Vioittuneen työkirjan korjaaminen

Vioittuneen työkirjan korjaaminen

Excel for Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Kun avaat työkirjan, joka on vioittunut, Excel käynnistää automaattisesti tiedostojen palautustilan ja yrittää samalla sekä avata että korjata työkirjan.

Excel ei voi käynnistää tiedostojen palautustilaa aina automaattisesti. Jos et voi avata työkirjaa, koska se on vioittunut, voit yrittää korjata työkirjan manuaalisesti.

Voit kokeilla myös muita tapoja palauttaa työkirjan tietoja, kun työkirjan korjaaminen ei onnistu. Voit välttää ongelmat tallentamalla työkirjan usein ja luomalla aina tallennuksen yhteydessä varmuuskopion. Voit myös määrittää Excelin luomaan palautustiedoston säännöllisin väliajoin. Tällä tavalla saat käyttöösi toimivan version työkirjasta, jos poistat alkuperäisen vahingossa tai se vioittuu.

Vioittuneen työkirjan korjaaminen manuaalisesti

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Avaa.

 2. Valitse Excel 2013 tai Excel 2016 sijainti, jossa laskenta taulukko sijaitsee, ja valitse sitten Selaa.

 3. Valitse Avaa-valintaikkunassa vioittunut työkirja, jonka haluat avata.

 4. Napsauta Avaa-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Avaa ja korjaa.

 5. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat palauttaa mahdollisimman paljon työkirjan tietoja, valitse Korjaa.

  • Jos haluat hakea työkirjan arvot ja kaavat, kun työkirjan korjaaminen ei onnistu, valitse Poimi tiedot.

Vioittuneen työkirjan tietojen palauttaminen

Seuraavilla tavoilla avulla voit ehkä palauttaa tiedot, jotka saatat muussa tapauksessa menettää. Jos jokin tapa ei onnistu, kokeile seuraavaa. Voit myös yrittää palauttaa työkirjan tiedot jonkin muun ohjelmistovalmistajan ratkaisun avulla, jos tietojen palauttaminen millään tässä annetuista tavoista ei onnistu.

Tärkeää: Jos levy- tai verkkovirhe estää työkirjan avaamisen, siirrä työkirja toiseen kiintolevyasemaan tai verkosta paikalliselle levylle, ennen kuin kokeilet mitään tässä annettuja palautusmenetelmiä.

 • Jos haluat palauttaa tietoja, kun työkirja on auki Excelissä, toimi seuraavasti:

  • Työkirjan palauttaminen viimeksi tallennettuun versioon     Jos muokkaat laskenta taulukkoa ja työkirja vioittuu, ennen kuin tallennat muutokset, voit palauttaa alkuperäisen laskenta taulukon palaamalla viimeksi tallennettuun versioon.

   Voit palauttaa työkirjan viimeisimpään tallennettuun versioon seuraavasti:

   1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Avaa.

   2. Kaksoisnapsauta Excelissä avoinna olevan työkirjan nimeä.

   3. Avaa työkirja uudelleen valitsemalla Kyllä.

    Huomautus: Työkirjan palautetaan viimeisimpään tallennettuun versioon. Mitkä tahansa muutokset, jotka ovat saattaneet aiheuttaa työkirjan vioittumisen, hylätään tässä yhteydessä. Jos haluat lisätietoja työkirjan vanhempien versioiden palauttamisesta, lue ohjeartikkeli Office-tiedostojen automaattinen tallentaminen ja palauttaminen.

  • Työkirjan tallentaminen SYLK (symbolinen linkki)-muodossa     Kun tallennat työkirjan SYLK-muodossa, saatat pystyä suodattamaan vioittuneet tiedot. SYLK-muotoa käytetään yleensä tulostimen vioittumisen poistamiseen.

   Voit tallentaa työkirjan SYLK-muodossa toimimalla seuraavasti:

   1. Valitse Tiedosto-välilehti ja valitse sitten Tallenna nimellä.

   2. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta SYLK (Symbolinen linkki) ja valitse sitten Tallenna.

    Huomautus: Työkirjasta tallennetaan vain käytössä oleva taulukko, kun tallennat SYLK-muodossa.

   3. Jos saat ilmoituksen siitä, että valittu tiedostotyyppi ei tue useita taulukoita sisältäviä työkirjoja, voit tallentaa vain käytössä olevan taulukon valitsemalla OK.

   4. Jos saat ilmoituksen siitä, että työkirja saattaa sisältää ominaisuuksia, jotka eivät ole yhteensopivia SYLK-muodon kanssa, valitse Kyllä.

   5. Valitse Tiedosto-välilehdessä Avaa.

   6. Valitse tallentamasi .slk-tiedosto ja valitse sitten Avaa.

    Huomautus: Jos .slk-tiedostoa ei näy, sinun täytyy ehkä valita Tiedostotyyppi-luettelosta Kaikki tiedostot tai SYLK-tiedostot.

   7. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tallenna nimellä.

   8. Valitse Tallennusmuoto-ruudussa Excel-työkirja.

   9. Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun nimi uusi nimi, jolla haluat tallentaa kopion työkirjasta (näin et korvaa alkuperäistä). Valitse sitten Tallenna.

    Huomautus: Koska tässä muodossa työkirjasta tallennetaan vain käytössä oleva taulukko, sinun täytyy avata vioittunut työkirja useita kertoja ja tallentaa kukin taulukko erikseen.

 • Jos haluat palauttaa tietoja, kun et voi avata työkirjaa Excelissä, toimi seuraavasti:

  • Laskenta vaihtoehdon asettaminen Excelissä manuaali seksi     Jos haluat avata työkirjan, yritä vaihtaa laskenta-asetus automaattisesta manuaali seksi. Koska työkirjaa ei lasketa uudelleen, se voi avautua.

   Voit määrittää Excelin laskentatavan manuaaliseksi seuraavasti:

   1. Varmista, että Excelissä on auki uusi tyhjä työkirja. Jos sellainen ei ole auki, toimi seuraavasti:

  • Valitse Tiedosto-välilehdessä Uusi.

  • Valitse Käytettävissä olevat mallit -kohdasta Tyhjä työkirja.

   1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

   2. Valitse Kaavat-luokan Laskenta-asetukset-kohdasta Manuaalinen.

   3. Valitse OK.

   4. Valitse Tiedosto-välilehdessä Avaa.

   5. Valitse vioittunut työkirja ja valitse sitten Avaa.

  • Linkitä vioittuneeseen työkirjaan käyttämällä ulkoisia viitta uksia     Jos haluat noutaa työkirjasta vain tietoja etkä kaavoja tai laskettuja arvoja, voit linkittää vioittuneeseen työkirjaan käyttämällä ulkoisia viitta uksia.

   Jos haluat linkittää vioittuneeseen työkirjaan ulkoisilla viittauksilla, toimi seuraavasti:

   1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Avaa.

   2. Valitse kansio, joka sisältää vioittuneen työkirjan, kopioi vioittuneen työkirjan nimi ja valitse sitten Peruuta.

   3. Valitse Tiedosto-välilehti ja valitse sitten Uusi.

   4. Valitse Käytettävissä olevat mallit -kohdasta Tyhjä työkirja.

   5. Kirjoita uuden työkirjan soluun A1 =Tiedostonimi!A1, missä Tiedostonimi on vaiheessa kaksi kopioimasi vioittuneen työkirjan nimi. Paina sitten ENTERIÄ.

    Vihje: Kirjoita vain työkirjan nimi, tiedostotunnistetta ei tarvitse kirjoittaa.

   6. Jos näkyviin tulee Päivitä arvot -valintaikkuna, valitse vioittunut työkirja ja sitten OK.

   7. Jos näkyviin tulee Valitse taulukko -valintaikkuna, valitse haluamasi taulukko ja valitse OK.

   8. Valitse solu A1.

   9. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

   10. Valitse solusta A1 alkaen alue, joka on suunnilleen saman kokoinen kuin solualue, joka sisältää tiedot vioittuneessa työkirjassa.

   11. Valitse Aloitus-sivun Leikepöytä-ryhmästä Liitä.

   12. Pidä solualue valittuna ja valitse sitten Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

   13. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Liitä arvot -kohdasta Arvot.

    Huomautus: Arvojen liittäminen poistaa vioittuneen työkirjan linkit ja jättää vain tiedot.

  • Hae tiedot vioittuneesta työkirjasta makron avulla:     Jos vioittuneeseen työkirjaan on linkitetty kaavio, voit hakea kaavion lähdetiedot makron avulla.

   Jos haluat käyttää makroa, toimi seuraavasti:

   1. Kirjoita seuraava makrokoodi moduulitaulukkoon:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Lisää työkirjaan uusi taulukko ja anna sille nimeksi ChartData.

   3. Valitse kaavio, josta haluat poimia pohjana olevat tietoarvot.

   4. Huomautus: Kaavio voi olla upotettu työkirjaan tai erillisessä kaaviotaulukossa.

   5. Suorita GetChartValues-makro.

   6. Kaavion tiedot lisätään ChartData-laskentataulukkoon.

Työkirjan varmuuskopion automaattinen tallentaminen

Kun tallennat työkirjasta varmuuskopiot automaattisesti saat käyttöösi toimivan version työkirjasta, jos poistat alkuperäisen vahingossa tai se vioittuu.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tallenna nimellä.

 2. Valitse Excel 2013 tai Excel 2016 sijainti, jossa laskenta taulukko sijaitsee, ja valitse sitten Selaa.

 3. Napsauta avattavan Työkalut-valikon nuolta Tallenna-painikkeen vieressä ja valitse sitten Yleiset asetukset.

 4. Valitse Luo aina varmuuskopio valintaruutu.

Jos haluat lisätietoja työkirjan vanhempien versioiden tallentamisesta ja palauttamisesta tai uusien työkirjojen (joita et ole tallentanut aiemmin) palauttamisesta, lue ohjeartikkeli Office-tiedostojen palauttaminen.

Palautustiedoston luominen automaattisesti tietyin väliajoin

Kun määrität Excelin luomaan palautustiedoston työkirjastasi automaattisesti tietyin väliajoin, saat käyttöösi toimivan version työkirjasta, jos poistat alkuperäisen vahingossa tai se vioittuu.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

 2. Valitse Tallenna-luokan Tallenna työkirjat -kohdassa Suorita automaattinen tallennus -valintaruutu ja anna sitten haluamasi minuuttimäärä.

 3. Kirjoita Automaattisen palautuksen tiedoston sijainti -ruutuun sijainti, johon haluat tallentaa palautustiedoston.

 4. Varmista, että Poista automaattinen palautus käytöstä vain tässä työkirjassa -valintaruutua ei ole valittu.

Jos haluat lisätietoja työkirjan vanhempien versioiden tallentamisesta ja palauttamisesta tai uusien työkirjojen (joita et ole tallentanut aiemmin) palauttamisesta, lue ohjeartikkeli Office-tiedostojen palauttaminen.

Vioittuneen työkirjan korjaaminen manuaalisesti

 1. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Avaa.

 2. Valitse Avaa-valintaikkunassa vioittunut työkirja, jonka haluat avata.

 3. Napsauta Avaa-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Avaa ja korjaa.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat palauttaa mahdollisimman paljon työkirjan tietoja, valitse Korjaa.

  • Jos haluat hakea työkirjan arvot ja kaavat, kun työkirjan korjaaminen ei onnistu, valitse Poimi tiedot.

Vioittuneen työkirjan tietojen palauttaminen

Seuraavilla tavoilla avulla voit ehkä palauttaa tiedot, jotka saatat muussa tapauksessa menettää. Jos jokin tapa ei onnistu, kokeile seuraavaa. Voit myös yrittää palauttaa työkirjan tiedot jonkin muun ohjelmistovalmistajan ratkaisun avulla, jos tietojen palauttaminen millään tässä annetuista tavoista ei onnistu.

Tärkeää: Jos levy- tai verkkovirhe estää työkirjan avaamisen, siirrä työkirja toiseen kiintolevyasemaan tai verkosta paikalliselle levylle, ennen kuin kokeilet mitään tässä annettuja palautusmenetelmiä.

 • Jos haluat palauttaa tietoja, kun työkirja on auki Excelissä, toimi seuraavasti:

  • Työkirjan palauttaminen viimeksi tallennettuun versioon     Jos muokkaat laskenta taulukkoa ja työkirja vioittuu, ennen kuin tallennat muutokset, voit palauttaa alkuperäisen laskenta taulukon palaamalla viimeksi tallennettuun versioon.

   Voit palauttaa työkirjan viimeisimpään tallennettuun versioon seuraavasti:

   1. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Avaa.

   2. Kaksoisnapsauta Excelissä avoinna olevan työkirjan nimeä.

   3. Avaa työkirja uudelleen valitsemalla Kyllä.

    Huomautus: Työkirjan palautetaan viimeisimpään tallennettuun versioon. Mitkä tahansa muutokset, jotka ovat saattaneet aiheuttaa työkirjan vioittumisen, hylätään tässä yhteydessä.

  • Työkirjan tallentaminen SYLK (symbolinen linkki)-muodossa     Kun tallennat työkirjan SYLK-muodossa, saatat pystyä suodattamaan vioittuneet tiedot. SYLK-muotoa käytetään yleensä tulostimen vioittumisen poistamiseen.

   Voit tallentaa työkirjan SYLK-muodossa toimimalla seuraavasti:

   1. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja osoita sitten Tallenna nimellä-kohdan vieressä olevaa nuolta.

   2. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta SYLK (Symbolinen linkki) ja valitse sitten Tallenna.

    Huomautus: Työkirjasta tallennetaan vain käytössä oleva taulukko, kun tallennat SYLK-muodossa.

   3. Jos saat ilmoituksen siitä, että valittu tiedostotyyppi ei tue useita taulukoita sisältäviä työkirjoja, voit tallentaa vain käytössä olevan taulukon valitsemalla OK.

   4. Jos saat ilmoituksen siitä, että työkirja saattaa sisältää ominaisuuksia, jotka eivät ole yhteensopivia SYLK-muodon kanssa, valitse Kyllä.

   5. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Sulje.

   6. Jos sinua pyydetään tallentamaan tekemäsi muutokset, valitse Kyllä.

   7. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Avaa.

   8. Valitse tallentamasi .slk-tiedosto ja valitse sitten Avaa.

    Huomautus: Jos .slk-tiedostoa ei näy, sinun täytyy ehkä valita Tiedostotyyppi-luettelosta Kaikki tiedostot tai SYLK-tiedostot.

   9. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja osoita sitten Tallenna nimellä-kohdan vieressä olevaa nuolta.

   10. Valitse Tallennusmuoto-ruudussa Excel-työkirja.

   11. Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun nimi uusi nimi, jolla haluat tallentaa kopion työkirjasta (näin et korvaa alkuperäistä). Valitse sitten Tallenna.

    Huomautus: Koska tässä muodossa työkirjasta tallennetaan vain käytössä oleva taulukko, sinun täytyy avata vioittunut työkirja useita kertoja ja tallentaa kukin taulukko erikseen.

 • Jos haluat palauttaa tietoja, kun et voi avata työkirjaa Excelissä, toimi seuraavasti:

  • Laskenta vaihtoehdon asettaminen Excelissä manuaali seksi     Jos haluat avata työkirjan, yritä vaihtaa laskenta-asetus automaattisesta manuaali seksi. Koska työkirjaa ei lasketa uudelleen, se voi avautua.

   Voit määrittää Excelin laskentatavan manuaaliseksi seuraavasti:

   1. Varmista, että Excelissä on auki uusi tyhjä työkirja. Jos sellainen ei ole auki, toimi seuraavasti:

    1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Uusi.

    2. Valitse uuden tyhjän kohdasta Tyhjä asiakirja.

   2. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

   3. Valitse Kaavat-luokan laskenta-asetusten kohdasta Manuaalisesti.

   4. Valitse OK.

   5. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Avaa.

   6. Valitse vioittunut työkirja ja valitse sitten Avaa.

  • Linkitä vioittuneeseen työkirjaan käyttämällä ulkoisia viitta uksia     Jos haluat noutaa työkirjasta vain tietoja etkä kaavoja tai arvoja, voit linkittää vioittuneeseen työkirjaan käyttämällä ulkoisia viitta uksia.

   Jos haluat linkittää vioittuneeseen työkirjaan ulkoisilla viittauksilla, toimi seuraavasti:

   1. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Avaa.

   2. Valitse Kohde-ruudussa kansio, joka sisältää vioittuneen työkirjan, kopioi vioittuneen työkirjan nimi ja valitse sitten Peruuta.

   3. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Uusi.

   4. Valitse uuden tyhjän kohdasta Tyhjä asiakirja.

   5. Kirjoita uuden työkirjan soluun A1 =Tiedostonimi!A1, missä Tiedostonimi on vioittuneen työkirjan nimi. Paina sitten ENTERIÄ.

    Vihje: Kirjoita vain työkirjan nimi, tiedostotunnistetta ei tarvitse kirjoittaa.

   6. Napsauta työkirjaa ja valitse sitten OK.

   7. Jos näkyviin tulee Valitse taulukko -valintaikkuna, valitse haluamasi taulukko ja valitse OK.

   8. Valitse solu A1.

   9. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

    Pikanäppäin  Voit myös painaa CTRL+C-näppäinyhdistelmää.

   10. Valitse alue, joka on suunnilleen saman kokoinen kuin solualue, joka sisältää tiedot vioittuneessa työkirjassa.

   11. Valitse Aloitus-sivun Leikepöytä-ryhmästä Liitä.

   12. Pidä solualue valittuna ja valitse sitten Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

   13. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Liitä määräten.

   14. Valitse Liitä-kohdasta Arvot ja valitse sitten OK.

    Huomautus: Arvojen liittäminen poistaa vioittuneen työkirjan linkit ja jättää vain tiedot.

  • Vioittuneen työkirjan avaaminen Microsoft Office Wordissa tai Microsoft WordPadissa     Jos Microsoft Office Excel-muunnin on asennettuna, voit ehkä avata työkirjan Wordissa. Jos työkirja avautuu Wordissa, voit palauttaa tiedot. Tällä menetelmällä ei voi palauttaa moduuli taulukoita, valinta ikkuna taulukoita, kaavio taulukoita, makro taulukoita tai upotettuja kaavioita. Et voi palauttaa myöskään solu kaavoja. Voit palauttaa vain niiden kaavojen tulokset, jotka näkyvät tällä hetkellä vioittuneen työkirjan soluissa.

   Voit avata Excel-työkirjan myös WordPadissa. Jos työkirja avautuu, voit ehkä palauttaa moduuleidesi ja luokkamoduuleidesi Microsoft Visual Basic -koodin. Voit etsiä koodin hakemalla sanoja Sub tai Function.

  • Hae tiedot vioittuneesta työkirjasta makron avulla:     Jos vioittuneeseen työkirjaan on linkitetty kaavio, voit hakea kaavion lähdetiedot makron avulla.

   Jos haluat käyttää makroa, toimi seuraavasti:

   1. Kirjoita seuraava makrokoodi moduulitaulukkoon:

    Kirjoita seuraava makrokoodi moduulitaulukkoon:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Lisää työkirjaan uusi taulukko ja anna sille nimeksi ChartData.

   3. Valitse kaavio, josta haluat poimia pohjana olevat tietoarvot.

    Huomautus: Kaavio voi olla upotettu työkirjaan tai erillisessä kaaviotaulukossa.

   4. Suorita GetChartValues97-makro.

    Kaavion tiedot lisätään ChartData-laskentataulukkoon.

Työkirjan varmuuskopion automaattinen tallentaminen

 1. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja osoita sitten Tallenna nimellä-kohdan vieressä olevaa nuolta.

 2. Napsauta Työkalut-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Yleiset asetukset.

 3. Valitse Luo aina varmuuskopio valintaruutu.

Palautustiedoston luominen automaattisesti tietyin väliajoin

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

 2. Valitse Tallenna-luokan Säilytä työkirjojen varmuuskopiotiedot -kohdassa Suorita automaattinen tallennus -valintaruutu ja anna sitten haluamasi minuuttimäärä.

 3. Kirjoita Automaattisen palautuksen tiedoston sijainti -ruutuun sijainti, johon haluat tallentaa palautustiedoston.

 4. Varmista, että Poista automaattinen palautus käytöstä vain tässä työkirjassa -valintaruutua ei ole valittu.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×