Wordissa täytettävien tai tulostettavien lomakkeiden luominen

Wordissa täytettävien tai tulostettavien lomakkeiden luominen

Word for Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Voit luoda Microsoft Wordissa lomakkeen aloittamalla tyhjästä asiakirjasta tai valmiista mallista ja lisäämällä siihen sisältöohjausobjekteja, esimerkiksi valintaruutuja, tekstiruutuja, päivämäärän valitsimia ja avattavia luetteloita. Muut käyttäjät voivat täyttää lomakkeen tietokoneessaan Wordissa. Lomakkeeseen lisätyt sisältöohjausobjektit voidaan erityisskenaarioissa linkittää tietoihin.

Huomautus: Voit tulostaa lomakkeen, joka on luotu sisältöohjausobjekteilla, mutta sisältöohjausobjekteja ympäröivät kehykset eivät kuitenkaan tulostu.

Voit luoda Wordissa lomakkeen seuraavasti.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Asetukset.

 3. Valitse Muokkaa valintanauhaa.

 4. Valitse Muokkaa valintanauhaa -kohdassaPäävälilehdet.

 5. Valitse luettelossa Kehittäjä-valintaruutu ja valitse OK.

  Kehittäjä-valintaruutu

Voit säästää aikaa aloittamalla valmiista lomakemallista. Voit myös aloittaa tyhjällä tiedostolla, jonka sitten tallennat tiedostona tai mallina myöhempää käyttöä varten.

Lomakemallista aloittaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Uusi.

 3. Tee Mallit-hakuruudussa haku hakusanalla Lomakkeet.

 4. Valitse luotavaa lomaketyyppiä edustavaa lomaketta.

 5. Jos käytät Word 2010:tä, valitse Lataa. Jos käytät Word 2013:a tai Word 2016:ta, valitse Luo.

 6. Valitse Tiedoston-välilehti uudelleen, valitse Tallenna nimellä ja valitse sitten lomakkeen tallennussijainti.

 7. Anna uuden mallin tai tiedoston nimi Tallenna nimellä -valintaikkunassa ja valitse sitten Tallenna.

Tyhjästä tiedostosta aloittaminen

Jos haluat luoda oman mallin, aloita uusi tiedosto ja tallenna se sitten uutena tiedostona tai mallina.

 1. Valitse luomassasi lomakkeessa Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tallenna nimellä.

 3. Valitse Tallennusmuoto-valikosta Word-malli.

 4. Kirjoita uuden mallin nimi Tallenna nimellä -valintaikkunaan ja valitse Tallenna.

Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila ja lisää sitten haluamasi ohjausobjektit.

Office 2010:n valintanauha

Tee jokin seuraavista:

Kirjoitettavan tekstiohjausobjektin lisääminen

Kuvaohjausobjektin lisääminen

Rakenneosan ohjausobjektin lisääminen

Yhdistelmäruudun tai avattavan luettelon lisääminen

Päivämäärävalitsimen lisääminen

Valintaruudun lisääminen

Vanhojen lomakeohjausobjektien käyttäminen

Kirjoitettavan tekstiohjausobjektin lisääminen

RTF-sisältöohjausobjektissa käyttäjät voivat muotoilla tekstiä esimerkiksi lihavoimalla tai kursivoimalla. He voivat myös kirjoittaa useita kappaleita. Jos haluat rajoittaa käyttäjien lisäysmahdollisuuksia, käytä tekstisisältöohjausobjektia.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä RTF-sisältöohjausobjekti Valintanauhan kuva tai Tekstisisältöohjausobjekti Valintanauhan kuva .

Jos haluat lisätietoja ohjausobjektin ominaisuuksien määrittämisestä, siirry vaiheeseen 4: määritä tai muuta sisältöohjausobjektien ominaisuuksia.

Kuvaohjausobjektin lisääminen

Huomautus: 11. heinäkuuta 2016 Jos yrität käyttää kuvan sisältöohjausobjektia mallina Office 2016:ssa eikä se onnistu, päivitä Office 2016 -koontiversioon 16.0.6965.2063. Saat päivityksen heti käyttöösi avaamalla minkä tahansa Office 2016 -sovelluksen ja valitsemalla Tiedosto > Tili > Päivitysasetukset > Päivitä. Jos haluat lisätietoja, siirry Microsoftin julkaisutietosivulle, valitse Kanava ja napsauta Nykyinen.

Malleissa käytetään usein kuvaohjausobjekteja, mutta voit myös lisätä kuvaohjausobjektin lomakkeeseen.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kuvasisältöohjausobjektin toiminto.

  Kuvan sisältöohjausobjekti

Jos haluat lisätietoja ohjausobjektin ominaisuuksien määrittämisestä, siirry vaiheeseen 4: määritä tai muuta sisältöohjausobjektien ominaisuuksia.

Rakenneosan ohjausobjektin lisääminen

Voit käyttää rakenneosan ohjausobjekteja, kun haluat käyttäjän valitsevan tietyn tekstialueen. Rakenneosan ohjausobjektit ovat käteviä esimerkiksi tilanteessa, jossa määrität sopimusmallia ja sopimuskohtaiset vaatimukset määrittävät, mikä malliteksti kulloinkin lisätään. Voit luoda mallitekstin kustakin versiosta RTF-sisältöohjausobjektit ja käyttää rakennusosan ohjausobjektia niiden säilönä.

Voit käyttää rakennusosan objektia myös lomakkeessa.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Rakenneosan sisältöohjausobjekti (Word 2016:ssa tämän vaihtoehdon nimi on Rakenneosavalikoiman sisällönhallinta).

  Rakenneosan sisältöohjausobjekti

Jos haluat lisätietoja ohjausobjektin ominaisuuksien määrittämisestä, siirry vaiheeseen 4: määritä tai muuta sisältöohjausobjektien ominaisuuksia.

Yhdistelmäruudun tai avattavan luettelon lisääminen

Käyttäjät voivat valita yhdistelmäruudussa jonkin lisäämistäsi vaihtoehdoista tai kirjoittaa omat tietonsa. Avattavassa luettelossa käyttäjät valitsevat jonkin annetuista vaihtoehdoista.

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Yhdistelmäruutuohjausobjekti Painikkeen kuva tai Avattavan luettelon sisältöohjausobjekti Valintanauhan kuva .

 2. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse sitten Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

  Office 2010:n valintanauha

 3. Kun haluat luoda vaihtoehtojen luettelon, valitse Avattavan luettelon ominaisuudet -kohdassa Lisää.

 4. Kirjoita Näyttönimi -kenttään vaihtoehto, kuten Kyllä, Ei tai Ehkä.

  Toista tämä vaihe, kunnes kaikki vaihtoehdot ovat avattavassa luettelossa.

 5. Lisää myös muut haluamasi ominaisuudet.

  Huomautus: Jos valitset Sisältöä ei voi muokata -valintaruudun, käyttäjät eivät voi napsauttaa vaihtoehtoa.

Päivämäärävalitsimen lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä päivämäärävalitsimen ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Päivämäärävalitsimen sisältöohjausobjekti.

  Päivämäärän valitsimen sisältöohjausobjekti

Jos haluat lisätietoja ohjausobjektin ominaisuuksien määrittämisestä, siirry vaiheeseen 4: määritä tai muuta sisältöohjausobjektien ominaisuuksia.

Valintaruudun lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä valintaruutuohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Valintaruudun sisältöohjausobjekti.

  Valintaruutu-sisältöohjausobjekti

Jos haluat lisätietoja ohjausobjektin ominaisuuksien määrittämisestä, siirry vaiheeseen 4: Määritä tai muuta sisältöohjausobjektien ominaisuuksia.

Vanhojen lomakeohjausobjektien käyttäminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä vanhan ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä avattavaa Vanhojen versioiden lomakkeet -luetteloa.

 3. Valitse Vanha lomake -ohjausobjekti tai Active X-komponentti, jota haluat käyttää.

Kullakin sisältöohjausobjektilla on ominaisuuksia, joita voit määrittää tai muuttaa. Esimerkiksi päivämäärävalitsimen ohjausobjektissa on vaihtoehtoja päivämäärän muotoilua varten.

 1. Napsauta muokattavaa sisältöohjausobjektia.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet ja muuta haluamiasi ominaisuuksia.

Ohjeteksti voi parantaa luotavan ja jaettavan lomakkeen käytettävyyttä. Voit muuttaa sisältöohjausobjektien oletusohjetekstin.

Kun haluat muuttaa oletusarvon mukaisia ohjetekstejä käyttäjiä varten, tee seuraavat toimet:

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila.

  Office 2010:n valintanauha

 2. Napsauta sisältöohjausobjektia, johon haluat lisätä paikkamerkkiohjetekstin.

 3. Muokkaa paikkamerkkitekstiä ja muotoile se haluamallasi tavalla.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila, kun haluat poistaa suunnittelutoiminnon käytöstä ja tallentaa ohjetekstin.

Huomautus: Älä valitse Sisältöä ei voi muokata -valintaruutua, jos haluat lomakkeen käyttäjien korvaavan ohjetekstin omalla tekstillään.

Lomakkeen suojaaminen tarkoittaa, että sitä ei voi muokata: käyttäjät voivat täyttää suojatun lomakkeen, mutta he eivät voi muokata ohjausobjekteja eivätkä ominaisuuksia. Lisää lomakkeeseen suojaus järjestämällä lomakkeen kaikki sisältö ryhmään.

Vihje: Voit halutessasi testata lomakkeen ennen jakelua. Avaa lomake, täytä se käyttäjän tavoin ja tallenna kopio haluamaasi sijaintiin.

 1. Avaa lomake, jonka haluat suojata.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Valitse kaikki.

  Office 14:n valintanauha

  Pikanäppäin: Napsauta jotakin asiakirjan kohtaa ja paina sitten CTRL+A.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä ensin Ryhmitä ja sitten pyydettäessä Ryhmä.

Voit luoda Wordissa lomakkeen seuraavasti.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Wordin asetukset.

 2. Valitse Käyttäjän asetukset.

 3. Valitse Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse sitten OK.

  Huomautus: Valintanauha on osa Microsoft Officen sujuvaa käyttöliittymää.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Uusi.

 2. Valitse Mallit-kohdassa Omat mallit.

 3. Kaksoisnapsauta Normaali-kohtaa ja valitse sitten Luo uusi -kohdassa Malli tai Asiakirja.

 4. Valitse Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tallenna nimellä.

 5. Anna uuden mallin tai asiakirjan tiedostonimi Tallenna nimellä -valintaikkunassa ja valitse sitten Tallenna.

Voit suunnitella lomakkeen luonnostelemalla ensin sen asettelun tai voit käyttää apuna aiemmin luotua lomaketta. Voit lisätä lomakkeeseen sisältöohjausobjekteja, taulukoita ja muita graafisia osia.

Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila ja napsauta sitten kohtaa, johon halua lisätä ohjausobjektin.

Painikkeen kuva

Tee jompikumpi seuraavista:

Kirjoitettavan tekstiohjausobjektin lisääminen

Tekstin fill-in-kentän lisääminen

Käytettävät valinnat sinun määrittämiisi rajoittavan avattavan luettelon lisääminen

Valintaruudun lisääminen

Kirjoitettavan tekstiohjausobjektin lisääminen

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Rich Text -ohjausobjekti Valintanauhan kuva tai Teksti-ohjausobjekti Valintanauhan kuva .

Tekstin fill-in-kentän lisääminen

Tärkeää: Oikeinkirjoituksen tarkistus ei merkitse virheitä, jotka on kirjoitettu tekstilomakekenttään. Jos haluat käyttää oikeinkirjoituksen tarkistusta, valitse Rich Text -ohjausobjekti tai Teksti-ohjausobjekti.

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Aiemmat työkalut.

 2. Valitse Tekstilomakekenttä.

 3. Valitse Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila ja tee sitten jokin seuraavista:

  • Jos haluat lisätä viivan kentän alapuolelle, valitse kenttä ja valitse sitten Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä Alleviivaus.

  • Jos haluat rajoittaa tietomäärää, jonka henkilö voi kirjoittaa kenttään, määritä suurin leveys valitsemalla kenttä, valitsemalla Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet ja antamalla arvon Enimmäispituus-kohdassa.

  • Jos haluat kentän näyttävän enimmäispituutensa näköiseltä, lisää ohjetekstiä valitsemalla Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet ja kirjoittamalla Oletusteksti-kohtaan tekstiä, kuten Kirjoita etunimesi tähän

Käytettävät valinnat sinun määrittämiisi rajoittavan avattavan luettelon lisääminen

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Avattava luettelo-ohjausobjekti Valintanauhan kuva .

 2. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse sitten Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

  Painikkeen kuva

 3. Kun haluat luoda vaihtoehtojen luettelon, valitse Avattavan luettelon ominaisuudet -kohdassa Lisää.

 4. Kirjoita Näyttönimi -kenttään vaihtoehto, kuten Kyllä, Ei tai Ehkä.

  Toista tämän vaiheen mukaiset toimet, kunnes kaikki vaihtoehdot ovat avattavassa luettelossa.

Valintaruudun lisääminen

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Aiemmat työkalut.

 2. Valitse Valintaruutulomakekenttä.

 3. Kirjoita välilyönti ja kirjoita sitten valintaruudun nimi.

 4. Voit poistaa varjostuksent valintaruudusta valitsemalla Aiemmat työkalut ja valitsemalla sitten Varjostus.

Huomautus: Et voi valita tai poistaa valintaruudun valintaa, ennen kuin lomake on suojattu.

Kullakin sisältöohjausobjektilla on ominaisuuksia, jotka voit määrittää tai joita voit muuttaa. Esimerkiksi Päivämäärävalitsin-ohjausobjektissa on käytettävissä useita vaihtoehtoja päivämäärän esitysmuotoa varten.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sisältöohjausobjektia, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse Ominaisuudet ja muuta haluamasi ominaisuudet.

Ohjeteksti voi parantaa luotavan ja jaettavan lomakkeen käytettävyyttä. Voit muuttaa sisältöohjausobjektien oletusohjetekstin.

Kun haluat muuttaa oletusarvon mukaisia ohjetekstejä käyttäjiä varten, tee seuraavat toimet:

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila.

  Painikkeen kuva

 2. Napsauta sisältöohjausobjektia, johon haluat lisätä paikkamerkkiohjetekstin.

 3. Muokkaa paikkamerkin tekstiä ja muotoile se haluamallasi tavalla.

 4. Haluat ehkä sisältöohjausobjektin poistuvan käytöstä toisen henkilön kirjoittaessa sisältöä Rich text -ohjausobjektiin tai Teksti-ohjausobjektiin ja korvatessa ohjetekstisi näissä objekteissa. Valitse silloin Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet ja valitse sitten Poista sisältöohjausobjekti, kun sisältöä muokataan -valintaruutu.

 5. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila, kun haluat poistaa suunnittelutoiminnon käytöstä ja tallentaa ohjetekstin.

Huomautus: Älä valitse Sisältöä ei voi muokata -valintaruutua, jos haluat lomakkeen käyttäjien korvaavan ohjetekstin omalla tekstillään.

Voit suojata yksittäiset sisältöohjausobjektit lomakemallissa, kun haluat estää käyttäjiä poistamasta tai muokkaamasta tiettyä sisältöohjausobjektia tai ohjausobjektiryhmää. Voit myös valmistella lomakkeen jaettavaksi ja täytettäväksi lukitsemalla sen. Voit auttaa suojaamaan lomakemallin koko sisällön ottamalla salasanasuojauksen käyttöön.

Vihje: Voit halutessasi testata lomakkeen ennen sen levittämistä. Avaa lomake, täytä se käyttäjän tapaan ja tallenna sitten kopio haluamaasi sijaintiin.

 1. Avaa lomake, jota haluat auttaa suojaamaan.

 2. Valitse sisältöohjausobjekti tai ohjausobjektiryhmä, joihin haluat rajattujen muutosten vaikuttavan.

  Jos haluat ryhmitellä useita ohjausobjekteja, valitse ohjausobjektit painamalla VAIHTO-näppäintä ja napsauttamalla sitten jokaista ohjausobjektia, jonka haluat ryhmitellä. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä ensin Ryhmitä ja sitten Ryhmä.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Ominaisuudet.

  Painikkeen kuva

 4. Tee Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan Lukitseminen-kohdassa jokin seuraavista:

  • Valitse Sisältöohjausobjektia ei voi poistaa -valintaruutu. Sisältöohjausobjektia voidaan nyt muokata, mutta sitä ei voida poistaa mallista tai malliin pohjautuvasta asiakirjasta.

  • Valitse Sisältöä ei voi muokata -valintaruutu. Voit sen jälkeen poistaa ohjausobjektin, mutta et voi muokata ohjausobjektin sisältöä.

   Huomautus: Vaihtoehto ei ole käytettävissä kaikissa ohjausobjekteissa.

 1. Avaa lomake, jonka haluat lukita niin, että sen voi täyttää.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Suojaa-ryhmästä Suojaa asiakirja ja valitse sitten Rajoita muotoilemista ja muokkaamista.

  Word-valintanauhan kuva

 3. Valitse Suojaa asiakirja -tehtäväruudun Muokkausrajoitukset-kohdasta Salli vain tämäntyyppinen asiakirjan muokkaaminen -valintaruutu.

 4. Valitse muokkausrajoitusten luettelosta Täytetään lomakkeita.

 5. Valitse Aloita käyttäminen -kohdasta Kyllä, aloita suojausten käyttäminen.

 6. Määritä asiakirjalle salasana, jolloin vain salasanan tuntevat tarkistajat voivat poistaa suojauksen, kirjoittamalla salasana Kirjoita uusi salasana (valinnainen) -ruutuun ja vahvistamalla se.

  Tärkeää: Jos et käytä salasanasuojausta, kuka tahansa voi muuttaa muokkausrajoituksia.

  Käytä vahvoja salasanoja, jotka sisältävät isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita ja muita merkkejä. Heikoissa salasanoissa ei ole käytetty näitä tekijöitä. Vahva salasana: Y6dh!et5. Heikko salasana: House27. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkin mittainen. Vielä parempi on käyttää vähintään 14 merkin pituista tunnuslausetta.

  Salasanan muistaminen on kuitenkin tärkeää. Jos salasana unohtuu, Microsoft ei voi palauttaa sitä. Tallenna muistiin merkitsemäsi salasana sellaiseen turvalliseen paikkaan, ettei se ole samassa paikassa salasanalla suojattavaa sisältöä koskevien tietojen kanssa.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×