Yammer-tietojen valvominen (Yammer-järjestelmänvalvojan opas)

Voit valvoa Yammer-tietojasi seuraavien ominaisuuksien avulla: avainsanojen valvonta, suojausasetukset, tietojen vienti, tietojen säilytys ja analyysitiedot.

Tämä artikkeli kuuluu Yammer-järjestelmänvalvojan oppaaseen

Yammer-verkoston määrittäminen

Yammer-käyttäjien hallitseminen

Yammer-tietojen valvominen    

Yammerin lisäominaisuudet

Yammerin tietosuojasta usein kysytyt kysymykset

Yammerin teknisen valmiuden tarkistusluettelo

Avainsanojen valvonta

* Vain varmennettu järjestelmänvalvoja

Yammerin avulla voit valvoa avainsanoja arkaluontoisen sisällön seuraamiseksi tietyistä termeistä ja lauseista työntekijöiden henkilötietoihin. Kun käyttäjä julkaisee viestin, joka sisältää valvotun avainsanan tai lauseen, Yammer ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteen syöttöruudussa määritetylle henkilölle. Varmennetut järjestelmänvalvojat voivat käyttää näitä asetuksia siirtymällä kohtaan Verkoston järjestelmänvalvoja ja valitsemalla Sisältö ja suojaus -kohdan alta Avainsanojen valvonta.

Seuraavia merkkijonoja tuetaan: yksittäiset avainsanat ja säännölliset lausekkeet. Lisätietoja säännöllisten lausekkeiden kielestä on MSDN-pikaoppaassa.

Tässä taulukossa on esimerkkejä säännöllisistä lausekkeista, joihin sisältyvät esimerkiksi tietyt sanat, luottokorttinumerot ja henkilötunnukset:

Käyttötarkoitus

Kaava

Vastineet

Sanaraja

\bsana\b

\btheme\b vastaa "teema", mutta ei "teemoja, teemu”

Luottokortti

\b(?:\d[ ‐]*?){13,16}\b

1234 5678 90123

1234 5678 9012 3456

1234‐5678‐9012‐3456

henkilötunnuksia

\b\d{3}[ -]\d{2}[ -]\d{4}\b

123 45 6789

123‐45‐6789

Vihje: Lisää alustavia tietoja avainsanaluettelon luomiseen on osoitteessa: http://www.bannedwordlist.com (http://www.bannedwordlist.com).

Suojausasetukset

* Vain varmennettu järjestelmänvalvoja

Tietojesi luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden säilyttäminen on Yammerin tärkeimmistä prioriteeteista. Käytössämme on varotoimenpiteitä, jotta voimme varmistaa, etteivät tietosi vaarannu. Näiden lisäksi tarjoamme seuraavat suojaustasovaatimukset, joiden avulla voit suojata verkostoasi entistä paremmin. Näitä asetuksia voidaan tarkastella kohdassa Verkoston järjestelmänvalvoja ja kohdasta Sisältö ja suojaus valitaan Suojausasetukset.

IP-alueen rajoitukset

Määrittämällä yhden tai usean hyväksytyn IP-alueen voit rajata myös Yammer-verkoston käytön vain yrityksen lähiverkkoyhteyteen tai muihin luotettuihin verkostoihin. Jos käyttäjä yrittää kirjautua sisään selaimessa, jonka IP-osoite on tässä määritettyjen alueiden ulkopuolella, heidän pääsynsä estetään. Voit määrittää sallitun IP-alueen alku- ja loppukohdan ja nimetä kunkin alueen.

Yleensä mobiilipäätteitä käyttävät käyttäjät ovat hyväksytyn IP-alueen ulkopuolella (ellei mobiilipääte käytä Wi-Fi-yhteyttä luotetussa verkossa). Käyttöoikeuden salliminen mobiilipäätteille tehdään valitsemalla Salli kirjautuminen -vaihtoehto. Tämä rajoittaa edelleen verkko-kirjautumisia luotetun IP-alueen ulkopuolelta, mutta sallii mobiilipäätekirjautumiset IP-alueen ulkopuolelta. Jos valitset Estä sisäänkirjautuminen, luotetun IP-alueen ulkopuolella olevat käyttäjät eivät voi käyttää Yammeria pääteohjelmien kautta.

Salasanakäytännöt

Voit määrittää, kuinka pitkiä ja monimutkaisia käyttäjän salasanojen tulee olla ja kuinka usein ne on vaihdettava. Jos muutat salasana-asetuksia ja valitset Tallenna, käyttäjät, joiden salasanat eivät täytä näitä vaatimuksia, saavat kehotuksen vaihtaa salasanansa seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Valitsemalla vaihtoehto Pakota kaikki käyttäjät vaihtamaan salasanansa heti edellytetään, että kaikki käyttäjät vaihtavat salasanansa seuraavalla kerralla, kun he kirjautuvat sisään muista salasanojen vaihtamisvaatimuksista riippumatta.

Huomautus: Ulkoiset verkostot eivät voi määrittää salasanakäytäntöjä. Tämän ansiosta käyttäjät eivät törmää useisiin erilaisiin salasanojen vahvuutta koskeviin vaatimuksiin, mikäli he käyttävät ulkoisia verkostoja. Käyttäjien on noudatettava vain kotiverkkonsa salasanojen vahvuuksia koskevia käytäntöjä.

Ulkoinen viestintä

Voit halutessasi Pakottaa Exchange Onlinen Exchange-Siirtosäännöt (ETRs) Yammerissa. Lisätietoja tästä asetuksesta on artikkelissa Ulkoisen viestinnän hallinta Yammer-verkostossa Exchange-siirtosäännöillä.

Office 365 -käyttäjätietojen pakotettu käyttöönotto Yammerissa

Voit halutessasi Pakottaa Office 365-käyttäjätiedot käyttöön Yammerissa. Lisätietoja tästä asetuksesta on artikkelissa Office 365 -käyttäjätietojen pakotettu käyttöönotto Yammer-käyttäjille.

Tietojen vieminen

* Vain varmennettu järjestelmänvalvoja

Tärkeää: Tämä ominaisuus on tarkoitettu käytön valvontaan ja tietojen etsintään, ei Yammer-verkostojen siirtämiseen. Lisätietoja siirrosta on artikkelissa Verkoston siirto: useiden Yammer-verkostojen yhdistäminen.

Yammerin Tietojen vienti -toiminto pakkaa ja vie kaikki viestit, muistiinpanot, tiedostot, aiheet, käyttäjät ja ryhmät. Tiedot viedään .zip-tiedostoon, joka sisältää .csv-tiedostoja viesteille ja muita arkistoja, jotka sisältävät tiedostoja ja sivuja. Voit tehdä kertaluonteisen viennin määrittämällä aloituspäivämäärän, josta lähtien haluat sisällön viedä. Näitä asetuksia voidaan tarkastella kohdassa Verkoston järjestelmänvalvoja ja kohdasta Sisältö ja suojaus voidaan valita Vie tiedot. Vaihtoehtoisesti voidaan määrittää automaattiset, toistuvat viennit käyttämällä Yammerin ohjelmointirajapintaa. Viedyt tiedot ovat .zip-tiedostossa, joka sisältää:

  • Viestit, käyttäjät, aiheet ja ryhmät erillisissä .csv-tiedostoissa:    Tämä sisältää kunkin tietotyypin täydelliset tiedot, kuten viestin tunnuksen, aikaleimat, osallistujat, ryhmien nimet ja niin edelleen.

  • Tiedostot ja muistiinpanot -kansiot:    Nämä sisältävät verkossa olevia tiedostoja ja muistiinpanoja. Tiedostot ovat alkuperäisessä muodossaan ja muistiinpanot viedään .html-muodossa. Huomaa, että viennit sisältävät vain ne tiedostot ja muistiinpanot, jotka on luotu tai joita on muokattu viennille määritetyn ajanjakson aikana.

Järjestelmänvalvojan työkalut – tietojen vienti

Vastaa tietojen varastointia, eDiscoverya ja yhteensopivuutta koskeviin tarpeisiin Yammerin uuden Tietojen viennin avulla. Tietojen vienti pakkaa ja vie kaikki verkostossasi olevat viestit, sivut, tiedostot, aiheet, käyttäjät ja ryhmät. Voit helposti määrittää ja luoda toistuvia vientejä helposti Yammerin Tietojen viennin ohjelmointirajapintaa tai voit ladata kertaluonteisen viennin Järjestelmänvalvojan työkalut -käyttöliittymästä. Lisätietoja aiheesta /Vie ohjelmointirajapinta Yammerin Developer Centerissä.

Kohokohdat

  • Kattava tietojen vienti:    Vie kaikki verkostossasi olevat tiedot, mukaan lukien viestit, sivut, tiedostot, aiheet, käyttäjät ja ryhmät. Viennit sisältävät myös julkaisemattomat sivut sekä sivujen kaikki versiot (kaiken sisällön, joka on luotu tai jota on muokattu määritetyn ajanjakson aikana) ja tiedostot.

  • Tiedon vienti -ohjelmointirajapinta:    Tiedon vienti -ohjelmointirajapinnan avulla voit määrittää ja mukauttaa verkoston automaattisia ja toistuvia vientejä. Ohjelmointirajapinta tarjoaa IT-järjestelmänvalvojille enemmän joustavuutta, hallinta- ja mukautusmahdollisuuksia.

  • Vaivattomat kertaluonteiset viennit:    Määritä yksinkertaisesti alkamispäivämäärä, josta lähtien kaikki verkoston tiedot halutaan viedä.

  • Tietojen säilytys:    Valitse vaihtoehdoista Pysyvä poisto ja Pehmeä poisto tarpeidesi mukaan. Pysyvä poisto poistaa tiedot pysyvästi, kun ne poistetaan verkostosta ja tätä asetusta suositellaan useimmille verkostoille Pehmeä poisto säilyttää poistetut tiedot näkyvissä tietojen vientitapahtumissa.

Yammerin ohjelmointirajapinnan käyttäminen toistuvien vientien määrittämisessä

Tietojen vienti -ohjelmointirajapinnan myötä Yammer poistaa asteittain vanhemman, toistuvan viennin toiminnon ja yksinkertaistaa tietojen viennin järjestelmänvalvojan käyttöliittymää. Vanhempi toistuvan viennin toiminto on käytettävissä edelleen toistaiseksi, mutta suosittelemme järjestelmänvalvojia siirtymään Tietojen vienti -ohjelmointirajapintaan. Tietojen vienti -ohjelmointirajapinta tarjoaa järjestelmänvalvojille enemmän joustavuutta ja hallintavaihtoehtoja ja sallii automaattisten, toistuvien vientien luomisen tarpeidensa mukaisesti.

Tietojen viennin komentosarjamalli

Ohjelmointirajapinta käyttävä komentosarjamalli on kohdassa /Vie Yammerin Developer Centerissä. Tätä komentosarjaa voidaan käyttää tavallisten ajoitustoimintojen (mm. Cron) kanssa, jonka avulla toistuvat viennit voidaan helposti määrittää.

Tietojen säilytys

* Vain varmennettu järjestelmänvalvoja

Valitse tässä Verkoston järjestelmänvalvoja -kohdasta ja Sisältö ja suojaus -kohdasta Tietojen säilytys, jossa voit valita asetuksia sille, miten poistetut tiedot säilytetään verkostossasi. Oletusarvoinen ja suositeltava vaihtoehto on Pysyvä poisto, jossa poistetut tiedot poistetaan pysyvästi verkostosta eivätkä ne ole näkyvissä tietojen vienneissä. Voit myös valita Pehmeä poisto, jossa poistetut tiedot säilytetään Yammer-palvelimilla, ellet ole poistanut niitä erityisesti Kehittäjien ohjelmointirajapinnan kautta. Poistetut tiedot eivät tässä tapauksessa näy käyttäjille verkossa, vaan ne viedään tietojen viennin kautta. Valitse tämä vaihtoehto, jos sinulla on tiettyjä lakisääteisiä tai eDiscovery- yhteensopivuusvaatimuksia, jotka edellyttävät poistettujen tietojen säilyttämistä.

Analysointi

Tämä on koontinäyttö verkoston suorituskyvyn valvontaan ja seurantaan. Sen avulla voit tarkkailla verkoston kuntoa, tunnistaa kasvumahdollisuuksia ja seurata, kuinka organisaatio käyttää Yammeria. Voit tarkkailla verkoston suorituskykyarvoja, kuten verkoston kasvua, jäsenten osallistumista, julkaistuja viestejä, ryhmiä tai muita tilastoja kohdassa Verkoston järjestelmänvalvoja, jossa Analysointi-kohdassa valitaan Koontinäyttö. Huomaa, että analysointitoiminto on avoin kaikille verkostosi käyttäjille, jolloin kaikki käyttäjät voivat tarkastella verkostonsa tilastotietoja.

Yammer-raportit

Voit tarkastella Yammer-toimintaraporttia myös Office 365Raportit-koontinäytössä. Toimintaraportista voidaan saada käyttäjä- tai toimintakohtaisia tietoja ennalta määritetyiltä ajanjaksoilta (viikosta kuuteen kuukauteen). Lisätietoja on artikkelissa Yammer-toimintaraportin tarkasteleminen.

Seuraava artikkeli: Yammerin lisäominaisuudet (Yammer-järjestelmänvalvojan opas).

Katso myös

Yammer-järjestelmänvalvojan opas

Yammer-hallintakeskus

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×