Vihjeitä toimivien markkinointitekstien kirjoittamiseen

Ihmiset hukkuvat mainos- ja markkinointiviesteihin, ja yhteyden saaminen mahdollisiin asiakkaisiin voi olla vaikeaa.

Miten saat parhaiten viestin perille, kun haluat kehittää liiketoimintaasi? Tiivistettynä: Lähetä viestisi ihmisille, joita se todennäköisesti kiinnostaa. Pyri luomaan heihin henkilökohtainen yhteys ja esitä sanottavasi tiiviisti, ymmärrettävästi ja houkuttelevasti.

Toimivat markkinointitekstit puhuttelevat lukijoita ja saavat heidät reagoimaan. Näiden vihjeiden avulla voit kirjoittaa tehokkaita markkinointitekstejä ja opit kohdentamaan viestin parhaalla mahdollisella tavalla.

Tehokkaan viestin kirjoittaminen

Menestyvät kirjoittajat käyttävät useita eri lähestymistapoja. Seuraavissa vaiheissa kuvataan yksi lähestymistapa, jota voit mukauttaa omiin tarpeisiisi:

 1. Kirjoittamiseen valmistautuminen

 2. Tekstin luonnostelu

 3. Luonnoksen muokkaaminen

 4. Tekstin viimeisteleminen

Vihje: Miksei voisi vain kopioida ja liittää valmista tekstiä? Tehokkuuden nimissä useimmat yritykset käyttävät usein uudelleen samoja tekstejä, kuten yrityksen, tuotteiden tai henkilökunnan kuvauksia. Tämä niin kutsuttu pohjateksti on yleensä yleisluontoista ja täydentävää. Jos aloitat tekstin tällaisella tekstinpätkällä, asiakkaat tuskin jaksavat lukea pohjatekstiä pidemmälle. Pohjateksti on usein sisällöltään tiivistä mutta ei vaikuta vastaanottajaan. Käytä sitä harkitusti.

Kirjoittamiseen valmistautuminen

Selkeän suunnitelman tekeminen on jäsennellyn kirjoittamisen edellytys. Mitä paremmin valmistaudut, sitä helpompaa itse kirjoitustyö on.

 1. Tutki    Tutustu asiakkaisiin, markkinoihin ja kilpailijoihin mahdollisimman hyvin. Tämä perusteellinen taustatieto lisää uskottavuuttasi mahdollisten asiakkaiden silmissä. Voit kartuttaa tietämystäsi esimerkiksi seuraavista lähteistä:

  • Toimialatiedot

  • Tuottavuustilastot

  • Asiakastutkimukset

  • Myyntitiedot

  • Tuotteistasi ja palveluistasi annetut positiiviset lausunnot

 2. Kuuntele    Opi ymmärtämään asiakkaiden haasteita. Kun käytät samaa kieltä kuin asiakkaasi, osoitat ymmärtäväsi heidän tarpeitaan. Voit opetella asiakkaiden käyttämää sanastoa seuraavilla tavoilla:

  • Käy online-uutisryhmissä ja keskustelupalstoilla

  • Kuuntele myynnin ja tuotetuen puheluita

  • Tapaa avainasiakkaita

 3. Halutun toiminnan määrittäminen    Mitä haluat asiakkaiden tekevän lukemisen jälkeen?

  • Napsauttavan linkkiä?

  • Soittavan puhelun?

  • Arvostavan yritystäsi entistä enemmän?

   Selvitä, mitä asiakkaasi tarvitsevat toimiakseen. Varmista, että vastausjärjestelmäsi toimii tarpeeksi tehokkaasti silloin, kun he reagoivat tekstiisi.

 4. Tavoitteiden määrittäminen    Mitä asioita tavoittelet? Kun tiedät tavoitteesi, sinun on helpompi keskittyä olennaiseen sisältöä kehittäessäsi.

  • Uusien liikemahdollisuuksien saaminen?

  • Uusien asiakkaiden hankkiminen tai vanhojen asiakkaiden säilyttäminen?

  • Myyntitavoitteiden saavuttaminen?

 5. Resurssien mukaan toimiminen    Noudata budjettia ja muita rajoitteita ja määritä omat resurssisi. On parempi hyödyntää olemassa olevia resursseja kuin huomata projektin puolivälissä, ettei tavoitteita voi saavuttaa resurssipulan vuoksi.

Sivun alkuun

Tekstin luonnostelu

Tunnista kirjoittamisen ja tekstin muokkaamisen välinen ero. Työskentely hidastuu, jos muokkaat tekstiä samalla, kun kirjoitat. Jätä tekstin viilaaminen myöhemmäksi.

 1. Kirjoittaminen    Älä odota saavasi kerralla valmista. Vaimenna sisäinen kriitikkosi ja keskity kirjoittamaan seuraavat asiat:

  • Tekstin sanoma

  • Pääkohdat

  • Asiat, jotka haluat kertoa lukijoille

  • Toimet, joihin haluat lukijoiden ryhtyvän

  • Tuotteen tai palvelun lukijalle antamat edut

   Jatka kirjoittamista, kunnes olet mielestäsi käsitellyt kaikki tarpeelliset asiat. Kirjoita niin paljon kuin haluat. Tekstin järjestelyn, muokkaamisen ja hiomisen aika on myöhemmin.

 2. Epäilysten ja vastaväitteiden ennakoiminen    Vastaa ensin tärkeimpään vastaväitteeseen: Miksi tämä kannattaa lukea? Anna tietoja, vakuuta tai houkuttele – valitse kohderyhmällesi parhaiten sopivat keinot. Jos onnistut saamaan lukijoiden huomion, he haluavat vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä on kyse?

  • Mitä hyötyä siitä on minulle?

  • Kuka muu on käyttänyt sitä, ja mitä hyötyä siitä oli? (Tähän kohtaan voidaan lisätä positiivisia lausuntoja ja arvioita tuotteista tai palveluista.)

  • Kuinka paljon se maksaa?

  • Milloin ja mistä voin ostaa sen?

 3. Hyötyyn keskittyminen    Älä keskity omaan toimintaasi tai tuotteen ominaisuuksiin, vaan kerro asiakkaalle, mitä hän saa. Silloin kun kirjoitat tuotteen ominaisuuksista, kerro niiden asiakkaalle tarjoamista hyödyistä – eli siitä, miten ne helpottavat asiakkaan elämää. Luo tarpeita.

 4. Suositusten hyödyntäminen    Jos teksti ei ole kohdistettu johtajille ja päälliköille, joihin muiden ihmisten mielipiteet tuotteista eivät ehkä vaikuta kovin paljon, lisää tekstiin muiden ihmisten lausuntoja, joissa kerrotaan yrityksesi ratkaisemista ongelmista. Luo suositusten avulla henkilökohtainen suhde lukijoihin.

 5. Aito teksti    Ehdotuksia tämän tavoitteen saavuttamiseen:

  • Kirjoita kuten puhut.

  • Puhuttele lukijaa suoraan (sinä-muodossa).

  • Kirjoita tekstiä kuin kirjoittaisit jollekulle tuttavallesi. Mitä tarkemmin olet kohdistanut tekstin jollekin tietylle asiakassegmentille, sitä helpompaa tämä on.

  • Vältä ylenmääräistä kehumista ja liioittelua. Jos haluat ilmaista innostusta, voitko tehdä sen jollakin muulla tavalla kuin sanomalla, että jokin on "innostavaa!"?

  • Älä tuota lukijoille pettymystä johtamalla heitä harhaan tai antamalla lupauksia, joita et voi pitää.

Sivun alkuun

Luonnoksen muokkaaminen

Seuraavaksi on tekstin muokkaamisen aika. Kun muokkaat tekstiä, etene yleisistä asioista yksityiskohtiin – ja pääsanomasta muihin tietoihin. Keskity ensin jäsentelyyn ja sitten vasta tekstin kieleen.

 1. Ryhmittele    Tarkastele tekstin sisältöä ja ryhmittele yhteenkuuluvat sisällöt yhteen. Ole joustava. Kokeile eri järjestämistapoja. Poista turha toisto.

 2. Kiinnitä lukijan huomio    Aloita teksti kiinnostavalla anekdootilla, provosoivalla kysymyksellä tai epätavallisella näkökulmalla. Yritä innostaa heidät jatkamaan lukemista. Asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseen on todennäköisesti alle kymmenen sekuntia aikaa.

 3. Ydinasiaan keskittyminen    Jos lukijat lukevat viestiäsi vain muutaman sekunnin, jääkö sanoma heidän mieleensä? Poista sisältö, joka ei tue sanomaasi tai tavoitteitasi.

 4. Silmäilyn helpottaminen    Jaa teksti osioihin niin, että siinä on esimerkiksi otsikko ja yhdestä kahteen tekstikappaletta sekä mahdollisesti kuva ja kuvateksti. Sisällytä pääkohdat niihin osioihin, jotka asiakas lukee ensimmäiseksi (ja usein myös viimeiseksi):

  • Otsikot    Otsikot ovat sisällön tärkein osa, koska lukijat yleensä silmäilevät vain otsikot ja päättävät niiden perusteella, lukevatko lisää vai siirtyvätkö lukemaan jotakin muuta. Laadi otsikot erityisen huolellisesti.

  • Kuvatekstit    Kuvatekstiin voit sisällyttää tietoja pelkän kuvan sisällön kuvailemisen sijaan. Otsikoiden jälkeen lukijat todennäköisesti silmäilevät kuvatekstit.

  • Alaotsikot ja luettelot    Näiden tekstiosien avulla lukija voi silmäillä julkaisun nopeasti ja aloittaa myös helposti lukemisen keskeltä julkaisua.

 5. Hio sanomaasi    Käytä lyhyitä lauseita (10–20 sanaa) ja lyhyitä kappaleita (2 tai 3 lausetta) viestisi kertomiseen. Tässä vaiheessa on myös hyvä tarkistaa tekstin kielioppi ja poistaa tekstistä kaikki ylimääräinen: turhat määritteet, monimutkaiset lauseet ja epäluontevat ilmaukset. Vältä passiivia sekä ammattisanastoa, epämääräisiä sanoja, kuluneita fraaseja ja abstrakteja tai sekavia ilmauksia. Tee tekstistä konkreettista ja helppotajuista.

Sivun alkuun

Tekstin viimeisteleminen

Kun viimeistelet julkaisua, muista tarkastella sitä aika ajoin kriittisesti. Näin varmistat, että se on yleisen markkinointisuunnitelman mukainen. Tämä on hyvä hetki pyytää palautetta muilta. Heidän tuoreiden näkökulmien avulla huomaat ehkä, mitä olet unohtanut.

 1. Pyri yksinkertaisuuteen    Mitä vähemmän sanoja käytät, sitä todennäköisemmin ne luetaan. Tee asettelusta selkeä. Useiden eri fonttien, värien ja kuvien käyttäminen saattaa peittää selkeän ja yksinkertaisen viestin. Aivan kuten olet työstänyt sanomastasi ymmärrettävän, myös tekstin asettelun on oltava yksinkertainen ja tuettava tavoitteitasi.

 2. Viestintäkanavalla on väliä    Tekstin sisältö ja pituus vaihtelevat sen mukaan, tuleeko teksti postikorttiin, esitteeseen, uutiskirjeeseen, sähköpostiviestiin vai sivustoon.

 3. Tarkista vielä kerran, että olet kertonut tekstissä kaiken olennaisen    Ihmiset haluavat pikaisia ratkaisuja, ja nopein ratkaisu on usein roskakori. Varmista, että lukija pystyy erottamaan nopeasti, mitä julkaisu käsittelee, kuka sen on lähettänyt, mitä toimia se edellyttää ja milloin sekä miten lukija voi ottaa sinuun yhteyttä.

 4. Pyydä jotakuta muuta tarkistamaan teksti virheiden varalta    Mieti, voisitko pyytää useita ihmisiä tarkistamaan julkaisun. Tarvitset kahdenlaista puolueetonta apua. Pyydä ensin jotakuta kohderyhmää muistuttavaa henkilöä tarkistamaan työsi ja kertomaan, onko sen sanoma helposti ymmärrettävä. Kiinnittääkö julkaisu koehenkilön huomion? Jääkö hänelle vastaamattomia kysymyksiä? Pyydä sitten jotakuta oikolukemaan teksti. Kirjoitus- ja kielioppivirheet vaikuttavat liiketoimintaan haitallisesti.

Sivun alkuun

Reaktion synnyttäminen

Jotta tavoitat mahdolliset asiakkaat ja saat heidät reagoimaan, laadi henkilökohtainen viesti. Koska tämän voi harvoin toteuttaa laajassa mittakaavassa, toiseksi paras ratkaisu on ryhmitellä mahdolliset asiakkaat eri ryhmiin, joille voit kirjoittaa omat markkinointimateriaalit. Voit suodattaa asiakastietokannoista ja postitusluetteloista asiakkaita yhdistävät tekijät, jotka otat markkinoinnin lähtökohdaksi.

Mitä enemmän tiedät kohderyhmästä, sitä varmempi voit olla siitä, että he ovat valmiita lukemaan viestisi ja että sinä ymmärrät heidän haasteensa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×