Office
Kirjaudu sisään

Visio-visualisointien lisääminen Power BI -raportteihin

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Vision avulla voit luoda havainnollisia kaavioita, esimerkiksi toisiinsa yhteydessä olevia työnkulkuja tai aitoa tilannetta kuvaavia pohjapiirroksia, ja kerätä siten hyödyllistä toimintoihin liittyvää tietoa. Power BI:ssä voit luoda intuitiivisia koontinäyttöjä erilaisista visualisoinneista, esimerkiksi kaavioista ja kartoista, ja siten helpottaa monimutkaisten tietojoukkojen, menestyksen mittareiden ja tavoitteiden ymmärtämistä ja seurantaa. Samalla keräät arvokasta liiketoimintatietoa.

Visio ja Power BI yhdessä tarjoavat mahdollisuuden kuvata ja vertailla tietoja sekä kaaviomuodossa että visuaalisesti yhdessä ja samassa paikassa. Saat tarkan käsityksen kokonaiskuvasta ja lisäksi tärkeää tietoa toiminnoista ja liiketoiminnasta.

Haluatko kokeilla erilaisia malleja? Tutustu näihin Vision Power BI -visualisointimalleihin ja napsauta eri Visio-muotoja tai Power BI -tietokaavioita, jotta näet niiden vuorovaikutuksen.

Visio-visualisointien lisääminen raportteihin Power BI:n verkkoversiossa

Seuraavassa ovat tämän Vision Power BI -visualisointimallin hankkimisen vaiheet ja ohjeet.

Vaihe 1: Tarvittavien ohjelmistojen hankkiminen ja mallitiedostojen lataaminen

Varmista ennen käytön aloittamista, että sinulla on tarvittavat ohjelmistot. Alla olevissa osioissa esiteltyjen vaiheittaisten prosessien opetteluun kannattaa lisäksi käyttää seuraavia mallitiedostoja.

Vaihe 2: Power BI -tietojen mallinnus ja Visio-kaavion luominen

 1. Luo Power BI -tietojoukko ja varmista, että yksi sarakkeista määrittää yksilöllisesti kunkin rivin. Tämän sarakkeen avulla tiedot ja Visio-kaavion muodot yhdistetään toisiinsa.

  Voit lisätä muitakin muototietoina käytettäviä tietosarakkeita. Aiemmin ladatun Lead Management Flow Data.xlsx -tiedoston Tunnus-sarake määrittää kunkin rivin yksilöllisesti. Voit näyttää myös Kohteet-, Todelliset- ja Väli-sarakkeiden arvot muotoihin linkitettyinä tietokuva-kenttinä.

  Excel-mallitiedot
 2. Varmista, että kaaviossa oleviin Power BI -tietoihin linkitettävät Visio-muodot sisältävät yksilöllistä tekstiä tai muototietoa, jota voidaan käyttää Power BI -tietojen ja kaavion muotojen yhdistämisessä toisiinsa.

  Visio-mallikaavio

  Yhdistämismääritysprosessi: laskentataulukon tietojen yhdistäminen kuhunkin muotoon ja sitä vastaaviin muototietoihin

  Voit myös myöhemmin lisätä ja muokata yhdistämismääritystä mukautetun visualisoinnin kautta.

  Vihje: Poista piirtoalustan ylimääräinen tila kaaviosta valitsemalla Rakenne | Koko | Sovita piirustukseen.

Yhdistelmämäärityksen yleiskatsaus

Vaihe 3: Power BI -raportin luominen

 1. Voit luoda Power BI -raportin osoitteessa https://www.powerbi.com/ tai käynnistää Power BI Desktopin napsauttamalla Power BI -ikkunan vasemman alareunan Hae tiedot -painiketta.

 2. Napsauta Hae tiedot -ruudun Tuo tietoja tai yhdistä niihin -osion Tiedostot-kohdassa Nouda.

 3. Valitse tietolähteeksi Lead Management Flow Data.xlsx. Tietolähteet voivat olla paikallisia tiedostoja, OneDriveen tai SharePoint-sivustoihin tallennettuja tiedostoja tai muita Power BI:n tukemia tietolähteitä.

 4. Kun tiedot on tuotu, luo uusi Power BI -raportti napsauttamalla ensin Tietojoukot ja sitten Luo raportti.

Vaihe 4: Mukautetun Visio-visualisoinnin tuominen Power BI -raporttiin

 1. Napsauta Power BI -raportin visualisointiruudussa kolmea pistettä (...) ja valitse sitten valikosta Tuo Kaupasta.

 2. Etsi Visio ja valitse Lisää.

  Uusi mukautettu Visio-visualisointi näkyy kuvakkeena visualisointiruudussa.

  Uusi mukautetun visualisoinnin kuvake

Vaihe 5: Visio-kaavion lisääminen Power BI -raporttiin

 1. Lisää mukautettu Visio-visualisointi raporttipohjaan napsauttamalla visualisointia.

 2. Valitse Kentät-ruudussa Power BI -kenttä, joka yksilöllisesti määrittää Visio-muodot, ja lisää se Tunnus-osioon.

 3. Raportin, kangasta Kirjoita Visio-kaavion Upottaminen URL-osoite .

  Jos et ole varma, mitä URL-osoite, Avaa uusi selaimen välilehti, siirry tiedostokirjastoon, johon Visio-piirustus on tallennettu ja valitsemalla Avaa Vision Onlinessa. Avaa Embed -valintaikkuna, kopioi piirustuksen Upottaminen URL-osoite ja liitä se Power BI-raportti kangasta Enter tiedoston URL-osoite, voit avata Visio-kaavion teksti-ruutuun. Jos käytät Visio Online kaavion muokkaaminen, Avaa Embed -valintaikkuna valitsemalla Tiedosto > Jaa > Upota. Jos katselet Visio Online kaavio, Avaa Embed -valintaikkuna valitsemalla Näytä Lisää komentoja (...) > Upota.

 4. Valitse Yhdistä.

  Visio-kaavio näkyy mukautetussa Visio-visualisoinnissa, ja se on linkitetty Power BI -tietoihin.

 5. Jos haluat tarkastella kaaviota kohdistustilassa, napsauta mukautetussa Visio-visualisoinnissa kolmea pistettä (...) ja valitse sitten valikosta Muokkaa.

  Kohdistustilaan siirtyminen

Vaihe 6: Power BI -tietojen linkittäminen Visio-kaavioon

 1. Laajenna mukautetun Visio-visualisoinnin oikealla puolella oleva yhdistelmämääritysikkuna. Mukautettu Visio-visualisointi lukee kaavion ominaisuudet tai muototiedot ja linkittyy automaattisesti tietoihin yhdistelmämääritettyjen Power BI -tunnusrivien avulla. Voit vaihtaa oletusarvoiset värit mukautusasetusten avulla.

  Muiden tietojen linkitys

  Voit linkittää lisää kaavio-ominaisuuksia napsauttamalla linkittämättömiä Visio-muotoja ja sitten Power BI -riviä.

 2. Jos haluat lisätä kaavioon muita Power BI -sarakkeita väreinä tai arvoina, valitse Power BI -sarakkeet ja sijoita ne mukautetun Visio-visualisoinnin Arvot-osioon.

  Kenttien linkittäminen väreihin
 3. Voit sulkea kohdistustilan napsauttamalla Palaa raporttiin.

Mukautetun Visio-visualisoinnin tulokset

Nyt voit kiinnittää raportin haluamaasi koontinäyttöön ja jakaa sitten koontinäytön työryhmällesi.

Mukautettu Visio-visualisointi tukee kaksisuuntaista interaktiota Power BI -suodatuksessa. Voit zoomata mukautetun Visio-visualisoinnin automaattisesti napsauttamalla Power BI:n visuaalista osaa, esimerkiksi palkkikaavion palkkia.

Power BI:n Julkaise verkkoon -toiminto

Power BI:n Julkaise verkkoon -toiminnon avulla voit helposti upottaa vuorovaikutteisia Power BI -visualisointeja verkkoon, esimerkiksi blogimerkintöihin ja sivustoihin, sähköpostien tai jopa sosiaalisen median kautta. Visio-visualisoinnit tukevat Power BI:n Julkaise verkkoon -toimintoa. Kun haluat tehdä tämän, kopioi Visio-tiedoston anonyymi jaettava URL-osoite siirtymällä OneDrive for Businessiin tai SharePoint Onlineen ja napsauttamalla Jaa Visio-tiedoston kohdalla. URL-merkkijonossa on parametri "/guestaccess.aspx?docid=" & "authkey=". Liitä tämä URL-osoite Kirjoita tiedoston URL-osoite Visio-kaavion avaamista varten -tekstiruutuun Power BI -raporttipohjassa (vaiheessa 5 yllä) ja noudata muita ohjeita.

Visio-visualisointien sivun latausajan parantaminen

Visio-kaavioiden muotojen määrä ja monimutkaisuus (esimerkiksi geometria ja varjostus) vaikuttavat Visio-kaavioiden latausaikaan Power BI:ssä. Voit parantaa sivujen latausaikaan poistamalla kaikki tarpeettomat muodot Visio-kaaviosta. Voit myös määrittää sovellettavien teemojen tilaksi Rakenne-välilehdessä Ei teemaa.

Niiden muotojen lisääminen, jotka vaativat Power BI -tietojen yhdistämismääritystä suurten Visio-tiedostojen #-kerroksiin

Toinen tehokas tapa parantaa sivujen latausnopeutta on lisätä muotoja, jotka on yhdistettävä Power BI -tietojen #-kerrokseen tai mihin tahansa suuren Visio-tiedoston kerrokseen, jonka alussa on #. Jos kaaviossa on #-kerros, vain #-kerroksessa olevia muotoja voidaan yhdistää Power BI -tietoihin. Mitä vähemmän muotoja #-kerroksissa on, sitä nopeampaa sivujen lataaminen on.

Näyttökuva Vision Kerrokset-valintaikkunasta

#-kerrosten käyttämisellä saadaan pari muutakin etua:

 1. Monimutkaisten kaavioiden tuki – Jos kaaviossa on yli 1 000 muotoa, sitä voidaan tukea, jos Power BI -tietoihin yhdistämistä vaativat muodot siirretään #-kerroksiin ja #-kerroksissa olevien muotojen kokonaismäärä on alle 1 000.

 2. Näyttö täydellä tarkkuudella – Jotkin liukuvärit ja viivakuviot eivät näkyisi Visio-visualisoinnissa odotetusti. Jos nämä muodot eivät vaadi yhdistämistä Power BI -tietoihin, ne voidaan jättää pois tai poistaa #-kerroksista. Visio-visualisointi hahmontaa #-kerrosten muotoja lukuun ottamatta kaiken muun PNG-muodossa, jolloin visuaalinen tarkkuus on parempi.

Automaattisen zoomauksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit muuttaa automaattisen zoomauksen asetuksia, joita käytetään muotojen valinnassa tai vuorovaikutuksessa muiden visualisointien kanssa, valitsemalla visualisointiruudun asetusvälilehdessä Automaattinen zoomaus -asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.

Power BI:n visualisointiruutu

Tärkeitä esikatselua koskevia huomioita

 • Power BI:n mukautettu Visio-visualisointi tarvitsee yhteyden työstettävään Visio-kaavioon, joten sinua saatetaan pyytää kirjautumaan sisään. Jos Power BI:n käyttäjän kirjautumistietoja ei voi käyttää kertakirjautumistodentamisen avulla, Power BI -raportin tarkastelua yrittäviä käyttäjiä saatetaan pyytää kirjautumaan sisään mukautetun Visio-visualisoinnin käytön todentamista varten.

 • Jos mukautetun Visio-visualisoinnin käytössä ilmenee edelleen todentamisongelmia Internet Explorerissa, Power BI ja SharePoint saattavat olla eri Internet-suojausvyöhykkeissä. Lisää sekä Power BI -toimialue että SharePoint-toimialue samaan suojausvyöhykkeeseen Internet-asetuksissa ja yritä sitten käyttää mukautettua Visio-visualisointia uudelleen. Lisätietoja on artikkelissa Internet Explorer 11:n suojaus- ja tietosuoja-asetusten muuttaminen.

 • Visio-kaavioihin Vision työpöytäsovelluksista lisätyt tietokuvat poistetaan, jotta Power BI voi korvata ne omilla kuvillaan.

 • Kaavioissa voi olla visuaalisia eroja sen mukaan, näytetäänkö ne Vision työpöytäsovelluksissa vai Power BI:ssä. Näin voi käydä, jos kaaviossa on monimutkaisia tyylejä, teemoja tai täyttökuvioita.

 • Suuria, yli 1 000 muodon kaavioita ei tueta.

 • Jos lisäät uusia muotoja tai jos poistat Power BI -tietoihin yhdistettyjä muotoja eikä raporttia tämän jälkeen hahmonneta kunnolla, yritä lisätä mukautettu Visio-visualisointi uudelleen ja suorita muotojen yhdistelmämääritys uudelleen.

 • Mukautettu Visio-visualisointi ei ole tuettu Power BI-raporttipalvelimessa.

 • Jos määrität arvokentän asetukseksi Älä luo yhteenvetoa, Power BI -visualisoinnin napsauttaminen ei muuta Visio-visualisointia mitenkään.

 • Jos haluat tarkastella mukautettua Visio-visualisointia Power BI:n Windows-sovelluksessa, päivitä laitteeseesi uusin Windows Creators -päivitys.

 • Mukautettu Visio-visualisointi toimii vain yhdessä SharePoint Online -palvelimessa, johon Visio-tiedostot tallennetaan Power BI -mobiilisovelluksissa.

 • Visio-visualisointi vaatii kolmannen osapuolen evästeitä *.sharepoint.com- ja *.powerbi.com-sivustoja varten (tai vastaavia yrityksesi SharePoint- ja Power BI -toimialueita varten), jotta käytettävä selain sallii ne.

Haluatko lisätietoja?

Videot    Mukautettujen Visio-visualisointien ja Power BI:n integraatiota käsiteltiin Microsoft Data Insights Summit -tapahtuman pääpuheessa, ja siitä puhuttiin myös saman tapahtuman Älykäs prosessien mallinnus ja valvonta Vision ja Power BI:n avulla -keskustelussa. Tutustumalla videoihin voit paremmin hahmottaa omaan työhösi sisältyviä mahdollisuuksia.

Esimerkit     Office-blogissa julkaistu ilmoitus Gain complete insights with the Visio visualizations in Power BI Preview (Saavuta kokonaisvaltaisia tietoja Power BI:n Visio-visualisointien esikatseluversiolla) sisältää paljon hyödyllisiä esimerkkejä.

Haluatko antaa palautetta tai kohtasitko ongelman?

Ota yhteyttä! Käy Microsoftin UserVoice-sivulla ja lähetä Vision ja Power BI:n kehittämiseen liittyvät ehdotuksesi. Voit ottaa meihin yhteyttä myös sähköpostitse: tellvisio@microsoft.com.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×