Yhteyden ominaisuudet

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Yhteyden ominaisuudet -valintaruudun avulla voit hallita useita ulkoisten tietolähteiden yhteysasetuksia, käyttää ja uudelleenkäyttää yhteystiedostoja tai vaihtaa niitä.

Tärkeää: Tietokoneesi yhteydet ulkoisiin tietoihin saattavat olla tällä hetkellä poissa käytöstä. Jotta voit muodostaa yhteyden tietoihin avatessasi työkirjan, tietoyhteydet on otettava käyttöön Valvontakeskus-rivin avulla tai työkirja on sijoitettava luotettavaan sijaintiin. Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa:

Yhteyden nimi- ja Kuvaus-ruudut
Näissä ruuduissa näkyvät yhteyden nimi ja valinnainen kuvaus. Voit muuttaa nimeä ja kuvausta valitsemalla ruudussa olevan tekstin ja muokkaamalla sitä. Yhteyden nimi ja kuvaus näkyvät Työkirjan yhteydet -valintaikkunassa. (Valitse Tiedot-välilehden Yhteydet-ryhmästä Yhteydet.)

Sisältö

Käyttö-välilehden asetukset

Määritys-välilehden asetukset

Käyttö-välilehden asetukset

Käyttö-välilehden asetukset määrittävät yhteystietojen käyttötavan työkirjassa.

Päivitysasetukset

Salli päivittäminen taustalla    Kun valitset tämän valintaruudun, Excel suorittaa kyselyn taustalla. Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, Excel suorittaa kyselyn odottaessasi. Taustalla suoritettavan kyselyn aikana voit käyttää Exceliä.

Päivitä n minuutin välein    Valitse tämä valintaruutu, kun haluat sallia ulkoisten tietojen automaattisen päivityksen säännöllisin väliajoin, ja syötä päivitystoimintojen aikaväli minuutteina. Poistamalla valintaruudun valinnan poistat käytöstä ulkoisten tietojen automaattisen päivityksen.

Päivitä tiedot, kun tiedosto avataan    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat päivittää ulkoiset tiedot automaattisesti avatessasi työkirjan. Poista valintaruudun valinta, jos haluat avata työkirjan välittömästi ilman ulkoisten tietojen päivitystä.

Poista ulkoiset tiedot kyselytaulukosta ennen työkirjan tallennusta    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tallentaa työkirjan sekä kyselymääritykset mutta et ulkoisia tietoja. Poista valintaruudun valinta, jos haluat tallentaa työkirjan sekä kyselymäärityksen ja tiedot. Valintaruutu on valittavissa vain, kun Päivitä tiedot, kun tiedosto avataan -valintaruutu on valittuna.

OLAP-palvelimen muotoilu

Määrittää, haetaanko seuraavat OLAP-palvelimen muotoilut palvelimelta ja näytetäänkö ne tietojen kanssa.

Lukumuotoilu    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat ottaa lukumuotoilun, kuten valuutan, päivämäärän tai kellonajan muotoilun, käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Fonttityyli    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat ottaa käyttöön fonttityylit, kuten lihavoinnin, kursivoinnin, alleviivauksen tai yliviivauksen, tai poistaa ne käytöstä.

Täyttöväri    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat ottaa täyttövärit käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Tekstin väri    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat ottaa tekstin värit käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Yksityiskohtaiset OLAP-tiedot

Noudettavien tietueiden enimmäismäärä    Syötä luku 1 - 10 000, jos haluat määrittää noudettavien tietueiden enimmäismäärän, kun hierarkian tietotasoa laajennetaan.

Kieli

Tietojen ja virheiden noutaminen Officen näyttökielellä, kun saatavissa    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä saatavilla olevien käännettyjen tietojen ja virheiden haun OLAP-palvelimelta.

Sivun alkuun

Määritys-välilehden asetukset

Määritys-välilehden asetukset märittävät tietojen määritystavan ja yhteystietojen lähteen eli joko työkirjan tai yhteystiedoston.

Yhteyden tyyppi    Näyttää yhteydestä, jota käytetään, kuten Office Data Connection tai Microsoft Access-tietokanta.

Yhteystiedosto    Näyttää nykyisen yhteystiedoston, jota käytetään yhteystietojen tallennukseen ja jonka avulla voidaan vaihtaa korjattuun tai uuteen yhteystiedostoon. Jos tämä kenttä on tyhjä, yhteystiedostoa ei ole koskaan käytetty tai sitä on käytetty ja muokattu niin, että linkki yhteystiedostoon on katkennut.

Voit muodostaa uudelleen linkin yhteystiedostoon, jos sitä on esimerkiksi päivitetty ja haluat käyttää uutta versiota tai jos haluat muuttaa nykyistä yhteyttä ja käyttää eri yhteystiedostoa. Valitse Selaa, joka avaa Valitse tietolähde ‑valintaikkunan. Nyt voit valita korjatun yhteystiedoston tai toisen yhteystiedoston tai luoda uuden yhteystiedoston valitsemalla Uusi lähde, joka avaa ohjatun tietoyhteyden muodostamisen.

Huomautus: Varmista, että uusi yhteystiedosto vastaa objektia, jossa on tietoyhteys. Voit vaihtaa yhteyttä, mutta et voi vaihtaa seuraavien objektien yhteyksiä keskenään:

 • OLAP-pivot-taulukko tai -pivot-kaavioraportti

 • Muu kuin OLAP-pivot-taulukko tai pivot-kaavioraportti

 • Excel-taulukko

 • Tekstitiedosto

 • XML-taulukko

 • Web-sivun Web-kysely

Käytä aina yhteystiedostoa    Valitsemalla tämän valintaruudun varmistat, että tietojen näyttämisessä ja päivittämisessä käytetään aina yhteystiedoston uusinta versiota. Poista valintaruudun valinta, jos haluat käyttää Excel-työkirjan yhteystietoja.

Tärkeää: Jos yhteystiedosto ei ole käytettävissä, Excel käyttää työkirjaan tallennettuja yhteystietoja. Jos haluat varmistaa, että yhteystiedoston uusin versio on aina käytössä, tarkista, että yhteystiedosto on saatavissa ja käytettävissä.

Yhteysmerkkijono    Näyttää nykyiset yhteystiedot yhteysmerkkijonona. Yhteysmerkkijonon avulla voit vahvistaa kaikki yhteystiedot ja muokata tiettyjä yhteystietoja, joita ei voi muuttaa Yhteyden ominaisuudet -valintaikkunan kautta.

Tallenna salasana    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tallentaa käyttäjänimen ja salasana Yhteystiedostoon. Tallennettua salasanaa ei salata. Poista valintaruudun valinta, jos käyttäjänimeä ja salasanaa vaaditaan tietolähteen ensimmäisellä käyttökerralla. Valintaruutua ei voi käyttää tekstitiedostosta tai Web-kyselystä noudettujen tietojen yhteydessä.

Tietoturvahuomautus: Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Komentolaji    Valitse yksi seuraavista komentolajeista:

 • SQL

 • Taulukko

 • Oletus

Jos yhteys on muodostettuna OLAP-tietolähteeseen, näyttöön tulee Kuutio, mutta komentotyyppiä ei voi muuttaa.

Komentoteksti     Määrittää tämän komentolajin perusteella palautettavat tiedot. Jos esimerkiksi komentolajina on Taulukko, näyttöön tulee taulukon nimi. Jos komentolajina on SQL, palautettavien tietojen määrittämiseen käytetty SQL-kysely tulee näkyviin. Voit muuttaa komentotekstiä valitsemalla ruudun tekstin ja muokkaamalla sitä.

Excel-palvelut    Todennusasetukset-painiketta napsauttamalla voit avata Excel-palveluiden todennusasetukset -valintaikkunan ja valita todennusmenetelmän, jota käytetään työkirjaan liitettyjen tietolähteiden yhteydessä ja Excel-palveluita näytettäessä. Valitse jokin seuraavista tietolähteen kirjautumisvaihtoehdoista:

 • Windows-todennus    Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää nykyisen käyttäjän Windows-käyttäjänimeä ja salasanaa. Tämä on turvallisin tapa, mutta se saattaa vaikuttaa suorituskykyyn, jos käyttäjiä on useita.

 • SSS    Valitse tämä asetus, kun suojatun Tallennuspalvelu ja kirjoita SSS tunnus -tekstiruutuun haluamasi tunnistemerkkijono. Sivuston järjestelmänvalvoja määrittää SharePoint-sivuston suojatun Tallennuspalvelu tietokantaan kohtaa, johon voidaan tallentaa käyttäjänimi ja salasana. Tätä menetelmää voi olla tehokkaasti milloin on useita käyttäjiä.

 • Ei mitään    Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää todennusmerkkijonoon tallennettuja tietoja, esimerkiksi valitessasi Tallenna salasana -valintaruudun.

  Tietoturvahuomautus: Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Huomautus: Todennusasetusta käytetään ainoastaan Microsoft Excel Services ‑palveluissa eikä sitä käytetä Excel-työpöytäohjelmassa. Jos haluat varmistaa, että samat tiedot ovat käytössä, kun avaat työkirjan Excelissä tai Excel Services ‑palveluissa, tarkista, että yhteyden todennusasetukset ovat samat Excelissä ja Excel Services ‑palveluissa.

Muokkaa kyselyä    Tätä painiketta napsauttamalla voit muuttaa kyselyä, jota käytetään tiedon hakuun tietolähteestä. Näyttöön tulee tietolähdetyypin mukaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Officen tietokantayhteystiedoston (.odc) OLEDB-yhteyden ohjattu muodostaminen.

 • ODBC-yhteyden Microsoft Query.

 • Web-sivun Muokkaa Web-kyselyä -valintaikkuna.

 • Tekstitiedoston ohjattu tuominen.

Huomautus: Et voi muokata kyselyä, jos yhteystiedot ovat tällä hetkellä linkitettyinä yhteystiedostoon.

Parametrit    Napsauttamalla tätä painiketta, saat näkyviin Parametrit -valintaikkunasta ja voit muokata parametrin tietoja Microsoft Queryn tai Web-kyselyn yhteyden.

Yhteystiedoston vienti    Tätä painiketta napsauttamalla saat näkyviin Tallenna tiedosto -valintaikkunan, jonka avulla voit tallentaa nykyiset yhteystiedot yhteystiedostoon.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×