Word-asiakirjan tallentaminen mallina

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Aloitatpa sitten valmiista mallista tai päivität omaasi, Wordin valmiit työkalut auttavat päivittämään malleja vastaamaan tarpeitasi. Jos haluat päivittää mallia, avaa tiedosto, tee haluamasi muutokset, ja tallenna sitten malli.

Microsoft Wordissa voit luoda mallin tallentamalla asiakirjan .dotx-tiedostona, .dot-tiedostona tai .dotm-tiedostona (.dotm-tiedostotyypillä voit ottaa käyttöön makroja tiedostossa).

 1. Valitse Tiedosto > Avaa.

 2. Kaksoisnapsauta Tämä tietokone -kohtaa. (Kaksoisnapsauta Word 2013:ssa Tietokone-kohtaa.)

 3. Selaa Omat tiedostot -kansiossa sijaitseva Mukautetut Office-mallit ‑kansio.

 4. Napsauta malliasi ja valitse Avaa.

 5. Tee haluamasi muutokset, tallenna ja sulje malli.

Sisältöohjausobjektien lisääminen malliin

Tee malleista joustavia lisäämällä ja määrittämällä sisältöohjausobjekteja, kuten RTF-ohjausobjekteja, kuvia, avattavia luetteloista tai päivämäärävalitsimia.

Voit esimerkiksi luoda mallin, jossa on avattava luettelo. Jos sallit avattavan luettelon muokkaamisen, muut voivat muuttaa luettelon asetuksia tarpeidensa mukaan.

Huomautus: Jos sisältöohjausobjekteja ei ole käytettävissä, olet ehkä avannut Wordin aiemmassa versiossa luodun asiakirjan tai mallin. Kun haluat käyttää sisältöohjausobjekteja, muunna asiakirja Word 2013 -tiedostomuotoon valitsemalla Tiedosto > Tiedot > Muunna ja valitsemalla OK. Tallenna muunnettu asiakirja tai malli.

Ennen sisältöohjausobjektien lisäämistä sinun on näytettävä Kehitystyökalut-välilehti.

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Muokkaa valintanauhaa.

 2. Valitse Valintanauhan mukauttaminen -kohdassa Päävälilehdet.

 3. Valitse luettelossa Kehittäjä-valintaruutu ja valitse OK.

Kehitystyökalut-välilehden ottaminen käyttöön Word-valintanauhassa

Sisältöohjausobjektien lisääminen

Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila ja lisää sitten haluamasi ohjausobjektit.

kehittäjä-tilan suunnittelu-painike

Kirjoitettavan tekstiohjausobjektin lisääminen

RTF-sisältöohjausobjektissa käyttäjät voivat muotoilla tekstiä esimerkiksi lihavoimalla tai kursivoimalla. He voivat myös kirjoittaa useita kappaleita. Jos haluat rajoittaa käyttäjien lisäysmahdollisuuksia, käytä tekstisisältöohjausobjektia.

 1. Napsauta asiakirjan kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä RTF-sisältöohjausobjekti  RTF-ohjausobjekti tai Tekstisisältöohjausobjekti  tekstin ohjausobjekti .

Kuvaohjausobjektin lisääminen
 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Kuvaohjausobjekti kuvan ohjausobjekti .

Yhdistelmäruudun tai avattavan luettelon lisääminen

Käyttäjät voivat valita yhdistelmäruudussa jonkin lisäämistäsi vaihtoehdoista tai kirjoittaa omat tietonsa. Avattavassa luettelossa käyttäjät valitsevat jonkin annetuista vaihtoehdoista.

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Yhdistelmäruutuohjausobjekti  yhdistelmäruudun ohjausobjekti tai Avattavan luettelon sisältöohjausobjekti avattavan valikon ohjausobjekti .

 2. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse sitten Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 3. Voit luoda vaihtoehtoluettelon valitsemalla Yhdistelmäruudun ominaisuudet- tai Avattavan luettelon ominaisuudet -kohdassa Lisää.

 4. Kirjoita Näyttönimi-kenttään vaihtoehto, kuten Kyllä, Ei tai Ehkä. Toista tämä vaihe, kunnes kaikki vaihtoehdot ovat avattavassa luettelossa.

 5. Lisää myös muut haluamasi ominaisuudet.

Huomautus: Jos valitset Sisältöä ei voi muokata -valintaruudun, käyttäjät eivät voi napsauttaa vaihtoehtoa.

Päivämäärävalitsimen lisääminen
 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä päivämäärävalitsimen ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Päivämäärävalitsimen sisältöohjausobjekti päivämäärävalitsimen ohjausobjekti .

Valintaruudun lisääminen
 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä valintaruutuohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Valintaruudun sisältöohjausobjekti valintaruudun ohjausobjekti .

Rakenneosavalikoiman ohjausobjektin lisääminen

Voit käyttää rakenneosan ohjausobjekteja, kun haluat, että käyttäjät voivat valita tietyn tekstialueen.

Rakenneosan objektit ovat hyödyllisiä, jos esimerkiksi määrität sopimusmallia ja haluat lisätä erilaisia mallitekstejä sopimuksen tiettyjen vaatimusten mukaan. Voit luoda RTF-sisältöohjausobjektin mallitekstin kullekin versiolle, ja voit sitten käyttää rakenneosavalikoiman ohjausobjektia RTF-sisältöohjausobjektien säilönä.

Voit käyttää rakennusosan objektia myös lomakkeessa.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Rakenneosavalikoiman sisältöohjausobjekti rakenneosan valikoiman ohjausobjekti .

 3. Valitse ohjausobjekti napsauttamalla sitä.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 5. Valitse Valikoima ja sitten Luokka rakenneosille, joiden haluat olevan käytettävissä rakenneosan ohjausobjektissa.

Sisältöohjausobjektien ominaisuuksien määrittäminen tai muuttaminen

 1. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 2. Valitse Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa, voiko mallia käyttävä henkilö poistaa sisältöohjausobjektin tai muokata sitä.

 3. Kun haluat säilyttää useita sisältöohjausobjekteja tai jopa joitakin tekstikappaleita yhdessä, valitse ohjausobjektit tai teksti ja valitse sitten Ohjausobjektit-ryhmässä Ryhmä.

  kehittäjä-tilan ryhmä-painike

Ilmoituksessa voi esimerkiksi olla kolme kappaletta. Jos ryhmittelet nämä kolme kappaletta käyttämällä Ryhmittele-komentoa, ilmoitusta ei voi muokata ja sen voi poistaa vain ryhmänä.

Ohjetekstin lisääminen malliin

Ohjeteksti voi parantaa luomasi ja jakamasi mallin käyttökelpoisuutta. Voit muuttaa ohjausobjektien oletusohjetekstejä.

Jos haluat muuttaa mallin käyttäjille näytettäviä oletusohjetekstejä, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila.

  kehittäjä-tilan suunnittelu-painike

 2. Napsauta sisältöohjausobjektia, johon haluat lisätä paikkamerkkiohjetekstin.

 3. Muokkaa paikkamerkin tekstiä ja muotoile se haluamallasi tavalla.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila, kun haluat poistaa suunnittelutoiminnon käytöstä ja tallentaa ohjetekstin.

Mallin sisällön suojaaminen

Voit suojata yksittäiset sisältöohjausobjektit mallissa, kun haluat estää käyttäjiä poistamasta tai muokkaamasta tiettyä sisältöohjausobjektia tai ohjausobjektiryhmää. Voit myös auttaa suojaamaan mallin koko sisällön ottamalla salasanasuojauksen käyttöön.

Mallin osien suojaaminen
 1. Avaa malli, jonka haluat suojata.

 2. Valitse sisältöohjausobjektit, joihin haluat rajattujen muutosten vaikuttavan.

  Vihje: Voit valita useita ohjausobjekteja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla kun valitset ohjausobjektit.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä ensin Ryhmitä ja sitten Ryhmä.

  kehittäjä-tilan ryhmän ohjausobjektit

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 5. Tee Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan Lukitseminen-kohdassa jokin seuraavista:

  • Valitse Sisältöohjausobjektia ei voi poistaa -valintaruutu. Sisältöohjausobjektia voidaan nyt muokata, mutta sitä ei voida poistaa mallista tai malliin pohjautuvasta asiakirjasta.

  • Valitse Sisältöä ei voi muokata -valintaruutu. Voit sen jälkeen poistaa ohjausobjektin, mutta et voi muokata ohjausobjektin sisältöä.

Valitse tämä asetus, jos haluat suojata ohjausobjektin mahdollisesti sisältämän tekstin. Jos esimerkiksi käytät usein vastuiden poissulkemislauseketta, voit auttaa varmistamaan, että teksti pysyy muuttumattomana. Voit poistaa lausekkeen asiakirjoista, joissa sitä ei tarvita.

Salasanan määrittäminen mallille

Jos haluat määrittää asiakirjalle salasanan, jota edellytetään asiakirjan muokkaamiseksi, toimi seuraavasti:

 1. Avaa malli, jonka haluat suojata salasanalla.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Suojaa-ryhmässä Rajoita muokkaamista.

 3. Valitse Aloita käyttäminen -kohdasta Kyllä, aloita suojausten käyttäminen.

 4. Kirjoita salasana Kirjoita uusi salasana (valinnainen) -ruutuun ja vahvista se.

Tärkeää: Jos et käytä salasanasuojausta, kuka tahansa voi muuttaa muokkausrajoituksia.

Käytä vahvaa salasanaa, jossa on isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja merkkejä. Heikoissa salasanoissa ei ole näitä kaikkia elementtejä. Vahva salasana: Y6dh!et5. Heikko salasana: House27. Salasanan on oltava vähintään 8 merkin pituinen. Mitä pidempi salasana, sitä turvallisempi se yleensä on.

Salasanan muistaminen on kuitenkin hyvin tärkeää. Jos salasana unohtuu, Microsoft ei voi sitä palauttaa. Jos kirjoitat salasanan ylös, säilytä sitä turvallisessa paikassa erillään tiedoista, joita salasanan on tarkoitus suojata.

Malli on asiakirja, joka luo itsestään kopion, kun se avataan.

Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma on yleinen Wordissa kirjoitettava asiakirja. Alusta alkaen kokonaan itse luodun liiketoimintasuunnitelman laatimisen asemesta voit laatia suunnitelman käyttämällä mallia, joka sisältää valmiin sivuasettelun, fontit, reunukset ja tyylit. Mallin avaamisen jälkeen voit lisätä asiakirjaan tekstin ja tarvitut tiedot. Kun tallennat asiakirjan .docx- tai .docm-tiedostona, asiakirja tallentuu pohjalla olevasta mallista erillisenä tiedostona.

Malliin voit lisätä myös suositeltavia osia tai pakollisia tekstejä sekä valmiiden avattavien luetteloiden tai erikoislogojen kaltaisia sisältöohjausobjekteja. Voit suojata mallin osan tai ottaa käyttöön mallin salasanasuojauksen, jos haluat suojata mallin sisällön muutoksilta.

Useimpia asiakirjalajeja varten on tarjolla Word-malleja Office.com-sivustossa. Jos sinulla on Internet-yhteys, napsauta Tiedosto-painiketta, valitse Uusi ja valitse sitten haluamasi malliluokka. Voit myös luoda omia malleja.

Voit avata tyhjän asiakirjan ja tallentaa sen mallina tai voit luoda aiemmin luotuun asiakirjaan tai malliin perustuvan mallin.

Aloittaminen tyhjästä mallista

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Uusi.

 2. Valitse Tyhjä asiakirja ja valitse sitten Luo.

 3. Muuta reunuksia, sivun kokoa, sivun suuntaa, tyylejä ja muita muotoiluasetuksia haluamallasi tavalla.

  Voit myös lisätä päivämäärävalitsimen kaltaisia sisältöohjausobjekteja, ohjetekstiä, ja kuvia, joiden haluat näkyvän kaikissa malliin pohjautuvissa uusissa asiakirjoissa.

 4. Valitse Tiedosto-välilehdestä Tallenna nimellä.

 5. Anna uudelle mallille tiedostonimi, valitse Tallennusmuoto-luettelosta Word-malli ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Voit tallentaa mallin myös Makroja käyttävä Word-malli -muodossa (.dotm-tiedostona) tai Word 97 - 2003 -malli -muodossa (.dot-tiedostona).

 6. Sulje malli.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Uusi.

 2. Valitse Käytettävissä oleva mallit -kohdassa Uusi aiemmin luodusta.

 3. Valitse malli tai asiakirja, joka vastaa parhaiten tarpeitasi, ja valitse sitten Luo uusi.

 4. Muokkaa reunusasetukset, sivun koko- ja suuntamääritykset, tyylit ja muut muotoilut haluamiksesi.

  Voit myös lisätä päivämäärävalitsimen kaltaisia sisältöohjausobjekteja, ohjetekstiä, ja grafiikkaa, joiden haluat näkyvän kaikissa malliin pohjautuvissa uusissa asiakirjoissa.

 5. Valitse Tiedosto-välilehdestä Tallenna nimellä.

 6. Anna uudelle mallille tiedostonimi, valitse Tallennusmuoto-luettelosta Word-malli ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Voit tallentaa mallin myös Makroja käyttävä Word-malli -muodossa (.dotm-tiedostona) tai Word 97 - 2003 -malli -muodossa (.dot-tiedostona).

 7. Sulje malli.

Rakenneosat ovat uudelleen käytettäviä osia tai muita asiakirjan osia, jotka on tallennettu valikoimiin. Rakenneosat ovat jatkuvasti käytettävissä. Voit lisäksi tallentaa ja jaella rakenneosia mallien avulla.

Voit esimerkiksi luoda raporttimallin, joka tarjoaa käyttäjille kaksi saatekirjetyyppiä, joista he voivat valita haluamansa omaan mallin pohjalta luomaansa raporttiin.

 1. Tallenna ja sulje malli, jonka olet suunnitellut halutunlaiseksi ja johon haluat lisätä rakenneosia mallin käyttäjien valinnanvaran laajentamiseksi.

 2. Avaa malli.

  Jätä avoimeksi malli, johon haluat lisätä rakenneosia mallin käyttäjien vaihtoehtojen laajentamiseksi.

 3. Luo rakenneosat, jotka haluat lisätä malliin sen käyttäjiä varten.

  Kun täytät tietoja Uuden rakenneosan luominen -valintaikkunassa, valitse Kohde-ruudussa mallin nimi.

 4. Jakele malli.

  Kun lähetät tai jakelet muulla tavoin mallin muille, mallin mukana tallentamasi rakenneosat ovat käytettävissä määrittämissäsi valikoimissa.

Voit parantaa mallin joustavuutta sen käyttäjiä varten lisäämällä ja määrittämällä sisältöohjausobjekteja, kuten Rich text -ohjaimia, kuvia, avattavia luetteloita tai päivämäärävalitsimia.

Voit esimerkiksi lähettää työtoverille mallin, joka sisältää avattavan luettelon. Työtoverisi voi käyttää luomaasi malliin pohjatuvan jaeltavan asiakirjan avattavassa luettelossa toisenlaista vaihtoehtojen joukkoa. Työtoverisi voi muuttaa mallia haluamallaan tavalla, koska mahdollistit avattavan luettelon muokkaamisen lisäämällä sisältöohjausobjektin malliin.

Huomautus: Jos sisältöohjausobjekteja ei ole käytettävissä, olet ehkä avannut Wordin aiemmassa versiossa luodun mallin tai asiakirjan. Jos haluat käyttää sisältöohjausobjekteja, muunna asiakirja Word 2010 -tiedostomuotoon. Voit tehdä tämän napsauttamalla Tiedosto-välilehteä, valitsemalla Tiedot > Muunna > OK. Kun olet muuntanut asiakirjan tai mallin, tallenna se.

Jos haluat lisätä sisältöohjausobjekteja, sinun on näytettävä Kehitystyökalut- välilehti.

Kehitystyökalut-välilehden näyttäminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Asetukset.

 3. Valitse Muokkaa valintanauhaa.

 4. Valitse Muokkaa valintanauhaa -kohdassaPäävälilehdet.

 5. Valitse luettelossa Kehittäjä-valintaruutu ja valitse OK.

  Kehittäjä-valintaruutu

Sisältöohjausobjektien lisääminen

Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila ja lisää sitten haluamasi ohjausobjektit.

Office 2010:n valintanauha

Kirjoitettavan tekstiohjausobjektin lisääminen

RTF-sisältöohjausobjektissa käyttäjät voivat muotoilla tekstiä esimerkiksi lihavoimalla tai kursivoimalla. He voivat myös kirjoittaa useita kappaleita. Jos haluat rajoittaa käyttäjien lisäysmahdollisuuksia, käytä tekstisisältöohjausobjektia.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä RTF-sisältöohjausobjekti Valintanauhan kuva tai Tekstisisältöohjausobjekti Valintanauhan kuva .

Kuvaohjausobjektin lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kuvasisältöohjausobjektin toiminto.

  Kuvan sisältöohjausobjekti

Yhdistelmäruudun tai avattavan luettelon lisääminen

Käyttäjät voivat valita yhdistelmäruudussa jonkin lisäämistäsi vaihtoehdoista tai kirjoittaa omat tietonsa. Avattavassa luettelossa käyttäjät valitsevat jonkin annetuista vaihtoehdoista.

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Yhdistelmäruutuohjausobjekti Painikkeen kuva tai Avattavan luettelon sisältöohjausobjekti Valintanauhan kuva .

 2. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse sitten Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

  Office 2010:n valintanauha

 3. Voit luoda vaihtoehtoluettelon valitsemalla Yhdistelmäruudun ominaisuudet- tai Avattavan luettelon ominaisuudet -kohdassa Lisää.

 4. Kirjoita Näyttönimi -kenttään vaihtoehto, kuten Kyllä, Ei tai Ehkä.

  Toista tämän vaiheen mukaiset toimet, kunnes kaikki vaihtoehdot ovat avattavassa luettelossa.

 5. Lisää myös muut haluamasi ominaisuudet.

  Huomautus: Jos valitset Sisältöä ei voi muokata -valintaruudun, käyttäjät eivät voi napsauttaa vaihtoehtoa.

Päivämäärävalitsimen lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä päivämäärävalitsimen ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Päivämäärävalitsimen sisältöohjausobjekti.

  Päivämäärän valitsimen sisältöohjausobjekti

Valintaruudun lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä valintaruutuohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Valintaruudun sisältöohjausobjekti.

  Valintaruutu-sisältöohjausobjekti

Rakenneosavalikoiman ohjausobjektin lisääminen

Voit käyttää rakenneosan ohjausobjekteja, kun haluat, että käyttäjät voivat valita tietyn tekstialueen.

Rakenneosan objektit ovat hyödyllisiä, jos esimerkiksi määrität sopimusmallia ja haluat lisätä erilaisia mallitekstejä sopimuksen tiettyjen vaatimusten mukaan. Voit luoda RTF-sisältöohjausobjektin mallitekstin kullekin versiolle, ja voit sitten käyttää rakenneosavalikoiman ohjausobjektia RTF-sisältöohjausobjektien säilönä.

Voit käyttää rakennusosan objektia myös lomakkeessa.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Rakenneosavalikoiman sisältöohjausobjekti.

  Rakenneosan sisältöohjausobjekti

 3. Valitse ohjausobjekti napsauttamalla sitä.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

 5. Valitse Valikoima ja sitten Luokka rakenneosille, joiden haluat olevan käytettävissä rakenneosan ohjausobjektissa.

Sisältöohjausobjektien ominaisuuksien määrittäminen tai muuttaminen

 1. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet.

 2. Valitse Sisältöohjausobjektin ominaisuudet-valintaikkunassa, voiko mallia käyttävä henkilö poistaa sisältöohjausobjektin tai muokata sitä.

 3. Kun haluat säilyttää useita sisältöohjausobjekteja tai jopa joitakin tekstikappaleita yhdessä, valitse sisältöohjausobjektit tai teksti ja valitse sitten Ohjausobjektit-ryhmästä Ryhmä.

  Olet esimerkiksi voinut laatia kolmen kappaleen pituisen vastuuvapauslausekkeen. Jos ryhmittelet kirjoittamasi kolme kappaletta käyttämällä Ryhmä-komentoa, kolmen kappaleen pituista vastuuvapauslauseketta ei voida muokata. Vastuuvapauslauseke voidaan silloin poistaa vain ryhmänä.

Ohjetekstin lisääminen malliin

Ohjeteksti voi parantaa luomasi ja jakamasi mallin käyttökelpoisuutta. Voit muuttaa ohjausobjektien oletusohjetekstejä.

Jos haluat muuttaa mallin käyttäjille näytettäviä oletusohjetekstejä, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Suunnittelutila.

  Office 2010:n valintanauha

 2. Napsauta sisältöohjausobjektia, johon haluat lisätä paikkamerkkiohjetekstin.

 3. Muokkaa paikkamerkin tekstiä ja muotoile se haluamallasi tavalla.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila, kun haluat poistaa suunnittelutoiminnon käytöstä ja tallentaa ohjetekstin.

Voit suojata yksittäiset sisältöohjausobjektit mallissa, kun haluat estää käyttäjiä poistamasta tai muokkaamasta tiettyä sisältöohjausobjektia tai ohjausobjektiryhmää. Voit myös auttaa suojaamaan mallin koko sisällön ottamalla salasanasuojauksen käyttöön.

Mallin osien suojaaminen

 1. Avaa malli, jonka haluat suojata.

 2. Valitse sisältöohjausobjektit, joihin haluat rajattujen muutosten vaikuttavan.

  Voit valita useita ohjausobjekteja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja valitsemalla ohjausobjektit.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ryhmittele ja valitse sitten Ryhmittele.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

 5. Tee Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan Lukitseminen-kohdassa jokin seuraavista:

  • Valitse Sisältöohjausobjektia ei voi poistaa -valintaruutu. Sisältöohjausobjektia voidaan nyt muokata, mutta sitä ei voida poistaa mallista tai malliin pohjautuvasta asiakirjasta.

  • Valitse Sisältöä ei voi muokata -valintaruutu. Voit sen jälkeen poistaa ohjausobjektin, mutta et voi muokata ohjausobjektin sisältöä.

   Valitse tämä asetus, jos haluat suojata ohjausobjektin mahdollisesti sisältämän tekstin. Jos esimerkiksi käytät usein vastuiden poissulkemislauseketta, voit auttaa varmistamaan, että teksti pysyy muuttumattomana. Voit poistaa lausekkeen asiakirjoista, joissa sitä ei tarvita.

Salasanan määrittäminen mallille

Jos haluat määrittää asiakirjalle salasanan, jota edellytetään asiakirjan muokkaamiseksi, toimi seuraavasti:

 1. Avaa malli, jonka haluat suojata salasanalla.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Suojaa-ryhmässä Rajoita muokkaamista.

 3. Valitse Aloita käyttäminen -kohdasta Kyllä, aloita suojausten käyttäminen.

 4. Kirjoita salasana Kirjoita uusi salasana (valinnainen) -ruutuun ja vahvista se.

  Tärkeää: Jos et käytä salasanasuojausta, kuka tahansa voi muuttaa muokkausrajoituksia.

  Salasanan tulisi olla vähintään kahdeksan merkin pituinen.

  Salasanan muistaminen on kuitenkin hyvin tärkeää. Jos salasana unohtuu, Microsoft ei voi sitä palauttaa. Jos kirjoitat salasanan ylös, säilytä sitä turvallisessa paikassa erillään tiedoista, joita salasanan on tarkoitus suojata.

Malli on asiakirja, joka luo itsestään kopion, kun se avataan.

Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma on yleinen Wordissa kirjoitettava asiakirja. Alusta alkaen kokonaan itse luodun liiketoimintasuunnitelman laatimisen asemesta voit laatia suunnitelman käyttämällä mallia, joka sisältää valmiin sivuasettelun, fontit, reunukset ja tyylit. Mallin avaamisen jälkeen voit lisätä asiakirjaan tekstin ja tarvitut tiedot. Kun tallennat asiakirjan .docx- tai .docm-tiedostona, asiakirja tallentuu pohjalla olevasta mallista erillisenä tiedostona.

Malliin voit lisätä myös suositeltavia osia tai pakollisia tekstejä sekä valmiiden avattavien luetteloiden tai erikoislogojen kaltaisia sisältöohjausobjekteja. Voit suojata mallin osan tai ottaa käyttöön mallin salasanasuojauksen, jos haluat suojata mallin sisällön muutoksilta.

Useimpia asiakirjalajeja varten on tarjolla Word-malleja Office.com-sivustossa. Jos sinulla on Internet-yhteys, napsauta Tiedosto-painiketta, valitse Uusi ja valitse sitten haluamasi malliluokka. Voit myös luoda omia malleja.

Voit avata tyhjän asiakirjan ja tallentaa sen mallina tai voit luoda aiemmin luotuun asiakirjaan tai malliin perustuvan mallin.

Aloittaminen tyhjästä mallista

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Uusi.

 2. Valitse Tyhjä asiakirja ja valitse sitten Luo.

 3. Muuta reunuksia, sivun kokoa, sivun suuntaa, tyylejä ja muita muotoiluasetuksia haluamallasi tavalla.

  Voit myös lisätä ohjetekstiä, päivämäärävalitsimen kaltaisia sisältöohjausobjekteja ja kuvia, joiden haluat näkyvän kaikissa malliin pohjautuvissa uusissa asiakirjoissa.

 4. Napsauta Microsoft Office -painiketta  Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tallenna nimellä.

 5. Anna uudelle mallille tiedostonimi, valitse Tallennusmuoto-luettelosta Word-malli ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Voit tallentaa mallin myös Makroja käyttävä Word-malli -muodossa (.dotm-tiedostona) tai Word 97 - 2003 -malli -muodossa (.dot-tiedostona).

 6. Sulje malli.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta  Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Avaa haluamasi asiakirja.

 3. Tee muutokset, joiden haluat näkyvän kaikissa malliin perustuvissa uusissa asiakirjoissa.

 4. Napsauta Microsoft Office -painiketta  Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tallenna nimellä.

 5. Anna uudelle mallille tiedostonimi, valitse Tallennusmuoto-luettelosta Word-malli ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Voit tallentaa mallin myös Makroja käyttävä Word-malli -muodossa (.dotm-tiedostona) tai Word 97 - 2003 -malli -muodossa (.dot-tiedostona).

 6. Sulje malli.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta  Office-painikkeen kuva ja valitse Uusi.

 2. Valitse Mallit-kohdassa Uusi aiemmin luodusta.

 3. Valitse malli, joka muistuttaa luotavaa mallia, ja valitse sitten Luo uusi.

 4. Muuta haluamasi reunusasetukset, sivun koko- ja suuntamääritykset, tyylit ja muut muotoilut.

  Voit myös lisätä ohjetekstiä, päivämäärävalitsimen kaltaisia sisältöohjausobjekteja ja kuvia, joiden haluat näkyvän kaikissa malliin pohjautuvissa uusissa asiakirjoissa.

 5. Napsauta Microsoft Office -painiketta  Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tallenna nimellä.

 6. Anna uudelle mallille tiedostonimi, valitse Tallennusmuoto-ruudussa Word-malli ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Voit tallentaa mallin myös Makroja käyttävä Word-malli -muodossa (.dotm-tiedostona) tai Word 97 - 2003 -malli -muodossa (.dot-tiedostona).

 7. Sulje malli.

Voit parantaa mallin joustavuutta sen käyttäjiä varten lisäämällä ja määrittämällä sisältöohjausobjekteja, kuten Rich text -ohjaimia, kuvia, avattavia luetteloita tai päivämäärävalitsimia.

Voit esimerkiksi lähettää työtoverille mallin, joka sisältää avattavan luettelon. Työtoverisi voi käyttää luomaasi malliin pohjatuvan jaeltavan asiakirjan avattavassa luettelossa toisenlaista vaihtoehtojen joukkoa. Työtoverisi voi muuttaa mallia haluamallaan tavalla, koska mahdollistit avattavan luettelon muokkaamisen lisäämällä sisältöohjausobjektin malliin.

Sisältöohjausobjektien lisääminen

Huomautus: Voit lisätä sisältöohjausobjekteja myös asiakirjoihin.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Wordin asetukset.

 2. Valitse Käyttäjän asetukset.

 3. Valitse Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse sitten OK.

  Huomautus: Valintanauha on osa Microsoft Officen sujuvaa käyttöliittymää.

 4. Avaa malli, johon haluat lisätä sisältöohjausobjekteja. Napsauta sitten kohtaa, johon haluat lisätä sisältöohjausobjektin.

 5. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä sisältöohjausobjekti, jonka haluat lisätä asiakirjaan tai malliin.

  Voit esimerkiksi valita Rich Text, kun haluat lisätä Rich Text -ohjausobjektin. Ohjausobjekti näkyy kaikissa asiakirjoissa, jotka luot mallin pohjalta.

  Huomautus: Jos sisältöohjausobjekteja ei ole käytettävissä, olet ehkä avannut Wordin aiemmassa versiossa luodun asiakirjan. Kun haluat käyttää sisältöohjausobjekteja, muunna asiakirja Word 2007 -tiedostomuotoon napsauttamalla Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , valitsemalla Muunna ja valitsemalla sitten OK. Tallenna muunnettu asiakirja.

 6. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet.

 7. Valitse Sisältöohjausobjektin ominaisuudet-valintaikkunassa, voiko mallia käyttävä henkilö poistaa sisältöohjausobjektin tai muokata sitä.

 8. Kun haluat säilyttää useita sisältöohjausobjekteja tai jopa joitakin tekstikappaleita yhdessä, valitse sisältöohjausobjektit tai teksti ja valitse sitten Ohjausobjektit-ryhmästä Ryhmä.

  Olet esimerkiksi voinut laatia kolmen kappaleen pituisen vastuuvapauslausekkeen. Jos ryhmittelet kirjoittamasi kolme kappaletta käyttämällä Ryhmä-komentoa, kolmen kappaleen pituista vastuuvapauslauseketta ei voida muokata. Vastuuvapauslauseke voidaan silloin poistaa vain ryhmänä.

Ohjetekstin lisääminen malliin

Ohjepaikkamerkin lisäämisestä on toisinaan hyötyä, kun haluat auttaa käyttäjää täyttämään malliin lisäämäsi tietyn sisältöohjausobjektin. Ohjeet korvautuvat sisällöllä, jonka mallin käyttäjä lisää malliin.

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila.

 2. Jos et ole jo lisännyt ohjausobjektia asiakirjaan, napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin. Napsauta sitten ohjausobjektia.

  Huomautus: Jos sisältöohjausobjekteja ei ole käytettävissä, olet ehkä avannut Wordin aiemmassa versiossa luodun asiakirjan. Kun haluat käyttää sisältöohjausobjekteja, muunna asiakirja Word 2007 -tiedostomuotoon napsauttamalla Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , valitsemalla Muunna ja valitsemalla sitten OK. Tallenna muunnettu asiakirja.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila.

 4. Napsauta sisältöohjausobjektia, johon haluat lisätä paikkamerkkitekstin.

 5. Muokkaa paikkamerkin tekstiä ja muotoile se haluamallasi tavalla.

  Jos lisäät tekstikehys-sisältöohjausobjektin ja haluat käyttäjän kirjoittaman tekstin korvaavan paikkamerkin tekstin, valitse Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet ja valitse sitten Poista sisältöohjausobjekti, kun sisältöä muokataan -valintaruutu.

Rakenneosien tallentaminen ja jakaminen malleissa

Rakenneosat ovat uudelleen käytettäviä sisällön osia tai asiakirjan muita osia, jotka on tallennettu valikoimiin niiden jatkuvan käytettävyyden varmistamiseksi. Voit lisäksi tallentaa ja jaella rakenneosia mallien avulla. Voit esimerkiksi luoda raporttimallin, joka sisältää kaksi kansilehteä, joista mallin käyttäjät voivat valita haluamansa luodessaan oman raporttinsa mallin pohjalta.

 1. Tallenna ja sulje malli, jonka olet suunnitellut halutunlaiseksi ja johon haluat lisätä rakenneosia mallin käyttäjien valinnanvaran laajentamiseksi.

 2. Avaa malli.

  Jätä avoimeksi malli, johon haluat lisätä rakenneosia mallin käyttäjien vaihtoehtojen laajentamiseksi.

 3. Luo rakenneosat, jotka haluat lisätä malliin sen käyttäjiä varten.

  Kun täytät tietoja Uuden rakenneosan luominen -valintaikkunassa, valitse Kohde-ruudussa mallin nimi.

 4. Jakele malli.

  Kun lähetät tai jakelet muulla tavoin mallin muille, mallin mukana tallentamasi rakenneosat ovat käytettävissä määrittämissäsi valikoimissa.

Voit suojata yksittäiset sisältöohjausobjektit mallissa, kun haluat estää käyttäjiä poistamasta tai muokkaamasta tiettyä sisältöohjausobjektia tai ohjausobjektiryhmää. Voit myös auttaa suojaamaan mallin koko sisällön ottamalla salasanasuojauksen käyttöön.

Mallin osien suojaaminen

 1. Avaa malli, jonka haluat suojata.

 2. Valitse sisältöohjausobjektit, joihin haluat rajattujen muutosten vaikuttavan, tai valitse ohjausobjektien ryhmä.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

 4. Tee Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan Lukitseminen-kohdassa jokin seuraavista:

  • Valitse Sisältöohjausobjektia ei voi poistaa -valintaruutu. Sisältöohjausobjektia voidaan nyt muokata, mutta sitä ei voida poistaa mallista tai malliin pohjautuvasta asiakirjasta.

  • Valitse Sisältöä ei voi muokata -valintaruutu. Voit sen jälkeen poistaa ohjausobjektin, mutta et voi muokata ohjausobjektin sisältöä.

   Valitse tämä asetus, jos haluat suojata ohjausobjektin mahdollisesti sisältämän tekstin. Jos esimerkiksi käytät usein vastuiden poissulkemislauseketta, voit auttaa varmistamaan, että teksti pysyy muuttumattomana. Voit poistaa lausekkeen asiakirjoista, joissa sitä ei tarvita.

Mallin koko sisällön suojaaminen

 1. Avaa malli, jonka haluat suojata muutoksilta.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Suojaa-ryhmästä Suojaa asiakirja ja valitse sitten Rajoita muotoilemista ja muokkaamista.

 3. Valitse Suojaa asiakirja -tehtäväruudun Muokkausrajoitukset-kohdasta Salli vain tämäntyyppinen asiakirjan muokkaaminen -valintaruutu.

 4. Valitse muokkausrajoitusten luettelosta haluamasi rajoitukset.

 5. Jos haluat määrittää muita käyttöoikeuksien rajoituksia, kuten sen, kuka saa lukea tai muuttaa asiakirjaa, valitse Rajoita käyttöoikeuksia.

  Käyttöoikeuksien rajoituksilla voit määrittää asiakirjan vanhenemispäivämäärän ja sallia sisällön kopioimisen.

 6. Valitse Aloita käyttäminen -kohdasta Kyllä, aloita suojausten käyttäminen.

 7. Määritä asiakirjalle salasana, jolloin vain salasanan tuntevat tarkistajat voivat poistaa suojauksen, kirjoittamalla salasana Kirjoita uusi salasana (valinnainen) -ruutuun ja vahvistamalla se.

  Tärkeää: Jos et käytä salasanasuojausta, kuka tahansa voi muuttaa muokkausrajoituksia.

Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma on yleinen Wordissa kirjoitettava asiakirja. Alusta alkaen kokonaan itse luodun liiketoimintasuunnitelman laatimisen asemesta voit laatia suunnitelman käyttämällä mallia, joka sisältää valmiin sivuasettelun, fontit, reunukset ja tyylit. Mallin avaamisen jälkeen voit lisätä asiakirjaan tekstin ja tarvitut tiedot. Kun tallennat asiakirjan .docx- tai .docm-tiedostona, asiakirja tallentuu pohjalla olevasta mallista erillisenä tiedostona.

Asiakirjojen tapaan voit lisätä myös malleihin suositeltavia osia tai pakollisia tekstikohtia muita varten sekä valmiiden avattavien luetteloiden tai erikoislogojen kaltaisia sisältöohjausobjekteja. Voit suojata mallin osan tai ottaa käyttöön mallin salasanasuojauksen, kun haluat suojata mallin sisällön muutoksilta.

Useimpia asiakirjalajeja varten on käytettävissä Word-malleja Microsoft Office Online -sivustossa. Jos käytössäsi on Internet-yhteys, napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , valitse Uusi ja valitse sitten haluamasi malliluokka. Voit vaihtoehtoisesti luoda omia malleja.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×