Yhden tai usean tietueen poistaminen tietokannasta käyttämällä kyselyjä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka Microsoft Office Access 2007 -tietokannasta poistetaan tietoja käyttämällä päivitys- ja poistokyselyä. Päivityskyselyllä voidaan poistaa yksittäisiä kenttiä tietokannan tietueista, ja poistokyselyllä voidaan poistaa tietokannasta kokonaisia tietueita mukaan lukien tietueen ainutkertaiseksi tekevä avainarvo. Kun jatkat lukemista, muista, että Accessissa on myös useita tapoja poistaa osa tietueesta tai koko tietue manuaalisesti.

Lisätietoja tietueiden poistamisesta manuaalisesti on artikkelissa poistaa yhden tai usean tietueen tietokannasta.

Tässä artikkelissa

Kyselyjen käyttäminen tietojen poistaminen

Poiston suunnitteleminen

Kyselyn estävän ei käytössä-tilan lopettaminen

Tietueiden osia (vähintään yksi kentät)

Poistaa kokonaisia tietueita

Esimerkki esimerkkiehtoja

Kyselyjen käyttäminen poistettaessa tietoja

Tietoja voidaan poistaa Access-tietokannasta kahden eri kyselylajin avulla. Käytettävä kysely määräytyy suoritettavan poiston lajin mukaan.

 • Kun yhden tai usean taulukon tietueista täytyy poistaa yksittäisiä kenttiä, päivityskyselyllä voidaan muuttaa olemassa olevat arvot joko Null-arvoksi (eli ei tietoja) tai tyhjäksi merkkijonoksi (lainausmerkeiksi, joiden välissä ei ole välilyöntiä).

  Päivityskyselyllä poistetaan tietoja yksittäistä kentistä, koska oletusarvon mukaan poistokyselyt poistavat kokonaisia rivejä. Tietojen "poistaminen" päivityskyselyllä tapahtuu pääpiirteissään seuraavasti: Luo hakukysely ja varmista, että se palauttaa vain ne tiedot, jotka haluat poistaa. Muunna sen jälkeen kysely päivityskyselyksi käyttämällä päivitysarvona joko NULL-arvoa tai tyhjää merkkijonoa ja päivitä sen jälkeen olemassa olevat tiedot suorittamalla kysely.

 • Kun haluat poistaa kokonaisia tietueita (rivejä), käytä poistokyselyä.

  Oletusarvon mukaan poistokyselyt poistavat kunkin kentän kaikki tiedot ja avainarvon, joka tekee tietueesta ainutkertaisen. Kun suoritat kyselyn, se poistaa aina taulukosta koko rivin. Prosessin kulku on seuraava: Luo hakukysely, varmista, että se palauttaa vain ne tiedot, jotka haluat poistaa, muunna sitten kysely poistokyselyksi ja poista tiedot suorittamalla se.

Kun jatkat lukemista, muista, että jos tietueet, jotka haluat poistaa ovat yksi-moneen-yhteyden ”yksi”-puolella, muuta ensin suhteen ominaisuus ennen kuin suoritat kyselyn. Liittyvien tietojen poiston valmisteleminentämän artikkelin kerrotaan, miten tehtävän suorittamiseen. Sinun on tehtävä muita muutoksia, koska oletusarvon mukaan Access estää poistamisen yksi-moneen-yhteyden ”yksi”-puolella.

Jos tarvitset lisätietoja yksi-moneen-yhteydet, lue artikkelit tietokannan suunnittelun perusteet ja luominen, muokkaaminen tai poistaminen yhteyden.

Huomaa, että kun päivittää tai poistaa osan tai koko tietueen, et voi kumota tekemäsi muutokset niin tulee aina varmuuskopioida tiedot ennen kuin suoritat poistokyselyn. Varmuuskopioi tietokanta, katso lisätietoja tämän artikkelin.

Seuraavissa jaksoissa kerrotaan, kuinka luodaan päivityskyselyjä, jotka poistavat tietoja yksittäisistä kentistä, ja kuinka luodaan poistokyselyjä, jotka poistavat kokonaisia tietueita.

Huomautus: Yleensä päivitys- ja poistokyselyjä käytetään vain silloin, kun halutaan muuttaa tai poistaa suuria tietomääriä nopeasti. Jos haluat poistaa pienen määrän – määrän, joka on helppo poistaa käsin – voit avata taulukon taulukkonäkymään, valita kentät tai rivit, jotka haluat poistaa, ja painaa DEL-näppäintä.

Lisätietoja muista tavoista poistaa tietoja on artikkelissa poistaa yhden tai usean tietueen tietokannasta.

Sivun alkuun

Poiston suunnitteleminen

Tietueiden poisto kyselyn avulla tapahtuu pääpiirteissään seuraavasti:

 • Suunnittele poisto. Varmista, että sinulla on tietojen poistamiseen tarvittavat käyttöoikeudet, varmista, että muut käyttäjät ovat sulkeneet kyseisiä taulukoita käyttävät objektit, ja tee tietokannasta varmuuskopio.

 • Varmista, että tietokanta sijaitsee luotetussa sijainnissa tai että se on allekirjoitettu digitaalisesti. Jos kumpaakaan näistä ehdoista, voit luota tietokantaan vain nykyisessä istunnossa. Muista, että, Access estää oletusarvon mukaan kaikki Muutoskyselyt (Poista, Päivitä ja taulukon luova kysely) Jos et ensin luota tietokantaan. Tietokantaan luottaminen tietoja on tämän artikkelin kohdassa Pysäytä ei käytössä-tilan kyselyn estävän.

 • Jos haluat poistaa tietoja useammasta kuin yhdestä taulukosta ja nämä taulukot ovat yhteydessä toisiinsa, ota käyttöön Viite-eheys- ja Tietueiden johdannaispoisto -asetukset kutakin yhteyttä varten. Näin kysely voi poistaa tietoja yhteyden "yksi"- ja "monta"-puolella olevista taulukoista.

 • Luo hakukysely ja lisää ehtoja, kunnes kysely palauttaa oikean tietuejoukon.

 • Jos haluat poistaa taulukosta yksittäisiä kenttiä, muunna hakukysely päivityskyselyksi, anna päivitysehdoksi NULL-arvo tai tyhjä merkkijono ("") ja suorita kysely.

 • Jos haluat poistaa kokonaisia tietueita, muunna hakukysely poistokyselyksi ja suorita sitten kysely.

Yleiset valmistelut

Tee seuraavat toimet, ennen kuin poistat tietokannasta tietueiden osia tai kokonaisia tietueita:

 • Varmista, että tietokanta ei ole vain luku -tilassa. Napsauta Resurssienhallinnassa tietokantatiedostoa (.accdb- tai .mdb-tiedostoa) hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Ominaisuudet. Varmista, että Ominaisuudet-valintaikkunan Vain luku -valintaruudun valinta on poistettu.

 • Varmista, että sinulla on tietueiden poistamista varten tarvittavat käyttöoikeudet. Jos et ole varma, ota yhteys järjestelmänvalvojaan tai tietokannan ylläpitäjään.

 • Varmista tietokannan muilta käyttäjiltä, että poistaminen ei haittaa heidän työtään.

 • Pyydä kaikkia tietokannan käyttäjiä sulkemaan kaikki taulukot, lomakkeet, kyselyt ja raportit, jotka käyttävät poistettavia tietoja. Näin vältät lukitusristiriitojen syntymisen.

  Vihje: Jos suuri määrä käyttäjiä on yhteydessä tietokantaan, saatat joutua sulkemaan tietokannan ja avaamaan sen uudelleen yksityiskäyttötilassa.

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

  2. Etsi tietokanta ja valitse se, napsauta Avaa-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Avaa yksityisesti.

   Tiedoston avaaminen yksityiskäyttötilassa

 • Varmuuskopioi tietokanta ennen tietueiden muokkaamista tai poistamista. Jotkin poistotoiminnot voidaan peruuttaa, mutta tekemällä varmuuskopion varmistat, että muutokset voidaan aina peruuttaa.

  Tietokannan varmuuskopioiminen

  1. Napsauta Microsoft Office ‑painiketta  Office-painikkeen kuva , osoita Hallitse-kohtaa ja valitse sitten Manage this database (Hallitse tietokantaa) ‑kohdassa vaihtoehto Varmuuskopioi tietokanta.

  2. Määritä Tallenna nimellä -valintaikkunassa varmuuskopion nimi ja sijainti ja valitse sitten Tallenna.

   Access sulkee alkuperäisen tiedoston, luo varmuuskopion ja avaa sitten alkuperäisen tiedoston uudelleen.

   Voit palata varmuuskopioon sulkemalla alkuperäisen tiedoston ja nimeämällä sen uudelleen, jolloin varmuuskopio voi käyttää alkuperäisen version nimeä. Anna alkuperäisen tiedoston nimi varmuuskopiolle ja avaa uudelleen nimetty varmuuskopio Accessissa.

Yhteydessä olevien tietojen poiston valmisteleminen

Jos sinun täytyy poistaa tietoja yhteydessä olevista taulukoista, pidä mielessä seuraava sääntö: jos tiedot ovat yksi-moneen-yhteyden "monta"-puolella, voit poistaa tiedot muuttamatta yhteyttä. Jos tiedot ovat yksi-moneen-yhteyden "yksi"-puolella, Access estää poiston, ellet muuta yhteyttä ensin.

Yhteydessä olevien tietojen poistaminen tapahtuu pääpiirteissään seuraavasti:

 • Selvitä, mitkä tietueet ovat yhteyden "yksi"-puolella ja mitkä "monta"-puolella.

 • Jos tietueita täytyy poistaa yhteyden "yksi"-puolelta ja niihin yhteydessä olevat tietueet "monta"-puolelta, ota käyttöön viite-eheydeksi kutsuttujen sääntöjen joukko ja johdannaispoistot. Tässä jaksossa selitetään viite-eheys ja kuinka kumpikin näistä toimista tehdään.

 • Jos tietueita täytyy poistaa vain yhteyden "yksi"-puolelta, poista ensin yhteys ja poista sitten tiedot.

  TAI

  Jos tietoja täytyy poistaa vain yhteyden "monta"-puolelta, voit luoda ja suorittaa poistokyselyn eikä sinun tarvitse muuttaa yhteyttä.

Seuraavissa jaksoissa kerrotaan, kuinka yhteydessä olevat tiedot valmistellaan poistoa varten.

Sen selvittäminen, mitkä tietueet ovat yhteyden "yksi"- ja "monta"-puolilla

 1. Valitse Tietokantatyökalut -välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Yhteydet.

  Näyttöön tulee Yhteydet-välilehti, ja siinä näkyvät kaikki tietokannan taulukot sekä kunkin taulukon ja muiden taulukoiden väliset yhteydet. Jokainen yhteys on kuvattu viivalla, joka yhdistää kenttien väliset taulukot.

  Seuraavassa kuvassa on tyypillinen yhteys. Suurimmalla osalla tietokannan yhteyksistä on "yksi"-puoli ja "monta"-puoli. Yhteyskaaviossa "yksi"-puolella on numero yksi (1) ja "monta"-puolella äärettömän symboli (8).

  Kahden taulukon välinen yhteys

  Pääsääntöisesti, kun poistat tietueita yhteyden "yksi"-puolelta, poistat myös yhteyden "monta"-puolella olevat yhteydessä olevat tietueet. Mutta kun poistat tietueita yhteyden "monta"-puolelta, yhteyden "yksi"-puolen tietueita ei yleensä poisteta.

  Oletusarvon mukaan Access käyttää viite-eheydeksi kutsuttua sääntöjoukkoa. Nämä säännöt varmistavat, että tietokannan viiteavaimet sisältävät oikeat arvot. Viiteavain on sarake, jonka arvot vastaavat toisen taulukon perusavainsarakkeen arvoja.

  Lisätietoja viite-eheyden säilyttäminen

  • Sääntö 1: Et voi antaa arvoa yhteydessä olevan taulukon viiteavainkenttään, ellei kyseistä arvoa ole jo määritetty ensisijaisen taulukon perusavaimessa. Voit kuitenkin antaa viiteavainkenttään null-arvon.

  • Sääntö 2: Et voi poistaa tietuetta ensisijaisesta taulukosta, jos sitä vastaavia tietueita on yhdistetyssä taulukossa.

   Muista, että voit kiertää tämän säännön ottamalla käyttöön ominaisuuden ensisijaisen ja toissijaisen taulukoiden väliset yhteydet. Katso lisätietoja artikkelista seuraavaan vaiheeseen, Muokkaa yhteyttä.

  • Sääntö 3: Et voi muuttaa ensisijaisen taulukon perusavaimen arvoa, jos tietueella on yhteydessä olevia tietueita.

   Voit kuitenkin kiertää tämän säännön ottamalla käyttöön ominaisuuden ensisijaisen ja toissijaisen taulukon välisessä yhteydessä.

   Ellet määritä toisin, Access käyttää näitä sääntöjä aina, kun lisäät, muokkaat tai poistat tietokannan tietoja. Kun toiminto on ristiriidassa säännön kanssa, näyttöön tulee seuraavassa kuvatun kaltainen sanoma ja toiminto peruutetaan.

   Sanoma: Tietuetta ei voi poistaa tai muuttaa

  Kun jatkat lukemista, muista, että vaikka Access käyttää useimmissa tapauksissa oletusarvon mukaan viite-eheyttä, tietokannan on ensin täytettävä seuraavat ehdot:

  • Ensisijaisen taulukon vastaavan kentän on oltava joko perusavain tai sillä on oltava ainutkertainen indeksi.

  • Ensisijaisen taulukon ja yhteydessä olevan taulukon kenttien tietotyyppien on oltava samat.

   Huomautus: Tähän sääntöön on Accessissa kaksi poikkeusta. Laskurikenttä voi olla yhteydessä lukukenttään, jos lukukentän Kentän koko -ominaisuuden asetus on Pitkä kokonaisluku. Myös laskurikenttä, jonka Kentän koko -ominaisuuden arvoksi on asetettu Replikointitunnus, voi olla yhteydessä lukukenttään, jonka Kentän koko -ominaisuuden arvoksi on asetettu Replikointitunnus.

  • Kummankin taulukon on kuuluttava samaan Access-tietokantaan.

   Huomautus: Jos taulukot ovat linkitettyjä, niiden on oltava Access-muodossa. Sinun on myös avattava linkitetyt taulukot sisältävä tietokanta ja otettava viite-eheys käyttöön. Viite-eheyssääntöjä ei voi pakottaa muunmuotoisten tietokantojen linkitetyille taulukoille, esimerkiksi Microsoft Office Excel 2007 -työkirjoille. Tietoja viite-eheyden käyttämisestä on seuraavan osan vaiheittaisissa ohjeissa.

 2. Pane merkille yhteyden kummallakin puolella olevan taulukon kenttien nimet.

 3. Avaa kumpikin taulukko ja tarkastele kunkin kentän tietoja, jotta voit varmistaa, että kentät sisältävät tiedot, jotka haluat poistaa.

 4. Jätä Yhteydet-ruutu avoimeksi ja siirry sitten seuraavan jakson vaiheittaisin ohjeisiin.

Yhteyden muokkaaminen

Noudata näitä ohjeita vain, jos sinun täytyy poistaa tietoja yhteyden "yksi"- ja "monta"-puolilta.

 1. Avaa Yhteydet-ruutu, jos et vielä ole avannut sitä.

  Valitse Tietokantatyökalut -välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Yhteydet.

 2. Napsauta poistotoimintoon liittyvät taulukot yhdistävää yhteyttä (viivaa) hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Muokkaa yhteyttä.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 3. Varmista, että Säilytä viite-eheys -valintaruutu on valittuna.

 4. Valitse Tietueiden johdannaispoisto -valintaruutu

  Huomautus: Yhteyden "yksi"-puolella olevan tietueen poistaminen poistaa kaikki yhteyden "monta"-puolella olevat yhteydessä olevat tietueet, kunnes poistat tämän ominaisuuden taas käytöstä.

 5. Valitse OK, sulje Yhteydet-ruutu ja siirry sitten toimintaohjeiden seuraavaan vaiheeseen.

Yhteyden poistaminen

 1. Avaa Yhteydet-ruutu, jos et vielä ole avannut sitä.

  Valitse Tietokantatyökalut -välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Yhteydet.

 2. Pane merkille yhteyteen liittyvät kentät, jotta voit palauttaa yhteyden tietojen poistamisen jälkeen.

 3. Napsauta poistotoimintoon liittyvät taulukot yhdistävää yhteyttä (viivaa) hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Poista.

  TAI

  Valitse yhteys ja paina DEL-näppäintä.

Huomautus: Jos haluat palauttaa yhteyden, avaa Yhteydet-ruutu edellä olevien ohjeiden mukaan ja vedä sitten perusavainkenttä "yksi"-taulukosta ja pudota se "monta"-taulukon viiteavainkenttään. Näyttöön tulee Muokkaa yhteyttä -valintaikkuna. Jos vanha yhteys säilytti viite-eheyden, valitse Säilytä viite-eheys ja valitse sitten Luo. Muussa tapauksessa valitse vain Luo.

Sivun alkuun

Kyselyn estävän Ei käytössä -tilan lopettaminen

Jos avaat tietokannan, jota et ole määrittänyt luotetuksi tai joka ei ole luotetussa sijainnissa, Access estää oletusarvon mukaan kaikkien muutoskyselyjen suorituksen.

Jos yrität suorittaa muutoskyselyn ja näyttää siltä, että mitään ei tapahdu, katso, onko Accessin tilarivillä seuraava sanoma:

Ei käytössä -tila esti toiminnon tai tapahtuman suorittamisen.

Jos sanoma näkyy tilarivillä, tee seuraavat toimet:

Estetyn sisällön ottaminen käyttöön

 • Napsauta sanomapalkin Asetukset-painiketta.

  Näyttöön tulee Microsoft Officen suojausasetukset -valintaikkuna.

 • Valitse Ota tämä sisältö käyttöön ja valitse sitten OK.

 • Suorita kysely uudelleen.

Jos näytössä ei näy sanomapalkkia

 • Valitse Tietokantatyökalut-välilehti ja valitse Näytä tai piilota -ryhmästä Sanomapalkki.

Lisätietoja ei käytössä-tilasta ja Accessin tietoturvasta on artikkelissa suojatun Access 2007-tietokannan.

Tietueiden osien (yhden tai usean kentän) poistaminen

Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka päivityskyselyn avulla voit poistaa tietueiden osia (yksittäisiä kenttiä) taulukoista yksi-moneen-yhteyden ”monta”-puolella. Voit myös toimi seuraavasti, voit poistaa tietoja taulukot, jotka eivät ole eri tietojen. Muista, että suorittamalla päivityskysely tietojen poistaminen muuttuu olemassa olevien arvojen TYHJÄARVON tai tyhjän merkkijonon (kahdet lainausmerkit, joiden välissä ei ole välilyöntiä), määrittämiesi ehtojen mukaan. Lisätietoja päivityskyselyistä on artikkelissa liittyvä luominen ja suorittaminen päivityskyselyn.

Valintakyselyn luominen

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

  Kyselyn suunnittelunäyttö avautuu sekä näyttöön tulevat Rakenne-välilehti ja Näytä taulukko -valintaikkuna.

 2. Valitse taulukko, joka sisältää poistettavat tiedot, valitse Lisää ja valitse sitten Sulje.

  Taulukko tulee näkyviin kyselyn rakenneruudukon yläosassa näkyvänä ikkunana. Ikkunassa luetellaan kaikki taulukon sisältämät kentät. Tässä kuvassa suunnitellaan tyypillistä taulukkoa.

  Taulukko käytettäessä kyselyn suunnittelua

 3. Lisää kyselyn suunnittelunäytön Kenttä-riville kentät, joiden arvoksi haluat asettaa NULL-arvon. Voit kaksoisnapsauttaa kenttiä tai vetää ja pudottaa ne.

 4. Jos haluat, kirjoita ehtoja yhtä tai useaa kenttää varten kyselyn suunnittelunäytön Ehdot-riville.

  Ehtojen avulla voit palauttaa vain ne tietueet, jotka haluat poistaa. Muussa tapauksessa päivityskysely asettaa NULL-kentät kyselyn jokaisessa tietueessa. Lisätietoja ehtojen käyttämisestä on tämän artikkelin Esimerkki esimerkkiehtoja.

 5. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

  Varmista, että kysely palauttaa tietueet, joiden arvoksi haluat asettaa NULL tai tyhjän merkkijonon. Toista tarvittaessa vaiheet 3–5 ja muuta kenttiä tai ehtoja, kunnes kysely palauttaa vain tiedot, joita haluat muuttaa.

 6. Pidä kysely avoinna ja siirry seuraaviin vaiheisiin.

Hakukyselyn muuntaminen päivityskyselyksi

 1. Siirry taulukosta kyselyn rakennenäkymään valitsemalla Rakennenäkymä.

 2. Valitse Rakennenäkymä-välilehden Kyselylaji-ryhmästä Päivitä.

  Access muuttaa hakukyselyn päivityskyselyksi, piilottaa rakenneruudukon alaosassa olevan Näytä-rivin ja lisää Päivitä-rivin.

  Kirjoita kunkin kentän Päivitä -riville NULL tai tyhjä merkkijono, kahdet lainausmerkit, joiden välissä ei ole välilyöntiä (””).

 3. Valitse Suorita Painikkeen kuva .

  Access pyytää vahvistamaan muutokset.

  Jos olet varma, että haluat muuttaa arvot, muuta tiedot valitsemalla Kyllä.

Sivun alkuun

Kokonaisten tietueiden poistaminen

Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka poistokyselyllä poistetaan taulukosta kokonaisia tietueita.

Hakukyselyn luominen

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

  Kyselyn suunnittelunäyttö avautuu sekä näyttöön tulevat Rakenne-välilehti ja Näytä taulukko -valintaikkuna.

 2. Valitse yhteyden "yksi"-puolella oleva taulukko, valitse Lisää ja valitse sitten Sulje.

  Taulukko tulee näkyviin kyselyn rakenneruudukon yläosassa näkyvänä ikkunana. Ikkunassa luetellaan kaikki taulukon sisältämät kentät. Tässä kuvassa suunnitellaan tyypillistä taulukkoa.

  Taulukko käytettäessä kyselyn suunnittelua

 3. Lisää taulukon kaikki kentät rakenneruudukkoon napsauttamalla tähteä (*).

  Kun lisäät taulukon kaikki kentät, käyttöön tulee poistokysely, jolla kokonaiset tietueet (rivit) poistetaan taulukosta.

 4. Jos haluat, voit lisätä taulukon kentän, joka sallii ehtojen syöttämisen.

  Oletetaan, että asiakas lopettaa toimintansa ja sinun on poistettava kaikki kyseisen asiakkaan voimassa olevat tilaukset. Voit etsiä ainoastaan nämä tietueet lisäämällä rakenneruudukkoon Asiakastunnus- ja Tilauspvm-kentät.

 5. Jos noudatit edellisen vaiheen ohjeita, voit syöttää ehdot suunnittelunäytön ruudukon Ehdot-riville.

  Voit käyttää ehtoja, jotka palauttavat ainoastaan tietueet, jotka haluat poistaa. Muutoin poistokysely poistaa taulukon kunkin tietueen. Jos jatkamme edellisen vaiheen esimerkistä, anna seuraavaksi liiketoimintansa lopettaneen asiakkaan tunnus sekä päivämäärä, josta alkaen kyseisen asiakkaan tilaukset eivät ole enää voimassa.

  Lisätietoja ehtojen käyttämisestä on tämän artikkelin Esimerkki esimerkkiehtoja.

 6. Jos noudatit edellisen vaiheen ohjeita, poista jokaisen ehtokentän Näytä-valintaruudun valinta.

 7. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

  Varmista, että kysely palauttaa tietueet, jotka haluat poistaa.

 8. Pidä kysely avoinna ja siirry seuraaviin vaiheisiin.

Hakukyselyn muuntaminen poistokyselyksi ja tietojen poistaminen

 1. Siirry taulukosta kyselyn rakennenäkymään valitsemalla Rakennenäkymä.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Kyselylaji-ryhmästä Poista.

  Access muuttaa valintakyselyn poistokyselyksi, piilottaa rakenneruudukon alemman osan Näytä-rivin ja lisää Poista-rivin.

  Varmista, että *-sarakkeen (kaikkien kenttien sarakkeen) Poista-rivillä on sana From. Sanan Where pitäisi näkyä sarakkeissa, joita käytetään ehtoja varten.

 3. Varmista, että haluat poistaa tiedot ja valitse sitten Suorita Painikkeen kuva .

  Access pyytää vahvistamaan poiston.

  Poista tiedot valitsemalla Kyllä.

Sivun alkuun

Hakukyselyjen esimerkkiehtoja

Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkiehtoja, joita voit käyttää hakukyselyissä, kun haluat varmistaa, että poistat vain haluamasi tiedot. Voit soveltaa näitä esimerkkejä omiin tietoihisi. Joissakin esimerkeissä käytetään yleismerkkejä.

Lisätietoja yleismerkkien käyttämisestä on artikkelissa Accessin yleismerkkien ohje.

Ehdot:

Vaikutus

> 234

Palauttaa kaikki luvut, jotka ovat suurempia kuin 234. Jos haluat esiin luvut, jotka ovat pienempiä kuin 234, kirjoita < 234.

>= "Cajhen"

Palauttaa kaikki tietueet nimestä Cajhen aakkosten loppuun.

Between #2.2.2007# And #1.12.2007#

Palauttaa päivämäärät ajalta 2.2.2007–1.12.2007 (ANSI-89). Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä heittomerkkejä (') ristikkomerkkien (#) sijasta. Esimerkki: Between '2.2.2007' And '1.12.2007'.

Not "Saksa"

Etsii kaikki ne tietueet, joiden tarkka sisältö ei ole tarkalleen "Saksa". Ehto palauttaa kaikki ne tietueet, joissa on merkkejä sanan "Saksa" lisäksi, esimerkiksi "Saksa (euro)" tai "Eurooppa (Saksa)".

Not "T*"

Etsii kaikki tietueet paitsi T-kirjaimella alkavat. Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä prosenttimerkkiä (%) tähden (*) sijasta.

Not "*t"

Etsii kaikki ne tietueet, jotka eivät pääty t-kirjaimeen. Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä prosenttimerkkiä (%) tähden (*) sijasta.

In(Kanada,UK)

Etsii luettelosta kaikki tietueet, joissa on sana Kanada tai UK.

Like "[A-D]*"

Etsii tekstikentästä kaikki tietueet, jotka alkavat kirjaimilla A - D. Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkistöä, käytä prosenttimerkkiä (%) tähden (*) sijasta.

Like "*ar*"

Etsii kaikki ne tietueet, jotka sisältävät merkkijonon "ar". Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä prosenttimerkkiä (%) tähden (*) sijasta.

Like "Maison Dewe?"

Etsii kaikki tietueet, jotka alkavat sanalla "Maison" ja sisältävät viisikirjaimisen toisen merkkijonon, jonka neljä ensimmäistä kirjainta ovat "Dewe" ja viimeinen kirjain on tuntematon. Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä alaviivaa (_) kysymysmerkin (?) sijasta.

#02.02.07#

Etsii kaikki tietueet päivämäärälle 02.02.07. Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkistöä, kirjoita päivämäärän ympärille heittomerkit ristikkomerkkien sijasta ('02.02.07').

< Date( )- 30

Palauttaa kaikki 30 päivää vanhemmat päivämäärät käyttämällä Date-funktiota.

Date( )

Palauttaa kaikki kuluvan päivän päivämäärän sisältävät tietueet käyttämällä Date-funktiota.

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Palauttaa kaikki kuluvan päivän päivämäärän ja kuluvasta päivästä kolme kuukautta sitten olleen päivämäärän välillä olevat tietueet käyttämällä Date- ja DateAdd-funktioita.

Is Null

Palauttaa kaikki tietueet, jotka sisältävät Null-arvon (tyhjä tai määrittämätön arvo).

Ei ole Null

Palauttaa kaikki jonkin arvon (arvo ei ole Null) sisältävät tietueet.

""

Palauttaa kaikki tietueet, jotka sisältävät tyhjän merkkijonon. Käytä tyhjiä merkkijonoja, kun haluat lisätä arvon pakolliseen kenttään, mutta et vielä tiedä, mikä kyseinen arvo on. Kenttä saattaa esimerkiksi vaatia faksinumeron, mutta joillakin asiakkailla ei ole faksilaitetta. Kirjoita tässä tapauksessa numeron sijasta kahdet lainausmerkit ilman välilyöntiä ("").

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×