Web-osa-sivun mukauttaminen

Sivuston omistaja tai järjestelmänvalvoja voi mukauttaa Web-osa-sivun eri tavoilla, esimerkiksi muokkaamalla Web-osa-sivun otsikkoriviä, lisäämällä Web-osia, mukauttamalla Luettelonäkymä-Web-osien näkymiä ja muuttamalla Web-osa-sivun asettelua. Kun olet lisännyt Web-osia Web-osa-sivuun, voit luoda sivulle vielä aiempaa enemmän mukautettuja ratkaisuja yhdistämällä Web-osia. Katso myös -kohdassa on linkkejä Web-osien yhdistämistä käsitteleviin ohjeisiin. Jos käytössäsi on Microsoft Office SharePoint Designer 2007 tai muu Microsoft Windows SharePoint Services -yhteensopiva Web-suunnitteluohjelma, voit mukauttaa Web-osa-sivun asettelua edelleen. Lisätietoja Web-osa-sivun mukauttamisesta Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla on Office SharePoint Designer 2007 Ohjeessa.

Sisältö

Oman näkymän luominen tai verkko-osa-sivun jaetun näkymän palauttaminen

Verkko-osa-sivun otsikkorivin muokkaaminen

Verkko-osan lisääminen

Luettelon tai kirjaston näkymän mukauttaminen verkko-osassa

Verkko-osa-sivun asettelun muuttaminen

Oman näkymän luominen tai Web-osa-sivun jaetun näkymän palauttaminen

Kun sivustoa tai sivua tarkastellaan, näkymä on oletusarvon mukaan jaettu näkymä. Muutokset, joita teet sivuun jaetussa näkyvässä, näkyvät kaikille sivun kävijöille. Jos sen sijaan luot sivun oman näkymän, sivulle tekemäsi muutokset näkyvät vain sinulle.

Oman näkymän luominen

 1. Valitse sivun yläosassa Tervetuloa, oma nimi ja valitse Mukauta tätä sivua.

 2. Tee haluamasi mukautukset sivulle. Voit lisätä ja poistaa Web-osia, muokata sivun muiden Web-osien ominaisuuksia, mukauttaa sivun Luettelonäkymä-Web-osien näkymiä sekä mukauttaa sivun muiden Web-osien ominaisuuksia.

  Huomautus: Voit sulkea Web-osia omassa näkymässä, mutta Web-osia ei voi poistaa sivulta.

 3. Kun olet valmis, valitse Poistu muokkaustilasta.

Jaetun näkymän palauttaminen

Voit poistaa Web-osa-sivuun tekemäsi muutokset ja palauttaa sivun Web-osien nykyisiin, yhteisiin ominaisuusarvoihin.

Palauta sivun sisältö -komento poistaa Web-osan mukautetut ominaisuusarvot sekä mahdolliset mukautetut Web-osat pysyvästi. Jos haluat luoda uuden oman näkymän, mukautukset täytyy tehdä uudelleen.

 1. Valitse sivun yläosassa Tervetuloa, oma nimi ja valitse Palauta sivun sisältö.

 2. Kun ohjelma pyytää vahvistamaan sivun sisällön palauttamisen, valitse OK.

Huomautus: Palauta sivun sisältö -komento näkyy vain omassa näkymässä sekä jos Web-osa-sivua on aiemmin mukautettu.

Sivun alkuun

Web-osa-sivun otsikkorivin muokkaaminen

Web-osa-sivun otsikkorivi sisältää otsikon, otsikkotekstin, kuvauksen ja kuvan. Järjestelmänvalvoja tai käyttäjä, jolla on oikeus muokata Web-osa-sivua kaikkia käyttäjiä varten, voi lisätä, muokata ja poistaa näitä kohteita. Otsikko, otsikkoteksti, kuvaus ja kuva ovat valinnaisia, ja niitä voi muuttaa kaikkia Web-osa-sivun jakavia käyttäjiä varten. Niitä ei kuitenkaan voi mukauttaa yksittäisten käyttäjien tarpeisiin.

Järjestelmänvalvoja voi myös sallia Windows SharePoint Services -palvelimen nimettömän käytön. Kun käyttäjä siirtyy Web-osa-sivuun, näkyviin tulee automaattisesti todennuspainike, ja käyttäjän täytyy kirjautua sisään tarkastellakseen sivua tai tehdäkseen muutoksia Web-osa-sivuun.

Huomautus: Jos verkko-osasivu on tallennettu tiedostokirjastoon, verkko-osasivun tiedosto on ehkä kuitattava ulos, ennen kuin voit lisätä siihen verkko-osia tai tehdä muita muutoksia. Kun olet lopettanut muokkaamisen, muista kuitata tiedosto sisään kirjastoon, jotta muutokset näkyvät kaikille käyttäjille.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Muokkaa otsikkopalkin ominaisuuksia.

 3. Otsikkorivin määritteet, joita voi muokata työkaluruudussa, ovat Otsikko, Otsikkoteksti, Kuvaus ja Kuvan linkki.

  Verkko-osa-sivun otsikkorivin ominaisuudet

  Huomautus: Et voi tarkastella tai muokata mukautettuja ominaisuuksia omassa näkymässä.

  Ominaisuus

  Kuvaus

  Otsikko

  Verkko-osasivun otsikkorivillä näkyvä tekstiotsikko. Otsikon oletusarvo on sivun tiedostonimi. Koska otsikko on valinnainen, sen voi muuttaa tai poistaa. Otsikon pituudelle ei ole rajoituksia.

  Ota kuitenkin huomioon, että pitkä otsikko vie tilaa verkko-osasivun muilta verkko-osilta.

  Kuvateksti

  Verkko-osasivun täydentävä kuvaus. Kuvateksti on valinnainen. Jos sellainen lisätään, se näkyy verkko-osasivun otsikkorivin otsikon yläpuolella. Kuvatekstissä voi olla enintään 100 merkkiä.

  Kuvaus

  Verkko-osasivun otsikon tai kuvatekstin täydentävät tiedot. Kuvaus on valinnainen. Jos sellainen lisätään, se näkyy, kun hiiren osoitin viedään verkko-osasivun otsikon tai kuvatekstin päälle. Kuvauksessa voi olla enintään 255 merkkiä.

  Kuvan linkki

  Verkko-osasivun otsikon vasemmalla puolella näkyvä kuva, esimerkiksi yrityksen logo. Kuva on valinnainen. Sivulla näytetään oletusarvoinen logo, jonka voi poistaa tai korvata. Kuvan näyttökokoa voi muuttaa. Kuvatiedoston sijainti määritetään joko verkko-osoitteena tai tiedostopolkuna. Tuettuja kuvatiedostojen muotoja ovat .bmp, .gif, .jpg, .jpeg ja .pict.

  Todennuspainike

  Windows SharePoint Services -palvelimen anonyymi käyttö on oletusarvoisesti poistettu käytöstä, ja käyttäjien on kirjauduttava sisään palvelimeen. Järjestelmänvalvoja voi myös sallia palvelimen anonyymin käytön. Tällöin käyttäjien tarvitsee kirjautua palvelimeen vain silloin, jos he haluavat tarkastella tai määrittää verkko-osasivun henkilökohtaisia asetuksia.

 4. Voit tallentaa muutokset ja sulkea työkaluruudun valitsemalla OK. Voit tarkastella muutoksia työkaluruutua sulkematta valitsemalla Käytä.

Sivun alkuun

Web-osan lisääminen

Web-osan lisääminen Web-osa-sivulle käy nopeimmin Lisää Web-osia -valintaikkunassa. Tässä valintaikkunassa voit nopeasti lisätä Web-osa-sivuun luetteloita, kirjastoja ja muita Web-osia. Sivuston järjestelmänvalvoja voi lisätä uusia Web-osia luetteloon, joka näkyy Lisää Web-osia -valintaikkunassa. Järjestelmänvalvoja myös luoda mukautettuja ryhmiä, joissa tietyt Web-osat voi määrittää näkymään samassa luettelossa.

Huomautus: Jos verkko-osasivu on tallennettu tiedostokirjastoon, verkko-osasivun tiedosto on ehkä kuitattava ulos, ennen kuin voit lisätä siihen verkko-osia tai tehdä muita muutoksia. Kun olet lopettanut muokkaamisen, muista kuitata tiedosto sisään kirjastoon, jotta muutokset näkyvät kaikille käyttäjille.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Lisää Web-osa siinä Web-osa-vyöhykkeessä, johon haluat lisätä Web-osan.

 3. Valitse Lisää Web-osia -valintaikkunassa sen Web-osan valintaruutu, jonka haluat lisätä sivulle.

  Verkko-osien tyypit

  Windows SharePoint Services antaa käyttöön useita valmiita verkko-osia. Voit käyttää sivustossa valmiita verkko-osia, mukauttaa niitä vastaamaan tarpeitasi tai luoda uusia verkko-osia ja ladata niitä käytettäväksi koko sivustossa.

  Oletusverkko-osat

  Seuraavat verkko-osat sisältyvät oletusarvoisesti kaikkiin sivustoihin, ja ne ovat mukautettavissa ryhmän tarpeiden mukaan. Monet näistä verkko-osista ovat yhdistettävissä toisiinsa, jolloin niistä voi luoda erilaisia mukautettuja ratkaisuja:

  • Sisältöeditori-verkko-osa     Sisältöeditori-verkko-osan avulla voit lisätä muotoiltua tekstiä, taulukoita, hyperlinkkejä ja kuvia verkko-osa-sivulle.

  • Lomake-verkko-osa     Lomake-verkko-osan avulla voit muodostaa yhteyden jonkin toisen verkko-osan tietosarakkeeseen ja suodattaa sarakkeen. Molemmat verkko-osat täytyy asentaa palvelimeen.

  • Kuva-verkko-osa     Kuva-verkko-osan avulla voit lisätä kuvan tai grafiikan verkko-osa-sivulle. Kuva on helpointa suhteuttaa sivun muihin verkko-osiin ohjaamalla osan sisällä kuvan pysty- ja vaakasuoraa tasausta sekä taustaväriä. Ohjaus tapahtuu muokkaamalla ominaisuuksia jaetussa näkymässä.

  • Luettelonäkymä-verkko-osa    Luettelonäkymä-verkko-osan avulla voit tuoda näyttöön ja muokata sivuston luettelon tai kirjaston tietoja sekä muodostaa yhteyksiä muihin verkko-osiin, myös muihin Luettelonäkymä-verkko-osiin. Luettelot ovat tietoja, joita käytetään yhdessä muiden työryhmän jäsenten kanssa, ja ne näkyvät usein sarakemuodossa. Luettelonäkymissä nämä tiedot näkyvät eri tavoin kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan – esimerkiksi suodatettaessa, lajiteltaessa tai sarakkeita valittaessa.

   Huomautus: Luettelonäkymä-nimistä verkko-osaa ei varsinaisesti ole olemassa. Kun luettelo luodaan sivustoon, myös saman niminen Luettelonäkymä-verkko-osa luodaan automaattisesti. Jos esimerkiksi luot Veneet-nimisen luettelon, Sivuston nimi -valikoimaan luodaan Veneet-niminen verkko-osa. Verkko-osa näyttää automaattisesti luomasi luettelon tiedot.

  • Sivun katselu -verkko-osa     Sivun katselu -verkko-osan avulla voit tuoda verkko-osa-sivulle verkkosivun, tiedoston tai kansion. Määritä sisällön linkiksi hyperlinkki, tiedostopolku tai kansion nimi.

  • Sivuston käyttäjät -verkko-osa    Sivuston käyttäjät -verkko-osan avulla voidaan näyttää niiden käyttäjien ja ryhmien luettelo, joilla on sivuston käyttöoikeus. Sivuston käyttäjät -verkko-osa tulee automaattisesti tiedostotyötilasivuston aloitussivulle. Voit myös lisätä Sivuston käyttäjät -verkko-osan mille tahansa verkko-osa-sivulle.

   Huomautus: Sivustot, joissa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 tai sitä vanhempi versio, Sivuston käyttäjät -verkko-osan nimi on Jäsenet-verkko-osa.

  • XML-verkko-osa     XML-verkko-osan avulla voit tuoda näyttöön XML-kieltä ja tehdä siihen XSLT-muunnoksia ennen sisällön näyttämistä. Käytössäsi voi esimerkiksi olla XML-tiedosto, jossa on veneiden luettelo, hinnat ja linkit veneiden kuviin. XSLT:n avulla voit muuntaa tiedot näkymään luettelona, joka sisältää veneet ja niiden hinnat, ja tehdä veneen nimestä hyperlinkin, joka näyttää veneen kuvan erillisessä ikkunassa.

   Valmiiksi määritetyt Luettelonäkymä-verkko-osat

   Seuraavat verkko-osat sisältyvät Windows SharePoint Services -ryhmäsivustomalliin. Kun luot uuden ryhmäsivuston, nämä verkko-osat on määritetty käyttövalmiiksi verkko-osa-sivulle. Ryhmä- tai työtilasivustoon sisältyvä verkko-osien yhdistelmä vaihtelee valitun sivustomallin mukaan.

   Huomautus: Valmiit verkko-osat perustuvat Luettelonäkymä-verkko-osaan ja niiden asettelussa ja rakenteessa käytetään valmiiksi määritettyjä verkko-osamalleja. Voit lisätä tietoja näihin luetteloihin valitsemalla pikakäynnistyksessä Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitsemalla sitten Luettelot. Napsauta Kaikki sivuston sisältö -sivulla sen luettelon nimeä, johon haluat lisätä tietoja.

  • Ilmoitukset     Ilmoitukset-verkko-osan avulla voit julkaista uutisia, tilapäivityksiä ja muita lyhyitä tiedotteita, joita haluat jakaa ryhmän jäsenille.

  • Kalenteri     Kalenteri-verkko-osassa voi näyttää tulevia tapahtumia tai ryhmän aikatauluja.

  • Linkit     Linkit-verkko-osassa voi julkaista hyperlinkkejä ryhmää kiinnostaville verkkosivuille.

  • Jaetut asiakirjat     Jaetut asiakirjat -verkko-osan avulla voit jakaa tiedostoja oletustiedostokirjastosta sivuston käyttäjille.

  • Tehtävät     Tehtävät-verkko-osan avulla voit määrittää tehtäviä ryhmän jäsenille, määrittää määräpäivän ja prioriteetin sekä näyttää tehtävän tilan ja edistymisen.

  • Ryhmän keskustelu     Ryhmän keskustelu -verkko-osaa voi käyttää ryhmää kiinnostavien aiheiden keskustelupalstana.

   Mukautetut verkko-osat

   Kun käytössä on Microsoft Visual Studio tai jokin muu Windows SharePoint Services -yhteensopiva ohjelmointiympäristö, kehittäjät voivat hyödyntää mukautettujen verkko-osien luonnissa kaikkia Microsoft ASP.NET:n toimintoja. Verkko-osasivu on ASP.NET -tiedosto (.aspx), ja verkko-osat perustuvat verkkolomakkeen ohjausobjekteihin. Kehittäjät voivat parantaa verkko-osasivujen toimintaa luomalla lisätoimintoja sisältäviä omia verkko-osia. Lisäksi kehittäjät voivat lisätä mukautettuja ominaisuuksia verkko-osiin, lisätä työkaluruutuun mukautettuja muodostintyökaluja erityisiä käyttöliittymiä varten ja yhdistää verkko-osia toisiinsa verkko-osien yhteystoiminnon avulla. Lisätietoja verkko-osien luomisesta ja käyttöönotosta on Windows SharePoint Services 3.0 SDK -paketissa, joka on saatavilla kohdassa Welcome to the Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

   Voit myös käyttää muiden henkilöiden tai yritysten luomia verkko-osia. Tarvitset asianmukaiset käyttöoikeudet, jotta voit lisätä verkko-osasivulle tai sivustoon kolmannen osapuolen verkko-osan. Jotkin verkko-osat on otettava käyttöön suoraan palvelimessa. Jos et pysty lisäämään verkko-osaa verkko-osasivulle tai sivustoon, pyydä apua järjestelmänvalvojalta.

  Voit halutessasi lisätä usean tyyppisiä Web-osia valitsemalla niiden valintaruudut.

 4. Valitse Lisää.

Sivun alkuun

Luettelon tai kirjaston näkymän mukauttaminen verkko-osassa

Kun olet lisännyt Luettelonäkymä-verkko-osan verkko-osasivulle, voit mukauttaa näkymän niin, että se näyttää vain tiedot, jotka haluat näyttää sivussa. Voit muokata nykyistä näkymää verkko-osasivulla.

Voit luoda myös mukautettuja luettelon tai kirjaston näkymiä, joiden avulla voit näyttää erilaisia tietoja luettelon tai kirjaston verkko-osan eri esiintymissä. Voit luoda luettelon tai kirjaston mukautettuja näkymiä muokattavan luettelon tai kirjaston Näytä-valikon Näytä-valikko avulla. Lisätietoja luettelon tai kirjaston mukautettujen näkymien luomisesta on Katso myös -osassa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Napsauta muokattavan verkko-osan verkko-osavalikkoa WWW-osa ja valitse sitten Muokkaa jaettua verkko-osaa.

 3. Valitse työkaluruudussa Muokkaa nykyistä näkymää.

 4. Sarakkeet-kohdassa voit tuoda näkyviin tai piilottaa sarakkeet valitsemalla haluamasi valintaruudut. Kirjoita sarakkeen nimen viereen numero, joka kuvaa sarakkeen järjestystä näkymässä.

 5. Valitse Lajittele-osassa, lajitellaanko tiedot, ja valitse tietojen lajittelutapa. Voit lajitella kahden sarakkeen mukaan, esimerkiksi ensin tekijän mukaan ja sitten kunkin tekijän osalta tiedostonimen mukaan.

 6. Valitse Suodatin-kohdassa, onko tiedot tarkoitus suodattaa ja kuinka ne suodatetaan. Suodatetussa näkymässä näkyy otanta tiedoista, esimerkiksi tietyn osaston luomat kohteet tai hyväksytyt kohteet.

 7. Ryhmittelyperuste-kohdassa voit ryhmitellä sellaiset kohteet erilliseen osaan, joilla on sama arvo. Esimerkiksi tietyn tekijän asiakirjat voi ryhmitellä erilliseen, laajennettavaan osaan.

 8. Summat-osassa voit laskea sarakkeen kohteiden, esimerkiksi seurantakohteiden, määrän. Joissakin tilanteissa voit tehdä yhteenvetoja tai tuoda esiin lisätietoja, esimerkiksi keskiarvon.

 9. Valitse Tyyli-kohdassa näkymään haluamasi tyyli, kuten varjostettu luettelo, joka näyttää joka toisen rivin muita rivejä tummempana.

 10. Jos luettelossa tai kirjastossa on kansioita, voit luoda näkymän, josta kansiot jätetään pois. Tällaista näkymää kutsutaan myös sisentämättömäksi näkymäksi. Voit tarkastella kaikkia luettelon kohteita samalla tasolla valitsemalla Näytä kaikki kohteet ilman kansioita.

 11. Jos luettelo tai kirjasto on suuri, voit rajoittaa näytettävien luettelon tai kirjaston tiedostojen määrää tai yhdellä sivulla näkyvien tiedostojen määrää. Valitse haluamasi vaihtoehdot Kohderajoitus-kohdasta.

 12. Jos luetteloa tai kirjastoa on tarkoitus käyttää matkaviestimessä, valitse haluamasi vaihtoehdot Matkaviestin-kohdasta.

 13. Valitse OK.

Sivun alkuun

Web-osa-sivun asettelun muuttaminen

Siirtämällä Web-osia Web-osa-sivun eri kohtiin voit sijoittaa Web-osat vapaaseen järjestykseen – mihin tahansa Web-osa-vyöhykkeeseen. Kun tarkastelet sivustoa Web-selaimessa, et voi muuttaa mallia, jonka olet valinnut Web-osa-sivun luomisen yhteydessä. Jos käytössäsi on Office SharePoint Designer 2007 tai muu Microsoft Windows SharePoint Services -yhteensopiva Web-suunnitteluohjelma, voit mukauttaa Web-osa-sivun rakennetta edelleen.

Huomautus: Jos verkko-osasivu on tallennettu tiedostokirjastoon, verkko-osasivun tiedosto on ehkä kuitattava ulos, ennen kuin voit lisätä siihen verkko-osia tai tehdä muita muutoksia. Kun olet lopettanut muokkaamisen, muista kuitata tiedosto sisään kirjastoon, jotta muutokset näkyvät kaikille käyttäjille.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Vedä Web-osat uusiin kohtiin tai sivun Web-osa-vyöhykkeisiin.

 3. Kun olet valmis, valitse Poistu muokkaustilasta.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×