Viisi hienoa työkalua aivo Riihi kaavioiden tekemiseen Visiossa

Office 365 -tilaus, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Miten voit nopeasti tallentaa nämä aivo Riihi-ideat ja luoda tietueen, jota voit analysoida, muokata ja toimia myöhemmin?

Kun luot aivo Riihi kaavion Microsoft Office Visiossa, luot visuaalisen arkiston ideoista, kuten alla olevasta piirroksesta. Kaavion avulla voit nopeasti tunnistaa ja järjestää teemoja ja hierarkioita, jolloin se on helppo vetää toiminta-ajatuksesta, joka on kaoottinen ideaa tuottava istunto.

Aivoriihikaavio

Tässä artikkelissa kuvataan viisi eri tapaa luoda aivo Riihi kaavio Visiossa. Kullakin menetelmällä on oikeus valittaa sen mukaan, miten haluat työskennellä.

Aivo Riihi kaavion käyttäminen

Aivo Riihi kaaviota voi käyttää kahdella päätavalla. Ensimmäinen on aloittaa pääideasta ja luoda sitten Aiheeseen liittyvät aiheet ja aliaiheet hierarkkisesti, jotta saataisiin aikaan suuri määrä erilaisia mahdollisia menetelmiä.

Toinen on se, että se poimii kaikki ideat sellaisina kuin ne on ilmaistu ja myöhemmin järjestellään hierarkkisessa kaaviossa. Sen jälkeen voit muokata, tarkentaa ja jakaa tuloksia ryhmän jäsenten kesken. Tästä menetelmästä on eniten hyötyä aivo Riihi-koko uksen aikana, jossa ihmiset osallistuvat ideoihin nopeasti peräkkäin. Tässä asetuksessa hierarkioita ei aina näytetä, ja sinun on pystyttävä tallentamaan ideat nopeasti.

Uuden aivo Riihi kaavion aloittaminen

 • Valitse tiedostoja valitse sitten uusi.

 • Valitse yritys-kohdassa aivo Riihi kaavio. Jos et näe yritys-kohtaa, valitse mallit tai Luokat.

  Aivo Riihi-kaavio mallin valitseminen

Piirustus sivun laajentaminen aivo Riihi kaavion kokoiseksi

Jos aivo Riihi kaavio ulottuu piirustus sivun reunojen ulkopuolelle, voit helposti laajentaa sivua siirtämättä aiheita toiselle sivulle. Sivun kokoa voi muuttaa kahdella tavalla: vetämällä sivun reunoja manuaalisesti tai käyttämällä sivun asetukset -valinta ikkunaa.

Piirrä-sivun koon muuttaminen vetämällä reunat manuaalisesti

 1. Valitse Näytä -valikossa Zoomaaja valitse sitten koko sivu. Tämä näkymä näyttää, mitä reunoja olet sivulla.

 2. Aseta osoitin sen sivu reunan päälle, jonka haluat laajentaa, ja paina sitten CTRL-näppäintä. Kun osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi, muuta sivun kokoa vetämällä osoitinta.

Piirustussivun laajentaminen manuaalisesti reunoja vetämällä.

Muuta kuva sivun kokoa sivun asetukset-valinta ikkunan avulla

 1. Valitse rakenneja paina sitten Vaihto+F5 Avaa sivun asetukset -valinta ikkuna.

 2. Valitse Sivukoko-välilehti.

 3. Kirjoita Mukautettu koko-kohtaan haluamasi kokoinen sivu ja valitse OK.

Sivun asetukset -valintaikkuna

Huomautus: Kuva sivun koon muutokset koskevat vain tällä hetkellä tarkastelolevaa sivua. Varmista myös, että kirjoitat oikean mitta yksikön (tuumaa tai Milli metriä) Mukautetut koko -ruutuun, kun kirjoitat sivun kokoon.

Aivo Riihi-valinta nauhan käyttäminen

Voit suorittaa yleisimmät tehtävät aivo Riihi kaavion luomisessa, kuten pääaiheen lisäämisessä tai aiheiden järjestämisessä sivulla, napsauttamalla aivo Riihi -valinta nauhan painikkeita.

Voit käyttää näitä työkaluja helposti ilman, että osoitin vedetään pois kuva sivusta. Jos käytät esimerkiksi lehtiö-PC-tieto konetta, voit sijoittaa aiheet piirto sivulle napauttamalla aivo Riihi -valinta nauhassa kerran.

Aivo Riihi -valinta nauhan avulla voit käyttää kaikkia erityisesti aivo Riihi -malliin suunniteltuja työkaluja. Aiheiden lisäämisen tai järjestämisen lisäksi voit käyttää tämän valinta nauhan komentoja, joilla voit esimerkiksi vaihtaa olemassa olevan aiheen tyyppiä tai siirtää aihetta uudelle sivulle.

Aivoriihi-työkalurivi

Kaavion luominen aivo Riihi-väli lehden avulla

 1. Valitse aivo Riihi -väli lehdessä pääasia.

 2. Kun muoto on valittuna, kirjoita teksti, jota haluat pääajatuksen edustavan.

 3. Kun pääaihe -muoto on valittuna, valitse aliaihe.

  Aliaihe muodostaa yhteyden pääaiheeseen ja on alisteinen sille.

 4. Kirjoita aliaiheen otsikko.

Lisää aiheita aivo Riihi-työkalu rivin avulla

Voit lisätä kaavioon Lisää aiheita jollakin seuraavista tavoista:

Useiden aliaiheiden lisääminen

 1. Valitse aihe, johon haluat lisätä aliaiheet, ja valitse sitten aivo Riihi -työkalu riviltä useita aliaiheita.

 2. Kirjoita kunkin uuden aiheen teksti valinta ikkunaan ja paina ENTER -näppäintä jokaisen kohdan jälkeen. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi aiheet, valitse OK.

Lisää niiden aiheiden nimet, jotka haluat lisätä, yksi riviä kohden.

Vertaisaiheen lisääminen

 1. Valitse aihe, johon haluat lisätä saman tason aiheen, ja valitse sitten aivo Riihi -työkalu riviltä vertaisjärjestelmä.

 2. Kirjoita aiheen otsikko.

Lisää yksi aihe kerrallaan

 1. Valitse aihe, johon haluat lisätä saman tason aiheen tai aliaiheen, ja valitse sitten aivo Riihi -työkalu riviltä vertaisjärjestelmä tai aliaihe.

 2. Kirjoita aiheen otsikko.

Aiheiden järjestäminen

Voit parantaa kaavion ulkoasua ja suurentaa piirustus sivulla olevaa tilaa seuraavasti:

 • Valitse aivo Riihi -työkalu riviltä Järjestä automaattisesti.

Vihje: Voit järjestää aiheet manuaalisesti valitsemalla aiheet, jotka haluat siirtää, ja vetämällä ne sitten toiseen kohtaan sivulla. Kun siirrät aihetta, sen yhdistimet siirtyvät automaattisesti ja sen aliaiheet siirtyvät sen mukana.

Pikavalikon käyttäminen

Missä tahansa Microsoft Office-sovelluksessa pikanäppäinvalikko (tai "hiiren kakkos painike") on kätevä työkalu, jota voit käyttää, kun haluat suorittaa toiminnon nopeasti siirtämättä kohdistinta sivusta. Pikavalikko sisältää myös tavallisten Visio-piirustussivukomentojen avulla tehtäviä, kuten muotojen kopioimisen ja liittämisen.

Useimmat kokeneet käyttäjät käyttävät pikanäppäintoimintoa sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Visiossa voit luoda kaavion helposti tällä menetelmällä.

Vision konteksti tai hiiren kakkos painikkeella avattava valikko

Kaavion luominen pikanäppäinmenetelmällä

 1. Napsauta hiiren kakkos painikkeella ja valitse Lisää pääaihe.

 2. Kun muoto on valittuna, kirjoita teksti, jota haluat pääajatuksen edustavan.

 3. Napsauta pääaihe -muotoa hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten Lisää aliaihe.

 4. Kirjoita aliaiheen otsikko.

Aiheiden lisääminen pikanäppäinmenetelmällä

Voit lisätä aiheita kaavioon usealla eri tavalla:

Useiden aliaiheiden lisääminen

 1. Napsauta hiiren kakkos painikkeella aihetta, johon haluat lisätä useita aliaiheita, ja valitse sitten Lisää useita aliaiheita.

  Valitse aihe, napsauta hiiren kakkos painikkeella ja valitse Lisää useita aiheita

 2. Kirjoita kunkin uuden aiheen teksti valinta ikkunaan ja paina ENTER -näppäintä jokaisen kohdan jälkeen. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi aiheet, valitse OK.

Vertaisaiheen lisääminen

 1. Napsauta hiiren kakkos painikkeella aihetta, johon haluat lisätä saman tason aiheen, ja valitse Lisää vertaisaihe.

 2. Kirjoita uuden aiheen teksti.

Aiheen lisääminen kerrallaan

 1. Napsauta hiiren kakkos painikkeella aihetta, johon haluat lisätä saman tason aiheen tai aliaiheen, ja valitse Lisää vertaisaihe tai Lisää aliaihe.

 2. Kirjoita aiheen otsikko.

Aiheiden järjestäminen

Voit parantaa kaavion ulkoasua ja suurentaa piirustus sivulla olevaa tilaa seuraavasti:

 • Napsauta tyhjää kohtaa sivulla hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten Järjestä muodot automaattisesti.

Vihje: Voit järjestää aiheet manuaalisesti valitsemalla aiheet, jotka haluat siirtää, ja vetämällä ne sitten toiseen kohtaan sivulla. Kun siirrät aihetta, sen yhdistimet siirtyvät automaattisesti ja sen aliaiheet siirtyvät sen mukana.

Jäsennys ikkunan käyttäminen

Jäsennys-ikkunassa näkyy aivo Riihi kaavion puurakenne, joka sisältää aiheiden hierarkkiset suhteet ja tiivistää kaikki tiedot, jotka on jaettu useisiin muotoihin ja sivuihin yhteen keskeiseen sijaintiin. Käytä ominaisuutta, kun haluat lajitella ideasi lineaarisessa näkymässä vaikuttamatta kaavion ulkoasuun ja tarvitsematta siirtyä edestakaisin muotojen ja sivujen välillä.

Vision jäsennys ikkuna

Jäsennys ikkunan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos haluat ottaa jäsennys ikkunan käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse aivo Riihi-väli lehdessä jäsennys ikkuna-valinta ruutu tai poista sen valinta.

Valitse jäsennys ikkuna-valinta ruutu tai poista sen valinta.

Kaavion luominen jäsennys-ikkunan avulla

 1. Napsauta Jäsennys ikkunassahiiren kakkos painikkeella "piirustus1" tai tallennetun kuva tiedoston nimeä ja valitse sitten Lisää pääaihe.

 2. Napsauta pääaihetta hiiren kakkos painikkeella ja valitse Nimeä uudelleen.

 3. Kirjoita teksti, jota haluat pääajatuksen edustavan.

 4. Jos haluat lisätä aliaiheen, napsauta pääaihetta (tai mitä tahansa muuta aihetta) hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten Lisää aliaihe. Nimeä aliaihe uudelleen samalla tavalla kuin pääaiheesi nimettiin uudelleen.

Vihje: Jos haluat poistaa aiheita, napsauta aihetta hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten Poista aihe. Kun poistat aiheen, jossa on aliaiheita, myös kaikki vastaavat aliaiheet poistetaan. Voit myös poistaa aiheen valitsemalla poistettavan aiheen ja painamalla sitten Delete -näppäintä.

Aiheiden lisääminen kaavioon jäsennys-ikkunan avulla

Jos haluat lisätä lisää aiheita Jäsennys-ikkunaan, napsauta hiiren kakkos painikkeella aihetta, johon haluat lisätä aiheita, ja valitse sitten Lisää useita aliaiheita. Kirjoita Lisää useita aliaiheita -valinta ikkunaan aiheiden nimet ja valitse sitten OK.

Valitse pikavalikosta Lisää useita aiheita

Aiheen muuttaminen aliaiheeksi

Koska Jäsennys ikkuna näyttää aiheet lineaarisessa näkymässä, voit käyttää sitä aiheiden hierarkkisen rakenteen hallintaan. Jäsennys ikkunassavoit tehdä aiheen toiseen aliaiheeseen vetämällä aiheen nimen toiselle tasolle.

Jos haluat siirtää aliaiheen ylemmälle tasolle (tai alemmalla tasolla) hierarkian sisällä, vedä aliaiheen nimi ylemmän tason aiheen päälle (tai alemmalla tasolla oleva aihe). Jos siirtämäsi aliaihe sisältää vastaavat aliaiheet, ne siirtyvät myös sen mukana, ja muutokset näkyvät kaaviossa.

Aliaiheen siirtäminen ylemmälle tasolle

Huomautus: Voit muuttaa tai siirtää aiheen hierarkiassa Jäsennys ikkunan avulla automaattisesti kaavion rakennetta.

Aiheen siirtäminen ylös-tai alaspäin jäsennys ikkunassa

Voit järjestää tai priorisoida aiheita Jäsennys ikkunassa vaikuttamatta kaavion rakenteeseen. Jos esimerkiksi haluat priorisoida aiheita, voit siirtää aiheet, joiden prioriteetti on suurempi kuin Jäsennys ikkunan yläosassa – sivun muotojen järjestys pysyy samana.

 • Napsauta hiiren kakkos painikkeella aihetta, jonka haluat siirtää, ja valitse sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas.

  Tämä muutos näkyy vain Jäsennys-ikkunassa. Kaavion aihe sijainti säilyy muuttumattomana.

Aivo Riihi-muotojen käyttäminen

Kun vedät muotoja aivo Riihi-muodot -kaavaimesta, voit hallita aiheiden sijaintia ja niiden yhteys tyyppiä.

Huomautus: Koska tämä menetelmä ei hyödynnä aivo Riihi mallin automaattisia ominaisuuksia, kun käytät sitä, Automaattinen järjestely toiminto- komento ja Jäsennys-ikkuna eivät välttämättä aina anna sinulle odomiasi tuloksia.

Aivo Riihi-muodot-paneeli

Ennen aloittamista: ajatusten ja sivujen laajentaminen

Ennen kuin luot kaavion, mieti kahta asiaa: lähestymis tapaasi kaavion luomiseen ja sitä, miten voit tehdä kaaviosta sopivan piirustus sivulle, jotta se olisi helppolukuinen, kun lisäät siihen aiheita. On hyvä tutustua tapoihin tässä vaiheessa, jotta voit olla tehokas luotaessa kaaviota aivo Riihi-istunnon aikana.

Aivo Riihi kaavion luominen

Aivo Riihi kaavion voi luoda kahdella päätavalla:

 • Ensimmäinen on aloittaa pääideasta ja luoda sitten Aiheeseen liittyvät aiheet ja aliaiheet hierarkkisesti, jotta saataisiin aikaan suuri määrä erilaisia mahdollisia menetelmiä.

 • Toinen on se, että se poimii kaikki ideat sellaisina kuin ne on ilmaistu ja myöhemmin järjestellään hierarkkisessa kaaviossa. Sen jälkeen voit muokata, tarkentaa ja jakaa tuloksia ryhmän jäsenten kesken. Tästä menetelmästä on eniten hyötyä aivo Riihi-koko uksen aikana, jossa ihmiset osallistuvat ideoihin nopeasti peräkkäin. Tässä asetuksessa hierarkioita ei aina näytetä, ja sinun on pystyttävä tallentamaan ideat nopeasti.

Piirustus sivun laajentaminen aivo Riihi kaavion kokoiseksi

Jos aivo Riihi kaavio ulottuu piirustus sivun reunojen ulkopuolelle, voit helposti laajentaa sivua siirtämättä aiheita toiselle sivulle. Sivun kokoa voi muuttaa kahdella tavalla: vetämällä sivun reunoja manuaalisesti tai käyttämällä sivun asetukset -valinta ikkunaa.

Piirrä-sivun koon muuttaminen vetämällä reunat manuaalisesti

 1. Osoita Näytä -valikossa Zoomaus-kohtaa ja valitse koko sivu. Tämän näkymän avulla voit tarkastella sivun reunoja.

 2. Aseta osoitin sen sivu reunan päälle, jonka haluat laajentaa, ja paina sitten CTRL-näppäintä. Kun osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi, muuta sivun kokoa vetämällä osoitinta.

Piirustussivun laajentaminen manuaalisesti reunoja vetämällä.

Muuta kuva sivun kokoa sivun asetukset-valinta ikkunan avulla

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset.

 2. Valitse Sivukoko-välilehti.

 3. Kirjoita Mukautettu koko-kohtaan haluamasi kokoinen sivu ja valitse OK.

Sivun asetukset -valintaikkuna

Huomautus: Kuva sivun koon muutokset koskevat vain tällä hetkellä tarkastelolevaa sivua. Varmista myös, että kirjoitat oikean mitta yksikön (tuumaa tai Milli metriä) Mukautetut koko -ruutuun, kun kirjoitat sivun kokoon.

Aivo Riihi-työkalu rivin käyttäminen

Voit suorittaa yleisimmät tehtävät aivo Riihi kaavion luomisessa, kuten pääaiheen lisäämisessä tai aiheiden järjestämisessä sivulla, napsauttamalla aivo Riihi -työkalu rivin painikkeita.

Voit käyttää näitä työkaluja helposti ilman, että osoitin vedetään pois kuva sivusta. Jos käytät esimerkiksi lehtiö-PC-tieto konetta, voit sijoittaa aiheet piirto sivulle napauttamalla aivo Riihi -työkalu rivin kerran.

Aivoriihi-työkalurivi

Vihje: Jos aivo Riihi -työkalu rivi ei ole nähtävissä, osoita Näytä -valikossa työkalu rivit-kohtaa ja valitse sitten aivo Riihi.

Kaavion luominen aivo Riihi-väli lehden tai-työkalu rivin avulla

 1. Valitse aivo Riihi -väli lehdestä tai työkalu riviltä pääaihe tai Lisää pääasia.

 2. Kun muoto on valittuna, kirjoita teksti, jota haluat pääajatuksen edustavan.

 3. Kun pääaihe -muoto on valittuna, valitse Lisää aliaihe.

  Aliaihe muodostaa yhteyden pääaiheeseen ja on alisteinen sille.

 4. Kirjoita aliaiheen otsikko.

Lisää aiheita aivo Riihi-työkalu rivin avulla

Voit lisätä kaavioon Lisää aiheita jollakin seuraavista tavoista:

Useiden aliaiheiden lisääminen

 1. Valitse aihe, johon haluat lisätä aliaiheet, ja valitse sitten aivo Riihi -työkalu riviltä Lisää useita aliaiheita.

 2. Kirjoita kunkin uuden aiheen teksti valinta ikkunaan ja paina ENTER -näppäintä jokaisen kohdan jälkeen. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi aiheet, valitse OK.

Lisää useita aliaiheita -valintaikkuna

Vertaisaiheen lisääminen

 1. Valitse aihe, johon haluat lisätä saman tason aiheen, ja valitse sitten aivo Riihi -työkalu riviltä Lisää vertaisaihe.

 2. Kirjoita aiheen otsikko.

Lisää yksi aihe kerrallaan

 1. Valitse aihe, johon haluat lisätä saman tason aiheen tai aliaiheen, ja valitse sitten aivo Riihi -työkalu riviltä Lisää vertaisaihe tai Lisää aliaihe.

 2. Kirjoita aiheen otsikko.

Aiheiden järjestäminen

Voit parantaa kaavion ulkoasua ja suurentaa piirustus sivulla olevaa tilaa seuraavasti:

 • Valitse aivo Riihi -työkalu riviltä Järjestä aiheet automaattisesti.

Vihje: Voit järjestää aiheet manuaalisesti valitsemalla aiheet, jotka haluat siirtää, ja vetämällä ne sitten toiseen kohtaan sivulla. Kun siirrät aihetta, sen yhdistimet siirtyvät automaattisesti ja sen aliaiheet siirtyvät sen mukana.

Aivo Riihi-valikon käyttäminen

Aivo Riihi -valikon avulla voit käyttää kaikkia erityisesti aivo Riihi -malliin suunniteltuja työkaluja. Aiheiden lisäämisen tai järjestämisen lisäksi voit tämän valikon komennoilla suorittaa esimerkiksi olemassa olevan aiheen tyypin vaihtamisen tai aiheen siirtämisen uudelle sivulle.

Aivoriihi-päävalikko

Pikavalikon käyttäminen

Missä tahansa Microsoft Office-sovelluksessa pikanäppäinvalikko (tai "hiiren kakkos painike") on kätevä työkalu, jota voit käyttää, kun haluat suorittaa toiminnon nopeasti siirtämättä kohdistinta sivusta. Pikavalikko sisältää myös tavallisten Visio-piirustussivukomentojen avulla tehtäviä, kuten muotojen kopioimisen ja liittämisen.

Useimmat kokeneet käyttäjät käyttävät pikanäppäintoimintoa sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Visiossa voit luoda kaavion helposti tällä menetelmällä.

Aivoriihi-kaavion aihemuodon pikavalikko

Kaavion luominen pikanäppäinmenetelmällä

 1. Napsauta hiiren kakkos painikkeella ja valitse Lisää pääaihe.

 2. Kun muoto on valittuna, kirjoita teksti, jota haluat pääajatuksen edustavan.

 3. Napsauta pääaihe -muotoa hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten Lisää aliaihe.

 4. Kirjoita aliaiheen otsikko.

Aiheiden lisääminen pikanäppäinmenetelmällä

Voit lisätä aiheita kaavioon usealla eri tavalla:

Useiden aliaiheiden lisääminen

 1. Napsauta hiiren kakkos painikkeella aihetta, johon haluat lisätä useita aliaiheita, ja valitse sitten Lisää useita aliaiheita.

  Valittuna olevat uudet aihemuodot ja näkyvissä oleva pikavalikko

 2. Kirjoita kunkin uuden aiheen teksti valinta ikkunaan ja paina ENTER -näppäintä jokaisen kohdan jälkeen. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi aiheet, valitse OK.

Vertaisaiheen lisääminen

 1. Napsauta hiiren kakkos painikkeella aihetta, johon haluat lisätä saman tason aiheen, ja valitse Lisää vertaisaihe.

 2. Kirjoita uuden aiheen teksti.

Aiheen lisääminen kerrallaan

 1. Napsauta hiiren kakkos painikkeella aihetta, johon haluat lisätä saman tason aiheen tai aliaiheen, ja valitse Lisää vertaisaihe tai Lisää aliaihe.

 2. Kirjoita aiheen otsikko.

Aiheiden järjestäminen

Voit parantaa kaavion ulkoasua ja suurentaa piirustus sivulla olevaa tilaa seuraavasti:

 • Napsauta tyhjää kohtaa sivulla hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten Järjestä muodot automaattisesti.

Vihje: Voit järjestää aiheet manuaalisesti valitsemalla aiheet, jotka haluat siirtää, ja vetämällä ne sitten toiseen kohtaan sivulla. Kun siirrät aihetta, sen yhdistimet siirtyvät automaattisesti ja sen aliaiheet siirtyvät sen mukana.

Jäsennys ikkunan käyttäminen

Jäsennys-ikkunassa näkyy aivo Riihi kaavion puurakenne, joka sisältää aiheiden hierarkkiset suhteet ja tiivistää kaikki tiedot, jotka on jaettu useisiin muotoihin ja sivuihin yhteen keskeiseen sijaintiin. Käytä ominaisuutta, kun haluat lajitella ideasi lineaarisessa näkymässä vaikuttamatta kaavion ulkoasuun ja tarvitsematta siirtyä edestakaisin muotojen ja sivujen välillä.

jäsentelyikkuna

Kaavion luominen jäsennys-ikkunan avulla

 1. Napsauta Jäsennys ikkunassahiiren kakkos painikkeella "piirustus1" tai tallennetun kuva tiedoston nimeä ja valitse sitten Lisää pääaihe.

 2. Napsauta pääaihetta hiiren kakkos painikkeella ja valitse Nimeä uudelleen.

 3. Kirjoita teksti, jota haluat pääajatuksen edustavan.

 4. Jos haluat lisätä aliaiheen, napsauta pääaihetta (tai mitä tahansa muuta aihetta) hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten Lisää aliaihe. Nimeä aliaihe uudelleen samalla tavalla kuin pääaiheesi nimettiin uudelleen.

Vihje: Jos haluat poistaa aiheita, napsauta aihetta hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten Poista aihe. Kun poistat aiheen, jossa on aliaiheita, myös kaikki vastaavat aliaiheet poistetaan. Voit myös poistaa aiheen valitsemalla poistettavan aiheen ja painamalla sitten Delete -näppäintä.

Aiheiden lisääminen kaavioon jäsennys-ikkunan avulla

Jos haluat lisätä lisää aiheita Jäsennys-ikkunaan, napsauta hiiren kakkos painikkeella aihetta, johon haluat lisätä aiheita, ja valitse sitten Lisää useita aliaiheita. Kirjoita Lisää useita aliaiheita -valinta ikkunaan aiheiden nimet ja valitse sitten OK.

Useiden aliaiheiden lisääminen Jäsentelyikkunaa käyttämällä

Aiheen muuttaminen aliaiheeksi

Koska Jäsennys ikkuna näyttää aiheet lineaarisessa näkymässä, voit käyttää sitä aiheiden hierarkkisen rakenteen hallintaan. Jäsennys ikkunassavoit tehdä aiheen toiseen aliaiheeseen vetämällä aiheen nimen toiselle tasolle.

Jos haluat siirtää aliaiheen ylemmälle tasolle (tai alemmalla tasolla) hierarkian sisällä, vedä aliaiheen nimi ylemmän tason aiheen päälle (tai alemmalla tasolla oleva aihe). Jos siirtämäsi aliaihe sisältää vastaavat aliaiheet, ne siirtyvät myös sen mukana, ja muutokset näkyvät kaaviossa.

Aliaiheen siirtäminen ylemmälle tasolle

Huomautus: Voit muuttaa tai siirtää aiheen hierarkiassa Jäsennys ikkunan avulla automaattisesti kaavion rakennetta.

Aiheen siirtäminen ylös-tai alaspäin jäsennys ikkunassa

Voit järjestää tai priorisoida aiheita Jäsennys ikkunassa vaikuttamatta kaavion rakenteeseen. Jos esimerkiksi haluat priorisoida aiheita, voit siirtää aiheet, joiden prioriteetti on suurempi kuin Jäsennys ikkunan yläosassa – sivun muotojen järjestys pysyy samana.

 • Napsauta hiiren kakkos painikkeella aihetta, jonka haluat siirtää, ja valitse sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas.

  Tämä muutos näkyy vain Jäsennys-ikkunassa. Kaavion aihe sijainti säilyy muuttumattomana.

Aivo Riihi-muotojen käyttäminen

Kun vedät muotoja aivo Riihi-muodot -kaavaimesta, voit hallita aiheiden sijaintia ja niiden yhteys tyyppiä.

Huomautus: Koska tämä menetelmä ei hyödynnä aivo Riihi mallin automaattisia ominaisuuksia, kun käytät sitä, Automaattinen järjestely toiminto- komento ja Jäsennys-ikkuna eivät välttämättä aina anna sinulle odomiasi tuloksia.

Aivoriihi-muodot

Kaavion luominen vetämällä muotoja piirustus sivulle

 1. Vedä aivo Riihi-muodot -kaavaimesta pääaihe -muoto veto sivulle.

 2. Kirjoita teksti, jota haluat pääaiheen edustavan.

 3. Jos haluat lisätä aliaiheen, vedä Aihe -muoto sivulle. Kun Aihe -muoto on valittuna, kirjoita aiheen nimi.

 4. Voit lisätä useita aiheita ja aliaiheita vetämällä usean aiheen muodon sivulle. Kirjoita-valinta ikkunaan aiheiden nimet ja valitse sitten OK.

Ennen muotojen yhdistämistä: tietoja yhteys tyypeistä

Aiheet eivät muodosta automaattisesti yhteyttä, kun vedät ne aivo Riihi-muodot -kaavaimesta, joten yhdistimien toiminta Visiossa kannattaa ymmärtää.

Visiossa on kaksi tapaa, joilla voit yhdistää aiheita kaaviossa, muodosta muotoon ja pisteestä pisteeseen. Kukin menetelmä on suunniteltu tiettyihin tilanteisiin, ja valitsemasi menetelmä määräytyy sen mukaan, miten korjattu haluat todellisen yhteyksien pisteen olevan.

Muodosta muotoon-muoto

Kun siirrät muotoja, jotka on yhdistetty muodosta muotoon, yhdistimet siirtävät yhteyden mahdollisimman suoraan. Jos haluat muodosta muotoon-yhteyden, vedä yhdistin viivan päät muodon keskelle, kunnes punaista ruutua ympäröi aihe-muoto.

Muodosta muotoon -yhteys

Pisteestä pisteeseen

Kun yhteys on pisteestä pisteeseen, yhdistimen päät liimataan kunkin muodon tiettyihin kohtiin. Jos haluat pisteestä pisteeseen-yhteyden, vedä yhdistin viivan päät muodon pisteeseen, kunnes näkyviin tulee punaista X-merkki. Jos siirrät muotoja, yhdistin säilyy liitettyinä alku perä isiin kohtiin.

Pisteestä pisteeseen -yhteys

Yhteys tyypin selvittäminen

Jos haluat tarkistaa, onko yhteys muodosta muotoon vai pisteestä pisteeseen, valitse yhdistin napsauttamalla sitä.

Muodosta muotoon- ja pisteestä pisteeseen -yhteyksien ulkoasun ero

Jos yhdistimen päistä tulee suuria punaisia neliöitä, yhteys on muodosta muotoon-muoto. Jos päistä tulee pieniä punaisia neliöitä, joissa on symboleita (x tai +), yhteys on pisteestä pisteeseen.

Yhden yhteys tyypin muuttaminen toiseen

Jos haluat muuttaa muodosta muotoon-yhteyden pisteestä pisteeseen, Vedä yhdistimen pääte piste pois muodosta ja vedä se sitten takaisin yhteys pisteeseen, joka on merkitty sinisellä x-merkillä, jossa haluat muodostaa yhteyden muotoon.

Jos haluat muuttaa pisteestä pisteeseen-yhteyden muodosta muotoon, Vedä yhdistimen pääte piste prosessi vaihe-muodon päälle, kunnes koko muodon ympärillä on punaista ruutua.

Pisteestä pisteeseen -yhteyden muuttaminen muodosta muotoon -yhteydeksi

Aiheiden yhdistäminen

 1. Vedä Dynaaminen yhdistinaivo Riihi-muodot -kaavaimesta sivulle tyhjälle alueelle.

 2. Vedä yhdistin viivan toinen pää sen ensimmäisen muodon keskelle, jonka haluat yhdistää, kunnes aihe-muodon ympärillä on punaista ruutua.

 3. Vedä yhdistin viivan toinen pää sen toisen muodon keskelle, jonka haluat yhdistää, kunnes se on punaisen ruudun ympäröimä.

Aiheiden yhdistäminen vetämällä päätepisteet muodon keskikohtaan.

Kun vapautat hiiren painikkeen ja valitset yhdistimen, kukin pääte piste näkyy tasaisen punaisena neliöksi, joka osoittaa, että muodot on yhdistetty oikein.

Muodot on yhdistetty oikein, kun päätepisteet näkyvät yhtenäisinä punaisina neliöinä.

Aiheiden välisten suhteiden näyttäminen

Voit näyttää kahden aiheen välisen erikoissuhteen aivo Riihi kaaviossa käyttämällä liitos viivaa, joka näkyy katko viivana toisiinsa liittyvien aiheiden välillä. Toisin kuin Dynaaminen yhdistin, joka määrittää kaavion päärakenteen, liitos viiva yhdistää aiheet eri haarojen välillä samassa (hierarkkisessa) tasossa.

Liitos viiva on vain visuaalinen cue, eikä se sisälly kaavion hierarkiaan. Jäsennys-ikkunassa ei näy aiheiden välistä kytkentää.

Voit yhdistää aiheita käyttämällä liitos viiva -muotoa samalla tavalla kuin dynaamista yhdistintä. Kun yhdistät aiheita assosiaatio rivinavulla, se reititetään uudelleen aiheiden kanssa, kun siirrät niitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×