WWW-yhteensopivuuden tarkistaminen: rakennevirheet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä artikkelissa luetellaan rakennevirheet, joita yhteensopivuuden tarkistaminen saattaa löytää, ja annetaan virheiden korjaamisessa tarvittavia tietoja.

Yhteensopivuuden tarkastusvirheet yleisiä tietoja on artikkelissa WWW-yhteensopivuuden tarkistaminen Yleiset virheet.

Ohjatun hakusarakkeen luomisen avulla voit luoda tai muokata hakukentän

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Hakukentän luominen tai muokkaaminen ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla

Monta rakennevirheet virheet hakukenttiä ongelmia. Näillä toimintosarjoilla kerrotaan, kuinka voit käynnistää haulle näiden ongelmien ratkaiseminen luomalla tai hakukentän muokkaaminen taulukkonäkymässä.

Hakukentän luominen taulukkonäkymässä

 1. Avaa taulukko, johon haluat lisätä hakukentän, ja valitse taulukon viimeinen sarake. Siinä lukee Lisää napsauttamalla.

 2. Napsauta Lisää napsauttamalla -tekstin viereistä nuolipainiketta ja valitse sitten Haku ja suhde.

 3. Luo haluamasi hakukenttä ohjatun hakukentän luontitoiminnon ohjeiden mukaisesti.

Hakukentän määrittäminen taulukkonäkymässä

 1. Avaa taulukko ja valitse muutettava hakukenttä.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Kentät-välilehden Ominaisuudet-ryhmästä Muokkaa hakuja.

  • Napsauta hakukenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa hakuja

 3. Korjaa ongelma noudattamalla ohjatun hakukentän luontitoiminnon ohjeita.

ACCWeb105003

Virheen teksti    Arvoluettelon hakukenttien sarakkeen tietotyypin on oltava Teksti WWW-yhteensopivuuden takaamiseksi.

Selitys    Ilmoitettu hakukenttä käyttää luetteloa, jota WWW-tietokanta ei tue. Arvoluettelo on sidottava tekstisarakkeeseen palvelimessa.

Toimintaohjeet    Avaa taulukko rakennenäkymässä ja muuta hakukentän tietotyypiksi Teksti. Jos rakennenäkymää ei voi käyttää, poista hakukenttä ja luo se uudelleen ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla.

Sivun alkuun

ACCWeb105012

Virheteksti    Haku rivin tietolähteitä lauseen lauseet eivät ole yhteensopivia verkossa.

Selitys    Ilmoitetussa hakukentässä käytetään kyselyä, jossa on WHERE-lause. WWW-tietokannat eivät tue tällaisia lauseita.

Toimintaohjeet    Avaa taulukko rakennenäkymässä ja poista WHERE-lause hakukentän Rivilähde-ominaisuudesta. Jos rakennenäkymää ei voi käyttää, poista hakukenttä ja luo se uudelleen ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla.

Sivun alkuun

ACCWeb105018

Virheen teksti    Perusavain, joka on haku, ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Ilmoitetussa taulukossa on perusavain, joka on toiseen taulukkoon viittaava hakukenttä. WWW-tietokannat eivät tue tällaisia kenttiä.

Toimintaohjeet    Avaa taulukko rakennenäkymässä ja vaihda hakukentän Ohjausobjektin tyyppi -ominaisuuden arvoksi Tekstiruutu (Hakukenttä-välilehdessä). Avaa sitten Yhteydet-ikkuna ja poista kaikki yhteydet, joissa hakukenttä on yhteyden moni-puolella (nuoli osoittaa hakukentästä poispäin).

Jos rakennenäkymää ja Yhteydet-ikkunaa ei voi käyttää, toimi seuraavasti:

 1. Luo uusi tyhjä tietokanta (ei WWW-tietokanta).

 2. Tuo tarvittavat taulukot alkuperäisestä tietokannasta uuteen tietokantaan.

 3. Tee tarvittavat muutokset uuteen tietokantaan.

 4. Poista taulukot alkuperäisesti tietokannasta ja tuo ne takaisin uudesta tietokannasta.

Sivun alkuun

ACCWeb107000

Virheen teksti    Kentän tietotyyppi ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Mainitussa kentässä on tietotyyppi, jota WWW-tietokanta ei tue, esimerkiksi OLE-objekti.

Toimintaohjeet    Luo kenttä uudelleen käyttäen jotakin tuettua tietotyyppiä:

 • Teksti

 • Luku

 • Valuutta

 • Kyllä/Ei

 • Päivämäärä/kellonaika

 • Laskettu kenttä

 • Liite

 • Hyperlinkki

 • Muistio

 • Haku

Sivun alkuun

ACCWeb107001

Virheen teksti    Yhdistelmäindeksit eivät ole WWW-yhteensopivia.

Selitys    Ilmoitetussa taulukossa on perusavaimena yhdistelmäavain (useasta kentästä muodostuva avain). WWW-taulukossa voi käyttää perusavaimena vain laskurikenttää. WWW-tietokannassa ei voi käyttää yhdistelmäindeksejä.

Toimintaohjeet    Jos yhdistelmäindeksi oli perusavaimessa, luo ilmoitettuun taulukkoon laskuriperusavain. Luo sen jälkeen tietueeseen kelpoisuussääntö, joka tarkistaa, että alkuperäisissä kentissä olevat tiedot ovat yksilöllisiä.

Sivun alkuun

ACCWeb107002

Virheen teksti    Taulukko, jossa on useita Liite-kenttiä, ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Ilmoitetussa taulukossa on enemmän kuin yksi liitekenttä, mikä aiheuttaa virheen tietokannan julkaisun aikana. WWW-tietokannat eivät tue useita liitekenttiä.

Toimintaohjeet    Jos tarvitset useita liitekenttiä tietuetta kohti, luo kutakin uutta liitekenttää varten taulukko, jossa on vain liitekenttä ja tunnuskenttä, ja linkitä tämä taulukko alkuperäiseen taulukkoon ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla.

Sivun alkuun

ACCWeb107003

Virheen teksti    Lasketun kentän lausekkeessa on syötekenttä, jonka tyyppi (esimerkiksi Laskuri, Muistio tai Binaarinen) ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Kyseisen kentän laskutoimitus hyväksyy kentän, jota WWW-sivustossa ei voi käyttää.

Toimintaohjeet    Muuta laskutoimitusta siten, että sen kaikkien syöttökenttien tietotyyppi on jokin seuraavista tuetuista tyypeistä:

 • Teksti

 • Luku

 • Valuutta

 • Kyllä/Ei

 • Päivämäärä/kellonaika

 • Laskettu kenttä

Sivun alkuun

ACCWeb107004

Virheen teksti    Lasketun sarakkeen tuloksen tietotyyppi ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Kyseisen kentän laskennan tulos on tietotyyppiä, jota WWW-sivustossa ei voi käyttää.

Toimintaohjeet    Luo laskettu kenttä uudelleen siten, että sen tuloksen tietotyyppi on jokin seuraavista tuetuista tyypeistä:

 • Teksti

 • Luku

 • Valuutta

 • Kyllä/Ei

 • Päivämäärä/kellonaika

Sivun alkuun

ACCWeb107005

Virheen teksti    Taulukko, jossa on yli 220 kenttää, ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Ilmoitetussa taulukossa on enemmän kuin 220 kenttää. Taulukoita, joissa on yli 220 kenttää, ei voi julkaista Internetissä.

Toimintaohjeet    Luo ylimääräisiä kenttiä varten uusi taulukko. Luo sitten ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla uusi kenttä, joka linkittää taulukon aiemmin luotuun taulukkoon.

Sivun alkuun

ACCWeb107006

Virheen teksti    Taulukon nimi on varattu nimi, eikä se ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Kyseisen taulukon nimi on varattu SharePointin käyttöön, eikä WWW-sivustossa voi käyttää sitä.

Toimintaohjeet    Älä käytä seuraavia varattuja taulukon nimiä:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Sivun alkuun

ACCWeb107007

Virheen teksti    Julkaisemattomat taulukot, joissa on hakuja julkaistuihin taulukoihin, eivät ole WWW-yhteensopivia.

Selitys    Ilmoitettua taulukkoa ei ole vielä julkaistu, ja siinä on julkaisemisen estävä julkaistuun taulukkoon viittaava hakukenttä.

Toimintaohjeet    Julkaise julkaisematon taulukko lisäämättä hakukenttää. Voit sitä varten synkronoida WWW-tietokannan. Kun uusi taulukko on julkaistu, luo tarvittava hakukenttä toiseen julkaistuun taulukkoon.

Sivun alkuun

ACCWeb107008

Virheen teksti    Mukautetut muodot eivät ole WWW-yhteensopivia.

Selitys    Ilmoitetussa kentässä on mukautettu valuuttamuoto, jota WWW-tietokanta ei tue.

Toimintaohjeet    Käytä kentässä vakiovaluuttamuotoa. Valitse avattavasta Muotoilu-valikosta kentän muodoksi Valuutta tai Euro.

Sivun alkuun

ACCWeb107009

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että vain Tyhjät merkkijonot sallittuja- tai Pakollinen-ominaisuus on tosi.

Selitys    Sekä Tyhjät merkkijonot sallittuja- että Pakollinen-ominaisuuden arvo on Tosi ilmoitetussa kentässä.

Toimintaohjeet    Varmista, että enintään toisen ilmoitetun ominaisuuden arvo on Tosi. Voit muuttaa näitä ominaisuuksia rakennenäkymässä.

Sivun alkuun

ACCWeb107010

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että ominaisuusarvo on Ei.

Selitys    Ilmoitetun hyperlinkkikentän Vain liittäminen -ominaisuuden arvo on Kyllä, mitä WWW-tietokannat eivät tue.

Toimintaohjeet    Muuta Vain liittäminen -ominaisuuden arvoksi Ei.

Sivun alkuun

ACCWeb107011

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että oletusarvo on tyhjä.

Selitys    Ilmoitetun hakukentän hakukyselyyn tai useita arvoja sallivaan luetteloon on määritetty oletusarvo, mitä WWW-tietokannat eivät tue.

Toimintaohjeet    Varmista, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Hakukyselyyn ei ole määritetty oletusarvoa.

 • Useita arvoja sallivaan hakuarvoluetteloon ei ole määritetty oletusarvoa.

Sivun alkuun

ACCWeb107012

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että oletusarvo on tyhjä.

Selitys    Ilmoitetussa hyperlinkkikentässä on oletusarvo, mitä WWW-tietokannat eivät tue.

Toimintaohjeet    Poista oletusarvo hyperlinkkikentästä.

Sivun alkuun

ACCWeb107013

Virheen teksti    Ominaisuusarvo ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Ilmoitetun Luku-kentän Muoto-ominaisuuden arvo on jokin muu kuin Yleinen luku, Prosentti tai Vakio. WWW-tietokannat tukevat vain näitä muotoja.

Toimintaohjeet    Muuta kentän muodoksi Yleinen luku, Prosentti tai Vakio.

Sivun alkuun

ACCWeb107014

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että taulukolla on perusavain ja että kyseessä on pitkä lukukenttä.

Selitys    Ilmoitetussa taulukossa on jokin seuraavista ongelmista:

 • Taulukossa ei ole perusavainta.

 • Perusavaimen tietotyyppi ei ole Luku.

 • Perusavaimen Kentän koko -arvo ei ole Pitkä.

Toimintaohjeet    Korjaa aiemmin määritetyn perusavaimen tietotyyppi ja Tiedoston koko -arvo rakennenäkymässä tai luo taulukkoon uusi perusavain, jonka tietotyyppi on Laskuri. Jos rakennenäkymää ei voi käyttää, luo uusi taulukko, lisää siihen sarakkeet alkuperäisestä taulukosta ja poista alkuperäinen taulukko.

Sivun alkuun

ACCWeb107015

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että ominaisuusarvo on epätosi.

Selitys    Ilmoitetun Muistio-kentän Yksilöllinen-arvo on Tosi, mitä WWW-tietokannat eivät tue.

Toimintaohjeet    Muuta Yksilöllinen-arvoksi Epätosi.

Sivun alkuun

ACCWeb107016

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että ominaisuusarvo on epätosi.

Selitys    Ilmoitetun Kyllä/Ei-kentän Yksilöllinen-arvo on Tosi.

Toimintaohjeet    Muuta Yksilöllinen-arvoksi Epätosi.

Sivun alkuun

ACCWeb107017

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että ominaisuusarvo on epätosi.

Selitys    Ilmoitetun hyperlinkkikentän Yksilöllinen-arvo on Tosi, mitä WWW-tietokannat eivät tue.

Toimintaohjeet    Muuta Yksilöllinen-arvoksi Epätosi.

Sivun alkuun

ACCWeb107018

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että sidottu sarake asetetaan taulukon perusavaimeksi ja että se on ensimmäinen sarake.

Selitys    Ilmoitetussa hakukentässä jokin seuraavista ongelmista:

 • Sarake on sidottu johonkin muuhun kenttään kuin lähdetaulukon perusavaimeen.

 • Sidottu sarake ei ole hakutaulukon ensimmäinen sarake.

Toimintaohjeet    Muuta hakukenttää ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla.

Sivun alkuun

ACCWeb107019

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että ominaisuusarvo on Kyllä.

Selitys    Ilmoitetun hakukentän Vain luettelon käyttö -ominaisuuden arvo on Ei, mutta hakukenttä ei ole yksiarvoinen arvoluettelo. WWW-tietokannat eivät tue tätä.

Toimintaohjeet    Muuta hakukenttää ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla. Varmista, että valitset Vain luettelon käyttö -valintaruudun, kun se tulee näkyviin ohjatussa toiminnossa.

Sivun alkuun

ACCWeb107020

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että ominaisuusarvo on tyhjä.

Selitys    Ilmoitetun kentän Aliobjektin linkkikentät -ominaisuus ei ole tyhjä. WWW-tietokannat eivät tue muuta arvoa.

Toimintaohjeet    Avaa taulukko rakennenäkymässä ja poista Aliobjektin linkkikentät -ominaisuuden arvo. Määritä sen jälkeen Alitaulukon nimi -ominaisuuden arvoksi [Automaattinen] tai [Ei mitään]. Jos rakennenäkymää ei voi käyttää, valitse taulukkonäkymässä Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmästä Lisää, valitse Alitaulukko ja valitse sitten Poista.

Sivun alkuun

ACCWeb107021

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että ominaisuusarvo on tyhjä.

Selitys    Ilmoitetun kentän Pääobjektin linkkikentät -ominaisuus ei ole tyhjä. WWW-tietokannat eivät tue muuta arvoa.

Toimintaohjeet    Avaa taulukko rakennenäkymässä ja poista Pääobjektin linkkikentät -ominaisuuden arvo. Määritä sen jälkeen Alitaulukon nimi -ominaisuuden arvoksi [Automaattinen] tai [Ei mitään]. Jos rakennenäkymää ei voi käyttää, valitse taulukkonäkymässä Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmästä Lisää, valitse Alitaulukko ja valitse sitten Poista.

Sivun alkuun

ACCWeb107022

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että ominaisuusarvo on tyhjä tai Automaattinen.

Selitys    Ilmoitetun kentän Alitaulukon nimi -ominaisuuden arvo ei ole [Automaattinen] tai [Ei mitään]. WWW-tietokannat eivät tue muita arvoja.

Toimintaohjeet    Avaa taulukko rakennenäkymässä ja määritä Alitaulukon nimi -ominaisuudeksi [Automaattinen] tai [Ei mitään]. Jos rakennenäkymää ei voi käyttää, valitse taulukkonäkymässä Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmästä Lisää, valitse Alitaulukko ja valitse sitten Poista.

Sivun alkuun

ACCWeb107023

Virheen teksti    WWW-yhteensopivuus edellyttää, että ominaisuusarvo määritetään.

Selitys    Ilmoitetun hakukentän Sarakeleveys-ominaisuus on tyhjä, mitä WWW-tietokannat eivät tue.

Toimintaohjeet    Avaa taulukko rakennenäkymässä ja määritä Sarakeleveys-ominaisuudelle jokin arvo (Haku-ominaisuuksien välilehdessä). Voit myös toimia seuraavasti: Valitse sarake taulukkonäkymässä ja valitse sitten Kentät-välilehden Ominaisuudet-ryhmästä Muokkaa hakuja. Noudata ohjatun hakukentän luontitoiminnon ohjeita.

Sivun alkuun

ACCWeb107024

Virheen teksti    Vain perusavainkenttä voi olla laskurikenttä.

Selitys    Ilmoitetun kentän tietotyyppi on Laskuri, mutta kenttä ei ole taulukon perusavain. WWW-tietokannat eivät tue tätä.

Toimintaohjeet    Muuta kentän tietotyypiksi Luku. Voit myös kiertää ongelman tietomakroilla, jotka tuottavat vastaavan tuloksen. Muuta kenttä, jossa tämä ominaisuus on, perusavainkentäksi rakennenäkymässä tai muuta tietotyypiksi Luku.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×