Vihjeitä julkaisun valmistelemiseksi painatusta varten

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Jos tarvitset tulostusvaihtoehtoja, joita paikallisessa tulostimessa ei ole, voit viedä julkaisun painotaloon, joka tuottaa työn offset-painotyönä tai tulostaa sen laadukkaalla digitaalitulostimella.

Saatat esimerkiksi haluta tulostaa julkaisusta suuren määrän kopioita, tulostaa sen erikoispaperille (kuten pergamenttipaperille tai kartongille) tai käyttää sidonta-, leikkaus- tai viimeistelyvaihtoehtoja.

Jos julkaisusta tulee tuottaa satoja tai tuhansia kopioita, painotalo voi olla edullisin ja tehokkain tapa tuottaa julkaisu.

Microsoft Office Publisher 2007 sisältää useita toimintoja, joiden avulla painotalojen ja kopiointipalveluiden on helppo valmistella julkaisu painoprosessia varten. Seuraavat vihjeet auttavat sinua valmistelemaan julkaisusi painotaloa tai tulostuspalvelua varten.

Tämän artikkelin sisältö

Vihje 1: Keskustele projektin painotaloon

Vihje 2: Käytä aina Office Publisher 2007: ssä tai Publisher 2003

Vihje 3: Valitse värimallin aikaisin

Vihje 4: Varmista, että julkaisusivut ovat oikean koon

Vihje 5: Salli Leikkausreunoja

Vihje 6: Vältä keinotekoisten fonttityylien

Vihje 7: Vältä sävyt tekstin pienellä

Vihje 8: Muuta digitaalisten valokuvien ja skannattujen kuvien kokoa haluamiksesi

Vihje 9: Käytä linkitettyjä kuvia

Vihje 10: Käytä ohjattu matkapaketin voit valmistella julkaisu

Vihje 1: Keskustele projektista painotalosi kanssa

Kysy neuvoja painotalon edustajalta ennen julkaisun suunnittelua ja suunnittelun aikana. Näin voit säästää aikaa ja kustannuksia myöhemmissä vaiheissa. Ennen kuin aloitat projektin, kerro projektista ja tavoitteistasi ja selvitä painotalon vaatimukset.

Neuvottele seuraavista seikoista ennen julkaisun luomista:

 • Kysy, hyväksyykö painotalo Publisher-tiedostot. Jos et löydä Publisher-tiedostoja hyväksyvää painotaloa, voit kysyä muista tavoista toimittaa julkaisu painoon. Useimmat painotalot hyväksyvät PostScript-tiedostoja tai PDF-tiedostoja ja antavat neuvoja, kuinka voit luoda näitä tiedostoja julkaisustasi.

 • Kerro painotalolle projektisi painatukseen liittyvistä vaatimuksista, kuten painosmääristä, laadusta, paperilajeista, paperiko'oista, suositellusta värimallista, sidonta- ja arkintaittotavoista, leikkaamisesta, painatuskustannuksista, tiedostojen kokorajoituksista ja aikarajoista. Tarkista, että painotalolla on työhön tarvittavat materiaalit.

 • Kerro, skannaatko julkaisun mahdollisesti sisältämät kuvat itse vai annatko skannaamisen painotalon tai palvelutoimiston tehtäväksi.

 • Kysy, tarvitaanko joitakin valmistavia toimia, kuten kohdistusta tai sivunasettelua.

 • Kysy, miten voisit säästää kustannuksia.

Sivun alkuun

Vihje 2: Käytä aina Office Publisher 2007 -ohjelmistoa tai Publisher 2003 -ohjelmistoa

Seuraavat vihjeet on tarkoitettu erityisesti Office Publisher 2007 -ohjelmistoa ja Microsoft Office Publisher 2003 -ohjelmistoa varten. Office Publisher 2007 sisältää uusia ja entistä monipuolisempia ammattimaisille painotaloille suunniteltuja toimintoja. Painotalosi tai tulostuspalvelusi voi luottaa enemmän Office Publisher 2007 -ohjelmalla tai Publisher 2003-ohjelmalla luotuihin julkaisuihin kuin Publisherin aiemmilla versioilla tehtyihin julkaisuihin.

Kun avaat vanhempia julkaisuja Office Publisher 2007 -ohjelmassa, ohjelma pyrkii säilyttämään vanhojen tiedostojen ulkoasun ennallaan. Publisherin aiemmilla versioilla luotujen julkaisujen ulkoasu saattaa kuitenkin poiketa odotetusta, kun julkaisut avataan Office Publisher 2007 -ohjelmassa.

Sivun alkuun

Vihje 3: Valitse värimallisi jo aikaisessa vaiheessa

Ennen kuin käytät paljon aikaa julkaisun suunnitteluun, päätä, onko julkaisu värillinen. Jos painatus toteutetaan laadukkaassa digitaalisessa väripainossa, sinun ei tarvitse huolehtia väreistä. Digitaaliset väripainot toistavat tarkasti miljoonia värejä. Jos julkaisu painetaan offset-painona, käytettävissä on useita värimallivaihtoehtoja.

Offset-painossa painotyön määrittämiseen ja suorittamiseen tarvitaan koulutettu ammattilaispainaja. Yleensä jokainen painotyön väri vaatii työtä painajalta ja lisää työn kustannuksia. Tarvittavien värien määrä määräytyy valitsemasi värimallin mukaan.

Kun määrität värillisen julkaisun, voit valita seuraavista värimalleista:

 • Mikä tahansa väri (RGB)

 • Yksi väri

 • Spottivärit

 • Prosessivärit

 • Prosessivärit ja spottivärit

Mikä tahansa väri (RGB)

Jos tulostuksessa käytetään digitaalista väritulostinta (kuten paikallista väritulostinta), käytetään RGB (Red, Green, Blue, punainen, vihreä, sininen) -värimallia. Kun tulostetaan muutamia kappaleita, tämä on kustannuksiltaan edullisin värimalli. RGB-värimalli on kuitenkin kaikkein muunneltavin värimalli, joten eri tulostustöiden väreistä on vaikea saada aivan samoja.

Yksi väri

Jos tulostuksessa käytetään yhtä väriä, kaikki julkaisun värit painetaan yhden värin, yleensä mustan, sävyillä. Tämä on edullisin värimalli offset-painoja käytettäessä, sillä se vaatii vain yhden värin.

Spottivärit

Jos tulostuksessa käytetään spottiväriä, kaikki julkaisun osat painetaan yhden värin – yleensä mustan – sävyillä, ja yhden korostusvärinä käytettävän lisävärin eli spottivärin sävyillä. Publisher käyttää spottiväritöissä PANTONE®-värejä.

Tämä värimalli edellyttää vähintään kahden värin käyttöä, mikä saattaa nostaa offset-painon kustannuksia.

Huomautus: Joissakin tapauksissa spottivärien käyttäminen saattaa olla kalliimpaa kuin prosessivärien käyttäminen. Näin tapahtuu yleensä pienisarjaisissa töissä.

Prosessivärit

Jos käytät tätä värimallia, julkaisusi painetaan nelivärisenä yhdistämällä sopivassa suhteessa prosessivärejä syaania, magentaa, keltaista ja mustaa, jotka lyhennetään yleensä muodossa CMYK. Vaikka näitä neljää väriä yhdistämällä saadaan luotua lähes kaikki värit, aivan kaikkia värejä ei kuitenkaan voida saavuttaa. CMYK-värimalli ei esimerkiksi voi tuottaa metallihohtovärejä tai erittäin kylläisiä värejä.

Prosessivärit vaativat aina neljän CMYK-värin määrittämistä painossa. Värien kohdistaminen päällekkäin vaatii lisäksi taitoa painajalta. Näiden vaatimusten vuoksi prosessivärien käyttäminen on spottivärien käyttöä kalliimpaa.

Prosessivärit ja spottivärit

Tämän värimallin käyttäminen on kaikkein kalleinta, koska se yhdistää prosessivärit (neljä väriä) ja yhden tai useita spottivärejä. Käytä tätä värimallia vain siinä tapauksessa, että haluat käyttää sekä täyttä väriskaalaa että erittäin kylläistä väriä tai metalliväriä, jota ei voida toteuttaa CMYK-mallissa.

Värimallin valitseminen

Kun valitset värimallia Microsoft Office Publisherissa, värinvalitsin näyttää vain valitun värimallin sisältävät värit. Jos esimerkiksi valitset värimalliksi Yksi väri -mallin, voit käyttää vain tällä värillä aikaan saatavia viivan, täytön ja tekstin värejä. Jos valitset värimalliksi Spottivärit, voit käyttää vain spottiväreillä aikaan saatavia viivan, täytön ja tekstin värejä.

Voit valita julkaisun värimallin seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valintaikkunasta Painoasetustyökalut ja valitse Väritulostus.

 2. Valitse Väritulostus-valintaikkunan Määritä kaikkien värien tyypiksi -kohdasta haluamasi värimalli.

  Väritulostus-valintaikkuna

 3. Jos valitset Spottivärit- tai Prosessivärit ja spottivärit -vaihtoehdon, voit valita lisää spottivärejä napsauttamalla hiirellä Uusi väri -painiketta.

 4. Valitse OK.

Sivun alkuun

Vihje 4: Varmista, että julkaisusi sivukoko on oikea

Ennen julkaisun luomista päätä valmiin julkaisun koko. Keskustele koosta painotalon edustajan kanssa.

Kun olet päättänyt haluamasi sivukoon, määritä se Sivun asetukset -valintaikkunassa.

Varmista tässä vaiheessa, että Sivun asetukset -valintaikkunassa valitsemasi sivukoko on haluamasi. On vaikeaa muuttaa sivukokoa, kun julkaisun suunnitteleminen on jo aloitettu. Lisäksi painotalon on vaikea painaa julkaisua alkuperäisestä koosta poikkeavassa sivukoossa.

On tärkeää ottaa huomioon, että sivun asetuksissa ja tulostuksessa sivun koko ja paperin koko ovat eri asioita:

 • Sivun koko viittaa aina valmiin sivun kokoon leikkauksen jälkeen.

 • Paperin koko viittaa aina julkaisun tulostamiseen käytettävän paperiarkin kokoon ennen leikkausta.

Useissa tapauksissa paperin koon on oltava sivukokoa suurempi leikkausvara ja painomerkit varten tai useiden sivujen tulostamiseksi yhdelle paperille.

Jos haluat tulostaa useita kopioita tai sivuja yhdelle paperiarkille kirjasen luomista varten, voit toteuttaa tämän helposti Publisherissa. Useiden sivujen tulostamista yhdelle arkille niin, että arkit voidaan taittaa ja leikata vihkoseksi, kutsutaan taitoksi tai asemoinniksi.

Vihje: Parhaiden asemointitulosten saamiseksi ota yhteyttä painotaloosi ennen julkaisun asetusten määrittämistä. Painotalo saattaa käyttää julkaisun taitossa kolmannen osapuolen taitto-ohjelmaa.

Riippumatta siitä, käytetäänkö asemointia, määritä sivun kooksi valmiin tuotteen koko.

 • Käyntikorttien, hakemistokorttien ja postikorttien koot    Jos haluat tulostaa useita pieniä julkaisuja, kuten käyntikortteja, yhdelle letter-kokoiselle (8,5 x 11 tuumaa) arkille, määritä julkaisun sivukooksi korttien koko (2 x 3,5 tuumaa käyntikorttien tapauksessa) tulostuksessa käytettävän paperikoon sijaan. Määritä Sivun asetukset-valintaikkunassa sivulle tulostettavien kopioiden määrä.

  Toimintaohjeet

  1. Valitse julkaisussa Tiedosto-valikosta Sivun asetukset, määritä paperikoko ja valitse sitten Lisäasetukset.

  2. Valitse Mukautettu sivukoko -valintaikkunassa Asettelutyyppi -kohdassa Useita sivuja arkilla tai muu sopiva vaihtoehto.

  3. Kirjoita Asetukset kohdassa arvot Sivureunukset-, Yläreunus-, Vaakaväli- ja Pystyväli-ruutuihin.

  4. Valitse kaksi kertaa OK.

   Määrittämäsi paperikoon ja reunusten arvojen mukaan Publisher asettelee sivulle mahdollisimman monta kopiota. Julkaisuikkunassa näkyy edelleen vain yksi kopio, mutta tulostuksen yhteydessä Publisher tulostaa useita kopioita yhdelle paperiarkille.

 • Taitettujen esitteiden koot    Jos julkaisusi on useaan kertaan taitettu paperiarkki, kuten kolmeen osaan taitettu esite tai onnittelukortti, sivukoon tulee olla taittamista edeltävä koko. Esitteen osia ei tule tulkita erillisiksi sivuiksi. Jos julkaisu on esimerkiksi letter-kokoiselle paperille tulostettu kolmeen osaan taitettu esite, valitse Sivun asetukset -valintaikkunassa sivukooksi Letter.

 • Kirjasten koot    Jos julkaisusi on useita taitettuja sivuja sisältävä kirjanen (esimerkiksi luettelo tai lehti), sivukoon tulee olla sama kuin yhden sivun koko taittamisen jälkeen. Jos julkaisusi sivukoko on esimerkiksi 5,5 x 8,5 tuumaa, voit tulostaa nämä sivut vierekkäin letter-kokoiselle arkille. Publisherin kirjasen tulostustoiminto järjestää sivut siten, että tulostettujen arkkien yhdistämisen ja taittamisen jälkeen sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

  Publisherin kirjasen määrittäminen

  1. Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset.

  2. Valitse oikeanpuoleisessa tehtäväruudussa Lisäasetukset.

  3. Valitse Mukautettu sivukoko -valintaikkunassa Asettelutyyppi-kohdassa Kirjanen. Kirjoita Reunuksen apuviivat -kohtaan haluamasi mitat ja valitse kaksi kertaa OK.

  4. Valitse Tiedosto-valikosta Tulostimen asetukset ja valitse sitten Julkaisu- ja paperiasetukset -välilehti.

  5. Valitse Tulostusasetukset-kohdasta Kirjanen, sivulta taitettava.

  6. Valitse Paperi-kohdasta paperin koko, johon mahtuu kaksi vierekkäistä sivua. Valitse Suunta-kohdasta Vaaka.

  7. Valitse Tulostimen tiedot -välilehti.

  8. Valitse Tulostimen nimi -kohdasta käyttämäsi tulostin. Jos et tiedä, minkälaista tulostinta tai valoladontalaitetta painotalo käyttää, voit ohittaa tämän vaiheen, tai voit valita oman tulostimesi ja tulostaa koevedoksen.

  9. Valitse OK.

   Painotalo varmistaa, että laite- ja paperiasetukset ovat oikein kirjasen tulostuksessa käytettävää laitetta varten.

 • Monimutkainen asemointi    Joskus asemointi saattaa koskea useita yhdelle useaan kertaan taitetulle ja kolmesta reunasta leikatulle paperille tulostettuja sivuja. Tällainen asemointi vaatii kolmannen osapuolen valmistaman asemointiohjelmiston käyttämistä.

Sivun alkuun

Vihje 5: Ota leikkausreunat huomioon

Jos julkaisusi sisältää elementtejä, joiden tulee ulottua paperin reunaan asti, ne on määritettävä leikkausvaroiksi. Leikkausvarassa elementti ulottuu julkaisun sivun ulkopuolelle. Julkaisu tulostetaan paperille, jonka koko on lopullisen sivun kokoa suurempi, ja leikataan kokoonsa. Leikkausvarat ovat tarpeen, koska useimmat tulostuslaitteet, mukaan lukien offset-painot, eivät voi tulostaa paperin reunaan saakka, ja paperiin saattaa leikattaessa jäädä ohut valkoinen painamaton reunus.

Voit luoda leikkausvaran Publisherissa suurentamalla leikkausvaroiksi tarkoitettuja elementtejä vähintään 0,125 tuumaa (noin 3 mm) sivun reunan ulkopuolelle.

Leikkausreunoja sisältävä julkaisu

Jos elementti on Publisherissa luotu automaattinen muoto, voit helposti venyttää sitä. Jos muoto on kuva, varmista, ettei kuva vääristy etkä menetä sivun leikkaamisen yhteydessä osaa kuvasta.

Sivun alkuun

Vihje 6: Vältä keinotekoisten fonttityylien käyttämistä

Kirjasinlajit suunnitellaan usein siten, että kirjasimien eri muunnelmia kuvataan eri fonteilla. Esimerkiksi Times New Roman -kirjasin sisältää itse asiassa neljä fonttia:

 • Times New Roman

 • Times New Roman, lihavoitu

 • Times New Roman, kursivoitu

 • Times New Roman, lihavoitu kursiivi

Eri muunnelmien käytön yksinkertaistamiseksi käyttäessäsi tekstissä lihavointia tai kursivointia Publisherissa Microsoft Windows käyttää vastaavaa fonttia mikäli mahdollista. Jos esimerkiksi valitset Times New Roman -fontilla kirjoitettua tekstiä ja valitset Muotoilu-työkalurivin Lihavointi-painiketta, Windows vaihtaa tekstin fontiksi Times New Roman, lihavoitu.

Useilla kirjasimilla ei ole erillistä kursiivi- tai lihavointifonttia. Kun käytät näiden fonttien lihavointia tai kursivointia, Windows luo kirjasimesta määrittämääsi tyyliä vastaavan keinotekoisen version. Esimerkiksi kirjasimesta Comic Sans MS ei ole kursiiviversiota. Kun käytät kursivointia Comic Sans MS -kirjasinta käyttävässä tekstissä, Windows muuttaa tekstin kursivoidun näköiseksi kallistamalla merkkejä.

Useimmat paikalliset tulostimet tulostavat keinotekoisia fonttityylejä halutulla tavalla, mutta laadukkaammat laitteet, kuten valolatomalaitteet, eivät yleensä tulosta keinotekoisia fontteja odotetulla tavalla. Varmista ennen julkaisun välittämistä painotalolle, ettei julkaisusi käytä keinotekoisia fonttityylejä.

Tulostuksessa käytettävien erillisten fonttien tarkistaminen

Voit varmistaa, ettei käytössä ole keinotekoisia fonttityylejä, selvittämällä julkaisussa käytettävät kirjasimet ja niistä erillisinä fontteina käytettävissä olevat muunnelmat. Voit selvittää julkaisussa käytetyt kirjasimet seuraavasti:

 • Valitse Työkalut-valikosta Painoasetustyökalut ja valitse sitten Fontit.

  Fontit-valintaikkuna sisältää luettelon kaikista julkaisussa käytetyistä kirjasimista.

Voit selvittää kirjasimesta erillisenä fonttina käytettävissä olevat tyylimuunnelmat seuraavasti:

 1. Valitse Käynnistä-valikosta Suorita.

 2. Kirjoita Suorita -valintaikkunassa Avaa -ruutuun fontitja valitse sitten OK.

  Näyttöön tulee Fonts-kansioikkuna, joka sisältää luettelon kaikista tietokoneeseen asennetuista fonteista ja niiden muunnelmista.

 3. Varmista, ettei Näytä-valikon Piilota muotoillut (lihavoidut, kursivoidut jne.) -vaihtoehto ole valittuna, ja valitse sitten Tiedot.

 4. Tarkista, onko julkaisussa käytetyistä kirjasimista olemassa erillinen fontti käyttämillesi tyyleille.

Jos kirjasimesta on vain yksi muunnelma, lihavoidulle, kursivoidulle tai lihavoidulle kursiiville ei ole erillisiä fontteja. Useimmat näistä fonteista ovat koristefontteja, eikä niitä ole suunniteltu käytettäväksi muunnelluissa tyyleissä.

Sivun alkuun

Vihje 7: Vältä pienellä fonttikoolla kirjoitettujen tekstien sävytystä

Jos värillinen teksti on kirjoitettu pienellä fontilla, käytä tekstin värinä kiinteää spottiväriä tai kiinteistä prosessiväreistä muodostettavaa väriä. Vältä värin sävyn käyttämistä.

Publisher tulostaa sävyt kiinteiden värien rasteroituina versioina. Lähempää tarkasteltuna rasteri näyttää pistekuviolta. Esimerkiksi 50 % vihreää sisältävä sävy tulostetaan kiinteän vihreän värin 50-prosenttisena rasterina.

Kiinteän värin ja sävyn suurennettu versio

Kun sävytetty teksti on kirjoitettu pienellä fontilla, rasterin muodostavat pisteet eivät välttämättä riitä merkkien tarkan muodon kuvaamiseen. Tämä saattaa tehdä tekstistä epäselvää, täplikästä tai muuten vaikealukuista. Jos värisävy on prosessiväri, joka koostuu useista väreistä, värien kohdistus saattaa olla epätäydellinen, jolloin tekstin reunat ovat epätarkat.

Jos haluat käyttää värejä pienellä fonttikoolla kirjoitetussa tekstissä, käytä kiinteitä värejä sävyjen sijaan. Seuraavassa luetellaan joitakin mahdollisia värivaihtoehtoja:

 • Musta

 • Valkoinen

 • Syaani

 • Magenta

 • Keltainen

 • Punainen (100 % magentaa, 100 % keltaista)

 • Vihreä (100 % syaania, 100 % keltaista)

 • Sininen (100 % syaania, 100 % punaista)

 • Minkä tahansa spottivärin 100-prosenttinen sävy

Huomautus: Suuremmalla fonttikoolla, noin 18 pistettä tai sitä suuremmalla, kirjoitetun tekstin yhteydessä sävyt eivät aiheuta ongelmia. Keskustele sävytettyjen fonttien käytöstä painotalon edustajan kanssa.

Sivun alkuun

Vihje 8: Muuta digitaalisten valokuvien ja skannattujen kuvien kokoa haluamiksesi

Piirto-ohjelmalla, skannausohjelmalla tai digitaalikameralla luodut kuvat koostuvat erivärisistä kuvapisteistä eli pikseleistä muodostuvasta ruudukosta. Mitä enemmän pikseleitä kuva sisältää, sitä tarkempi se on.

Kuvan tarkkuus ilmaistaan kuvapisteinä tuumaa kohden (ppi-arvona). Jokainen kuva sisältää tietyn määrän kuvapisteitä. Kuvan muuttaminen suuremmaksi vähentää tarkkuutta (ppi-arvo pienenee). Kuvan muuttaminen pienemmäksi parantaa tarkkuutta (ppi-arvo suurenee).

Jos kuvan tarkkuus on liian pieni, se näyttää kulmikkaalta tulostettuna. Jos kuvan tarkkuus on liian suuri, julkaisun tiedoston koko on tarpeettoman suuri, jolloin tiedoston avaaminen, muokkaaminen ja tulostaminen on hidasta. Kuvat, joiden tarkkuus on yli 1 000 ppi, eivät välttämättä tulostu lainkaan.

Jos kuvan tarkkuus on suurempi kuin mitä tulostin voi tulostaa (kuvan tarkkuus on esimerkiksi 800 ppi, ja tulostin voi tulostaa vain 300 ppi:n kuvia), tulostin käsittelee kuvatietoja kauemmin, mutta ei tulosta kuvaa yhtään tarkempana. Yritä sovittaa kuvan tarkkuus tulostimen tuottamaan tarkkuuteen.

Painotalon tulostamien värikuvien tarkkuudeksi suositellaan 200 - 300 ppi:tä. Voit käyttää suurempaa tarkkuutta – jopa 800 ppi:n tarkkuutta – mutta älä käytä pienempää tarkkuutta.

Huomautus: Joskus kuvan tarkkuus ilmaistaan ppi-arvon sijasta pisteinä tuumaa kohden (dpi). Näitä termejä käytetään usein synonyymeinä.

Todellinen tarkkuus

Kuva sisältää saman verran tietoa, vaikka se skaalattaisiin julkaisussa suuremmaksi tai pienemmäksi. Jos haluat tarkkuuden olevan parempi, kun suurennat kuvaa, käytä kuvaa joka on alun perin tarkempi.

Jokaisella julkaisun kuvalla on todellinen tarkkuus, joka ottaa huomioon kuvan alkuperäisen tarkkuuden ja sen koon muutoksen Publisherissa. Jos kuvan alkuperäinen tarkkuus on ollut esimerkiksi 300 ppi ja se on suurennettu kaksinkertaiseksi, sen todellinen tarkkuus on 150 ppi.

Voit selvittää julkaisun kuvan todellisen tarkkuuden seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Grafiikanhallinta.

 2. Napsauta Grafiikanhallinta-tehtäväruudun Valitse kuva -kohdassa kuvan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Tiedot.

 3. Tiedot-ikkunan Käytössä oleva tarkkuus -kentässä näkyy kuvan tarkkuus pisteinä tuumalla (dpi-arvona).

Suuritarkkuuksisten kuvien pienentäminen

Jos vain muutama käyttämistäsi kuvista on liian suuri, niiden tulostaminen ei välttämättä tuota ongelmia. Jos julkaisu sisältää useita suuritarkkuuksisia kuvia, julkaisun tulostaminen tehostuu, jos vähennät kuvien tarkkuutta.

Tärkeää: Keskustele ennen kuvien tarkkuuden vähentämistä painotalosi kanssa sopivasta tarkkuudesta.

Publisherissa voit vähentää yhden kuvan, useiden kuvien tai kaikkien kuvien tarkkuutta pakkaamalla kuvat.

 1. Valitse Publisherissa kuva tai kuvat, joiden tarkkuutta haluat vähentää, napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse sitten Muotoile kuvaa.

 2. Valitse Muotoile kuvaa -valintaikkunan Kuva-välilehti.

 3. Valitse Pakkaa.

 4. Valitse Kuvien pakkaaminen -valintaikkunan Tulostuskohde-kohdassa Tulostuspalvelu.

 5. Valitse Ota pakkaamisen asetukset käyttöön nyt -kohdassa, haluatko pakata kaikki julkaisun kuvat vai vain valitut kuvat, ja valitse sitten OK.

 6. Jos näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko käyttää kuvien optimointia, valitse Kyllä.

  Suuritarkkuuksinen alkuperäinen kuva korvataan saman kuvan 300 ppi:n versiolla.

Sivun alkuun

Vihje 9: Käytä linkitettyjä kuvia

Kun lisäät julkaisuun kuvia, voit upottaa kuvat julkaisuun tai muodostaa linkkejä kuvatiedostoon. Jos kuvat liitetään julkaisuun linkkeinä, julkaisun koko pienenee, ja painotalo voi muokata kuvia erikseen tai hallita kaikkien kuvien värejä yhtenä eränä.

Jos lisäät julkaisuun linkitettyjä kuvia, toimita kuvatiedostot painotaloon julkaisun kanssa. Jos valmistelet julkaisun painotaloa varten ohjatun matkapaketin luomisen avulla, ohjelma lisää linkitetyt kuvat pakattuun tiedostoon.

Kuvien linkittäminen julkaisuun on erityisen tärkeää, jos kuvat ovat EPS-tiedostoja (Encapsulated PostScript), koska et voi tallentaa kuvaa Publisherissa EPS-muodossa. EPS-kuvatiedosto on painotalon käytettävissä vain, jos se on toimitettu erillisenä linkitettynä tiedostona.

Voit lisätä kuvan linkkinä seuraavasti:

 1. Valitse Lisää-valikosta Kuva ja valitse Tiedostosta.

 2. Etsi Lisää kuva -valintaikkunassa haluamasi kuva ja napsauta kuvaa hiirellä.

 3. Napsauta Lisää-painikkeen viereistä nuolta ja valitse Linkki tiedostoon.

Sivun alkuun

Vihje 10: Käytä ohjattua matkapaketin luomista julkaisutiedoston valmistamiseen

Ohjattu matkapaketin luominen pakkaa julkaisun ja siihen linkitetyt tiedostot yhdeksi pakatuksi tiedostoksi, jonka voit toimittaa painotaloon. Kun käytät ohjattua matkapaketin luomistoimintoa, Publisherissa tapahtuu seuraavaa:

 • Tiedoston kopio tallennetaan ja kaikki upottamisen sallivat TrueType-fontit upotetaan.

 • Julkaisun sekä kaikki sen linkitetyt kuvat sisältävä pakattu arkistotiedosto luodaan.

 • Luodaan PDF-tiedosto, jota painotalo voi halutessaan käyttää.

  Huomautus: Jotta voit tallentaa tiedoston 2007 Microsoft Office System -ohjelmassa PDF- tai XPS-muotoon, sinun on asennettava tarvittava apuohjelma. Lisätietoja on artikkelissa Muiden tiedostomuotojen kuten PDF- ja XPS-tiedostomuotojen tuen ottaminen käyttöön.

 • Pakattu tiedosto kopioidaan haluamaasi asemaan.

Ohjatun matkapaketin luomisen käyttäminen

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Ohjattu matkapaketin luominen ja valitse sitten Tulostuspalvelua varten.

 2. Valitse Tulostuspalvelua varten -tehtäväruudussa Kuinka julkaisu tulostetaan? -luettelosta haluamasi vaihtoehto:

  Jos käytät offset-painopalvelua, valitse Painotalo.

  Jos käytät laadukasta tulostuspalvelua, valitse Tulostuspalvelu.

  Jos haluat mukauttaa PDF-asetukset tulostuslaitteen mukaan, valitse Muu ja määritä sitten haluamasi asetukset.

 3. Valitse Tulostusasetukset.

 4. Tee Tulostusasetukset-valintaikkunassa tarvittavat muutokset, kuten painomerkit ja valitse OK.

  Kysy painotalosta, tarvitseeko sinun valita joitakin Painomerkit-asetuksia.

 5. Korjaa Valitse korjattava kohde -kohdassa Publisherin mahdollisesti havaitsemat ongelmat.

 6. Jos haluat luoda PDF-tiedoston, valitse Vie-kohdassa Luo PDF-tiedosto -valintaruutu.

  Voit tallentaa julkaisun .zip-tiedostona tai PDF-tiedostona tai molempina. Molemmat ovat oletusarvon mukaan valittuina. Jos et olet varma, kumpi muoto olisi painotalon kannalta parempi, jätä molemmat valituiksi.

 7. Valitse Tallenna.

 8. Valitse ohjatussa matkapaketin luomisessa sijainti, johon haluat viedä tiedoston, ja valitse Seuraava.

  Jos pakkaat useita julkaisuja, tallenna jokainen pakattu julkaisu eri kansioon, sillä muuten ohjattu matkapaketin luominen korvaa kaikki olemassa olevat pakatut julkaisut.

  Voit tallentaa tiedoston siirrettävään tietovälineeseen, kiintolevyasemaan, ulkoiseen levyasemaan tai verkkoasemaan.

  Tallenna tiedostot siirrettävälle tietovälineelle

  Jos toimitat julkaisun tulostuspalveluun levyllä, valitse oikea asema (tavallisesti D- tai E-asema, kun kyseessä on siirrettävä tietoväline, kuten kirjoitettava CD-levy tai USB Flash -asema).

  Tiedostojen tallentaminen kiintolevylle, ulkoisessa asemassa tai verkkoon

  Jos tallennat tiedostot ulkoiseen levyasemaan, verkkoon tai tietokoneen kiintolevylle, valitse Selaa, valitse haluamasi asema ja kansio ja valitse sitten OK.

  Voit ladata tiedoston myöhemmin Web-sivustoon, jos tulostuspalvelu käyttää tiedostonsiirtoa Internetissä.

 9. Valitse tai poista Tulosta koostevedos -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.

  Tulosta koostevedos -valintaruutu on oletusarvon mukaan aina valittuna. Koostevedoksen avulla voit tarkistaa julkaisun tulostetun version virheiden varalta ennen kuin lähetät tiedoston painotaloon. Jos painotalo korjaa tiedostossa mahdollisesti esiintyvät virheet, painokustannukset yleensä kasvavat.

  Huomautus: Jos teet julkaisuun muutoksia tiedostojen pakkaamisen jälkeen, päivitä julkaisu suorittamalla ohjattu matkapaketin luominen uudelleen ennen pakatun julkaisun toimittamista painotaloon.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×