Ylälinkkipalkin määrittäminen sivustossa siirtymistä varten

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Ylälinkkipalkki auttaa sivuston käyttäjiä siirtymään muihin sivustokokoelman sivustoihin näyttämällä välilehtirivin sivuston sivujen yläreunassa. Ylälinkkipalkki on niin sanottu yleinen siirtymistapa, sillä se voi olla sama kaikissa sivustokokoelman sivustoissa. Voit kuitenkin määrittää, että alisivustoissa ei näy pääsivuston ylälinkkipalkkia. Ylälinkkipalkin määritysasetukset vaihtelevat sen mukaan, ovatko julkaisuominaisuudet käytössä sivustokokoelmassasi.

Seuraavassa on esimerkki ylintä linkkipalkkia kuvitteellinen Contoso-sivuston. Markkinointi, myynti- ja talousmallit ovat Contoso pääsivustoalisivustot.

Ylälinkkipalkki

Voit myös määrittää siirtymisen pikakäynnistyksessä. Lisätietoja on ohjeartikkelissa pikakäynnistyksen määrittäminen sivuston siirtymisrakenteeseen määrittäminen.

Sisältö

Ennen aloittamista

Riittävätkö oikeutesi siirtymisen määrittämiseen?

Onko julkaiseminen käytössä sivustossasi?

Siirtyminen linkkipolun avulla

Ylälinkkipalkin periytymisen määrittäminen

Muun kuin julkaisusivuston ylälinkkipalkin periytymisen määrittäminen

Valitse julkaisusivuston ylälinkkipalkin periytymisen määrittäminen

Lisää, Muokkaa tai poista linkki ylälinkkipalkissa

Lisääminen, muokkaaminen ja muun kuin julkaisusivuston ylälinkkipalkin linkkien poistaminen

Lisää, Muokkaa tai poista julkaisusivuston ylälinkkipalkin linkkien

Ylälinkkipalkin linkkien järjestyksen muuttaminen

Muun kuin julkaisusivuston ylälinkkipalkin linkkien järjestyksen muuttaminen

Julkaisusivuston ylälinkkipalkin linkkien järjestyksen muuttaminen manuaalisesti

Valitse julkaisusivuston Ylälinkkipalkin kohteiden automaattinen lajitteleminen

Alisivustojen ja sivujen ylälinkkipalkin näyttäminen tai piilottaminen

Alisivustojen näyttäminen ylälinkkipalkin avattava valikoissa

Toimet ennen aloittamista

Riittävätkö oikeutesi siirtymisen määrittämiseen?

Voit hallita sivustossa siirtyminen sinun on oltava vähintään kuin oletusryhmään suunnittelijoiden SharePoint-sivuston käyttöoikeudet. Sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet siirtymisen sivuston määrittämiseen, jos Sivuston asetukset vaihtoehdon Sivuston toiminnot -valikon Sivuston toiminnot ‑valikko ja sivustot-asetukset-sivun Ulkoasu -kohdassa Siirtyminen -komento on näkyvissä (julkaiseminen sivustoissa, näet sen sijaan, että siirtymisruudunulkoasun ja ilmeenPikakäynnistys ja Ylälinkkipalkki komennot.
Sivuston asetukset -valikko

Onko julkaiseminen käytössä sivustossasi?

Ennen kuin aloitat sivustosi siirtymisasetusten määrittämisen, selvitä, ovatko julkaisuominaisuudet käytössä sivustokokoelmasi sivustoissa. On tärkeä tietää, onko sivustosi julkaisusivusto, koska julkaisusivuston siirtymisasetukset ovat laajempia kuin muissa sivustoissa.

Sivuston asetukset ‑sivun siirtymisasetukset vaihtelevan sivustotyypin mukaan. Alla on kerrottu, miten voit nopeasti selvittää sivuston tyypin:

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikossa Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Katso Sivuston asetukset ‑sivun linkkiluetteloa (Ulkoasu-kohdan alapuolella).

  • Jos näet linkin, jonka nimi on Siirtyminen, käsitellään julkaisusivuston ja voit määrittää sivustosi asetukset Siirtymisasetukset-sivulla.
   Siirtyminen

  • Jos näet linkit liittyvä ylälinkkipalkkia ja Pikakäynnistys, käsittelet muun kuin julkaisusivuston ja sinulla on enemmän rajattu configuration Siirtymisasetukset käytettävissäsi.
   Ulkoasu

Siirtyminen linkkipolun avulla

Et voi määrittää linkkipolussa. Seuraavassa on esimerkki navigointipolku.
Navigointipolku

Sivun alkuun

Ylälinkkipalkin periytymisen määrittäminen

Voit määrittää, että sivuston ylälinkkipalkki käyttää samaa ylälinkkipalkkia kuin pääsivustokin. Toisin sanoen alisivusto perii ylälinkkipalkin pääsivustosta. Voit myös määrittää, että sivustolla on aivan oma ylälinkkipalkki.

Asetukset ja toimenpiteet ja määrittänyt ylälinkkipalkin periytymisen vaihtelevat Julkaisusivusto ja julkaiseminen sivustojen välillä. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustokokoelman sivustojen julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

Muun kuin julkaisusivuston ylälinkkipalkin periytymisen määrittäminen

Kun luot uuden sivuston sivustokokoelmaan, jossa ei ole käytössä julkaisuominaisuuksia, voit valita, sisällytetäänkö sivusto pääsivuston ylälinkkipalkkiin ja käytetäänkö sivustossa pääsivuston ylälinkkipalkkia. Sivustossa onkin käytettävissä kolme eri kokoonpanovaihtoehtoa:

 • Peritään ja sisällytetään pääsivustoon     Sivusto sisällytetään välilehdeksi pääsivuston ylälinkkipalkkiin, ja sivustossa käytetään samaa ylälinkkipalkkia kuin pääsivustossa. Tällä tasolla ylälinkkipalkkia ei voi määrittää katkaisematta ensin sivuston ja pääsivuston periytyvyyssuhdetta.

 • Peritään, ei sisällytetä pääsivustoon     Sivustossa käytetään samaa ylälinkkipalkkia kuin pääsivustossa, mutta sivustoa ei sisällytetä välilehdeksi pääsivuston ylälinkkipalkkiin. Tällä tasolla ylälinkkipalkkia ei voi määrittää katkaisematta ensin sivuston ja pääsivuston periytyvyyssuhdetta.

 • Yksilölliset arvot     Sivustoa ei sisällytetä välilehdeksi pääsivuston ylälinkkipalkkiin, eikä sivustossa käytetä samaa ylälinkkipalkkia kuin pääsivustossa. Tällä tasolla ylälinkkipalkin voi määrittää, eikä minkäänlaista kytköstä pääsivuston ylälinkkipalkkiin ole.

Jos sivusto nimetään uudelleen Otsikko, kuvaus ja kuvake ‑sivulla, sivuston nimi ei päivity ylälinkkipalkkiin. Jos haluat vaihtaa ylälinkkipalkissa näkyvän nimen, muokkaa ylälinkkipalkkia.

Kun luot alisivuston, se näkyy oletusarvoisesti pääsivuston ylälinkkipalkissa ja alisivustolla on yksilöllinen ylälinkkipalkki. Voit muuttaa näitä asetuksia milloin haluat. Alisivuston ylälinkkipalkin asetukset määritetään seuraavasti:

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu -sarakkeessa Ylälinkkipalkki.
  Ulkoasu

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat luoda alisivustoon mukautetut linkit, valitse Lopeta linkkien periminen. Pääsivuston ylälinkkipalkin linkit eivät jää alisivustoon, kun lopetat linkkien perimisen.

  • Jos haluat käyttää samoja linkkejä pääsivuston kanssa, valitse Käytä pääsivuston linkkejä. Alisivuston ylälinkkipalkin linkit poistetaan, kun määrität, että alisivustossa käytetään samaa ylälinkkipalkkia kuin pääsivustossa.

Julkaisusivuston ylälinkkipalkin periytymisen määrittäminen

Kun luot julkaisusivuston, voit valita, käytetäänkö pääsivuston ylälinkkipalkkia. Voit muuttaa tätä asetusta milloin tahansa Sivustoasetukset-sivulla. Alisivuston ylälinkkipalkin asetukset määritetään seuraavasti:

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikossa Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-sarakkeessa Siirtyminen.

  Siirtyminen
  muistiinpanojen siirtyminen-komento näkyy ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustossa ja sinulla on vähintään kuin oletusryhmään suunnittelijoiden SharePoint-sivuston käyttöoikeudet.

 3. Toimi Yleinen siirtymisnäkymä ‑osassa seuraavasti:

  • Jos haluat käyttää samaa ylälinkkipalkkia kuin pääsivustossa, valitse Näytä samat siirtymiskohteet kuin pääsivusto.

  • Ylälinkkipalkki, joka on yksilöivä nykyiseen sivustoon, valitse Näytä siirtymiskohteet nykyisen sivun alapuolella.

   Yleiset siirtymisasetukset

   Huomautus:  Nämä vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, jos olet sivustokokoelmasi päätason sivustossa, koska päätason sivustolla ei ole pääsivustoa.

 4. Toimi Yleinen siirtymisnäkymä ‑osassa seuraavasti:

  • Jos haluat käyttää nykyisen sivuston alisivustoja ylälinkkipalkissa, valitse Näytä alisivustot.

  • Jos haluat käyttää nykyisen sivuston sivuja ylälinkkipalkissa, valitse Näytä sivut.

  • Jos haluat rajoittaa ylälinkkipalkissa automaattisesti näkyvien sivusto- ja sivulinkkien määrää, kirjoita haluamasi arvo Tällä siirtymistasolla näytettävien dynaamisten kohteiden enimmäismäärä ‑kohtaan.

 5. Valitse OK.

Sivun alkuun

Ylälinkkipalkin linkkien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Vaiheita Lisää, Muokkaa tai poista linkit ylälinkkipalkissa vaihtelevat sen mukaan, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustokokoelmassa. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustokokoelman sivustojen julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

Muun kuin julkaisusivuston ylälinkkipalkin linkkien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Jos sivustossasi on yksilöllinen ylälinkkipalkki (kyseessä on ylätason sivusto tai alisivusto ei peri ylälinkkipalkkia pääsivustosta), voit määrittää sivuston ylälinkkipalkissa näkyvät linkit. Voit käyttää myös sivustokokoelmasi ulkopuolella oleviin sivustoihin johtavia linkkejä.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-sarakkeessa Ylälinkkipalkki.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä uuden linkin, valitse Uusi siirtymislinkki. Kirjoita URL-osoite ja kuvaus linkin. URL-Osoitteen linkittää kelvollinen polku, kuten kansion tämän sivuston Jaa organisaatiosi intranet tai internet-sijainti linkki.

   Uusi siirtymislinkki

  • Jos haluat muokata linkkiä, valitse Muokkaa -painikkeen vieressä, jota haluat muokata Muokkaa ja tee tarvittavat muutokset. Voit muokata vain oletusarvon linkkejä, kuten koti kuvaus.

  • Poistaa linkin, valitse linkki Muokkaa vieressä olevaa Muokkaa -painiketta, valitse Poistaja valitse sitten OK.

   Tärkeää: Kun poistat otsikon muun kuin julkaisusivuston ylälinkkipalkista, kaikki otsikon alapuolella olevat linkit poistetaan myös.

 4. Valitse OK.

Julkaisusivuston ylälinkkipalkin linkkien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Siirtymisasetukset-sivun Siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen ‑osassa voit lisätä uuden otsikon tai linkin tai muokata ylälinkkipalkin otsikkoa tai linkkiä.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-kohdassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Valitse siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen -osassa ylälinkkipalkin Yleinen siirtymisnäkymä .

  Yleinen siirtymisnäkymä

  Huomautus: Jos et näe linkkiluetteloita Yleinen siirtymisnäkymä- tai Nykyinen siirtymisnäkymä ‑otsikoiden alapuolella, sivustosi saattaa periä yleiset siirtymisasetukset pääsivustosta. Tällöin voit vain lisätä tai muokata Pikakäynnistys-alueen linkkejä, ellet lopeta yleisten siirtymisasetusten periytymistä pääsivustosta.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat muokata otsikkoa tai linkkiä, valitse otsikko tai linkki ja sitten Muokkaa.

  • Jos haluat lisätä uuden otsikon, valitse Lisää otsikko.

  • Jos haluat lisätä uuden linkin, valitse Lisää linkki.

   Huomautus: Jos valitset otsikon, linkki lisätään kyseisen otsikon alle. Jos valitset linkin, luomasi linkki lisätään samalle tasolle kuin valitsemasi linkki.

  • Jos haluat poistaa otsikon tai linkin, valitse Siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen ‑osassa poistettava otsikko tai linkki ja valitse sitten Poista.

   Huomautus: Kun poistat otsikon julkaisusivuston ylälinkkipalkista, otsikon alapuolella olevia linkkejä ei poisteta, vaan ne näkyvät otsikoina sen jälkeen, kun niiden alkuperäinen otsikko on poistettu.

 5. Voit määrittää esiin tulevassa WWW-valintaikkunassa seuraavat asiat, kun lisäät tai muokkaa jotakin kohdetta:

  • Otsikko  Kirjoita otsikko tai linkki siinä muodossa, jossa haluat sen näkyvän. Otsikko on pakollinen tieto.

  • URL-osoite  Kirjoita otsikon tai linkin URL-osoite. URL-osoite on pakollinen linkeille, mutta valinnainen otsikoille.

   Jos haluat, että URL-osoite avautuu muussa kuin sivuston selainikkunassa, valitse Avaa linkki uudessa ikkunassa.

  • Kuvaus  Kirjoita otsikon tai linkin kuvaus. Kuvaus on valinnainen asetus.

  • Käyttäjäryhmälle  Jos haluat rajoittaa näkyvyyttä, kirjoita tai Selaa yleisön otsikon tai linkin. Vain määrittämäsi käyttäjäryhmät näkevät linkin tai otsikko (ja kaikkea otsikon alla). Jos et kirjoita käyttäjäryhmää, kaikki käyttäjäryhmät näkevät linkin. Yleisön on valinnainen asetus.

   Siirtymisotsikko-valintaikkuna

 6. Valitse OK.

Sivun alkuun

Linkkien järjestyksen muuttaminen ylälinkkipalkissa

Ylälinkkipalkin linkkien tallentumaan käyttöönottotapa sen mukaan, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustokokoelmassa. Tietoja sen selvittämisestä, onko julkaisuominaisuudet on otettu käyttöön sivustokokoelman sivustojen julkaiseminen käytössä sivustossasi on tämän artikkelin kohdassa.

Muun kuin julkaisusivuston ylälinkkipalkin linkkien järjestyksen muuttaminen

Välilehtien järjestystä ylälinkkipalkissa voi muuttaa. Ylälinkkipalkin kohteiden järjestykseen tehtävät muutokset näkyvät myös sivustoissa, jotka perivät sivustosi ylälinkkipalkin siirtymisasetukset.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Ylälinkkipalkki.

 3. Valitse Muuta järjestystä.

 4. Muuta järjestystä, jonka mukaisesti linkit näkyvät yläosan linkkipalkissa, napsauttamalla luettelon valintoja Linkitysjärjestys-sarakkeessa.

 5. Valitse OK.

Julkaisusivuston ylälinkkipalkin linkkien järjestyksen manuaalinen muuttaminen

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Valitse Siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen ‑osan Yleinen siirtymisnäkymä ‑kohdassa siirrettävä kohde ja toimi sitten seuraavasti:

  • Jos haluat siirtää kohdetta vasemmalle ylälinkkipalkissa, valitse Siirrä ylös

  • Jos haluat siirtää kohdetta oikealle ylälinkkipalkissa, valitse Siirrä alas.

   Yleisen siirtymiskohteen siirtäminen

 4. Toistamalla vaihetta 3 voit muuttaa mahdollisten lisäkohteiden järjestystä.

 5. Kun olet järjestänyt haluamasi kohteet uudelleen, valitse OK.

Julkaisusivuston ylälinkkipalkin kohteiden automaattinen lajitteleminen

Jos käsittelet sivustoa, jossa on käytössä julkaisuominaisuudet, voit määrittää, että siirtymiskohteet lajitellaan automaattisesti esimerkiksi otsikon mukaan.

Tärkeää: Lajitteluasetukset koskevat sekä ylälinkkipalkkia että Pikakäynnistys-aluetta. Tekemäsi muutokset vaikuttavat kumpaankin näistä siirtymiselementeistä.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Valitse Lajittelu-osassa Lajittele automaattisesti, jos haluat, että alisivustot, siirtymislinkit, luettelot, kirjastot ja sivut lajitellaan automaattisesti nousevaan tai laskevaan aakkos- tai numerojärjestykseen otsikon, luontipäivämäärän tai edellisen muokkauspäivämäärän mukaan.

  Jos haluat lajitella kaikki siirtymiskohteet manuaalisesti sivuja lukuun ottamatta, valitse Lajittele manuaalisesti ja sitten Lajittele sivut automaattisesti ‑valintaruutu. Vain sivut lajitellaan Automaattinen lajittelu ‑osassa määritettyjen asetusten mukaan.

  Lajitteleminen

  1. Toimi Automaattinen lajittelu ‑osan Lajitteluperuste-luettelossa seuraavasti:

   • Jos haluat lajitella kohteet otsikon mukaan, valitse Otsikko.

   • Jos haluat lajitella kohteet luontipäivämäärän mukaan, valitse Luontipäivämäärä.

   • Jos haluat lajitella kohteet niiden edellisen muokkauspäivämäärän mukaan, valitse Edellinen muokkauspäivämäärä.

  2. Määritä lajittelujärjestys valitsemalla joko vaihtoehto nousevassa järjestyksessä (A, B, C tai 1, 2, 3) tai laskevassa järjestyksessä (C, B, A tai 3, 2, 1).

  3. Valitse OK.

Sivun alkuun

Ylälinkkipalkin alisivustojen ja sivujen näyttäminen tai piilottaminen

Jos käsittelet sivustoa, jossa on käytössä julkaisuominaisuudet, voit määrittää, näytetäänkö vai piilotetaanko sivut ja alisivustot ylälinkkipalkissa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Toimi Siirtymisnäkymän muokkaaminen ja lajitteleminen ‑osassa seuraavasti:

  • Jos haluat näyttää alisivuston tai sivun, joka on piilotettu, valitse kohde ja sitten Näytä.

  • Jos haluat piilottaa alisivuston tai sivun, joka on näkyvissä ylälinkkipalkissa, valitse kohde ja valitse sitten Piilota.

   Yleisen siirtymiskohteen siirtäminen

   Huomautukset: 

   • Piilota- ja Näytä-komennot ovat käytettävissä vain, jos siirtymiskohteet ovat alisivustoja tai sivuja. Otsikoita tai linkkejä ei voi piilottaa.

   • Kun valitset kohteen, joka on näkyvissä Pikakäynnistys-alueessa, vain Piilota-vaihtoehto on käytettävissä. Kun valitset kohteen, joka on piilotettuna Pikakäynnistys-alueessa, vain Näytä-vaihtoehto on näkyvissä.

Sivun alkuun

Alisivustojen näyttäminen ylälinkkipalkin avattavissa valikoissa

Jos käsittelet julkaisusivustoa, voit määrittää, näkyvätkö sivustosi alisivustot ja sivut automaattisesti ylälinkkipalkissa. Ylälinkkipalkissa nykyisen sivuston alisivustot ja sivut näkyvät uusina välilehtinä (sillä edellytyksellä, että sivusto ei peri siirtymisasetuksia pääsivustosta). Jos valitset, että kaikkien sivustokokoelmasi sivustojen alisivustot ja/tai sivut näytetään, ylätason sivuston alisivustojen alapuolella olevat alisivustot ja sivut näkyvät vastaavien ylälinkkipalkin välilehtien linkkeinä avattavissa valikoissa.

Avattava valikko

Huomautus: Jos päätät näyttää alisivustojen tai sivujen siirtymiskohteet, sivustosi voi näyttää liian täydeltä, jos sivustossa on useita alisivustoja tai sivuja. Jos sivustokokoelmasi rakennetta ei suunnitella tai hallita keskitetysti, kannattaa ehkä määrittää sivusto siten, että alisivustoja ja sivuja ei näytetä automaattisesti.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Siirtyminen.

  Huomautus: Siirtyminen-komento näkyy Ulkoasu-kohdassa vain, jos julkaisuominaisuudet ovat käytössä sivustossasi ja sinulla on vähintään SharePoint-sivuston Suunnittelijat-ryhmän oletusarvoiset oikeudet.

 3. Toimi Yleinen siirtymisnäkymä ‑osassa seuraavasti:

  • Jos haluat näyttää alisivustojen linkit ylälinkkipalkissa, valitse Näytä alisivustot ‑valintaruutu.

  • Jos haluat näyttää sivujen linkit ylälinkkipalkissa, valitse Näytä sivut ‑valintaruutu.

  • Jos haluat piilottaa alisivustojen linkit ylälinkkipalkissa, poista Näytä alisivustot ‑valintaruudun valinta.

  • Jos haluat piilottaa sivujen linkit ylälinkkipalkissa, poista Näytä sivut ‑valintaruudun valinta.

  • Jos määrität, että sivustosi näyttää alisivustot ja sivut, mutta sivustosi on määritetty näyttämään pääsivuston siirtymiskohteet (ylälinkkipalkin), et näe näiden alisivustojen ja sivujen linkkejä nykyisen sivustosi siirtymisalueessa, ellei pääsivuston siirtymisasetuksiin ole myös määritetty alisivustojen ja sivujen näyttöä.

  • Jos määrität ylätason sivuston siirtymisasetuksia ja haluat, että ylätason sivuston alisivustojen alapuolella olevat sivut ja alisivustot näkyvät ylälinkkipalkin avattavissa valikoissa, määritä ylätason sivusto näyttämään alisivustonsa ja sivunsa sekä yksittäiset alisivustot näyttämään omat alisivustonsa ja sivunsa.

  • Jos et halua kaikki alisivustot ja sivut näkyvät, voit piilottaa sivut ja alisivustot yksitellen sen jälkeen, kun olet määrittänyt niiden näyttämiseen. Saat lisätietoja tämän artikkelin Näytä tai piilota alisivustojen ja sivujen ylälinkkipalkissa .

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×