Yhteyden luominen, muokkaaminen tai poistaminen

Kun olet luonut tietokantaan taulukon jokaista aihetta varten, sinun täytyy antaa Office Access 2007 -ohjelmalle keinot yhdistää nämä tiedot uudelleen tarvittaessa. Voit tehdä sen sijoittamalla yhteisiä kenttiä toisiinsa liittyviin taulukoihin ja määrittämällä taulukoiden välille yhteyksiä. Sen jälkeen voit luoda kyselyjä, lomakkeita ja raportteja, jotka näyttävät tietoja useista taulukoista samalla kertaa.

Tämä artikkeli sisältää vaiheittaiset ohjeet taulukon yhteyden luontia, muokkausta ja poistoa varten. Opit, kuinka viite-eheys säilytetään haluttaessa estää yhteydettömien tietueiden luonti, kuinka liitoksen lajilla määritetään, mitkä tietueet yhteyksien kummaltakin puolelta sisällytetään kyselyn tulokseen, ja kuinka viittaukset synkronoituina pitävät johdannaisasetukset määritetään.

Lisätietoja taulukoiden yhteyksistä on artikkelissa Taulukoiden yhteyksien opas.

Artikkelin sisältö

Taulukon yhteyden luominen

Taulukon luominen käyttämällä Yhteydet-tiedostovälilehteä

Taulukon yhteyden luominen käyttämällä Kenttäluettelo-ruutua

Taulukon yhteyden muokkaaminen

Viite-eheyden säilyttäminen

Taulukon yhteyden poistaminen

Taulukon yhteyden luominen

Voit luoda taulukon yhteyden käyttämällä Yhteydet-ikkunaa tai vetämällä kentän taulukkonäkymään Kenttäluettelo-ruudusta. Kun taulukoiden välille luodaan yhteys, yhteisillä kentillä ei tarvitse olla samaa nimeä, vaikka usein niillä on. Sen sijaan näiden kenttien tietotyypin on oltava sama. Jos perusavainkenttä on laskurikenttä, viiteavainkenttä voi kuitenkin olla lukukenttä, jos molempien kenttien KentänKoko-ominaisuus on sama. Yhteydessä voi olla esimerkiksi laskurikenttä ja lukukenttä, jos molempien kenttien KentänKoko-ominaisuuden asetuksena on Pitkä kokonaisluku. Jos molemmat yhteiset kentät ovat lukukenttiä, niillä on oltava sama KentänKoko-ominaisuuden asetus.

Sivun alkuun

Taulukon luominen käyttämällä Yhteydet-tiedostovälilehteä

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Yhteydet.

  Accessin valintanauhan kuva

 4. Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä, Näytä taulukko -valintaikkuna tulee näyttöön automaattisesti. Jos se ei tule näyttöön, valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Näytä taulukko.

  Valintanauhan Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmä

  Näytä taulukko -valintaikkunassa näkyvät tietokannan kaikki taulukot ja kyselyt. Jos haluat nähdä vain taulukot, valitse Taulukot. Jos haluat nähdä vain kyselyt, valitse Kyselyt. Jos haluat nähdä molemmat, valitse Molemmat.

 5. Valitse yksi tai useita taulukoita tai kyselyjä ja valitse sitten Lisää. Kun olet lopettanut taulukoiden ja kyselyjen lisäämisen Yhteydet-tiedostovälilehteen, valitse Sulje.

 6. Vedä kenttä (yleensä perusavain) yhdestä taulukosta toisen taulukon yhteiseen kenttään (viiteavaimeen). Jos haluat vetää useita kenttiä, pidä CTRL-näppäintä alhaalla, napsauta kutakin kenttää ja vedä ne sen jälkeen.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

  Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna

 7. Varmista, että valintaikkunassa näkyvät kenttien nimet ovat yhteyden yhteisiä kenttiä. Jos kentän nimi on väärä, napsauta kentän nimeä ja valitse asiaankuuluva kenttä luettelosta.

  Jos haluat säilyttää viite-eheyden tätä yhteyttä varten, valitse Säilytä viite-eheys -valintaruutu. Lisätietoja viite-eheydestä on kohdassa Viite-eheyden säilyttäminen.

  Lue lisäksi artikkeli Taulukoiden yhteyksien opas.

 8. Valitse Luo.

  Access piirtää kahden taulukon välille yhteysviivan. Jos valitsit Säilytä viite-eheys -valintaruudun, viiva näyttää paksummalta kummassakin päässä. Lisäksi vain jos valitsit Säilytä viite-eheys -valintaruudun, yhteysviivan toisella puolella paksussa päässä näkyy luku 1 ja viivan toisella puolella paksussa päässä näkyy äärettömän symboli (), kuten seuraavassa kuvassa.

Kentän vetäminen taulukosta toisen taulukon vastaavaan kenttään

Huomautukset: 

 • Yksi-yhteen-yhteyden luominen    Kummallakin yhteisellä kentällä (yleensä perusavain- ja viiteavainkentällä) on oltava ainutkertainen indeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden kenttien Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava Kyllä (ei kaksoisarvoja). Jos molemmilla kentillä on ainutkertainen indeksi, Access luo yksi-yhteen-yhteyden.

 • Yksi-moneen-yhteyden luominen    Yhteyden toisella puolella olevalla kentällä (yleensä perusavaimella) on oltava ainutkertainen indeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän kentän Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava Kyllä (ei kaksoisarvoja). Monta-puolella olevalla kentällä ei saa olla ainutkertaista indeksiä. Sillä voi olla indeksi, mutta sen on sallittava kaksoisarvot. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän kentän Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava joko Ei tai Kyllä (kaksoisarvot sallittuja). Kun toisella kentällä on ainutkertainen indeksi ja toisella ei ole, Access luo yksi-moneen-yhteyden.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden luominen käyttämällä Kenttäluettelo-ruutua

Office Access 2007 -ohjelmassa kenttä voidaan lisätä taulukkonäkymässä avoimena olevaan taulukkoon vetämällä se Kenttäluettelo-ruudusta. Kenttäluettelo-ruudussa näkyvät yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät ja myös tietokannan muissa taulukoissa käytettävissä olevat kentät. Kun vedät kentän ”toisesta” (ei yhteydessä olevasta) taulukosta ja suoritat sen jälkeen ohjatun hakukentän luomisen, ohjelma luo automaattisesti yksi-moneen-yhteyden Kenttäluettelo-ruudussa olevan taulukon ja sen taulukon välille, johon vedit kentän. Tämä Accessin luoma yhteys ei säilytä viite-eheyttä oletusarvon mukaan. Jos haluat säilyttää viite-eheyden, sinun täytyy muokata yhteyttä. Lisätietoja on kohdassa Taulukon yhteyden muokkaaminen.

Taulukon avaaminen taulukkonäkymään

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, johon haluat lisätä kentän ja luoda yhteyden, ja valitse sitten pikavalikosta Taulukkonäkymä.

Kenttäluettelo-ruudun avaaminen

 • Valitse Taulukko-välilehden Kentät ja sarakkeet -ryhmästä Lisää aiemmin luodut kentät.

  Accessin valintanauhan kuva

  Näyttöön tulee Kenttäluettelo-ruutu.

  Kenttäluettelo-ruutu

Kenttäluettelo-ruudussa luetellaan kaikki tietokannan muut taulukot luokkiin ryhmiteltyinä. Kun käsittelet taulukkoa taulukkonäkymässä, Access näyttää kentät Kenttäluettelo-ruudussa kahdessa luokassa: Yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät ja Muiden taulukoiden käytettävissä olevat kentät. Ensimmäisessä luokassa näkyvät taulukot, joilla on yhteys käsittelemäsi taulukon kanssa. Toisessa luokassa näkyvät taulukot, joiden kanssa taulukolla ei ole yhteyttä.

Kun napsautat Kenttäluettelo-ruudussa taulukon nimen vieressä olevaa plus-merkkiä (+), näet luettelon kaikista kyseisessä taulukossa käytettävissä olevista kentistä. Voit lisätä kentän taulukkoon vetämällä haluamasi kentän Kenttäluettelo-ruudusta taulukkoon taulukkonäkymässä.

Kentän lisääminen ja yhteyden luominen Kenttäluettelo-ruudun avulla

 1. Valitse Taulukko-välilehden Kentät ja sarakkeet -ryhmästä Lisää aiemmin luodut kentät.

  Accessin valintanauhan kuva

  Näyttöön tulee Kenttäluettelo-ruutu.

 2. Tuo taulukon kenttien luettelo näyttöön napsauttamalla Käytettävissä olevat kentät muissa taulukoissa -kohdassa taulukon nimen vieressä olevaa plusmerkkiä (+).

 3. Vedä haluamasi kenttä Kenttäluettelo-ruudusta taulukkonäkymässä avoimena olevaan taulukkoon.

 4. Kun kohdistin tulee näkyviin, pudota kenttä paikoilleen.

  Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy.

 5. Suorita ohjattu hakukentän luominen noudattamalla ohjeita.

  Kenttä tulee näkyviin taulukkonäkymässä olevaan taulukkoon.

Kun vedät kentän ”toisesta” (ei yhteydessä olevasta) taulukosta ja suoritat sen jälkeen ohjatun hakukentän luomisen, ohjelma luo automaattisesti yksi-moneen-yhteyden Kenttäluettelo-ruudussa olevan taulukon ja sen taulukon välille, johon vedit kentän. Tämä Accessin luoma yhteys ei säilytä viite-eheyttä oletusarvon mukaan. Jos haluat säilyttää viite-eheyden, sinun täytyy muokata yhteyttä. Lisätietoja on kohdassa Taulukon yhteyden muokkaaminen.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden muokkaaminen

Taulukon yhteyttä muutetaan valitsemalla se Yhteydet-tiedostovälilehdessä ja muokkaamalla sitä sen jälkeen.

 1. Sijoita kohdistin siten, että se osoittaa yhteysviivaa, ja valitse sitten viiva napsauttamalla sitä.

  Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 2. Kun yhteysviiva on valittuna, kaksoisnapsauta sitä.

  TAI

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunan avaaminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Yhteydet.

  Näyttöön tulee Yhteydet-tiedostovälilehti.

  Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-tiedostovälilehden, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmästä Kaikki yhteydet.

  Valintanauhan Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmä

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

  Lisätietoja Näytä piilotetut objektit -asetuksesta on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

 5. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 6. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  TAI

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

  Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna

 7. Tee haluamasi muutokset ja valitse sitten OK.

  Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunan avulla voidaan muuttaa taulukon yhteyttä. Voit muuttaa yhteyden kummallakin puolella olevia taulukoita tai kyselyjä tai kummallakin puolella olevia kenttiä. Voit myös määrittää liitoksen lajin tai säilyttää viite-eheyden ja valita johdannaisasetuksen. Lisätietoja liitoksen lajista ja sen määrittämisestä on kohdassa Liitoksen lajin määrittäminen. Lisätietoja viite-eheyden säilyttämisestä ja johdannaisasetuksen valitsemisesta on kohdassa Viite-eheyden säilyttäminen.

Liitoksen lajin määrittäminen

Kun taulukon yhteys määritetään, yhteyden tiedot ilmoittavat kyselyn rakenteesta. Jos esimerkiksi määrität yhteyden kahden taulukon välille ja luot sen jälkeen näitä kahta taulukkoa käyttävän kyselyn, Access valitsee automaattisesti oletusvastinekentät yhteydessä määritettyjen kenttien perusteella. Voit korvata nämä alkuperäiset oletusarvot kyselyssä, mutta yhteyden antamat arvot osoittautuvat usein oikeiksi. Koska tietojen vastineiden etsiminen ja tietojen yhdistäminen useammasta kuin yhdestä taulukosta tehdään usein kaikissa tietokannoissa lukuun ottamatta yksinkertaisimpia tietokantoja, oletusarvojen määrittäminen luomalla yhteyksiä voi säästää aikaa ja olla hyödyllistä.

Usean taulukon kyselyssä tietoja yhdistetään useammasta kuin yhdestä taulukosta etsimällä yhteisten kenttien arvojen vastineet. Vastineiden etsimisen ja yhdistämisen tekevää toimintoa kutsutaan liitokseksi. Oletetaan, että haluat näyttää asiakastilaukset. Luot kyselyn, joka liittää Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon Asiakastunnus-kentän kohdalta. Kyselyn tulos sisältää asiakastietoja ja tilaustietoja vain niiltä riveiltä, joilta löytyi vastine.

Yksi arvoista, joka jokaiselle yhteydelle voidaan määrittää, on liitoksen laji. Liitoksen laji ilmoittaa Accessille, mitkä tietueet kyselyn tulokseen sisällytetään. Tarkastellaan uudelleen kyselyä, joka liittää Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon asiakastunnusta vastaavien yhteisten kenttien kohdalta. Käytettäessä liitoksen oletuslajia (jota kutsutaan sisäliitokseksi) kysely palauttaa vain ne asiakasrivit ja tilausrivit, joilla yhteiset kentät (joita kutsutaan myös liitetyiksi kentiksi) ovat samat.

Oletetaan kuitenkin, että haluat sisällyttää kyselyyn kaikki asiakkaat – myös asiakkaat, jotka eivät vielä ole tehneet tilauksia. Tätä varten sinun täytyy muuttaa liitoksen laji sisäliitoksesta vasemmaksi ulkoliitokseksi kutsutuksi liitokseksi. Vasen ulkoliitos palauttaa kaikki yhteyden vasemmalla puolella olevan taulukon rivit ja vain ne rivit, jotka vastaavat oikealla puolella olevan taulukon rivejä. Oikea ulkoliitos palauttaa kaikki oikealla puolella olevat rivit ja vain ne, jotka vastaava vasemmalla puolella olevia rivejä.

Huomautus: Tässä tapauksessa ”vasen” ja ”oikea” viittaavat taulukoiden sijainteihin Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa, ei Yhteydet-tiedostovälilehdessä.

Määritä liitoksen laji sen mukaan, minkä tuloksen useimmiten haluat kyselystä, joka liittää tämän yhteyden taulukot.

Liitoksen lajin määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa Liitoksen laji.

  Näyttöön tulee Liitoksen ominaisuudet -valintaikkuna.

 2. Napsauta haluamaasi vaihtoehtoa ja valitse sitten OK.

Seuraavassa taulukossa (käytettäessä Asiakkaat- ja Tilaukset-taulukoita) näkyy kolme Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunan vaihtoehtoa, niiden käyttämä liitoksen laji ja palautetaanko kaikki rivit vai vastaavat rivit kunkin taulukon osalta.

Valinta

Relaatioliitos

Vasemmalla puolella oleva taulukko

Oikealla puolella oleva taulukko

1. Sisällytä vain rivit, joiden kummastakin taulukosta liitetyt kentät ovat samat.

Sisäliitos

Vastaavat rivit

Vastaavat rivit

2. Sisällytä KAIKKI Asiakkaat-taulukon tietueet ja vain ne Tilaukset-taulukon tietueet, joissa liitetyt kentät ovat samat.

Vasen ulkoliitos

Kaikki rivit

Vastaavat rivit

3. Sisällytä KAIKKI Tilaukset-taulukon tietueet ja vain ne Asiakkaat-taulukon tietueet, jossa liitetyt kentät ovat samat.

Oikea ulkoliitos

Vastaavat rivit

Kaikki rivit

Kun valitset vaihtoehdon 2 tai vaihtoehdon 3, yhteysviivassa näkyy nuoli. Nuoli osoittaa yhteyden siihen puoleen, joka näyttää vain vastaavat rivit.

Muutosten tekeminen Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunassa

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Yhteydet.

  Accessin valintanauhan kuva

  Näyttöön tulee Yhteydet-tiedostovälilehti.

  Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-tiedostovälilehden, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmästä Kaikki yhteydet.

  Valintanauhan Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmä

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

  Lisätietoja Näytä piilotetut objektit -asetuksesta on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

 5. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 6. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  TAI

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 7. Valitse Liitoksen laji.

 8. Valitse vaihtoehto Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunasta ja valitse sitten OK.

  Liitoksen ominaisuudet -valintaikkuna

 9. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Viite-eheyden säilyttäminen

Viite-eheyden tarkoituksena on estää yhteydettömät tietueet ja pitää viittaukset synkronoituina siten, että mikään tietue ei viittaa tietueisiin, joita ei enää ole. Viite-eheys säilytetään ottamalla se käyttöön taulukon yhteyttä varten. Sen jälkeen Access hylkää toiminnon, joka rikkoisi viite-eheyttä kyseisen taulukon yhteyden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että Access hylkää sekä päivitykset, jotka muuttavat viittauksen kohdetta, että poistot, jotka poistavat viittauksen kohteen. Jos haluat Accessin välittävän viittausten päivitykset ja poistot siten, että kaikki toisiinsa liittyvät rivit muuttuvat vastaavasti, katso Johdannaisasetusten määrittäminen.

Viite-eheyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Yhteydet.

  Accessin valintanauhan kuva

  Näyttöön tulee Yhteydet-tiedostovälilehti.

  Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-tiedostovälilehden, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmästä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

  Lisätietoja Näytä piilotetut objektit -asetuksesta on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

 5. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 6. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  TAI

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 7. Valitse Säilytä viite-eheys.

 8. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Kun viite-eheyden säilytys on otettu käyttöön, voimassa ovat seuraavat säännöt:

 • Yhteydessä olevan taulukon viiteavainkenttään ei voi syöttää arvoa, jos arvoa ei ole ensisijaisen taulukon perusavainkentässä – seurauksena olisi yhteydettömiä tietueita.

 • Tietuetta ei voi poistaa ensisijaisesta taulukosta, jos sitä vastaavia tietueita on yhteydessä olevassa taulukossa. Et voi esimerkiksi poistaa Työntekijät-taulukosta työntekijätietuetta, jos kyseiselle työntekijälle on määritetty tilauksia Tilaukset-taulukossa. Valitsemalla Tietueiden johdannaispoisto -valintaruudun voit kuitenkin valita, että ensisijainen tietue ja kaikki siihen liittyvät tietueet poistetaan yhdellä toiminnolla.

 • Ensisijaisessa taulukossa olevan perusavainkentän arvoa ei voi muuttaa, jos seurauksena olisi yhteydettömiä tietueita. Et voi esimerkiksi muuttaa Tilaukset-taulukossa olevaa tilausnumeroa, jos tilaukselle on määritetty rivejä Tilaustiedot-taulukossa. Valitsemalla Kenttien johdannaispäivitys -valintaruudun voit kuitenkin valita, että ensisijainen tietue ja kaikki siihen liittyvät tietueet päivitetään yhdellä toiminnolla.

  Huomautukset: Jos viite-eheyden säilyttämisen käyttöönotossa on vaikeuksia, huomaa, että seuraavien ehtojen on täytyttävä viite-eheyden säilyttämistä varten:

  • Ensisijaisen taulukon yhteisen kentän on oltava perusavain tai sillä on oltava ainutkertainen indeksi.

  • Yhteisillä kentillä on oltava sama tietotyyppi. Ainoa poikkeus on se, että laskurikenttä voidaan yhdistää sellaiseen lukukenttään, jonka KentänKoko-ominaisuuden asetuksena on Pitkä kokonaisluku.

  • Molemmat taulukot ovat samassa Access-tietokannassa. Viite-eheyttä ei voi säilyttää linkitettyjä taulukoita varten. Jos lähdetaulukot ovat kuitenkin Access-muodossa, voit avata tietokannan, johon ne on tallennettu, ja ottaa viite-eheyden käyttöön kyseisessä tietokannassa.

Johdannaisasetusten määrittäminen

Joissakin tilanteissa yhteyden "yksi"-puolella olevaa arvoa on ehkä muutettava. Tällöin haluat Accessin päivittävän automaattisesti kaikki ne rivit, joihin muutos vaikuttaa, osana yhtä toimintoa. Näin päivitys tapahtuu kokonaan eikä tietokantaan jää ristiriitoja, jotka aiheutuisivat siitä, että jotkin rivit on päivitetty ja joitakin ei ole. Kenttien johdannaispäivitys -asetuksen avulla Access auttaa välttämään tämän ongelman. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Kenttien johdannaispäivitys -asetuksen sekä päivität sen jälkeen perusavaimen, Access päivittää automaattisesti kaikki ne kentät, jotka viittaavat perusavaimeen.

Sinun täytyy ehkä poistaa myös rivi ja kaikki siihen liittyvät tietueet, esimerkiksi lähettäjän tietue ja kaikki tähän lähettäjään liittyvät tilaukset. Tämän takia Access tukee Tietueiden johdannaispoisto -asetusta. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Tietueiden johdannaispoisto -valintaruudun, Access poistaa automaattisesti kaikki ne tietueet, jotka viittaavat perusavaimeen, kun poistat perusavaimen sisältävän tietueen.

Johdannaispäivityksen ja/tai johdannaispoiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Yhteydet.

  Accessin valintanauhan kuva

  Näyttöön tulee Yhteydet-tiedostovälilehti.

  Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-tiedostovälilehden, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmästä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

  Lisätietoja Näytä piilotetut objektit -asetuksesta on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

 5. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 6. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  TAI

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 7. Valitse Säilytä viite-eheys -valintaruutu.

 8. Valitse joko Kenttien johdannaispäivitys- tai Tietueiden johdannaispoisto -valintaruutu tai valitse molemmat.

 9. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Huomautus: Jos perusavain on Laskurikentän tietotyyppikenttä, Kenttien johdannaispäivitys -valintaruudun valinnalla ei ole vaikutusta, koska laskurikentän arvoa ei voi muuttaa.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden poistaminen

Jos haluat poistaa taulukon yhteyden, sinun täytyy poistaa yhteysviiva Yhteydet-tiedostovälilehdessä. Sijoita kohdistin siten, että se osoittaa yhteysviivaa, ja napsauta sitten viivaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna. Kun yhteysviiva on valittuna, paina DEL-näppäintä. Huomaa, että kun yhteys poistetaan, myös yhteyden viite-eheyden tuki poistuu, jos se on otettu käyttöön. Sen seurauksena Access ei enää automaattisesti estä yhteydettömien tietueiden luontia yhteyden "monta"-puolelle.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Yhteydet.

  Accessin valintanauhan kuva

  Näyttöön tulee Yhteydet-tiedostovälilehti.

  Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-tiedostovälilehden, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmästä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

  Lisätietoja Näytä piilotetut objektit -asetuksesta on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

 5. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jonka haluat poistaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 6. Paina DEL-näppäintä.

  TAI

  Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten Poista.

 7. Näyttöön saattaa tulla sanoma Haluatko varmasti poistaa valitut yhteydet pysyvästi tietokannasta? Jos tämä vahvistussanoma tulee näyttöön, valitse Kyllä.

Huomautus: Jos jompikumpi taulukon yhteydessä käytetty taulukko on käytössä – ehkä toinen henkilö tai prosessi käyttää sitä tai sitä käytetään avoimessa tietokantaobjektissa, kuten lomakkeessa – yhteyttä ei voi poistaa. Näitä taulukoita käyttävät avoimet objektit on suljettava, ennen kuin yhteys yritetään poistaa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×