoittaa haluamansa arvon tai valita luettelosta vain yhden vaihtoehdon. Tässä ohjausobjektissa näkyy tekstiruudun arvo riippumatta siitä, kuinka arvo on määritetty.

Painikkeen kuva

Vierityspalkki

Esimerkki lomaketyökalurivin vierityspalkkiohjausobjektista

Voit vierittää arvoaluetta napsauttamalla vieritysnuolia tai vetämällä vieritysruutua. Voit myös siirtyä arvoja sisältävällä sivulla (ennalta määritetty väli) napsauttamalla vieritysruudun ja jommankumman vieritysnuolen välissä olevaa aluetta. Käyttäjä voi yleensä myös kirjoittaa tekstiarvon suoraan soluun tai tekstiruutuun.

Painikkeen kuva

Askelluspainike

Esimerkki lomaketyökalurivin askelluspainikeohjausobjektista

Suurentaa tai pienentää arvoa, kuten luku-, kellonaika- tai päivämääräarvoa. Voit suurentaa arvoa napsauttamalla ylöspäin osoittavaa nuolta, ja pienentää arvoa napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta. Käyttäjä voi yleensä myös kirjoittaa tekstiarvon suoraan soluun tai tekstiruutuun.

Huomautus: Seuraavat ohjausobjektit eivät ole käytettävissä Office Excel 2007 työkirjoissa. Näitä ohjausobjekteja voi käyttää Excel 5.0 valintaikkunataulukoita vain.

Painikkeen nimi

Painikkeen kuva Tekstikenttä

Painikkeen kuva Yhdistelmäluettelo − Muokkaa

Painikkeen kuva Avattava yhdistelmäluettelo − Muokkaa

Painikkeen kuva Suorita-valintaikkuna

ActiveX-komponentit

ActiveX-komponentteja voidaan käyttää laskentataulukon lomakkeissa joko VBA-koodin kanssa tai ilman sitä ja VBA:n UserForm-osissa. Yleisesti ottaen sinun kannattaa käyttää ActiveX-komponentteja silloin, kun tarvitset joustavampia rakennevaatimuksia kuin lomakeohjausobjekteissa. ActiveX-komponenteilla on paljon erilaisia ominaisuuksia, joiden avulla voit mukauttaa niiden ulkoasua, toimintaa, kirjasimia ja muita ominaisuuksia.

Voit hallita myös erilaisia tapahtumia, jotka suoritetaan, kun ActiveX-komponenttia käytetään. Voit esimerkiksi suorittaa erilaisia toimintoja, kun käyttäjä valitsee vaihtoehdon luetteloruutuohjausobjektista, tai voit tehdä kyselyn tietokantaan täyttääksesi yhdistelmäruudun kohteilla, kun käyttäjä napsauttaa painiketta. Voit myös kirjoittaa makroja, jotka vastaavat ActiveX-komponentteihin liitettyjä tapahtumia. Kun lomakkeen ohjausobjektia käytetään, VBA-koodi suorittaa kyseiseen ohjausobjektiin liitetyt tapahtumat.

Tietokoneellasi on myös useita Excelin ja muiden ohjelmien, kuten Calendar Control 12.0 ja Windows Media Player, asentamia ActiveX-komponentteja.

Tärkeää: Kaikkia ActiveX-komponentteja ei voi käyttää suoraan laskentataulukoissa; jotkin komponentit ovat käytettävissä vain Visual Basic for Applicationsin (VBA) UserForm-osissa. Jos yrität lisätä laskentataulukkoon tällaisen ActiveX-komponentin, Excel näyttää sanoman "Objektia ei voi lisätä".

ActiveX-komponentteja ei kuitenkaan voi lisätä käyttöliittymästä kaaviotaulukoihin tai XLM-makrolomakkeisiin. Et myöskään voi määrittää makroa suoritettavaksi suoraan ActiveX-komponentista samalla tavalla kuin voit määrittää lomakeohjausobjektin.

Yhteenveto ActiveX-komponenteista

Painikkeen nimi

Esimerkki

Kuvaus

Painikkeen kuva

Valintaruutu

Esimerkki ActiveX-valintaruutukomponentista

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä arvon, joka osoittaa vastakkaista ja yksiselitteistä valintaa. Laskentataulukossa tai ryhmän kehyksessä voi valita useita valintaruutuja samalla kertaa. Valintaruudun tila voi olla joku seuraavista kolmesta tilasta: valittu (käytössä), tyhjennetty (poistettu käytöstä) ja yhdistetty, mikä tarkoittaa käytössä ja poistettu käytöstä -tilojen yhdistelmää (eli monivalintaa).

Painikkeen kuva

Tekstiruutu

Esimerkki ActiveX-tekstiruutukomponentista

Mahdollistaa soluun sidotun tekstin tai tietojen tarkastelemisen, kirjoittamisen tai muokkaamisen suorakulmion muotoisessa ruudussa. Tekstiruutu voi olla myös staattinen tekstikenttä, joka sisältää vain luku -muotoisia tietoja.

Painikkeen kuva

Komentopainike

Esimerkki ActiveX-komentopainikekomponentista

Suorittaa makron, joka suorittaa toiminnon käyttäjän napsauttaessa sitä. Komentopainikkeista käytetään joskus myös nimitystä painike.

Painikkeen kuva

Valintanappi

Esimerkki ActiveX-valintanappikomponentista

Sallii yksittäisen valinnan rajoitetusta toisensa poissulkevien vaihtoehtojen valikoimasta. Valintanappeja käytetään yleensä ryhmän kehyksissä ja kehyksissä. Valintanapin tila voi olla joku seuraavista kolmesta tilasta: valittu (käytössä), tyhjennetty (poistettu käytöstä) ja yhdistetty, mikä tarkoittaa käytössä ja poistettu käytöstä -tilojen yhdistelmää (eli monivalintaa).

Painikkeen kuva

Luetteloruutu

Esimerkki ActiveX-luetteloruutukomponentista

Näyttää luettelon, joka sisältää yhden tai useita käyttäjän valittavissa olevia tekstikohteita. Luetteloruudun avulla voidaan näyttää numeerisesti tai sisällöllisesti laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja. Luetteloruutuja on kolmentyyppisiä:

 • Yhden valinnan luetteloruutu mahdollistaa vain yhden valinnan. Tässä tapauksessa luetteloruutu muistuttaa valintanappiryhmää. Luetteloruutu pystyy kuitenkin käsittelemään suuren määrän kohteita tehokkaammin.

 • Monivalintaluetteloruutu mahdollistaa joko yhden valinnan tai jatkuvat (vierekkäiset) valinnat.

 • Laajennetun valinnan luetteloruutu mahdollistaa yhden valinnan, jatkuvat valinnat ja toisistaan erillään olevat valinnat.

Painikkeen kuva

Yhdistelmäruutu

Esimerkki ActiveX-yhdistelmäruutukomponentista

Yhdistelmäruutu on tekstiruudun ja luetteloruudun yhdistelmä, jonka avulla voidaan luoda avattava luetteloruutu. Yhdistelmäruutu on kooltaan pienempi kuin luetteloruutu, mutta nimikkeet sisältävän luettelon avaaminen edellyttää, että käyttäjä napsauttaa alaspäin osoittavaa nuolta. Käytä yhdistelmäruutua, kun haluat, että käyttäjä voi joko kirjoittaa haluamansa arvon tai valita luettelosta vain yhden vaihtoehdon. Tässä ohjausobjektissa näkyy tekstiruudun arvo riippumatta siitä, kuinka arvo on määritetty.

Painikkeen kuva

Vaihtopainike

Esimerkki ActiveX-vaihtopainikekomponentista

Ilmaisee tilan, esimerkiksi Kyllä/Ei tai Käytössä / Ei käytössä. Vaihtopainike vaihtaa tilan aina, kun sitä napsautetaan.

Painikkeen kuva

Askelluspainike

Esimerkki ActiveX-askelluspainikekomponentista

Suurentaa tai pienentää arvoa, kuten luku-, kellonaika- tai päivämääräarvoa. Voit suurentaa arvoa napsauttamalla ylöspäin osoittavaa nuolta, ja pienentää arvoa napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta. Käyttäjä voi yleensä myös kirjoittaa tekstiarvon suoraan soluun tai tekstiruutuun.

Painikkeen kuva

Vierityspalkki

Esimerkki ActiveX-vierityspalkkikomponentista

Voit vierittää arvoaluetta napsauttamalla vieritysnuolia tai vetämällä vieritysruutua. Voit myös siirtyä arvoja sisältävällä sivulla (ennalta määritetty väli) napsauttamalla vieritysruudun ja jommankumman vieritysnuolen välissä olevaa aluetta. Käyttäjä voi yleensä myös kirjoittaa tekstiarvon suoraan soluun tai tekstiruutuun.

Painikkeen kuva

Otsikko

Esimerkki ActiveX-otsikkokomponentista

Tunnistaa solun tai tekstiruudun tarkoituksen tai näyttää kuvaavan tekstin (kuten otsikon, kuvatekstin tai kuvia) tai lyhyet ohjeet.

Painikkeen kuva

Kuva

Esimerkki ActiveX-kuvakomponentista

Liittää kuvan, kuten bittikartta tai JPEG tai GIF-tiedoston.

Kehyskomponentti

Esimerkki ActiveX-ryhmäruutukomponentista

Suorakulmion muotoinen objekti, jossa on valinnainen selite, ja joka ryhmittelee toisiinsa liittyvät ohjausobjektit yhdeksi visuaaliseksi yksiköksi. Valintanapit, valintaruudut tai toisiinsa liittyvät sisällöt ryhmitellään yleensä kehyskomponenttiin.

Huomautus: Kehyksen ActiveX-komponenttia ei ole käytettävissä Lisää -komento ActiveX-komponentit -osassa. Kuitenkin ohjausobjektin voit lisätä Lisää ohjausobjekteja -valintaikkunassa valitsemalla Microsoft Forms 2.0 Frame.

Painikkeen kuva

Lisää ohjausobjekteja

Näyttää luettelon tietokoneellasi käytettävissä olevista ActiveX-lisäkomponenteista, joita voit lisätä mukautettuun lomakkeeseen, kuten Calendar Control 12.0 ja Windows Media Player. Tässä valintaikkunassa voit myös rekisteröidä mukautetun ohjausobjektin.

Piirtotyökalujen ohjausobjektit

Esimerkkejä muodoista Saatat myös haluta sisällyttää lomakkeeseesi SmartArt-kuvia, muotoja, WordArt-objekteja ja tekstiruutuja. Voit muuttaa tällaisten objektien kokoa, kääntää, kiertää, värittää ja yhdistellä tällaisia objekteja ja luoda entistäkin monimutkaisempia muotoja. Kun kirjoitat tekstiä suoraan muoto- tai tekstiruutuobjektiin, teksti muuttuu osaksi objektia.Jos siis käännät tai kierrät objektia, myös teksti kääntyy tai kiertyy objektin mukana. Toisin kuin ActiveX-komponenttien kohdalla, voit määrittää objektin yksittäisille sanoille tai merkeille erilaisia määritteitä, kuten fonttikokoja ja fonttityylejä. Voit myös määrittää objekteihin makroja ja lisätä niihin hyperlinkkejä. Voit jopa linkittää muoto- tai tekstiruutuobjektin tekstin laskentataulukon soluun ja näyttää kyseisten objektien päivitetyt arvot dynaamisesti.

Ohjausobjektien ja objektien käyttäminen laskentataulukon lomakkeissa

Kun olet lisännyt laskentataulukon lomakkeeseen lomakeohjausobjekteja ja ActiveX-komponentteja, sinun kannattaa viimeistellä ja järjestää ohjausobjektit uudelleen eri tavoin luodaksesi hyvin suunnitellun ja käyttäjäystävällisen lomakkeen. Yleisiä tehtäviä ovat muun muassa seuraavat:

 • Ruudukoiden näkymisen hallitseminen ohjausobjekteja käytettäessä ja valinnan tekeminen sen suhteen, näytetäänkö ruudukot käyttäjille lopullisessa laskentataulukon lomakkeessa.

 • Ohjausobjektien valitseminen tai niiden valinnan poistaminen, jotta voit määrittää ominaisuuksia tai tehdä lisää muutoksia.

 • Ohjausobjektin tekstin, kuten kuvatekstin tai selitteen, muokkaaminen.

 • Ohjausobjektien ryhmitteleminen, kopioiminen, siirtäminen ja tasaaminen laskentataulukon lomakkeen asettelun järjestämiseksi.

 • Ohjausobjektien koon muuttaminen ja muotoileminen halutun ulkoasun saavuttamiseksi.

 • Ohjausobjektin sijoittaminen tai ohjausobjektin koon muuttaminen solun mukaan.

 • Ohjausobjektien ja linkitettyjen solujen suojaaminen omien tietosuojatarpeiden mukaisesti.

 • Ohjausobjektien tulostamisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä silloin, kun laskentataulukon lomake tulostetaan.

 • Käyttämättömien ohjausobjektien poistaminen.

Voit suunnitella laskentataulukon lomakkeen käyttämällä taustan soluruudukoita, tai ilman niitä. Saatat esimerkiksi haluta poistaa soluruudukot käytöstä ja muotoilla kaikki solut käyttäen samaa väriä tai kuviota tai käyttää taulukon taustana kuvaa. Voit näyttää tai piilottaa ruudukon valitsemalla tai tyhjentämällä Näytä-välilehden Näyttäminen tai piilottaminen -ryhmän Taustaruudukko-valintaruudun.

Laskentataulukossa olevan ohjausobjektin tyypin selvittäminen

Koska ohjausobjekteja on kolmenlaisia ja koska osaa objekteista voi muokata yksitellen, et ehkä näe ohjausobjektin tyyppiä pelkästään sitä katsomalla. Voit selvittää ohjausobjektin tyypin (lomake vai ActiveX) napsauttamalla ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja kiinnittämällä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Jos pikavalikko sisältää Ominaisuudet-komennon, ohjausobjekti on ActiveX-komponentti ja olet suunnittelutilassa.

 • Jos pikavalikko sisältää Liitä makro -komennon, ohjausobjekti on lomakeohjausobjekti.

  Vihje: Saadaksesi näyttöön ryhmän kehyksen lomakeohjausobjektista oikean pikavalikon, varmista, että valitset ryhmän kehyksen reunan etkä ryhmän kehyksen sisäosaa.

 • Jos pikavalikko sisältää Muokkaa teksti -komennon, objekti on piirrosobjekti.

VBA:n UserForm-osat

Joustavuutta voit luoda UserForm-osiin, jotka mukautetut valintaikkunat, jotka sisältävät yleensä yhden tai useamman ActiveX-komponentin. Voit asettaa UserForm-osiin VBA-koodia, jonka luot Visual Basic-editorin. Ylätason UserForm luomisen vaiheet ovat seuraavat:

 1. Aseta UserForm oman työkirjan VBA-projektin. Voit avata työkirjan VBA-projektin näyttämällä ensimmäisen Visual Basic-editori (paina ALT + F11) ja valitse sitten Lisää -valikosta valitsemalla UserForm.

 2. Kirjoita toimintosarja UserForm-osan näyttämistä varten.

 3. Lisää ActiveX-komponentit.

 4. Muokkaa ActiveX-komponenttien ominaisuuksia.

 5. Kirjoita ActiveX-komponenttien tapahtumatoimintosarjat.

Käyttämällä UserForm-osiin, voit hyödyntää myös Lisäasetukset lomakkeen toiminnot. Voit lisätä jokaiseen viestiin aakkosten erillinen valintanappi esimerkiksi tai voit lisätä valintaruudun, kunkin kohteen laajasta luettelosta, päivämääriä ja lukuja.

Ennen kuin luot UserForm-osan, harkitse Excelissä käytettävissä olevien ja tarpeisiisi mahdollisesti sopivien valmiiden valintaikkunoiden käyttämistä. Valmiit valintaikkunat sisältävät muun muassa VBA:n InputBox- ja MsgBox-funktiot, Excelin InputBox-menetelmän, GetOpenFilename-menetelmän, GetSaveAsFilename-menetelmän ja Sovellus-objektin Valintaikkunat-objektin, joka sisältää kaikki Excelin valmiit valintaikkunat.

Lisätietoja on Microsoft Office Excelin Developer Center ‑sivustossa.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×