Wordin aiemmassa versiossa käytettävän asiakirjan luominen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Saatat joskus haluta jakaa asiakirjoja aiempaa Word-versiota käyttävien henkilöiden kanssa.

Word 2007: n ja Word 2010: ssä voi avata .docx-tiedostoja, jotka on luotu Word 2013: n kanssa. Word 2003-käyttäjät, jotka ovat asentaneet Word, Excel ja PowerPoint 2007-tiedostomuotojen Microsoft Office Compatibility Pack-yhteensopivuuspaketin myös avata Word 2013-tiedostot.

Jos et ole varma, mitä versiota henkilöt käyttävät, voit tallentaa asiakirjat Word 97–2003 (.doc) ‑tiedostomuodossa.

Huomautus: Lisätietoja sisällöistä ja ominaisuuksista, joita ei voi muokata aiemmissa versioissa, on artikkelissa Aiemmissa versioissa eri tavalla toimivat ominaisuudet.

Uuden asiakirjan luominen Word 97–2003 -tiedostomuodossa

Jos haluat luoda Word 2013:ssa uuden asiakirjan, jota aiempaa Word-versiota käyttävä voi tarkastella ja muokata, tallenna asiakirja Word 97–2003 -tiedostomuodossa.

 1. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Uusi.

 2. Avaa uusi asiakirja valitsemalla Tyhjä asiakirja.

 3. Valitse ensin Tiedosto, sitten Tallenna nimellä ja valitse lopuksi sijainti, johon tiedosto tallennetaan.

 4. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunassa asiakirjan nimi Tiedoston nimi-ruutuun.

 5. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta Word 97–2003 -asiakirja. Tiedostomuodoksi muuttuu .doc .docx-muodon sijaan.

 6. Valitse Tallenna.

Ominaisuudet, jotka toimivat eri tavalla tallennettaessa asiakirja Word 97–2003 ‑muodossa

Seuraavassa taulukossa on luettelo asiakirjan osista, jotka toimivat eri tavalla ja jotka eivät ole käytettävissä muokattaessa .doc-tiedostoja.

Word 2013

Muutos tallennettaessa asiakirja Word 97–2003 (.doc) ‑muodossa

Office-sovellukset

Poistetaan asiakirjasta pysyvästi.

Internet-video

Muunnetaan pysyvästi kuvaksi, jossa on hyperlinkki Internet-videoon.

Kommentin vastaus / suoritetuiksi merkityt kommentit

Kommenttien vastauksista tulee yksittäisiä, ylätason kommentteja, ja kaikki suoritetuiksi merkityt kommentit palautetaan.

Oletusarvoisesti kutistetut otsikot

Otsikot laajennetaan oletusarvoisesti; ominaisuus menetetään pysyvästi.

Word 2010:n uudet lukumuotoilut

turkki, isot kirjaimet (latinalainen) {A, B, C, Ç, D, …}
turkki, pienet kirjaimet (latinalainen) {a, b, c, ç, d, …}
bulgaria, isot kirjaimet (kyrillinen) {А,Б,В,Г,Д, …}
bulgaria, pienet kirjaimet (kyrillinen) {а, б, в, г, д, …}
kreikka, isot kirjaimet

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
kreikka, pienet kirjaimet

{α, β, γ, δ, ε,…}
3-numeroinen kiinteä muoto {001…NNN}
4-numeroinen kiinteä muoto {0001…NNNN}
5-numeroinen kiinteä muoto {00001…NNNNN}

Uudet lukumuotoilut muunnetaan arabialaisiksi numeroiksi (1, 2, 3, 4, ...).

Uudet muoto- ja tekstiruututehosteet

Muodot ja tekstiruudut muunnetaan tehosteiksi, jotka ovat käytettävissä .doc-tiedostomuodossa.

Tekstitehosteet

Tekstitehosteet poistetaan pysyvästi.

Taulukkojen vaihtoehtoinen teksti

Vaihtoehtoisen tekstin tiedot häviävät taulukoista.

OpenType-ominaisuudet

OpenType-ominaisuudet poistetaan tekstistä pysyvästi.

Muiden muokkaajien esto

Asiakirjan alueissa käytetyt lukitukset poistetaan.

Uudet WordArt-tehosteet

Tekstitehosteet poistetaan pysyvästi.

Sisältöohjausobjektit

Sisältöohjausobjektit muunnetaan staattiseksi sisällöksi.

Teemat

Muunnetaan pysyvästi tyyleiksi.

Isot/pienet fontit

Muunnetaan pysyvästi fonttien suoraksi muotoiluksi.

Jäljitetyt siirrot

Muunnetaan pysyvästi lisäyksiksi ja poistoiksi.

Tasaussarkaimet

Muunnetaan pysyvästi tavallisiksi sarkaimiksi.

SmartArt-grafiikat

Muunnetaan yksittäisiksi kuviksi. Jos näihin kuviin ei tehdä muutoksia Word 2003:ssa, SmartArt-grafiikat voidaan luoda uudelleen avaamalla asiakirja ensin Word 2013:ssa ja päivittämällä se sitten Open XML ‑tiedostomuotoon.

Kaaviot

Muunnetaan yksittäisiksi kuviksi. Jos näihin kuviin ei tehdä muutoksia Word 2003:ssa, kaaviot voidaan luoda uudelleen avaamalla asiakirja ensin Word 2013:ssa ja päivittämällä se sitten Open XML ‑tiedostomuotoon. Kaikki tiedot, jotka eivät ole tuettuja Excel 2003:ssa, poistetaan pysyvästi.

Open XML -muodon upotetut objektit

Ei muutosta.

Rakenneosat

Rakenneosat- ja Automaattinen teksti ‑kohteista voi hävitä tietoja.

Lähdeluettelo

Muunnetaan pysyvästi staattiseksi tekstiksi.

Viittaukset

Muunnetaan pysyvästi staattiseksi tekstiksi.

Kaavat

Muunnetaan yksittäisiksi kuviksi. Jos näihin kuviin ei tehdä muutoksia Word 2003:ssa, kaavat voidaan luoda uudelleen avaamalla asiakirja ensin Word 2013:ssa ja päivittämällä se sitten Open XML ‑tiedostomuotoon.

Suhteelliset tekstiruudut (tekstiruudut, joiden mitat vastaavat tiettyä prosenttimäärää sivun korkeudesta ja leveydestä)

Suhteelliset mitat muunnetaan pysyvästi tarkaksi sijainniksi.

Jos luot uuden asiakirjan lähetetään henkilöille, jotka työskentelevät Wordin aiemmissa versioissa ja tiedät, että ne on asennettu Microsoft Officen yhteensopivuuspaketin Word, Excel ja PowerPoint 2007-tiedostomuotojen, voit käyttää Microsoft Word 2010 -tilassa.

Jollet ole varma, ovatko käyttäjät, joille asiakirjan lähetät, asentaneet Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostojen avointen XML-tiedostomuotojen Microsoft Office -yhteensopivuuspaketin, voit käyttää yhteensopivuustilaa. Tässä tilassa Word 2010 -sovelluksen uudet ja entistä tehokkaammat ominaisuudet eivät ole käytössä, joten Wordin aiempaa versiota käyttävät käyttäjät voivat muokata tiedostoa tarpeen mukaan.

Huomautus: Jos olet jo luonut asiakirjan ja haluat selvittää, mitä sen sisällöstä ei voi muokata aiemmissa versioissa, lue artikkeli Aiemmissa versioissa eri tavalla toimivat ominaisuudet.

Yhteensopivuustilan ottaminen käyttöön

Kun luot uuden tiedoston, jota käytetään aiemmassa versiossa, voit ottaa yhteensopivuustilan käyttöön tallentamalla tiedoston Word 97-2003-muodossa.

 1. Avaa uusi tiedosto.

 2. Valitse Tiedosto-välilehti.

 3. Valitse Tallenna nimellä.

 4. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta Word 97 - 2003 -tiedosto. Tiedostomuodoksi muuttuu .doc.

 5. Kirjoita Tiedoston nimi -ruutuun asiakirjan nimi.

 6. Valitse Tallenna.

Aiemmissa versioissa eri tavalla toimivat ominaisuudet

Taulukossa on luettelo tiedoston osista, jotka toimivat eri tavalla tai jotka eivät ole käytettävissä yhteensopivuustilassa työskentelyn aikana.

Huomautus: Jos käytössäsi on Valitse Microsoft Word Starter 2010., ota huomioon, että kaikkia Word 2010 -toimintoja ei tueta Word Starterissa. Lisätietoja Word Starterissa käytettävissä olevista ominaisuuksista on artikkelissa Word Starter -ominaisuuksien tuki.

Word 2010 -osa

Muutos, kun avataan Word 2007:ssä

Muutos, kun avataan Word 97-2003:ssa

Uudet lukumuotoilut

Uudet lukumuotoilut muuntuvat arabialaisiksi numeroiksi (1, 2, 3, 4, ...).

Uudet lukumuotoilut muuntuvat arabialaisiksi numeroiksi (1, 2, 3, 4, ...).

Uudet muodot ja tekstiruudut

Muodot ja tekstiruudut muuntuvat kyseisen muodon tehosteiksi.

Muodot ja tekstiruudut muuntuvat kyseisen muodon tehosteiksi.

Tekstitehosteet

Tekstitehosteet poistuvat pysyvästi, ellei tehosteita käytetä mukautetun tyylin avulla. Jos niitä käytetään kyseisen tyylin avulla, tekstitehosteet näkyvät taas, kun tiedosto avataan uudelleen Word 2010 -ohjelmassa.

Tekstitehosteet poistuvat pysyvästi, ellei tehosteita käytetä mukautetun tyylin avulla. Jos niitä käytetään kyseisen tyylin avulla, tekstitehosteet näkyvät taas, kun tiedosto avataan uudelleen Word 2010 -ohjelmassa.

Taulukkojen vaihtoehtoinen teksti

Taulukoista häviää vaihtoehtoisen tekstin tiedot.

Taulukoista häviää vaihtoehtoisen tekstin tiedot.

OpenType-ominaisuudet

Uuden tyypin ominaisuudet poistuvat.

Uuden tyypin ominaisuudet poistuvat.

Muiden muokkaajien esto

Tiedoston alueilla käytettävä esto poistetaan.

Tiedoston alueilla käytettävä esto poistetaan.

Uudet WordArt-tehosteet

Tekstitehosteet poistetaan pysyvästi.

Tekstitehosteet poistetaan pysyvästi.

Uudet sisältöohjausobjektit

Muuntuvat pysyvästi staattiseksi sisällöksi.

Muuntuvat pysyvästi staattiseksi sisällöksi.

Word 2007:n sisältöohjausobjektit

Ei muutosta.

Word 2010:n uudet lukumuotoilut

Teemat

Ei muutosta.

Muuntuvat pysyvästi tyyleiksi. Jos tiedosto avataan myöhemmin Word 2010:ssä, et voi muuttaa tyyliä automaattisesti teemoja käyttämällä.

Otsikon ja leipätekstin fontit

Ei muutosta.

Muuntuvat pysyvästi staattiseen muotoon. Jos avaat tiedoston myöhemmin Word 2010:ssä, et voi automaattisesti muuttaa otsikon ja leipätekstin fontteja eri tyyliä käyttämällä.

Jäljitetyt siirrot

Ei muutosta.

Muunnetaan pysyvästi lisäyksiksi ja poistoiksi.

Sarkaimet

Ei muutosta.

Tasaussarkaimet muunnetaan tavallisiksi sarkaimiksi.

SmartArt-kuvat

Ei muutosta.

Muuttuvat yhdeksi objektiksi, jota ei voi muokata, paitsi jos muutoksia ei ole tehty ja se avataan uudelleen Word 2010 -ohjelmassa.

Kaaviot

Ei muutosta.

Tietyt kaaviot muunnetaan kuviksi, joita ei voi muuttaa. Tuettujen rivien ulkopuolella olevat tiedot häviävät.

Poistetaan asiakirjasta pysyvästi.

Ei muutosta.

Muunnetaan staattiseksi sisällöksi.

Muunnetaan pysyvästi kuvaksi, jossa on hyperlinkki Internet-videoon.

Ei muutosta.

Rakenneosat- ja Automaattinen teksti -kohteista voi hävitä tietoja.

Lähdeluettelo

Ei muutosta.

Word 2010:n uudet lukumuotoilut

Viittaukset

Ei muutosta.

Word 2010:n uudet lukumuotoilut

Kaavat

Ei muutosta.

Muuttuu grafiikaksi, jota ei voi muuttaa. Kaikki kaavojen kommentit, loppuviitteet ja alaviitteet häviävät pysyvästi, kun tiedosto tallennetaan.

Suhteelliset tekstiruudut

Ei muutosta.

Muunnetaan pysyvästi tarkkaan asetteluun.

Henkilöt, jotka käyttämällä Microsoft Office Wordin aiempia versioita ja olet asentanut Microsoft Officen yhteensopivuuspaketin Word, Excel ja PowerPoint 2007-tiedostomuotojen voi avata Microsoft Office Word 2007 -muodossa tallennettuja asiakirjoja, mutta ne eivät ehkä Voit muuttaa joitakin kohteita, jotka on luotu käyttämällä uudet ja parannetut toiminnot. Jos käytät Wordin aiemmassa versiossa, Avaa asiakirja, jossa on kaavoja, kaavat muuttuvat kuviksi, joita ei voi muokata.

Jos haluat luoda tiedoston, jota käytetään Microsoft Office Wordin aiemmassa versiossa, voit käyttää yhteensopivuustilaa. Yhteensopivuustilassa Office Word 2007 -sovelluksen uudet ja parannetut ominaisuudet eivät ole käytössä, joten Wordin aiempien versioiden käyttäjät voivat käyttää kaikkia muokkausominaisuuksia.

Huomautus: Tiedosto-valikko on korvattu Microsoft Office -painikkeella Office-painikkeen kuva .

Yhteensopivuustilan ottaminen käyttöön

Kun luot uuden tiedoston, jota käytetään aiemmassa versiossa, voit ottaa yhteensopivuustilan käyttöön tallentamalla tiedoston Word 97-2003-muodossa.

 1. Avaa uusi tiedosto.

 2. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tallenna nimellä.

 3. Valitse Word 97 - 2003 -tiedostoTallennusmuoto-luettelosta.

 4. Kirjoita Tiedoston nimi -ruutuun asiakirjan nimi.

 5. Valitse Tallenna.

Yhteensopivuustilassa eri tavalla toimivat asiakirjan osat

Seuraavassa on luettelo asiakirjan osista, jotka toimivat eri tavalla tai eivät ole käytettävissä, kun työskentelet yhteensopivuustilassa.

Office Word 2007 -osa

Toiminta yhteensopivuustilassa

Suhteellisen sijainnin tekstiruudut

Vain absoluuttinen sijainti on käytettävissä.

Reunukset

Vain absoluuttiset välilehdet ovat käytettävissä.

Teeman värit

Eivät käytettävissä.

Teeman fontit

Eivät käytettävissä.

Teeman tehosteet

Eivät käytettävissä.

Sisältöohjausobjektit

Eivät käytettävissä. Vanhat ohjausobjektit ovat kuitenkin käytettävissä.

SmartArt

Vain tietyt kaaviotyypit ovat käytettävissä.

Yhtälöt

Eivät käytettävissä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×