Vision Aloittelijan opastus

Visio avulla voit muuntaa monimutkaisia tekstejä ja taulukkoja, joita on vaikea hahmottaa visuaalisiksi kaavioiksi, jotka siirtävät tietoja yhdellä silmäyksellä. Visio kaavioita on monenlaisia, mukaan lukien organisaatio kaaviot, verkko kaaviot, työn kulut ja koti-tai Office-palvelu paketit. Visio käytön aloittaminen voidaan tiivistää kolmeen perusvaiheisiin: mallin käyttäminen, muotojen järjestäminen ja yhdistäminen sekä muotojen muokkaaminen tekstillä.

Huomautus: Jos sinulla on Visio_Plan2, voit käyttää sekä asennettua sovellusta että Visio verkko versiota. Visio_Plan1 ei saa asennettuaVisio sovellusta. Etkö ole varma, mikä käyttö oikeus sinulla on? Voit tarkistaa, mikä versio sinulla on käytössäsi.

Huomautus: Katso ohje aihe Vision asentaminen , jos et ole vielä asentanutVisio-sovellusta.

Opetus ohjelma: kolme perusvaihetta Visio-kaavion luomi seksi:

 1. Mallin valitseminen ja avaaminen

 2. Muotojen järjestäminen ja yhdistäminen

 3. Tekstin lisääminen muotoihin ja yhdistimiin

Mallin valitseminen ja avaaminen

Mallit sisältävät kaavaimia, muotoja ja ruudukon mitta uksia, joiden avulla pääset nopeasti ja helposti alkuun kaavion tekemisessä.

 • Malleissa on kaavaimia, jotka ovat täynnä tietynlaisen piirtämisen luomiseen tarvittavia muotoja.

  Esimerkiksi Asuntosuunnitelma-mallissa on kaavain, jossa on paljon muotoja, kuten seiniä, huonekaluja, laitteita, kaappeja ja niin edelleen.

  Organisaatiokaavio-malli sisältää erityisiä muotoja yrityksen johdolle, esimiehille, avustajille, toimille, konsulteille, avoimille työpaikoille ja niin edelleen.

 • Sopiva ruudukon koko ja viivainten mittakaava

  Jotkin piirustukset edellyttävät tiettyä mittakaavaa. Esimerkiksi Asemapiirros-malli aukeaa suunnittelumittakaavassa. Malleissa on valmiina piirustustyypille sopivat asetukset.

 • Erityisvälilehdet

  Joissakin malleissa on erityistoimintoja, jotka ovat valintanauhan erityisvälilehdillä. Kun esimerkiksi avaat Toimistosuunnitelma-mallin, Suunnitelma-välilehti tulee näkyviin. Suunnitelma-välilehden avulla voit määrittää toimistosuunnitelmakaaviokohtaiset näyttöasetukset.

 • Ohjattuja toimintoja, jotka auttavat tietyn tyyppisten piirustusten luonnissa

  Joissakin tapa uksissa, kun avaatVisio mallin, ohjattu toiminto auttaa sinua pääsemään alkuun. Esimerkiksi Tilapiirustus-mallin yhteydessä avautuu ohjattu toiminto, jonka avulla voit määrittää tilaa ja huonetta koskevia tietoja.

 1. KäynnistäVisio-sovellus tai avaa Visio verkossa. JosVisio on jo avoinna, valitse tiedosto > Uusi.

  Huomautus: Etkö ole vielä asentanutVisio ? Jos sinulla on Visio_Plan2, voit ladata ja asentaa Vision Työpöytä sovelluksen.

 2. Valitse haluamasi malli tai valitse Peruskaavio , jos haluat aloittaa alusta.

  Voit selata lisää malleja valitsemalla Luokat. Voit lisäksi hakea malleja haluamillasi hakusanoilla.

  Mallivalikoima

 3. Jos käytät Työpöytä-linkkiä, sinun on ehkä määritettävä tietyntyyppinen malli ja valittava sitten Luo.

Muotojen järjestäminen ja yhdistäminen

Voit luoda kaavion vetämällä muotoja kaavaimesta muodot-ikkunassa piirto alueelle ja yhdistämällä ne. Muotoja voi yhdistää monella tavalla, mutta yksinkertaisin tapa on automaattisen yhdistämisen nuolet.

Huomautus: Automaattinen yhdistäminen on oletusarvoisesti käytettävissä, kun piirustuksesi perustuu sellaiseen mallityyppiin, joka yleensä vaatii yhteyksiä (esimerkiksi vuokaavio). Jos et näe automaattisen yhdistämisen nuolia Painikkeen kuva , kun siirrät hiiren osoittimen muodon kohdalle, automaattinen yhdistämistoiminto ei ole käytössä. Voit ottaa automaattisen yhdistämistoiminnon käyttöön valitsemalla Aloitus-välilehden Työkalut-kohdasta Yhdistin.

Visio-muodot ovat valmiita objekteja, jotka vedät piirustus sivulle – ne ovat kaavion rakenne osia.

Kun vedät muodon Muodot-ikkunasta piirustussivulle, alkuperäinen muoto säilyy kaavaimessa. Alkuperäistä muotoa kutsutaan perusmuodoksi. Piirustukseen tuleva muoto on perusmuodon kopio eli ilmentymä. Voit vetää kaavaimista piirustukseen niin monta perusmuodon ilmentymää kuin tarvitset.

Staattisten kuvien sijaan voit luoda tietoja yhdistettyihinVisio kaavioita, jotka näyttävät tietoja, jotka on helppo päivittää ja paran tavat tuottavuutta huomattavasti. Voit käyttää Visio erilaisia kaavio malleja ja kaavaimia, jotta ymmärrät, toimit ja jaat organisaation järjestelmiä, resursseja ja prosesseja koskevia tietoja koko yrityksessä.

Muotojen kiertäminen ja koon muuttaminen

 • Kiertokahvat

  Valitun muodon yläpuolella oleva pyöreää kahvaa Kiertokahva kutsutaan kiertokahvaksi. Voit kiertää muotoa vetämällä sitä oikealle tai vasemmalle.

 • Automaattisen yhdistämisen yhdistämisnuolet

  Yhdistämisnuolet Painikkeen kuva helpottavat muotojen yhdistämistä toisiinsa edellä kuvatulla tavalla.

 • Valintakahvat koon muuttamista varten

  Voit muuttaa muodon korkeutta ja leveyttä neliö valinta kahvojen avulla. Napsauta ja vedä muodon kulmassa olevaa valinta kahvasta, jos haluat suurentaa muotoa muuttamatta sen mitta suhteita, tai napsauta ja vedä muodon reunassa olevaa valinta kahvasta, jotta muoto olisi pitempi tai leveämpi.

Visio-muodoissa voi olla tietoja

Voit lisätä tietoja kuhunkin muotoon kirjoittamalla ne muodon tiedot -ikkunaan – Valitse Näytä- väli lehdenShow -ryhmässä tehtävä ruudutja valitse sitten muodon tiedot. Visio Professional Editionissa voit myös tuoda tietoja ulkoisesta tieto lähteestä.

Tietoja ei oletuksena esitetä piirustuksessa. Jos haluat tarkastella jonkin yksittäisen muodon tietoja, avaa Muodon tiedot -ikkuna kohdassa Tiedot > Näytä/piilota > Muodon tiedot -ikkuna ja valitse sitten muoto.

Jos haluat näyttää useiden muotojen tiedot samanaikaisesti, voit käyttää tieto kuvat -väli lehdessä olevaa ominaisuutta . Seuraavassa kuvassa näkyvät kahden puun tiedot kerralla.

Tietokuvissa näkyvät kahden muodon tiedot yhtä aikaa.

Vision muodot, joissa on erikoistoimintoja

Monissa Visio-muodoissa on erikoistoimintoja, jotka ilmenevät muotoa venytettäessä tai siirrettäessä muotoa sen keltaisella ohjauskahvalla tai napsautettaessa ohjauskahvaa hiiren kakkospainikkeella.

Voit esimerkiksi venyttää Henkilöt-muotoa, jolloin siihen tulee lisää henkilöitä, tai venyttää Kasvava kukka -muotoa kasvun esittämiseksi.

Henkilöt-muodossa näkyy enimmillään neljä henkilöä, jos hahmoa venytetään vaakasuunnassa.   Kasvava kukka -muoto pitenee, jos sitä venytetään pystysuunnassa.

Vihje: Muodon toiminnot saa helposti selville napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja tutkimalla, onko pikavalikoissa erityiskomentoja.

Jos olet muodostamassa organisaatiokaaviota, muodot voivat muodostaa raportointirakenteen automaattisesti. Vedä henkilön muoto kaavioon ja pudota se tämän esimiehen muodon päälle. Muodot yhdistyvät automaattisesti ja näyttävät hierarkian.

 1. Valitse muodot -ikkunassa muoto ja vedä se kankaalle.

  Muodon lisääminen vetämällä

 2. Pidä hiiren osoitinta nuolen päällä ja pikamuodot-alueen ensimmäisten neljän muodon kanssa näkyviin tulee Pienoistyökalurivi.
  Automaattisen yhdistämisen pikavalikoima
  Valitse haluamasi muoto ja yhdistä se automaattisesti valitsemaasi nuoli kohtaan.

 3. Voit myös vetää kaikki muodot kankaalle. Pidä sitten hiiren osoitinta muodon päällä, kunnes nuolet tulevat näkyviin. Siirrä sitten nuoli ja vedä se muotoon, johon haluat muodostaa yhteyden.

  Pudottaminen automaattisen yhdistämisen nuolen päälle
 4. Jos käytät Visio-Työpöytä sovellusta, voit myös vetää uuden muodon suoraan muodot -ikkunasta olemassa olevan muodon nuoliin ja yhdistää ne automaattisesti.

  Muodon pudottaminen automaattisen yhdistämisen nuolen päälle

Tekstin lisääminen muotoihin ja yhdistimiin

Nyt on aika lisätä kaavioon tietoja lisäämällä tekstiä. Lisätietoja tekstin käytöstä ja käsittelystä on ohjeartikkeleissa Muotojen tekstin lisääminen, muokkaaminen, siirtäminen ja kiertäminen ja Tekstin lisääminen sivulle.

 1. Valitse muoto.

 2. Kirjoita teksti. Kun aloitat kirjoittamisen,Visio vaihtaa valitun muodon tekstin muokkaus tilaan.

  Valitse muoto ja kirjoita tekstiä.

 3. Napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC -näppäintä, kun olet valmis.

  Huomautus: Jos haluat siirtää muodon tekstiä, siirry kohtaan aloitus > Työkalut > teksti lohko Tekstialue ja Siirry muotoon, jossa on tekstiä. Vedä teksti ympärille ja palaa sitten takaisin ja valitse aloitus > Työkalut > osoitin työkalu Objektien valitseminen , kun olet valmis.

Voit lisätä tekstiä yhdistimeen samalla tavalla. Kun olet painettuasi ESC-näppäintä tai Klikattuasi, valitse yhdistin uudelleen ja näkyviin tulee pieni ruutu tekstissä – tämä on teksti lohkon siirtämiseen tarkoitettu käden sija. Napsauta ja vedä sitä ylös, alas tai liittimen viereen.

Visio kaavion mukauttaminen

Kun olet luonut Visio-kaavion, voit tehdä sen itse seuraavasti:

 1. Siirry Rakenne-välilehteen ja pidä osoitinta jonkin teeman kohdalla.

  Visio ottaa tilapäisesti käyttöön sen teeman, jonka kohdalle hiiren osoittimen siirrät.

  Vision teemavalikoima

 2. Jos haluat nähdä muita käytettävissä olevia teemoja, valitse lisää Lisää-painike .

 3. Valitse teema, jota haluat käyttää kaaviossa.

 1. Valitse Rakenne ja valitse sitten Taustat.

 2. Valitse tausta.

  Kaavioon tulee uusi tausta ja uusi taustasivu, jonka nimi on Visio-tausta-1. Tämä sivu näkyy sivu väli lehdissä piirto alustan alaosassa.

  Taustavälilehti Visiossa

 1. Valitse Rakenne > Reunat ja otsikot ja valitse sitten haluamasi otsikkotyyli.

 2. Valitse otsikkotyyli.

  Otsikko ja reuna tulevat näkyviin taustasivulla.

 3. Valitse kaavioalueen alaosan Visio-tausta-1-välilehti.

 4. Napsauta otsikkotekstiä.

  Koko reuna muuttuu valituksi, mutta jos alat kirjoittaa, oletusotsikkoteksti korvautuu kirjoittamallasi tekstillä.

 5. Kirjoita otsikko ja paina ESC-näppäintä.

 6. Jos haluat muokata reunan muuta tekstiä, valitse ensin koko reuna, napsauta sitten muutettavaa tekstiä ja ala kirjoittaa. Saatat joutua napsauttamaan useammin kuin kerran, jotta saat tekstin valittua.

 7. Palaa piirustukseen valitsemalla sivun oikeassa alakulmassa Sivu-1.

Opetus ohjelma: kolme perusvaihetta Visio-kaavion luomi seksi:

 1. Mallin valitseminen ja avaaminen

 2. Muotojen järjestäminen ja yhdistäminen

 3. Tekstin lisääminen muotoihin ja yhdistimiin

Mallin valitseminen ja avaaminen

Mallit sisältävät kaavaimia, muotoja ja ruudukon mitta uksia, joiden avulla pääset nopeasti ja helposti alkuun kaavion tekemisessä.

 • Malleissa on kaavaimia, jotka ovat täynnä tietynlaisen piirtämisen luomiseen tarvittavia muotoja.

  Esimerkiksi Asuntosuunnitelma-mallissa on kaavain, jossa on paljon muotoja, kuten seiniä, huonekaluja, laitteita, kaappeja ja niin edelleen.

  Organisaatiokaavio-malli sisältää erityisiä muotoja yrityksen johdolle, esimiehille, avustajille, toimille, konsulteille, avoimille työpaikoille ja niin edelleen.

 • Sopiva ruudukon koko ja viivainten mittakaava

  Jotkin piirustukset edellyttävät tiettyä mittakaavaa. Esimerkiksi Asemapiirros-malli aukeaa suunnittelumittakaavassa. Malleissa on valmiina piirustustyypille sopivat asetukset.

 • Erityisvälilehdet

  Joissakin malleissa on erityistoimintoja, jotka ovat valintanauhan erityisvälilehdillä. Kun esimerkiksi avaat Toimistosuunnitelma-mallin, Suunnitelma-välilehti tulee näkyviin. Suunnitelma-välilehden avulla voit määrittää toimistosuunnitelmakaaviokohtaiset näyttöasetukset.

 • Ohjattuja toimintoja, jotka auttavat tietyn tyyppisten piirustusten luonnissa

  Joissakin Visio-malleissa on ohjattu toiminto, joka käynnistyy mallia avattaessa. Esimerkiksi Tilapiirros-mallin avaaminen käynnistää ohjatun toiminnon, joka auttaa tila- ja huonetietojen määrittämisessä.

 1. Avaa Visio verkossa. Jos Visio on jo avoinna, valitse tiedosto > Uusi.

  Huomautus: Jos sinulla on Visio_Plan2, voit myös ladata ja asentaa Vision Työpöytä sovelluksen.

 2. Valitse haluamasi mallin alapuolelta Luo tai Aloita alusta tyhjästä valitsemalla Luoperuskaaviossa .

Muotojen järjestäminen ja yhdistäminen

Voit luoda kaavion vetämällä muotoja kaavaimesta muodot-ruudussa piirto alustaan ja yhdistämällä ne. Muotoja voi yhdistää monella tavalla, mutta yksinkertaisin tapa on yhdistää ne automaattisesti.

 1. Valitse muodot -ikkunassa muoto ja vedä se kankaalle.

  Muodon lisääminen vetämällä

 2. Pidä hiiren osoitinta nuolen päällä ja pikamuodot-alueen ensimmäisten neljän muodon kanssa näkyviin tulee Pienoistyökalurivi.
  Automaattisen yhdistämisen pikavalikoima
  Valitse haluamasi muoto ja yhdistä se automaattisesti valitsemaasi nuoli kohtaan.

 3. Voit myös vetää kaikki muodot kankaalle. Pidä sitten hiiren osoitinta muodon päällä, kunnes nuolet tulevat näkyviin. Siirrä sitten nuoli ja vedä se muotoon, johon haluat muodostaa yhteyden.

  Pudottaminen automaattisen yhdistämisen nuolen päälle
 4. Jos käytät Vision Työpöytä sovellusta, voit myös vetää uuden muodon suoraan muodot -ikkunasta olemassa olevan muodon nuoliin ja yhdistää ne automaattisesti.

  Muodon pudottaminen automaattisen yhdistämisen nuolen päälle

Tekstin lisääminen muotoihin ja yhdistimiin

Nyt on aika lisätä kaavioon tietoja lisäämällä tekstiä. Lisä tietoja tekstin käsittelystä on Ohje aiheessa tekstin lisääminen ja muotoileminen Visiossa verkossa.

 1. Valitse muoto.

 2. Kirjoita teksti. Kun aloitat kirjoittamisen,Visio vaihtaa valitun muodon tekstin muokkaus tilaan.

  Valitse muoto ja kirjoita tekstiä.

 3. Napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC -näppäintä, kun olet valmis.

  Huomautus: Jos haluat siirtää muodon tekstiä, siirry kohtaan aloitus > Työkalut > teksti lohko Tekstialue ja Siirry muotoon, jossa on tekstiä. Vedä teksti ympärille ja palaa sitten takaisin ja valitse aloitus > Työkalut > osoitin työkalu Objektien valitseminen , kun olet valmis.

Voit lisätä tekstiä yhdistimeen samalla tavalla. Kun olet painettuasi ESC-näppäintä tai Klikattuasi, valitse yhdistin uudelleen ja näkyviin tulee pieni ruutu tekstissä – tämä on teksti lohkon siirtämiseen tarkoitettu käden sija. Napsauta ja vedä sitä ylös, alas tai liittimen viereen.

Visio-kaavion mukauttaminen

Kun olet luonut Visio-kaavion, voit tehdä sen itse seuraavasti:

 1. Siirry Rakenne-välilehteen ja pidä osoitinta jonkin teeman kohdalla.

  Visio ottaa tilapäisesti käyttöön sen teeman, jonka kohdalle hiiren osoittimen siirrät.

 2. Saat näkyviin kaikki käytettävissä olevat teemat valitsemalla Lisää.

 3. Valitse teema, jota haluat käyttää kaaviossa.

 1. Valitse Rakenne ja valitse sitten Taustat.

 2. Valitse tausta.

  Kaavioon tulee uusi tausta ja uusi taustasivu, jonka nimi on Visio-tausta-1. Tämä sivu näkyy sivu väli lehdissä piirto alustan alaosassa.

 1. Valitse Rakenne > Reunat ja otsikot ja valitse sitten haluamasi otsikkotyyli.

 2. Valitse otsikkotyyli.

  Otsikko ja reuna tulevat näkyviin taustasivulla.

 3. Valitse kaavioalueen alaosan Visio-tausta-1-välilehti.

 4. Napsauta otsikkotekstiä.

  Koko reuna muuttuu valituksi, mutta jos alat kirjoittaa, oletusotsikkoteksti korvautuu kirjoittamallasi tekstillä.

 5. Kirjoita otsikko ja paina ESC-näppäintä.

 6. Jos haluat muokata reunan muuta tekstiä, valitse ensin koko reuna, napsauta sitten muutettavaa tekstiä ja ala kirjoittaa. Saatat joutua napsauttamaan useammin kuin kerran, jotta saat tekstin valittua.

 7. Palaa piirustukseen valitsemalla sivun oikeassa alakulmassa Sivu-1.

Yksinkertaisen kaavion luominen

Vedä muoto Muodot-ikkunasta ja pudota se sivulle. Jätä hiiren osoitin muodon kohdalle, kunnes muodon ympärille ilmestyy neljä nuolta Painikkeen kuva . Ne ovat automaattisen yhdistämisen nuolia, joiden avulla voit yhdistää muotoja automaattisesti usealla eri tavalla.

 • Pidä hiiren osoitinta yhden nuolen päällä, niin näkyviin ilmestyy pikavalikoima, jossa on neljä yleisintä Pikamuodot-alueen muotoa.
  Automaattisen yhdistämisen pikavalikoima
  Siirrä osoitinta kunkin kohdalla, jotta näet kyseisen muodon esikatselun kaaviossa. Napsauta haluamaasi vaihtoehtoa, niin kyseinen muoto ilmestyy näkyviin siten, että sen ja ensimmäisenä valitsemasi muodon välillä on yhdistin.

 • Vedä muoto Muodot-ikkunasta ja pidä sitä sivulla olevan muodon päällä, kunnes nuolet tulevat näkyviin, ja pudota muoto sitten jonkin nuolen päälle.

  Muodon pudottaminen automaattisen yhdistämisen nuolen päälle
Pudottaminen automaattisen yhdistämisen nuolen päälle
 • Pidä osoitinta muodon päällä, kunnes nuoli ilmestyy näkyviin. Tartu sitten nuoleen, vedä se liitettävään muotoon ja pudota se keskelle toista muotoa.

Huomautus: Joissakin malleissa on muita käteviä tapoja lisätä ja yhdistää muotoja. Esimerkiksi organisaatiokaaviomallissa voit pudottaa alaisen muotoja johtajan muotojen päälle, jolloin kyseisen johtajan raportointirakenne muodostuu automaattisesti

Tekstin lisääminen muotoihin

Napsauta muotoa kerran ja aloita kirjoittaminen. Paina Esc-näppäintä tai napsauta tyhjää kohtaa sivulla, kun olet valmis.
Tekstin lisääminen muotoon

Voit lisätä tekstiä yhdistimeen samalla tavalla. Kun olet painettuasi ESC-näppäintä tai Klikattuasi, valitse yhdistin uudelleen ja näkyviin tulee pieni ruutu tekstissä – tämä on teksti lohkon siirtämiseen tarkoitettu käden sija. Napsauta ja vedä sitä ylös, alas tai liittimen viereen.

Muodon tekstin siirtäminen

Valitse aloitus > Työkalut > teksti lohko Tekstialue , Siirry muotoon, jossa on tekstiä, ja vedä teksti ympärille. Siirry takaisin ja valitse aloitus > Työkalut > osoitin työkalu Objektien valitseminen , kun olet lopettanut tekstin siirtämisen.

Fontin, koon ja muiden muotoilujen muuttaminen

Valitse muoto, jossa on tekstiä. Muokkaa tekstiä käyttämällä Aloitus-välilehden Fontti- ja Kappale-ryhmien työkaluja.

Kaavion ulkoasun parantaminen

Kun olet luonut Visio-kaavion, voit muuttaa sen ulkoasua enemmän:

Värin ja muiden muotoilujen lisääminen

Siirrä Rakenne-välilehden Teemat-ryhmässä osoitinta hitaasti eri teemojen yli. Kukin teema lisää kaavioon eri värejä ja tehosteita. Valitse teema, jota haluat käyttää.

Taustan lisääminen Visio kaavioon

Valitse Rakenne > Taustat > Taustat. Valitse jokin taustamalli.

Katso seuraavaksi Vision alareunaa heti piirustussivun alla. Alareunassa on kaksi välilehteä: Sivu-1 ja Visio-tausta-1. Sivu 1- on muodot sisältävä sivu, ja Visio-tausta-1 on juuri lisäämäsi taustasivu. Valitse Visio-tausta-1, niin näen taustasivun, ja valitse sitten Sivu -1, niin pääset takaisin kaavioon.

Taustavälilehti Visiossa

Reunan tai otsikon käyttäminen Visio kaaviossa

Valitse Rakenne > Taustat > Reunat ja otsikot. Valitse jokin vaihtoehdoista, jolloin se lisätään kaavioon.

Huomaa, että reuna ja otsikko lisätään tausta sivulle, joten jos haluat lisätä otsikon, napsauta tausta sivun väli lehteä. Valitse sitten otsikko kerran ja ala kirjoittaa. Otsikko muuttuu uuteen tekstiin. Kun olet valmis, siirry takaisin kaavioon napsauttamalla Sivu-1- väli lehteä.

Mallin etsiminen ja ottaminen käyttöön

Visio 2010 avulla voit käyttää valmiita malleja, ottaa käyttöön omia mukautettuja malleja ja etsiä useista Office.com käytettävissä olevista malleista. Office.com tarjoaa laajan valikoiman suosittuja Excel-malleja.

Jos haluat etsiä ja käyttää mallia Visio, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Uusi.

 2. Tee Valitse malli-kohdassa jokin seuraavista:

  • Jos haluat käyttää valmista mallia, napsauta malli luokat-kohdassa haluamaasi luokkaa ja valitse sitten haluamasi malli ja valitse Luo.

  • Jos haluat käyttää viimeksi käytettyä mallia uudelleen, valitse viimeksi käytetyt mallit-kohdassa haluamasi malli ja valitse sitten Luo.

  • Jos haluat käyttää aiemmin luomaasi omaa mallia, valitse Muut aloitus tavat-kohdassa Uusinykyisestä, siirry haluamaasi tiedostoon ja valitse Luo uusi.

  • Jos haluat etsiä mallin Office.com, valitse Muut aloitus tavat-kohdassa Office.com-mallit, valitse haluamasi malli ja Lataa malli sitten Office.com tieto koneeseen valitsemalla Lataa .

Huomautus: Voit myös hakea malleja Office.com-ohjelmassa Visiossa. Jos haluat etsiä malleja Office.com-kohdasta, valitse Muut aloitus tavat-kohdassa Office.com-mallit. Kirjoita Haku Office.com mallit -ruutuun vähintään yksi haku termi ja valitse sitten nuoli painike, jonka perusteella haku suoritetaan.

Uuden kaavion luominen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti. Tämä avaa Backstage-näkymän.

  Huomautus: Olet Backstage-näkymässä, kun avaat Vision ensimmäisen kerran. Jos olet juuri avannut Vision, siirry seuraavaan vaiheeseen.

 2. Valitse Uusi.

 3. Valitse Valitse malli-kohdassa muiden aloitus tapojenalapuolelta tyhjäkuva.

 4. Valitse Luo.

Kun kaavio malli avautuu, suurin osa tilasta on otettu käyttöön tyhjällä kaavio sivulla. Reunassa on muodot -ikkuna, jossa on useita muotoja täynnä olevia kaavaimia.

Osasto-kaavain Muodot-ikkunassa

Kaavaimet tunnistetaan otsikko palkeilla muodot -ikkunan yläreunassa. sinun on ehkä vieritettävä otsikko rivi-ruutua, jotta näet kaikki ne. Kun napsautat kaavaimen otsikko riviä, muodot tulevat näkyviin alla olevaan ruutuun.

Kaavion avaaminen

 1. Valitse tiedosto -väli lehti ja valitse sitten Avaa.

 2. Napsauta Avaa -valinta ikkunan vasemmanpuoleisessa ruudussa sitä asemaa tai kansiota, joka sisältää haluamasi piirustukset.

 3. Avaa Avaa -valinta ikkunan oikeanpuoleisessa ruudussa kansio, joka sisältää haluamasi piirustusten.

 4. Valitse haluamasi kuva ja valitse sitten Avaa.

Kaavion tallentaminen

Voit tallentaa kaavion standardina Visio-tiedostona, jonka voit jakaa muiden Visio-käyttäjien kanssa. Lisäksi voit tallentaa kaavion suoraan Tallenna nimellä -valinta ikkunasta monin eri muodossa.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tallenna nimelläja valitse sitten muotoilu tallennus muoto-luettelosta.

Eri muodoista on hyötyä eri tavoilla käyttää tai jakaa kaaviota.

 • Vakiomuotoinen kuvatiedosto,    kuten JPG, PNG ja BMP.

 • Verkko sivu    htm-muodossa. Vedos tiedostot ja muut resurssi tiedostot tallentuvat sen sijainnin alikansioon, johon tallennat HTM-tiedoston.

 • PDF- tai XPS-tiedosto   

 • AutoCAD-piirustus     DWG- tai DXF-muodossa.

Muodon lisääminen

 1. Valitse muodot -ikkunassa haluamasi muoto ja pidä sitä painettuna.

 2. Vedä muoto kaaviosivulle.

Lisä tietoja muotojen lisäämisestä on kohdassa muodot-ikkunan avulla Voit lajitella ja etsiä muotoja ja etsiä lisää muotoja ja kaavaimia.

Yhdistimen lisääminen kahden muodon välille

Voit lisätä muodon sivulle niin, että se yhdistetään automaattisesti, kun se lisätään sivulle, toimimalla seuraavasti:

 1. Vedä ensimmäinen muoto veto sivulle.

 2. Pidä osoitinta sivulla jo olevan muodon päällä. Huomaa, että muodon neljällä sivulla näkyy pieniä sinisiä nuolia. Nämä ovat automaattisen yhdistämisen nuolia, joiden avulla voit yhdistää muotoja.

  Muoto ja automaattisen yhdistämisen nuolet

  Palvelu pyyntö -muoto, jossa näkyvät automaattisen yhdistämisen nuolet.

 3. Siirrä osoitinta niin, että se peittää nuolen.

  Näkyviin tulee neljä muotoa sisältävä Pikatyökalurivi, ja sivulla voi näkyä myös esikatselumuoto. Kun siirrät osoittimen pikavalikoiman muotojen päälle, muotojen esikatselukuvat tulevat näkyviin. Työkalu rivillä olevat muodot ovat pikamuodot -alueen ensimmäiset neljä muotoa.

 4. Jos haluat lisätä sivun sivulle, napsauta jotakin pienoistyökalurivin muodoista.

Jos haluat yhdistää kaksi muotoa automaattisesti, kun vedät toisen muodon sivulle, toimi seuraavasti:

 1. Vedä yksi muoto veto sivulle.

 2. Vedä toinen muoto sivulle ja pidä sitä painettuna niin, että se peittää ensimmäisen muodon, mutta älä pudota sitä vielä. Huomaa, että automaattisen yhdistämisen nuolet tulevat näkyviin.

  Muotojen yhdistämien pudottamalla muoto toisen muodon automaattisen yhdistämisen nuolen päälle

  Analysoi -muoto sijoitetaan palvelu pyyntö -muodon automaattinen yhdistäminen-nuolen alapuolelle.

 3. Siirrä toinen muoto alaspäin automaattisen yhdistämisen nuolen päälle, joka osoittaa haluamaasi suuntaan, ja pudotat sen nuolen päälle.

  Kaksi yhdistettyä muotoa

  Analysoi -muoto on sijoitettu vakio etäisyydelle palvelu pyyntö -muodosta, ja se yhdistetään automaattisesti.

Jos haluat yhdistää kaksi muotoa, jotka ovat jo sivulla, toimi seuraavasti:

 1. Pidä osoitinta sellaisen muodon päällä, jonka haluat yhdistää.

 2. Kun automaattisen yhdistämisen nuolet tulevat näkyviin, siirrä osoitin sen nuolen päälle, joka osoittaa toiseen muotoon, johon haluat muodostaa yhteyden.

 3. Pidä automaattisen yhdistämisen nuolta painettuna ja vedä yhdistin siitä toisen muodon keskelle.

  Kun nuoli on toisen muodon keskellä, muodon ympärille ilmestyy punaista reunaa. Liitä yhdistin liittämällä se tai liimaa se muotoon.

Lisä tietoja muotojen yhdistämisestä on kohdassa yhdistimien lisääminen muotojen välille Visiossa.

Tekstin lisääminen muotoihin tai sivulle

Tekstin lisääminen muotoon

 1. Valitse muoto, johon haluat lisätä tekstiä.

 2. Kirjoita haluamasi teksti.

  Kun aloitat kirjoittamisen, Visio vaihtaa valitun muodon muokkaustilaan. Jos haluat lisätä uuden teksti rivin, paina ENTER-näppäintä.

 3. Napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC-näppäintä, kun olet valmis.

 4. Valitse muoto uudelleen. Teksti alueelle ilmestyy pieni keltainen ohjaus objekti. Siirrä tekstiä vetämällä keltaista hallinta kahvalla.

Tekstin lisääminen sivulle

 1. Napsauta Aloitus -väli lehden Työkalut -ryhmässä teksti -työkalua.

 2. Napsauta tyhjää kohtaa sivulla. Näkyviin tulee tekstiruutu.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Lopeta teksti -työkalun käyttö valitsemalla Aloitus -väli lehden Työkalut -ryhmästä osoitin-työkalu .

Teksti ruudussa on nyt muiden muotojen ominaisuudet. Voit muuttaa tekstiä valitsemalla sen ja kirjoittamalla sen toiseen osaan sivusta ja voit muotoilla tekstiä Aloitus -väli lehden Fontti -ja kappale -ryhmien avulla. Lisäksi kun pidät osoitinta tekstin päällä, automaattisen yhdistämisen nuolet tulevat näkyviin, joten voit yhdistää tekstin muihin muotoihin.

Lisä tietoja teksti lohkojen lisäämisestä on Ohje aiheessa tekstin ja teksti lohkojen lisääminen, muokkaaminen, siirtäminen ja kiertäminen.

Tietojen lisääminen muotoon

Jos haluat lisätä tietoja muotoon, joka on jo muodossa, toimi seuraavasti:

 1. Valitse muoto sivulla.

 2. Napsauta muotoa hiiren kakkos painikkeella ja valitse muodon tiedot.

 3. Kirjoita haluamasi tiedot muodon tiedot -ikkunan ominaisuus riville.

Jos haluat määrittää muodon uuden tieto ominaisuuden tai kentän, toimi seuraavasti:

 1. Valitse muoto sivulla.

 2. Napsauta muotoa hiiren kakkos painikkeella ja valitse Määritä muodon tiedot.

 3. Valitse Määritä muodon tiedot -valinta ikkunassa Uusi

 4. Poista otsikko -ruudussa oletus teksti ja kirjoita ominaisuudelle nimi.

 5. Valitse tyyppi -luettelosta tieto tyyppi, jonka haluat lisätä kyseiseen ominaisuuteen.

  Vihje: Jos haluat, että ominaisuus hyväksyy tieto tyypiksi tekstin (kuten henkilön nimen), valitse merkki jono.

 6. Kirjoita arvo -ruutuun haluamasi tietojen arvo.

 7. Valitse OK.

 8. Napsauta muotoa hiiren kakkos painikkeella uudelleen, osoita tiedot-kohtaa ja valitse tällä kertaa muodon tiedot.

Muodon tiedot -ikkuna avautuu ja näyttää kaikki muotoon määritetyt tiedot. Jos kaikissa muodoissa on tiettyjä tietoja, voit jättää muodon tiedot -ikkunan avoimeksi ja valita muodot, joista haluat nähdä niiden sisältämät tiedot.

Tieto lähteiden yhdistäminen muotoihin

Muoto tietojen lisääminen manuaalisesti voi lisätä kaavioon paljon arvoa, mutta jos tiedot ovat tieto kannassa tai Excel-työkirjassa, voit vetää tiedot kaavioon automaattisesti ja yhdistää tieto rivit tiettyihin muotoihin.

Voit tuoda tiedot ulkoiset tiedot-ikkunaan ohjatulla tietojen valitsin toiminnolla.

Ulkoiset tiedot -ikkunassa näkyvä tieto on tilanne vedos lähde tiedoista tuonti hetkellä. Voit päivittää piirustuksen tiedot vastaamaan lähde tietojen muutoksia valitsemalla tiedot -väli lehdessä Päivitä kaikki .

 1. Valitse Tiedot-välilehden Ulkoiset tiedot -ryhmästä Linkitä tiedot muotoihin.

 2. Valitse ohjatun tietojen valitsimen ensimmäisellä sivulla, millaisia tieto lähteitä käytät, kun käytössäsi on seuraavat tiedot:

  • Microsoft Office Excel-työkirja

  • Microsoft Office Accessia koskeva tieto kanta

  • Microsoft Windows SharePoint Services-lista

  • Microsoft SQL Server -tietokanta

  • Muu OLEDB- tai ODBC-tietolähde

 3. Suorita ohjatun toiminnon jäljellä oleva osa loppuun.

Kun olet valinnut ohjatun tieto yhteyden muodostamisen viimeisellä sivulla Suorita loppuun , näyttöön tulee ulkoiset tiedot-ikkuna, jossa tuodut tiedot näkyvät ruudukossa. Vedä tieto rivi muotoon, jos haluat lisätä tiedot automaattisesti muodon tietoihin. Tai valitse muodot -ikkunassa muoto, johon haluat pitää tiedot, ja vedä sitten tieto rivi ja siirrä se tyhjään kohtaan sivulla. Valittu muoto lisätään sivulle, joka on yhdistetty tietoihin.

Kaavion muotoileminen

Taustan käyttäminen piirroksessa:

 1. Valitse Rakenne-välilehti.

 2. Valitse taustat -ryhmässä taustat.

 3. Valitse haluamasi tausta. Kaavioon lisätään uusi tausta sivu, jonka voi nähdä kaavio alueen alareunassa olevalla sivu väli lehdillä.

Voit lisätä reunan tai otsikon piirrokseen seuraavasti:

 1. Valitse rakenne -väli lehdessä reunat & otsikot.

 2. Napsauta haluamaasi otsikkoa.

  Otsikko ja reunat lisätään tausta sivulle (oletusarvoisesti Vbackground-1 ). Jos haluat muuttaa otsikkoa ja muuta tekstiä, sinun on tehtävä muutokset tausta sivulla. et voi muuttaa otsikkoa muilla sivuilla.

 3. Valitse kaavioalueen alaosan Visio-tausta-1-välilehti.

  Sivuvälilehdet, joiden joukossa on Visio-tausta-sivu

 4. Napsauta otsikkotekstiä. Koko reuna on valittuna, mutta jos aloitat kirjoittamisen, se muuttaa oletus otsikko tekstin.

 5. Kirjoita haluamasi otsikko.

 6. Jos haluat muokata reunan muuta tekstiä, valitse ensin koko reuna, napsauta sitten muutettavaa tekstiä ja ala kirjoittaa.

Yhtenäisen väri mallin ja muiden muotoilu tehosteiden käyttäminen:

 1. Pidä osoitinta rakenne -väli lehden Teemat -ryhmässä eri teemojen päällä. Teeman esikatselu sivulla.

  Jos haluat nähdä muita käytettävissä olevia teemoja, valitse lisää Lisää-painike .

 2. Valitse teema, jota haluat käyttää kaaviossa.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×