Visio-kaaviostasi helppokäyttöinen toimintarajoitteisille käyttäjille

Visio-kaaviostasi helppokäyttöinen toimintarajoitteisille käyttäjille

Tässä aiheessa saat vaiheittaiset ohjeet, joiden avulla Visio-kaavioistasi tulee helppokäyttöisempiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Vision yleiskatsaus perusvuokaavion avulla.

Sokeat tai näkörajoitteiset henkilöt voivat ymmärtää suunnitelmat, konseptit ja ideat helpommin, jos pidät helppokäyttöisyyden mielessäsi Visio-kaavioita luodessasi.

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten Visio-kaavioiden luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Käytä valmiita Visio-malleja ja mallikaavioita.

Siirtymisjärjestys on ennalta määritetty malleissa ja mallikaavioissa, mikä helpottaa näytönlukuohjelmien käyttöä.

Luo uusi kaavio mallin tai mallikaavion pohjalta

Luo kaaviosi siinä järjestyksessä, jossa haluat näytönlukuohjelman lukevan ne.

Lukija lukee kaavion muodot siinä järjestyksessä, jossa ne on lisätty kaavioon. Kun muodot lisätään järjestyksessä, jossa esimerkiksi vuokaavion on tarkoitus edetä, näytönlukuohjelman käyttäjän on helpompi ymmärtää kaavion kulku.

Lisää muodot kaavioon siinä järjestyksessä, jossa kaavion on tarkoitus edetä. Lukija lukee kaavion muodot siinä järjestyksessä, jossa muodot on lisätty kaavioon. Lisätietoja siitä, miten näytönlukuohjelma lukee kaavioita, on artikkelissa Visio 2016 -kaavioiden lukeminen näytönlukuohjelman avulla.

Voit tarvittaessa muokata lukujärjestystä, jotta se on mahdollisimman looginen. Valitse Näytä > Tehtäväruudut > Siirtyminen. Sen jälkeen voit vetää ja pudottaa muodot haluamaasi järjestykseen Kaavion siirtyminen -luettelossa.

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkiin visuaalisiin elementteihin ja kaikille sivuille.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä sivuilla ja muissa visuaalisissa elementeissä (kuten kuvissa, muodoissa, perusmuodoissa, kaavioissa ja tietokuvissa) on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja.

Lisää vaihtoehtoinen teksti, joka kuvailee kuvaa ja sivua näkörajoitteisille käyttäjille. Pidä teksti lyhyenä, mutta kirjoita se niin, että se kuvailee kuvan tai sivun tärkeintä sisältöä.

Jos käytät kuvaa, jossa näkyy tekstiä, toista kuvassa näkyvä teksti leipätekstissä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen perusmuotoihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen sivuille

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen tietojen visualisointikaavioihin

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Voit välttää tämän käyttämällä tiedon välittämiseen myös muita tapoja, esimerkiksi muotoa tai selitettä. Harkitse esimerkiksi vihreän valintamerkin käyttämistä onnistumisen merkkinä ja punaisen X-merkin käyttämisestä epäonnistumisen merkkinä vihreän ja punaisen sävytyksen sijaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Kaavion tekstin pitäisi olla luettavissa suuren kontrastin tilassa, jotta kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat näkörajoitteisia käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttäminen

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Lukihäiriöinen henkilö tunnistaa tekstin tavalla, jossa kirjainten ja sanojen tunnistaminen on vaikeaa. Hän voi esimerkiksi havaita tekstirivin puristuvan alapuoliselle riville tai vierekkäisten merkkien yhdistyvän.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Käytä tuttuja sans serif -fontteja. Tällaisia ovat esimerkiksi Arial ja Calibri.

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Lisää riittävästi tyhjää tilaa rivien ja kappaleiden väliin.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tällä tavalla sanojen väliin ei tule epätasaisia aukkoja. Ne voisivat aiheuttaa visuaalisen tehosteen, jossa tyhjä tila virtaa koko kappaleen läpi.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Käytä valmiita luettelotyylejä.

Käytä valmiita muotoilutyökaluja, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea kaaviosi helpommin.

Lisäksi henkilö, jolla on lukihäiriö tai muu lukurajoite, voi käyttää luetteloita tiedon rakenteiden jäsentämiseen ja tietojen jakamiseen pieniin osiin niin, että niitä on helpompi käsitellä.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Luo uusi kaavio mallin tai mallikaavion pohjalta

 1. Avaa Visio ja valitse malliluettelosta Mallit tai Mallikaaviot.

  Vision mallisivunäkymä

  Huomautus: Jos sinulla on jo kaavio avattuna ja haluat luoda uuden käyttämällä mallia tai mallikaaviota, valitse Tiedosto > Uusi.

 2. Valitse haluamasi malli. Pyydettäessä valitse käytettävät yksiköt ja valitse sitten Luo.

 3. Lisää tiedot uuteen kaavioon käyttämällä mallin tai mallikaavion elementtejä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen tietojen visualisointikaavioihin

Lisää vaihtoehtoista tekstiä tietojen visualisointikaavion elementteihin ja muotoihin. Tarkat ohjeet tietojen visualisointikaavion luomiseen löytyvät artikkelista Tietojen visualisointikaavion luominen.

 1. Aloita tietojen visualisointikaavion luominen yllä olevan linkin ohjeiden mukaisesti. Voit lisätä vaihtoehtoiset tekstit vaiheessa 2: Excel-työkirjan luominen

 2. Valitse ennalta määritetystä Excel-taulukosta Prosessikartta-välilehdeltä ensimmäinen solu, joka on Vaihtoehtoinen kuvaus -sarakkeen otsikon alla, ja kirjoita vaihtoehtoinen teksti. Toista kaikille kaavion elementeille ja muodoille.

  Näyttökuva tietojen visualisointikaavion luomisesta Excelissä
 3. Jatka kaavion luomista yllä olevan linkin ohjeiden mukaisesti.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, muotoihin, tietokuviin, kaavioihin ja kuvituskuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napsauta piirustuksessa olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muotoile muotoa.

 2. Valitse Muotoile muotoa -ruudusta Koko-ominaisuudet-painike (Koko ja ominaisuudet).

 3. Kirjoita Vaihtoehtoinen teksti -ruutuun perusmuodolle otsikko ja kuvaus.

 4. Kirjoita kenttiin otsikko ja kuvaus. Kirjoita lyhyesti ja aloita tärkeimmistä tiedoista. Pyri välittämään kuvan sisältö ja merkitys. Kun olet valmis, valitse OK.

  Vihje: Täytä sekä Otsikko- että Kuvaus-kenttä, koska tietojen lukutapa voi vaihdella eri näytönlukuohjelmissa.

  Muotoile muotoa -valintaikkuna Visiossa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen perusmuotoihin

Jos olet luonut mukautetun kaavaimen, voit lisätä vaihtoehtoisia tekstejä kaavaimesi perusmuotoihin, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea muodon kuvauksen.

 1. Napsauta perusmuotoa hiiren kakkospainikkeella uudessa kaavaimessa.

 2. Valitse pikavalikosta Muokkaa perustyyliä > Muokkaa perusmuotoa.

 3. Napsauta perusmuotoa hiiren kakkospainikkeella muokkausikkunassa ja valitse Muotoile muotoa.

 4. Valitse Muotoile muotoa -ruudusta Koko-ominaisuudet-painike (Koko ja ominaisuudet).

 5. Kirjoita Vaihtoehtoinen teksti -ruutuun perusmuodolle otsikko ja kuvaus.

  Perusmuodon vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna Visiossa.
 6. Sulje muokkausikkuna, ja valitse Päivitä <perusmuodon nimi> -valintaikkunasta Kyllä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen sivuille

Lisää vaihtoehtoisia tekstejä sivuille, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea sivun kuvauksen.

 1. Paina sivulla näppäinyhdistelmää Vaihto+F5. Sivun asetukset -valintaikkuna avautuu.

 2. Valitse valintaikkunasta Vaihtoehtoinen teksti -välilehti.

 3. Kirjoita sivulle otsikko ja kuvaus. Valitse sitten OK.

  Sivun vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna Visiossa.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät Visio-kaavioiden hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Lisää hyperlinkkiin kuvaus, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse osa, johon haluat lisätä hyperlinkin, ja paina näppäinyhdistelmää Ctrl+K.

 2. Kirjoita Hyperlinkit-valintaikkunassa Osoite-kenttään hyperlinkin URL-osoite. Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Vihje: Voit kopioida ja liittää osoitteen tai käyttää Selaa...-painiketta Visiossa kohdesivun tai -tiedoston etsimiseen.

 3. Kirjoita Kuvaus-kenttään hyperlinkin kuvaus.

  Hyperlinkkien valintaikkuna kuvauksen lisäämiseksi linkkiin Visiossa.
 4. Valitse OK.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Voit valita esimerkiksi Aloitus-valikosta suuremman fonttikoon ja sans serif -tyyppisen fontin. Voit käyttää myös muita muotoiluasetuksia, kuten lihavointia sisällön korostamiseen.

  Fontin tyyppi -painike Visiossa.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttäminen

Käyttämällä oletusarvoista fontin väriä varmistat, että teksti näkyy hyvin suuren kontrastin tilassa.

 1. Valitse teksti.

 2. Laajenna Aloitus-valikossa Fontin väri -valikko ja valitse Käytä oletusta.

  Fontin väri -valikko Visiossa.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin kaavion kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Luettelomerkit-painike (Luettelomerkit).

 3. Jos haluat muokata luettelomerkkien tyyliä, laajenna Kappale-ryhmä ja valitse sitten Luettelomerkit-välilehti.

 4. Valitse haluamasi luettelomerkkityyli, ja valitse sitten OK.

  Luettelomerkit-välilehti ja erilaisia luettelotyylejä Visiossa.
 5. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Vihje: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Voit parantaa luettavuutta lisäämällä tai vähentämällä virkkeiden ja kappaleiden välistä tyhjää tilaa.

 1. Valitse muokattava tekstiosa.

 2. Laajenna Aloitusvalikossa Kappale-ryhmä.

 3. Kirjoita käytettävät arvot Kappale-välilehden Välistys-kohtaan.

  Kappaleväli-valintaikkuna Visiossa.

Kaavion tarkistaminen Helppokäyttöisyyden tarkistuksella

Valmiilla Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla voit tarkistaa helposti, onko kaavio helppokäyttöinen.

 1. Siirry Visiossa Tarkista-välilehteen.

 2. Valitse Tarkista helppokäyttöisyys.

  Helppokäyttöisyyden tarkistus -painike Visiossa.
 3. Käy läpi virheet ja varoitukset Helppokäyttöisyyden tarkistus -ruudussa. Valitse raportoitu kohta, jos haluat lisätietoja kyseisestä helppokäyttöisyysongelmasta ja ohjeet sen korjaamiseen.

  Helppokäyttöisyyden tarkistus -ruutu Visiossa.
 4. Korjaa kaaviossa olevat ongelmat.

Kaavion muuntaminen helppokäyttöiseksi PDF-tiedostoksi

Kun olet korjannut kaikki kaavion helppokäyttöisyysongelmat, voit muuntaa sen PDF-muotoon.

 1. Valitse Visiossa Tiedosto.

 2. Valitse Vie.

 3. Valitse Luo PDF/XPS.

  Vie PDF-muotoon -vaihtoehto Vision Tiedosto-välilehdessä.
 4. Valitse tiedostosijainti ja anna tiedostolle nimi. Valitse sitten Julkaise.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×