Visio 2010:n uudet ominaisuudet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tämä artikkeli sisältää lyhyen katsauksen ominaisuuksista, jotka ovat käytettävissä Visio 2010:n teknisessä ennakkokatsauksessa. Jotkin ominaisuudet eivät ole vielä valmiita, ja ne saattavat muuttua.

Jos olet tottunut käyttämään Visio 2007:ää, huomaat Microsoft Visio 2010:ssä useita uusia ominaisuuksia. Myös monet tutut toiminnot ovat päivittyneet. Tämä artikkeli kuvaa tärkeimmät parannukset ja muutokset, jotta siirtyminen Visio 2010:n käyttäjäksi olisi helppoa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

On helpompi luoda kaavioita

Kaavioiden luominen on entistä helpompaa

Officen sujuva käyttöliittymä ja Valintanauha

Visio 2010:ssä on nyt Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä, mukaan lukien Valintanauha. Valintanauha näyttää useimmin käytetyt komennot, joten ne eivät ole piilotettuna valikoissa tai työkaluriveissä. Myös kokonaan uudet komennot on nyt helpompi löytää.

Vision Valintanauha

Komennot on ryhmitelty välilehtiin niiden käyttötavan mukaan. Aloitus-välilehti sisältää suuren osan useimmin käytetyistä komennoista. Muissa välilehdissä on erityistarkoituksiin käytettäviä komentoja. Jos haluat esimerkiksi määrittää kaavion rakenteen ja muotoilun, siirry Rakenne-välilehteen, jossa voit valita teemoja, sivun asetuksia, taustoja, reunoja, otsikoita ja muita kaavion ominaisuuksia.

Rakenne-välilehti

Uuden kaavion aloittaminen

Kun käynnistät Vision, Uusi-ikkuna avautuu Microsoft Officen sujuvan käyttöliittymän uudessa osassa. Uusi-ikkunassa on kaavion aloittamisessa käytettävät mallit.

Aloita uusi kaavio

Moni Tiedosto-valikossa ollut komento on nyt tässä alueessa. Kun valitset mallin ja aloitat uuden kaavion, alue sulkeutuu ja piirustusikkuna avautuu. Saat alueen uudelleen näkyviin tiedoston tallentamista, tulostamista, julkaisua, asetusten määrittämistä ja muita vastaavia toimintoja varten napsauttamalla Microsoft-taustapainiketta.

Microsoft-taustapainike

Muodot-ikkunan ja pikamuotojen päivittäminen

Muodot-ikkuna näyttää kaikki tiedostossa avoinna olevat kaavaimet. Ikkunan yläosassa näkyy kunkin avoinna olevan kaavaimen otsikkorivi. Näet kaavaimen muodot napsauttamalla otsikkoriviä.

Muodot-ikkuna

Kussakin kaavaimessa on uusi Pikamuodot-alue, joka on erotettu muista muodoista ohuella viivalla ja johon voit laittaa eniten käyttämäsi muodot. Jos haluat lisätä siihen muotoja tai poistaa niitä, voit tehdä sen vetämällä muodon Pikamuodot-alueeseen tai pois siitä. Voit myös järjestää kaavaimen kaikki muodot haluamaasi järjestykseen vetämällä ja pudottamalla muodot haluamaasi paikkaan.

Jos avoinna on useita kaavaimia, ja tarvitset kustakin vain muutaman muodon, voit napsauttaa Pikamuodot-välilehteä, joka näyttää kaikkien avoimien kaavainten pikamuodot samanaikaisesti.

Pikamuodot-kaavain

Uusien muotojen etsiminen

Lisää muotoja -valikko on nyt Muodot-ikkunassa, joten sinun ei tarvitse poistua Muodot-ikkunasta avataksesi uuden kaavaimen.

Selaa lisää muotoja Muodot-ikkunassa

Oletusasetuksena on, että Etsi-ruutu on piilotettuna, jotta muodoille ja kaavaimille on lisää tilaa. Voit avata Etsi-ruudun valitsemalla Lisää muotoja ja valitsemalla sitten Hae muotoja. Hae muotoja -toiminto käyttää Windows Search -hakutoimintoa muotojen etsimiseen tietokoneesta, joten Windows Search -toiminnon on oltava käytössä ennen kuin muotoja voi hakea. Voit etsiä muotoja verkosta valitsemalla Etsi muotoja Internetistä.

Hae muotoja

Reaaliaikainen esikatselu

Reaaliaikainen esikatselu näyttää muotoiluvalintojen, kuten fonttien ja teemojen vaikutuksen tiedostossa. Tällöin voit helpommin päättää, mitä muotoiluja haluat käyttää. Osoittamasi tyyli otetaan väliaikaisesti käyttöön tiedostossa, joten voit nopeasti kokeilla useita vaihtoehtoja.

Reaaliaikainen esikatselu valikoimassa olevasta teemasta.

Automaattinen koko

Automaattinen koko -toiminto korvaa Visio-piirtopinnalla näkyvän tulostuspaperin kokoisen sivun laajennettavissa olevalla sivulla, joka on kätevä luotaessa suuria kaavioita. Kun Automaattinen koko -toiminto on käytössä, ja pudotat jonkin muodon nykyisen sivun ulkopuolelle, sivu laajenee vastaavasti. Tulostimen paperiarkkien koko näkyy katkoviivoin merkittynä.

Sivu kasvaa automaattisesti, kun pudotat muodon.

Automaattisen säädön käyttäminen muotoja lisättäessä ja poistettaessa

Jos olet jo luonut kaavion, mutta haluat lisätä ja poistaa muotoja, Visio yhdistää ja asemoi muodot automaattisesti. Lisää muoto kaavioon pudottamalla se yhdistimen päälle.

Pudota muoto yhdistimen päälle.

Ympäröivät muodot siirtyvät automaattisesti tehden tilaa uudelle muodolle, ja sarjaan lisätään uusi yhdistin.

Pudota muoto yhdistimen päälle, jolloin yhdistin jakautuu ja sisällyttää muodon automaattisesti.

Kun poistat sarjaan liittyvän muodon, esimerkiksi edellä olevan keskimmäisen muodon, kahdesta yhdistimestä tulee yksi yhdistin, joka liittää jäljelle jäävät muodot toisiinsa. Tässä tapauksessa muodot eivät kuitenkaan siirry jäljelle jäävään tilaan, koska se ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. Jos haluat säätää välistystä, valitse muodot ja napsauta Automaattinen tasaus ja välistys.

Muodon poistaminen saa yhdistimen säilymään yhtenäisenä.

Automaattinen tasaus ja välistys

Voit tehdä muotoihin tasaus- ja välistyssäätöjä Automaattinen tasaus ja välistys -painikkeella. Voit muokata kaikkia kaavion muotoja samaan aikaan tai voit valita muokattava muodot.

  • Voit säätää tasausta ja välistystä valitsemalla Aloitus-välilehdestä Automaattinen tasaus ja välistys.

  • Jos haluat säätää tasausta, välistystä ja suuntaa erikseen, valitse Aloitus-välilehdestä Sijainti ja valitse sitten haluamasi komento.

Automaattinen tasaus ja välistys -painike

Automaattisen yhdistämisen parannetut ominaisuudet

Automaattinen yhdistäminen helpottaa muotojen yhdistämistä:

  • Kun pidät osoitinta automaattisen yhdistämisen sinisen nuolen yllä, näkyviin tulee pikavalikoima, jossa on enintään neljä muotoa valittuna olevan kaavaimen pikavalikoimasta.

  • Jos muodot ovat jo sivulla, voit vetää yhdistimen jonkin muodon sinisestä automaattisen yhdistämisen nuolesta ja pudottaa sen toiseen muotoon. Kun yhdistät muodot tällä tavalla, sinun ei tarvitse käyttää yhdistämistyökalua.

Kun osoitat pikavalikoiman muotoa, näet siitä reaaliaikaisen esikatselun sivulla. Kun napsautat muotoa, se tulee sivulle, ja yhdistyy automaattisesti muihin muotoihin.

Visio AutoConnect -nuolet ja -työkalurivi

Kaavioiden rakenteen selventäminen

Säilöt

Säilö on muoto, joka ympäröi sivun muut muodot. Säilöt auttavat hahmottamaan muotojoukkoja, joista muodostuu jokin looginen kokonaisuus.

Hanki säilö ryhmiin liittyvien muotojen valikoimasta.

Säilöt hallitsevat niihin kuuluvien muotojen sijaintia, koska muodot siirtyvät, kopioituvat ja poistuvat säilön mukana. Voit suojata muodot lukitsemalla säilön sisällön, jolloin muotoja ei voi poistaa tai lisätä.

Säilöjen jäsenryhmä

Säilöt voivat laajentua ja pienentyä automaattisesti, kun niihin lisätään muotoja tai niistä poistetaan muotoja.

Säilöjen automaattinen koon muuttaminen

Jotkin säilöt hallitsevat muotojoukkoja

Jotkin säilöt auttavat hallitsemaan toisiinsa yhdistämättömiä, tietyssä järjestyksessä olevia muotoja. Säilöt helpottavat luettelon muotojen lisäämistä, poistamista ja uudelleenjärjestämistä. Esimerkkejä tällaisista muodoista ovat mustavalkoisen käyräkaavion Puuohjausobjekti-muoto ja vuokaavioiden ja toimintojen välisten vuokaavioiden Kaista-muodot. Voit lisätä tällaiseen säilöön sen oletusmuodon napsauttamalla sinistä lisäysnuolta, joka tulee näkyviin, kun pidät osoitinta säilön kulman päällä.

Luettelon muodon lisäysnuoli

Kuvatekstit

Käyttämällä kuvatekstejä voit selittää tai kuvata kaaviossa olevia muotoja. Kuvatekstit liittyvät yleensä johonkin tiettyyn muotoon, ja ne siirtyvät muodon mukana, kun muotoa säädetään manuaalisesti tai automaattisesti.

Lisää kuvatekstejä Kuvateksti-valikoimasta.

Tietokuvien selitteet

Selitteet kertovat, mitä tietokuvia käyttävien kaavioiden kuvakkeet ja värit tarkoittavat. Selitteitä sisältävä kaavio on helppo ymmärtää, vaikka jokaisen tietokuvan vieressä ei olisikaan tekstiotsikkoa.

Lisää selite -painike

Kun napsautat Lisää selite -painiketta, Visio luo selitteen automaattisesti sivulla oleviin tietokuviin perustuen.

Tietoselite, jossa näkyvät tietokuvan kuvakkeet

Parannettu ruudukko, tasaus ja kohdistus

Uudet apuviivat näyttävät, milloin muodot on tasattu ja välistetty tasaisesti. Tasaukseen perustuvat kohdistuspisteet auttavat sijoittamaan muodon oikeaan paikkaan.

Kohdistus- ja välistysapuviivat

Kopioitujen muotojen liittämisen parannettu hallinta

Visio 2010:ssä on kaksi tapaa liittää muotoja haluamaasi paikkaan:

  • Muodon liittäminen samaan paikkaan kuin alkuperäisellä sivulla.

  • Muodon liittäminen osoittimen kohtaan napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella.

Muodon liittäminen samaan paikkaan kuin alkuperäisellä sivulla

Leikepöytä-ryhmän Liitä-painike

Kun kopioit yhden tai useita muotoja joltakin sivulta ja liität ne toiselle sivulle Liitä-painikkeella tai painamalla CTRL+V, muodot tulevat uudelle sivulle samaan paikkaan, kuin missä ne olivat alkuperäisellä sivulle.

Muodon liittäminen osoittimen kohtaan napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella

Jos haluat määrittää tarkasti, mihin liitettävä muoto sijoitetaan, napsauta haluamaasi sijaintia sivua hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Liitä. Muoto liitetään sivulle siten, että muodon keskipiste on napsauttamassasi paikassa.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa, johon haluat liittää kopioidun muodon.

Parannettu sivun välilehtien toiminnallisuus

Käytettävissä on nyt uusi Lisää sivu -välilehti,joka lisää uuden sivun yhdellä napsautuksella.

Lisää sivu -välilehti tiedoston alareunassa.

Sivun välilehden pikavalikosta voit myös avata Sivun asetukset -toiminnon.

Valikko, joka tulee näkyviin napsautettaessa sivun välilehteä hiiren kakkospainikkeella.

Näkymän muuttaminen tilarivin siirtymistyökaluilla

Tilarivissä on työkaluja kaavioissa ja tiedostoissa siirtymistä varten. Työkaluina ovat Koko näyttö, Zoomaustaso (prosentteina määritettävä), Zoomaa-liukusäädin, Sovita sivu nykyiseen ikkunaan -painike, Panoroi ja zoomaa -toiminnon painike ja Vaihda ikkunaa -painike.

Siirry kaaviossa tilarivin painikkeilla

Visio Services -palvelut

Visio Services -palvelut kytkevät kaavion SharePoint-WWW-osiin. Tällaiset kaaviot ovat tarkkoja ja vuorovaikutteisia, ja ne voidaan jakaa yhden tai usean käyttäjän kesken, vaikka heillä ei olisi Visiota tietokoneessaan. Käyttäjät voivat zoomata ja panoroida kaaviota sekä seurata muodoissa olevia hyperlinkkejä.

Voit julkaista kaavion Visio 2010:stä suoraan SharePointiin. Luo kaavio Visiossa, julkaise se palvelimeen Visiolla ja katsele kaaviota selaimessa.

Kaaviot voidaan myös linkittää tietoihin, ja ne voidaan päivittää automaattisesti tai manuaalisesti.

Visio Services -palveluilla voit näyttää vuorovaikutteisia kaavioita SharePointissa

Prosessinhallinta

Kaaviotoimintojen parannusten lisäksi Visiossa on uusia työkaluja monimutkaisten prosessikaavioiden mallintamiseen, vahvistamiseen ja uudelleenkäyttöön.

Prosessikaavioilla voidaan visualisoida vaiheittaisia prosesseja. Prosessikaaviot luodaan yleensä vuokaavioina, joissa on prosessin vaiheita edustavia muotoja. Muodot on kytketty toisiinsa nuolilla, jotka näyttävät suunnan seuraavaan vaiheeseen.

Prosessikaavioiden vahvistaminen

Voit nyt analysoida prosessikaavioita automaattisesti ja varmistaa, että ne on rakennettu oikein ja että ne vastaavat tiedostolle määritettyä liiketoimintalogiikkaa.

Tarkista kaavio -painike

Vahvistusvirheet tulevat näkyviin odottamaan ratkaisua Seurantakohteet-ikkunaan.

Seurantakohteet-ikkuna

Visiossa on sääntöjoukko kutakin prosessikaavion lajia varten.

Tarkistettavat säännöt -luettelo

Aliprosessit

Aliprosessikaavioiden avulla voit jakaa monimutkaiset prosessikaaviot helpommin hallittaviin osiin. Voit valita sarjan muotoja:

Valitse aliprosessin muodot

Napsauta Luo valinnasta:

Luo aliprosessi valinnasta -painike

Visio siirtää valitut muodot uudelle sivulle ja korvaa ne Aliprosessi-muodolla, joka on automaattisesti linkittynyt uuteen sivuun.

Aliprosessi-muoto edustaa aliprosessia, jonka kaavio on toisella sivulla.

Jos et ole vielä piirtänyt aliprosessia, napsauta Luo uusi, jolloin sivulle tulee Aliprosessi-muoto kaavioon tulee uusi muotoon linkitetty sivu. Jos aliprosessi on jo piirretty toiselle sivulle tai toiseen tiedostoon, voit pudottaa nykyiselle sivulle Aliprosessi-muodon, napsauttaa Linkitä aiemmin luotuun ja siirtyä aliprosessin sivulle.

SharePoint -työnkulut

Visiossa on malli ja muotoja SharePoint Designeriin tuotavia työnkulkuja varten. Voit myös avata SharePoint Designerissa luotuja työnkulkutiedostoja Visiossa, jolloin Visio luo työnkulusta kaavion, jota voi katsella ja muokata. Visiossa ja SharePoint Designerissa voi käyttää samaa tiedostoa, eikä siitä katoa tietoja tai toimintoja.

SharePoint-työnkulkumalli

SharePoint-prosessisäilö

Prosessisäilö on sivustomalli, joka toimitetaan SharePointin mukana. Se on paikka, jossa voit jakaa prosessikaavioita ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä. Säilössä on myös sisäinen käyttöoikeuksien ja versioiden hallinta – käyttäjät voivat katsella prosessikaaviota samanaikaisesti ja muokata sitä, mutta alkuperäinen tiedosto ei vioitu.

Prosessisäilö SharePointissa

Uudet ja päivitetyt kaaviotyypit ja niiden yhteensopivuus

Parannettu kaistojen hallinta toimintojen välisissä vuokaavioissa

Toimintojen väliset vuokaaviot käyttävät uutta säilö- ja luettelo-toiminnallisuutta, joka parantaa kaistojen hallintaa ja tukee vaiheita sekä ympäröiviä muotoja.

Toimintojen välinen vuokaaviomalli

BPMN (Business Process Modeling Notation) -kaaviot

Voit luoda BPMN 1.2 -standardin mukaisia vuokaavioita ja etsiä niistä mahdollisia virheitä uudella vahvistustyökalulla ennen kaavion viimeistelyä.

BPMN-kaaviomalli

Six Sigma -kaaviot

Voit luoda Six Sigma -vuokaavioita tai Laatutalo-kaavioita.

Six Sigma -kaaviomalli

Lankamallikaaviot

Lankamallikaavioissa on keskitasoisen tarkkuuden käyttöliittymämuotoja ohjelmistosovellusten prototyyppien tekemistä ja suunnittelua varten.

Lankamallikaavio-malli

SharePoint-työnkulkukaaviot

Jos luot työnkulkukaavion Visiossa käyttäen SharePoint-mallia ja muotoja, voit viedä SharePoint Designerin toteuttamista varten.

SharePoint-työnkulkumalli

Päivitetty AutoCAD-yhteensopivuus

Voit tuoda, tallentaa ja käsitellä AutoCAD 2008:n CAD-tiedostoja.

Lisää CAD-piirros -painike

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×