Office
Kirjaudu sisään

Web-osan lisääminen tai poistaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä artikkelissa on esimerkki Web-osien ja Web-osa-vyöhykkeiden lisäämisestä ja poistamisesta Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman avulla. Artikkelissa on myös esimerkki Web-osien, Web-osa-vyöhykkeiden ja Web-osa-sivujen välisistä suhteista.

Jos haluat lisätä ja poistaa Microsoft SharePoint -sivuston Web-osia ja Web-osa-vyöhykkeitä, sinulla on oltava joko Omien Web-osien lisääminen ja poistaminen -käyttöoikeus tai Sivujen lisääminen ja mukauttaminen -käyttöoikeus. Oletusarvon mukaan vähintään toinen näistä käyttöoikeuksista myönnetään Avustaja-, Web-suunnittelija- ja Järjestelmänvalvoja-sivustoryhmien jäsenille. Jos et voi lisätä tai poistaa Web-osia tai Web-osa-vyöhykkeitä, ota yhteyttä palvelimen järjestelmänvalvojaan.

Tämän artikkelin sisältö

Mitä Web-osia, WWW-osien vyöhykkeet ja Web-osa-sivujen?

Verkko-osan lisääminen

Verkko-osan poistaminen

Mitä ovat Web-osat, Web-osa-vyöhykkeet ja Web-osa-sivut?

Kun lisäät tai poistat Web-osia, asetat niitä Web-osa-sivulle ja mahdollisesti Web-osa-vyöhykkeeseen. Nämä kolme termiä olisi hyvä tuntea:

 • Web-osat     Web-osat ovat tietomoduuleita, jotka sisältävät otsikkorivin, kehyksen ja sisältöä. Web-osien avulla voi luoda persoonallisia käyttöliittymiä helposti vetämällä yksittäisiä Web-osia Web-sivulle. Kukin Web-osa lisää sivuun sisältöä tai tietoja ja voi myös antaa käyttäjälle mahdollisuuden käsitellä tai muokata tietoja selaimen kautta. SharePoint-sivuston Web-osien avulla käyttäjät voivat käyttää sekä organisaationsa sisäisiä tietoja että muiden organisaatioiden tietoja.

  Voit esimerkiksi lisätä Tehtävät-luettelon mille tahansa sivulle, jossa haluat voida tarkastella Tehtävät-luettelon sisältöä. Kun vedät Tehtävät-luettelon Web-osat-tehtäväruudusta sivulle, luot luettelonäkymä-Web-osan. Voit lisätä saman Web-osan usealle sivulle. Voit jopa lisätä sen monta kertaa samalle sivulle. Kun Tehtävät-luettelon tiedot muuttuvat, muutokset vaikuttavat kaikkiin luettelonäkymä-Web-osan ilmentymiin kaikilla sivuilla. Jos haluat tarkastella jonkin toisen luettelon sisältöä rinnakkain Tehtävät-luettelon sisällön kanssa, voit lisätä kummankin luettelon Web-osat samalle sivulle, jolloin tarvittavat tiedot ovat yhdessä sijainnissa.

 • Web-osa-vyöhykkeet     Web-osa-vyöhyke on Web-osan säilö, jonka voi määrittää hallitsemaan sisältämiensä Web-osien järjestystä ja muotoa. Web-osa-vyöhykkeiden avulla voi paitsi ryhmitellä ja järjestää Web-osia myös mukauttaa niitä selaimella ja määrittää, ketkä saavat muokata niitä. Web-osa-sivun yksittäiset Web-osat voivat sijaita Web-osa-vyöhykkeessä tai sen ulkopuolella:

  • Web-osa sijaitsee Web-osa-vyöhykkeessä     Kun Web-osa sijaitsee Web-osa-vyöhykkeessä, Web-osan ominaisuudet tallennetaan Windows SharePoint Services 3.0 -tietokantaan, ei ASPX-sivuun. Lisäämällä Web-osan vyöhykkeeseen annat siis käyttäjille mahdollisuuden käyttää tai muokata kyseistä Web-osaa selaimen kautta.

  • Web-osa ei sijaitse Web-osa-vyöhykkeessä     Kun Web-osa ei sijaitse Web-osa-vyöhykkeessä, Web-osan ominaisuudet tallennetaan ASPX-sivuun, ei Windows SharePoint Services 3.0 -tietokantaan. Kun lisäät Web-osan, joka ei kuulu vyöhykkeeseen, annat käyttäjille mahdollisuuden tarkastella Web-osaa, mutta estät Web-osan käyttämisen ja muokkaamisen selaimen kautta. Tämä voi olla hyödyllistä, jos et halua käyttäjien tekevän muutoksia Web-osaan tai siihen, miten se näkyy sivulla.

 • Web-osa-sivut     Kun käytät niitä, Web-osat sijaitsevat Web-osa-sivulla, joka on Microsoft ASP.NET (ASPX) -sivu, joka sisältää vähintään yhden Web-osan tai Web-osa-vyöhykkeen. Kun lisäät Web-osan tai Web-osa-vyöhykkeen Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla tyhjään ASPX-sivuun, sivusta tulee automaattisesti Web-osa-sivu ja siihen lisätään tarvittavat sivudirektiivit, joiden avulla sivu tunnistetaan Web-osa-sivuksi.

Nämä kolme elementtiä voi kuvitella päällekkäisiksi säilöiksi. Web-osat sisältävät tiedot, joita on tarkoitus tarkastella ja ehkä myös muuttaa tai käyttää. Web-osa-vyöhykkeet ovat valinnaisia Web-osa-sivun alisäilöjä, joista jokainen sisältää vähintään yhden Web-osan. Vyöhykkeiden avulla voi ryhmitellä ja järjestää tietoja selaimella ja määrittää Web-osien tarkastelu- ja muokkausoikeudet. Web-osa-sivu puolestaan sisältää sekä Web-osat että Web-osa-vyöhykkeet. 

Esimerkiksi seuraavassa Web-osa-sivun kaaviopiirustuksessa, yksi kolmesta varjostetusta Web-osa-vyöhykkeestä sisältää vain yhden Web-osan ja muut kaksi. Huomaa, että missä tahansa Web-osa-vyöhykkeessä voi järjestää useita Web-osia joko vaaka- tai pystysuoraan. Huomaa myös, että yksi Web-osa ei sijaitse missään vyöhykkeessä. Tällaista sijoitusta voi käyttää, jos käyttäjien ei tarvitse mukauttaa Web-osaa selaimella. 

Web-osien suhde vyöhykkeisiin ja sivuihin

1. Web-osa-vyöhyke, joka sisältää yhden Web-osan

2. Web-osa-vyöhyke, joka sisältää kaksi Web-osaa, jotka on järjestetty vaakasuoraan

3. Web-osa, joka ei sijaitse Web-osa-vyöhykkeessä eikä tämän vuoksi ole mukautettavissa selaimella

4. Web-osa-vyöhyke, joka sisältää kaksi Web-osaa, jotka on järjestetty pystysuoraan

Sivun alkuun

Web-osan lisääminen

Kun lisäät Web-osan Web-osa-sivuun, sinun on päätettävä, lisätäänkö se Web-osa-vyöhykkeeseen. Web-osa-vyöhykkeiden käyttämisessä on useita etuja:

 • Mukauttaminen selaimella     Käyttäjä voi mukauttaa selaimella vain Web-osa-vyöhykkeessä sijaitsevia Web-osia.

 • Ryhmitteleminen ja järjestäminen     Web-osa-vyöhykkeiden avulla voi hallita tarkemmin, missä järjestyksessä Web-osat ovat sivulla. Kun lisäät Web-osa-vyöhykkeeseen useita Web-osia, voit myös pinota ne pystysuoraan tai järjestää ne rinnakkain vaakasuoraan.

 • Muoto ja ulkoasu    Web-osa-vyöhykkeessä voi määrittää, onko sen Web-osista näkyvissä vain otsikkopalkki, sekä otsikkopalkki että reuna tai ei kumpaakaan.

 • Käyttöoikeus     Web-osa-vyöhykkeessä voi määrittää, saavatko käyttäjät:

  • lisätä, poistaa ja siirtää Web-osia sekä muuttaa niiden kokoa

  • muuttaa omia Web-osan asetuksia

  • muuttaa Web-osan asetuksia kaikkien käyttäjien osalta.

Lisää WWW-osa-vyöhyke

Verkko-osan lisääminen

Web-osa-vyöhykkeen lisääminen

 1. Avaa Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla sivu, johon haluat lisätä Web-osa-vyöhykkeen.

 2. Jos Web-osat-tehtäväruutu ei ole vielä avoinna, avaa se valitsemalla Tehtäväruudut-valikosta Web-osat.

 3. Valitse rakennenäkymässä sitä sivun kohtaa, johon haluat lisätä Web-osa-vyöhykkeen.

 4. Valitse Web-osat-tehtäväruudun alaosasta Uusi Web-osien vyöhyke.

  Uusi Web-osa-vyöhyke lisätään sivulle.

 5. Napsauta uutta Web-osa-vyöhykettä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Web-osan vyöhykeasetukset.

 6. Tee Ominaisuudet: Web-osa-vyöhyke -valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:

  • Kirjoita vyöhykkeen otsikko     Kirjoita Yleiset asetukset -kohdan Vyöhykkeen otsikko -ruutuun uuden vyöhykkeen nimi.

  • Valitse kehyksen tyyli     Valitse Yleiset asetukset -kohdan Kehystyyli-luettelosta haluamasi tyyli.

  • Valitse vyöhykkeen asettelu     Valitse Vyöhykkeessä olevien Web-osien asettelu -kohdassa joko Ylhäältä alas (pystysuuntainen asettelu) tai Vierekkäin (vaakasuuntainen asettelu).

  • Hallitse selaimella tehtäviä muutoksia     Valitse Vyöhykkeessä olevien Web-osien selainasetukset -kohdasta valintaruudut, jotka sallivat käyttäjien tehdä tiettyjä muutoksia tarkastellessaan sivua selaimella, tai poista valintaruutujen valinta, jos haluat estää käyttäjiä tekemästä kyseisiä muutoksia.

 7. Kun olet valmis, valitse OK.

Web-osan lisääminen

 1. Avaa Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla sivu, johon haluat lisätä Web-osan.

 2. Jos Web-osat-tehtäväruutu ei ole vielä avoinna, avaa se valitsemalla Tehtäväruudut-valikosta Web-osat.

 3. Etsi Web-osat-tehtäväruudusta haluamasi Web-osa ja lisää se tekemällä jokin seuraavista toimista:

  • Tarkastele nykyisen luettelon muita Web-osia     Valitse Seuraava tai Edellinen.

  • Ota nykyisessä valikoimassa käyttöön eri suodatin     Valitse Suodatin ja valitse sitten jokin vaihtoehto Näytä-ruudusta.

  • Selaa eri valikoimaa     Valitse valikoimaluettelosta toinen valikoima.

   Web-osat-tehtäväruutu

   1. Etsi Web-osia eri valikoimasta napsauttamalla valikoimaa.

   2. Voit valita luettelossa näkyvät nykyisen valikoiman Web-osat valitsemalla Suodata ja valitsemalla sitten jonkin vaihtoehdon Näytä-ruudusta.

   3. Jos haluat näkyviin enemmän kohteita kuin nykyisellä suodattimella tulee näkyviin, valitse Seuraava (tai Edellinen).

   Huomautukset: 

   • Saat näkyviin seuraavassa kuvassa näkyvän Etsi Web-osia -valikon napsauttamalla Web-osat-tehtäväruudun otsikkoriviä. Tästä valikosta voi myös valita tuotavaksi Web-osia toisesta sijainnista tai etsiä niitä kaikista käytettävissä olevista valikoimista otsikon tai kuvauksen perusteella.

    Etsi Web-osia -valikko

   • Jos et löydä haluamaasi Web-osaa, ylimmän tason Web-sivuston valvoja on ehkä poistanut sen tai muuttanut sen nimen. Kysy neuvoja sivuston valvojalta.

 4. Vedä Web-osa haluamaasi kohtaan sivua.

  Kun vedät Web-osaa, harmaa palkki näyttää nykyisen lisäyskohdan.

  Lisäyskohdan harmaa palkki

  Kun vapautat hiiren painikkeen, uusi Web-osa lisätään sivulle.

  Uusi Web-osa paikallaan

 5. Napsauta uutta Web-osaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Web-osan ominaisuudet.

 6. Aseta uuden Web-osan ominaisuuksiin haluamasi arvot.

  Kaikilla Web-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet. Yhteiset ominaisuudet on lueteltu seuraavissa taulukoissa.

  On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset Web-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä esitetyistä:

  • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

  • Web-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

  • Jotkin käyttöoikeuden ja ominaisuuden asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa Web-osan ominaisuuksista.

   Ulkoasu-ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää Web-osan otsikon, joka on näkyvissä Web-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää Web-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää Web-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, koko Web-osan ulkoasun sivulla, kun käyttäjä avaa Web-osa-sivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko Web-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja Web-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu-ominaisuudet

Ominaisuus

Kuvaus

Sulje Web-osa

Määrittää, onko sivun Web-osa avoinna vai suljettuna. Jos tämä valintaruutu on valittuna, Web-osa on suljettuna. Jos valintaruutua ei ole valittu, Web-osa on avoinna.

Web-osan sulkeminen ei ole sama asia kuin sen piilottaminen tai poistaminen kokonaan sivulta. Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa suljettu Web-osa on yhä näkyvissä sivulla mutta himmennettynä. Selaimessa suljettu Web-osa ei ole näkyvissä sivulla, mutta se on tallennettuna Suljetut Web-osat -valikoimaan, josta sen voi jälleen avata. Web-osan sulkemiseen on monia syitä. Esimerkiksi:

 • Et tällä hetkellä halua käyttää tiettyä sivun Web-osaa, mutta olet mukauttanut sitä etkä halua tehdä asetuksia uudelleen, jos joskus päätät ottaa sen takaisin sivulle.

 • Vastaavasti sinulla voi olla Web-osa, jonka haluat näkyvän sivulla vain tiettyinä aikoina. Web-osan voi tarvittaessa ottaa pois käytöstä sulkemalla sen, jolloin Web-osan voi myöhemmin ottaa takaisin käyttöön avaamalla sen.

 • Jos olet luomassa mukautettua Web-osaa ja haluat sen olevan käytettävissä tietyllä sivulla, jotta sivun käyttäjät voivat sisällyttää sen sivun mukautettuun näkymään, mutta et halua Web-osan olevan käytettävissä laajemmassa, koko sivuston Web-osa-valikoimassa, voit lisätä Web-osan sivun jaettuun näkymään, määrittää Web-osan haluamallasi tavalla ja sitten sulkea sen.

 • Jos olet luomassa tai mukauttamassa Web-osaa, joka häiritsee sivun toimintaa, voit sulkea Web-osan korjauksen ajaksi.

Piilotettu

Määrittää, onko Web-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa Web-osa-sivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, Web-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa Web-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen Web-osaan Web-osan yhteyden kautta, mutta et halua Web-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää Web-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa ja hepreassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle.

Lisäasetukset-ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet vaikuttavat Web-osaan vain silloin, kun sitä tarkastellaan selaimen kautta. Kun käsittelet sitä Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla, sinulla on aina rajoittamattomat käyttöoikeudet sivun sisältöön (paitsi jos käsittelet sitä avustajatilassa).

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko Web-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, onko sivun Web-osa avoinna vai suljettuna. Jos tämä valintaruutu on valittuna, Web-osa on suljettuna. Jos valintaruutua ei ole valittu, Web-osa on avoinna.

Web-osan sulkeminen ei ole sama asia kuin sen piilottaminen tai poistaminen kokonaan sivulta. Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa suljettu Web-osa on yhä näkyvissä sivulla mutta himmennettynä. Selaimessa suljettu Web-osa ei ole näkyvissä sivulla, mutta se on tallennettuna Suljetut Web-osat -valikoimaan, josta sen voi jälleen avata. Web-osan sulkemiseen on monia syitä. Esimerkiksi:

 • Et tällä hetkellä halua käyttää tiettyä sivun Web-osaa, mutta olet mukauttanut sitä etkä halua tehdä asetuksia uudelleen, jos joskus päätät ottaa sen takaisin sivulle.

 • Vastaavasti sinulla voi olla Web-osa, jonka haluat näkyvän sivulla vain tiettyinä aikoina. Web-osan voi tarvittaessa ottaa helposti pois käytöstä sulkemalla sen, jolloin Web-osan voi myöhemmin ottaa takaisin käyttöön avaamalla sen.

 • Jos olet luomassa mukautettua Web-osaa ja haluat sen olevan käytettävissä tietyllä sivulla, jotta sivun käyttäjät voivat sisällyttää sen sivun mukautettuun näkymään, mutta et halua Web-osan olevan käytettävissä laajemmassa, koko sivuston Web-osa-valikoimassa, voit lisätä Web-osan sivun jaettuun näkymään, määrittää Web-osan haluamallasi tavalla ja sitten sulkea sen.

 • Jos olet luomassa tai mukauttamassa Web-osaa, joka häiritsee sivun toimintaa, voit sulkea Web-osan korjauksen ajaksi.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko Web-osan piilottaa.

Voit piilottaa Web-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen Web-osaan Web-osan yhteyden kautta, mutta et halua Web-osan olevan näkyvissä.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko Web-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko Web-osa olla yhteydessä muihin Web-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko Web-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, mitä tietoja voi viedä Web-osaan.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja Web-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selaimen ikkunaan Web-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun hiiren osoitinta pidetään Web-osan otsikon tai Web-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään myös, kun etsit Web-osia Etsi Web-osia -valikon Etsi-komennolla, joka tulee näkyviin napsautettaessa Web-osat-tehtäväruudun otsikkoriviä.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää Web-osan ohjeen. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selaimen ikkunaan napsautettaessa Web-osa-valikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää Web-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

 • Modal Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista Web-sivuun.

 • Modeless Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista Web-sivuun. Tämä on oletusarvo.

 • Navigate Avaa Web-sivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka ASP.NET-sivun Web-osat tukevat tätä toimintoa, oletusarvon mukaan Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelman ohjeaiheet avataan vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään Web-osan kuvakkeena Web-osa-luettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 pikseliä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään Web-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 pikseliä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos Web-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Lisätietoja Web-osien ominaisuuksista, kuten tiettyjen Web-osien ominaisuuksista, on Katso myös -osassa.

 1. Kun olet määrittänyt ominaisuudet, valitse OK.

Vihje: Voit myös lisätä Web-osan valitsemalla Web-osat-tehtäväruudun alaosasta Lisää valittu Web-osa. Lisäyskohdan sijoittaminen tarkalleen tarvittavaan paikkaan voi olla vaikeaa, jos Web-osa-vyöhykkeessä on useita Web-osia. Suosittelemme käyttämään Lisää valittu Web-osa -painiketta vain, kun lisäät Web-osaa sellaiseen Web-osa-vyöhykkeeseen, jossa ei ole muita Web-osia.

Sivun alkuun

Web-osan poistaminen

Yleensä Web-osan poistaminen tarkoittaa vain Web-osan poistamista sivulta. Web-osaan liittyvät sisältö ja tiedot – esimerkiksi luettelossa tai kirjastossa – ovat edelleen käytettävissä, ja Web-osa on edelleen käytettävissä valikoimassa ja voidaan lisätä takaisin milloin tahansa. Poikkeuksena on Sisältöeditori-Web-osa, joka sisältää vain staattista sisältöä, joka on lisätty vain nykyiseen sivuun. Tällainen sisältö poistetaan pysyvästi, jos Web-osa poistetaan.

Huomautus: Kun poistat Web-osa-vyöhykkeen sivulta, poistat sivulta myös kaikki vyöhykkeeseen kuuluvat Web-osat.

Kun valitset Web-osan tai Web-osa-vyöhykkeen poistettavaksi, varmista, että valitset vain haluamasi objektin. Asiakirjaikkunan yläosan pikatunnistevalitsin (kuvassa) helpottaa poistamista, koska siitä näkee, mikä objekti on valittuna.

pikatunnistevalitsin

Vihje: Valinnan säätäminen onnistuu helpommin nuolinäppäimillä kuin hiirellä, varsinkin jos objektit ovat limittäin tai päällekkäin. Tarkista aina nuolinäppäimen painamisen jälkeen pikatunnistevalitsimesta, miten valinta on muuttunut.

 1. Avaa Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa sivu, josta haluat poistaa Web-osan tai Web-osa-vyöhykkeen.

 2. Jos pikatunnistevalitsinta ei näy, valitse Näytä-valikosta Pikatunnistevalitsin, jolloin se tulee näkyviin.

 3. Etsi poistettava Web-osa tai Web-osa-vyöhyke rakennenäkymästä ja valitse se napsauttamalla sitä.

  Varmista pikatunnistevalitsimesta, että olet valinnut oikean objektin. Säädä tarvittaessa valintaa nuolinäppäimillä. Esimerkiksi seuraavassa kuvassa pikatunnistevalitsin osoittaa, että valittuna on Web-osa, ei Web-osa-vyöhyke.

  Pikatunnistevalitsin, jossa on valittuna Web-osa

  Seuraavassa kuvassa valittuna on Web-osa-vyöhyke, ei Web-osa.

  Pikatunnistevalitsin, jossa on valittuna Web-osa-vyöhyke

 4. Kun olet varmistanut, että valinta on oikea, paina DELETE-näppäintä.

  Valittu Web-osa tai Web-osa-vyöhyke poistetaan sivulta.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×