Yksinkertaisen organisaatiokaavion luominen Publisherissa

Publisher for Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Organisaatiokaavion esimerkkikuva

Voit luoda yksinkertaisen organisaatiokaavion julkaisun käyttämällä muodot edustavat sijaintien hallinta ja kunkin johtajan raportointi ja yhdistämällä ne sitten yhdysviivat.

Organisaatiokaavion luominen

Muotojen lisääminen

 1. Lisää -valikosta muodotja valitse sitten haluamasi muoto.

 2. Valitse julkaisun, johon wan Lisää muoto.

 3. Muuta muodon kokoa, väriä, täyttöä tai viivaa.

  1. Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muotoile automaattista muotoa.

  2. Valitse Muotoile automaattista muotoa -valintaikkunassa haluamasi asetukset. Jos haluat muuttaa täyttö, valitse värit ja viivat -välilehti. Täyttö-kohdassa uusi väri väri -luettelosta tai luoda materiaalikuvion, kuvion tai liukuväriTäyttötehosteet .

 4. Kun muodon ulkoasu on sellainen kuin haluat, napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Kopioi.

 5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa, johon haluat sijoittaa objektin kopio ja valitse sitten Liitä.

 6. Toista vaihe 5 ja, kunnes olet lisännyt kaikki haluamasi muodot haluat niiden tiedot kaavioon.

Muotojen yhdistäminen

Yhdysviivat yhdistävät muotoja

1 valitseminen yhdistinviivan määrittäminen

2 ensimmäisen liityntäkohtaan

3 toiseen liityntäkohtaan; liityntäkohdat sinisiksi, kun valitset muodon.

 1. Valitse Lisää -valikosta muodotja valitse sitten yhdysviiva, jonka haluat esimerkiksi kulma.

 2. Osoita hiirellä kohtaa, johon haluat liittää yhdysviivan, kuten organisaatiokaavion ylimmän päällikön muodon alaosaa.

  Liityntäkohdat sinisiksi, kun valitset muodon.

 3. Valitse ensimmäisen liityntäkohtaan, osoita toisen objektin (esimerkiksi ensimmäisen raportoinnin sijainti muodon organisaatiokaavion) ja valitse sitten toiseen liityntäkohtaan.

 4. Toista vaiheet 1 – 3, jos haluat lisätä kaikki yhdistimen rivit, jotka haluat.

 5. Valinnainen: Vaihda värin tai leveyden yhdysviivojen.

  1. Valitse yhdysviivat, joita haluat muuttaa. Voit valita useita yhdysviivoja pitämällä VAIHTONÄPPÄIMEN painettuna, kun napsautat kutakin yhdysviivaa hiirellä.

  2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile automaattista muotoaja valitse sitten värit ja viivat -välilehti.

  3. Valitse Viiva-kohdasta haluamasi asetukset.

Tekstin lisääminen

 1. Voit lisätä organisaatiokaavion muotoon tekstiä napsauttamalla muotoa ja kirjoittamalla sitten haluamasi tekstin.

 2. Voit muotoilla tekstiä, valitse muodon sisällä olevaa tekstiä ja Tekstikehystyökalut -välilehdessä haluamasi asetukset.

Muotojen ja yhdysviivojen siirtäminen organisaatiokaaviossa

Nyt kun olet lisännyt organisaatiokaavioon muodot ja yhdysviivat, saatat haluta vielä korjailla kunkin objektin paikkaa.

Muodon siirtäminen

 1. Napsauta hiirellä muotoa, jonka haluat siirtää.

 2. Tee jokin seuraavista:

  Muodon vetäminen hiirellä uuteen paikkaan

  • Aseta hiiren osoitin muodon kohdalle. Kun hiiriosoittimesta tulee Kohdistimen siirtäminen , vedä muoto uuteen paikkaan. Jos haluat vetää muotoa suoraa linjaa pitkin, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna, kun vedät muotoa hiirellä.

   Huomautus: Jos käytössä on jokin seuraavista Kohdista -komento, muoto saattaa Kohdista lähimpään apuviivaan, muotoa tai viivaimen kohdalle, kun vapautat hiiripainikkeen.

  Muodon siirtäminen vähittäin

  • Siirrä muotoa haluamaasi suuntaan painamalla nuolinäppäintä.

   Objekti siirtyy määritetyn etäisyyden verran joka kerran, kun painat nuolinäppäintä. Oletusetäisyys on 0,13 tuumaa (tai sitä vastaava, jos käytössä on jokin toinen mittayksikkö). Voit kuitenkin muuttaa tätä arvoa.

   1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Lisäasetukset.

   2. Valitse Muokkausasetukset- siirtävät objekteja -valintaruutu ja kirjoita etäisyys, jonka haluat objektien siirtyvän niitä vähittäin.

  Objektin sijoittaminen sivulla tarkasti

  1. Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella.

  2. Valitse pikavalikosta Muotoile automaattista muotoa ja valitse sitten Asettelu-välilehti.

  3. Kirjoita Paikka sivulla -kohtaan objektin tai objektiryhmän vaaka- ja pystysuuntainen sijainti.

  4. Valitse OK.

   Vihje: Kun napsautat hiirellä objektia, voit nähdä sen tarkan sijainnin ikkunan alareunan tilarivillä.

Yhdysviivan siirtäminen

 1. Napsauta hiirellä yhdysviivaa, jonka haluat siirtää.

 2. Tee jompikumpi tai molemmat seuraavista:

  • Jos haluat siirtää yhdysviivan toista päätä, pidä hiiren osoitinta siirrettävän pään päällä, kunnes hiiriosoitin muuttuu hiusristikoksi, ja vedä sitten hiirellä yhdysviivan päätä ja liitä se toiseen paikkaan.

   Jos haluat ohittaa automaattisen liittämisen, pidä ALT-näppäin painettuna, kun vedät yhdysviivan päätä. Tällöin voit siirtää yhdysviivan pään haluamaasi kohtaan ilman, että pää kiinnittyy mihinkään objektiin.

  • Jos haluat siirtää koko yhdysviivaa, vedä sitä hiirellä keskeltä (ei keltaisen vinoneliön kohdalta).

Organisaation käsitteleminen yhtenä objektina

Kun organisaatiokaavio on ulkoasultaan sellainen kuin haluat, haluat ehkä ryhmittää kaikki muodot ja yhdysviivat yhdeksi objektiksi. Objektien ryhmityksen ansiosta koko organisaatiokaavion siirtäminen ja sen koon muuttaminen on helppoa, eivätkä yksittäiset muodot ja yhdysviivat pääse siirtymään vahingossa.

Objektien ryhmittäminen

 1. Vedä hiiriosoitin Piirrä organisaatiokaavion muotojen ja yhdysviivojen ympärille valintakehys.

 2. Piirtotyökalut-Muotoile -välilehdessä ryhmä.

Jos haluat tehdä muutoksia kaavioon, voit purkaa muotojen ja yhdistimien valitsemalla Pura ryhmittely.

Julkaisun valmisteleminen organisaatiokaaviota varten

Ennen kuin luot kaavion, Näytä Perusmuodot ja Yhdysviivat -alivalikoita irrallinen työkalurivit, niin, että sinun ei tarvitse tuoda alivalikkoja näyttöön aina, kun haluat lisätä muodon tai yhdysviivan rivi.

 1. Avaa tai luo julkaisu, johon haluat lisätä organisaatiokaavion.

 2. Napsauta Objektit-työkalurivin Automaattiset muodot -painiketta Painikkeen kuva ja valitse sitten Yhdysviivat.

 3. Vedä siirtäminen käsitellä Siirtokahvan kuva yläreunaan Yhdysviivat -alivalikon sijaintiin, jossa voit tarkastella julkaisun työskentelyn aikana.

  Yhdysviivat-alivalikko muuttuu irralliseksi työkaluriviksi.

 4. Napsauta Objektit-työkalurivin Automaattiset muodot -painiketta Painikkeen kuva ja valitse sitten Perusmuodot.

 5. Vedä siirtäminen käsitellä Siirtokahvan kuva yläreunaan Perusmuodot -alivalikon sijaintiin, jossa voit tarkastella julkaisun työskentelyn aikana.

  Perusmuodot-alivalikko muuttuu irralliseksi työkaluriviksi.

  Kuva Publisherin Yhdysviivat-työkalurivistä ja Perusmuodot-työkalurivistä

Organisaatiokaavion luominen

Nyt kun Yhdysviivat- ja Perusmuodot-työkalurivit ovat näkyvissä, voit aloittaa organisaatiokaavion luomisen.

Muotojen luominen

 1. Napsauta Perusmuodot-työkalurivillä organisaatiokaavioon lisättävää muotoa, kuten Suorakulmiota Painikkeen kuva , ja napsauta sitten julkaisun kohtaa, johon haluat lisätä muodon.

 2. Muuta muodon kokoa, väriä, täyttöä tai viivaa.

  miten

  1. Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muotoile automaattista muotoa.

   Näyttöön tulee Muotoile automaattista muotoa -valintaikkuna.

  2. Valitse haluamasi asetukset. Jos haluat esimerkiksi muuttaa muodon täyttöä, valitse Värit ja viivat -välilehti. Valitse Täyttö-kohdan Väri-luettelosta uusi väri tai valitse Täytön tehosteet -kohdasta materiaalikuvio, kuvio tai liukuväri.

 3. Kun muodon ulkoasu on sellainen kuin haluat, napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Kopioi.

 4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa, johon haluat lisätä objektin, ja valitse sitten Liitä.

 5. Toista vaihe 4, kunnes olet lisännyt kaikki haluamasi muodot kaaviota varten.

Muotojen yhdistäminen

Yhdysviivat-työkalurivin käyttäminen organisaatiokaavion luomisessa

1 yhdysviiva

2 ensimmäisen liityntäkohtaan

3 toiseen liityntäkohtaan; Liityntäkohdat näkyvät sininen ympyrät, kun valitset muodon.

 1. Kaksoisnapsauta Yhdysviivat-työkalurivillä haluamaasi yhdysviivaa, kuten Kulmayhdysviivaa.

  Huomautus: Kun kaksoisnapsautat yhdysviivaa, painike säilyy valittuna, kun lisäät haluamasi yhdysviivat.

 2. Osoita hiirellä kohtaa, johon haluat liittää yhdysviivan, kuten organisaatiokaavion ylimmän päällikön muodon alaosaa.

  Liityntäkohdat näkyvät sinisinä ympyröinä, kun osoitat muotoa hiirellä.

 3. Napsauta hiirellä ensimmäistä haluamaasi liityntäkohtaa, aseta hiiren osoitin toisen objektin kohdalle (esimerkiksi organisaatiokaavion ensimmäisen alaisen muodon kohdalle) ja napsauta sitten toista liityntäkohtaa.

 4. Toista vaiheet 2 – 3, jolloin kaikki haluamasi yhdysviivat, johon haluat lisätä.

 5. Kun olet lisännyt haluamasi yhdysviivat, peruuta yhdysviivapainikkeen valinta joko napsauttamalla vaiheessa 1 Yhdysviivat-työkaluriviltä valitsemaasi yhdysviivaa tai painamalla ESC-näppäintä.

 6. Muuta yhdysviivojen väriä tai paksuutta.

  1. Valitse yhdysviivat, joita haluat muuttaa. Voit valita useita yhdysviivoja pitämällä VAIHTONÄPPÄIMEN painettuna, kun napsautat kutakin yhdysviivaa hiirellä.

  2. Valitse Muotoile-valikosta Automaattinen muoto ja valitse sitten Värit ja viivat -välilehti.

  3. Valitse Viiva-kohdasta haluamasi asetukset.

Tekstin lisääminen

 1. Voit lisätä organisaatiokaavion muotoon tekstiä napsauttamalla muotoa ja kirjoittamalla sitten haluamasi tekstin.

 2. Voit muotoilla tekstiä valitsemalla muodon sisällä olevan tekstin ja käyttämällä sitten Muotoilu-työkalurivin asetuksia.

Muotojen ja yhdysviivojen siirtäminen organisaatiokaaviossa

Nyt kun olet lisännyt organisaatiokaavioon muodot ja yhdysviivat, saatat haluta vielä korjailla kunkin objektin paikkaa.

Muodon siirtäminen

 1. Napsauta hiirellä muotoa, jonka haluat siirtää.

 2. Tee jokin seuraavista:

  Muodon vetäminen hiirellä uuteen paikkaan

  • Aseta hiiren osoitin muodon kohdalle. Kun hiiriosoittimesta tulee Kohdistimen siirtäminen , vedä muoto uuteen paikkaan. Jos haluat vetää muotoa suoraa linjaa pitkin, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna, kun vedät muotoa hiirellä.

   Huomautus: Jos käytössä on jokin seuraavista Kohdista -komento, muoto saattaa Kohdista lähimpään apuviivaan, muotoa tai viivaimen kohdalle, kun vapautat hiiripainikkeen.

  Muodon siirtäminen vähittäin

  • Siirrä muotoa haluamaasi suuntaan painamalla nuolinäppäintä.

   Objekti siirtyy määritetyn etäisyyden verran joka kerran, kun painat nuolinäppäintä. Oletusetäisyys on 0,13 tuumaa (tai sitä vastaava, jos käytössä on jokin toinen mittayksikkö). Voit kuitenkin muuttaa tätä arvoa.

   1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse sitten Muokkaa-välilehti.

   2. Valitse Nuolinäppäimet siirtävät objekteja -valintaruutu ja lisää sitten siirtoväli, jonka verran haluat objektien siirtyvän niitä vähittäin siirrettäessä.

  Objektin sijoittaminen sivulla tarkasti

  1. Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella.

  2. Valitse pikavalikosta Muotoile automaattista muotoa ja valitse sitten Asettelu-välilehti.

  3. Kirjoita Paikka sivulla -kohtaan objektin tai objektiryhmän vaaka- ja pystysuuntainen sijainti.

  4. Valitse OK.

   Vihje: Kun napsautat hiirellä objektia, voit nähdä sen tarkan sijainnin ikkunan alareunan tilarivillä.

Yhdysviivan siirtäminen

 1. Napsauta hiirellä yhdysviivaa, jonka haluat siirtää.

 2. Tee jompikumpi tai molemmat seuraavista:

  • Jos haluat siirtää yhdysviivan toista päätä, pidä hiiren osoitinta siirrettävän pään päällä, kunnes hiiriosoitin muuttuu hiusristikoksi, ja vedä sitten hiirellä yhdysviivan päätä ja liitä se toiseen paikkaan.

   Jos haluat ohittaa automaattisen liittämisen, pidä ALT-näppäin painettuna, kun vedät yhdysviivan päätä. Tällöin voit siirtää yhdysviivan pään haluamaasi kohtaan ilman, että pää kiinnittyy mihinkään objektiin.

  • Jos haluat siirtää koko yhdysviivaa, vedä sitä hiirellä keskeltä (ei keltaisen vinoneliön kohdalta).

Organisaation käsitteleminen yhtenä objektina

Kun organisaatiokaavio on ulkoasultaan sellainen kuin haluat, haluat ehkä ryhmittää kaikki muodot ja yhdysviivat yhdeksi objektiksi. Objektien ryhmityksen ansiosta koko organisaatiokaavion siirtäminen ja sen koon muuttaminen on helppoa, eivätkä yksittäiset muodot ja yhdysviivat pääse siirtymään vahingossa.

Objektien ryhmittäminen

 1. Napsauta Objektit-työkalurivin Valitse objektit -työkalua Painikkeen kuva ja vedä valintakehys organisaatiokaavion muotojen ja yhdysviivojen ympärille.

 2. Napsauta valintakehyksen alapuolella olevaa Ryhmitä objektit -painiketta Painikkeen kuva .

Jos haluat tehdä kaavioon muutoksia, voit purkaa muotojen ja yhdysviivojen ryhmityksen.

Objektien ryhmityksen purkaminen

 1. Valitse ryhmitetyt objektit (organisaatiokaavio).

 2. Napsauta valintakehyksen alapuolella olevaa Pura objektien ryhmitys -painiketta Painikkeen kuva .

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×