Yhteisön luominen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

SharePoint verkkoyhteisössä on virtual paikka, johon ideoita käsitellyt ja jaetaan. Se siirtää Avaa viestintä parantamalla keskustelut käyttäjät, jotka sekä niiden osaamisalueet jakaa tietoja muiden käyttäjien tekemät kesken. Aktiivinen osallistuminen suositellaan kautta, joka tunnistaa niiden toimintojen ja -laatua välitys jäsenet palkitsemisjärjestelmän.

Tärkeää: SharePoint yhteisön malleja ja sivustot eivät ole käytettävissä Office 365 ryhmän liitetyt sivustot. Käytä blogiin tai ryhmän sivuston.

Artikkelin sisältö

Yhteisösivustomallin käyttäminen

Yhteisösivustokokoelman luominen

Yhteisösivuston luominen

Yhteisön hallinta-asetukset

Yhteisön jäsenten hallinta

Yhteisön asetusten määrittäminen

Maineasetusten määrittäminen

Luo ja niiden liittäminen tärkeisiin osallistujiin

Merkin luominen

Merkin tietojen luominen

Merkin liittäminen

Yhteisösivustomallin käyttäminen

SharePoint-yhteisö on sivusto, joka valmistelee yhteisösivustomallin avulla yhteisön tarvitsemat sivut, verkko-osat, luettelot ja muut resurssit. Yhteisöt voidaan luoda esimerkiksi ryhmäsivuston alisivustoiksi, tai ne voidaan pinota päällekkäin omaan sivustokokoelmaansa. Kuka tahansa voi luoda yhteisön alisivustoksi, mutta vain sivustokokoelman järjestelmänvalvoja voi luoda yhteisön sivustokokoelman päätasolle.

Yhteisösivustot sisältävät neljä wikisivua (Koti, Luokat, Jäsenet ja Tietoja), jotka on tallennettu wikisivukirjastoon. Näillä sivuilla on useita verkko-osia, joiden näkyvyys määräytyy käyttäjän oikeuksien mukaan. Esimerkiksi vain yhteisön omistajat ja valvojat näkevät Hallinta-verkko-osan, jolla voi hallita yhteisöä ja sen sisältöä. Yhteisösivuja voi mukauttaa ryhmäsivustojen ja wikisivukirjastojen tavoin lisäämällä tekstiä, kuvia ja muita verkko-osia. Niinpä esimerkiksi tietyttä aihetta tai toimialuetta käsittelevän yhteisön ulkoasun pitäisi sopia kyseiseen aiheeseen. Tämä saavutetaan käyttämällä yksilöivää teemaa ja taustakuvaa sekä mukautettua sivustokuvaketta. Voit tietenkin luoda yhteisöön myös lisäsivuja muun tyypillisen SharePoint-sisällön, kuten luetteloiden ja kirjastojen, ohella.

Yhteisösivustokokoelman luominen

Sivustokokoelman järjestelmänvalvojat luovat uudet sivustokokoelmat palveltavien kohteiden hallinnasta (SharePoint Online) tai keskitetyn hallinnan keskuksesta (SharePoint Server).

 1. Valitse Järjestelmänvalvoja > Palvelun asetukset > Sivustot > Luo sivustokokoelma.

 2. Kirjoita yhteisön nimi Otsikko-kohtaan. Tämä otsikko näkyy sivuston kotisivulla ja yleisessä siirtymispalkissa sivun yläreunassa. Jos päätät lisätä linkin yhteisöön pääsivuston pikakäynnistykseen tai yleiseen siirtymispalkkiin, tämä otsikko näkyy siinä.

 3. Valitse sivuston ensisijainen kieli Valitse kieli ‑luettelosta. Käyttöliittymän teksti, kuten valikoiden nimet ja otsikot, näkyvät valitsemallasi kielellä.

 4. Valitse Valitse malli -kohdassa Yhteisösivusto.

 5. Nykyinen aikavyöhyke näkyy oletusarvoisesti Aikavyöhyke-kohdassa. Voit vaihtaa sen tarvittaessa.

 6. Kirjoita Järjestelmänvalvoja-kohtaan yhteisöä hallitsevan henkilön (tai henkilöiden) nimi. Näiden (pilkulla erotettujen) nimien on oltava yrityksen osoiteluettelossa.

 7. Lisää Tallennuskiintiö-ruutuun palvelimessa tälle sivustokokoelmalle varatun tallennustilan määrä.

 8. Lisää Palvelimen resurssien käyttökiintiö -ruutuun tälle sivustokokoelmalle varattujen palvelinresurssien määrä. Oletusarvo on 300.

Yhteisösivuston luominen

Yhteisösivusto on alisivusto, joka voidaan luoda minkä tahansa SharePoint-sivuston alaisuuteen.

 1. Napsauta ryhmäsivustossa tai muussa aiemmin luodussa sivustossa asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. >sivuston sisältö.

 2. Valitse Uusi alisivusto.

 3. Kirjoita yhteisön nimi Otsikko-kohtaan. Tämä otsikko näkyy sivuston kotisivulla ja yleisessä siirtymispalkissa sivun yläreunassa. Jos päätät lisätä linkin yhteisöön pääsivuston pikakäynnistykseen tai yleiseen siirtymispalkkiin, tämä otsikko näkyy siinä.

 4. Kirjoita Kuvaus-kohtaan lyhyt kuvaus yhteisön tarkoituksesta tai sisällöstä. Kuvaus on tärkeä, koska se näkyy yhteisöportaalissa ja sen avulla käyttäjät saavat tietää, millaisesta yhteisöstä on kysymys.

 5. Kirjoita sivuston nimi URL-nimi-kohtaan sellaisena kuin haluat sen näkyvän URL-osoitteessa.

 6. Valitse sivuston ensisijainen kieli Valitse kieli ‑luettelosta. Käyttöliittymän teksti, kuten valikoiden nimet ja otsikot, näkyvät valitsemallasi kielellä.

 7. Valitse Valitse malli -kohdassa Yhteisösivusto.

 8. Valitse Käyttöoikeudet-asetukseksi jokin seuraavista:

 9. Käytä pääsivuston käyttöoikeuksia , jos haluat perivät sivuston ylemmäs hierarkiassa yhteisösivustoon. Et voi muuttaa yhteisösivuston käyttöoikeuksia, ellei pääsivuston järjestelmänvalvojille. Tämä asetus, mieti. Periytyvät ylätason tarkoittaa yhteisön käyttäjät voivat saattaa suurempi - tai alemman tason oikeuksilla tavallista ne on varattu yhteisön roolin.

 10. Käytä yksilöllisiä käyttöoikeuksia (suositus) määrittää yhteisön jäsenet tietyt käyttöoikeudet, jotka ovat yksilöllisiä yhteisösivuston. Oikeuksia ei vaikuta muihin sivustoihin hierarkiassa.

 11. Valitse Haluatko, että tämä sivusto näytetään pääsivuston Pikakäynnistyksessä? -kohdassa

 12. Kyllä, jos haluat, että uusi yhteisö sisältyy pääsivuston pikakäynnistyspalkkiin

 13. Ei, jos et halua, että uusi yhteisö sisältyy pääsivuston pikakäynnistyspalkkiin.

 14. Valitse Haluatko käyttää pääsivuston ylintä linkkipalkkia? -kohdassa

 15. Kyllä, jos haluat lisätä linkin yhteisön pääsivuston yleiseen siirtymispalkkiin

 16. Ei, jos et halua lisätä yhteisöä yleiseen siirtymispalkkiin.

 17. Valitse Haluatko käyttää pääsivuston ylintä linkkipalkkia? -kohdassa

 18. Kyllä, jos haluat pääsivuston yleisen siirtymispalkin näkyvän, vaikka se ei sisältäisi yhteisösivustoa

 19. Ei, jos haluat piilottaa yleisen siirtymispalkin yhteisösivustossa.

 20. Valitse Luo.

Sivun alkuun

Yhteisön hallinta-asetukset

Kun olet luonut sivustokokoelman yhteisösivustomallin avulla, Sivuston asetukset -sivulla näkyy uusi asetusluokka. Voit määrittää näillä yhteisön hallinta-asetuksilla ryhmäjäsenyyden käytännöt, määrittää ja hallita keskusteluluokkia, määrittää loukkaavan sisällön käsittelytavan sekä määrittää yhteisön toimintaan osallistumisen pisteytysjärjestelmän.

Asetus

Kuvaus

Tietojen etsiminen

Keskustelujen hallinta

Yhteisön valvoja valvoo tämän keskusteluluettelon avulla kaikkia yhteisössä meneillään olevia keskusteluja. Valvojat näkevät tällä sivulla, kuka on lähettänyt kirjoituksen, kuinka moni on vastannut siihen, kuinka moni on tykännyt kirjoituksesta tai luokitellut sen ja onko kirjoitus ajankohtainen keskustelu. Valvoja myös määrittää keskustelun ajankohtaiseksi tässä luettelossa.

Yhteisön valvonta

Luokkien hallinta

Valvoja voi luoda, muokata ja poistaa keskusteluluokkia tässä luokkaluettelossa.

Yhteisön valvonta

Jäsenyyksien hallinta

Omistaja tai järjestelmänvalvoja voi seurata kaikkien jäsenien toimintoja tässä jäsenluettelossa. Järjestelmänvalvoja näkee tässä luettelossa jäsenen nimen ja valokuvan, liittymispäivän, viimeisimmät toiminnot sekä mainepisteet. Järjestelmänvalvoja voi myös liittää merkkejä jäseniin tässä luettelossa. Huomaa, että jäsenen lisääminen luetteloon ei tarkoita käyttöoikeuksien myöntämistä eikä käyttäjän lisäämistä yhteisön jäseneksi. Jos käyttäjä halutaan lisätä yhteisöön, se on tehtävä liittymismenettelyllä.

Tämä artikkeli

Yhteisön asetukset

Omistaja tai järjestelmänvalvoja määrittää tällä asetussivulla, miten uudet jäsenet hyväksytään ja otetaanko loukkaavasta sisällöstä ilmoittaminen käyttöön.

Tämä artikkeli

Maineasetukset

Omistaja tai järjestelmänvalvoja määrittää tällä asetussivulla jäsenen aktiivisuuteen perustuvan palkitsemisjärjestelmän.

Tämä artikkeli

Yhteisön jäsenten hallinta

 1. Valitse yhteisösivulla asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. > Sivuston asetukset.

 2. Valitse Yhteisön hallinta -kohdassa Jäsenten hallinta.

Yhteisön asetusten määrittäminen

 1. Valitse yhteisön aloitussivun Hallinta-verkko-osassa Yhteisön asetukset.

 2. Muuta Perustamispäivämäärä-asetuksen päivämääräksi päivä, jolloin yhteisö perustettiin. Päivämäärä näkyy yhteisön Tietoja-sivulla ja on oletusarvoisesti sivuston luontipäivä.

 3. Automaattinen hyväksyminen käyttöoikeudet pyynnötruudusta sallimaan uusia jäseniä liittymään ilman järjestelmänvalvojan tai valvojan hyväksyntää. Jos haluat liittyä, jäsenten tarvitaan vähintään lukuoikeudet. Lisätietoja käyttöoikeuksista on artikkelissa yhteisön jäsenyyksien hallinta. Huomaa, että tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos Yhteisösivusto on luotu sivustokokoelman ylimmällä.)

 4. Valitse Loukkaavan sisällön ilmoittaminen -valintaruutu, jos haluat, että yhteisön jäsenet voivat merkitä kirjoituksia valvojien arvioitaviksi. Valvojat arvioivat raportin yrityksen ohjeistuksen perusteella ja joko poistavat ilmoitetun kirjoituksen tai palauttavat sen.

Maineasetusten määrittäminen

 1. Valitse yhteisön aloitussivun Hallinta-verkko-osassa Maineen asetukset.

 2. Valitse Luokitusasetukset-kohdassa

 3. Kyllä, jos haluat, että jäsenet voivat luokitella keskusteluja ja vastauksia

 4. Ei, jos et halua jäsenten luokittelevan sisältöä

 5. Tykkää, jos haluat ottaa Tykkää / Ei tykkää -luokitusjärjestelmän käyttöön

 6. Tähtiluokitukset, jos haluat ottaa käyttöön hajautetun luokittelujärjestelmän, jossa on käytössä 1—5 tähteä.

 7. Valitse Jäsenten saavutusten pistejärjestelmä -kohdassa Ota käyttöön jäsenten saavutusten pistejärjestelmä, jos haluat käyttää pisteitä palkintona yhteisön toimintaan osallistumisesta. Anna pistemäärä, jolla jäsen palkitaan, kun tämä luo uuden kirjoituksen, vastaa kirjoitukseen tai saa kirjoituksestaan 4 tai 5 tähteä tai parhaan vastauksen merkinnän.

 8. Kirjoita Tavoitteiden saavutustasopisteet -kohtaan pisteiden lukumäärä, joka jäsenten tulee saada päästäkseen seuraavalle tasolle.

 9. Valitse Tavoitteiden saavutustasojen esittäminen -kohdassa

 10. Näyttää saavutustason kuvana, jos haluat ilmaista jäsenen saavutustason 1–5 palkin sarjoina

 11. Näyttää saavutustason tekstinä, jos haluat osoittaa jäsenen saavutustason otsikkona tai mukautettuna tekstinä.

 12. Valitse OK.

Sivun alkuun

Merkkien luominen ja niiden liittäminen tärkeisiin osallistujiin

Merkit ovat visuaalinen tapa tuoda esille yhteisön tärkeitä jäseniä. Merkit voivat liittyä jäsenen rooliin, joka voi olla esimerkiksi MVP tai valvoja, tai saavutettuun osallistumistasoon, kuten asiantuntija tai aktiivinen osallistuja. Merkkien otsikot voi muokata organisaatiokulttuuriin ja -käytäntöihin sopivaksi. Siinä missä saavutustasot viittaavat nimenomaan jäsenen mainejärjestelmässä ansaitsemiin pisteisiin, yhteisön omistaja tai valvojat voivat antaa jäsenelle merkin koska tahansa.

Kun yhteisön jäsen saa merkin, merkki ja erikoiskuvake ovat näkyvästi esillä jäsenluettelossa sekä kaikissa keskusteluissa ja vastauksissa, joihin jäsen osallistuu.

Merkin luominen

 1. Valitse yhteisön aloitussivun Hallinta-verkko-osassa Luo merkkejä.

 2. Valitse Uusi kohde.

 3. Kirjoita merkin nimi.

 4. Napsauta Tallenna.

Merkin tietojen luominen

 1. Valitse yhteisön aloitussivun Hallinta-verkko-osassa Luo merkkejä.

 2. Valitse Muokkaa.

 3. Valitse merkin nimi.

 4. Valitse valintanauhasta Muokkaa kohdetta.

 5. Tee haluamasi muutokset ja valitse sitten Tallenna.

Merkin liittäminen

Huomautus:  Merkin antajan on oltava yhteisön omistaja tai valvoja.

 1. Valitse yhteisön kotisivun Hallinta-verkko-osassa Jäsenet.

 2. Valitse jäsenet, jotka saavat annetun merkin.

 3. Valitse Valvonta-välilehdessä Anna merkki.

 4. Valitse merkki avattavasta luettelosta.

 5. Valitse Tallenna.
  Merkki näkyy jäsenen nimen alapuolella kaikissa keskusteluissa ja vastauksissa sekä kaikissa verkko-osissa, joissa jäsen on mainittu (esimerkiksi Aktiivisimmat osallistujat -osassa).

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×