Office
Kirjaudu sisään

Yhteenvetolinkki-Web-osan tai Yhteenvetolinkki-kenttäohjausobjektin käyttäminen ja määrittäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Eri resurssien linkkejä sisältävä sivu on helppo muodostaa Yhteenvetolinkki-Verkko-osa ja Yhteenvetolinkki-kenttäohjausobjektin avulla. Linkit voivat johtaa niin saman sivuston muihin osiin kuin sivuston ulkopuolellekin. Voit itse määrittää Yhteenvetolinkki-Web-osaan tai -kenttäohjausobjektiin lisättävien linkkien ulkoasun, järjestyksen ja esitysmuodon.

Valitse haluamasi toimet

Web-sivun, jossa on Yhteenvetolinkki-Web-osan tai kenttäohjausobjektin luominen

Yhteenvetolinkki-Web-osan tai kenttäohjausobjektin määrittäminen

Yhteenvetolinkki-Web-osan tai kenttäohjausobjektin käyttäminen

Sellaisen Web-sivun luominen, jossa on Yhteenvetolinkki-Web-osa tai -kenttäohjausobjekti

Voit määrittää sivulle yhteenvetolinkkejä valitsemalla sivua luodessasi asianmukaisen sivun asettelun.

Kahdessa sivun asettelussa on valmiiksi Yhteenvetolinkki-kenttäohjausobjekti, kun niitä käytetään sivun luomisessa:

 • Artikkelin sivu ja yhteenvetolinkit

 • Aloitussivu ja yhteenvetolinkit.

 • Aloitussivu

Yhteenvetolinkki-kenttäohjausobjektia käytetään samalla tavalla kuin Yhteenvetolinkki-Web-osaa, paitsi että kenttäohjausobjektia ei voi lisätä sivuun. Kenttäohjausobjektit täytyy lisätä sivun asetteluun, ennen kuin kyseistä asettelua käytetään Web-sivun luomiseen.

Yhteenvetolinkki-Web-osan lisääminen sivuun

Yhteenvetolinkki-Web-osan voi lisätä sivulle vain, jos sivun asettelu tukee Web-osia. Yhteenvetolinkki-Web-osan voi lisätä sivulle, jossa käytetään jotakin seuraavista aloitussivun asetteluista:

 • Tarkennettu haku

 • Intranet-kotisivu

 • Uutisten kotisivu

 • Henkilöhaun tulosten sivu

 • Etsintäsivu

 • Etsinnän tulokset

 • Sivustohakemiston kotisivu

 • Aloitussivu ja sisällysluettelo.

 • Siirry sivulle, johon haluat lisätä Yhteenvetolinkki-Web-osan.

 • Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 • Valitse Web-osalle alue ja valitse alueessa Lisää Web-osa. Lisää Web-osa -Web-sivuvalintaikkuna tulee näkyviin.

 • Valitse Lisää Web-osia -valintaikkunan Kaikki Web-osat -osan Oletus-kohdasta Yhteenvetolinkki-Web-osa-valintaruutu ja valitse Lisää.

Sivun alkuun

Yhteenvetolinkki-Web-osan tai -kenttäohjausobjektin määrittäminen

Yhteenvetolinkki-Web-osaa varten on käytettävissä kaksi määritysvalintojen joukkoa. Ne ovat Web-osan vakiomääritysvalinnat ja Yhteenvetolinkki-määritysvalinnat. Yhteenvetolinkki-määritysvalinnat ovat myös käytettävissä Yhteenvetolinkki-kenttäohjausobjekteissa.

Valitse vakio verkko-osan asetukset, valitse verkko-osan oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta ja valitse sitten Muokkaa jaettua verkko-osaa. Lisätietoja näistä asetuksista on artikkelissa Web-osien mukauttaminen.

Jos olet jo muokkaamassa sivua, Web-osan oikeassa yläkulmassa olevan nuolen tekstinä on muokkaa.

Voit valita Yhteenvetolinkki-määritysvalintoja tekemällä seuraavat toimet:

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

  Huomautus: Tämän kohdan voi jättää väliin, jos sivun muokkaaminen on jo meneillään.

 2. Valitse Yhteenvetolinkki-Web-osassa tai -kenttäohjausobjektissa Määritä tyylit ja asettelu. Määritä tyylit ja asettelu -Web-sivuvalintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Käytettävissä ovat seuraavat valinnat:

  • Uusien linkkien oletustyyli      Voit valita uusien linkkien näyttötyylin. Valitsemaasi tyyliä käytetään jokaisessa Yhteenvetolinkki-Web-osaan lisättävässä linkissä.

  • Muuta aiemmin luodut linkit käyttämään tätä tyyliä      Valitsemalla tämän valintaruudun ja valitsemalla näyttötyylin voit ottaa kyseisen tyylin käyttöön kaikissa aiemmin luoduissa Yhteenvetolinkki-Web-osan linkeissä.

  • Määritä ryhmäotsikot käyttämään tätä tyyliä      Jos linkit erotellaan ryhmiksi, voit määrittää ryhmäotsikoiden näyttötyylin tätä valintaa käyttäen.

  • Ryhmien sarakkeiden määrä      Jos linkit erotellaan ryhmiksi, voit määrittää näkyvissä olevien sarakkeiden määrän tämän valinnan avulla. Yhteenvetolinkki-Web-osassa tai -kenttäohjausobjektissa voi olla enintään viisi saraketta. Jos ryhmiä on enintään viisi, voit määrittää kunkin ryhmän näkymään omassa sarakkeessaan Ryhmien sarakkeiden määrä -valintaa käyttäen. Jos määrität sarakkeiden määräksi luvun, joka on pienempi kuin ryhmien määrä, ryhmät jaetaan tasan käytettävissä olevien sarakkeiden kesken, ja ylimääräiset ryhmät sisältävä uusi rivi lisätään Web-osan loppuun.

Sivun alkuun

Yhteenvetolinkki-Web-osan tai -kenttäohjausobjektin käyttäminen

Yhteenvetolinkki-Web-osan tai -kenttäohjausobjektin avulla voit luoda ryhmiä, joiden avulla linkkejä järjestetään, uusia linkkejä lisätään ja Web-osan linkit ja ryhmäotsikot lajitellaan.

Jos linkit on tarkoitus järjestää ryhmiin, ryhmät kannattaa luoda ennen uusien linkkien lisäämistä. Tällöin kunkin uuden lisättävän linkin voi sijoittaa samalla ryhmään. Jos jätät ryhmät ensin luomatta, mutta haluat kuitenkin myöhemmin käyttää ryhmiä, voit lisätä linkkejä ryhmään muokkaamalla niitä erikseen tai vetää linkit ryhmiin, joihin niiden on tarkoitus kuulua.

Valitse haluamasi toimet

Ryhmän lisääminen Yhteenvetolinkki-Web-osan tai kenttäohjausobjektiin

Linkin lisääminen Yhteenvetolinkki-Web-osan tai kenttäohjausobjektiin

Lajittele yhteenvetolinkit ja ryhmäotsikot Yhteenvetolinkki-Web-osa tai kenttäohjausobjektiin

Muokkaa aiemmin luodun linkin tai ryhmän ylätunniste

Ryhmän lisääminen Yhteenvetolinkki-Web-osaan tai -kenttäohjausobjektiin

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

  Huomautus: Tämän kohdan voi jättää väliin, jos sivun muokkaaminen on jo meneillään.

 2. Valitse Yhteenvetolinkki-Web-osassa tai -kenttäohjausobjektissa Uusi ryhmä. Uusi ryhmä -Web-sivuvalintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Kirjoita ryhmän nimi Ryhmäotsikon nimi -ruutuun. Tämä nimi näkyy ryhmään lisättävien linkkien luettelon alussa.

  Huomautus: Kun tietylle Yhteenvetolinkki-Web-osalle tai -kenttäohjausobjektille luodaan ensimmäinen ryhmä, kaikki Web-osan tai kenttäohjausobjektin aiemmat linkit lisätään kyseiseen ryhmään. Muut luotavat ryhmät ovat aluksi tyhjiä.

Ryhmän poistaminen

Voit myös halutessasi poistaa ryhmän Yhteenvetolinkki-Web-osasta tai -kenttäohjausobjektista.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

  Huomautus: Tämän kohdan voi jättää väliin, jos sivun muokkaaminen on jo meneillään.

 2. Napsauta Yhteenvetolinkki-Web-osassa tai -kenttäohjausobjektissa valikkoa, joka on poistettavan ryhmän vieressä, ja valitse Poista.

  Huomautus: Kun linkkejä sisältävä ryhmä poistetaan, linkit siirretään ensimmäiseen jäljelle jäävään ryhmään. Jos viimeinenkin ryhmä poistetaan, linkit jäävät entiselleen mutta vaille ryhmää.

Linkin lisääminen Yhteenvetolinkki-Web-osaan tai -kenttäohjausobjektiin

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

  Huomautus: Tämän kohdan voi jättää väliin, jos sivun muokkaaminen on jo meneillään.

 2. Valitse Yhteenvetolinkki-Web-osassa tai -kenttäohjausobjektissa Uusi linkki. Uusi linkki -Web-sivuvalintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Valitse Uusi linkki -valintaikkunassa, onko linkin tarkoitus osoittaa henkilöön vai kohteeseen.

  Huomautus: Henkilön yhteenvetolinkki on käytettävissä vain sivustoissa, joissa jaettujen palveluiden tarjoaja on määritetty. Jos jaettujen palveluiden tarjoajaa ei ole määritetty sivustoon, Henkilö-valinta ei ole käytettävissä.

  Jos määrität linkin henkilöön, uusi Henkilö-valinta tulee näkyviin Uusi linkki -valintaikkunaan. Voit määrittää henkilön, johon linkki osoittaa, kirjoittamalla henkilön Henkilö-ruutuun tai valitsemalla Selaa ja valitsemalla henkilön Lisää henkilö -Web-sivuvalintaikkunassa. Henkilö-valinta ei tule näkyviin, jos linkki määritetään osoittamaan henkilön asemesta kohteeseen.

 4. Lisää linkin otsikko ja kuvaus kirjoittamalla ne Otsikko- ja Kuvaus-ruutuihin. Otsikko täytyy määrittää, mutta kuvaus ei ole pakollinen. Jos lisäät kuvauksen, voit tarkistaa kuvaustekstin oikeinkirjoituksen napsauttamalla Kuvaus-ruudun vieressä olevaa Tarkista oikeinkirjoitus -painiketta.

 5. Voit määrittää linkin osoitteen (URL-osoitteen) kirjoittamalla sen Linkin URL-osoite -ruutuun. Jos linkki osoittaa henkilöön, osoite määritetään käyttäjän puolesta. Jos linkki osoittaa omassa sivustossa olevaan kohteeseen, voit etsiä kohteen ja täyttää Linkin URL-osoite -ruudun automaattisesti valitsemalla Selaa. Voit testata linkin osoitteen valitsemalla Testaa napsauttamalla tätä.

 6. Valitsemalla Avaa linkki uudessa ikkunassa voit määrittää, että linkki avautuu uuteen selainikkunaan.

 7. Jos haluat lisätä linkkiin työkaluvihjeen, kirjoita tekstiä Työkaluvihje-ruutuun. Työkaluvihje tulee näkyviin linkin yläpuolelle, kun sivun käyttäjä vie hiiren osoittimen linkin kohdalle.

 8. Kuvan voi yhdistää linkkiin kirjoittamalla kuvan osoitteen Kuvan URL-osoite -ruutuun. Jos kuva sijaitsee omassa sivustossa, voit etsiä kuvan ja täyttää Kuvan URL-osoite -ruudun automaattisesti valitsemalla Selaa. Jos yhdistät kuvan linkkiin, kuva näkyy linkin vieressä, ja sivustoa tarkastelevat käyttäjät voivat siirtyä linkin kohteeseen napsauttamalla joko kuvaa tai linkkiä. Voit testata kuvan osoitteen valitsemalla Testaa napsauttamalla tätä.

 9. Jos määrität, että linkkiin yhdistetään kuva, voit määrittää myös vaihtoehtoisen tekstin kirjoittamalla sen Kuvan kuvaus -ruutuun. Sivunlukuohjelmat lukevat vaihtoehtoisen tekstin ääneen, kun sivunlukuohjelmaa käyttävä henkilö avaa sivun. Tämä teksti näytetään kuvan asemesta myös, jos käyttäjän selain ei syystä tai toisesta näytä kuvaa.

 10. Jos sinulla on jo lisätty ryhmät Yhteenvetolinkki-Web-osan tai kenttäohjausobjektin, voit määrittää ryhmä, johon linkki kuuluu käyttämällä ryhmän avattavasta luettelosta. Kun muokkaat linkin, voit ryhmän avattavasta luettelosta, voit lisätä linkin ryhmään tai muuttaa ryhmä, johon linkki kuuluu.

 11. Voit määrittää linkin näyttötyylin valitsemalla vaihtoehdon Tyyli-ruudusta. Kuten huomaat, osa tyyleistä ei voi näyttää kuvia. Jos siis yhdistät linkkiin kuvan, muista valita tyyli, joka näyttää kuvia.

Linkin poistaminen

Voit myös halutessasi poistaa linkin Yhteenvetolinkki-Web-osasta tai -kenttäohjausobjektista.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

  Huomautus: Tämän kohdan voi jättää väliin, jos sivun muokkaaminen on jo meneillään.

 2. Napsauta Yhteenvetolinkki-Web-osassa tai -kenttäohjausobjektissa valikkoa, joka on poistettavan linkin vieressä, ja valitse Poista.

Yhteenvetolinkkien ja ryhmäotsikoiden lajitteleminen Yhteenvetolinkki-Web-osassa tai -kenttäohjausobjektissa

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

  Huomautus: Tämän kohdan voi jättää väliin, jos sivun muokkaaminen on jo meneillään.

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Vetämällä linkkiä tai ryhmäotsikkoa Yhteenvetolinkki-Web-osassa tai -kenttäohjausobjektissa voit muuttaa niiden sijaintia suhteessa muihin linkkeihin tai ryhmäotsikoihin. Vaakasuuntainen punainen palkki tulee näkyviin kohtaan, johon linkki tai ryhmäotsikko siirretään.

  • Käytä Siirrä ylös- ja Siirrä alas -painikkeita:

   1. Valitse Yhteenvetolinkki-Web-osassa tai -kenttäohjausobjektissa Järjestä uudelleen. Järjestä linkit uudelleen -Web-sivuvalintaikkuna tulee näkyviin.

   2. Napsauta ryhmäotsikkoa tai linkkiä, joka on tarkoitus siirtää, ja valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas.

    Huomautus: Jos linkkiä siirretään ylös tai alas, se voi siirtyä ryhmästä toiseen. Jos linkki on ylimmäisenä ryhmässä, ja ryhmän yläpuolella on toinen ryhmä, linkki siirretään Siirrä ylös -painiketta napsautettaessa yläpuolella olevaan ryhmään. Jos linkki on alimmaisena ryhmässä, ja ryhmän alapuolella on toinen ryhmä, linkki siirretään Siirrä alas -painiketta napsautettaessa alapuolella olevaan ryhmään

Aiemmin luodun linkin tai ryhmäotsikon muokkaaminen

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

  Huomautus: Tämän kohdan voi jättää väliin, jos sivun muokkaaminen on jo meneillään.

 2. Muokkaustilassa jokaisella yhteenvetolinkillä ja ryhmäotsikolla on valikko, joka sijaitsee linkin tai otsikon vasemmalla puolella. Napsauta valikkoa ja valitse Muokkaa. Näkyviin tulee Muokkaa linkkiä -Web-sivuvalintaikkuna tai Muokkaa ryhmää -valintaikkuna sen mukaan, napsautatko linkin vai ryhmäotsikon valikkoa.

 3. Samoja asetuksia, jotka ovat käytettävissä, kun voit lisätä linkin ja lisätä ryhmän ovat käytettävissä myös muokattaessa ryhmän tai sen linkin.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×