WWW-osan ulkoasun muuttaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Jos olet WWW-sivun omistaja, voit määrittää WWW-osia usealla eri tavalla. Voit esimerkiksi muuttaa WWW-osan ominaisuuksia selaimessa WWW-osan ylläpitosivulla. WWW-osia voi määrittää myös SharePoint-yhteensopivalla WWW-sivujen suunnitteluohjelmalla, kuten Microsoft SharePoint Designer 2010:llä.

Lisätietoja SharePointin verkko-osat on artikkelissa Yleistä Web-osien käytettävissä SharePoint Foundation 2010: nja Verkko-osia, näkymien ja lomakkeiden SharePoint Designer 2010: ssä.

Sisältö

Verkko-osan ominaisuuksien muokkaaminen työkaluruudun avulla

Avaaminen ja käyttäminen WWW-osan ylläpitosivun

Web-osien yhteiset ominaisuudet

Ulkoasu

Asettelu

Lisäasetukset

Web-osan ominaisuuksien muuttaminen työkaluruudun avulla

Voit muuttaa Web-osan määritteitä määrittämällä arvoja sen ominaisuuksille. Kaikilla Web-osilla on tietyt yhteiset ominaisuudet, joiden avulla voit määrittää ulkoasun, asettelun ja muiden tietojen määritteet. Web-osalla voi olla myös mukautettuja ominaisuuksia, jotka koskevat vain kyseistä Web-osaa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko , Muokkaa sivua.

 2. WWW-osaa, napsauta alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse sitten Muokkaa verkko-osaa.

 3. WWW-osien yhteiset ja mukautetut ominaisuudet näkyvät työkaluruudussa. Yhteisiä ominaisuuksia, joita voit muuttaa, ovat esimerkiksi WWW-osan nimi, koko ja muut asetteluparametrit. Mukautettuja ominaisuuksia ovat vain tietylle WWW-osalle määritetyt ominaisuudet.

  Huomautus: Jos olet omassa näkymässä, Web-osan kehittäjä voi rajoitetusti mukautettuja ominaisuuksia voi muuttaa Web-osan.

 4. Jos haluat tallentaa tekemäsi muutokset ja työkaluruudun sulkeminen, valitse OK. Voit tarkastella muutoksia sulkematta työkaluruudussa, valitse Käytä.

Sivun alkuun

WWW-osan ylläpitosivun avaaminen ja käyttäminen

Jos sivun WWW-osassa tai WWW-osan yhteyksissä ilmenee ongelmia, voit eristää ja korjata ongelman ylläpitosivulla. WWW-osan ylläpitosivun käyttäminen edellyttää tiettyjä käyttöoikeuksia.

Vihje: Jos et ole varma, mikä Web-osa tai Web-osan yhteys aiheuttaa ongelman, kannattaa ehkä edetä vaiheittain. Sulje yksi Web-osa kerrallaan, selaa sitten Web-osa-sivun kohdalle (valitse Siirry takaisin Omat Web-osat -sivulle) ja tarkista, onko ongelma korjaantunut. Kun ongelman aiheuttava Web-osa on löytynyt, voit tarvittaessa määrittää sen uudelleen tai poistaa sen.

 1. Avaa sivun sisältävä tiedostokirjasto.

 2. Vie osoitin sivun nimen, alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse sitten Muokkaa ominaisuuksia.

 3. Avaa Web-osan ylläpitosivu valitsemalla Avaa Web-osa-sivu ylläpitonäkymässä.

  Huomautus: Käyttää verkko-osan ylläpitosivun sivun, joka ei ole tallennettu tiedostokirjastoon, kuten sivuston kotisivulle liittäminen sisältö = 1 sivun URL-Osoitteen loppuun.

 4. Varmista, että näkymä on haluamasi näkymä eli joko oma tai jaettu näkymä. Jos haluat vaihtaa näkymää, tee jokin seuraavista toimista:

  • Siirry omasta näkymästä jaettuun näkymään valitsemalla Siirry jaettuun näkymään.

  • Siirry jaetusta näkymästä omaan näkymään valitsemalla Siirry omaan näkymään.

 5. Valitse vähintään yksi Web-osa ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Verkko-osan siirtäminen Web-osa-sivun valikoimaan, valitse Sulje.

  • Poista mukautetut ominaisuusarvot ja palauta WWW-osan yhteiset arvot valitsemalla Palauta. Ohjelma pyytää vahvistusta ennen WWW-osan asetusten palauttamista.

  • Poista WWW-osa pysyvästi sivulta valitsemalla Poista. Ohjelma pyytää vahvistusta ennen WWW-osan poistamista.

   Huomautus: Jos Salli muokkaaminen omassa näkymässä -ominaisuus ei ole valittu, verkko-osan vain voi poistaa jaetussa näkymässä.

 6. Kun olet valmis, valitse Palaa Web-osa-sivulle.

  Huomautus: Et voi käyttää verkko-osan ylläpitosivun Sulje, palauttaminen tai poistaminen staattinen Web-osa (eli verkko-osan verkko-osa-vyöhykkeen ulkopuolelle).

  Staattisen WWW-osan ylläpitoon tarvitaan SharePoint-yhteensopiva WWW-sivujen suunnitteluohjelma.

Sivun alkuun

WWW-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla WWW-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet.

Huomautukset: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

 • Työkaluruudun Lisäasetukset -osa tulee näkyviin, jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet.

 • Tietyn verkko-osan verkko-osan kehittäjä saattanut näyttämisen vähintään yksi näistä yhteiset ominaisuudet tai on ehkä luoda ja näyttää muut ominaisuudet, jotka eivät näy alla ulkoasun, asettelunja Lisäasetukset työkaluruudussa osiin.

 • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa WWW-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää Web-osan otsikon, joka on näkyvissä Web-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää Web-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää Web-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, onko koko Web-osa näkyy sivulla, kun käyttäjä avaa sivun. Oletusarvon mukaan chrome-tila on määritetty Normaali ja koko Web-osa tulee näkyviin. Vain otsikkorivi tulee näkyviin, kun tila on Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja WWW-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, voiko verkko-osa on näkyvissä, kun käyttäjä avaa sivun. Jos valintaruutu on valittuna, Web-osa on näkyvissä vain, kun suunnittelet sivun ja on liitteen (piilotettu) liitetään otsikko.

Voit piilottaa WWW-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen WWW-osaan WWW-osan yhteyden kautta mutta et halua WWW-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää WWW-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle.

Vyöhykkeen

Määrittää alueen, jossa verkko-osan sisältävä verkko-osasivu sijaitsee.

Huomautus: Verkko-osasivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää WWW-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden WWW-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos alueen WWW-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 0 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy alueessa ylimpänä. Jos alueen WWW-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy alueessa äärimmäisenä vasemmalla.

Kun lisäät tyhjä alue, joka on tilattu ylhäältä alas Web-osa-vyöhykkeen indeksi on 0. Kun lisäät toisen Web-osan vyöhyke alareunaan, sen vyöhykkeen indeksi on 1. Jos haluat siirtää toiseen verkko-osan alueen alkuun, kirjoita 0ja kirjoita sitten ensimmäinen WWW-osan 1 .

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Sivun alkuun

Lisäasetukset

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko Web-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko WWW-osan poistaa WWW-osasivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko Web-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko Web-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko Web-osa olla yhteydessä muihin Web-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko WWW-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä WWW-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja WWW-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan WWW-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun hiiren osoitin pysäytetään WWW-osan otsikon tai WWW-osan kuvakkeen päällä.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää verkko-osan tietoja sisältävän tiedoston sijainti. Ohjeita näkyy erillisessä selainikkunassa, kun napsautat Web-osa-valikon Ohje -komento.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää Web-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

 • Modaalinen Avaa erillisessä selainikkunassa, jos selain on tämä ominaisuus. Käyttäjän Sulje ikkuna ennen Web-sivulle, joka palauttaa.

 • Ei-modaalinen Avaa erillisessä selainikkunassa, jos selain on tämä ominaisuus. Käyttäjä ei ole Sulje ikkuna ennen Web-sivulle, joka palauttaa. Tämä on oletusarvo.

 • Siirtyminen Avaa verkkosivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus:  Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan kuvakkeena WWW-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos Web-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×