Virhe- tai ylös/alas-palkkien lisääminen kaavioon

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Virhepalkit ilmaisevat mahdollisten virheiden suuruuden graafisesti suhteessa jokaiseen arvosarjan arvopisteeseen tai merkintään. Voit esimerkiksi näyttää tieteellisen kokeen tulosten 5 prosentin mahdolliset negatiiviset tai positiiviset virheiden suuruudet. Voit lisätä virhepalkkeja arvosarjoihin kaksiulotteisissa alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi- piste- tai kuplakaavioissa. Voit näyttää virhepalkit piste- ja kuplakaavioissa x-arvoille, y-arvoille tai molemmille.

Virhepalkit kaaviossa

Tee jokin seuraavista:

Virheiden ilmaiseminen prosenttina, keskihajontana tai keskivirheenä

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit.

  Jos kyseessä on esimerkiksi viivakaavio, osoita jotakin kaavion viivaa, minkä jälkeen jokainen kyseisen arvosarjan merkintä näkyy valittuna.

 2. Valitse n Kaavion rakennenäkymä-välilehdessä Lisää kaavion osa.

  Valitse Kaavion rakenne -välilehdessä Lisää kaavion osa

 3. Osoita Virhepalkitja tee sitten jompikumpi seuraavista:

Valitse

Toiminto

Keskivirhe

Määritä keskivirhe käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskivirheen kaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä

Prosentti

Määritä arvosarjan kunkin arvopisteen arvon prosenttiosuus.

Keskihajonta

Määritä keskihajonnan kerrannainen käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskihajontakaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä
M = aritmeettinen keskiarvo

Virheiden ilmaiseminen mukautettuina arvoina

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit.

 2. Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Lisää kaavion osaja valitse sitten Lisää virhepalkin asetukset.

 3. Muotoile virhepalkit -ruudussa Valitse Virheen suuruus- Virhe palkin asetukset -välilehden Mukautettuja valitse sitten Määritä arvo.

 4. Valitse Virheen suuruus -kohdassa Mukautettu ja valitse sitten Määritä arvo.

  PowerPointin Muotoile virhepalkit-ruutu ja virheen suuruus valittu mukautettu

 5. Kirjoita Positiivinen virhearvo- ja Negatiivinen virhearvo -ruutuihin kullekin arvopisteelle haluamasi arvot erotettuna pilkulla (esimerkiksi 0,4, 0,3, 0,8). Valitse sitten OK.

  Huomautus: Voit määrittää virhearvot myös saman Excel-työkirjan solualueena. Jos haluat valita solualueen, tyhjennä Mukautetut virhepalkit -valintaikkunan Positiivinen virhearvo- tai Negatiivinen virhearvo -ruudun sisältö ja valitse sitten käytettävä solualue.

Ylös/alas-palkkien lisääminen

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä ylös/alas-palkkien lisääminen.

 2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Lisää kaavion osaja valitse Ylös/alas-palkkienylös/alas-palkkien.

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kaavion luominen

Kaavion muuttaminen

Muuta kaaviolaji

Käyttämäsi Office-ohjelma:

Word

PowerPoint

Excel

Word

Virhepalkit kaaviossa

Tee jokin seuraavista:

Virheiden ilmaiseminen prosenttina, keskihajontana tai keskivirheenä

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

  Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 3. Valitse Analyysi-kohdassa Virhepalkit.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

Valitse

Toiminto

Vakiovirheen sisältävät virhepalkit

Määritä keskivirhe käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskivirheen kaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä

Prosenttiarvoon perustuvat virhepalkit

Määritä arvosarjan kunkin arvopisteen arvon prosenttiosuus.

Keskihajontaan perustuvat virhepalkit

Määritä keskihajonnan kerrannainen käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskihajontakaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä
M = aritmeettinen keskiarvo

Virheiden ilmaiseminen mukautettuina arvoina

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

   Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 3. Valitse Analyysi-kohdassa Virhepalkit ja valitse sitten Virhepalkin asetukset.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Jos näkyviin tulee Virhepalkkien lisääminen -valintaruutu, valitse sarja, johon haluat lisätä virhepalkit.

 4. Valitse siirtymisruudussa Virhepalkit.

 5. Valitse Virheen suuruus -kohdassa Mukautettu ja valitse sitten Määritä arvo.

 6. Siirry Exceliin.

  Kun siirryt Exceliin, Mukautetut virhepalkit -valintaikkuna tulee näkyviin.

 7. Kirjoita Positiivinen virhearvo- ja Negatiivinen virhearvo -ruutuihin kullekin arvopisteelle haluamasi arvot erotettuna pilkulla (esimerkiksi 0,4, 0,3, 0,8). Valitse sitten OK.

  Huomautus: Voit määrittää virhearvot myös saman Excel-työkirjan solualueena. Jos haluat valita solualueen, tyhjennä Mukautetut virhepalkit -valintaikkunan Positiivinen virhearvo- tai Negatiivinen virhearvo -ruudun sisältö ja valitse sitten käytettävä solualue.

 8. Siirry Wordiin.

 9. Valitse Muotoile virhepalkit -valintaikkunassa OK.

Ylös/alas-palkkien lisääminen

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä ylös/alas-palkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. 

  Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 3. Valitse Analyysi-kohdassa Ylös/alas-palkit ja osoita sitten haluamaasi ylös/alas-palkkia.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Kaikki vaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä, koska ne määräytyvät kaavion tyypin mukaan.

PowerPoint

Virhepalkit kaaviossa

Tee jokin seuraavista:

Virheiden ilmaiseminen prosenttina, keskihajontana tai keskivirheenä

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. 

  Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 2. Valitse Analyysi-kohdassa Virhepalkit.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

Valitse

Toiminto

Vakiovirheen sisältävät virhepalkit

Määritä keskivirhe käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskivirheen kaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä

Prosenttiarvoon perustuvat virhepalkit

Määritä arvosarjan kunkin arvopisteen arvon prosenttiosuus.

Keskihajontaan perustuvat virhepalkit

Määritä keskihajonnan kerrannainen käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskihajontakaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä
M = aritmeettinen keskiarvo

Virheiden ilmaiseminen mukautettuina arvoina

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

   Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 2. Valitse Analyysi-kohdassa Virhepalkit ja valitse sitten Virhepalkin asetukset.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Jos näkyviin tulee Virhepalkkien lisääminen -valintaruutu, valitse sarja, johon haluat lisätä virhepalkit.

 3. Valitse siirtymisruudussa Virhepalkit.

 4. Valitse Virheen suuruus -kohdassa Mukautettu ja valitse sitten Määritä arvo.

 5. Siirry Exceliin.

  Kun siirryt Exceliin, Mukautetut virhepalkit -valintaikkuna tulee näkyviin.

 6. Kirjoita Positiivinen virhearvo- ja Negatiivinen virhearvo -ruutuihin kullekin arvopisteelle haluamasi arvot erotettuna pilkulla (esimerkiksi 0,4, 0,3, 0,8). Valitse sitten OK.

  Huomautus: Voit määrittää virhearvot myös saman Excel-työkirjan solualueena. Jos haluat valita solualueen, tyhjennä Mukautetut virhepalkit -valintaikkunan Positiivinen virhearvo- tai Negatiivinen virhearvo -ruudun sisältö ja valitse sitten käytettävä solualue.

 7. Siirry PowerPointiin.

 8. Valitse Muotoile virhepalkit -valintaikkunassa OK.

Ylös/alas-palkkien lisääminen

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä ylös/alas-palkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. 

  Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 2. Valitse Analyysi-kohdassa Ylös/alas-palkit ja osoita sitten haluamaasi ylös/alas-palkkia.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Kaikki vaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä, koska ne määräytyvät kaavion tyypin mukaan.

Excel

Virhepalkit kaaviossa

Tee jokin seuraavista:

Virheiden ilmaiseminen prosenttina, keskihajontana tai keskivirheenä

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. 

  Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 2. Valitse Analyysi-kohdassa Virhepalkit.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

Valitse

Toiminto

Vakiovirheen sisältävät virhepalkit

Määritä keskivirhe käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskivirheen kaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä

Prosenttiarvoon perustuvat virhepalkit

Määritä arvosarjan kunkin arvopisteen arvon prosenttiosuus.

Keskihajontaan perustuvat virhepalkit

Määritä keskihajonnan kerrannainen käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskihajontakaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä
M = aritmeettinen keskiarvo

Virheiden ilmaiseminen mukautettuina arvoina

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

   Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 2. Valitse Analyysi-kohdassa Virhepalkit ja valitse sitten Virhepalkin asetukset.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Jos näkyviin tulee Virhepalkkien lisääminen -valintaruutu, valitse sarja, johon haluat lisätä virhepalkit.

 3. Valitse siirtymisruudussa Virhepalkit.

 4. Valitse Virheen suuruus -kohdassa Mukautettu ja valitse sitten Määritä arvo.

 5. Kirjoita Positiivinen virhearvo- ja Negatiivinen virhearvo -ruutuihin kullekin arvopisteelle haluamasi arvot erotettuna pilkulla (esimerkiksi 0,4, 0,3, 0,8). Valitse sitten OK.

  Huomautus: Voit määrittää virhearvot myös saman Excel-työkirjan solualueena. Jos haluat valita solualueen, tyhjennä Mukautetut virhepalkit -valintaikkunan Positiivinen virhearvo- tai Negatiivinen virhearvo -ruudun sisältö ja valitse sitten käytettävä solualue.

 6. Valitse Muotoile virhepalkit -valintaikkunassa OK.

Ylös/alas-palkkien lisääminen

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä ylös/alas-palkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. 

  Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 2. Valitse Analyysi-kohdassa Ylös/alas-palkit ja osoita sitten haluamaasi ylös/alas-palkkia.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kaavion luominen

Kaavion tietojen muokkaaminen

Kaavion muuttaminen

Virhearvojen ja -osoittimien piilottaminen

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×