Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistön ja näytönlukijaa, voit tehdä nopeasti kaikki olennaiset perustoiminnot, kuten Avaa, käytä Word luominen ja asiakirjan lukeminen ja lisätä sivunumerot. Emme ole testanneet Narrator, JAWS ja NVDA, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita.

Huomautukset: 

Sisältö

Wordin avaaminen

Aloita uuden Word-tiedoston työstäminen.

 1. Paina Windows-näppäintä, kirjoita word ja paina sitten Enter-näppäintä. Word avautuu.

Kirjautuminen Microsoft-tilille

Saat tehokkaasti Word ominaisuudet-Kirjaudu sisään Microsoft-tiliin.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Avaa Word. Power View mallit-näkymässä. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”kirjautuminen eniten irti Office- ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Jos olet jo muokkaamassa asiakirjaa, paina Alt + F avaa Tiedosto -valikosta. Valitse painamalla D, s-kirjainta. Kuulet Narrator-toiminnon: ”tilit-ikkuna”. Kuulet JAWS-: ”tilit,”.

 2. Kirjoita sähköpostiosoite tai puhelinnumero luku, painamalla Enter-näppäintä ja paina sitten SARKAINTA. Kuulet Narrator-toiminnon: ”salasana, tekstin muokkaaminen”. Kuulet JAWS-”: salasana, Muokkaa. Kirjoita teksti ”.

 3. Kirjoita salasanasi ja paina Enter-näppäintä.

  Huomautus: Jos käytät organisaation tiliä, kirjautumisvaiheet voivat erota tässä kuvatuista. Kirjautumisessa on ehkä esimerkiksi käytettävä PIN-koodia tai älykorttia.

  Vihje: Jos ei kirjaudut ulos Word sitä on käytetty viimeksi-sovellus avautuu kysymättä voit kirjautua sisään.

Äskettäin käytetyn tiedoston avaaminen

Kaikki tiedostot, joita olet viime aikoina käyttänyt, löytyvät yhdestä ja samasta paikasta.

 1. Avaa Word ja paina Vaihto- sekä Sarkain-näppäimiä samanaikaisesti, kunnes kuulet äskettäin käytetyn tiedoston nimen.

 2. Paina alanuolta, kunnes kuulet haluamasi tiedoston nimen, ja paina sitten Enteriä.

Uuden tyhjän asiakirjan luominen

 1. Avaa Word. Keskitytään asetus, jos haluat luoda uuden, tyhjän asiakirjan.

 2. Asiakirja luotiin, paina Enter-näppäintä.

  Voit kuunnella oletusnimen asiakirjan perään ”muokkaaminen”. Kohdistus siirtyy asiakirjan tekstin kieleksi-alueelle.

 3. Kirjoita tiedostoon haluamasi teksti. Jos haluat ohjeita tiedoston tekstin muotoiluun, siirry kohtaan Tekstin lisääminen ja muokkaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla.

Tiedoston tallentaminen

Jos haluat tallentaa tiedostoon tehdyt muutokset, paina Ctrl+S.

 1. Jos haluat tallentaa tiedoston toisella nimellä, toiseen sijaintiin tai toisessa tiedostomuodossa, paina Alt+F, A.

 2. Jos haluat valita tallennussijainnin, paina Sarkain-näppäintä ja paina sitten alanuolta, kunnes kuulet haluamasi sijaintivaihtoehdon.

 3. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”Anna tiedostonimi tässä”, ja anna sitten haluamasi tiedostonimi.

 4. Paina Sarkain-näppäintä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Tallenna Word-tiedostona tähti piste docx.”

 5. Jos haluat vaihtaa tiedostomuotoa, paina välilyöntiä ja paina sitten alanuolta, kunnes kuulet haluamasi tiedostotyypin. Valitse painamalla Enter-näppäintä.

 6. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tallenna-painike”, ja paina sitten Enteriä.

Ohjeet muiden tallentaminen asetukset, valitsemalla Käytä näytönlukijaa Tallenna Word-asiakirjaan.

Tiedoston lukeminen

Jos haluat käyttää tekstin lukukomentoja, kohdistuksen täytyy olla tiedoston leipätekstialueella.

 • Voit lukea kaiken tekstin kohdistimen sijainnista loppuun painamalla SR näppäin + Ctrl + R.

 • Voit lukea nykyisen kappaleen painamalla SR näppäin + Ctrl + K.

 • Jos haluat lukea seuraavan tai edellisen rivin, paina ala- tai ylänuolinäppäintä.

 • Jos haluat lukea seuraavan tai edellisen sanan, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

 • Jos haluat lopettaa lukemisen, paina Ctrl.

Siirtyminen otsikoiden avulla

Voit siirtyä nopeasti otsikosta toiseen siirtymisruudun avulla.

 1. Ota siirtymisruutu käyttöön painamalla Alt+W, sitten K. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Hae tiedostosta, muokataan.”

 2. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu, otsikot-välilehtikohde.”

 3. Voit selata otsikkoluetteloa painamalla Sarkain-näppäintä tai Vaihto- ja Sarkain-näppäintä. Lukija ilmoittaa otsikot siirtyessäsi.

 4. Jos haluat siirtyä otsikkoon, paina Enteriä. Kohdistus siirtyy otsikkorivin alkuun tiedoston leipätekstissä.

Tiedostosta hakeminen

Hakutoiminnolla voit etsiä nopeasti tietyn sanan tai elementin tiedostostasi (esimerkiksi graafisen elementin).

Sanan hakeminen

 1. Paina Ctrl+F. Kuulet seuraavan ilmoituksen: siirtyminen, hae asiakirjasta.

 2. Kirjoita haluamasi hakusanat. Hakutulosluettelo päivittyy kirjoittaessasi.

 3. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”hakutulosluettelo” ja sen jälkeen ilmoituksen ensimmäisestä hakutuloksesta.

 4. Voit siirtyä luettelossa painamalla alanuolta. Lukija ilmoittaa tulokset.

Tietyn elementin hakeminen

Jos haluat hakea tiettyä elementtiä, esimerkiksi grafiikkaelementtiä tai kommenttia tietyltä henkilöltä, toimi seuraavasti:

 1. Paina Ctrl+F. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”siirtyminen, hae asiakirjasta.”

 2. Paina Caps Lock + oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Lisää asetuksia, kutistettu, valikkokohde”. Laajenna sitten valikko painamalla Alt + alanuolinäppäin.

 3. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi elementin (esimerkiksi ”Grafiikka”), ja valitse se sitten painamalla Enteriä.

  Jos elementillä on alivalikko, kuulet ensin elementin nimen ja sitten seuraavan ilmoituksen: ”kutistettu, valikkokohde”. Laajenna se painamalla oikeaa nuolinäppäintä.

 4. Kohdistus siirtyy seuraavan tuloksen painikkeeseen. Voit siirtyä tuloksesta toiseen painamalla Enteriä.

Sivunumeroiden lisääminen

 1. Paina Alt + N, N-U. Voit kuunnella: ”ylä- ja alatunniste-sivun yläreunasta,”. Sivunumero -valikko avautuu, ja ensimmäinen vaihtoehto keskitytään.

 2. Jos haluat selata valikkoa, paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehdon, ja paina sitten Enter-näppäintä. Sivunumerotyylien luettelo avautuu.

 3. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehdon, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Jos lisäsit sivunumerot sivun ylä- tai alareunaan tai sivun reunaan, näyttöön avautuu Ylätunniste- tai Alatunniste-ruutu. Voit poistua ruudusta ja palata tiedoston muokkaustilaan painamalla Esc-näppäintä.

Tiedostojen tulostaminen

Jos tarvitset Word-tiedostoja paperimuodossa, voit tulostaa niitä helposti.

 1. Voit tulostaa tiedoston painamalla Ctrl+P. Tämä avaa näyttöön Tulosta-valintaikkunan. Jos haluat tulostaa oletusasetuksin, paina Enteriä.

 2. Jos haluat muokata tulostusasetuksia, voit siirtyä asetuksissa painamalla Sarkain-näppäintä.

 3. Voit avata asetusluettelon painamalla välilyöntiä. Voit liikkua asetusluettelossa nuolinäppäimillä. Voit valita vaihtoehdon painamalla Enteriä.

 4. Jos haluat tulostaa uusin asetuksin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet "Tulosta-painike”, ja paina sitten Enteriä.

Kontrastin suurentaminen teemaa vaihtamalla

Word saattaa olla helpompi käyttää, jos asetat teeman sellaiseksi, joka sisältää Lisää kontrastia.

Vihje: Tämä muutos vaikuttaa kaikkiin Office 365 -sovelluksiisi.

 1. Avaa Office-tili-ruutu Backstage-näkymässä painamalla näppäinyhdistelmää Alt+F, D. Jos käytät näytönlukuohjelmaa, kuulet ”Tili-välilehti”, ja kohdistin siirtyy Office-teema-ruutuun.

 2. Avaa Office-teema-ruutuun painamalla Y, 1. Kuulet valitun teeman nimen.

 3. Valitse teema ja paina Enter-näppäintä. Tummanharmaan teeman kontrasti on suurin.

Vihje: Voi olla hyödyllistä valita suuremman kontrastin teeman Windowsissa tai käyttää muita helppokäyttötoimintojen asetuksia. Lisätietoja saat artikkelista Tietokoneen helppokäyttöisyyden parantaminen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Näppäimistö ja VoiceOver-valmiin Mac OS-näytönlukija, voit tehdä nopeasti kaikki olennaiset perustoiminnot, kuten Avaa, käytä Word for Mac luominen ja asiakirjan lukeminen ja lisätä sivunumerot.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista Word for Macin pikanäppäimet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Mac OS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Tiedostoja kannattaa lukea ja muokata tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Wordin avaaminen

Uuden Word-tiedoston työstämisen aloittaminen VoiceOverin avulla on helppoa.

 1. Siirry Finderin Ohjelmat-luetteloon painamalla Vaihto+Komento+A.

 2. Siirry suoraan M-kirjaimella alkaviin ohjelmiin kirjoittamalla M ja painamalla sitten Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Microsoft Word -sovellus.”

 3. Voit avata Word for Macpainamalla näppäinyhdistelmää komento + ALANUOLI NUOLI-näppäinyhdistelmää.

Kirjautuminen Microsoft-tilille

Saat tehokkaasti Word for Mac ominaisuudet-Kirjaudu sisään Microsoft-tiliin.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Avaa Word.

  • Jos olet jo muokkaamassa asiakirjaa ja haluat kirjautua sisään, painamalla VAIHTO + komento + P. Voit kuunnella: ”Uusi mallista”.

 2. Power View mallit-näkymässä. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Kirjaudu sisään, tilin asetukset-valikko-painiketta”.

 3. Painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ. Kirjaudu sisään -valintaikkuna avautuu. Voit kuunnella: ”Kirjoita sähköpostiosoite tai puhelinnumero luku”.

 4. Kirjoita sähköpostiosoite tai puhelinnumero luku ja paina sitten Rivinvaihtonäppäintä. VoiceOver lukee ääneen: ”salasanalla suojatun Muokkaa tekstiä”.

 5. Kirjoita salasana ja paina Rivinvaihtonäppäintä. Jos kuulet ”Käynnistä Word-painikkeen avulla”, painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ sovelluksen Siirry.

 6. Kun olet kirjautunut sisään, Aloita tyhjä asiakirja, paina Rivinvaihtonäppäintä.

  Huomautus: Jos käytät organisaation tiliä, kirjautumisvaiheet voivat erota tässä kuvatuista. Kirjautumisessa on ehkä esimerkiksi käytettävä PIN-koodia tai älykorttia.

  Vihje: Jos ei kirjaudut ulos Word sitä on käytetty viimeksi-sovellus avautuu kysymättä voit kirjautua sisään.

Äskettäin käytetyn tiedoston avaaminen

Kaikki tiedostot, joita olet viime aikoina käyttänyt, löytyvät yhdestä ja samasta paikasta.

 1. Kun Word on avattu, Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet tilisi nimen ja ilmoituksen ”Tilin asetukset, valikkopainike”.

 2. Avaa Viimeisimmät-luettelo painamalla alanuolinäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Viimeisimmät, valintapainike”, ja painamalla sitten Control+Optio+Välilyönti.

 3. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet luettelon ensimmäisen tiedoston nimen ja tiedoston sijaintitiedot. Jos ensimmäinen tiedosto ei ole haluamasi, etsi oikea tiedosto painamalla alanuolinäppäintä riittävän monta kertaa.

 4. Avaa valittu tiedosto painamalla Enteriä.

Uuden tyhjän asiakirjan luominen

 1. Avaa Word for Mac. Keskitytään asetus, jos haluat luoda uuden, tyhjän asiakirjan. Paina Enter asiakirjan luominen.

  Uusi tiedosto avautuu ja kohdistus siirtyy siihen. Tulostusasettelunäkymä on valittuna oletusarvoisesti.

 2. Kirjoita tiedostoon haluamasi teksti. Jos haluat ohjeita tiedoston tekstin muotoiluun, siirry kohtaan Tekstin lisääminen ja muokkaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla.

Tiedoston tallentaminen

Jos haluat tallentaa tekemäsi muutokset, paina Komento+S. Jos haluat tallentaa tiedostosta kopion eri nimellä, paina Vaihto+Komento+S, kirjoita tiedostolle uusi nimi ja tallenna se lopuksi painamalla Enteriä.

Ohjeet muiden tallentaminen asetukset, valitsemalla Tallenna Word-asiakirjaan Näytönlukuohjelman käyttäminen

Tiedoston lukeminen

Jos haluat käyttää tekstin lukukomentoja, kohdistuksen täytyy olla tiedoston leipätekstialueella.

 • Jos haluat lukea koko tekstin kohdistimen sijainnista tiedoston loppuun, paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+A.

 • Jos haluat lukea nykyisen kappaleen, paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+P.

 • Jos haluat lukea seuraavan tai edellisen rivin, paina ala- tai ylänuolinäppäintä.

 • Jos haluat lukea seuraavan tai edellisen sanan, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

Vihje: Jos luettava tiedosto sisältää alaviitteitä tai kommentteja, etsi ne VoiceOverin nuolinäppäinsiirtymisen avulla. Voit käsitellä tiedoston leipätekstialuetta näppäinyhdistelmällä Control+Optio+Vaihto+alanuolinäppäin. Voit siirtyä tiedostossa näppäinyhdistelmällä Control+Optio+nuoli suuntaan, johon haluat siirtyä.

Siirtyminen otsikoiden avulla

Voit siirtyä nopeasti otsikosta toiseen siirtymisruudun avulla.

Siirtymisruudun ottaminen käyttöön

 1. Paina Komento+F6, kunnes kuulet sen välilehden nimen, jossa sillä hetkellä olet, esimerkiksi ”Aloitus, valittu, välilehti.”

 2. Paina sitten oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: Näytä, välilehti, ja paina Ctrl+Optio+Välilyönti.

 3. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Siirtymisruutu, ei valittu, valintaruutu.” Ota ruutu käyttöön painamalla Control+Optio+Välilyönti.

Siirtymisruudun käyttö

 1. Siirrä kohdistin siirtymisruutuun painamalla Ctrl+F6, kunnes kuulet ”Pikkukuvaruutu, valittu”.

 2. Paina oikeaa nuolinäppäintä kerran. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Asiakirjan rakenneruutu, välilehti.” Avaa sitten asiakirjan rakenneruutu siirtymisruudussa näppäinyhdistelmällä Control+Optio+Välilyönti.

 3. Paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet viestin ”Taulukko”. Avaa sitten otsikkoluettelon sisältävä taulukko näppäinyhdistelmällä Control+Optio+Vaihto+Alanuolinäppäin.

 4. Voit siirtyä otsikoiden välillä ala- ja ylänuolinäppäimillä, kunnes löydät haluamasi otsikon. Avaa sitten tiedosto näppäinyhdistelmällä Control+Optio+Välilyönti.

Tiedostosta hakeminen

Hakutoiminnolla voit etsiä nopeasti tietyn sanan tai elementin tiedostostasi (esimerkiksi graafisen elementin).

Sanan hakeminen

 1. Paina Vaihto+Komento+H. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Haku, valittu, yhdistelmäruutu.”

 2. Kirjoita haettava sana. Hakutulosten luettelo päivitetään, kun kirjoitat.

 3. Paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”vastineita, tulos on” ja paina Control + optio + ALANUOLI NUOLINÄPPÄIN siirtää kohdistusta tulosten luettelosta.

 4. Voit siirtyä hakutulosluettelossa painamalla alanuolta.

 5. Jos kuulet hakutuloksen, jota haluat muokata tiedostossa, siirry tiedoston leipätekstiin painamalla Sarkain-näppäintä ja tee sitten muutokset.

Tietyn elementin hakeminen

 1. Paina Vaihto+Komento+H. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Haku, valittu, yhdistelmäruutu.”

 2. Voit avata hakuvalikon painamalla alanuolta.

 3. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi elementin (esimerkiksi ”Grafiikka”), ja paina sitten välilyöntiä.

 4. Voit siirtyä tuloksesta toiseen painamalla Enteriä.

Sivunumeroiden lisääminen

 1. Paina Control+Optio+M. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valikkorivi, Apple”.

 2. Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää”. Paina sitten välilyöntinäppäintä.

 3. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Sivunumerot, ellipsi”. Paina sitten välilyöntinäppäintä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Sivunumerot, valintaikkuna, sijainti”.

 4. Jos haluat määrittää sivunumeron paikan sivulla, paina alanuolta, kunnes kuulet haluamasi asetuksen, ja paina sitten välilyöntiä.

 5. Jos haluat määrittää sivunumeron tasauksen, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet nykyisen tasauksen ja sen jälkeen ilmoituksen ”tasaus”. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi asetuksen, ja paina sitten välilyöntiä.

 6. Paina sarkainta. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Ei valittu, Näytä sivunumero ensimmäisellä sivulla”. Jos haluat, että sivunumero näytetään tiedoston ensimmäisellä sivulla, paina välilyöntiä.

 7. Jos haluat lisätä sivunumerot asiakirjaan, paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”-painiketta, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Lisää sivunumerot ja kohdistus siirtyy asiakirjan tekstin.

Tiedostojen tulostaminen

Jos haluat tulostaa nykyisen tiedoston, avaa Tulosta-valintaikkuna näppäinyhdistelmällä Komento+P. Paina sitten Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tulosta-painike”. Lähetä sitten tiedosto oletustulostimeen painamalla Enteriä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word for Macin pikanäppäimet

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

VoiceOver-valmiin iOS-näytönlukijan avulla voit tehdä kaikki olennaiset basic toimintoja Word for iOS, kuten Avaa, luominen ja asiakirjan lukeminen ja lisätä sivunumerot.

Huomautukset: 

Sisältö

Wordin avaaminen

Uuden Word-tiedoston työstämisen aloittaminen VoiceOverin avulla on helppoa.

 1. Siirry aloitusnäyttöön sipaisemalla iPhonessa oikealle tai vasemmalle kolmella sormella. Aloitusnäytöstä löytyy Word for iOS.

 2. Sipaise sitten oikealle yhdellä sormella, kunnes VoiceOver ilmoittaa sovelluksen.

 3. Avaa sovellus kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Word avautuu.

Kirjautuminen Microsoft-tilille

Saat tehokkaasti Word for iOS ominaisuudet-Kirjaudu sisään Microsoft-tiliin.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Avaa Word for iOS.

  • Jos olet jo muokkaamassa asiakirjaa, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, ennen kuin voit kuunnella ”Sulje tiedosto”- ja sitten kaksoisnapauta näytön. Jos tallentamattomia muutoksia, sinua pyydetään tallentamaan asiakirjan. Ohjeita siitä, miten voit tallentaa asiakirjan Tutustu näytönlukijaa Tallenna Word-asiakirjaan.

 2. Dia yhdellä sormella näytön oikeassa alareunassa alueen yli, kunnes kuulet ”tili-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Kirjaudu sisään, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Dian yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet: ”sähköpostiin, puhelin tai Skype-teksti-kenttään pakollinen”.

 5. Kaksoisnapauttamalla näyttöä ja käytä näyttönäppäimistö ja kirjoita sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja Skype-osoite.

 6. Dian koko näytön yläosassa yhdellä sormella, ennen kuin voit kuunnella ”seuraava”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Kirjoita salasana”.

 7. Kaksoisnapauttamalla näyttöä ja käytä näyttönäppäimistö salasanasi.

 8. Liikuta yhdellä sormella näytön yläosassa osoitinta, kunnes ”Kirjaudu sisään” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Äskettäin käytetyn tiedoston avaaminen

Kaikki tiedostot, joita olet viime aikoina käyttänyt, löytyvät yhdestä ja samasta paikasta.

 1. Avaa Word for iOS ja sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Viimeisimmät-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet jaettava asiakirja. Siirryt, VoiceOver ilmoittaa viimeksi käytetyt tiedostot tiedostonimiä mukaan ja Tallenna sijainnit.

 3. Jos haluat avata tiedoston, kaksoisnapauta näyttöä, kun haluamasi tiedosto ilmoitetaan.

Uuden tyhjän asiakirjan luominen

 1. Avaa Word for iOS ja sipaise sitten oikealle, kunnes kuulet ”Uusi-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Näyttöön avautuu Uusi ikkuna. Tärkeintä on tyhjä asiakirja-malliin. Kaksoisnapauttamalla näyttöä valitsemalla.

  Uusi tyhjä tiedosto avataan Tulostusasettelu-näkymässä. Kohdistus on tiedoston nimessä.

 3. Jos haluat lisätä tiedostoon tekstiä, sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Sivun 1 sisältö”. Kaksoisnapauta näyttöä. Näyttönäppäimistö avautuu.

  Vihjeitä: Jos et voi muokata alueen tai avaa näytössä näppäimistö, tarkista Voiceoverin Roottorin asetukset. Varmista, että vähintään Tekstivalinnan -vaihtoehto on valittuna. Voit muuttaa Roottorin asetuksia seuraavasti:

  1. Aloitusnäytössä dia yhdellä sormella alaspäin näytön, ennen kuin voit kuunnella ”asetukset”- ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Yleiset, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Helppokäyttötoiminnot, painikkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”VoiceOver-painiketta, valitse” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Roottori, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet asetukset, ja sitten kaksoisnapauta Valitse näytön. Toista tämä vaihe kaikkien asetukset haluat valita.

 4. Käytä näyttönäppäimistö kirjoittamaan tekstiä asiakirjassa. Siirry ohjeita siitä, miten voit muotoilla asiakirjan tekstiä, Käytä näytönlukijaa ja muuta tekstiä Wordissa.

Asiakirjan tallentaminen

Word for iOS tallentuvat automaattisesti asiakirjan OneDrive työskentelyn aikana, joten sinun ei tarvitse huolehtia tallentamista. Ohjeita siitä, miten voit nimetä asiakirjan tai tiedoston kopion tallentaminen laitteeseen, tutustu näytönlukijaa Tallenna Word-asiakirjaan.

Tiedoston lukeminen

Jos haluat käyttää tekstin lukueleitä muokkausnäkymässä, kohdistuksen täytyy olla tiedoston leipätekstialueella.

 • Jos haluat lukea kaiken sivun tekstin, sipaise tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Sivun <sivunumero> sisältö." VoiceOver aloittaa koko sivun lukemisen.

 • Jos haluat lukea rivejä, aseta yksi sormi sivulle ja vedä alaspäin. VoiceOver lukee rivin, kun sormesi osuu siihen.

 • Kun haluat lopettaa lukemisen, kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella.

Tiedostosta hakeminen

 1. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Etsi-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”haku, teksti-kentässä Muokkaa”. Näyttönäppäimistö tulee näkyviin alareunassa näytön.

 2. Käytä näyttönäppäimistö hakusanojen kirjoittaminen. VoiceOver lukee ääneen vastineiden määrä.

 3. Siirtyä hakutuloksissa dia yhdellä sormella näytön oikeassa yläkulmassa, ennen kuin voit kuunnella ”Edellinen hakutulos” tai ”seuraava hakutulos- ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sulje etsintäpalkin ja siirtää kohdistuksen löytyneen tuloksen, sipaisemalla Z-eleen kahdella sormella avulla.

Sivunumeroiden lisääminen

 1. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella valitun välilehden, esimerkiksi ”aloitus tab”.

 2. Kaksoisnapauta näytön ja sitten sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet: ”Lisää-välilehti”. Kaksoisnapauta Valitse.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”sivunumerot, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Dian alaosassa alas yhdellä sormella näytön kunnes kuulet asetukset, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Avaa ylä- ja alatunniste-ruutu, jossa tulevia näppäimistön käyttöön. Jos haluat muokata sivunumeron, kirjoita uusi sivunumero. Sulje ruutu dia yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet Voiceoverin lukea tiedoston sisällön, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Tiedostojen tulostaminen

Voit tulostaa Word-tiedostoja iPhonesta AirPrint-toimintoa tukevalla tulostimella. Lisätietoja AirPrint-toiminnosta ja sitä tukevista tulostimista saat artikkelista Tulostaminen iPhonesta, iPadista tai iPod Touchista AirPrint-toiminnon avulla.

Varmista ennen aloittamista, että iPhone ja tulostin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

 1. Sipaise tiedoston muokkausnäkymässä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Tiedosto-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Tiedosto-valikko avautuu.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tulosta-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, niin kuulet viestin ”AirPrint”. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin ”Tulostimen asetukset, Peruuta-painike”.

 4. Sipaise, kunnes kuulet viestin ”Tulostin. Valitse tulostin -painike”. Kaksoisnapauta näyttöä. Näyttöön avautuu käytettävissä olevien AirPrint-tulostimien luettelo.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi tulostimen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Voit tulostaa käyttämällä oletusasetuksia sipaisemalla Tulostimen asetukset -valikossa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Tulosta-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Talkbackin, sisäinen Android näytönlukija, avulla voit tehdä kaikki olennaiset basic toimintoja Word for Android, kuten Avaa, luominen ja asiakirjan lukeminen ja lisätä sivunumerot.

Huomautukset: 

Sisältö

Avaa Word ja sisäänkirjautuminen

Hyödynnä Word for Android ominaisuuksia ja ottaa asiakirjoja kanssasi, minne kirjautumalla sisään Word. Voit myös avata Word kirjautumatta sisään.

 1. Siirry aloitusnäyttöön sipaisemalla puhelimessa oikealle tai vasemmalle kahdella sormella. Aloitusnäytöstä löytyy Word for Android.

 2. Sipaise sitten oikealle yhdellä sormella, kunnes TalkBack ilmoittaa sovelluksen.

 3. Avaa sovellus kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Kirjaudu sisään”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Sovellukset käytössäsi missä tahansa”.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Kirjaudu sisään -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Huomautus: Jos sinulla ei ole tiliä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Kirjaudu sisään maksutta”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Voit avata näyttönäppäimistö, kaksoisnapauttamalla näyttöä ja kirjoita sähköpostiosoite ja puhelinnumero tai Skype-osoite, jota käytit Luo tili.

 7. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Seuraava-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 8. Voit avata näyttönäppäimistö, kaksoisnapauttamalla näyttöä ja anna sitten salasanasi.

 9. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Kirjaudu sisään -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Uuden tyhjän asiakirjan luominen

 1. Avaa Word for Android, ennen kuin voit kuunnella ”uusi”-painike ja sitten kaksoisnapauta näytön sipaisemalla oikealle. Uusi -valikko avautuu valitun tiedoston mallivalikoimasta ”asetukset”-mallin.

 2. Avaa uusi tyhjä asiakirja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Uusi tiedosto avataan Tulostusasettelu-näkymässä. Kohdistus on tiedoston leipätekstissä. Näet myös näyttönäppäimistön.

 4. Käytä näyttönäppäimistö kirjoittamaan tekstiä asiakirjassa. Kun olet valmis, sulje näppäimistön Selaa alaspäin-sitten – vasemmalle.

  Siirry ohjeita siitä, miten voit muotoilla asiakirjan tekstiä, Käytä näytönlukijaa ja muuta tekstiä Wordissa.

Äskettäin käytetyn tiedoston avaaminen

Kaikki tiedostot, joita olet viime aikoina käyttänyt, löytyvät yhdestä ja samasta paikasta.

 1. Kun Word for Android avautuu, näet luettelon viimeksi käytetyistä tiedostoista.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet haluamasi tiedoston. Kun siirryt, VoiceOver ilmoittaa viimeisimpien tiedostojen nimet, esimerkiksi ”<tiedostonimi>, sijainnissa <sijainti>.”

 3. Jos haluat avata tiedoston, kaksoisnapauta näyttöä, kun haluamasi tiedosto ilmoitetaan.

Tiedoston tallentaminen

Word for Android tallentuvat automaattisesti asiakirjan OneDrive työskentelyn aikana, joten sinun ei tarvitse huolehtia tallentamista. Ohjeita siitä, miten voit nimetä asiakirjan tai tiedoston kopion tallentaminen laitteeseen, tutustu näytönlukijaa Tallenna Word-asiakirjaan.

Tiedoston lukeminen

Jos haluat käyttää tekstin lukueleitä muokkausnäkymässä, kohdistuksen täytyy olla tiedoston leipätekstialueella.

 • Jos haluat lukea sivun kaiken sisällön, siirry sivun ensimmäiseen tekstiruutuun, kuvaan tai linkkiin sipaisemalla oikealle. TalkBack aloittaa sisällön lukemisen.

  Kun haluat lukea seuraavan tekstiruudun, kuvan tai linkin, sipaise oikealle.

 • Kun haluat lopettaa lukemisen, napauta sitten näyttöä yhdellä sormella.

Tiedostosta hakeminen

 1. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Etsi-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Etsi-kolme kauden muokkausruutu”. Näytössä näppäimistön näkyy näytön alareunassa.

 2. Käytä näyttönäppäimistö haettava sana tai lause.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Lähetä-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Talkbackin ilmoittaa vastaavia esiintymien määrän ja jokin ne on valittu teksti.

 4. Siirtyä hakutuloksissa sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Etsi Edellinen-painike” tai ”Etsi seuraava” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Sulje etsintäpalkista sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Sulje etsintäpalkin, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Sivunumeroiden lisääminen

 1. Sipaise vasemmalle tai oikealle, ennen kuin voit kuunnella ”ei ole valittuna, yksi vaihtoehto valitsinta” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”välilehden valikko”, perään valittuna olevaa välilehteä, esimerkiksi ”Home-valittuna”.

 2. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Välilehti-valikko avautuu.

 3. Sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Lisää-välilehti” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”luku sivu-valikko”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet sivunumeroa haluat, ja sitten kaksoisnapauta näytön sijainti.

 6. Ylä- ja alatunniste -valikko avautuu. Jos haluat muuttaa sivun asetukset-sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”luku sivu-valikko” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Sipaise oikealle, kunnes asetukset, ja sitten kaksoisnapauta näytön kuulet.

 7. Sulje ylä- ja alatunniste -valikko, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Sulje ylä- ja alatunniste-, painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kohdistuksen palauttaa tiedoston muokkaamiseen aluetta.

Tiedostojen tulostaminen

Voit tulostaa tiedoston suoraan Android-puhelimesta Wi-Fi-tulostimella. Varmista myös ennen aloittamista, että puhelin ja tulostin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

 1. Kun olet -tiedoston muokkausnäkymässäWord, sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Tiedosto-painike”. Valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä. Tiedosto-valikko avautuu.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tulosta-painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä.

  Huomautus: Jos olet tulostamassa Word-tiedostoa puhelimesta ensimmäistä kertaa, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa sinulta pyydetään lupaa yhteyden muodostamiselle verkkopalveluun, joka valmistelee tiedoston tulostusta varten. Voit jatkaa sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Salli-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Tulostin-valintaikkuna avautuu näyttöön ja TalkBack antaa seuraavan ilmoituksen: ”Tulosta-valintaikkuna”.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Avattava luettelo, valitse tulostin”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Jos haluat käyttää oletustulostinta, kaksoisnapauta näyttöä. Tulostin valitaan ja kohdistus siirtyy tulostusvalintaikkunaan.

 5. Tulosta tiedosto sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Tulosta tiedosto”, ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä. Tiedosto tulostetaan ja sinut palautetaan tiedostoon.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Narrator-valmiita Windows-näytönlukijan avulla voit tehdä kaikki olennaiset basic toimintoja Word Mobile, kuten Avaa, luominen ja asiakirjan lukeminen ja lisätä sivunumerot.

Huomautukset: 

Sisältö

Avaa Word ja sisäänkirjautuminen

 1. Puhelinta, valitse kaikki sovellukset -luettelosta dian yhdellä sormella näytön alaspäin, kunnes Narrator lukee ääneen Word.

 2. Avaa sovellus kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Kirjaudu sisään-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”aloitetaan olet kirjautuneena”.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos et ole kirjautunut sisään Office -sovellukseen laitteen tai haluat lisätä uuden tilin, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet tilin tyyppi, jota haluat käyttää kirjautua sisään ja sitten kaksoisnapauta näytön napsauttamalla sitä.

  • Jos olet jo kirjautunut sisään Office toiseen sovellukseen laitteen ja haluat käyttää samaa tiliä, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulla kyseisen tilin nimi ja sitten kaksoisnapauta näytön napsauttamalla sitä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Jatka-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Jos olet uusi tili, voit kuunnella: ”Peruuta-painiketta”. Jos olet käyttänyt aiemmin luotu tili, voit ryhtyä käyttämään Word Mobile.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet: ”sähköpostiosoite, muokattava teksti”.

 7. Kaksoisnapauttamalla näyttöä ja käytä näyttönäppäimistö sähköpostiosoitteesi.

 8. Siirrä ennen kuin voit kuunnella ”seuraava”, ja sitten kaksoisnapauta näytön yhdellä sormella näytön yläosassa.

 9. Sipaise oikealle, kunnes ”salasana” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Näyttönäppäimistö tulee näkyviin näytön alareunassa.

 10. Kirjoita salasana näyttönäppäimistön avulla.

 11. Dian yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet ”Kirjaudu sisään-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”tili olet lisännyt sovelluksen”.

 12. Sipaise oikealle, kunnes ”sulkemispainikkeen” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Äskettäin käytetyn tiedoston avaaminen

Kaikki tiedostot, joita olet viime aikoina käyttänyt, löytyvät yhdestä ja samasta paikasta.

 1. Avaa Word Mobile ja sipaise oikealle. Kun siirryt, Lukija-toiminto ilmoittaa viimeisimpien tiedostojen nimet, esimerkiksi ”<tiedostonimi>, sijainnissa <sijainti>.”

 2. Jos haluat avata tiedoston, kaksoisnapauta näyttöä, kun haluamasi tiedosto ilmoitetaan.

Uuden tyhjän asiakirjan luominen

 1. Avaa Word Mobile ja sipaise sitten oikealle, kunnes kuulet ”Uusi-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Näyttöön avautuu Uusi ikkuna ja keskitytään uuden, tyhjän asiakirjamalli.

 3. Jos haluat avata uuden tyhjän tiedoston, kaksoisnapauta näyttöä, kun kuulet ”Tyhjä asiakirja”.

 4. Uusi tiedosto avataan Tulostusasettelu-näkymässä. Kohdistus on tiedoston leipätekstissä. Näet myös näyttönäppäimistön.

 5. Käytä näyttönäppäimistö kirjoittamaan tekstiä asiakirjassa.

  Siirry ohjeita siitä, miten voit muotoilla asiakirjan tekstiä, Käytä näytönlukijaa ja muuta tekstiä Wordissa.

Asiakirjan tallentaminen

Word Mobile tallentuvat automaattisesti asiakirjan OneDrive työskentelyn aikana, joten sinun ei tarvitse huolehtia tallentamista. Ohjeita siitä, miten voit nimetä asiakirjan tai tiedoston kopion tallentaminen laitteeseen, tutustu näytönlukijaa Tallenna Word-asiakirjaan.

Tiedoston lukeminen

Jos haluat käyttää tekstin lukueleitä muokkausnäkymässä, kohdistuksen täytyy olla tiedoston leipätekstialueella.

Jos haluat lukea sivun sisällön, siirry haluamallesi sivulle, aseta sormesi sivulle ja vedä alaspäin. Lukija-toiminto lukee rivit, kuvat tai linkit, kun sormesi osuu niiden kohdalle.

Tiedostosta hakeminen

 1. Siirrä yhdellä sormella oikeasta yläkulmasta näytön kunnes kuulet ”Etsi-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella ”: Etsi hakuruutuun muokkaamista”. Näyttönäppäimistö tulee näkyviin näytön alareunassa.

 2. Käytä näyttönäppäimistö haettava sana tai lause.

 3. Siirrä yhdellä sormella näytön yläosassa kunnes kuulet ”Etsi seuraava” ja sitten kaksoisnapauta näytön, kunnes olet läpäisseet kaikki vastaavat sanat tai ilmaisut.

 4. Sulje etsintäpalkista dia yhdellä sormella näytön oikeassa yläkulmassa, kunnes kuulet ”Sulje etsintäpalkin, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Sivunumeroiden lisääminen

 1. Dian yhdellä sormella näytön oikeassa alakulmassa, kunnes kuulet ”Lisää asetuksia-painiketta, kutistettu”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”välilehti valitsin-luettelosta” nykyinen välilehti perään.

 2. Kaksoisnapauta näytön Avaa välilehdet-luetteloa.

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes ”Lisää” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes ”sivun numero-painike” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet sivun numeron sijainnin haluat, ja sitten kaksoisnapauta näytön vaihtoehto. Ylä- ja alatunniste -valikko avautuu.

 6. Jos haluat muuttaa sivun asetukset-dia yhdellä sormella näytön alareunassa, ennen kuin voit kuunnella ”sivun numero-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Sipaise oikealle, kunnes asetukset, ja sitten kaksoisnapauta näytön kuulet.

 7. Sulje ylä- ja alatunniste -valikossa dia yhdellä sormella alareunassa näytön kunnes kuulet ”Sulje ryhmä, Sulje ylä- ja alatunniste-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Tiedostojen tulostaminen

Tulosta tiedostot suoraan Windows-puhelimesta Wi-Fi-tulostimella. Voit tarkistaa, tuetaanko tulostinta, tässä artikkelissa olevasta luettelosta: Windows 10 Mobilen tukemat tulostimet. Varmista myös, että puhelin ja tulostin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

 1. Kun olet Word-tiedoston muokkausnäkymässä, sipaise näytössä ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet ”Kohteet”, ja sipaise sitten oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Tiedosto-painike”. Valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä. Tiedosto-valikko avautuu.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Tulosta-painike”. Avaa sitten Tulosta-valintaikkuna kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Jos haluat tarkistaa, että valittuna on oikea tulostin, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Tulostin, yhdistelmäruutu”. Kaksoisnapauta näyttöä. Lukija-toiminto lukee valitun tulostimen nimen ja kertoo asetusten määrän (esimerkiksi 1/5). Valitse tulostin sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet haluamasi tulostimen nimen ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä.

 4. Tulosta tiedosto sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Tulosta-painike”, ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Näppäimistön ja näytönlukijaa, voit tehdä nopeasti kaikki olennaiset perustoiminnot, kuten Avaa, käytä Word Online luominen ja asiakirjan lukeminen ja lisätä sivunumerot. Emme ole testanneet Narrator, JAWS ja NVDA, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Office Onlinessa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytössäsi on Word Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Word Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Word Online).

Sisältö

Avaa Word Web Appissa ja sisäänkirjautuminen

Kirjaudu sisään Word Onlineeen ja käytä tiedostojasi missä tahansa.

 1. Siirry selaimella Office.com-sivustossa. Kirjaudu sisään-sivu avautuu.

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”-kirjautuminen tiliisi”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Valitse tili-valikko avautuu.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Käytössä olevan tilin avulla voit kirjautua sisään, paina SARKAINTA, kunnes kuulet tili, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Lisää uusi tili-välilehdessä avaimen kunnes kuulet ”Käytä toista tiliä, painikkeen” press ja paina Enter. Kirjoita sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja Skype-osoite ja paina sitten Enter-näppäintä. Kirjoita salasana ja paina Enter-näppäintä.

 4. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”OneDrive”, ja paina sitten Enteriä.

 5. Word Online avautuu. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Microsoft Word Online.” Kohdistus on Tiedosto-välilehdessä. Mallivalikoimassa on valittuna Tyhjä asiakirja -malli.

Äskettäin käytetyn tiedoston avaaminen

Kaikki tiedostot, joita olet viime aikoina käyttänyt, löytyvät yhdestä ja samasta paikasta.

 1. Avaa Word Online ja paina Vaihto- sekä Sarkain-näppäimiä samanaikaisesti, kunnes kuulet äskettäin käytetyn tiedoston nimen.

 2. Paina alanuolta, kunnes kuulet haluamasi tiedoston nimen, ja paina sitten Enteriä. Tiedosto avautuu lukunäkymässä.

 3. Jos haluat muokata tiedostoa, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”Muokkaa tiedostoa, painike tiivistetty”, ja paina sitten välilyöntiä.

 4. Paina alanuolinäppäintä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Muokkaa selaimessa.”

 5. Paina Enteriä. Tiedosto avautuu muokkausnäkymässä.

Tiedoston avaaminen Wordin koko versiossa

Jos sinulla on Wordin koko työpöytäversio, se tarjoaa paljon enemmän toimintoja tiedostojen käsittelyyn. Koko version avaaminen on helppoa Word Onlinesta.

 1. Avaa Word Online -tiedosto ja paina näppäinyhdistelmää Alt+Windows-logo-näppäin+O. Tiedosto avautuu työpöytäversiossa.

 2. Siirry takaisin Word Onlineen ja sulje selainvälilehti painamalla Ctrl+W.

Muokkausnäkymään siirtyminen muutosten tekemistä varten

Joskus Word Online Avaa asiakirjan lukunäkymässä. Ennen kuin voit tehdä muutoksia asiakirjaan, sinun täytyy muokkaus-näkymä.

 1. Valitse luku-näkymään painamalla Ctrl + F6, kunnes kuulet ”Muokkaa asiakirjojen, painikkeen kutistettu”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”valikko”.

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Muokkaa selaimessa” ja paina sitten Enter-näppäintä. Asiakirja avautuu muokkausnäkymässä.

Uuden tyhjän asiakirjan luominen

 1. Avaa Word Online. Keskitytään mallia, uusi, tyhjä asiakirja.

 2. Avaa uusi tyhjä tiedosto painamalla Enteriä.

 3. Kohdistus siirtyy tiedoston muokkausalueelle Tulostusasettelu-näkymässä.

 4. Kirjoita tiedostoon haluamasi teksti. Jos haluat ohjeita tiedoston tekstin muotoiluun, siirry kohtaan Tekstin lisääminen ja muokkaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla.

Asiakirjan tallentaminen

Word Online tallentuvat automaattisesti asiakirjan OneDrive työskentelyn aikana, joten sinun ei tarvitse huolehtia tallentamista. Ohjeita siitä, miten voit nimetä asiakirjan tai tiedoston kopion tallentaminen laitteeseen, tutustu näytönlukijaa Tallenna Word-asiakirjaan.

Tiedoston lukeminen

Jos haluat käyttää tekstin lukukomentoja muokkausnäkymässä, kohdistuksen täytyy olla tiedoston leipätekstialueella.

 • Voit lukea kaiken tekstin kohdistimen sijainnista loppuun painamalla SR näppäin + Ctrl + R.

 • Voit lukea nykyisen kappaleen painamalla SR näppäin + Ctrl + K.

 • Jos haluat lukea seuraavan tai edellisen rivin, paina Ctrl + ala- tai ylänuoli.

 • Jos haluat lukea seuraavan tai edellisen sanan, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

 • Jos haluat lopettaa lukemisen, paina Ctrl.

Siirtyminen otsikoiden avulla

Voit siirtyä nopeasti otsikosta toiseen siirtymisruudun avulla.

 1. Jos haluat ottaa siirtymisruudun käyttöön, paina muokkausnäkymässä Ctrl + F6, kunnes kuulet nykyisen välilehden, ja paina sitten W, K. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Hae tiedostosta, muokataan.”

 2. Voit selata otsikkoluetteloa painamalla Sarkain-näppäintä tai Vaihto- ja Sarkain-näppäintä. Lukija ilmoittaa otsikot siirtyessäsi.

 3. Jos haluat siirtyä otsikkoon, paina Enteriä. Kohdistus siirtyy otsikkorivin alkuun tiedoston leipätekstissä.

Tiedostosta hakeminen

 1. Paina Ctrl + F. Voit kuunnella: ”etsiä asiakirjasta”. Keskitytään tekstin hakukenttään.

 2. Kirjoita hakusanat. Voit kuunnella ensimmäisen hakutuloksen sen kontekstissa.

 3. Siirry seuraava hakutulos painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet ”seuraava tulos-painike”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

Sivunumeroiden lisääminen

 1. Avaa tiedosto ja paina Alt+Windows-näppäin+N, N, U. Lisää ylä- tai alatunnisteeseen -valikko avautuu.

 2. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet haluamasi sivunumerotyyliasetuksen, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Ylä- ja alatunnisteiden muokkaaminen alueen avautuu. Voit poistua alueen ja palata tiedoston tekstiin, paina ESC-näppäintä.

Tiedostojen tulostaminen

Jos tarvitset Word-tiedostoja paperimuodossa, voit tulostaa niitä helposti.

 1. Voit tulostaa tiedoston painamalla muokkausnäkymässä Ctrl+P. Tämä avaa näyttöön Tulosta-valintaikkunan. Jos haluat tulostaa oletusasetuksin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet "Tulosta-painike”, ja paina sitten Enteriä.

 2. Jos haluat muokata tulostusasetuksia, voit siirtyä asetuksissa painamalla Sarkain-näppäintä.

 3. Voit avata asetusluettelon painamalla välilyöntiä. Voit liikkua asetusluettelossa nuolinäppäimillä. Voit valita vaihtoehdon painamalla Enteriä.

 4. Jos haluat tulostaa uusin asetuksin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet "Tulosta-painike”, ja paina sitten Enteriä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kuvan lisääminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Word Onlinen pikanäppäimet

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×