Office
Kirjaudu sisään

WWW-yhteensopivuuden tarkistaminen: kyselyvirheet

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä artikkelissa luetellaan kyselyvirheet, joita Yhteensopivuuden tarkistaminen saattaa löytää, ja annetaan virheiden korjaamisessa tarvittavia tietoja.

Yhteensopivuuden tarkastusvirheet yleisiä tietoja on artikkelissa WWW-yhteensopivuuden tarkistaminen Yleiset virheet.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Virheen teksti    Kysely ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Kyselyn WWW-yhteensopivuusongelmat on tarkistettava.

Toimintaohjeet    Luo kysely uudelleen kyselyn suunnittelussa. Lisätietoja kyselyn suunnittelun käyttäminen WWW-kyselyn luomiseen artikkelissa Johdanto kyselyihin.

Sivun alkuun

ACCWeb102014

Virheen teksti    SQL ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Tähän virheilmoitukseen voi olla useita syitä. Syy voi olla jokin seuraavista:

 • Objekti, johon viitataan, ei ole WWW-yhteensopiva.

 • Lause, johon viitataan, ei ole WWW-yhteensopiva.

Lisätietoja lausekkeiden luomisesta on artikkelissa lausekkeen luominen.

Toimintaohjeet     Kannattaa käyttää web-kyselyn suunnittelussa, jotka ovat yhteensopivia web kyselyjen luominen. Lisätietoja suunnittelemisesta kyselyille Web on artikkelissa Johdanto kyselyihin.

Sivun alkuun

ACCWeb103013

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kyselyn tuloksissa on monta samannimistä kenttää.

Selitys    Usealla kentällä on sama nimi.

Toimintaohjeet    Tarkista kentät, joilla on sama nimi, ja muuta nimet yksilöllisiksi.

Sivun alkuun

ACCWeb103079

Virheen teksti    Tyyppivirhe JOIN-lausekkeessa.

Selitys    Liitoksen eri puolilla olevat tyypit eivät ole keskenään yhteensopivia. Esimerkiksi tekstiä ei voi verrata tai liittää lukuihin.

Toimintaohjeet    Varmista, että liitoksen eri puolet ovat keskenään yhteensopivia. Esimerkiksi tekstityypin voi liittää tekstityyppiin ja lukutyypin lukutyyppiin. Jos et ole tekemässä liitosta, tarkista, vertaatko keskenään yhteensopimattomia kenttiä.

Sivun alkuun

ACCWeb103900

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi.

Selitys    Access ei pystynyt julkaisemaan kyselyä, sillä siinä käytetään kyselylajia, lauseketta, ehtoja tai muita ominaisuuksia, joita WWW-tietokanta ei tue.

Toimintaohjeet    Luo kysely uudelleen Accessin kyselyjen suunnittelutyökalulla.

Sivun alkuun

ACCWeb103901

Virheen teksti    Kyselyn määritys ei kelpaa eikä kyselyobjektia voi luoda.

Selitys    Palvelin ei voinut jäsentää kyselyä, sillä kyselyn määrityksessä on odottamaton virhe.

Toimintaohjeet    Luo kysely uudelleen jollakin Accessin suunnittelutyökalulla.

Sivun alkuun

ACCWeb103902

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kyselyn tyyppiä ei tueta tai kyselyssä on lausekkeita, ehtoja tai muita ominaisuuksia, joita ei tueta WWW-käytössä.

Selitys    Kyselyssä on lausekkeita, joita WWW-tietokannat eivät tue. Virheilmoituksen voi tuottaa joko palvelimen rajoitus tai lauseke, jota ei voi siirtää palvelimeen.

Toimintaohjeet    Poista lausekkeita, jotka eivät ole yhteensopivia web. Lisätietoja lausekkeista on kelvollinen kyselyissä on artikkelissa lausekkeen luominen.

Sivun alkuun

ACCWeb103903

Virheen teksti    Kyselyn määritys ei kelpaa eikä kyselyobjektia voi luoda.

Selitys    Jokin määritearvoista ei ole WWW-yhteensopiva.

Toimintaohjeet    Varmista, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Nimimääritteessä ei ole käytetty seuraavia merkkejä:

yhtäläisyysmerkki alussa

=

piste

.

huutomerkki

!

hakasulkeet

[]

välilyönti alussa

merkit, joita ei voi tulostaa

esimerkiksi <Enter> tai <SARKAIN>

jokin seuraavista symboleista:

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Nimimäärite on 164 merkkiä pitkä.

 • Otsikkomäärite: mikä tahansa enintään 1 024 merkkiä pitkä merkkijono.

Sivun alkuun

ACCWeb103904

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kyselyssä on alikysely.

Selitys    Kyselyssä on alikysely. Palvelin ei tue alikyselyitä.

Toimintaohjeet    Muuta kyselyä siten, ettei siinä ole alikyselyä.

Sivun alkuun

ACCWeb103905

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kysely on riippuvainen toisesta kyselystä, joka ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Joko kyselyn syötteenä on sisäkkäinen kysely, jota ei voi käyttää palvelimessa, tai kyselyssä on syötelähde, jota ei löydy.

Toimintaohjeet   

 • Varmista, että sisäkkäinen kysely on kelvollinen.

 • Voit luoda kelvollisia sisäkkäisiä kyselyitä Accessin kyselyjen suunnittelutyökaluilla.

 • Varmista, että tietokannassa on kyselyn syötelähdetaulukko tai kysely.

Sivun alkuun

ACCWeb103906

Virheen teksti    Kyselyn määritys ei kelpaa eikä kyselyobjektia voi luoda.

Selitys    Valittujen sarakkeiden tai lajitteluperustesarakkeiden lähdetaulukkoa tai kyselyä ei löydy.

Toimintaohjeet    Varmista, että Access-tietokannassa on sarakkeen syötelähdetaulukko tai kysely.

Sivun alkuun

ACCWeb103907

Virheen teksti     Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kyselyn tuloksissa ei ole kenttiä.

Selitys    Kyselyssä ei ole valittu kenttiä.

Toimintaohjeet    Valitse tai määritä kyselyyn ainakin yksi tulostussarake.

Sivun alkuun

ACCWeb103908

Virheen teksti     Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kyselyn tuloksissa on liikaa kenttiä.

Selitys     Kyselyn lähteessä on liikaa kenttiä.

Toimintaohjeet     Ongelman ratkaiseminen on vaikeaa ja voi edellyttää lähdetaulukoiden tutkimista. Taulukossa voi olla enintään seuraava määrä sarakkeita:

 • JET_ccolFixedMost kiinteää saraketta.

 • JET_ccolVarMost vaihtuvamittaista saraketta.

 • JET_ccolTaggedMost merkittyä saraketta.

Sivun alkuun

ACCWeb103916

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kysely on riippuvainen ORDER BY -lauseesta, joka ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Ainakin jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Järjestysperusteena käytettävän osan nimi ei kelpaa.

 • Lähdetaulukon nimi ei kelpaa.

 • Lajittelujärjestys on jokin muu kuin nouseva tai laskeva.

 • Lauseke ei kelpaa.

Toimintaohjeet    Varmista, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Nimimääritteessä ei ole seuraavia merkkejä:

yhtäläisyysmerkki alussa

=

piste

.

huutomerkki

!

hakasulkeet

[]

välilyönti alussa

merkit, joita ei voi tulostaa

esimerkiksi <Enter> tai <SARKAIN>

jokin seuraavista symboleista:

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Nimimäärite on 164 merkkiä pitkä.

 • Lauseke on kelvollinen lauseke.

Sivun alkuun

ACCWeb103918

Virheen teksti     Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kysely kysely määrittää JOIN-tyypin, joka ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Palvelin ei tue kyselyitä, joissa on useita liitoksia kahden taulukon välillä (monikenttäisiä liitoksia).

Toimintaohjeet    Varmista, että liitoksissa käytetään vain yhtä kenttää taulukkoa kohti.

Sivun alkuun

ACCWeb103926

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kysely ei määritä SELECT FROM -taulukkoa.

Selitys     Kyselyssä ei ole syötetaulukoita (FROM-lause puuttuu).

Toimintaohjeet    Varmista, että kyselyyn on määritetty syötesarake.

Sivun alkuun

ACCWeb103927

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kyselyn tuloksissa on monta samannimistä kenttää.

Selitys    Usealle kentälle on määritetty sama nimi.

Toimintaohjeet    Tarkista kentät, joilla on sama nimi, ja muuta nimet yksilöllisiksi.

Sivun alkuun

ACCWeb103928

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kaikkia kyselyn parametreja ei voitu muuntaa WWW-yhteensopiviksi.

Selitys    Parametrin nimi tai tyyppi ei kelpaa.

Toimintaohjeet    Varmista, että parametrin nimi ja tyyppi kelpaavat.

 • Nimi-parametrissa ei saa olla seuraavia merkkejä:

yhtäläisyysmerkki alussa

=

piste

.

huutomerkki

!

hakasulkeet

[]

välilyönti alussa

merkit, joita ei voi tulostaa

esimerkiksi <Enter> tai <SARKAIN>

jokin seuraavista symboleista:

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Nimimäärite on 164 merkkiä pitkä.

Seuraavat tyypit kelpaavat:

Teksti (enintään 255 merkkiä)

Luvut

Totuusarvo

Päivämäärä/kellonaika

Valuutta

Sivun alkuun

ACCWeb103930

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä jotkin sen parametreista näkyvät tuloskenttinä tai niitä käytetään ORDER BY -lauseissa.

Selitys    Kyselyssä on parametri, joka on projisoitu skalaariarvo tai jota käytetään järjestelyperustelausekkeessa.

Tämä virhe voi ilmetä, jos parametria käytetään joko projisoituna sarakkeena (esimerkki: valitse param1 taulukosta Table1) tai järjestysperusteena (esimerkki: valitse * taulukosta Table1 ja ja järjestysperustekenttä field1= param).

Toimintaohjeet    Älä käytä paranmetriarvoja, jotka ovat projisoituja sarakkeita tai järjestelyperustesarakkeita.

Sivun alkuun

ACCWeb103938

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi.

Selitys    Kahdella kentällä on sama nimi, eikä Access pysty luomaan niille kelvollisia tunnuksia.

Toimintaohjeet    Tarkista kentät, joilla on sama nimi, ja muuta nimet yksilöllisiksi.

Sivun alkuun

ACCWeb103939

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi.

Selitys    Kyselyssä on tunnus, jonka pituus on yli 64 merkkiä.

Toimintaohjeet    Varmista, että kyselyssä käytettävä tunnus on enintään 64 merkkiä pitkä.

Sivun alkuun

ACCWeb103940

Virheen teksti    Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, sillä kysely kysely määrittää JOIN-tyypin, joka ei ole WWW-yhteensopiva.

Selitys    Palvelin ei tue kyselyitä, joissa on useita liitoksia kahden taulukon välillä (monikenttäisiä liitoksia).

Toimintaohjeet    Varmista, että liitoksissa käytetään vain yhtä kenttää taulukkoa kohti.

Sivun alkuun

ACCWeb103942

Virheen teksti     Access ei pystynyt muuntamaan kyselyä WWW-käyttöön sopivaksi, koska kysely sisältää kehäliitoksen.

Selitys    Kyselyssä olevat taulukoiden väliset liitokset aiheuttavat taulukoiden välille kehäliitoksen, joka estää kyselyn käyttämisen WWW:ssä.

Toimintaohjeet     Poista taulukoiden välisiä liitoksia niin, ettei kehäliitosta enää ole.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×