XML-tietojen tuominen

Jos olet aiemmin luonut XML-määrityksen, voit käyttää sitä XML-tietojen tuomiseen yhdistetyille soluihin, mutta XML-tietojen tuomiseen on myös useita menetelmiä ja komentoja ilman XML-määritystä.

Jos käytössäsi on XML-määritys, tuo XML-tiedot yhdistettyihin soluihin seuraavasti:

 1. Valitse jokin yhdistetyistä soluista XML-määrityksessä.

 2. Valitse Kehitystyökalut > Tuo.

  Jos et näe Kehitystyökalut-välilehteä, katso lisätietoja kohdasta Kehitystyökalut-välilehden näyttäminen.

 3. Etsi ja valitse Tuo XML -valintaikkunassa XML-datatiedosto (.xml), jonka haluat tuoda, ja valitse Tuo.

Muita tapoja tuoda XML-tietoja

Saat lisätietoja ongelmista tämän artikkelin lopussa olevasta kohdasta Yleisiä XML-tietojen vientiongelmia.

XML-datatiedoston tuominen XML-taulukkona

 1. Valitse Kehitystyökalut > Tuo.

  Jos et näe Kehitystyökalut-välilehteä, katso lisätietoja kohdasta Kehitystyökalut-välilehden näyttäminen.

 2. Etsi ja valitse Tuo XML -valintaikkunassa XML-datatiedosto (.xml), jonka haluat tuoda, ja valitse Tuo.

  Jos XML-datatiedosto ei viittaa rakenteeseen, Excel johtaa rakenteen XML-datatiedoston perusteella.

 3. Tee jokin seuraavista toimista Tietojen tuominen -valintaikkunassa:

  1. Valitse aiemmin luodusta laskenta taulukosta XML-taulukko , jos haluat tuoda XML-Data tiedoston sisällön laskenta taulukon XML-taulukkoon määritetyssä solun sijainnissa.

  2. Valitse Uusi laskenta taulukko-kohdassa XML-taulukko , jos haluat tuoda tiedoston sisällön XML-taulukkoon uudessa laskenta taulukossa solusta A1 alkaen. XML-datatiedoston rakenne näkyy XML-lähde -tehtäväruudussa.

 4. Jos XML-datatiedosto ei viittaa rakenteeseen, Excel johtaa tällöin rakenteen XML-datatiedoston perusteella.

 5. Voit määrittää XML-tietojen toiminnan (kuten tietojen sidonnan, muotoilun ja asettelun) valitsemalla Ominaisuudet, jolloin näyttöön tulee XML-määrityksen ominaisuudet -valintaikkuna. Esimerkiksi yhdistetyn alueen olemassa olevat tiedot korvataan oletusarvoisesti, kun tuot tietoja, voit kuitenkin muuttaa asetusta.

Useiden XML-datatiedostojen tuominen

 1. Valitse yhdistetty solu, jos haluat tuoda useita XML-tiedostoja yhdistettyjen solujen yksittäiseen joukkoon.

  Jos haluat tuoda useita XML-tiedostoja yhdistettyjen solujen useisiin joukkoihin, napsauta missä tahansa laskentataulukossa jotakin solua, joka ei ole yhdistetty.

 2. Valitse Kehitystyökalut > Tuo.

  Jos et näe Kehitystyökalut-välilehteä, katso lisätietoja kohdasta Kehitystyökalut-välilehden näyttäminen.

 3. Etsi ja valitse Tuo XML -valintaikkunassa XML-datatiedosto (.xml), jonka haluat tuoda.

  • Jos tiedostot ovat peräkkäisiä, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna ja valitse ensimmäinen ja viimeinen tiedosto luettelossa. Kaikki XML-tiedostojen tiedot tuodaan ja liitetään yhdistettyihin soluihin.

  • Jos tiedostot eivät ole peräkkäisiä, pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauta jokaista tuotavaa tiedostoa luettelossa.

 4. Napsauta Tuo.

  Jos valitsit tiedostoja, jotka eivät ole peräkkäisiä, tuo <tiedosto nimi>. XML -valinta ikkuna tulee näkyviin. Valitse kunkin tiedoston osalta XML-määritys, joka vastaa tuotavaa XML-datatiedostoa.

  Voit käyttää yksittäistä määritystä kaikkiin valittuihin tiedostoihin, joita ei ole vielä tuotu, valitsemalla Käytä tätä XML-määritystä tämän mallin kaikissa valituissa tiedostoissa -vaihtoehdon.

Useiden XML-datatiedostojen tuominen ulkoisina tietoina

Jos haluat tuoda useita XML-tiedostoja, jotka käyttävät samaa nimitilaa, mutta eri XML-rakenteita, voit käyttää XML-tietojen tuonnista -komentoa. Excel luo yksilöllisen XML-määrityksen jokaiselle tuotavalle XML-datatiedostolle.

Huomautus: Jos tuot useita XML-tiedostoja, jotka eivät määritä nimitilaa, kyseiset XML-tiedostot käsitellään aivan kuin ne käyttäisivät samaa nimitilaa.

 1. Jos käytät ExceliäMicrosoft 365-tila uksella, valitse tiedot > Nouda tieto > tiedostosta > XML:stä.

  Jos käytössäsi on Excel 2016 tai sitä vanhempi versio, valitse tieto > muista lähteistä > XML-tietojen tuonnista.

 2. Siirry asemaan, kansioon tai Internet-sijaintiin, jossa on tuotava XML-datatiedosto (.xml).

 3. Valitse tiedosto ja valitse Avaa.

 4. Tee jokin seuraavista toimista Tietojen tuominen -valintaikkunassa:

  • Aiemmin luodun laskentataulukon XML-taulukko    Tiedoston sisältö tuodaan uuden laskentataulukon uuteen XML-taulukkoon. Jos XML-datatiedosto ei viittaa rakenteeseen, Excel johtaa rakenteen XML-datatiedoston perusteella.

  • Aiemmin luotu laskenta taulukko    XML-tiedot tuodaan kaksiulotteisessa taulukossa, jossa on rivejä ja sarakkeita, jotka sisältävät XML-tunnisteita sarake otsikoina, sekä tietoja riveillä, jotka ovat sarake otsikoiden alapuolella. Ensimmäistä elementtiä (pääsolmua) käytetään otsikon tavoin, ja se näkyy määritetyn solun sijainnissa. Muut Tunnisteet lajitellaan aakkos järjestykseen toisella rivillä. Tässä tapauksessa Excel ei johda rakennetta, eikä XML-määritystä voi käyttää.

  • Uusi laskentataulukko    Excel lisää työkirjaan uuden laskentataulukon ja sijoittaa XML-tiedot automaattisesti uuden laskentataulukon vasempaan yläkulmaan. Jos XML-datatiedosto ei viittaa rakenteeseen, Excel johtaa rakenteen XML-datatiedoston perusteella.

 5. Voit määrittää XML-tietojen toiminnan, kuten tietojen sidonnan, muotoilun ja asettelun, valitsemalla Ominaisuudet, jolloin näyttöön tulee XML-määrityksen ominaisuudet -valintaikkuna. Esimerkiksi yhdistetyn alueen olemassa olevat tiedot korvataan oletusarvoisesti, kun tuot tietoja, voit kuitenkin muuttaa asetusta.

Tietojen tuominen avaamalla XML-datatiedosto

 1. Valitse Tiedosto > Avaa.

  Jos käytössäsi on Excel 2007, valitse Microsoft Office-painike Office-painikkeen kuva > Avaa.

 2. Valitse Avaa-valintaikkunassa asema, kansio tai Internet-sijainti, jossa on avattava tiedosto.  

 3. Valitse tiedosto ja valitse Avaa.

 4. Jos Tuo XML -valinta ikkuna tulee näkyviin, avaamasi tiedosto viittaa yhteen tai useampaan XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation)-tyyli sivuun, joten voit valita jonkin seuraavista vaihto ehdoista:

  • Tiedoston avaaminen ilman tyyli sivun käyttämistä    XML-tiedot tuodaan kaksiulotteisessa taulukossa, jossa on rivejä ja sarakkeita, jotka sisältävät XML-tunnisteita sarake otsikoina, sekä tietoja riveillä, jotka ovat sarake otsikoiden alapuolella. Ensimmäistä elementtiä (pääsolmua) käytetään otsikon tavoin, ja se näkyy määritetyn solun sijainnissa. Muut Tunnisteet lajitellaan aakkos järjestykseen toisella rivillä. Tässä tapauksessa Excel ei johda rakennetta, eikä XML-määritystä voi käyttää.

  • Avaa tiedosto käyttäen seuraavaa tyylisivua (valitse haluamasi tyylisivu)    Valitse tyylisivu, jota haluat käyttää, ja valitse sitten OK. XML-tiedot muotoillaan valitsemasi tyylisivun mukaan.

   Huomautus: XML-tiedot avataan Excelissä vain luku -tilassa, jotta et vahingossa tallenna alkuperäistä lähdetiedostoa makroja käyttävänä Excel-työkirjana (.xlsm). Tässä tapauksessa Excel ei johda rakennetta, eikä XML-määritystä voi käyttää.

 5. Jos Avaa XML -valinta ikkuna tulee näkyviin, XML-tiedostossa ei ole XSLT-tyyli sivu viittauksia. Jos haluat avata tiedoston, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Valitse XML-taulukkona, jos haluat luoda XML-taulukon uuteen työkirjaan.

   Tiedoston sisältö tuodaan XML-taulukkoon. Jos XML-datatiedosto ei viittaa rakenteeseen, Excel johtaa rakenteen XML-datatiedoston perusteella.

  • Valitse vain luku-muotoisena työkirjana.

   XML-tiedot tuodaan kaksiulotteisessa taulukossa, jossa on rivejä ja sarakkeita, jotka sisältävät XML-tunnisteita sarake otsikoina, sekä tietoja riveillä, jotka ovat sarake otsikoiden alapuolella. Ensimmäistä elementtiä (pääsolmua) käytetään otsikon tavoin, ja se näkyy määritetyn solun sijainnissa. Muut Tunnisteet lajitellaan aakkos järjestykseen toisella rivillä. Tässä tapauksessa Excel ei johda rakennetta, eikä XML-määritystä voi käyttää.

   XML-tiedot avataan Excelissä vain luku -tilassa, jotta et vahingossa tallenna alkuperäistä lähdetiedostoa makroja käyttävänä Excel-työkirjana (.xlsm). Tässä tapauksessa Excel ei johda rakennetta, eikä XML-määritystä voi käyttää.

  • Valitse Käytä XML-lähteen tehtäväruutua.

   XML-datatiedoston rakenne näkyy XML-lähde-tehtäväruudussa. Voit sitten yhdistää haluamasi rakenteen elementit laskentataulukkoon vetämällä kyseiset elementit laskentataulukkoon.

   Jos XML-datatiedosto ei viittaa rakenteeseen, Excel johtaa rakenteen XML-datatiedoston perusteella.

Yleisiä XML-tietojen tuontiongelmia

Excel tuo näkyviin XML-tuonti virhe -valinta ikkunan, kun se ei pysty VAHVISTAMAAN tietoja XML-määrityksen mukaisesti. Saat lisätietoja virheestä valitsemalla tässä valintaikkunassa Tiedot. Seuraavassa taulukossa on joitakin yleisiä tuontivirheitä:

Virhe

Mitä tapahtui

Rakenteen kelpoisuustarkistus epäonnistui

Kun olet valinnut Tarkista tiedot mallin pohjalta tuontia ja vientiä varten -vaihtoehdon XML-määrityksen ominaisuudet -valintaikkunassa, tiedot tuotiin, mutta tietoja ei tarkistettu määritetyn XML-määrityksen perusteella.

Jotkin tiedot tuotiin tekstinä

Jotkin tai kaikki tuoduista tiedoista muunnettiin ilmoitetusta tietotyypistä tekstiksi. Jos haluat käyttää näitä tietoja laskennassa, tiedot on muunnettava tekstistä luvuiksi tai päivämääriksi. Esimerkiksi tekstiksi muunnettu päivämäärä arvo ei toimi YEAR-funktion mukaan, ennen kuin muunnat sen Date-tieto tyypiksi. Excel muuntaa tiedot tekstiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Tiedot ovat muodossa, jota Excel ei tue.

 • Tiedot eivät ole yhteensopivat Excelin XSD-tietotyypin sisäisen esityksen kanssa. Voit ratkaista ongelman tarkistamalla kunkin tietotyypin määrityksen, jotta voit varmistaa, että XML-tiedot ovat XML-rakenteen mukaiset.

XML-jäsenninvirhe

XML-jäsennin ei voi avata määritettyä XML-tiedostoa. Varmista, että XML-tiedostossa ei ole syntaksivirheitä ja että XML on muotoiltu oikein.

Tietoja vastaavaa XML-määritystä ei löydy

Tämä ongelma voi ilmetä, kun valittuna on useampi kuin yksi XML-datatiedosto tuontia varten ja Excel ei löydä vastaavaa XML-määritystä jollekin tiedostoista. Tuo ensin sopiva rakenne tiedostolle, jonka nimi näkyy valintaikkunan otsikkorivillä, ja tuo sitten tiedosto uudelleen.

XML-taulukon kokoa ei voi muuttaa, jotta tiedot mahtuvat

Yrität lisätä rivejä tuomalla tai liittämällä tietoja XML-taulukkoon, mutta taulukkoa ei voi laajentaa. XML-taulukkoa voi laajentaa vain alareunasta alaspäin. Syynä voi olla esimerkiksi objekti, kuten kuva tai toinen taulukko, joka on heti XML-taulukon alapuolella ja estää XML-taulukon laajentamisen. Tai laajennettava XML-taulukko ylittää Excelin rivirajan 1 048 576. Voit ratkaista ongelman järjestämällä laskentataulukon taulukot ja objektit, jotta XML-taulukko voi laajentua alareunasta alaspäin.

Määritetty XML-tiedosto ei viittaa rakenteeseen

XML-tiedosto, jota yrität avata, ei viittaa XML-rakenteeseen. Jotta Excel voi käyttää tiedostossa olevia XML-tietoja, se tarvitsee XML-tiedoston sisältöön perustuvan rakenteen. Jos rakenne on virheellinen tai riittämätön, poista se työkirjasta. Luo sitten XML-rakennetiedosto ja muokkaa XML-datatiedostoa siten, että XML-datatiedosto viittaa rakenteeseen. Lisätietoja on artikkelissa XML-rakenteiden yhdistäminen soluihin XML-määrityksessä.

Huomautus: Et voi viedä Excelin johdettua rakennetta erillisenä XML-rakennetiedostona (.xsd). Vaikka XML-rakennetiedoston luomiseen on olemassa XML-rakenne-editoreja ja muita tapoja, ne eivät välttämättä ole käytettävissäsi tai et osaa käyttää niitä.

Voit poistaa työkirjasta Excelin luoman rakenteen seuraavasti:

 1. Valitse Kehitystyökalut > Lähde.

  Kehitystyökalut-välilehden XML-komennot

  Jos et näe Kehitystyökalut-välilehteä, katso lisätietoja kohdasta Kehitystyökalut-välilehden näyttäminen.

 2. Valitse XML-lähde-tehtäväruudussa XML-määritykset.

 3. Valitse XML-määritykset-valintaikkunassa Excelin luoma XML-määritys ja valitse Poista.

Kun tuot useita XML-tiedostoja, jotka käyttävät samaa nimitilaa, mutta eri rakenteita, tuonti ei toimi odotetulla tavalla

Kun käsittelet useita XML-datatiedostoja ja XML-rakenteita, luot yleensä XML-määrityksen kullekin rakenteelle, yhdistät haluamasi elementit ja tuot sen jälkeen kunkin XML-datatiedoston vastaavaan XML-määritykseen. Kun avaat Tuo-komennolla useita XML-tiedostoja, joilla on sama nimitila, voit käyttää vain yhtä XML-rakennetta. Jos avaat tällä komennolla useita XML-tiedostoja, jotka käyttävät samaa nimitilaa, mutta eri rakenteita, voit saada odottamattomia tuloksia. Esimerkiksi tiedot voidaan korvata tai tiedostot eivät avaudu.

Jos haluat tuoda useita XML-tiedostoja, jotka käyttävät samaa nimitilaa, mutta eri XML-rakenteita, käytä XML-tietojen tuonnista -komentoa (valitseTiedot > Toisesta lähteestä). Tämän komennon avulla voit tuoda useita XML-tiedostoja, joilla on sama nimitila ja jotka käyttävät useita eri XML-rakenteita. Excel luo yksilöllisen XML-määrityksen jokaiselle XML-datatiedostolle, jonka haluat tuoda.

Huomautus: Jos tuot useita XML-tiedostoja, jotka eivät määritä nimitilaa, kyseiset XML-tiedostot käsitellään aivan kuin ne käyttäisivät samaa nimitilaa.

Kehitystyökalut-välilehden näyttäminen

Jos Kehittäjä-välilehti ei ole näkyvissä, saat sen näkyviin toimimalla seuraavasti:

 • Excel 2013 ja Excel 2010:

  1. Napsauta Tiedosto > Asetukset.

  2. Valitse Muokkaa valintanauhaa -luokka.

  3. Valitse Päävälilehdet-kohdan Kehitystyökalut-valintaruutu ja valitse OK.

 • Excel 2007:

  1. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva > Excelin asetukset.

  2. Valitse Suositut-luokka.

  3. Valitse Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdan Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

Katso myös

Excelin XML-näkymä

XML-rakenteiden määrittäminen soluihin XML-määrityksessä

XML-tietojen vieminen

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×