Web-palveluun perustuvan lomakemallin suunnitteleminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit suunnitella Web-palvelun kanssa toimivan lomakemallin, joka joko tekee tietokyselyjä, lähettää tietoja tai molempia.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleiskatsaus

Yhteensopivuuden huomioon otettavia seikkoja

Ennen aloittamista

Kyselyn tietoyhteyden lomakemallin suunnitteleminen

Lähetä tietoyhteyden lomakemallin suunnitteleminen

Query lomakemallin suunnitteleminen ja Lähetä tietoyhteydet

Yleiskatsaus

Lomakkeessa voi olla yksi ensisijainen tietoyhteys eli päätietoyhteys ja yksi tai useita toissijaisia tietoyhteyksiä. Lomakkeen käyttötarkoituksen mukaan tietoyhteys voi suorittaa tietokyselyjä tai lähettää tietoja ulkoiseen tietolähteeseen, kuten Microsoft SQL Server -tietokantaan tai verkkopalveluun.

Kun suunnittelet lomakemallin, joka perustuu verkkopalvelun, voit valita seuraavista vaihtoehdoista määrittämisestä lomakemallin sallimaan vastaanottaa tietoja, Lähetä tiedot kohteeseen, tai lähettää ja vastaanottaa tiedot ja verkkopalvelun lomakemalliin perustuvia lomakkeita. Jos suunnittelet lomakemallin sallimaan lomakkeiden vastaanottaa tietoja verkkopalvelun, Microsoft Office InfoPath luo kyselyn tietoyhteyden lomakkeen tärkeimmät tietoyhteyden nimellä. Yhteyden tietojen perusteella, InfoPath luo pää tietolähde kyselykenttien rajoitukset, tietokenttiä ja ryhmiä, jotka perustuvat XML-rakenne WWW-palvelun. Kyselykentät sisältävät tietoja, jotka Web-palvelu käyttää määrittäessään, mitä lomakkeen lähettäminen. Kun tämä lomakemallin perustuvia lomakkeita tärkeimmät tietoyhteyden, InfoPath luo kyselyn käyttämällä kyselykenttien tietoja. InfoPath lähettää sitten kyselyn kyselyn tietoyhteyden kautta Web-palveluun. Web-palvelu palauttaa kyselyn tulokset takaisin lomakkeeseen kyselyn tietoyhteyden kautta.

Koska kysely- ja tietokenttien tietorakenteen on vastattava tapaa, jolla tiedot on tallennettu Web-palveluun, päätietolähteen aiemmin luotuja kenttiä tai ryhmiä ei voi muokata. Voit vain lisätä kenttiä tai ryhmiä päätietolähteen pääryhmään. Lisätietoja tietolähteistä on Katso myös -osan linkeissä.

Kun suunnittelet lomakemallia, joka lähettää tietoja Web-palveluun, InfoPath luo lähetystietoyhteyden lomakkeen päätietolähteeseen. Tämä sallii käyttäjien lähettää lomakkeiden tietoja Web-palveluun. InfoPath lisää myös Tiedosto-valikkoon Lähetä-komennon ja ottaa käyttöön Lähetä-painikkeen lomakkeen vakiotyökalurivissä. Voit myös mukauttaa lomakkeen lähetysasetuksia. Kun luot lähetystietoyhteyden, InfoPath määrittää, mitkä Web-palvelun parametrit voivat vastaanottaa tietoja. Tämän tiedon perusteella voit määrittää, mitkä kentät lähettävät tietoja Web-palveluun.

Jos suunnittelet lomakemallia, joka sekä lähettää tietoja Web-palveluun että vastaanottaa tietoja Web-palvelusta, InfoPath luo sekä kyselyn tietoyhteyden että lähetystietoyhteyden.

InfoPath käyttää seuraavia Web-palvelun standardeja yhteyden muodostamisessa Web-palveluihin:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP on viestintäprotokolla, joka määrittää XML-sanomat, joita käytetään Web-palvelun kanssa viestimiseen.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL on XML-rakenteen standardi, jonka avulla kuvataan Web-palvelun sijaintia, viestintäprotokollia ja käyttöliittymiä. InfoPath voi käyttää vain Document Literal -tyylin Web-palveluja.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI on hakemistopalvelu, joka kuvaa yhden yrityksen tarjoamia Web-palveluja.

Sivun alkuun

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

selainyhteensopiva lomakemalli lähetystietoyhteyttä ei voi määrittää sallimaan käyttäjien lähettää muutostietoja lomaketietojen kanssa Web-palvelimeen, joka hyväksyy Microsoft ADO.NET DataSetin. Muutostiedot koostuvat muokkauksista, jotka käyttäjä tekee tietokantaan tallennettuihin tietoihin. Tietokanta yhdistää käyttäjät tietokantaan käyttämällä Web-palvelua. ADO.NET voi käyttää muutostietoja tietokannan tietojen päivitystavan määrittämisessä. Kysy Web-palvelun järjestelmänvalvojalta, tarvitseeko Web-palvelu muutostietoja tietokannan päivittämisessä. Jos muutostietoja tarvitaan, sinun tulee suunnitella lomakemalli, jonka lomakkeet voi täyttää vain käyttämällä InfoPathia.

Sivun alkuun

Toimet ennen aloittamista

Jotta voit suunnitella Web-palveluun perustuvan lomakemallin, tarvitset Web-palvelun järjestelmänvalvojalta

 • Web-palvelun sijaintitiedot

 • vahvistuksen, että Web-palvelu käyttää Document Literal -tyylistä koodausta, sillä InfoPath voi käyttää vain Document Literal -tyylin Web-palveluja

 • sen Web-palvelun toiminnon nimen, joka lähettää tietoja tai vastaanottaa tietoja tähän lomakemalliin perustuvista lomakkeista.

Sivun alkuun

Kyselyn tietoyhteyden sisältävän lomakemallin suunnitteleminen

Jos haluat suunnitella lomakemallin, jossa on kyselyn tietoyhteys, tee seuraavasti:

 1. Luo lomakemalli    Kun luot lomakemallin, joka voi vastaanottaa tietoja Web-palvelusta, InfoPath luo kyselyn tietoyhteydellä varustetun päätietoyhteyden Web-palvelun ja lomakemalliin perustuvan lomakkeen välille. InfoPath luo myös lomakemallin päätietolähteen.

 2. Lisää yhden tai usean ohjausobjektin, näyttää kyselytulokset    Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja muokata tärkeimmät tietolähteen kenttiä avatessaan lomakkeen lisääminen lomakemalliin ja sidot ohjausobjektin tärkeimmät tietolähteen kenttään.

Vaihe 1: lomakemallin luominen

 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Suunnittele lomakemalli.

 2. Napsauta Suunnittele lomakemalli -valintaikkunanSuunnittele uusi -kohdasta Lomakemalli.

 3. Valitse Perustuu seuraavaan -luettelosta Web-palvelu.

 4. Jos suunnittelet selainyhteensopivaa lomakemallia, valitse Ota käyttöön vain selainyhteensopivat ominaisuudet -valintaruutu.

 5. Valitse OK.

 6. Valitse ohjatussa tietoyhteyden muodostamistoiminnossa Vastaanota tiedot ja valitse sitten Seuraava.

 7. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle Web-palvelun sijainti ja valitse Seuraava.

  Jos haluat etsiä verkkopalvelun yleinen kuvaus etsiminen ja integrointi (UDDI) palvelimen avulla, valitse UDDI, kirjoita URL-osoite, jonka haluat etsiä, Määritä, etsi toimittaja tai palvelu, joka on UDDI-palvelin Jos, kirjoita haun avainsana ja valitse sitten Etsi. Web-palvelut, jotka vastaavat hakusana näkyvät hakutulokset -luettelosta. Valitse Web-palvelu, jota haluat käyttää, ja valitse sitten OK.

 8. Valitse Valitse toiminto -luettelosta Web-palvelun toiminto, joka palauttaa tiedot lomakkeeseen, ja valitse sitten Seuraava.

 9. Jos ohjattu tietoyhteyden muodostaminen havaitsee tuntemattoman elementin Web-palvelun rakenteessa, sinua pyydetään ehkä antamaan malliarvot jokaiselle parametrille ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla, jotta ohjattu toiminto voi määrittää, mitkä kentät tai ryhmät lisätään päätietolähteeseen.

  Toimintaohjeet

  1. Valitse parametri Parametrit-taulukossa ja napsauta sitten Määritä malliarvo.

  2. Kirjoita Malliarvo-ruutuun arvo, jota käyttäjä saattaa käyttää tälle kentälle, ja napsauta sitten OK.

  3. Toista nämä vaiheet kullekin parametrille Parametrit-taulukossa ja napsauta sitten Seuraava.

  Teknisiä tietoja

  Kun määrität tietoyhteyden verkkopalveluun ohjatussa tietoyhteyden muodostamisessa, Microsoft Office InfoPath muodostaa yhteyden verkkopalveluun ja pyytää Web Service Description Language (WSDL) -tiedostoa. WSDL-tiedosto sisältää verkkopalvelun käyttämän rakenteen. Verkkopalvelu vastaa pyyntöön lähettämällä tämän tiedoston InfoPathiin. InfoPath käyttää tämän tiedoston tietoja tarvittavien kenttien ja ryhmien lisäämiseen lomakemallin toissijaiseen tietolähteeseen. Jos InfoPath löytää tuntemattoman elementtityypin WSDL-tiedostossa, InfoPath määrittää mallitietojen avulla tuntemattoman elementtityypin määritelmän ja lisää sitten tarvittavat kentät ja ryhmät toissijaiseen tietolähteeseen.

 10. Jos Web-palvelu hyväksyy muutostiedot, ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla kysytään, haluatko sisällyttää muutostiedot kyselytietoihin. Useimmissa tapauksissa voit jättää Sisällytä muutostiedot tietoja lähettäessä -valintaruudun valituksi ja valita sitten Seuraava. Jos et halua sisällyttää muutostietoja, poista Sisällytä muutostiedot tietoja lähettäessä -valintaruudun valinta ja valitse sitten Seuraava.

  Tämä valintaruutu ei ole käytössä, jos suunnittelet selainyhteensopivaa lomakemallia.

  Teknisiä tietoja

  Tämä ohjatun toiminnon sivu näkyy vain, jos Web-palvelun WSDL (Web Services Description Language) -tiedosto osoittaa, että Web-palvelu palauttaa Microsoft ADO.NET DataSetin.

 11. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla tietoyhteyden nimi.

 12. Tarkista, että Yhteenveto -osassa tiedot ovat oikein ja valitse sitten Valmis.

Vaihe 2: Lisää yhden tai usean ohjausobjektin, näyttää kyselytulokset

 1. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 2. Vedä painikkeen ohjausobjekti lomakemalliin.

 3. Valitse Ohjausobjektin sidonta -valintaikkunassa ryhmä tai kenttä, johon haluat sitoa ohjausobjektin.

Sivun alkuun

Lähetystietoyhteyden sisältävän lomakemallin suunnitteleminen

Jos haluat suunnitella lomakemallin, jossa on lähetystietoyhteys, tee seuraavasti:

 1. Luo lomakemalli    Kun luot lomakemallin, joka voi lähettää tietoja Web-palveluun, InfoPath luo lähetystietoyhteydellä varustetun päätietoyhteyden Web-palvelun ja lomakemalliin perustuvan lomakkeen välille. InfoPath luo myös lomakemallin päätietolähteen.

 2. Lisää vähintään yksi controlsand sido ne ryhmille tai kentät, tai määrittää ohjausobjektin ominaisuudet kentän tietojen näyttäminen    Käyttäjät voivat muokata tärkeimmät tietolähteen kentät-ohjausobjektien lisääminen lomakemalliin ja sitoa ne sitten tärkeimmät tietolähteen kenttiin.

 3. Määritä lähetysasetukset    Voit määrittää Web-palveluun lähetettävät tiedot ja lomakkeen lähetysasetukset.

Vaihe 1: lomakemallin luominen

 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Suunnittele lomakemalli.

 2. Napsauta Suunnittele lomakemalli -valintaikkunanSuunnittele uusi -kohdasta Lomakemalli.

 3. Valitse Perustuu seuraavaan -luettelosta Web-palvelu.

 4. Jos suunnittelet selainyhteensopivaa lomakemallia, valitse Ota käyttöön vain selainyhteensopivat ominaisuudet -valintaruutu.

 5. Valitse OK.

 6. Valitse ohjatussa tietoyhteyden muodostamistoiminnossa Lähetä tiedot ja valitse sitten Seuraava.

 7. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla sen Web-palvelun sijainti, johon käyttäjät lähettävät tiedot, ja valitse sitten Seuraava.

  Jos haluat etsiä verkkopalvelun yleinen kuvaus etsiminen ja integrointi (UDDI) palvelimen avulla, valitse UDDI, kirjoita URL-osoite, jonka haluat etsiä, Määritä, etsi toimittaja tai palvelu, joka on UDDI-palvelin Jos, kirjoita haun avainsana ja valitse sitten Etsi. Web-palvelut, jotka vastaavat hakusana näkyvät hakutulokset -luettelosta. Valitse Web-palvelu, jota haluat käyttää, ja valitse sitten OK.

 8. Valitse Seuraava.

 9. Valitse Valitse toiminto -luettelosta Web-palvelun toiminto, joka vastaanottaa lähetetyt tiedot, ja valitse sitten Seuraava.

 10. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla tietoyhteyden nimi.

 11. Tarkista, että Yhteenveto -osassa tiedot ovat oikein ja valitse sitten Valmis.

Vaihe 2: Lisää vähintään yksi ohjausobjekteja ja sitoa ryhmiä tai kenttiä

 1. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 2. Vedä painikkeen ohjausobjekti lomakemalliin.

 3. Valitse Ohjausobjektin sidonta -valintaikkunassa ryhmä tai kenttä, johon haluat sitoa ohjausobjektin.

 4. Toista vaiheet 2 ja 3 muiden ohjausobjektien, johon haluat lisätä lomakemalliin.

Vaihe 3: lähetysasetusten määrittäminen

 1. Valitse Työkalut-valikosta Tietoyhteydet.

 2. Valitse Tietoyhteydet-valintaikkunassa päätietoyhteyden lähetystietoyhteys ja sitten Muokkaa.

 3. Valitse ohjatussa tietoyhteyden muodostamistoiminnossa Seuraava kahdesti.

 4. Jotta voit valita, mitä lomakkeen tietoja voit lähettää kullekin Web-palvelun parametrille, tee jokin seuraavista:

  Kentän tai ryhmän tietojen lähettäminen

  1. Valitse Parametrit-luettelosta Web-palvelun parametri, joka vastaanottaa lomaketiedot lomakkeesta.

  2. Napsauta Parametrin asetukset -kohdasta Kenttä tai ryhmä.

  3. Napsauta Muokkaa Tietolähde-painike .

  4. Napsauta Kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunasta kenttää tai ryhmää, jonka tiedot haluat lähettää, ja napsauta sitten OK.

  5. Jos haluat lähettää vain tämän kentän tiedot ja kentän tai ryhmän alielementit, valitse Sisällytä-ruudussa Vain teksti ja alielementit. Jos haluat lähettää kentän nimen, kentän tiedot ja valitun ryhmän tai kentän alielementit, valitse XML-alipuu, mukaan lukien valittu elementti.

  Lähetä kaikki tiedot-lomake

  1. Valitse Parametrit-luettelosta Web-palvelun parametri, joka vastaanottaa lomaketiedot lomakkeesta.

  2. Valitse parametrin asetukset-kohdassa koko lomake (XML-asiakirja ja käsittelyohjeet).

  Lähetä tiedot merkkijonona

  1. Valitse Parametrit-luettelosta Web-palvelun parametri, joka vastaanottaa lomaketiedot lomakkeesta.

  2. Valitse parametrin asetukset-kohdassa koko lomake (XML-asiakirja ja käsittelyohjeet).

  3. Valitse Lähetä tiedot merkkijonona -valintaruutu.

   Huomautus: Yleensä tämä valintaruutu valitaan, kun halutaan lähettää digitaalisesti allekirjoitettuja tietoja. Useimmissa tapauksissa tämän valintaruudun valinnan voi poistaa.

  Teknisiä tietoja ADO.NET DataSet objekteista

  Jos Web-palvelu edellyttää ADO.NET DataSet -objektia, valitse DataSet-solmu, kun määrität kyseistä tietoyhteyttä. Jos käytät jotakin muuta solmua ActiveX Data Objects (ADO) DataSet -objektia edellyttävään Web-palveluun liittyvässä tietoyhteydessä, lähetystoiminto epäonnistuu.

 5. Valitse Seuraava.

 6. Valitse Valmis.

 7. Valitse Sulje.

 8. Valitse Työkalut-valikosta Lähetyksen asetukset.

  1. Voit muuttaa käyttäjän lomaketta täyttäessä Vakio-työkaluriville tulevan Lähetä-painikkeen sekä Tiedosto-valikkoon näkyviin tulevan Lähetä-komennon nimeä kirjoittamalla uuden nimen Lähetyksen asetukset -valintaikkunan Komennon nimi -ruutuun.

   Jos haluat määrittää painikkeelle ja komennolle pikanäppäimen, kirjoita pikanäppäimenä käytettävän merkin eteen et-merkki (&). Jos esimerkiksi haluat määrittää Lähetä-painikkeen ja -komennon pikanäppäimeksi ALT+H, kirjoita Lä&hetä.

 9. Jos et halua, että käyttäjät voivat käyttää Lähetä-komentoa tai vakiotyökalurivinLähetä-painiketta täyttäessään lomakettasi, poista Näytä Lähetä-valikkokomento ja työkalurivin Lähetä-painike -valintaruudun valinta.

  1. Oletusarvon mukaan InfoPath jättää lomakeikkunan avoimeksi käyttäjän lähetettyä lomakkeen ja näyttää sanoman, joka ilmaisee, onnistuiko lomakkeen lähettäminen. Voit muuttaa tätä oletusarvon mukaista toimintaa valitsemalla Lisäasetukset ja toimimalla jollakin seuraavista tavoista:

   1. Jos haluat, että täytetyn lomakkeen lähettämisen jälkeen lomake suljetaan tai luodaan uusi, tyhjä lomake, valitse haluamasi vaihtoehto Lähettämisen jälkeen -luettelosta.

   2. Jos haluat luoda mukautetun sanoman, joka ilmoittaa lähetyksen onnistuneen tai epäonnistuneen, valitse Käytä mukautettuja sanomia -valintaruutu ja kirjoita haluamasi teksti Toiminnon onnistuessa- ja Toiminnon epäonnistuessa -ruutuihin.

    Sisällytä Toiminnon epäonnistuessa -ruudun tekstiin ohje, mitä tehdä, jos lomakkeen lähettäminen ei onnistu. Voit esimerkiksi kehottaa käyttäjää tallentamaan lomakkeen ja ottamaan yhteyttä tukipalveluun.

   3. Jos et halua, että näyttöön tulee sanoma sen jälkeen, kun käyttäjä on lähettänyt lomakkeen, poista Näytä onnistumis- ja epäonnistumissanomat -valintaruudun valinta.

Sivun alkuun

Kyselyn tietoyhteyden ja lähetystietoyhteyden sisältävän lomakemallin suunnitteleminen

Jos haluat suunnitella lomakemallin, jossa on sekä kyselyn tietoyhteys että lähetystietoyhteys, tee seuraavasti:

 1. Luo lomakemalli    Kun luot lomakemallin, joka voi sekä tehdä tietokyselyn että lähettää tietoja Web-palveluun, InfoPath luo kyselyn tietoyhteyden ja lähetystietoyhteyden sisältävän päätietoyhteyden lomakemallin ja Web-palvelun välille. InfoPath luo myös lomakemallin päätietolähteen.

 2. Lisää ohjausobjekti ja sido se kenttään, jotta se näyttää kentän tiedot    Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja muokata päätietolähteen kenttien tietoja, voit lisätä lomakemalliin ohjausobjekteja ja sitoa ne sitten päätietolähteen kenttiin.

 3. Määritä lähetysasetukset    Voit määrittää Web-palveluun lähetettävät tiedot ja lomakkeen lähetysasetukset.

Vaihe 1: lomakemallin luominen

 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Suunnittele lomakemalli.

 2. Valitse Suunnittele lomake -valintaikkunan Suunnittele uusi -kohdasta Lomakemalli.

 3. Valitse Perustuu seuraavaan -luettelosta Web-palvelu.

 4. Jos suunnittelet selainyhteensopivaa lomakemallia, valitse Ota käyttöön vain selainyhteensopivat ominaisuudet -valintaruutu.

 5. Valitse OK.

 6. Valitse ohjatussa tietoyhteyden muodostamistoiminnossa Vastaanota ja lähetä tiedot ja valitse sitten Seuraava.

 7. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla sen Web-palvelun sijainti, jonka toiminto lähettää tiedot lomakemalliin, ja valitse sitten Seuraava.

  Jos haluat etsiä verkkopalvelun yleinen kuvaus etsiminen ja integrointi (UDDI) palvelimen avulla, valitse UDDI, kirjoita URL-osoite, jonka haluat etsiä, Määritä, etsi toimittaja tai palvelu, joka on UDDI-palvelin Jos, kirjoita haun avainsana ja valitse sitten Etsi. Web-palvelut, jotka vastaavat hakusana näkyvät hakutulokset -luettelosta. Valitse Web-palvelu, jota haluat käyttää, ja valitse sitten OK.

 8. Valitse Valitse toiminto -luettelosta Web-palvelun toiminto, joka palauttaa tiedot lomakkeeseen, ja valitse sitten Seuraava.

 9. Jos ohjattu tietoyhteyden muodostaminen havaitsee tuntemattoman elementin Web-palvelun rakenteessa, sinua pyydetään ehkä antamaan malliarvot jokaiselle parametrille ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla, jotta ohjattu toiminto voi määrittää, mitkä kentät tai ryhmät lisätään päätietolähteeseen.

  Toimintaohjeet

  1. Valitse parametri Parametrit-taulukossa ja napsauta sitten Määritä malliarvo.

  2. Kirjoita Malliarvo-ruutuun arvo, jota käyttäjä saattaa käyttää tälle kentälle, ja napsauta sitten OK.

  3. Toista nämä vaiheet kullekin parametrille Parametrit-taulukossa ja napsauta sitten Seuraava.

  Teknisiä tietoja

  Kun määrität tietoyhteyden verkkopalveluun ohjatussa tietoyhteyden muodostamisessa, Microsoft Office InfoPath muodostaa yhteyden verkkopalveluun ja pyytää Web Service Description Language (WSDL) -tiedostoa. WSDL-tiedosto sisältää verkkopalvelun käyttämän rakenteen. Verkkopalvelu vastaa pyyntöön lähettämällä tämän tiedoston InfoPathiin. InfoPath käyttää tämän tiedoston tietoja tarvittavien kenttien ja ryhmien lisäämiseen lomakemallin toissijaiseen tietolähteeseen. Jos InfoPath löytää tuntemattoman elementtityypin WSDL-tiedostossa, InfoPath määrittää mallitietojen avulla tuntemattoman elementtityypin määritelmän ja lisää sitten tarvittavat kentät ja ryhmät toissijaiseen tietolähteeseen.

 10. Jos Web-palvelu hyväksyy muutostiedot, ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla kysytään, haluatko sisällyttää muutostiedot kyselytietoihin. Useimmissa tapauksissa voit jättää Sisällytä muutostiedot tietoja lähettäessä -valintaruudun valituksi ja valita Seuraava. Jos et haluat sisällyttää muutostietoja, poista Sisällytä muutostiedot tietoja lähettäessä -valintaruudun valinta ja valitse sitten Seuraava.

  Valintaruutu ei ole käytössä, jos suunnittelet selainyhteensopivaa lomakemallia.

  Teknisiä tietoja

  Tämä ohjatun toiminnon sivu näkyy vain, jos Web-palvelun WSDL (Web Services Description Language) -tiedosto osoittaa, että Web-palvelu palauttaa ADO.NET DataSetin.

 11. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle kyselyn tietoyhteyden nimi ja valitse Seuraava.

 12. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla sen Web-palvelun sijainti, johon käyttäjät lähettävät lomakkeet, ja valitse sitten Seuraava.

  Jos haluat etsiä verkkopalvelun yleinen kuvaus etsiminen ja integrointi (UDDI) palvelimen avulla, valitse UDDI, kirjoita URL-osoite, jonka haluat etsiä, Määritä, etsi toimittaja tai palvelu, joka on UDDI-palvelin Jos, kirjoita haun avainsana ja valitse sitten Etsi. Web-palvelut, jotka vastaavat hakusana näkyvät hakutulokset -luettelosta. Valitse Web-palvelu, jota haluat käyttää, ja valitse sitten OK.

 13. Valitse Valitse toiminto -luettelosta Web-palvelun toiminto, joka vastaanottaa lähetetyt tiedot, ja valitse sitten Seuraava.

 14. Jotta voit valita, mitä lomakkeen tietoja voit lähettää kullekin Web-palvelun parametrille, tee jokin seuraavista:

  Kentän tai ryhmän tietojen lähettäminen

  1. Valitse Parametrit-luettelosta Web-palvelun parametri, joka vastaanottaa lomaketiedot lomakkeesta.

  2. Napsauta Parametrin asetukset -kohdasta Kenttä tai ryhmä.

  3. Napsauta Muokkaa Tietolähde-painike .

  4. Napsauta Kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunasta kenttää tai ryhmää, jonka tiedot haluat lähettää, ja napsauta sitten OK.

  5. Jos haluat lähettää vain tämän kentän tiedot ja kentän tai ryhmän alielementit, valitse Sisällytä-ruudussa Vain teksti ja alielementit. Jos haluat lähettää kentän nimen, kentän tiedot ja valitun ryhmän tai kentän alielementit, valitse XML-alipuu, mukaan lukien valittu elementti.

  Lähetä kaikki tiedot-lomake

  1. Valitse Parametrit-luettelosta Web-palvelun parametri, joka vastaanottaa lomaketiedot lomakkeesta.

  2. Valitse parametrin asetukset-kohdassa koko lomake (XML-asiakirja ja käsittelyohjeet).

  Lähetä tiedot merkkijonona

  1. Valitse Parametrit-luettelosta Web-palvelun parametri, joka vastaanottaa lomaketiedot lomakkeesta.

  2. Valitse parametrin asetukset-kohdassa koko lomake (XML-asiakirja ja käsittelyohjeet).

  3. Valitse Lähetä tiedot merkkijonona -valintaruutu.

   Yleensä tämä valintaruutu valitaan, kun halutaan lähettää digitaalisesti allekirjoitettuja tietoja. Useimmissa tapauksissa tämän valintaruudun valinnan voi poistaa.

  Teknisiä tietoja ADO.NET DataSet objekteista

  Jos Web-palvelu edellyttää ADO.NET DataSet -objektia, valitse DataSet-solmu, kun määrität kyseistä tietoyhteyttä. Jos käytät jotakin muuta solmua ADO.NET DataSetiä edellyttävään Web-palveluun liittyvässä tietoyhteydessä, lähetystoiminto epäonnistuu.

 15. Valitse Seuraava.

 16. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle lähetystietoyhteyden nimi ja valitse Valmis.

Vaihe 2: ohjausobjektin lisääminen ja sitominen kenttään, jotta se näyttää kentän tiedot

 1. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 2. Vedä painikkeen ohjausobjekti lomakemalliin.

 3. Valitse Ohjausobjektin sidonta -valintaikkunassa kenttä, johon haluat sitoa ohjausobjektin.

Vaihe 3: lähetysasetusten määrittäminen

 1. Valitse Työkalut-valikosta Lähetyksen asetukset.

  1. Voit muuttaa käyttäjän lomaketta täyttäessä Vakio-työkaluriville tulevan Lähetä-painikkeen sekä Tiedosto-valikkoon näkyviin tulevan Lähetä-komennon nimeä kirjoittamalla uuden nimen Lähetyksen asetukset -valintaikkunan Komennon nimi -ruutuun.

   Jos haluat määrittää painikkeelle ja komennolle pikanäppäimen, kirjoita pikanäppäimenä käytettävän merkin eteen et-merkki (&). Jos esimerkiksi haluat määrittää Lähetä-painikkeen ja -komennon pikanäppäimeksi ALT+H, kirjoita Lä&hetä.

 2. Jos et halua, että käyttäjät voivat käyttää Lähetä-komentoa tai vakiotyökalurivinLähetä-painiketta täyttäessään lomakettasi, poista Näytä Lähetä-valikkokomento ja työkalurivin Lähetä-painike -valintaruudun valinta.

  1. Oletusarvon mukaan InfoPath jättää lomakeikkunan avoimeksi käyttäjän lähetettyä lomakkeen ja näyttää sanoman, joka ilmaisee, onnistuiko lomakkeen lähettäminen. Voit muuttaa tätä oletusarvon mukaista toimintaa valitsemalla Lisäasetukset ja toimimalla jollakin seuraavista tavoista:

   • Jos haluat, että täytetyn lomakkeen lähettämisen jälkeen lomake suljetaan tai luodaan uusi, tyhjä lomake, valitse haluamasi vaihtoehto Lähettämisen jälkeen -luettelosta.

   • Jos haluat luoda mukautetun sanoman, joka ilmoittaa lähetyksen onnistuneen tai epäonnistuneen, valitse Käytä mukautettuja sanomia -valintaruutu ja kirjoita haluamasi teksti Toiminnon onnistuessa- ja Toiminnon epäonnistuessa -ruutuihin.

    Sisällytä Toiminnon epäonnistuessa -ruudun tekstiin ohje, mitä tehdä, jos lomakkeen lähettäminen ei onnistu. Voit esimerkiksi kehottaa käyttäjää tallentamaan lomakkeen ja ottamaan yhteyttä tukipalveluun.

   • Jos et halua, että näyttöön tulee sanoma sen jälkeen, kun käyttäjä on lähettänyt lomakkeen, poista Näytä onnistumis- ja epäonnistumissanomat -valintaruudun valinta.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×