Vihjeitä tehokkuuden seuraamiseen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Markkinointia toteutettaessa on tärkeää tietää, minkälainen markkinointi on tarkoituksenmukaista ja minkälainen ei, jotta voidaan keskittyä toimiviin ratkaisuihin. Seuraamalla markkinointikampanjan saamaa palautetta ja pyrkimällä ymmärtämään palautteen syitä saat selville, mitkä markkinointikeinot ovat onnistuneita ja mitkä eivät. Markkinoinnin tehokkuuden seuraaminen auttaa markkinoinnin kannattavuuden varmistamisessa.

Toimintaohjeet

Markkinoinnin seurantakohteiden valitseminen

Seurantamekanismien määrittäminen

Markkinointikampanjan saaman palautteen seuraaminen

Markkinointikampanjan arvioiminen

Seuraavan markkinointikampanjan suunnitteleminen

Markkinoinnin seurantakohteiden valitseminen

Mieti ennen markkinointikampanjan aloittamista, mitä tietoja on tärkeää seurata ja minkälainen on markkinoinnin kohderyhmä. Jos esimerkiksi tiedät jo, ketkä asiakkaistasi ovat miehiä ja ketkä naisia, voit lähettää eri sukupuolille sopivia tarjouksia. Jos sinulla ei ole näitä tietoja, voit valita tällä kerralla sukupuolen seurattavaksi tiedoksi, jotta voit kohdistaa tulevia markkinointikampanjoita entistä paremmin.

Tiedot ennen kampanjan aloittamista

Asiakkaista keräämäsi tiedot ovat onnistuneen markkinointikampanjan perusta. Kun keräät tietoja asiakkaiden henkilökohtaisista ominaisuuksista ja ryhmittelet asiakkaat ominaisuuksien mukaan, voit havaita, miten nämä ominaisuudet vaikuttavat heidän tapaansa reagoida markkinointikampanjaan.

Kun liität asiakkaiden antaman palautteen niihin ominaisuuksiin, jotka saivat heidät reagoimaan markkinointiin, kerrytät monipuolisesti tietämystäsi, jonka avulla voit palvella asiakkaita entistä paremmin ja parantaa tulevien markkinointikampanjoiden tehokkuutta.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä asiakastiedoista, joita voit seurata ja hyödyntää:

 • Toistuvasti asioivat asiakkaat    Jos tunnistat kanta-asiakkaasi, voit ottaa heihin yhteyttä ja selvittää, miksi heistä on tullut vakioasiakkaita, tai kertoa heille alennuksista ja erikoistarjouksista.

 • Epäsäännöllisesti asioivat asiakkaat    Jos et ole kuullut joistakin asiakkaista vähään aikaan, voit tarjota alennusta tai muuta kannustinta asiointiin. Voit myös ottaa heihin yhteyttä ja selvittää, kuinka saisit heidät asioimaan uudelleen.

 • Asiakkaan sijainti    Jos tiedät, missä asiakkaasi asuvat, voit tarjota heille tiettyjä paikallisia tuotteita tai palveluita, jotka soveltuvat ilmaston tai sijainnin vaatimuksiin.

 • Asiakkaan sukupuoli     Jos tiedät asiakkaittesi sukupuolen, voit tarjota vain naisille tai vain miehille suunnattuja tuotteita tai palveluita.

 • Asiakkaan ikä    Jos tiedät asiakkaittesi iän, voit tarjota tuotteita tai palveluita, jotka soveltuvat heidän elämäntilanteeseensa (esimerkiksi eläkkeelle jäämisen suunnittelu kaksikymmenvuotiaana tai viisikymmenvuotiaana).

 • Ostotottumukset    Jos tunnet postitukseen vastanneiden asiakkaiden ostotottumukset ja tavoitteenasi on laajentaa asiakaskuntaa, voit ostaa postitusluettelon ihmisistä, jotka ovat ostaneet samoja tuotteita ja lähettää heille vastaavan tyyppistä markkinointipostia.

 • Palautteenantotapa    Voit hyödyntää vastaanottajien vastauksia kohdistamalla kullekin asiakkaalle erilaisen jatkoviestin sen mukaan, miten he ovat vastanneet markkinointiviestiin. Osa asiakkaista saattaa vastata puhelimitse, osa tulla käymään ja osa lähettää sähköpostia. Tämän perusteella voit toteuttaa asiakkaan mieltymyksiä lähettämällä seuraavaksi hänen toiveisiinsa mukautetun viestin.

Markkinoinnin onnistuminen

Asiakkaiden tietojen keräämisen lisäksi on tärkeää seurata, miten hyvin markkinointikampanja onnistuu. Päätä, mitä monista muuttujista haluat seurata ja kuinka voit mitata muuttujan vaikutusta. Jos esimerkiksi käytät markkinoinnissa postikortteja, voit kokeilla muutamaa eri postikorttimallia tai paria erilaista tarjousta ja seurata eri vaihtoehtojen tehokkuutta. Muita mahdollisesti seuraamisen arvoisia tietoja ovat seuraavat:

 • Vastausprosentti    Kuinka moni kaikista markkinointimateriaalin saaneista asiakkaista vastasi?

 • Kannustimien toimivuus    Jos lähetit muutamia erilaisia tarjouksia, jotka kannustivat asiakkaita reagoimaan, voit seurata, mitkä kannustimet olivat tehokkaimpia.

 • Yhteydenottotapa    Jos tarjosit asiakkaille erilaisia vastauskeinoja – esimerkiksi postikortin, puhelinsoiton, sähköpostiviestin, henkilökohtaisen käynnin, luettelon tai Web-sivuston – voit seurata eri tavoilla saatuja vastauksia. Jos otat asiakkaisiin yhteyttä eri tavoin, voit seurata, mikä tapa tuottaa eniten vastauksia.

Muuttujien eristäminen

Huolehdi muuttujien erottelemisesta myöhempää analyysia varten. Jos esimerkiksi käytät kahta eri postikorttimallia ja korttimallit sisältävät eri tarjoukset, voi olla vaikeaa määrittää, onko toinen postikorttimalli tuottanut enemmän vastauksia mallin vai tarjouksen ansiosta.

Sivun alkuun

Seurantamekanismien määrittäminen

Määrittele, mikä on paras tapa kerätä tiedot, joiden perusteella arvioit markkinointikampanjan onnistumista. Jos yritykselläsi on useita puhelinnumeroita ja käytät postikorttikampanjassa eri korttimalleja tai eri tarjouksia, voit seurata eri vaihtoehtojen tehokkuutta sisällyttämällä niihin eri puhelinnumerot, URL-osoitteet tai tarjouskoodit.

Jos lähetät lahjakortteja, haluat ehkä lisätä kortteihin yksilölliset seurantanumerot. Jos lähetät asiakkaille kuponkeja ja haluat tietää, kuka lunastaa kupongin mitäkin ostosta varten, lisää jokaiseen kuponkiin erillinen kuponkikoodi.

Kun lisäät lahjakortteihin seurantanumerot, voit yhdistää inventaariossa tuotteen lahjakorttiin ja seurata kyseistä tuotetta. Jos lähetät asiakkaille kuponkeja, yksilöllisen koodin lisääminen kuhunkin kuponkiin voi estää asiakkaita jakamasta kuponkien kopioita. Yksilöllisten koodien lisääminen tapahtumakutsuihin taas on harvoin hyödyllistä. Tällöin seurataan vain asiakkaiden nimiä. Lisätietoja on kohdassa Seurantanumeroiden lisääminen lahjakortteihin ja kuponkeihin.

Sivun alkuun

Markkinointikampanjan saaman palautteen seuraaminen

Olet lähettänyt markkinointikampanjan materiaalit asiakkaille. Nyt on aika seurata materiaalien aiheuttamia reaktioita. Merkitse tulokset muistiin, jotta voit seurata, mitkä muuttujat ovat tehokkaita ja mitä pitää parantaa kampanjan seuraavassa vaiheessa tai tulevissa kampanjoissa.

Markkinointikampanjan tehokkuuden seuraamiseen on kaksi perusmenetelmää. Vaikka vastaanottaisit asiakaspalautteen Internetin välityksellä, postitse, puhelimitse tai kasvokkain, voit käyttää palautteiden seuraamisessa toista seuraavista menetelmistä:

 • Tulostettua luetteloa, jonka pidät puhelimen tai tietokoneen lähellä tai myyntipöydällä. Jos olet lisännyt eri postikorttimalleihin eri puhelinnumerot, voit tulostaa oman vastaanottajaluettelon jokaista puhelinnumeroa varten, jotta oikea vastaanottajaluettelo on käytettävissä, kun kuhunkin puhelinnumeroon soitetaan.

 • Ohjelmaa, kuten Microsoft Office Excel -laskentataulukkoa tai Microsoft Office Publisherin avulla luotavia tietolähteitä, tai toiminnoiltaan monipuolisempaa asiakassuhteiden hallintaohjelmaa, kuten 2007 Microsoft Office System Business Contact Manageria.

Publisher sisältää työkalut molempia menetelmiä varten.

Vastaanottajaluettelon tulostaminen

Jos haluat seurata kampanjan onnistumista paperilla, tulosta luettelo vastaanottajista ja pidä se käsillä palautteen kirjaamista varten. Tulostetun luettelon avulla tietojen kirjaaminen on helppoa, mutta tietojen lajitteleminen, suodattaminen ja analysointi vaikeaa.

Myös silloin, kun haluat lähettää julkaisun postitse, Tulosta vastaanottajaluettelon Yhdistäminen -tehtäväruudussa tai Sähköpostiyhdistäminen -tehtäväruudun avulla. Avaa tehtäväruudun uuteen tai aiemmin luotuun julkaisun, valitse Työkalut -valikosta Yhdistäminenja luettelot ja valitse sitten Yhdistäminen tai Sähköpostin yhdistämisen. Saat lisätietoja yhdistämisestä luominen yhdistämisen ja Sähköpostiyhdistämisen luominen.

 1. Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudun Vaihe 3: Valitse sähköpostiyhdistämisen tulostus -kohdassa Valmistaudu seuraamaan tätä postitusta -kohdasta Tulosta vastaanottajaluettelo.

 2. Valitse Tulosta luettelo -valintaikkunan Valitse sarakkeet -kohdasta seurantaluetteloon lisättävien kenttien nimet. Jos haluat lisätä luetteloon myös merkintöjä asiakaskontakteista, valitse Lisää tyhjä "huomautus-sarake" -valintaruutu.

 3. Valitse Valitse tietueet -kohdassa toinen seuraavista vaihtoehdoista:

  • Käytä vain sisällytettyjä tietueita, jos lähetit postia vain osalle vastaanottajaluettelon vastaanottajista ja haluat tulostaa luettelon, joka sisältää vain postituksen vastaanottajat.

  • Käytä kaikki, jos haluat tulostaa luettelon, joka sisältää kaikki vastaanottajaluettelon tietueet.

 4. Määritä muut muotoiluasetukset ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat tulostaa luettelon ilman muita muotoiluja, valitse Tulosta.

   Sarakkeiden otsikot näkyvät tulostetun luettelon kunkin sivun yläosassa.

  • Jos haluat avata luettelon uutena julkaisuna, jota voit muokata lisää, valitse Vie julkaisuun.

Yhdistämisen Tulosta luettelo -valintaikkuna

Seuraaminen online-tilassa

Jos sinulla on jo asiakastietolähde, voit seurata sen avulla markkinointikampanjan aiheuttamia reaktioita. Luotpa vastaanottajaluettelon Publisherin, Excelin, Microsoft Office Accessin tai asiakassuhteiden hallintaohjelman, kuten Business Contact Managerin, avulla, varmista, että vastaanottajaluettelo on käytettävissä, kun kukin asiakas vastaa – ja että löydät asiakasta vastaavan tietueen, jotta saat tallennettua tehokkaasti haluamasi tiedot.

Yksinkertaisessa kampanjassa voit esimerkiksi lisätä luetteloon sarakkeen, johon merkitään asiakkaan vastaus (kyllä tai ei), sarakkeen palautteen vastaanottopäivää varten, sarakkeen, joka sisältää seuraavan vaiheen tiedot (kuten "seurantasoitto" tai "sisällytä seuraavaan postitukseen"), ja sarakkeen asiakkaan tilaamaa tuotetta tai palvelua varten. Jos lähetät useita erilaisia postikortteja tai tarjouksia, seuraa myös korttimallia tai tarjousta, johon kukin asiakas reagoi.

Tietokannan avulla tietojen käsittely on helppoa myös, kun on kampanjan tietojen analysoinnin aika. Voit esimerkiksi helposti lajitella tiedot minkä tahansa tallentamasi ominaisuuden mukaan ja suodattaa ne asiakkaat, joiden ominaisuudet ovat kampanjan kannalta epäolennaisia.

Seuraaminen Business Contact Managerin avulla

2007 Microsoft Office System Business Contact Manager on yhteystietojen ja liiketoimintamahdollisuuksien tehokkaaseen hallintaan tarkoitettu apuohjelma pienille yrityksille, myyntihenkilökunnalle ja työntekijöille. Business Contact Managerin avulla voit seurata lähettämiäsi markkinointimateriaaleja, vastaanotettua palautetta sekä kuhunkin markkinointikampanjaan liittyviä kustannuksia, kun olet toteuttanut yhdistämisen Publisherissa. Lisätietoja ohjelman lataamisesta ja käyttämisestä on Business Contact Managerin Web-sivustossa.

Kun tietokoneeseen on asennettu Business Contact Manager, voit avata Business Contact Managerin suoraan Publisherista:

 • Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudun Vaihe 3: Valitse sähköpostiyhdistämisen tulostus -kohdassa Valmistaudu seuraamaan tätä postitusta -kohdasta Seuraa Business Contact Managerin läpi.

  Markkinointikampanjan lomake avataan Office Outlook 2007 Business Contact Manager -ohjelmaan.

Lisätietoja Office Outlook 2007 Business Contact Manager -ratkaisun käytöstä on Business Contact Managerin ohjeessa, ja lisätietoja asiakastietojen seuraamisesta Outlookissa on Microsoft Office Online -sivustossa.

Sivun alkuun

Markkinointikampanjan arvioiminen

Vertaile kampanjan tuloksia sen tavoitteisiin nähden. Halusitko esimerkiksi laajentaa asiakaskuntaa vai sitouttaa nykyisiä asiakkaita entistä paremmin? Jos asiakkaat reagoivat yhteen tarjoukseen enemmän kuin muihin, mitkä tarjouksen ominaisuudet yhdistettynä asiakkaiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin saivat kampanjan onnistumaan?

Jos käytit postikorttipostituksessa useita korttimalleja tai tarjouksia, reagoivatko vastaanottajat johonkin korttimalliin tai tarjoukseen muita aktiivisemmin?

Hyödynnä kampanjan seuraamisen avulla saamiasi tietoja nykyisissä ja tulevissa markkinointikampanjoissa.

Sivun alkuun

Seuraavan markkinointikampanjan suunnitteleminen

Kun seuraat markkinointikampanjan herättämiä reaktioita, voit parantaa seuraavaa markkinointikampanjaa. Säilytä kampanjan onnistumiseen vaikuttaneet tekijät ja muuta kampanjan tehoa heikentäneitä tekijöitä. Vastaanottajaluettelo on yksi kampanjan säilytettävistä, hiottavista ja uudelleen käytettävistä resursseista. Publisher sisältää joitakin keinoja, joiden avulla voit kehittää vastaanottajaluetteloa, eikä jokaista kampanjaa varten tarvitse aloittaa uutta luetteloa.

Vastaanottajaluettelon pikakuvakkeen tallentaminen

Voit säästää turhaa työtä tallentamalla pikakuvakkeen yhdistämisessä luomaasi vastaanottajaluetteloon. Kun tarvitset luetteloa yhdistämisessä myöhemmin, voit luoda yhteyden valmiiseen luetteloon. Jos luettelo on koottu useista tietolähteistä, alkuperäisten tietolähteiden tietueisiin tekemäsi muutokset näkyvät vastaanottajaluettelossa, kun se seuraavan kerran avataan. Näin voit kartuttaa vastaanottajista keräämiäsi tietoja.

 1. Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudun Vaihe 3: Valitse sähköpostiyhdistämisen tulostus -kohdassa Valmistaudu seuraamaan tätä postitusta -kohdasta Tallenna vastaanottajaluettelon pikakuvake.

 2. Kirjoita Tallenna tiedosto -valintaikkunassa osoiteluettelon nimi Tiedoston nimi -ruutuun.

  Oletusarvon mukaan osoiteluettelo tallennetaan Omat tietolähteet -kansioon. On parasta pitää osoiteluettelo tässä kansiossa, koska se on oletuskansio, josta Publisher etsii tietolähteitä.

 3. Valitse Tallenna.

Vastaanottajaluettelon vieminen uuteen tiedostoon

Kun haluat yhdistää useita tietolähteitä yhteen uuteen tiedostoon, voit tallentaa vastaanottajaluettelon omana luettelonaan myöhempiä yhdistämisiä varten. Tallennettu uusi luettelo ei ole yhteydessä alkuperäisiin tietolähteisiin, joten luetteloon tekemäsi lisäykset ja muutokset näkyvät vain tässä luettelossa. Voit käyttää tätä vastaanottajaluetteloa myöhemmissä yhdistämisissä sekä tuoda sen tiedostona asiakassuhteiden hallintaohjelmaan.

 1. Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudun Vaihe 3: Valitse sähköpostiyhdistämisen tulostus -kohdassa Valmistaudu seuraamaan tätä postitusta -kohdasta Vie vastaanottajaluettelo uuteen tiedostoon.

 2. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunassa osoiteluettelon nimi Tiedoston nimi-ruutuun.

  Oletusarvon mukaan osoiteluettelo tallennetaan Omat tietolähteet -kansioon. On parasta pitää osoiteluettelo tässä kansiossa, koska se on oletuskansio, josta Publisher etsii tietolähteitä.

 3. Napsauta jotakin seuraavista:

  • Jos haluat tallentaa luettelon vain postituksen vastaanottajista, valitse Vain sisällytetyt.

  • Jos haluat sisällyttää luetteloon kaikki tietueet, eli sekä postituksen vastaanottajat että muut asiakkaat, valitse Kaikki tietueet.

 4. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×