Yammer-palvelun hallinta Office 365:ssä

Kun Yammer oli erillinen palvelu, sille oli tarjolla omia ratkaisuja palvelun ydintoimintoja varten. Nämä eroavat Office 365:stä. Käyttäjät esimerkiksi kirjautuivat Yammer-palveluun omalla sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan. Järjestelmänvalvojat taas määrittivät kertakirjautumisen Yammer SSO -työkalulla ja ottivat yhteyttä Yammer-tukeen, kun he halusivat hallita toimialueita Yammerissa. Koska Yammer integroituu nyt saumattomasti Office 365:een, järjestelmänvalvojat voivat hallita Yammer-palvelun keskeisiä toimintoja (esimerkiksi käyttäjätietoja, käyttöoikeuksia ja toimialueita) suoraan Office 365:ssä. Järjestelmänvalvojat voivat siis hallita Yammeria samalla tavalla kuin muitakin Office 365:n peruspalveluita. Siksi suosittelemme ehdottomasti, että Yammer-järjestelmänvalvojat tutustuvat Officen 365:en hallintaan ja tekevät yhteistyötä Office 365:n järjestelmänvalvojien kanssa Yammerin tehokkaan hallinnan takaamiseksi.

Tärkeimmät edut

Tuttu hankintatapa:    Office 365 on Microsoftin suosittu pilvihyötyohjelmistopalvelu, jolla on miljoonia käyttäjiä. Yammer sisältyy useimpiin Office 365 -tilauksiin, minkä ansiosta asiakkaat voivat hankkia Yammerin helposti. 1.2.2016 alkaen Yammer on oletusarvoisesti käytössä Office 365:ssä. Lisäksi Yammer-palvelu valmistellaan automaattisesti kaikille Office 365 -tilaajille, joiden tilaukseen Yammer sisältyy. Kun asiakas esimerkiksi tilaa Office 365 Enterprise E5 -kokeiluversion, hän saa Yammerin automaattisesti valmisteltuna ilman mitään lisätoimia. Lisäksi Yammer aktivoidaan kaikille ehdot täyttäville Office 365 -vuokraajille, minkä ansiosta Office 365 -asiakkaat voivat hyödyntää kaikkia Yammerin etuja saumattomasti.

Tuttu ja tehokas hallinta:    Office 365 perustuu  Azure Active Directoryyn (Azure AD), joka on Microsoftin useiden vuokraajien pilvihakemistopalvelu sekä käyttäjätietojen hallintapalvelu. Office 365 ja Azure AD tarjota organisaatioille tehokkaita työkaluja, esimerkiksi kattavat käyttäjätietojen hallintatoiminnot (mukaan lukien monimenetelmäinen todentaminen ja roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta), mahdollisuuden yhdistää paikallinen hakemistopalvelu (mikä mahdollistaa kertakirjautumisen ja käyttäjien elinkaarihallinnan) sekä keskitetyn käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinnan (sekä tehokkaat komentosarjatoiminnot). Tämän ansiosta järjestelmänvalvojat voivat hallita Yammeria samalla tavalla kuin muita Office 365 -palveluita. Lisäksi järjestelmänvalvojat saavat käyttöönsä tehokkaita palveluita, joita erillisenä palveluna tarjottu Yammer ei sisältänyt.

Yhteensopivuus:    Organisaatiot voivat hyödyntää Office 365:een sisältyviä alan johtavia hallinta-, tietoturva- ja tietosuojaominaisuuksia Yammeria käyttäessään: tämä mahdollistaa luottamuksellisen yhteistyön. Yammer on nyt mukana Office 365:n luottamuskeskuksessa, joka takaa kansainvälisten ja alueellisten standardien mukaisen suojauksen.

Saumaton käyttö Office 365:n kanssa   : Kun hallitset Yammeria ja muita Office 365:n palveluita, sinulle on varmasti tärkeää se, kuinka tehokkaasti näitä palveluita käytetään organisaatiossasi, ja se, että perustoiminnot ja -palvelut (kuten kertakirjautuminen) ovat johdonmukaisia. Tämä tekee käytöstä käyttäjille helpompaa ja vähentää sisäisten tukipyyntöjen määrää. Tähän liittyen on tärkeää, että palvelu on integroitu saumattomasti Office 365:een. Jokainen Office 365 -käyttäjä, jolla on Yammer-käyttöoikeus, voi esimerkiksi käyttää Yammeria helposti Office 365:n sovellusten käynnistintoiminnon avulla ja aloittaa Yammer-keskusteluita SharePointista, Office 365:n videopalvelusta ja pian myös Delvestä sekä Skype-lähetyksistä. Tämä takaa sen, että käyttäjät voivat hyödyntää Yammeria todella tehokkaasti osana Office 365:tä.

Yammerin hallinta Office 365:ssä

Alla on luettelo tärkeimmistä toiminnoista ja ominaisuuksista sekä siitä, miten ne toteutettiin erillisessä Yammer-palvelussa ja miten ne toteutetaan nyt osana Office 365:tä. Näet, että Yammer on eräs Office 365:n peruspalveluista ja että sitä voi hallita saumattomasti Office 365:ssä muiden sen palveluiden tapaan.

Toiminto/ominaisuus   

Erillisenä palveluna hallittu Yammer   

Osana Office 365:tä hallittu Yammer   

Yammer-palvelun käytettävyys Office 365 -tilauksissa

Office 365 järjestelmänvalvoja aktivoi Yammer Enterprisen.

Yammer aktivoidaan saumattomasti.

Kirjautuminen

Käyttäjät kirjautuvat omalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

Käyttäjät voivat kirjautua Yammeriin Office 365 -tunnistetiedoillaan.

Kertakirjautuminen

Tämä määritetään Yammer SSO -työkalulla. Tämä poistetaan käytöstä 1.12.2016.

Tämä määritetään Azure AD Connectilla siten, että Yammer-verkostolle määritetään Pakota Office 365 -käyttäjätiedot -asetus.

Käyttäjien elinkaarihallinta

Tämä määritetään Yammer DSyncillä. Tämä poistetaan käytöstä 1.12.2016.

Tämä määritetään Azure AD Connectilla. Tulossa pian: käyttäjäprofiilien ominaisuudet päivitetään automaattisesti Azure AD:stä Yammeriin. Lue lisätietoja Yammer-käyttäjien hallinnasta koko elinkaaren ajan Office 365:ssä.

Järjestelmänvalvojien elinkaarihallinta

Järjestelmänvalvojat lisätään Yammeriin manuaalisesti.

Office 365:n yleiset järjestelmänvalvojat synkronoidaan automaattisesti Yammeriin.

Käyttöoikeuksien hallinta

Käyttöoikeudet yhteensovitetaan Yammer-käyttäjille manuaalisesti

Käyttäjien Yammer-käyttöoikeuksia hallitaan Office 365:ssä.

Toimialueiden elinkaarihallinta

Toimialueiden lisääminen ja poistaminen vaatii yhteydenoton Yammer-tukeen.

Kun hallitset Yammer-toimialueita Office 365:ssä, toimialueet synkronoidaan Yammeriin automaattisesti.

Maksuttomien Yammer-perusverkostojen yhdistäminen

Verkostojen yhdistäminen vaatii yhteydenoton Yammer-tukeen.

Voit yhdistää verkostot omatoimisella ohjatulla verkostojen siirtotoiminnolla.

Yammer-verkostot ja Office 365 -vuokraajat

Kun Yammer on kehittynyt erillisestä palvelusta Office 365:n osaksi, myös Yammer-verkostojen rooli on kehittynyt. Lisäksi Yammer-palvelun hankinta, hallinta ja käyttö on integroitu saumattomasti Office 365:een. Tästä syystä on tärkeää, että aiemmin erillisiä Yammer-verkostoja luoneet asiakkaat oppivat hallitsemaan palvelua osana Office 365:tä. Jotta Yammerin hallinta ja sen käyttö sujuisivat mahdollisimman hyvin, suosittelemme lisäksi, että yksi Office 365 -vuokraaja yhdistetään vain yhteen Yammer-verkostoon. Jos oma ratkaisusi ei täytä vaatimusta, suosittelemme, että keskität verkostosi ja vuokraajasi siten, että tämä vaatimus täyttyy. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Tietoja Yammer-verkostoista ja Office 365 -vuokraajista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Yammerin hallinnasta Office 365:ssä

Yammer Basic

K: Kun Yammer on nyt integroitu tiiviisti Office 365:een, voinko silti rekisteröidä maksuttoman Yammer-verkoston?

V: Kyllä. voit yhä rekisteröidä maksuttoman Yammer-perusverkoston osoitteessa www.yammer.com antamalla sähköpostiosoitteesi ja napsauttamalla rekisteröitymispainiketta (kunhan toimialuetta ei ole vahvistettu sellaisessa Office 365 -vuokraajassa, jolla on Yammer-tilaus). Kun haluat käyttää Yammerin yritystoimintoja (esimerkiksi hallita käyttäjiä tai ottaa käyttöön kertakirjautumisen), sinun täytyy luoda Office 365 -vuokraaja.

Yammer-järjestelmänvalvojien elinkaarihallinta

K: Miten voin hallita Yammer-järjestelmänvalvojia Office 365:ssä?

V: Kaikista Office 365:n yleisen järjestelmänvalvojan rooliin määritetyistä käyttäjistä tulee myös Yammerin varmennettuja järjestelmänvalvojia. Kun tämä yleisen järjestelmänvalvoja rooli poistetaan käyttäjältä, häneltä poistetaan myös varmennetun järjestelmänvalvojan oikeudet Yammerissa.

  • Yksi vuokraaja ja yksi verkosto -määritys: Jos Office 365 -vuokraajalla on useita toimialueita, kaikki nämä toimialueet synkronoidaan Yammer-verkoston kanssa. Lisäksi Yammeriin synkronoidaan myös kaikki Office 365 -vuokraajan yleiset järjestelmänvalvojat (jotka liittyvät mihin tahansa vuokraajan toimialueeseen).

  • Yksi vuokraaja ja monta verkostoa -määritys: Jos Office 365 -vuokraajaan liittyy useita verkostoja, Office 365 -vuokraajan yleiset järjestelmänvalvojat synkronoidaan siihen Yammer-verkostoon, johon kirjautumiseen heillä on oikeudet. (Saat lisätietoja Yksi vuokraaja ja monta verkostoa -määrityksen kirjautumista käsittelevästä kohdasta.)

  • Monta vuokraajaa ja yksi verkosto -määritys: Tätä määritystä ei tueta. Viimeksi aktivoidun Office 365 -vuokraajan yleiset järjestelmänvalvojat synkronoidaan Yammeriin.

Yammerin aktivointi

K: Mitä Yammer-aktivoinnissa oikein tapahtuu?

V: Yammer-aktivointi yhdistää Office 365 -vuokraajan Yammer-palveluun. Tämä tehdään automaattisesti. (Saat lisätietoja kohdasta Yammerin integrointi Office 365:een.) Yammer-aktivoinnilla on kaksi merkittävää seurausta.

  • Office 365 -vuokraaja yhdistetään Yammer-verkostoon hallintaa varten: Tämä käsittää verkoston päivittämisen Enterprise-verkostoksi (tarvittaessa). Lisäksi tämä käynnistää järjestelmänvalvojien elinkaarihallinnan, jotta Office 365:n yleiset järjestelmänvalvojat voivat kirjautua Yammer-verkostoon.

  • Office 365 -vuokraaja yhdistetään Yammer-verkostoon kirjautumista varten: tämän ansiosta käyttäjät voivat kirjautua Yammer-verkostoon Office 365 -tunnistetiedoillaan.

Aktivointi ja aiemmin luotu verkosto

K: Yritykselläni on maksuton Yammer-perusverkosto toimialueella contoso.com. Yritykselläni on myös Office 365 -vuokraaja, jonka olemme vahvistaneet ja johon olemme lisänneet toimialueen contoso.com. Kun Yammer aktivoivaan automaattisesti Office 365 -vuokraajassamme, luodaanko tässä yhteydessä erillinen verkosto?

V: Ei, kun Yammer aktivoidaan Office 365 -vuokraajassa, etsimme aiemmin luodut Yammer-verkostot ja yhdistämme Office 365 -vuokraajan aiemmin luotuun verkostoon (emme siis luo uutta verkostoa). Tässä tapauksessa toimialueen contoso.com maksuton Yammer-verkosto päivitetään Yammer Enterprise -verkostoksi, joka yhdistetään Office 365 -vuokraajaan.

Aktivointi ja aiemmin luodut tunnistetiedot

K: Yrityksellämme on aktiivinen Yammer-verkosto, johon kirjaudumme omilla sähköpostiosoitteillamme ja salasanoillamme. Yrityksemme on aloittanut Office 365:n käyttöönoton, mutta kaikkia käyttäjätilejä ei ole vielä luotu. Koska Yammer on integroitu tiiviisti Office 365:een, emmekö enää voi kirjautua omilla sähköpostiosoitteillamme ja salasanoillamme?

V: Voitte, Yammer tukee oletusarvoisesti kirjautumista joko Office 365:n tunnistetiedoilla tai sähköpostiosoitteilla ja salasanoilla. Jos käyttäjällä on vastaava Office 365 -tili, häntä pyydetään kirjautumaan Office 365 -tunnistetiedoillaan. Jos hänellä ei ole vielä vastaavaa Office 365 -tiliä, hän voi kuitenkin edelleen kirjautua omalla sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan. Ota huomioon myös se, että Yammer-järjestelmänvalvoja voi valita Pakota Office 365 -käyttäjätiedot -asetuksen Yammerissa: tämä kertakirjautumismääritys pakottaa kaikki käyttäjät kirjautumaan Office 365 -tunnistetiedoillaan.

Aktivointi ja aiemmin luodut käyttäjät

K: Käytän tällä hetkellä jo Yammer-verkostoa, johon kirjaudun omalla sähköpostiosoitteellani ja salasanallani. Kun verkosto yhdistetään Office 365:een, saanko uuden Yammer-käyttäjätilin.

V: Et, kun kirjaudut ensimmäistä kertaa Office 365 -tunnistetiedoillasi, yritämme yhdistää Office 365 -tilisi sähköpostiosoitteen aiempaan käyttäjätiliisi. Jos emme löydä aiempaa käyttäjätiliäsi, luomme uuden Yammer-käyttäjän. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Yammerin Office 365 -kirjautuminen.

Toimialueiden elinkaarihallinta

K: Yritykselläni on Office 365 -kokeilutilaus (Office 365 -tilimme on contoso.onmicrosoft.com) ja meillä on vastaava Yammer-verkosto. Nyt aiomme vahvistaa ja lisätä toimialueen contoso.com. Luoko tämä toisen Yammer-verkoston?

V: Ei, kun lisäätte toimialueen contoso.com vuokraajaan, se lisätään automaattisesti aiemmin luotuun contoso.onmicrosoft.com-verkostoon. Käyttäjät, joilla on contoso.com-sähköpostiosoite, voivat aloittaa samaan verkostoon kirjautumisen.

Yammer-perusverkoston yhdistäminen

K: Yritykselläni on Office 365 -vuokraaja, jossa on toimialue contoso.com. Käytämme myös aktiivisesti vastaavaa contoso.com-toimialueen Yammer-verkostoa. Nyt haluamme lisätä samaan vuokraajaan tukiverkkotunnuksemme tailspin.com, mutta huomasimme, että tailspin.com-toimialueella on erillinen maksuton Yammer-perusverkosto. Haluamme, että tailspin.com siirtyy käyttämään pääverkostoa ja sen käyttökäytäntöjä. Onko tämä mahdollista?

V: Kyllä. voit yhdistää tukitoimialueen tailspin.com verkoston päätoimialueen contoso.com pääverkostoon. Voit tehdä tämän omatoimisella ohjatulla verkostojen siirtotoiminnolla.

Yammer-tietojen siirtäminen Office 365 -vuokraajien välillä

K: Yritykselläni on Office 365 -vuokraaja, jossa on toimialue contoso.com. Käytämme myös aktiivisesti sitä vastaavaa contoso.com-toimialueen Yammer-verkostoa. Hankimme verkkotunnuksen tailspin.com, jolla on myös Office 365 -vuokraaja ja Yammer-verkosto. Nyt haluamme siirtää verkkotunnuksen tailspin.com Yammer-verkoston contoso.com-vuokraajaan. Onko tämä mahdollista?

V: Ei ole. Et voi siirtää Yammer-verkostoa vuokraajasta toiseen, koska verkosto on sidottu tiiviisti Office 365:een (toimialueet, käyttäjät ja käyttäjätiedot ovat kaikki yhdistettyjä). Tällä hetkellä voit tuoda tiedot hankitun yrityksen verkostosta yhteensopivuussyistä. Kun siirrät tailspin.com-toimialueen contoso.com-vuokraajaan, tailspin.com-toimialue lisätään automaattisesti contoso.com-verkostoon. Kun tailspin.com-käyttäjät luodaan contoso.com-vuokraajassa, he voivat kirjautua verkostoon uusina käyttäjinä.

Ota huomioon, että Yammer-tietojen siirtäminen Office 365 -vuokraajien välillä ei ole sama asia kuin Yammer-perusverkostojen (jotka eivät ole Office 365:een sidottuja) omatoiminen siirtäminen.

Koska Yammer on osa Office 365:tä, se on integroitu tiukasti Office 365:een. Tällä on seuraavat seuraukset:

  • Toimialueiden elinkaari:    kun poistat toimialueen Office 365 -vuokraajasta, myös verkoston toimialue poistetaan automaattisesti.

  • Käyttäjien elinkaari:    kun poistat käyttäjän Office 365 -vuokraajasta (ennen toimialueen poistamista), käyttäjä poistetaan myös Yammerista.

  • Käyttäjätiedot:    kaikki alkuperäisen vuokraajan käyttäjät täytyy siirtää uuteen vuokraajaan.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×