XML-tiedoston muuntaminen WWW-sivuksi

Microsoft Office SharePoint Server 2007 -ohjelmalla voit helposti luoda ja julkaista WWW-sivuja suoraan selaimella. Lisäksi voit luoda WWW-sivuja suoraan aiemmin luoduista XML-tiedostoista, mikä helpottaa sisällön julkaisemista ja jakamista niin työryhmäsi jäsenten kanssa yrityksesi sisällä kuin kenen tahansa Internet-käyttäjän kanssa.

Tämän artikkelin aiheet

XML-tiedostojen WWW-sivuiksi muuntamisen edut

Huomioitavaa muunnettaessa XML-tiedostoja WWW-sivuiksi

XML-tiedoston lataaminen asiakirjakirjastoon

XML-tiedoston muuntaminen WWW-sivuksi

XML-tiedoston ja WWW-sivun päivittäminen

XML-tiedostojen WWW-sivuiksi muuntamisen edut

XML-tiedostojen muuntamisesta sivustosi WWW-sivuiksi on monenlaista hyötyä:

 • Luominen on nopeaa ja helppoa    Jos usea tietolähde voi tulostaa XML:ää ja käytössäsi on XSL-tyylisivuja, jotka sisältävät rakenteen ja HTML-tulosteen, voit helposti ja nopeasti muuntaa XML-tiedostot WWW-sivuiksi.

 • Yksi sisältölähde     Voit käyttää yhtä asiakirjaa useaa käyttötarkoitusta varten. Enää sinun ei tarvitse luoda työryhmääsi varten tarkoitettua lomaketta XML-muodossa ja koko yritystä varten tarkoitettua lomaketta HTML-muodossa, sillä nämä kaksi on nyt linkitetty yhteen.

 • Offline-työskentely     Kun käytät XML-tiedostoa WWW-sivun luontiin, voit käsitellä sisältöä riippumatta siitä, onko Internet-yhteys muodostettuna vai ei.

 • WWW-sivustojen integrointi     Kun muunnat XML-tiedoston WWW-sivuksi, voit näyttää sivun saumattomana osana suurempaa sivustoa. Lukijat eivät yleensä edes tiedä, että sivun sisältö on alunperin ollut XML-tiedosto.

 • Asiakirjojen jakaminen     Kun muunnat XML-tiedoston WWW-sivuksi, voit jakaa sisältöä helposti myös sellaisten käyttäjien kanssa, jotka eivät voi tarkastella XML-tiedostoja.

Sivun alkuun

Huomioitavaa muunnettaessa XML-tiedostoja WWW-sivuiksi

Pidä seuraavat seikat mielessäsi, kun muunnat XML-tiedostoja WWW-sivuiksi:

 • XML-tiedoston muotoilu ja asettelu eivät ehkä näy odotetulla tavalla muunnetulla WWW-sivulla. Tämä määräytyy pääasiassa sivuston omistajan määrittämien muuntoasetusten mukaan. Sivuston omistaja voi määrittää nämä asetukset kullekin sisältötyyppi sekä yleisesti XML-tiedostoille. Voit selvittää, onko XML-tiedostojen ja tiettyjen sisältötyyppien tyylit ja muotoilut säilytetty, ottamalla yhteyttä sivuston omistajaan.

  Seuraavista kuvista näet, miltä XML-tiedosto näyttää ennen muuntamista ja sen jälkeen. Punainen korostusviiva ilmaisee asiakirjan sisällön.

  XML-muotoinen työntekijäluettelo Muistiossa

  Alkuperäinen XML-tiedosto Muistiossa

  WWW-sivuksi muunnettu XML-muotoinen työntekijäluettelo Office SharePoint Server 2007:ssä

  Muunnettu WWW-sivu selaimessa muuntamisen jälkeen

  Huomautus: Tässä esimerkissä käytetään melko yksinkertaista XML-tiedostoa, joka sisältää vain taulukkotietoja. Yleensä XML-tiedosto on monimutkaisempi ja sisältää useita erilaisia luettavassa muodossa, esimerkiksi WWW-sivuna, esitettäviä tietoja.

 • XML-tiedosto, kaikki sen viittaamat objektit (esimerkiksi kuvat) ja liittyvä XSL-tyylisivu on ladattava tiedostokirjastoOffice SharePoint Server 2007 -ohjelmassa, ennen kuin XML-tiedosto voidaan muuntaa WWW-sivuksi. Tätä käsitellään seuraavaksi.

Sivun alkuun

XML-tiedoston lataaminen asiakirjakirjastoon

XML-tiedoston muuntaminen WWW-sivuksi edellyttää, että XML-tiedosto sijaitsee aluksi tiedostokirjastoOffice SharePoint Server 2007 -ohjelmassa. Voit lisätä XML-tiedoston asiakirjakirjastoon selaamalla kirjastoon, johon haluat lisätä XML-tiedoston, ja valitsemalla sitten valikkoriviltä Lataa. Lisätietoja on artikkelissa Yhden tai usean tiedoston lisääminen kirjaston.

Huomautus: XML-tiedoston lataamisen lisäksi sivuston omistajan on ladattava liittyvä XSL-tyylisivu (.xsl-tiedosto) ja määritettävä se XML-tiedostojen muuntamista varten. Lisätietoja on artikkelissa Asiakirjan sivuksi muuntavien muuntimien määrittäminen. Tämä XSL-tyylisivu sijaitsee ylätason sivuston asiakirjakirjastossa.

Sivun alkuun

XML-tiedoston muuntaminen WWW-sivuksi

 1. Avaa asiakirjakirjasto, joka sisältää WWW-sivuksi muunnettavan XML-tiedoston.

 2. Osoita muunnettavan XML-lomakkeen tiedostonimeä, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Muunna asiakirja.

  Office SharePoint Server 2007:n Muunna asiakirja -komento

  Huomautus: Jos tätä vaihtoehtoa ei näy, asiakirjojen muunto-ominaisuus on ehkä poistettu käytöstä tai liittyvää XSL-tyylisivua ei ole määritetty. Ota yhteyttä palvelimen valvojaan.

 3. Valitse Web-sivu XML:stä.

  Huomautus: Näkyviin voi tulla myös vaihtoehto Web-sivu InfoPath-lomakkeesta. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, koska myös Microsoft Office InfoPath 2007 -lomakkeet on kirjoitettu XML-muodossa. Ellei sivuston omistaja erityisesti kehota, älä käytä tätä vaihtoehtoa XML-tiedostojen muuntamisen yhteydessä, koska ne edellyttävät erilaisia muuntoasetuksia kuin Office InfoPath 2007 -lomakkeet.

  Näyttöön tulee Luo sivu asiakirjasta -sivu. Sivuston asetusten mukaan määräytyy, näkyvätkö kaikki seuraavassa kuvatut asetukset vai niistä vain osa.

  Luo sivu asiakirjasta -sivu Office SharePoint Server 2007:ssä

 4. Valitse Sijainti-osassa Selaa ja valitse sivusto, johon sivu luodaan.

  Valitsemassasi sivustossa on oltava julkaiseminen käytössä. Jos näyttöön tulee sanoma, joka ilmoittaa, että julkaiseminen ei ole käytössä sivustossa, ota yhteyttä sivuston omistajaan.

  Huomautus: Jos näyttöön tulee Sijainti- ja Sivun otsikko ja kuvaus -osien asemesta sivun päivityskomennon sisältävä Aiemmin luotu sivu -osa, XML-tiedosto on jo muunnettu. Saat lisätietoja aiemmin luotujen WWW-sivujen päivittämisestä jäljempänä tässä artikkelissa olevasta kohdasta XML-tiedoston ja WWW-sivun päivittäminen. Jos haluat ohittaa aiemmin luodun sivun ja luoda uuden, poista Päivitä aiemmin luotu sivu -valintaruudun valinta ja jatka suorittamalla seuraavat vaiheet.

 5. Kirjoita Sivun otsikko ja kuvaus -osaan luotavan WWW-sivun otsikko, kuvaus URL-osoite.

  URL-osoitteen on oltava yksilöllinen, eikä se saa sisältää erikoismerkkejä (#,%,& jne.). Jos käytät välilyöntejä, ne poistetaan automaattisesti, kun sivu luodaan.

  Huomautus: Otsikko näkyy uuden WWW-sivun yläpuolella, WWW-selaimen otsikkorivillä (HTML-otsikkotunniste) ja kohteen ominaisuuksissa asiakirjakirjastossa. Kuvaus näkyy vain kohteen ominaisuuksissa asiakirjakirjastossa. URL-osoite näkyy WWW-selaimen otsikkorivillä (.aspx-tiedostotunnisteen jäljessä).

 6. Käsittely-osassa voit ehkä valita, luodaanko sivu heti vai luodaanko se taustalla. Lisätietoja näistä vaihtoehdoista on artikkelissa.

  Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Aloita käsittely heti valitsemalla Luo tämä sivu nyt. Näyttöön tulee pitkäkestoisten toimintojen sivu, kunnes muuntaminen on valmis. Tämä prosessi kestää yleensä alle minuutin, mutta voi kestää kauemmin muuntojonon pituuden ja määrittämiesi muuntoasetusten mukaan.

  • Aloita muuntoprosessi taustalla valitsemalla Luo tämä sivu puolestani taustalla. Tämän jälkeen näyttöön tulee asiakirjakirjasto, jossa XML-tiedostosi sijaitsee.

 7. Jos haluat lähettää luodun sivun muille, valitse Lähetä sähköpostiviesti seuraaville käyttäjille, kun sivu on luotu -valintaruutu ja kirjoita Käyttäjät-ruutuun niiden käyttäjien nimet, joille haluat ilmoittaa.

 8. Muunna XML-tiedosto valitsemalla Luo.

Luodun WWW-sivun asetukset

Jos valitsit WWW-sivun luomisen heti, näyttöön tulee uusi sivu, kun muuntaminen on valmis. Sivun yläosassa olevalla työkalurivillä on useita vaihtoehtoja, kuten kuvasta näet.

WWW-sivun työkalurivi Office SharePoint Server 2007:ssä

Sen avulla voit tehdä seuraavia toimia:

Sivun alkuun

XML-tiedoston ja WWW-sivun päivittäminen

Kun muunnat XML-tiedoston WWW-sivuksi, tulokseksi tulee kaksi tiedostoa Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa: XML-tiedosto ja WWW-sivu. Kummallakin tiedostolla on oma URL-osoitteensa, versiotietonsa, historiansa, työnkulkunsa ja niin edelleen (edellyttäen, että nämä ominaisuudet on otettu käyttöön kyseisen sisältötyypin tai asiakirjakirjaston osalta).

Näiden kahden tiedoston välillä säilyy kuitenkin yhteys. Kun muokkaat XML-tiedostoa ja tallennat sen asiakirjakirjastoon, voit sen jälkeen luoda WWW-sivun uudelleen kyseisen XML-tiedoston perusteella. Tämä löyhä yhteys mahdollistaa sen, että sisältö voidaan luoda XML-muodossa, mutta samalla voidaan tuottaa versio, joka on tarkoitettu WWW-käyttöä varten.

Office SharePoint Server 2007 sisältää useita joustavia ominaisuuksia, joiden avulla XML-tiedosto, WWW-sivu tai molemmat voidaan päivittää. Näitä ominaisuuksia käsitellään seuraavaksi.

Vain XML-tiedoston päivittäminen

XML-tiedoston voi päivittää kahdella tavalla sen jälkeen, kun se on muunnettu WWW-sivuksi.

XML-tiedoston päivittäminen asiakirjakirjastosta

 1. Etsi selaamalla asiakirjakirjasto, joka sisältää XML-tiedostosi.

 2. Voit kuitata XML-tiedoston ulos osoittamalla XML-tiedoston tiedostonimeä, napsauttamalla näkyviin tulevaa nuolta ja valitsemalla sitten Kuittaa ulos. XML-tiedoston kuittaaminen ulos ei ole pakollista, mutta tekemällä niin voit tallentaa XML-tiedoston eri versiot. XML-tiedoston ulos kuittaaminen myös estää muita käyttäjiä tekemästä XML-tiedostoon muutoksia sillä aikaa, kun käsittelet sitä.

 3. Voit muokata XML-tiedostoa osoittamalla XML-tiedoston tiedostonimeä, napsauttamalla näkyviin tulevaa nuolta ja valitsemalla sitten Muokkaa asiakirjaa.

 4. Muokkaa tiedostoa, tallenna se ja sulje XML-editori. Kuittaa tiedosto sisään käyttämällä tiedoston avattavaa valikkoa kirjastossa.

XML-tiedoston päivittäminen WWW-sivun työkalurivin avulla

 1. Etsi XML-tiedostosta luotu WWW-sivu selaamalla. Yleensä WWW-sivu sijaitsee sen sivuston Sivut-kirjastossa, johon loit sivun.

 2. Valitse työkaluriviltä Muokkaa sivua. Sivu avautuu muokattavaksi.

 3. Valitse Sivun sisältö -kentästä Avaa lähdeasiakirja. Näyttöön tulee kehotus vahvistaa uloskuittaus ja se, että haluat muokata XML-tiedostoa.

 4. Avaa XML-tiedosto valitsemalla OK.

 5. Muokkaa tiedostoa, tallenna se ja sulje XML-editori. Kuittaa tiedosto sisään käyttämällä tiedoston avattavaa valikkoa kirjastossa.

Vain WWW-sivun päivittäminen

Huomautus: Harkitse tarkkaan, ennen kuin päätät päivittää yksittäisen WWW-sivun, sillä muutokset menetetään, jos sivu päivitetään myöhemmin XML-tiedostosta uudelleen.

 1. Etsi XML-tiedostosta luotu WWW-sivu selaamalla. Yleensä WWW-sivu sijaitsee sen sivuston Sivut-kirjastossa, johon loit sivun.

 2. Valitse työkaluriviltä Muokkaa sivua. Sivu avautuu muokattavaksi.

 3. Valitse Sivun sisältö -kentästä Muokkaa sisältöä.

  HTML-editori avautuu sivun sisällön yläpuolelle. Lisätietoja HTML-editorin käyttämisestä on artikkelissa HTML-editorin käyttäminen.

XML-tiedostoon tehtyjen muutosten päivittäminen WWW-sivulle

XML-tiedostoon tehdyt muutokset voidaan päivittää WWW-sivulle kahdella eri tavalla.

Huomautus: Ennen kuin XML-tiedostoon tehdyt muutokset voidaan päivittää WWW-sivulle, WWW-sivu on ensin kuitattava sisään. Tämä vaihe on ehkä suoritettava erikseen.

XML-tiedoston muuntaminen uudelleen

 1. Noudata samoja vaiheita kuin muuntaessasi XML-tiedoston WWW-sivuksi ensimmäistä kertaa. Katso kohta XML-tiedoston muuntaminen WWW-sivuksi.

 2. Jätä kuitenkin tällä kertaa Luo sivu asiakirjasta -sivun Päivitä aiemmin luotu sivu -valintaruutu valituksi.

 3. Päivitä XML-tiedostoon tehdyt muutokset WWW-sivulle valitsemalla Luo.

WWW-sivun päivittäminen WWW-sivun työkalurivin avulla

 1. Etsi XML-tiedostosta luotu WWW-sivu selaamalla. Yleensä WWW-sivu sijaitsee sen sivuston Sivut-kirjastossa, johon loit sivun.

 2. Valitse työkaluriviltä Muokkaa sivua. Sivu avautuu muokattavaksi.

 3. Valitse Sivun sisältö -kentästä Päivitä sisältö lähteestä.

 4. Kun näyttöön tulee kehotus vahvistaa, päivitä WWW-sivu valitsemalla OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×